Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:292:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 292, 2014. szeptember 1.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 292

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. szeptember 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 292/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 292/02

C-658/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. június 24-i ítélete – Európai Parlament kontra Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 2011/640/KKBP határozat — Jogalap — Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) — EUSZ 37. cikk — Kizárólag a KKBP-re vonatkozó nemzetközi megállapodás — Az EUMSZ 218. cikk (6) bekezdésének második albekezdése — A Parlament haladéktalan és teljes körű tájékoztatásának kötelezettsége — Az EUMSZ 218. cikk (10) bekezdése — Joghatások fenntartása)

2

2014/C 292/03

C-350/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. július 3-i ítélete – Európai Unió Tanácsa kontra Sophie in ’t Veld (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (1) bekezdése a) pontjának harmadik francia bekezdése, (2) bekezdésének második francia bekezdése és (6) bekezdése — A Tanács Jogi Szolgálatának valamely nemzetközi megállapodás megkötése céljából tárgyalások megkezdésére vonatkozó véleménye — A hozzáférés joga alóli kivételek — A nemzetközi kapcsolatokhoz fűződő közérdek védelme — A jogi vélemények védelme — A hozzáférés részleges megtagadására vonatkozó határozat)

3

2014/C 292/04

C-573/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 1-i ítélete (a Förvaltningsrätten i Linköping [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ålands Vindkraft AB kontra Energimyndigheten (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nemzeti támogatási mechanizmus, amely átruházható zöld bizonyítványok kiadását írja elő a megújuló energiaforrásokból villamos energiát előállító erőművek számára — A villamosenergia-szolgáltatók és egyes felhasználók azon kötelezettsége, hogy a zöld bizonyítványok meghatározott részét évente visszaadják az illetékes hatóságnak — A zöld bizonyítványok kiadásának megtagadása az érintett tagállam területén kívül található erőművek esetén — 2009/28/EK irányelv — A 2. cikk második bekezdésének k) pontja és a 3. cikk (3) bekezdése — Áruk szabad mozgása — EUMSZ 34. cikk)

4

2014/C 292/05

C-37/13. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Nexans SA, Nexans France kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — 1/2003/EK rendelet — Közigazgatási eljárás — Helyszíni vizsgálat — Helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — Kellően komoly bizonyítékok — Földrajzi piac)

5

2014/C 292/06

C-76/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. június 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2002/22/EK irányelv — Elektronikus hírközlés — Hálózatok és szolgáltatások — Az egyetemes szolgáltatással megbízott vállalkozások kijelölése — Helytelen átültetés — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A végrehajtás elmulasztása — EUMSZ 260. cikk (2) bekezdés — Pénzbírság — Kényszerítő bírság — Átalányösszeg)

5

2014/C 292/07

C-84/13. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 3-i ítélete – Electrabel SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Vállalkozások közötti összefonódás — A Bizottság határozata — Bírság fizetésére való kötelezés — A 4064/89/EGK rendelet 7. cikkének megsértése — A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése — A 14. cikk (3) bekezdése — A bírság összegének meghatározásakor figyelembe veendő kritériumok — A jogsértés időtartamának figyelembevétele — A törvény visszaható hatálya tilalmának elve — A 139/2004/EK rendelet alkalmazása — Indokolási kötelezettség)

6

2014/C 292/08

C-129/13. és C-130/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 3-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13) kontra Staatssecretaris van Financiën (Vámtartozás beszedése — A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve — A meghallgatáshoz való jog — A beszedésről szóló határozat címzettje, akit a vámhatóságok nem e határozat meghozatala előtt, hanem csak az ezt követő panaszeljárásban hallgattak meg — A védelemhez való jog megsértése — A védelemhez való jog megsértése jogkövetkezményeinek meghatározása)

6

2014/C 292/09

C-165/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 3-i ítélete (Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stanislav Gross kontra Hauptzollamt Braunschweig (Adózás — 92/12/EGK irányelv — 7 – 9. cikk — Jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezések — Valamely tagállamban szabad forgalomba bocsátott és egy másik tagállamban kereskedelmi célból tartott termékek — E termékeket a rendeltetés helye szerinti tagállamban megszerző és birtokban tartó személy jövedékiadó-kötelezettsége — A belépési művelet utáni megszerzés)

7

2014/C 292/10

C-189/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 3-i ítélete (a Tribunal de grande instance de Bayonne [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Préfet des Pyrénées-Atlantiques kontra Raquel Gianni Da Silva (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — Tetten ért jogellenes beutazás esetén szabadságvesztés-büntetést előíró nemzeti szabályozás — A Bíróság válaszának a jogvita eldöntése szempontjából szükségtelenné válása — Okafogyottság)

8

2014/C 292/11

C-362/13., C-363/13. és C-407/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 3-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maurizio Fiamingo (C–362/13), Leonardo Zappalà(C–363/13), Francesco Rotondo és társai (C–407/13) kontra Rete Ferroviaria Italiana SpA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — Tengeri hajózási ágazat — Ugyanazon tagállamban található két kikötő közötti járatot teljesítő komphajók — Egymást követő, határozott idejű munkaszerződések — A 3. szakasz 1. pontja — A „határozott idejű munkaszerződés” fogalma — Az 5. szakasz 1. pontja — Határozott időre szóló munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának megakadályozására irányuló intézkedések — Szankciók — A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejű munkaviszonnyá alakulása — Feltételek)

9

2014/C 292/12

C-524/13. sz. ügy: A Bíróság 2014. július 3-i ítélete (az Amtsgericht Karlsruhe [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eycke Braun kontra Land Baden-Württemberg (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — 69/335/EGK irányelv — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — A 10. cikk c) pontja — Tőketársaság másfajta tőketársasággá való, a jegyzett tőke emelkedésével nem járó átalakulása — Ezen átalakulást tanúsító közjegyzői okirat kiállításáért felszámolt díjak)

10

2014/C 292/13

C-210/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tomassi Daniela elleni büntetőeljárás

10

2014/C 292/14

C-211/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Di Adamo Massimiliano elleni büntetőeljárás

11

2014/C 292/15

C-212/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – De Ciantis Andrea elleni büntetőeljárás

12

2014/C 292/16

C-213/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Biolzi Romina elleni büntetőeljárás

12

2014/C 292/17

C-214/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Proia Giuseppe elleni büntetőeljárás

13

2014/C 292/18

C-258/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eugenia Florescu és társai kontra / Casa Judeţeană de Pensii Sibiu és társai

13

2014/C 292/19

C-260/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Județul Neamț kontra Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

15

2014/C 292/20

C-261/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Județul Bacău kontra Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

16

2014/C 292/21

C-281/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-270/13. sz., Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) kontra Európai Bizottság, Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) ügyben 2014. március 31-én hozott végzése ellen a Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) által 2014. június 9-én benyújtott fellebbezés

17

2014/C 292/22

C-290/14. sz. ügy: A Tribunale di Firenze (Olaszország) által 2014. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skerdjan Celaj elleni büntetőeljárás

18

2014/C 292/23

C-302/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

19

2014/C 292/24

C-310/14. sz. ügy: A Helsingin hovioikeus (Finnország) által 2014. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nike European Operations Netherlands BV kontra Sportland Oy, felszámolás alatt

19

2014/C 292/25

C-314/14. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2014. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki kontra Viestintävirasto

21

2014/C 292/26

C-329/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

21

 

Törvényszék

2014/C 292/27

T-463/07. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 15-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szarvasmarhák utáni támogatás — Olívaolaj, olajok és zsírok — Száraz takarmány — Az ellenőrzések hatékonysága — Szankciórendszer”)

23

2014/C 292/28

T-540/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – Esso és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Paraffinviasz-piac — Gacspiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A jogsértés időtartama — Egyenlő bánásmód — Arányosság — Korlátlan felülvizsgálat”)

23

2014/C 292/29

T-541/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – Sasol és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Paraffinviasz-piac — Gacspiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — Az anyavállalatnak a leányvállalatai, valamint a részben a tulajdonában lévő közös vállalkozás által elkövetett, versenyszabályokba ütköző jogsértésekért való felelőssége — Az anyavállalat által gyakorolt meghatározó befolyás — 100 %-os részesedés esetén fennálló vélelem — A vállalkozások közötti jogutódlás — Arányosság — Egyenlő bánásmód — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Súlyosító körülmények — Irányítói szerep — A bírság felső határa — Korlátlan felülvizsgálat”)

24

2014/C 292/30

T-543/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – RWE és RWE Dea kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Paraffinviasz-piac — Gacspiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — Az anyavállalatnak a leányvállalata, valamint a részben a tulajdonában lévő közös vállalkozás által elkövetett, versenyszabályokba ütköző jogsértésekért való felelőssége — Az anyavállalat által gyakorolt meghatározó befolyás — 100 %-os részesedés esetén fennálló vélelem — Jogutódlás — Arányosság — Egyenlő bánásmód — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Korlátlan felülvizsgálat”)

25

2014/C 292/31

T-457/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 17-i ítélete – Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband kontra Bizottság („Állami támogatások — A WestLB szerkezetátalakítása — Valamely tagállam gazdasága súlyos megzavarásának orvoslását célzó támogatások — Az EK 87. cikk (3) bekezdésének b) pontja — A támogatást bizonyos feltételek mellett a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Személyében való érintettség — Eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Kollegialitás — Indokolási kötelezettség — A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtható állami támogatásokról szóló iránymutatás — Arányosság — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — EK 295. cikk — A 659/1999/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése”)

26

2014/C 292/32

T-533/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – DTS Distribuidora de Televisión Digital kontra Bizottság („Állami támogatások — Közszolgálati műsorszolgáltatás — Spanyolország által az RTVE javára nyújtani tervezett támogatás — A finanszírozási rendszer módosítása — A reklámbevételeknek a televíziós és távközlési szolgáltatókra kivetett új adókkal való felváltása — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A támogatás finanszírozási módjának minősülő adóintézkedés — Az adó és a támogatás közötti szükségszerű hozzárendeltségi viszony fennállása — Az adóbevételnek a támogatás nagyságára való közvetlen kihatása — Arányosság”)

27

2014/C 292/33

T-59/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Isotis kontra Bizottság [„Választottbírósági kikötés — Az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységre vonatkozó hatodik keretprogram (2002-2006) — Az Access-eGOV, az EU4ALL, az eABILITIES, az Emerge, az Enable és az Ask-It szerződés — a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó eTEN program — A Navigabile és az Euridice szerződés — Versenyképességi és innovációs keretprogram — A T-Seniority szerződés — A még fennálló összeg kifizetése — Viszontkereset — A bejelentett összegek visszafizetése — Átalány-kártérítés”]

28

2014/C 292/34

T-151/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – Telefónica de España és Telefónica Móviles España kontra Bizottság („Állami támogatások — Közszolgálati műsorszolgáltatás — Spanyolország által az RTVE javára nyújtani tervezett támogatás — A finanszírozási rendszer módosítása — A reklámbevételeknek a televíziós és távközlési szolgáltatókra kivetett új adókkal való felváltása — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Eljárási jogok — Új támogatás — Létező támogatási program módosítása — A támogatás finanszírozási módjának minősülő adóintézkedés — Az adó és a támogatás közötti szükségszerű hozzárendeltségi viszony fennállása — Az adóbevételnek a támogatás nagyságára való közvetlen kihatása — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)

29

2014/C 292/35

T-223/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 15-i ítélete – Siemens kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Hasadóanyagoknak az isprai közös kutatóközpont részére való kölcsönzésére vonatkozó szerződés — A szerződés végrehajtásának elmaradása — Késedelmi kamat”)

30

2014/C 292/36

T-401/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 10-i ítélete – Livio Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen kívüli felelősség — Az elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak személyes kára — A tisztviselőnek a halála előtt okozott kár — A Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék hatásköre — A kártérítési kérelem és az e kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott panasz összhangjának szabálya”)

30

2014/C 292/37

T-572/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Hassan kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — A kereseti kérelmek módosítása — Késedelem — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba — Tulajdonhoz való jog — Arányosság — Kártérítés iránti kérelem)

31

2014/C 292/38

T-5/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 14-i ítélete – BSH kontra OHIM (Wash & Coffee) (Közösségi védjegy — A Wash & Coffee közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)

32

2014/C 292/39

T-48/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Euroscript – Polska kontra Parlament („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Lengyel nyelvre történő fordítási szolgáltatások nyújtása — A felperest a nyertes ajánlattevők listáján az első helyre rangsoroló határozatot módosító határozat — A fő keretszerződés másik ajánlattevő részére való odaítélése — Újraértékelés iránti kérelem — Határidő — Az eljárás felfüggesztése — Átláthatóság — Egyenlő bánásmód”)

33

2014/C 292/40

T-52/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Görögország kontra Bizottság („Állami támogatások — A görög mezőgazdasági biztosító szervezet [ELGA] által a 2008. és a 2009. évben folyósított kártalanítási támogatások — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszatéríttetését elrendelő határozat — Az állami támogatás fogalma — Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja — Az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás”)

34

2014/C 292/41

T-204/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 14-i ítélete – Vila Vita Hotel und Touristik kontra OHIM – Viavita (VIAVITA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VIAVITA közösségi szóvédjegy bejelentése — VILA VITA PARC korábbi nemzeti szóvédjegy és VILA VITA korábbi ábrás védjegy — A korábbi védjegyek tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

34

2014/C 292/42

T-295/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Németország kontra Bizottság („Állami támogatások — Állattetemek és vágóhidakon keletkezett hulladék ártalmatlanítására irányuló szolgáltatások — Tartalékkapacitások járvány esetére való fenntartása — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Előny — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — Közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó ellentételezés — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége és a verseny torzulása — A támogatás szükségessége — Szubszidiaritás — Indokolási kötelezettség”)

35

2014/C 292/43

T-309/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Zweckverband Tierkörperbeseitigung kontra Bizottság („Állami támogatások — Állattetemek és vágóhidakon keletkezett hulladék ártalmatlanítására irányuló szolgáltatások — Tartalékkapacitások járvány esetére való fenntartása — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Vállalkozás fogalma — Előny — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — Közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó ellentételezés — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége és a verseny torzulása — Létező vagy új támogatások — A támogatás szükségessége — Szubszidiaritás — Jogos bizalom — Jogbiztonság — Arányosság”)

36

2014/C 292/44

T-376/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 10-i ítélete – Görögország kontra Bizottság („EMOGA — »Garancia« részleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szárított szőlő — Bor — Görögország által teljesített kiadások — Pontosan meghatározott összegű pénzügyi kiigazítás — Számítási módszer — A számlaelszámolási eljárás jellege — Az Unió által finanszírozott kiadásokkal fennálló kapcsolat”)

37

2014/C 292/45

T-425/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – Sport Eybl & Sports Experts kontra OHIM – Elite Licensing (e) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az „e” közösségi ábrás védjegy bejelentése — „e” korábbi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

37

2014/C 292/46

T-576/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 15-i ítélete – Łaszkiewicz kontra OHIM – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTEKT közösségi ábrás védjegy bejelentése — PROTECTA korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

38

2014/C 292/47

T-578/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – National Iranian Oil Company kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Az államinál alacsonyabb szintet képviselő jogalany — Kereshetőségi jog és az eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — A jogalap megjelölése és választása — A Tanács hatásköre — Az uniós jogi aktusok előre láthatóságának elve — Az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalma — Nyilvánvaló értékelési hiba — A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Arányosság — Tulajdonhoz való jog)

39

2014/C 292/48

T-18/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 15-i ítélete – Łaszkiewicz kontra OHIM – Cables y Eslingas (PROTEKT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTEKT közösségi ábrás védjegy bejelentése — PROTEK korábbi spanyol szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

39

2014/C 292/49

T-36/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Erreà Sport kontra OHIM – Facchinelli (ANTONIO BACIONE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ANTONIO BACIONE közösségi ábrás védjegy bejelentése — erreà korábbi közösségi ábrás védjegy és egymást metsző két rombuszból álló korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége vagy jóhírneve tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

40

2014/C 292/50

T-66/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Langguth Erben kontra OHIM (Egy üveg formája) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Egy üveg formája — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése, 75. cikke, 76. cikkének (1) bekezdése és 77. cikke)

41

2014/C 292/51

T-182/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 10-i ítélete – Moallem Insurance kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba”)

42

2014/C 292/52

T-196/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Nanu-Nana Joachim Hoepp kontra OHIM – Stal-Florez Botero (la nana) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A la nana közösségi ábrás védjegy bejelentése — NANA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009 rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése)

43

2014/C 292/53

T-324/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Endoceutics kontra OHIM – Merck (FEMIVIA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FEMIVIA közösségi szóvédjegy bejelentése — FEMIBION korábbi közösségi szóvédjegy — A femibion korábbi ábrás védjegy tekintetében az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

43

2014/C 292/54

T-404/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 14-i ítélete – NIIT Insurance Technologies kontra OHIM (SUBSCRIBE) (Közösségi védjegy — A SUBSCRIBE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Egyenlő bánásmód — EUMSZ 56. cikk)

44

2014/C 292/55

T-38/14. sz. ügy: 2014. január 14-én benyújtott kereset – Kafetzakis és társai kontra Görög Köztársaság és társai

45

2014/C 292/56

T-379/14. sz. ügy: 2014. június 3-án benyújtott kereset – Universal Music kontra OHIM – Yello Strom (Yellow Lounge)

46

2014/C 292/57

T-404/14. sz. ügy: 2014. június 6-án benyújtott kereset – Junited Autoglas Deutschland kontra OHIM – United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

46

2014/C 292/58

T-412/14. sz. ügy: 2014. június 6-án benyújtott kereset – Larko kontra Bizottság

47

2014/C 292/59

T-423/14. sz. ügy: 2014. június 6-án benyújtott kereset – Larko kontra Bizottság

48

2014/C 292/60

T-454/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Warimex kontra OHIM (STONE)

49

2014/C 292/61

T-468/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Holistic Innovation Institute kontra Bizottság

50

2014/C 292/62

T-470/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Hewlett Packard Development Company kontra OHIM (ELITEPAD)

50

2014/C 292/63

T-494/14. sz. ügy: 2014. június 30-án benyújtott kereset – Klymenko kontra Tanács

51

2014/C 292/64

T-495/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Theodorakis és Theodoraki kontra Tanács

52

2014/C 292/65

T-496/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Berry Investments kontra Tanács

53

2014/C 292/66

T-505/14. sz. ügy: 2014. július 1-jén benyújtott kereset – Seven for all mankind kontra OHIM – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

54

2014/C 292/67

T-508/14. sz. ügy: 2014. július 6-án benyújtott kereset – Gas Natural SDG kontra Európai Bizottság

55

2014/C 292/68

T-509/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – Decal España kontra Bizottság

56

2014/C 292/69

T-515/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-34/13. sz. Alexandrou kontra Bizottság ügyben 2014. május 14-én hozott ítélete ellen Christodoulos Alexandrou által 2014. július 9-én benyújtott fellebbezés

56

2014/C 292/70

T-516/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-140/12. sz. Alexandrou kontra Bizottság ügyben 2014. május 14-én hozott ítélete ellen Christodoulos Alexandrou által 2014. július 9-én benyújtott fellebbezés

57

2014/C 292/71

T-450/04. RENV. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – Bouygues és Bouygues Télécom kontra Bizottság

58

2014/C 292/72

T-359/11. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. július 3-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

58

2014/C 292/73

T-185/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – HUK-Coburg kontra Bizottság

58

2014/C 292/74

T-302/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 20-i végzése – Torrefacção Camelo kontra OHIM – Lorenzo Pato Hermanos (Csomagolás díszítése)

59

2014/C 292/75

T-420/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – VHV kontra Bizottság

59

2014/C 292/76

T-421/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – Württembergische Gemeinde-Versicherung kontra Bizottság

59

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 292/77

F-36/14. sz. ügy: 2014. április 18–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

60

2014/C 292/78

F-40/14. sz. ügy: 2014. április 30–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

60

2014/C 292/79

F-43/14. sz. ügy: 2014. április 14–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

61

2014/C 292/80

F-49/14. sz. ügy: 2014. május 22-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Parlament

62

2014/C 292/81

F-51/14. sz. ügy: 2014. június 3-án benyújtott kereset – ZZ kontra EKSZ

62

2014/C 292/82

F-58/14. sz. ügy: 2014. június 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra EMA

63


HU

 

Top