Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:253:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 253, 2014. augusztus 4.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 253

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. augusztus 4.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 253/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 253/02

C-547/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. június 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — 2006/323/EK és 2007/375/EK határozat — Timföldgyártáshoz Szardínián üzemanyagként felhasznált ásványolajok jövedéki adó alóli mentesítése — Visszatéríttetés — Fizetési felszólítás végrehajtását felfüggesztő, nemzeti bíróság által hozott határozatok)

2

2014/C 253/03

C-24/12. és C-27/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV (C-24/12. sz. ügy), TBG Limited (C-27/12. sz. ügy) kontra Staatssecretaris van Financiën (A tőke szabad mozgása — Korlátozások — Valamely tagállamból származó osztalékoknak e tagállam valamely tengerentúli területére történő kifizetése — Az uniós jog hatálya — EU – TOT különleges rendszer)

3

2014/C 253/04

C-35/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — Egységes és folyamatos jogsértés)

3

2014/C 253/05

C-36/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Armando Álvarez, SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — Indokolási kötelezettség)

4

2014/C 253/06

C-198/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács tanács) 2014. június 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Belső energiapiac — Földgázszállítás — 715/2009/EK rendelet — A 14. cikk (1) bekezdése, valamint a 16 cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja — Maximális kapacitás biztosításának kötelezettsége — Ellentétes irányú virtuális gázszállítási kapacitás — Elfogadhatóság)

5

2014/C 253/07

C-356/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. május 22-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Glatzel kontra Freistaat Bayern („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közlekedés — 2006/126/EK irányelv — III. melléklet, 6.4 pont — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 20. cikk, 21. cikk, (1) bekezdés, és 26. cikk — Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye — Vezetői engedély — Gépjárművezetéshez szükséges fizikai és szellemi alkalmasság — Minimumkövetelmények — Látásélesség — Egyenlő bánásmód — Kivételre vonatkozó lehetőség hiánya — Arányosság”)

5

2014/C 253/08

C-360/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Goty Germany GmbH, korábban Coty Prestige Lancaster Group GmbH kontra First Note Perfumes NV (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A 40/94/EK rendelet és a 44/2001/EK rendelet — Közösségi védjegy — A 40/94/EK rendelet 93. cikkének (5) bekezdése — Joghatóság bitorlással összefüggő ügyekben — A káresemény bekövetkezési helyének meghatározása — Több személy ugyanazon jogellenes cselekményben való határokon átnyúló részvétele)

6

2014/C 253/09

C-398/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Tribunale di Fermo [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M elleni büntetőeljárás (A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény — 54. cikk — A „ne bis in idem” elve — Hatály — A büntetőeljárást a bizonyítékok elégtelensége okán megszüntető, az egyik szerződő állam bírósága által hozott végzés — A büntetőeljárás újbóli megindításának lehetősége új bizonyítékok feltárása esetén — A „jogerősen elítélt” személy fogalma — Ugyanazon személlyel szembeni és ugyanazon cselekményeken alapuló bűncselekmény miatti büntetőeljárás egy másik szerződő államban — A büntetőjogi felelősségre vonhatóság megszűnése és a ne bis in idem elvének alkalmazása)

7

2014/C 253/10

C-539/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. május 22-i ítélete (az Employment Tribunal, Leicester [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Z.J.R. Lock kontra British Gas Trading Limited & Others (Szociálpolitika — Munkaidő-szervezés — 2003/88/EK irányelv — A fizetett éves szabadsághoz való jog — A díjazás összetétele — Az alapbér és a teljesített eladások szerinti jutalék)

8

2014/C 253/11

C-557/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH kontra ÖBB-Infrastruktur AG (EUMSZ 101. cikk — Az említett cikk által tiltott kartell által okozott kár megtérítése — Valamely vállalkozás által olyan tiltott kartell következtében alkalmazott magasabb árból eredő károk, amelyben a vállalkozás nem vesz részt [„umbrella pricing”] — Okozati összefüggés)

9

2014/C 253/12

C-56/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete (a Szegedi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt kontra Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (92/40/EGK és 2005/94/EK irányelv — 2006/105/EK és 2006/115/EK határozat — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 16., 17. és 47. cikk — A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló intézkedések — A károk megtérítése)

9

2014/C 253/13

C-105/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. június 5-i ítélete (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P.J. Vonk Noordegraaf kontra Staatssecretaris van Economische Zaken (Mezőgazdaság — Közös agrárpolitika — Egységes támogatási rendszer — 73/2009/EK rendelet — 34., 36. és 137. cikk — Támogatási jogosultságok — Számítási alap — A mezőgazdasági termelőnek a bázisidőszakban birtokában lévő állatállomány és parcellák után fizetett támogatások — A mezőgazdasági parcellaterületek meghatározására vonatkozó módszer változása — A támogatható hektárszámok csökkenése — A mezőgazdasági termelőnek, a támogatási jogosultságai számának csökkentése és egységértékének növelése iránti kérelme — 796/2004/EK rendelet — 73a. cikk, (2a) bekezdés — Megengedhetőség)

10

2014/C 253/14

C-255/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – I kontra Health Service Executive (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociális biztonság — 883/2004/EK rendelet — 19. cikk (1) bekezdés, valamint 20. cikk (1) és (2) bekezdés — 987/2009/EK rendelet — 11. cikk — Valamely tagállam állampolgárságával rendelkező, a lakóhely szerinti államban biztosított személy — Súlyos és hirtelen betegség fellépése egy másik tagállamban töltött szabadság ideje alatt — Olyan személy, aki betegsége és a lakóhelye közelében elérhető szakorvosi ellátás miatt arra kényszerül, hogy tizenegy évig ez utóbbi államban maradjon — Természetbeni ellátások nyújtása ez utóbbi államban — A „lakóhely” és a „tartózkodási hely” fogalma)

11

2014/C 253/15

C-339/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/74/EK irányelv — 3. cikk és az 5. cikk (2) bekezdése — A tojótyúkoknak a nem feljavított ketrecekben történő tenyésztésének tilalma — A tojótyúkoknak az ezen irányelvből eredő követelményeknek nem megfelelő ketrecekben történő tenyésztése)

12

2014/C 253/16

C-360/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Public Relations Consultants Association Ltd kontra The Newspaper Licensing Agency Ltd és társai (Szerzői jogok — Információs társadalom — 2001/29/EK irányelv — 5. cikk, (1) és (5) bekezdés — Többszörözés — Kivételek és korlátozások — Az internetes böngészés során másolatok készítése weboldalakról a képernyőn és a merevlemez gyorsítótárában — Időleges többszörözési cselekmény — Közbenső vagy járulékos cselekmény — Műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges része — Jogszerű felhasználás — Önálló gazdasági jelentőség)

13

2014/C 253/17

C-129/14. PPU. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. május 27-i ítélete (az Oberlandesgericht Nürnberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zoran Spasic elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 50. és 52. cikk — A ne bis in idem elve — A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény — 54. cikk — Azon büntetés fogalma, amelyet „már végrehajtottak” vagy amelynek „végrehajtása folyamatban van”)

13

2014/C 253/18

C-146/14. PPU. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bashir Mohamed Ali Mahdi vonatkozásában folyamatban lévő eljárás (Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák — 2008/115/EK irányelv — Jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése — 15. cikk — Őrizet — Az őrizet meghosszabbítása — A közigazgatási vagy igazságügyi hatóság kötelezettségei — Bírósági felülvizsgálat — Valamely harmadik országbeli állampolgár személyazonosító okmányának hiánya — A kitoloncolási határozat végrehajtásának akadályai — Az érintett harmadik ország állampolgárának a visszatérést lehetővé tevő személyazonosító okmány kiállításának ezen ország nagykövetsége általi megtagadása — A szökés veszélye — A kitoloncolás ésszerű lehetősége — Az együttműködés hiánya — Az érintett tagállam esetleges, arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a személy jogállására vonatkozóan ideiglenes okmányt állítson ki)

14

2014/C 253/19

C-520/13. sz. ügy: A Sąd Rejonowy w Płocku (Lengyelország) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz kontra Prokuraturze Okręgowej w Płocku

15

2014/C 253/20

C-177/14. sz. ügy: A Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María José Regojo Dans kontra Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

C-183/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2014. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

C-216/14. sz. ügy: Amtsgericht Laufen (Németország) által 2014. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gavril Covaci elleni büntetőeljárás

17

2014/C 253/23

C-244/14. sz. ügy: 2014. május 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

18

2014/C 253/24

C-250/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air France – KLM kontra Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

C-254/14. sz. ügy: Az Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvátország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG Vodoopskrba d. o.o. za vodoopskrbu i odvodnju kontra Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

C-265/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-292/11. sz., Cemex és társai kontra Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen a Cemex S.A.B. de C.V. és társai által 2014. június 2-án benyújtott fellebbezés

19

2014/C 253/27

C-272/14. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2014. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

C-286/14. sz. ügy: 2014. június 11-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra Európai Bizottság

21

2014/C 253/29

C-296/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-150/12. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. április 9-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2014. június 13-án benyújtott fellebbezés

22

2014/C 253/30

C-592/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 4-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Compañía Europea de Viajeros de España S.A. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

C-215/13. P. és C-216/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2014. március 31-i végzése – Acron OAO, Dorogobuzh OAO kontra Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

C-283/13. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 3-i végzése – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France kontra Európai Bizottság, Dán Királyság

23

 

Törvényszék

2014/C 253/33

T-595/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 18-i ítélete – Cantina Broglie 1 kontra OHIM – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A RIPASSA közösségi szóvédjegy bejelentése — VINO DI RIPASSO korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke — Indokolási kötelezettség)

24

2014/C 253/34

T-260/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 18-i ítélete – Spanyolország kontra Bizottság („Halászat — A halászati erőforrások védelme — A 2010-re a VIIIc, IX és X övezet, valamint a CECAF 34.1.1 terület uniós vizei tekintetében kapott makrélahalászati kvóták Spanyolország általi túllépése — A 2011 és 2015 közötti évekre kiosztott halászati kvótákba beszámított levonások — Védelemhez való jog — Jogbiztonság — Jogos bizalom — Egyenlő bánásmód”)

24

2014/C 253/35

T-273/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Unister kontra OHIM (Ab in den Urlaub) (Közösségi védjegy — Az Ab in den Urlaub közösségi szóvédjegy bejelentése — Egy jelmondatból álló védjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség bizonyítékának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése)

25

2014/C 253/36

T-330/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Hut.com kontra OHIM – Intersport France (THE HUT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A THE HUT közösségi szóvédjegy bejelentése — LA HUTTE korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2014/C 253/37

T-382/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 19-i ítélete – Kampol kontra OHIM – Colmol (Nobel) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Nobel közösségi ábrás védjegy bejelentése — NOBEL korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2014/C 253/38

T-523/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Rani Refreshments kontra OHIM – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Sani közösségi ábrás védjegy bejelentése — Hani vagy llani és RANI korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2014/C 253/39

T-207/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – 1872 Holdings kontra OHIM – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — THE SPIRIT OF CUBA közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

27

2014/C 253/40

T-305/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Unicid kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

28

2014/C 253/41

T-526/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 4-i végzése – Axa Versicherung kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Hozzáférés hallgatólagos megtagadása — A kereset benyújtását követően elfogadott, kifejezett határozat — az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság”)

29

2014/C 253/42

T-239/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Atmeh kontra OHIM – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

29

2014/C 253/43

T-427/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Gruppo Norton kontra OHIM – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Gruppo Norton S.r.l. közösségi ábrás védjegy bejelentése — NORTON HISPAŃO korábbi nemzeti ábrás védjegy — A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának (1) bekezdése és a 207/2009/EK rendelet 60. cikke — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

30

2014/C 253/44

T-252/14. sz. ügy: 2014. április 14-én benyújtott kereset – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

T-253/14. sz. ügy: 2014. április 14-én benyújtott kereset – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

T-256/14. sz. ügy: 2014. április 23-án benyújtott kereset – Giuntoli kontra OHIM – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

T-269/14. sz. ügy: 2014. április 28-án benyújtott kereset – City Index kontra OHIM – Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

T-273/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Lithomex kontra OHIM – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

T-278/14. sz. ügy: 2014. április 27-án benyújtott kereset – Dairek Attoumi kontra OHIM – Diesel (öv)

34

2014/C 253/50

T-335/14. sz. ügy: 2014. május 13-án benyújtott kereset – Davó Lledó kontra OHIM – Administradora y Franquicias América és Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

T-339/14. sz. ügy: 2014. május 15-én benyújtott kereset – Kurchenko kontra Tanács

36

2014/C 253/52

T-346/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

37

2014/C 253/53

T-347/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

39

2014/C 253/54

T-348/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

40

2014/C 253/55

T-354/14. sz. ügy: 2014. május 19-én benyújtott kereset – Comercializadora Eloro kontra OHIM – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

T-356/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – CareAbout kontra OHIM – Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

T-357/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Experience Hendrix kontra OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

T-358/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Hoteles Catalonia- kontra OHIM – Caixa d'Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

T-359/14. sz. ügy: 2014. május 27-én benyújtott kereset – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia kontra OHIM – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

T-360/14. sz. ügy: 2014. május 21-én benyújtott kereset – Švyturys-Utenos Alus kontra OHIM – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

T-363/14. sz. ügy: 2014. június 2-án benyújtott kereset – Secolux kontra Bizottság

46

2014/C 253/62

T-365/14. sz. ügy: 2014. május 27-én benyújtott kereset – CBM Creative Brands Marken kontra OHIM – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

T-366/14. sz. ügy: 2014. május 28-án benyújtott kereset – August Storck kontra OHIM (2good)

48

2014/C 253/64

T-369/14. sz. ügy: 2014. május 29-én benyújtott kereset – Sequoia Capital Operations kontra OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

T-385/14. sz. ügy: 2014. június 4-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

T-386/14. sz. ügy: 2014. május 24-én benyújtott kereset – Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság

50

2014/C 253/67

T-401/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset – Duro Felguera kontra Bizottság

51

2014/C 253/68

T-406/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Promoinmo kontra Bizottság

52

2014/C 253/69

T-407/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Gres La Sagra kontra Bizottság

53

2014/C 253/70

T-408/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Venatto Design kontra Bizottság

53

2014/C 253/71

T-415/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Embutidos Rodríguez kontra Bizottság

54

2014/C 253/72

T-416/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Group Maritim TCB kontra Bizottság

55

2014/C 253/73

T-417/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Afar 4 kontra Bizottság

55

2014/C 253/74

T-426/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos kontra Bizottság

56

2014/C 253/75

T-427/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Almoauto kontra Bizottság

56

2014/C 253/76

T-429/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Gasiber 2000 kontra Bizottság

57

2014/C 253/77

T-429/14. sz. ügy: 2014. június 20-án benyújtott kereset –Uriinmuebles kontra Bizottság

57

2014/C 253/78

T-432/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset – Remolcadores Nosa Terra és Hopital Povisa kontra Bizottság

58

2014/C 253/79

T-433/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset –Superficies de Alimentación kontra Bizottság

58

2014/C 253/80

T-435/14. sz. ügy: 2014. június 9-én benyújtott kereset – Tose’e Ta’avon Bank kontra Tanács

59

2014/C 253/81

T-436/14. sz. ügy: 2014. június 9-én benyújtott kereset – Neka Novin kontra Tanács

60

2014/C 253/82

T-442/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset –Metalúrgica Galaica kontra Bizottság

60

2014/C 253/83

T-443/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset –Aprovechamientos Energéticos JG kontra Bizottság

61

2014/C 253/84

T-452/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Laboratoires CTRS kontra Bizottság

62

2014/C 253/85

T-461/14. sz. ügy: 2014. június 20-án benyújtott kereset – Arocasa kontra Bizottság

63

2014/C 253/86

T-465/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Vego Supermercados kontra Bizottság

63

2014/C 253/87

T-467/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset –Fonditel Pensiones kontra Bizottság

64

2014/C 253/88

T-469/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset –Dordal kontra Bizottság

64

2014/C 253/89

T-479/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Kendrion kontra az Európai Unió Bírósága

65

2014/C 253/90

T-433/11. és T-98/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

66

2014/C 253/91

T-109/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Othman kontra Tanács

66

2014/C 253/92

T-477/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács

66

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 253/93

F-24/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Megsemmisítés iránti kérelem — Egységvezetői álláshelyet betöltő AD 14 besorolási fokozatú tisztviselő — A főigazgatóval szemben megfogalmazott lelki zaklatás vádja — Mobilitási eljárás — Másik főigazgatóságon tanácsadói álláshelyre való, az egységvezetői illetménypótlék elvesztésével járó kinevezés elfogadásának elutasítása — Egy másik tanácsadói álláshelyre való ideiglenes újrabeosztásról szóló határozat — Szolgálati érdek — A besorolási fokozat és a feladatkör közötti összefüggés szabálya — Kártérítési kereset — Nem döntéshozói magatartásból eredő kár)

67

2014/C 253/94

F-119/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Sumberaz Sotte-Wedemeijer kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

67

2014/C 253/95

F-120/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Coutureau kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

68

2014/C 253/96

F-121/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Maynard kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

69

2014/C 253/97

F-66/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Molina Solano kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

69

2014/C 253/98

F-67/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Rihn kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

70

2014/C 253/99

F-56/14. sz. ügy: 2014. június 18–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

70


HU

 

Top