Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 175, 2014. június 10.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 175

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. június 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 175/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 175/02

C-231/11. P.–C-233/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A gázszigetelt kapcsolóberendezésekre vonatkozó projektek piaca — A bírság megfizetésére vonatkozó egyetemleges kötelezettség — A vállalkozás fogalma — A személyes felelősségnek és a büntetések és joghátrányok egyéniesítésének elve — A Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogköre — A ne ultra petita elve — Az arányosság és az egyenlő bánásmód elve)

2

2014/C 175/03

C-247/11. P.–C-253/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Areva kontra Alstom SA, T&D Holding SA, korábban Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, korábban Areva T&D SA, Alstom Grid AG, korábban Areva T&D AG, Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A gázszigetelt kapcsolóberendezésekre vonatkozó projektek piaca — A leányvállalatok jogsértő magatartásának az anyavállalataiknak való betudhatósága — Indokolási kötelezettség — A bírság megfizetésére vonatkozó egyetemleges kötelezettség — A vállalkozás fogalma — Úgynevezett tényleges egyetemlegesség — A jogbiztonság és a büntetések és joghátrányok egyéniesítésének elve — Az arányosság és az egyenlő bánásmód elve)

3

2014/C 175/04

C-616/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. április 9-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T-Mobile Austria GmbH kontra Verein für Konsumenteninformation (2007/64/EK irányelv — Pénzforgalmi szolgáltatások — A 4. cikk 23. pontja — A fizetési eszköz fogalma — Az internetes és a befizetési utalvánnyal történő átutalási megbízás — Az 52. cikk (3) bekezdése — A kedvezményezettnek valamely fizetési eszköz használatáért a fizető féltől kért kezelési díj felszámításának joga — A tagállamok általános tilalom bevezetésére irányuló hatásköre — Digitálistelefon-szolgáltató és magánszemélyek közötti szerződés)

4

2014/C 175/05

C-190/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — Jogi személyek jövedelemadója — A belföldi és a külföldi illetőségű befektetési alapok részére fizetett osztalékok közötti eltérő bánásmód — Az adómentesség kizárása — Igazolatlan korlátozás)

5

2014/C 175/06

C-288/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — 95/46/EK irányelv — A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok szabad áramlása — A 28. cikk (1) bekezdése — Nemzeti felügyelő hatóságok — Függetlenség — A felügyelő hatóság megbízatását a megbízatási idő lejárta előtt megszüntető nemzeti jogszabály — Új felügyelő hatóság létrehozása és másik személy elnökké történő kinevezése)

6

2014/C 175/07

C-293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete (a High Court [Írország], a Verfassungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Írország és az Attorney General (C-293/12. sz. ügy), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl és társai (C-594/12. sz. ügy) (Elektronikus hírközlés — 2006/24/EK irányelv — Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy nyilvános hírközlő hálózatok — Az e szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy kezelt adatok megőrzése — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke)

6

2014/C 175/08

C-435/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ACI Adam BV és társai kontra Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szellemi tulajdon — Szerzői jog és szomszédos jogok — Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése — Többszörözési jog — Kivételek és korlátozások — Magáncélú másolat — A másolat eredetijének jogszerű mivolta — 2004/48/EK irányelv — Hatály)

7

2014/C 175/09

C-485/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. április 10-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer kontra Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Mezőgazdaság — Közös agrárpolitika — Közvetlen támogatási rendszerek — 73/2009/EK rendelet — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — Mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer — Jogosultsági feltételek — Adminisztratív ellenőrzések — Helyszíni ellenőrzések — 796/2004/EK rendelet — A támogatható területek meghatározása — Távérzékelés — A mezőgazdasági parcellák fizikai ellenőrzése)

8

2014/C 175/10

C-583/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sintax Trading OÜ kontra Maksu- ja Tolliameti (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 1383/2003/EK rendelet — Hamisított és kalózáruk forgalomba hozatalának megakadályozására irányuló intézkedések — 13. cikk (1) bekezdés — A szellemi tulajdonjog megsértésének megállapítására vonatkozó vámhatósági hatáskör)

9

2014/C 175/11

C-609/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ehrmann AG kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A fogyasztók tájékoztatása és védelme — 1924/2006/EK rendelet — Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások — Ezen élelmiszerek címkézése és megjelenítése — 10. cikk, (2) bekezdés — Időbeli hatály — 28. cikk, (5) és (6) bekezdés — Átmeneti intézkedések)

10

2014/C 175/12

C-74/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GSV Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 7019590010 és 7019590090 TARIC-kód — A Kínai Népköztársaságból származó egyes hálós üvegszálszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló rendeletek — Eltérő nyelvi változatok — Dömpingellenes vámfizetési kötelezettség)

11

2014/C 175/13

C-85/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — A települési szennyvíz kezelése — 3–5. és 10. cikk — I. melléklet, A. és B. rész)

11

2014/C 175/14

C-115/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója — 92/83/EGK irányelv — A jövedékiadó-mérték meghatározása — Etilalkoholnak szeszfőzdében történő, 0%-os jövedékiadó-mérték alá tartozó bérfőzése — Etilalkohol magánszemélyek által történő előállításának jövedékiadó-mentessége)

13

2014/C 175/15

C-225/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix kontra Région wallonne (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Környezet — Hulladékok — 75/442/EGK irányelv — A 7. cikk (1) bekezdése — Hulladékgazdálkodási terv — Megfelelő hulladékártalmatlanító telepek és létesítmények — A „hulladékgazdálkodási terv” fogalma — 1999/31/EK irányelv — 8. és 14. cikk — Az ezen irányelv átültetésekor engedéllyel rendelkező vagy működő hulladéklerakók)

13

2014/C 175/16

C-269/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Acino AG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — A Clopidogrel hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek egyes gyártási tételei forgalmazásának felfüggesztése és forgalomból történő kivonásuk — A forgalombahozatali engedély módosítása — Forgalmazási tilalom — 726/2004/EK rendelet és 2001/83/EK irányelv — Az elővigyázatosság elve — Arányosság — Indokolási kötelezettség)

14

2014/C 175/17

C-28/13. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. február 6-i végzése – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP kontra Európai Központi Bank (EKB) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — A Bíróság eljárási szabályzata 169. cikkének (2) bekezdése — A fellebbezési kérelem szükséges tartalma)

15

2014/C 175/18

C-33/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. február 6-i végzése (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marcin Jagiełło kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Adózás — Héa — Hatodik irányelv — Levonási jog — Megtagadás — A cégnevét rendelkezésre bocsátó társaság által kiállított számla)

16

2014/C 175/19

C-97/13. sz. és C-214/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. február 3-i végzése (a Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Silvia Georgiana Câmpean kontra Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13. sz. ügy), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria kontra George Ciocoiu (C-214/13. sz. ügy) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belső adók — EUMSZ 110. cikk — A gépjárművek első nyilvántartásba vételekor kivetett környezetszennyezési adó — A behozott használt gépjárművek és a belföldi piacon már jelen lévő hasonló járművek közötti adósemlegesség)

16

2014/C 175/20

C-223/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. február 6-i végzése – Holland Királyság kontra Európai Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — 93/2013/EU rendelet — Az Európai Unió Törvényszékéhez való áttétel)

17

2014/C 175/21

C-301/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. február 6-i végzése – El Corte Inglés, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont — CLUB GOURMET és CLUB DEL GOURMET szóvédjegy — A felszólalás elutasítása — A Bíróság eljárási szabályzata — 181. cikk — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

18

2014/C 175/22

C-372/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. január 30-i végzése (Polymeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE kontra SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia (A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Olyan kérdésekkel megegyező, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések, amelyekről a Bíróság már határozott — A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás [TRIPS-megállapodás] — 27. cikk — Szabadalmaztatható találmány — 70. cikk — Az oltalom jelenlegi tárgyai)

18

2014/C 175/23

C-397/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. január 29–i végzése – Simone Gbagbo kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Elefántcsontparti Köztársaság (Fellebbezés — Határidő — Alaki követelmények — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

19

2014/C 175/24

C-462/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. január 30-i végzése (Polymeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE kontra Minerva Farmakeftiki AE (A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Olyan kérdésekkel megegyező, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések, amelyekről a Bíróság már határozott — A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás [TRIPS-megállapodás] — 27. cikk — Szabadalmaztatható találmány — 70. cikk — Az oltalom jelenlegi tárgyai)

20

2014/C 175/25

C-110/14. sz. ügy: A Judecătoria Oradea (Románia) által 2014. március 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Horațiu Ovidiu Costea kontra SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

C-115/14. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Koblenz (Németország) által 2014. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RegioPost GmbH & Co. KG kontra Stadt Landau

21

2014/C 175/27

C-124/14. sz. ügy: 2014. március 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

22

2014/C 175/28

C-125/14. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2014. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Iron & Smith Kft. kontra Unilever NV

23

2014/C 175/29

C-126/14. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2014. március 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sveda UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

C-132/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

24

2014/C 175/31

C-133/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

25

2014/C 175/32

C-134/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

26

2014/C 175/33

C-135/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

26

2014/C 175/34

C-136/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

27

2014/C 175/35

C-146/14. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2014. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Direktor na Direktsia „Migratsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti kontra Bashir Mohamed Ali Mahdi.

28

2014/C 175/36

C-159/14. sz. ügy: Az Administrativen sad – Varna (Bulgária) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Koela-N” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

29

2014/C 175/37

C-160/14. sz. ügy: A Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugália) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – João Filipe Ferreira da Silva e Brito és társai kontra Portugál állam

30

2014/C 175/38

C-165/14. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alfredo Rendón Marín kontra Administración del Estado (spanyol állam)

31

2014/C 175/39

C-168/14. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grupo Itevelsea S.L. és társai kontra Oca Inspección Técnica de Vehículos SA és társa

31

2014/C 175/40

C-169/14. sz. ügy: A Sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juan Carlos Sánchez Morcillo és María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

C-451/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. január 16-i végzése (az Audiencia Provincial de Salamanca [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Josune Esteban Garcia kontra Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

C-460/12. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2014. február 7-i végzése (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SKP kontra Ján Bríla

33

2014/C 175/43

C-298/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. január 31-i végzése (a Tribunal d’instance d’Orléans [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA kontra Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

C-444/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. január 16-i végzése (a Tribunalul Braşov [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Imre Solyom, Luiza Solyom kontra Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Törvényszék

2014/C 175/45

T-340/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 10-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A Kiadóhivatal közbeszerzési eljárása — A CORDIS internetes oldallal kapcsolatos közzétételi, illetve kommunikációs szolgáltatások támogatása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítására és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélésére vonatkozó határozat — Az ajánlattevő ajánlatának rangsorolása — Indokolási kötelezettség — A végrehajtási szabályok 148. cikkének (1) és (3) bekezdése — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség)

35

2014/C 175/46

T-623/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Pico Food kontra OHIM – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MILANÓWEK CREAM FUDGE közösségi védjegy bejelentése — Egy tehenet ábrázoló korábbi nemzeti ábrás védjegy, valamint az Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT és SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 76. cikkének (1) bekezdése)

35

2014/C 175/47

T-144/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Comsa kontra OHIM – COMSA (COMSA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A COMSA közösségi szóvédjegy bejelentése — Comsa, SA korábbi kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — Valamely megjelölés helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban történő használatának hiánya — A szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

36

2014/C 175/48

T-150/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Görögország kontra Bizottság („Állami támogatások — A gabonaágazatban mezőgazdasági szövetkezetek szervezetei számára a görög hatóságok által állami garancia biztosításával nyújtott kamatmentes hitelek — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Indokolási kötelezettség — Előny — Valamely tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatások”)

37

2014/C 175/49

T-288/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – EI du Pont de Nemours kontra OHIM – Zueco Ruiz (ZYTeL) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZYTeL ábrás védjegy bejelentése — A korábbi ZYTEL közösségi szóvédjegy és a Párizsi Egyezmény 6a. cikke értelmében vett közismert ZYTEL védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének sérelme — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”]

37

2014/C 175/50

T-386/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Elite Licensing kontra OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az elite BY MONDARIZ közösségi ábrás védjegy bejelentése — ELITE korábbi közösségi és nemzetközi ábrás védjegyek — A fellebbezési eljárás nyelve — Határidők — A fellebbezés elfogadhatósága a fellebbezési tanács előtt — A 2868/95/EK rendelet 48. szabályának (2) bekezdése, 49. szabályának (1) bekezdése és 96. szabályának (1) bekezdése — Az összetéveszthetőség hiánya — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A jóhírnév megsértése — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

38

2014/C 175/51

T-488/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – CITEB és Belgo-Metal kontra Parlament (Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — Közbeszerzési eljárás — A brüsszeli Eastman-épület felújítási és bővítési munkálatai — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Az értékelő bizottság jelentésének közlése — Indokolási kötelezettség)

38

2014/C 175/52

T-501/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Farmaceutisk Laboratorium Ferring kontra OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OCTASA közösségi szóvédjegy bejelentése — PENTASA korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

39

2014/C 175/53

T-502/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Ferring kontra OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OCTASA közösségi szóvédjegy bejelentése — PENTASA és OCTOSTIM korábbi nemzeti, Benelux és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

40

2014/C 175/54

T-209/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 11-i ítélete – Olive Line International kontra OHIM (OLIVE LINE) (Közösségi védjegy — Az OLIVE LINE közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

40

2014/C 175/55

T-249/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – MHCS kontra OHIM – Ambra (DORATO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DORATO közösségi ábrás védjegy bejelentése — Üveg nyakán található címkét magában foglaló korábbi közösségi és nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 2868/95/EK rendelet 50. szabályának (1) bekezdése)

41

2014/C 175/56

T-293/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – CNIEL kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

41

2014/C 175/57

T-302/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – CNIPT kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

42

2014/C 175/58

T-306/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Val’hor kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

43

2014/C 175/59

T-313/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Onidol kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

43

2014/C 175/60

T-314/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Intercéréales és Grossi kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

44

2014/C 175/61

T-270/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 31-i végzése – SACBO kontra Bizottság és INEA („Megsemmisítés iránti kereset — Közösségi pénzügyi támogatás közös érdekű projektek javára a Transzeurópai Közlekedési Hálózat és az energia ágazatában — A közvetlen érintettség hiánya — Keresettel meg nem támadható aktus — Előkészítő aktus — Elfogadhatatlanság”)

44

2014/C 175/62

T-644/13. R. sz. ügy: Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2014. február 4-i végzése – Serco Belgium és társai kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti eljárás — Közbeszerzés — Pályázati eljárás — Ajánlat elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — »Fumus boni iuris«”)

45

2014/C 175/63

T-154/14. sz. ügy: 2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság

46

2014/C 175/64

T-155/14. sz. ügy: 2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság

46

2014/C 175/65

T-165/14. sz. ügy: 2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság és AER

47

2014/C 175/66

T-195/14. sz. ügy: 2014. március 19-én benyújtott kereset – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz kontra OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA).

48

2014/C 175/67

T-215/14. sz. ügy: 2014. április 8-án benyújtott kereset – Gmina Miasto Gdynia és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo kontra Bizottság

48

2014/C 175/68

T-219/14. sz. ügy: 2014. április 2-án benyújtott kereset – Regione autonoma della Sardegna kontra Bizottság

49

2014/C 175/69

T-220/14. sz. ügy: 2014. április 2-án benyújtott kereset – Saremar kontra Bizottság

50

2014/C 175/70

T-222/14. sz. ügy: 2014. április 10-én benyújtott kereset – Deluxe Laboratories kontra OHIM (deluxe)

51

2014/C 175/71

T-144/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology kontra Bizottság

52

2014/C 175/72

T-145/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance kontra Bizottság

52

2014/C 175/73

T-146/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology kontra Bizottság

52

2014/C 175/74

T-147/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source kontra Bizottság

52

2014/C 175/75

T-575/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Lesaffre et Compagnie kontra OHIM – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 175/76

F-14/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Bizottság

54

2014/C 175/77

F-16/14. sz. ügy: 2014. február 24–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

54

2014/C 175/78

F-20/14. sz. ügy: 2014. március 10–én benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

55

2014/C 175/79

F-24/14. sz. ügy: 2014. március 21–én benyújtott kereset – ZZ kontra OHIM

55

2014/C 175/80

F-26/14. sz. ügy: 2014. március 24-én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

56

2014/C 175/81

F-30/14. sz. ügy: 2014. március 28–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

56


HU

 

Top