Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:151:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 151, 2014. május 19.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 151

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. május 19.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 151/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 142., 2014.5.12.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 151/02

C-314/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. március 27-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UPC Telekabel Wien GmbH kontra Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — Információs társadalom — 2001/29/EK irányelv — Filmalkotásokat a szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjainak engedélye nélkül hozzáférhetővé tevő weboldal — 8. cikk, (3) bekezdés — A „harmadik személyek által szerzői jog vagy szomszédos jogok megsértése céljából igénybe vett szolgáltatásokat nyújtó közvetítő szolgáltatók” fogalma — Internet-hozzáférést nyújtó szolgáltató — Az internet-hozzáférést biztosító szolgáltató számára valamely weboldalhoz az ügyfelei részére történő hozzáférés nyújtását megtiltó ideiglenes intézkedés — Az alapvető jogok mérlegelése)

2

2014/C 151/03

C-530/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. március 27-i ítélete – Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) kontra National Lottery Commission (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — Az 52. cikk (2) bekezdésének c) pontja — A nemzeti jog alapján fennálló, korábbi szerzői jogon alapuló törlés iránti kérelem — A nemzeti jog OHIM általi alkalmazása — Az uniós bíróság feladata)

3

2014/C 151/04

C-565/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. március 27-i ítélete (a Tribunal d'instance d'Orléans [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – LCL Le Crédit Lyonnais, SA kontra Fesih Kalhan (Fogyasztóvédelem — Fogyasztói hitelmegállapodások — 2008/48/EK irányelv — 8. és 23. cikk — A hitelfelvevő hitelképességének a szerződéskötést megelőző, hitelező által történő vizsgálatára vonatkozó kötelezettség — Adatbázisba való betekintést előíró nemzeti rendelkezés — A szerződéses kamatköveteléstől való megfosztás e kötelezettség megszegésének esetén — A szankció hatékony, arányos és visszatartó jellege)

4

2014/C 151/05

C-612/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. március 27-i ítélete – Ballast Nedam NV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az útépítési bitumen bruttó árának megállapítása — Az útépítőknek adott engedmény meghatározása — 1/2003/EK rendelet — 27. cikk — Védelemhez való jog — A bírság csökkentése)

4

2014/C 151/06

C-17/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. március 27-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH kontra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia (Tengeri fuvarozás — 3577/92/EGK rendelet — A „tengeri kabotázs” fogalma — Körutazási szolgáltatások — Körutazás a velencei lagúnán, az olasz parti tengeren és a Pó folyón — Valamely kikötőből való elindulás és ugyanazon kikötőbe való megérkezés)

5

2014/C 151/07

C-151/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. március 27-i ítélete (La Cour administrative d’appel de Versailles [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Le Rayon d’Or SARL kontra Ministre de l’Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — Héa — Hatály — Az adóalap meghatározása — Az „árhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás” fogalma — A nemzeti egészségbiztosítási pénztár által a gondozásra szoruló idős személyek bentlakását biztosító intézmények számára folyósított átalány)

6

2014/C 151/08

C-265/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. március 27-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emiliano Torralbo Marcos kontra Korota SA, Fondo de Garantía Salarial (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — Hatékony jogorvoslathoz való jog — Bírósági eljárási illetékek a szociális jog területére tartozó ügyekben benyújtott fellebbezések esetén — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — Az uniós jog hatálya — A Bíróság hatáskörének hiánya)

7

2014/C 151/09

C-300/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. március 27-i ítélete (a Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ayuntamiento de Benferri kontra Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 85/337/EGK irányelv — Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Villamos energia szállítására szolgáló egyes légvezetékek építése — Elektromos alállomás bővítése — A projekt környezeti hatásvizsgálatnak való alá nem vetése)

7

2014/C 151/10

C-322/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. március 27-i ítélete (a Landesgericht Bozen [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ulrike Elfriede Grauel Rüffel kontra Katerina Pokorná (Uniós polgárság — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — A polgári eljárásokban alkalmazandó nyelvhasználati szabályok)

8

2014/C 151/11

C-64/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-492/12. sz., Sven A. von Storch és társai kontra Európai Központi Bank ügyben 2013. december 10-én hozott végzése ellen Sven A. von Storch és társai által 2014. február 7-én benyújtott fellebbezés

9

2014/C 151/12

C-76/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Braşov (Románia) által 2014. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mihai Manea kontra Instituţia Prefectului – judeţul Braşov – Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

10

2014/C 151/13

C-80/14. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2014. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson kontra WW Realisation 1 Ltd (felszámolás alatt), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

10

2014/C 151/14

C-85/14. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2014. február 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KPN BV kontra Autoriteit Consument en Markt (ACM) további felek az eljárásban: UPC Nederland BV és társai

11

2014/C 151/15

C-90/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro (Spanyolország) által 2014. február 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco Grupo Cajatres S.A. kontra María Mercedes Manjón Pinilla és Communidad Hereditaria formada al fallecimiento de M. Miguel Ángel Viana Gordejuela

12

2014/C 151/16

C-93/14. sz. ügy: A Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra (Spanyolroszág) által 2014. február 26-ánbenyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Migual Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

13

2014/C 151/17

C-117/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Spanyolország) által 2014. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grima Janet Nisttauz Poclava kontra Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)

14

2014/C 151/18

C-123/14. sz. ügy: Az Administrativen sad – Varna (Bulgária) által 2014. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Itales OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

14

2014/C 151/19

C-129/14. sz. ügy: Oberlandesgericht Nürnberg (Németország) által 2014. március 20–án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zoran Spasic elleni büntetőeljárás

15

 

Törvényszék

2014/C 151/20

T-56/09. és T-73/09. sz. ügyek: A Törvényszék 2014. március 27-i ítélete – Saint-Gobain Glass France és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A járműüveg európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Piacfelosztó és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréjében való megállapodás — 1/2003/EK rendelet — Jogellenességi kifogás — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás visszaható hatályú alkalmazása — Az értékesítések értéke — Visszaesés — Kiegészítő összeg — A jogsértő magatartás betudhatósága — A bírság felső határa — A csoport konszolidált forgalma”)

16

2014/C 151/21

T-117/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 28-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság („ERFA — Pénzügyi támogatás csökkentése — Az 1. célkitűzés alá tartozó Regione Puglia (2000–2006) regionális operatív program — Súlyos hiányosságok a rendszer irányításában vagy ellenőrzésében, amelyek a rendszerből adódó szabálytalanságokhoz vezethetnek — A partnerség elve — Arányosság — Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke (3) bekezdésének b) pontja — A 438/2001/EK rendelet 4., 8., 9. és 10. cikke — Indokolási kötelezettség — Hatáskör hiánya)

17

2014/C 151/22

T-47/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 27-i ítélete – Intesa Sanpaolo kontra OHIM – equinet Bank (EQUITER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az EQUITER közösségi ábrás védjegy bejelentése — EQUINET korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése — Indokolási kötelezettség”)

17

2014/C 151/23

T-133/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i ítélete – Ben Ali kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Jogalap — Tulajdonhoz való jog — Az Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdése — A megsemmisítés joghatásainak időbeli változtatása — Szerződésen kívüli felelősség — Vagyoni kár hiánya”)

18

2014/C 151/24

T-554/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 27-i ítélete – Oracle America kontra OHIM – Aava Mobile (AAVA MOBILE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AAVA MOBILE közösségi szóvédjegy bejelentése — JAVA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Gondolati képzettársítás veszélyének hiánya — A megjelölések közötti kapcsolat — Jóhírnév — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

19

2014/C 151/25

T-347/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 25-i végzése – Hawe Hydraulik kontra OHIM – HaWi Energietechnik (HAWI) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

19

2014/C 151/26

T-690/13. sz. ügy: 2013. december 31-én benyújtott kereset – Invivo kontra OLAF

20

2014/C 151/27

T-91/14. sz. ügy: 2014. február 10-én benyújtott kereset – Schniga kontra CPVO – Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

20

2014/C 151/28

T-92/14. sz. ügy: 2014. február 10-én benyújtott kereset – Schniga kontra CPVO – Elaris (Gala Schnitzer)

21

2014/C 151/29

T-104/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-104/14. sz., Verile és Gjergji kontra Bizottság ügyben 2013. december 11-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. február 17-én benyújtott fellebbezés

22

2014/C 151/30

T-117/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Cargill kontra Tanács

23

2014/C 151/31

T-118/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – LDC Argentina kontra Tanács

23

2014/C 151/32

T-119/14. sz. ügy: 2014. február 18-án benyújtott kereset – Carbio kontra Tanács

24

2014/C 151/33

T-128/14. sz. ügy: 2014. február 21-én benyújtott kereset – Daimler kontra Bizottság

25

2014/C 151/34

T-139/14. sz. ügy: 2014. február 19-én benyújtott kereset – PT Wilmar Bioenergi Indonesia és PT Wilmar Nabati Indonesia kontra Tanács

26

2014/C 151/35

T-169/14. sz. ügy: 2014. március 17-én benyújtott kereset – Ferring kontra OHIM – Kora Corporation (Koragel)

28

2014/C 151/36

T-171/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Léon Van Parys kontra Bizottság

28

2014/C 151/37

T-181/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Nürburgring kontra OHIM – Biedermann (Nordschleife)

29

2014/C 151/38

T-187/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Sonova Holding kontra OHIM (Flex)

30

2014/C 151/39

T-188/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Grundig Multimedia kontra OHIM (GentleCare)

30

2014/C 151/40

T-191/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Lubrizol France kontra Tanács

31

2014/C 151/41

T-193/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Cristiano di Thiene kontra OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

32

2014/C 151/42

T-194/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Bristol Global kontra OHIM – Bridgestone (AEROSTONE)

33

2014/C 151/43

T-196/14. sz. ügy: 2014. március 24-én benyújtott kereset – Swedish Match North Europe kontra OHIM – Skruf Snus (Oral snuff packages)

33

2014/C 151/44

T-209/14. sz. ügy: 2014. március 31-én benyújtott kereset – Bopp kontra OHIM (Nyolcszögletű zöld keret ábrázolása)

34

2014/C 151/45

T-542/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 25-i végzése – Hollandia kontra Bizottság

35


HU

 

Top