Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 135, 2014. május 5.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 135

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. május 5.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 135/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 129., 2014.4.28.

1

2014/C 135/02

A Bíróság határozata (2014. március 25.) a hivatalos munkaszüneti napokról és a törvénykezési szünetekről

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 135/03

C-222/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Karuse AS kontra Politsei- ja Piirivalveamet (Közúti közlekedés  — 561/2006/EK rendelet  — Menetíró készülék használatára vonatkozó kötelezettség  — Az útkarbantartással kapcsolatban használt járművekre vonatkozó kivétel  — A berakodás helyéről az útkarbantartási munkálatok helyére kavicsot szállító jármű)

3

2014/C 135/04

C-366/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Dortmund-West kontra Klinikum Dortmund gGmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — Hatodik héairányelv  — Adómentességek  — A 13. cikk A. része (1) bekezdésének b) pontja  — Termékértékesítés  — Citosztatikumok járóbeteg-kezelés keretében történő értékesítése  — Különböző adóalanyok által teljesített szolgáltatásnyújtások  — A 13. cikk A. része (1) bekezdésének c) pontja  — Egészségügyi ellátások  — A kórház helyiségeiben önállóan tevékenykedő orvos által rendelt gyógyszerek  — Szorosan kapcsolódó tevékenységek  — Egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtások  — Fizikailag és gazdaságilag nem elválasztható tevékenységek)

4

2014/C 135/05

C-375/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Tribunal administratif de Grenoble [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Margaretha Bouanich kontra Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — EUMSZ 63. cikk  — A tőke szabad mozgása  — EUMSZ 49. cikk  — Letelepedés szabadsága  — Természetes személyek jövedelemadója  — A közvetlen adók jövedelemarányos korlátozására vonatkozó rendelkezés  — A kettős adóztatás elkerülése érdekében kötött kétoldalú adóegyezmény  — Másik tagállamban illetőséggel rendelkező társaság által fizetett, már forrásadóval terhelt osztalék adóztatása  — Az e másik tagállamban fizetett adónak a felső adókorlát számításakor történő teljes vagy részleges figyelembevételének hiánya  — EUMSZ 65. cikk  — Korlátozás  — Igazolás)

5

2014/C 135/06

C-456/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. március 12-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – O kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel és Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel kontra B (A 2004/38/EK irányelv  — Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése  — A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog  — Kedvezményezettek  — Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjának tartózkodási joga az e polgár állampolgársága szerinti tagállamban  — Az uniós polgár e tagállamba való visszatérése valamely másik tagállamban való rövid idejű tartózkodásokat követően)

6

2014/C 135/07

C-457/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. március 12-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – S kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel és Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel kontra G (EUMSZ 20. cikk, EUMSZ 21. cikk (1) bekezdés és EUMSZ 45. cikk  — A 2004/38/EK irányelv  — A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog  — Kedvezményezettek  — Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjának tartózkodási joga az e polgár állampolgársága szerinti tagállamban  — Az állampolgársága szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgár  — Szakmai tevékenység  — Másik tagállamba való rendszeres utazás)

7

2014/C 135/08

C-464/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. március 13-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ATP Pension Service A/S kontra Skatteministeriet (Hatodik héairányelv  — Adómentességek  — A 13. cikk B. része d) pontjának 3. és 6. alpontja  — Befektetési alapok  — Foglalkoztatói nyugdíjrendszerek  — Kezelés  — Betétekre, folyószámlákra, fizetésekre, átutalási forgalomra vonatkozó ügyletek)

8

2014/C 135/09

C-512/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Octapharma SAS kontra Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Jogszabályok közelítése  — 2001/83/EK irányelv  — 2002/98/EK irányelv  — Hatály  — Labilis vérkészítmény  — Ipari folyamattal előállított plazma  — Irányelvek egyidejű vagy egymást kizáró alkalmazása  — A tagállamok azon lehetősége, hogy a plazmára a gyógyszerekre vonatkozó szabályozásnál szigorúbb szabályozást írjanak elő)

9

2014/C 135/10

C-548/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Landgericht Krefeld [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marc Brogsitter kontra Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség  — Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben  — 44/2001/EK rendelet  — Különös joghatóságok  — 5. cikk, 1. és 3. pont  — Polgári jogi felelősség megállapítására irányuló kereset  — Szerződéses jelleg vagy jogellenes károkozási jelleg)

10

2014/C 135/11

C-599/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg te Brugge [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you kontra FOD Financiën (Héa  — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás  — Az Európai Unión kívül teljesített ügyletek  — 77/388/EGK hatodik irányelv  — 28. cikk, (3) bekezdés  — 2006/112/EK irányelv  — 370. cikk  — „Standstill”-klauzula  — A nemzeti szabályozásnak az átültetésre előírt határidőn belüli módosítása)

10

2014/C 135/12

C-29/13. és C-30/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2014. március 13-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Global Trans Lodzhistik OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — Közösségi Vámkódex  — 243. és 245. cikk  — 2454/93/EGK rendelet  — 181a. cikk  — Keresettel megtámadható határozat  — A bírósághoz előzetes közigazgatási jogorvoslat hiányában benyújtott kereset elfogadhatósága  — A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve)

11

2014/C 135/13

C-38/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Sąd Rejonowy w Białymstoku [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Małgorzata Nierodzik kontra Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — Szociálpolitika  — 1999/70/EK irányelv  — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás  — 4. szakasz  — A „munkafeltételek” fogalma  — Határozott időre szóló szerződés felmondási ideje  — Határozatlan időre alkalmazott munkavállalókkal való bánásmódhoz képest eltérő bánásmód)

13

2014/C 135/14

C-52/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint kontra Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — 2006/114/EK irányelv  — A „megtévesztő reklám” és az „összehasonlító reklám” fogalma  — A megtévesztő reklámot és a meg nem engedett összehasonlító reklámot két különálló jogellenes cselekményként meghatározó nemzeti szabályozás)

13

2014/C 135/15

C-107/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. március 13-i ítélete (az Administrativen sad Veliko Tarnovo [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FIRIN OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Közös hozzáadottértékadó-rendszer  — Az előzetesen felszámított adó levonása  — Előlegfizetés  — Az adólevonás megtagadása  — Adócsalás  — A levonás korrekciója az adóköteles ügylet nemteljesülése esetén  — Feltételek)

14

2014/C 135/16

C-132/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Landgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zentrale zur Bakämpfung unlauteren Wettbewerbs eV kontra ILME GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem  — Jogszabályok közelítése  — 2006/95/EK irányelv  — Az „elektromos berendezés” fogalma  — A CE megfelelőségi jelölés  — A többpólusú elektromos csatlakozószerelvények háza)

15

2014/C 135/17

C-155/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Società Italiana Commercio e Servizi srl, felszámolás alatt (SICES) és társai kontra Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (Mezőgazdaság  — 341/2007/EK rendelet  — A 6. cikk (4) bekezdése  — Vámkontingensek  — Kínából származó fokhagyma  — Behozatali engedélyek  — Egyes behozatali engedélyekből származó jogok átruházhatatlan jellege  — Megkerülés  — Joggal való visszaélés)

16

2014/C 135/18

C-190/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Antonio Márquez Samohano kontra Universitat Pompeu Fabra (Szociálpolitika  — 1999/70/EK irányelv  — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás  — Egyetemek  — Óraadó oktatók  — Egymást követő határozott időre szóló munkaszerződések  — Az 5. szakasz 1. pontja  — Határozott időre szóló munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának megakadályozását célzó intézkedések  — Az ilyen szerződéseket alátámasztó „objektív okok” fogalma  — 3. szakasz  — A „határozatlan időre szóló munkaszerződés” fogalma  — Szankciók  — Végkielégítéshez való jog  — Határozatlan időre alkalmazott munkavállalók közötti eltérő bánásmód)

17

2014/C 135/19

C-204/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. március 13-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Saarlouis kontra Heinz Malburg (Adózás  — Hozzáadottérték-adó  — Az adólevonási jog keletkezése és hatálya  — A társaság valamely tag által történő megszüntetése  — E társaság ügyfélköre egy részének megszerzése  — Más társaságba történő nem pénzbeli hozzájárulás  — Előzetesen felszámított adó megfizetése  — Lehetséges levonás)

18

2014/C 135/20

C-30/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ryanair Ltd kontra PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

C-42/14. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2014. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister Finansów kontra Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

C-49/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spanyolország) által 2014. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finamadrid E.F.C, SA kontra Jesús Vicente Albán Zambrano és társai

20

2014/C 135/23

C-54/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia Madrid (Spanyolország) által 2014. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rafael Villafaez Gallego és María Pérez Anguio kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

C-56/14. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgium) által 2014. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie kontra Marc Emiel Melanie De Beuckeleer és társai

21

2014/C 135/25

C-61/14. sz. ügy: A Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Olaszország) által 2014. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato kontra Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino” és társai

21

2014/C 135/26

C-63/14. sz. ügy: 2014. február 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

22

2014/C 135/27

C-70/14. sz. ügy: A Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugália) által 2014. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo, S.A. kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

C-75/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Spanyolország) által 2014. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA kontra Francisco Javier Rodríguez Barbero és María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

C-88/14. sz. ügy: 2014. február 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

24

2014/C 135/30

C-102/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-134/12. sz., Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT kontra Bizottság ügyben 2014. január 13-án hozott végzése ellen az Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA által 2014. március 4-én benyújtott fellebbezés

25

2014/C 135/31

C-114/14. sz. ügy: 2014. március 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Svéd Királyság

26

2014/C 135/32

C-116/14. sz. ügy: 2014. március 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

27

2014/C 135/33

C-121/14. sz. ügy: 2014. március 12-én benyújtott kereset – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

28

 

Törvényszék

2014/C 135/34

T-292/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 14-i ítélete – Cemex és társai kontra Bizottság („Verseny  — Közigazgatási eljárás  — Információkérő határozat  — A kért információk szükségessége  — Indokolási kötelezettség  — Arányosság”)

29

2014/C 135/35

T-293/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 14-i ítélete – Holcim (Németország) és Holcim kontra Bizottság („Verseny  — Közigazgatási eljárás  — Információkérő határozat  — A kért információk szükségessége  — Indokolási kötelezettség  — Arányosság”)

29

2014/C 135/36

T-296/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 14-i ítélete – Cementos Portland Velderrivas kontra Bizottság („Verseny  — Közigazgatási eljárás  — Információkérő határozat  — A kért információk szükségessége  — Kellően komoly valószínűsítő körülmények  — Bírósági felülvizsgálat  — Arányosság”)

30

2014/C 135/37

T-297/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 14-i ítélete – Buzzi Unicem kontra Bizottság („Verseny  — Közigazgatási eljárás  — Információkérő határozat  — A kért információk szükségessége  — A megfelelő ügyintézés elve  — Indokolási kötelezettség  — Arányosság”)

31

2014/C 135/38

T-302/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 14-i ítélete – HeidelbergCement kontra Bizottság („Verseny  — Közigazgatási eljárás  — Információkérő határozat  — A kért információk szükségessége  — Indokolási kötelezettség  — Arányosság”)

31

2014/C 135/39

T-305/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 14-i ítélete – Italmobiliare kontra Bizottság („Verseny  — Közigazgatási eljárás  — Információkérő határozat  — A kért információk szükségessége  — A megfelelő ügyintézés elve  — Indokolási kötelezettség  — Arányosság”)

32

2014/C 135/40

T-306/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 14-i ítélete – Schwenk Zement kontra Bizottság („Verseny  — Közigazgatási eljárás  — Információkérő határozat  — A kért információk szükségessége  — Indokolási kötelezettség  — Arányosság”)

32

2014/C 135/41

T-131/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 14-i ítélete – Lardini kontra OHIM (Egy gallérra illesztett virág) (Közösségi védjegy  — Egy gallérra illesztett virágból álló közösségi védjegy bejelentése  — Feltétlen kizáró ok  — A megkülönböztető képesség hiánya  — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

33

2014/C 135/42

T-134/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 7-i végzése – FESI kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset  — Dömping  — A Vietnamból és Kínából származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó, a Makaóból származó egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám meghosszabbítása  — Független importőröket képviselő szövetség  — A személyében való érintettség hiánya  — Végrehajtási intézkedéseket maga után vonó rendeleti jellegű jogi aktus  — Elfogadhatatlanság)

34

2014/C 135/43

T-430/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 10-i végzése – Magnesitas de Rubián és társai kontra Bizottság („Környezet  — A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése  — A cement-, a mész- és a magnézium–oxid–gyártó iparágak elérhető legjobb technikáira vonatkozó referenciadokumentum  — Okafogyottság megállapítása iránti kérelem  — Elutasítás  — Elállás  — Törlés”)

34

2014/C 135/44

T-158/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 10-i végzése – Magnesitas de Rubián és társai kontra Parlament és Tanács („Környezet  — A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése  — A 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében foglalt egyedi határozat  — Okafogyottság megállapítása iránti kérelem  — Elutasítás  — Elállás  — Törlés”)

35

2014/C 135/45

T-411/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 10-i végzése – Hemofarm kontra OHIM – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (Közösségi védjegy  — Felszólalási eljárás  — A felszólalás visszavonása  — Okafogyottság)

36

2014/C 135/46

T-240/12. és T-211/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. március 7-i végzése – Eni kontra Bizottság („Verseny  — Kartellek  — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca  — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat  — A bizottsági határozat Törvényszék általi részleges megsemmisítése és megváltoztatása  — Az eljárás újraindítása  — Új kifogásközlés  — Az eljárás megszüntetése  — Okafogyottság”)

36

2014/C 135/47

T-241/12. és T-210/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. március 7-i végzése – Versalis kontra Bizottság („Verseny  — Kartellek  — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca  — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat  — A bizottsági határozat Törvényszék általi részleges megsemmisítése és megváltoztatása  — Az eljárás újraindítása  — Új kifogásközlés  — Az eljárás megszüntetése  — Okafogyottság”)

37

2014/C 135/48

T-518/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 10-i végzése – Spirlea kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset  — Közegészség  — Az EU Pilot projekt keretében folytatott eljárás befejezésére vonatkozó határozat  — Panasz besorolása  — Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának elmulasztása  — Elfogadhatatlanság)

38

2014/C 135/49

T-187/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 20-i végzése – Jannatian kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset  — Közös kül- és biztonságpolitika  — Iránnal szemben hozott korlátozó intézkedések  — Azon személyek és szervezetek listája, akikre vagy amelyekre e korlátozó intézkedéseket alkalmazandók  — Keresetindítási határidő  — Késedelem  — Elfogadhatatlanság”)

38

2014/C 135/50

T-578/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. február 13-i végzése – Luxembourg Pamol (Cyprus) és Luxembourg Industries kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem  — A növényvédő szerek forgalomba hozatalára irányuló eljárás  — Valamely aktív hatóanyag felvételével kapcsolatos dokumentumok hozzáférhetővé tétele  — Egyes információk bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása  — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem  — Elfogadhatóság  — Sürgősség  — Fumus boni iuris  — Az érdekek mérlegelése”)

39

2014/C 135/51

T-1/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. március 7-i végzése – Aluminios Cortizo et Cortizo Cartera kontra Európai Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem  — Állami támogatások  — A spanyol hatóságok által bizonyos gazdasági érdekcsoportok [GIE] és befektetőik javára nyújtott támogatás  — Hajók vásárlására irányuló bizonyos pénzügyi lízingmegállapodásokra alkalmazandó adórendszer (spanyol adólízingrendszer)  — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem  — Alaki követelmények megsértése  — Elfogadhatatlanság”)

40

2014/C 135/52

T-506/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-96/09. sz., Cuallado Martorell kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 18-án hozott ítélete ellen Eva Cuallado Martorell által 2014. március 12-én benyújtott fellebbezés

40

2014/C 135/53

T-11/14. sz. ügy: 2014. január 3-án benyújtott kereset – Grundig Multimedia kontra OHIM (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

T-36/14. sz. ügy: 2014. január 15-én benyújtott kereset – St’art és társai kontra Bizottság

42

2014/C 135/55

T-65/14. sz. ügy: 2014. január 28-án benyújtott kereset – Bank Refah Kargaran kontra Tanács

43

2014/C 135/56

T-74/14. sz. ügy: 2014. január 31-én benyújtott kereset – Franciaország kontra Bizottság

44

2014/C 135/57

T-76/14. sz. ügy: 2014. február 4-án benyújtott kereset – Morningstar kontra Bizottság

45

2014/C 135/58

T-77/14. sz. ügy: 2014. február 4-én benyújtott kereset – EE kontra OHIM (szürke minta ábrája)

46

2014/C 135/59

T-78/14. sz. ügy: 2014. február 4-én benyújtott kereset – Benediktinerabtei St. Bonifaz kontra OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

T-81/14. sz. ügy: 2014. február 6-án benyújtott kereset – Energy Brands kontra OHIM – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

T-84/14. sz. ügy: 2014. február 6-án benyújtott kereset – Harrys Pubar kontra OHIM – Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

T-85/14. sz. ügy: 2014. február 7-én benyújtott kereset – Infocit kontra OHIM – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

T-89/14. sz. ügy: 2014. február 10-én benyújtott kereset – Export Development Bank of Iran kontra Tanács

49

2014/C 135/64

T-90/14. sz. ügy: 2014. február 3-án/ benyújtott kereset – Secolux kontra Bizottság és Fordítóközpont

50

2014/C 135/65

T-93/14. sz. ügy: 2014. február 10-én benyújtott kereset – St’art és társai kontra Bizottság

51

2014/C 135/66

T-94/14. sz. ügy: 2014. február 11-én benyújtott kereset – EE kontra OHIM (színes minta ábrája)

52

2014/C 135/67

T-96/14. sz. ügy: 2014. február 11-én benyújtott kereset – Vimeo kontra OHIM – PT Communicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

T-130/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-142/11. sz., Simpson kontra Tanács ügyben 2013. december 12-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2014. február 24-én benyújtott fellebbezés

53

2014/C 135/69

T-1332/14. sz. ügy: 2014. február 24-én benyújtott kereset – Albis Plastic kotra OHIM – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

T-135/14. sz. ügy: 2014. február 20-án benyújtott kereset – Kicktipp kontra OHIM – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

T-136/14. sz. ügy: 2014. február 24-én benyújtott kereset – Tilda Riceland Private kontra OHIM – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

T-137/14. sz. ügy: 2014. február 25-én benyújtott kereset – I Castellani kontra OHIM – Chomarat (kör ábrázolása)

55

2014/C 135/73

T-140/14. sz. ügy: 2014. február 28-án benyújtott kereset – Bora Creations kontra OHIM (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

T-143/14. sz. ügy: 2014. március 3-án benyújtott kereset – EE kontra OHIM (sárgás minta ábrája)

57

2014/C 135/75

T-144/14. sz. ügy: 2014. március 3-án benyújtott kereset – EE kontra OHIM (elefántcsont színű pöttyös minta ábrája)

57

2014/C 135/76

T-156/14. sz. ügy: 2014. március 7-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM (StartUp)

58

2014/C 135/77

T-162/14. sz. ügy: 2014. február 28-án benyújtott kereset – Canadian Solar Emea és társai kontra Tanács

58

2014/C 135/78

T-163/14. sz. ügy: 2014. február 28-án benyújtott kereset – Canadian Solar Emea és társai kontra Tanács

59

2014/C 135/79

T-168/14. sz. ügy: 2014. március 13-án benyújtott kereset – Ana Pérez Gutiérrez kontra Bizottság

60

2014/C 135/80

T-119/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. február 20-i végzése – USFSPEI és Loescher kontra Tanács

61

2014/C 135/81

T-600/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. február 24-i végzése – Bimbo kontra OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


HU

 

Top