Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:142:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 142, 2014. május 12.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 142

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. május 12.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 142/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 135., 2014.5.5.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 142/02

C-628/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. március 18-i ítélete (az Oberlandesgericht Braunschweig [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az International Jet Management GmbH elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — EUMSZ 18. cikk  — Az állampolgárság alapján történő bármely hátrányos megkülönböztetés tilalma  — Valamely harmadik államnak a valamely tagállamba tartó kereskedelmi célú járatai  — Tagállami szabályozás, amely az e tagállam által kiadott működési engedéllyel nem rendelkező uniós légi fuvarozók számára minden egyes, harmadik államból induló járat vonatkozásában engedély beszerzését írja elő)

2

2014/C 142/03

C-639/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. március 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés  — Gépjárművek nyilvántartásba vétele  — EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 36 cikk  — 70/311/EGK irányelv  — 2007/46/EK irányelv  — Jobb oldali közlekedés valamely tagállamban  — A személygépkocsik jobb oldalon található kormányberendezésének a nyilvántartásba vételt megelőzően bal oldalra történő áthelyezésére vonatkozó kötelezettség)

3

2014/C 142/04

C-61/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. március 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra Litván Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés  — Gépjárművek nyilvántartásba vétele  — EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 36 cikk  — 70/311/EGK irányelv  — 2007/46/EK irányelv  — Jobb oldali közlekedés valamely tagállamban  — A személygépkocsik jobb oldalon található kormányberendezésének a nyilvántartásba vételt megelőzően bal oldalra történő áthelyezésére vonatkozó kötelezettség)

4

2014/C 142/05

C-139/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. március 20-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona kontra Generalidad de Cataluña (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — Hatodik héairányelv  — Adómentességek  — Értékpapír értékesítésére irányuló olyan ügyletek, amelyek ingatlanok tulajdonjogának átruházására is kiterjednek  — A héától eltérő közvetett adóval terhelés  — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 63. cikk  — Tisztán belső jellegű helyzet)

5

2014/C 142/06

C-167/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. március 18-i ítélete (az Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. D. kontra S. T. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — Szociálpolitika  — 92/85/EGK irányelv  — A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések  — 8. cikk  — Anya, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállalt gyermeket  — Szülési szabadság ezen anya számára történő kiadásának megtagadása  — 2006/54/EK irányelv  — A férfi és a női munkavállalók közötti egyenlő bánásmód  — 14. cikk  — A béranyaságról szóló megállapodás keretében gyermeket vállaló anyával szemben a szülési szabadság kiadása terén alkalmazott kedvezőtlenebb bánásmód)

6

2014/C 142/07

C-363/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. március 18-i ítélete (a The Equality Tribunal [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Z kontra A Government Department, the Board of Management of a Community School (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — Szociálpolitika  — 2006/54/EK irányelv  — A férfi és a női munkavállalók közötti egyenlő bánásmód  — Anya, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállalt gyermeket  — Szülési vagy örökbefogadási szabadsággal egyenértékű fizetett szabadság ezen anya számára történő kiadásának megtagadása  — A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény  — 2000/78/EK irányelv  — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód  — Fogyatékosságon alapuló bármely megkülönböztetés tilalma  — Gyermek kihordására képtelen, béranyaságról szóló megállapodás keretében gyermeket vállaló anya  — A fogyatékosság fennállása  — A 2006/54 és a 2000/78 irányelv érvényessége)

7

2014/C 142/08

C-427/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. március 18-i ítélete – Európai Bizottság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset  — A jogalap megválasztása  — EUMSZ 290. cikk és EUMSZ 291. cikk  — Felhatalmazáson alapuló jogi aktus és végrehajtási aktus  — 528/2012/EU rendelet  — A 80. cikk (1) bekezdése  — Biocid termékek  — Európai Vegyianyag-ügynökség  — A díjak Bizottság általi megállapítása)

8

2014/C 142/09

C-271/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. március 20-i ítélete – Rousse Industry kontra Európai Bizottság (Fellebbezés  — Állami támogatások  — A Bolgár Köztársaság által követelésekről való lemondás formájában nyújtott támogatás  — Az e támogatást a közös belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat  — Az „új támogatás” fogalma  — Indokolási kötelezettség)

8

2014/C 142/10

C-19/14. sz. ügy: A Sozialgericht Duisburg (Németország) által 2014. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca kontra Stadt Kevelaer

9

2014/C 142/11

C-43/14. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2014. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ŠKO ENERGO, s.r. o. kontra Odvolací finanční ředitelství

9

2014/C 142/12

C-45/14. sz. ügy: A Fővárosi Ítélőtábla (Magyarország) által 2014. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Balázs István és Papp Dániel elleni büntetőeljárás

10

2014/C 142/13

C-46/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jürgen Kaiser kontra Condor Flugdienst GmbH

10

2014/C 142/14

C-51/14. sz. ügy: Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2014. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG kontra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

11

2014/C 142/15

C-52/14. sz. ügy: Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2014. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG kontra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

12

2014/C 142/16

C-58/14. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2014. február 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hauptzollamt Hannover kontra Amazon EU Sàrl

13

2014/C 142/17

C-59/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas

13

2014/C 142/18

C-66/14. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2014. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzamt Linz kontra Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

14

2014/C 142/19

C-67/14. sz. ügy: A Bundessozialgericht (Németország) által 2014. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jobcenter Berlin Neukölln kontra Nazifa Alimanovic és társai

14

2014/C 142/20

C-69/14. sz. ügy: A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2014. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dragoș Constantin Târșia kontra Statul român, prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Autovehiculelor

15

2014/C 142/21

C-72/14. sz. ügy: Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2014. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de rijksbelastingdienst

16

2014/C 142/22

C-74/14. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2014. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Eturas” és társai kontra Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

16

2014/C 142/23

C-79/14. sz. ügy: A Landgericht Hannover (Németország) által 2014. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TUIfly GmbH kontra Harald Walter

17

2014/C 142/24

C-81/14. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2014. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nannoka Vulcanus Industries BV kontra College van Gedeputeerde Staten van Gelderland

17

2014/C 142/25

C-82/14. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2014. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agenzia delle Entrate kontra Nuova Invincibile

18

2014/C 142/26

C-83/14. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2014. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CEZ Razpredelenie Bulgaria AD kontra Komisia za zashtita ot diskriminatsia

18

2014/C 142/27

C-86/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Spanyolország) által 2014. február 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marta León Medialdea kontra Ayuntamiento de Huetor Vega

20

2014/C 142/28

C-89/14. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2014. február 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A2A SpA kontra Agenzia delle Entrate

20

2014/C 142/29

C-92/14. sz. ügy: A Judecătoria Câmpulung (Románia) által 2014. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran kontra SC Suport Colect SRL

21

2014/C 142/30

C-94/14. sz. ügy: A Kúria (Magyarország) által 2014. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Flight Refund Ltd kontra Deutsche Lufthansa AG

22

2014/C 142/31

C-96/14. sz. ügy: A Tribunal de grande instance de Nîmes (Franciaország) által 2014. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jean-Claude Van Hove kontra CNP Assurance SA

23

2014/C 142/32

C-97/14. sz. ügy: A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. március 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SMK Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

23

2014/C 142/33

C-98/14. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2014. március 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és társai kontra Magyar Állam

24

2014/C 142/34

C-103/14. sz. ügy: A Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litvánia) által 2014. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bronius Jakutis és Kretingalės kooperatinė ŽŪB kontra Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos és Lietuvos valstybė

26

2014/C 142/35

C-106/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FCD – Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB – Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison kontra Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

28

2014/C 142/36

C-111/14. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2014. március 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „GST – Sarviz AG Germania” kontra Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na NAP

28

 

Törvényszék

2014/C 142/37

T-46/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 20-i ítélete – Faci kontra Bizottság („Verseny  — Kartellek  — Az ESBO/észter hőszabályozók európai piaca  — Az EK 81. cikk és az EGT-megállapodás 53. cikke megsértését megállapító határozat  — Az árak rögzítése, a piacok és az ügyfelek felosztása, valamint bizalmas üzleti információk cseréjére  — A jogsértés egyik ágának bizonyítéka  — Bírságok  — Egyenlő bánásmód  — Megfelelő ügyintézés  — Ésszerű határidő  — Arányosság”)

30

2014/C 142/38

T-181/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 20-i ítélete – Reagens kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés  — 1049/2001/EK rendelet  — Kartelljogi eljárás keretében a bizonyos vállalkozások fizetőképtelenségének figyelembevételére irányuló kérelmekkel kapcsolatos dokumentumok  — A hozzáférés megtagadása  — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmével kapcsolatos kivétel  — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel  — Nyomós közérdek  — Konkrét és egyedi vizsgálat lefolytatásának kötelezettsége  — Részleges hozzáférés”)

30

2014/C 142/39

T-306/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 21-i ítélete – Yusef kontra Bizottság („Közös kül- és biztonságpolitika  — Az Oszáma bin Ládennel, az Al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések  — 881/2002/EK rendelet  — Valamely személy pénzkészleteinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása az Egyesült Nemzetek valamely szerve által összeállított listára való felvétele következtében  — Szankcióbizottság  — A 881/2002 rendelet I. mellékletébe történő későbbi felvétel  — E felvétel törlésének Bizottság általi megtagadása  — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset  — Alapvető jogok  — A meghallgatáshoz, a hatékony bírósági jogorvoslathoz és a tulajdon tiszteletben tartásához való jog”)

31

2014/C 142/40

T-539/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 25-i ítélete – Deutsche Bank kontra OHIM (Leistung aus Leidenschaft) (Közösségi védjegy  — A Leistung aus Leidenschaft közösségi szóvédjegy bejelentése  — Reklámjelmondatból álló védjegy  — Feltétlen kizáró okok  — A megkülönböztető képesség hiánya  — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja  — Egyenlő bánásmód  — Indokolási kötelezettség  — Első alkalommal a Törvényszék előtt felhozott bizonyítékok)

32

2014/C 142/41

T-291/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 25-i ítélete – Deutsche Bank kontra OHIM (Passion to Perform) (Közösségi védjegy  — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás  — Passion to Perform szóvédjegy  — Reklámjelmondatból álló védjegy  — Feltétlen kizáró okok  — A megkülönböztető képesség hiánya  — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja  — Egyenlő bánásmód)

33

2014/C 142/42

T-534/12. és T-535/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. március 26-i ítélete – Still kontra OHIM (Fleet Data Services) (Közösségi védjegy  — A Fleet Data Services és Truck Data Services közösségi ábrás védjegyek bejelentése  — Feltétlen kizáró ok  — Leíró jelleg  — A megkülönböztető képesség hiánya  — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja  — Meghallgatáshoz való jog  — A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének második mondata)

33

2014/C 142/43

T-81/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 21-i ítélete – FTI Touristik kontra OHIM (BigXtra) (Közösségi védjegy  — A BigXtra közösségi szóvédjegy bejelentése  — Feltétlen kizáró ok  — A megkülönböztető képesség hiánya  — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

34

2014/C 142/44

T-46/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 5-i végzése – Chrysamed Vertrieb kontra OHIM – Chrysal International (Chrysamed) (Közösségi védjegy  — Felszólalási eljárás  — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása  — Okafogyottság)

34

2014/C 142/45

T-198/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 3-i végzése – Imax kontra OHIM – Himax Technologies (IMAX) (Közösségi védjegy  — Felszólalás  — A felszólalás visszavonása  — Okafogyottság)

35

2014/C 142/46

T-62/14. sz. ügy: 2014. január 27-én benyújtott kereset – BR IP Holder kontra OHIM – Greyleg Investments (HOKEY POKEY)

35

2014/C 142/47

T-98/14. sz. ügy: 2014. február 14-én benyújtott kereset – Société Générale kontra Bizottság

36

2014/C 142/48

T-106/14. sz. ügy: 2014. február 14-én benyújtott kereset – Universal Utility International kontra OHIM (Greenworld)

37

2014/C 142/49

T-108/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Burazer és társai kontra Európai Unió

37

2014/C 142/50

T-109/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Škugor és társai kontra Európai Unió

38

2014/C 142/51

T-124/14. sz. ügy: 2014. február 19-én benyújtott kereset – Finnország kontra Bizottság

39

2014/C 142/52

T-125/14. sz. ügy: 2014. február 14-én benyújtott kereset – Gappol Marzena Porczyńska kontra OHIM – GAP (ITM) – (GAPPol)

40

2014/C 142/53

T-134/14. sz. ügy: 2014. február 28-án benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

40

2014/C 142/54

T-141/14. sz. ügy: 2014. február 28-án benyújtott kereset – SolarWorld és társai kontra Tanács

41

2014/C 142/55

T-142/14. sz. ügy: 2014. február 28-án benyújtott kereset – SolarWorld és társai kontra Tanács

42

2014/C 142/56

T-160/14. sz. ügy: 2014. február 28-án benyújtott kereset – Yingli Energy (China) és társai kontra Tanács

43

2014/C 142/57

T-161/14. sz. ügy: 2014. február 28-án benyújtott kereset – Yingli Energy (China) és társai kontra Tanács

44

2014/C 142/58

T-166/14. sz. ügy: 2014. március 3-án benyújtott kereset – PRS Mediterranean kontra OHIM – Reynolds Presto Products (NEOWEB)

45

2014/C 142/59

T-172/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Stahlwerk Bous kontra Bizottság

46

2014/C 142/60

T-173/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – WeserWind kontra Bizottság

47

2014/C 142/61

T-174/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Dieckerhoff Guss kontra Bizottság

47

2014/C 142/62

T-175/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Walter Hundhausen kontra Bizottság

48

2014/C 142/63

T-176/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Georgsmarienhütte kontra Bizottság

49

2014/C 142/64

T-177/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Harz Guss Zorge kontra Bizottság

50

2014/C 142/65

T-178/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss kontra Bizottság

51

2014/C 142/66

T-179/14. sz. ügy: 2014. március 20-án benyújtott kereset – Schmiedewerke Gröditz kontra Bizottság

52

2014/C 142/67

T-183/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Schmiedag kontra Bizottság

53

2014/C 142/68

T-186/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Atlantic Multipower Germany kontra OHIM – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

53

2014/C 142/69

T-522/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 14-i végzése – Alfa-Beta Vassilopoulos kontra OHIM – Henkel (AB terra Leaf)

54

2014/C 142/70

T-142/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 10-i végzése – Jinko Solar és társai kontra Parlament és társai

54

2014/C 142/71

T-435/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 5-i végzése – Triarii kontra Bizottság

55

2014/C 142/72

T-439/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i végzése – Fard és Sarkandi kontra Tanács

55

2014/C 142/73

T-466/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 5-i végzése – Hermann Trollius kontra ECHA

55

2014/C 142/74

T-505/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 19-i végzése – Stichting Sona és Nao kontra Bizottság

55

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 142/75

F-8/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. március 26-i ítélete – CP kontra Parlament (Közszolgálat  — Tisztviselő  — Egységvezető  — Próbaidő  — Az egységvezetői szolgálati jogviszonyban való meg nem erősítés  — Nem vezetői állásba történő újrabeosztás  — A Parlament belső szabályai)

56

2014/C 142/76

F-32/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. február 27-i végzése – Walton kontra Bizottság (Közszolgálat  — Ideiglenes alkalmazott  — Távozási díj  — Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága által megállapított lemondás  — A lemondás időpontjának meghatározása  — Jogerő  — A kinevezésre jogosult hatóság peres jogorvoslat hiányában véglegessé váló határozatai  — Az előzetes igazgatási eljárás be nem tartása  — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

56


HU

 

Top