Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:112:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 112, 2014. április 14.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 112

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. április 14.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 112/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL C 102., 2014.4.7.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 112/02

C-656/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa (A szociális biztonsági rendszerek koordinációja — Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között a személyek szabad mozgásáról létrejött megállapodás — Tanácsi határozat — A jogalap megválasztása — EUMSZ 48. cikk — Az EUMSZ 79. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

2

2014/C 112/03

C-82/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Transportes Jordi Besora, SL kontra Generalitat de Catalunya (Közvetett adók — Jövedéki adók — 92/12/EGK irányelv — A 3. cikk (2) bekezdése — Ásványolajok — Kiskereskedelmi értékesítésekre kivetett adó — A „különleges cél” fogalma — Az autonóm közösségekre átruházott hatáskörök — Finanszírozás — Előre meghatározott hozzárendelés — Az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó és környezetvédelmi kiadások)

3

2014/C 112/04

C-132/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. február 27-i ítélete – Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, korábban Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Szociálislakás-építő szövetkezetek részére nyújtott támogatási programok — Összeegyeztethetőségről szóló határozat — A nemzeti hatóságok uniós jognak való megfelelés érdekében vállalt kötelezettségei — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatósági feltételek — Eljáráshoz fűződő érdek — Kereshetőségi jog — Személyükben és közvetlenül érintett kedvezményezettek — A „zárt kör” fogalma)

3

2014/C 112/05

C-133/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. február 27-i ítélete – Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Szociálislakás-építő szövetkezetek részére nyújtott támogatási rendszerek — Összeegyeztethetőségről szóló határozat — A nemzeti hatóságok uniós jognak való megfelelés érdekében vállalt kötelezettségei — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatósági feltételek — Eljáráshoz fűződő érdek — Kereshetőségi jog — Személyükben és közvetlenül érintett kedvezményezettek — A „zárt kör” fogalma)

4

2014/C 112/06

C-351/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. február 27-i ítélete (a Krajský soud v Plzni [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (OSA) kontra Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (2001/29/EK irányelv — A szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban — A „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma — Művek gyógyfürdőintézmény vendégszobáiba közönséghez való továbbítása — Az irányelv rendelkezéseinek közvetlen hatálya — EUMSZ 56. cikk és EUMSZ 102. cikk — 2006/123/EK irányelv — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Verseny — A szerzői jogok közös jogkezelésének kizárólagos joga)

5

2014/C 112/07

C-365/12 P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete – Európai Bizottság kontra EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Svéd Királyság, Siemens AG, ABB Ltd (Fellebbezés — 1049/2001/EK rendelet — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — Az EK 81. cikk alkalmazásával kapcsolatos eljárásra vonatkozó dokumentumok — 1/2003/EK rendelet és 773/2004/EK rendelet — A hozzáférés megtagadása — A vizsgálati tevékenység, a kereskedelmi érdekek és az intézmények döntéshozatali eljárásának védelmével kapcsolatos kivételek — Az érintett intézménynek a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelemben szereplő dokumentumok tartalma konkrét és egyenként történő vizsgálatának elvégzésére irányuló kötelezettsége)

6

2014/C 112/08

C-396/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. február 27-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A. M. van der Ham, A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren kontra College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Közös agrárpolitika — EMVA-ból nyújtott finanszírozás — Vidékfejlesztési támogatás — A kifizetések csökkentése vagy törlése a kölcsönös megfeleltetés szabályainak be nem tartása esetén — A „szándékos meg nem felelés” fogalma)

7

2014/C 112/09

C-454/12. és C-455/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pro Med Logistik GmbH (C-454/12) kontra Finanzamt Dresden-Süd és Eckard Pongratz, Karin Oertel vagyonfelügyelőjeként eljárva (C-455/12) kontra Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Héa — Hatodik héairányelv — A 12. cikk (3) bekezdése — A H. melléklet 5. kategóriája — 2006/112/EK irányelv — A 98. cikk (1) és (2) bekezdése — A III. melléklet 5. pontja — A semlegesség elve — Utasok és útipoggyászuk szállítása — A taxival, illetve a sofőrös bérautóval folytatott személyszállításra eltérő héamértéket alkalmazó tagállami szabályozás)

8

2014/C 112/10

C-470/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (az Okresný súd Svidník [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pohotovosť s. r. o. kontra Miroslav Vašuta (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fogyasztóihitel-szerződés — Tisztességtelen feltételek — 93/13/EGK irányelv — Választottbírósági ítélet végrehajtása — A végrehajtási eljárásba történő beavatkozás iránti kérelem — Fogyasztóvédelmi szervezet — Az ilyen beavatkozást nem megengedő nemzeti szabályozás — A tagállamok eljárási autonómiája)

9

2014/C 112/11

C-571/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA Greencarrier Freight Services Latvia kontra Valsts ieņēmumu dienests (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közösségi Vámkódex — A 70. cikk (1) bekezdése és a 78. cikk — Vámáru-nyilatkozatok — Az áruk részleges vizsgálata — Mintavételezés — Téves kód — Az eredmények kiterjesztése a korábbi vámáru-nyilatkozatok tárgyát képező árukkal azonos árukra azok kiadását követően — Utólagos ellenőrzés — Az áru további vizsgálata iránti kérelem előterjesztésének lehetetlensége)

10

2014/C 112/12

C-588/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (az Arbeidshof te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lyreco Belgium NV kontra Sophie Rogiers (Szociálpolitika — 96/34/EK irányelv — A szülői szabadságról kötött keretmegállapodás — 1. szakasz és 2. szakasz 4. pont — Részmunkaidős szülői szabadság — A munkavállaló súlyos vagy megfelelő ok nélküli elbocsátása — Védelmi átalány-kártérítés a szülői szabadság igénybevétele okán — A kártérítés kiszámításának alapja)

11

2014/C 112/13

C-601/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. február 27-i ítélete – Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Fellebbezés — Dömping — 384/96/EK rendelet — 2. cikk (7) bekezdése c) pontjának második albekezdése — Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadására nyitva álló határidő túllépése — Hatás)

12

2014/C 112/14

C-1/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate Solutions assurances SA kontra Ziegler France SA, Montgomery Transports SARL, Inko Trade s.r. o., Jaroslav Matěja, Groupama Transport (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — A 27. cikk (2) bekezdése — Perfüggőség — 24. cikk — Megállapodás a joghatóságról — Az elsőként felhívott bíróság joghatóságának megállapítása, vagy azért, mert a felek kifogás nélkül perbe bocsátkoztak, vagy pedig azért, mert jogerős határozatot fogadtak el)

12

2014/C 112/15

C-32/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (a Sozialgericht Nürnberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Petra Würker kontra Familienkasse Nürnberg (Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — Családi támogatások — 77. és 78. cikk — A nyugdíjasok eltartott gyermekei számára nyújtott ellátások és az árvaellátás — 883/2004/EK rendelet — Családi ellátások — 67. cikk — Másik tagállamban lakóhellyel rendelkező családtagok — A „nyugdíj” fogalma — A német szabályozás értelmében gyermeknevelés jogcímén azon személy halálát követően nyújtott nyugdíjra („Erziehungsrente”) jogosult, akitől e jogosult elvált)

13

2014/C 112/16

C-79/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. február 27-i ítélete (az Arbeidshof te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers kontra Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri képviselik: Selver Saciri és Danijela Dordevic, Sanela Saciri képviselik Selver Saciri és Danijela Dordevic, Denis Saciri képviselik Selver Saciri és Danijela Dordevic, képviselik Selver Saciri és Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest (2003/9/EK irányelv — A menedékkérők tagállami befogadására vonatkozó minimumszabályok — A 13. cikk (1) bekezdése — A befogadás anyagi feltételei biztosításának határideje — A 13. cikk (2) bekezdése — A befogadás anyagi feltételeire vonatkozó intézkedések — Garanciák — A 13. cikk (5) bekezdése — A menedékkérők befogadása minimumfeltételeinek meghatározása és biztosítása — A nyújtott juttatás összege — 14. cikk — A befogadás anyagi feltételeinek módozatai — A befogadó intézmények megtelte — A nemzeti szociális védelmi rendszerekhez történő átirányítás — A befogadás anyagi feltételeinek pénzjuttatás formájában történő biztosítása)

14

2014/C 112/17

C-110/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. február 27-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HaTeFo GmbH kontra Finanzamt Haldensleben (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Társasági jog — 2003/361/EK ajánlás — A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása — A munkavállalói létszám és a pénzügyi összegek számításánál figyelembe vett vállalkozási típusok — Kapcsolt vállalkozások — „Természetes személyek összehangoltan eljáró csoportjának” fogalma)

15

2014/C 112/18

C-422/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. január 30-i végzése – Industrias Alen SA de CV kontra The Clorox Company, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 181. cikke — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CLORALEX közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi CLOROX nemzeti szóvédjegy — Összetéveszthetőség — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Csatlakozó fellebbezés — Az eljárási szabályzat 176. cikke — A csatlakozó fellebbezés külön iratban való előterjesztésére vonatkozó követelmény)

16

2014/C 112/19

C-614/12. és C-10/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. január 16-i végzése (a Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Dutka József kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Sajtos Csilla kontra Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikke — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

16

2014/C 112/20

C-24/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. január 16-i végzése (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft kontra Vidékfejlesztési Miniszter. (Mezőgazdaság — 1698/2005/EK rendelet — EMVA — A helyi akciócsoportok jogi formájára vonatkozó követelmények — Az említett követelmények módosítása — A tagállamok hatásköre — Korlátok)

17

2014/C 112/21

C-25/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. január 30-i végzése (a Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – France Telecom España SA kontra Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — Helyi közjavak magáncélú használatáért vagy különleges célú hasznosításáért az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetőkkel szemben kivetett díj — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Az ítélkezési gyakorlatból világosan levezethető válasz)

18

2014/C 112/22

C-122/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. január 30-i végzése (a Tribunale ordinario di Firenze [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Paola C kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2004/80/EK irányelv — 12. cikk — A szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése — Kizárólag belső jellegű helyzet — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

19

2014/C 112/23

C-193/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. január 16-i végzése – nfon AG kontra:Fon Wireless Ltd, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — Az ‘nfon’ szóelemet magában foglaló ábrás védjegy — A FON nemzeti szóvédjegy és a „fon” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A felszólalásnak az OHIM fellebbezési tanácsa általi elutasítása)

19

2014/C 112/24

C-332/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. január 16-i végzése (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Weigl Ferenc kontra Nemzeti Innovációs Hivatal (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikke — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

20

2014/C 112/25

C-430/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. január 16-i végzése (a Fővárosi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Baradics Ilona és társai kontra QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam (A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szervezett utazási formák — Olyan nemzeti szabályozás, amely minimális százalékot határoz meg azon biztosítékot illetően, amellyel az utazásszervezőnek rendelkeznie kell annak érdekében, hogy fizetésképtelenség esetén a fogyasztók által befizetett összegeket visszatéríthesse)

21

2014/C 112/26

C-651/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lb Goup Ltd kontra Ministero dell’Economia e delle Finanze és társai

21

2014/C 112/27

C-652/13. sz. ügy: A Tribunale ordinario di Cagliari (Olaszország) által 2013. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mirko Saba kontra elleni büntetőeljárás

22

2014/C 112/28

C-689/13. sz. ügy: A Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Olaszország) által 2013. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PFE kontra Airgest

22

2014/C 112/29

C-18/14. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2014. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CO Sociedad de Gestion y Participación SA és társai kontra De Nederlandsche Bank NV és De Nederlandsche Bank NV kontra CO Sociedad de Gestion y Participación SA és társai

24

2014/C 112/30

C-27/14. sz. ügy: A Landgericht Duisburg (Németország) által 2014. január 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann kontra Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

24

2014/C 112/31

C-99/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-176/11. sz., Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. december 10-én hozott végzése ellen a Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) által 2014. február 28-án benyújtott fellebbezés

25

2014/C 112/32

C-477/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. január 17-i végzése (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hogan Lovells International LLP kontra Bayer CropScience K.K.

26

2014/C 112/33

C-259/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. február 6-i végzése (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elena Recinto-Pfingsten kontra Swiss International Air Lines AG

26

 

Törvényszék

2014/C 112/34

T-91/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – InnoLux kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Folyadékkristályos kijelzők (LCD) világszintű piaca — Az árakra és a termelési kapacitásra vonatkozó megállapodások és összehangolt magatartások — Illetékesség — Belső értékesítés — A kartellel érintett termékeket magukban foglaló késztermékek értékesítése — Egységes és folyamatos jogsértés — Bírságok — Kerekítési módszer — Korlátlan felülvizsgálat”)

27

2014/C 112/35

T-520/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 28-i ítélete – Genebre kontra OHIM – General Electric (GE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GE közösségi ábrás védjegy bejelentése — GE korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2014/C 112/36

T-602/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – Pêra-Grave kontra OHIM – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA közösségi ábrás védjegy bejelentése — VINHO PERA-MANCA TINTO, VINHO PERA-MANCA BRANCO és PÊRA-MANCA korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

28

2014/C 112/37

T-229/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – Advance Magazine Publishers kontra OHIM–López Cabré (VOGUE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VOGUE közösségi ábrás védjegy bejelentése — VOGUE korábbi közösségi szóvédjegy — Összetéveszthetőség — Az áruk azonossága vagy hasonlósága — A megjelölések azonossága vagy hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás iránti kérelem pontatlansága — A 207/2009/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A 2868/95/EK rendelet 2. szabályának (2) bekezdése — A lajstromozás részbeni megtagadása)

29

2014/C 112/38

T-416/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 5-i ítélete – HP Health Clubs Iberia kontra OHIM – Shiseido (ZENSATIONS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZENSATIONS közösségi ábrás védjegy bejelentése — ZEN korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A beavatkozó kérelmeinek elfogadhatósága — Az eljárási szabályzat 46. cikke — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének első mondata — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)

29

2014/C 112/39

T-25/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – Mäurer & Wirtz kontra OHIM – Sacra (4711 Aqua Mirabilis) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A 4711 Aqua Mirabilis közösségi szóvédjegy bejelentése — AQUA ADMIRABILIS korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

30

2014/C 112/40

T-71/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 6-i ítélete – Anapurna kontra OHIM – Annapurna (ANNAPURNA) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — ANNAPURNA közösségi szóvédjegy — A beavatkozó által benyújtott törlési kérelem — A Törvényszék eljárási szabályzata 134. cikkének 1 3. § -a — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A védjegy használatának formája — A lajstromozott áruk tekintetében a használat igazolása)

31

2014/C 112/41

T-79/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 31-i végzése – Franciaország kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági hálózatok tagjai érdekében végzett tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból való finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek minősítő határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

31

2014/C 112/42

T-162/11. és T-163/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. február 12-i végzése – Cofra kontra OHIM – O2 (can do) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

32

2014/C 112/43

T-87/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 6-i végzése – Duff Beer kontra OHIM – Twentieth Century Fox Film (Duff) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

33

2014/C 112/44

T-470/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 29-i végzése – Sothys Auriac kontra OHIM – Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN) (Közösségi védjegy — Törlési kérelem — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság)

33

2014/C 112/45

T-180/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 7-i végzése – Pesquerias Riveirenses és társai kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Halászati politika — 2013/40/EU rendelet — A kék puhatőkehal északkelet-atlanti állománya északi és a déli összetevőjének a TAC meghatározása szempontjából történő együttesen kezelése — A közvetlen érintettség hiánya — nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

34

2014/C 112/46

T-646/13. sz. ügy: 2013. november 25-én benyújtott kereset – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe és társai kontra Bizottság

34

2014/C 112/47

T-664/13. sz. ügy: 2013. december 10-én benyújtott kereset – Petco Animal Supplies Stores kontra OHIM – Guitérrez Ariza (PETCO)

35

2014/C 112/48

T-673/13. sz. ügy: 2013. december 9-én benyújtott kereset – European Coalition to End Animal Experiments kontra ECHA

36

2014/C 112/49

T-711/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset – Harrys Pubar kontra OHIM – Harry’s New York Bar (HARRY’S BAR)

37

2014/C 112/50

T-716/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset – Harry’s New York Bar kontra OHIM – Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

38

2014/C 112/51

T-721/13. sz. ügy: 2013. december 31-én benyújtott kereset – The Directv Group kontra OHIM – Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/52

T-722/13. sz. ügy: 2013. december 31-én benyújtott kereset – The Directv Group kontra OHIM – Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/53

T-7/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-39/12. sz., BQ kontra Számvevőszék ügyben 2013. október 23-án hozott ítélete ellen a BQ által 2014. január 2-án benyújtott fellebbezés

40

2014/C 112/54

T-17/14. sz. ügy: 2014. január 8-án benyújtott kereset – U4U és társai kontra Parlament és Tanács

41

2014/C 112/55

T-20/14. sz. ügy: 2014. január 8-án benyújtott kereset – Nguyen kontra Parlament és Tanács

42

2014/C 112/56

T-22/14. sz. ügy: 2014. január 8-án benyújtott kereset – Bergallou kontra Parlament és Tanács

43

2014/C 112/57

T-23/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset – Bos és társai kontra Parlament és Tanács

44

2014/C 112/58

T-40/14. sz. ügy: 2014. január 10-én benyújtott kereset – Electrabel és Dunamenti Erőmű kontra Bizottság

45

2014/C 112/59

T-49/14. sz. ügy: 2014. január 17-én benyújtott kereset – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks kontra Bizottság

46

2014/C 112/60

T-66/14. sz. ügy: 2014. január 24-én benyújtott kereset – Bredenkamp és társai kontra Tanács és Bizottság

47

2014/C 112/61

T-67/14. sz. ügy: 2014. február 1-jén benyújtott kereset – Viraj Profiles kontra Tanács

48

2014/C 112/62

T-69/14. sz. ügy: 2014. január 27-én benyújtott kereset – UAB „MELT WATER” kontra OHIM (MELT WATER Original)

48

2014/C 112/63

T-70/14. sz. ügy: 2014. január 27-én benyújtott kereset – UAB „MELT WATER” kontra OHIM (Egy palack formája)

49

2014/C 112/64

T-82/14. sz. ügy: 2014. február 4-én benyújtott kereset – Copernicus-Trademarks kontra OHIM – Maquet (LUCEO)

50

2014/C 112/65

T-83/14. sz. ügy: 2014. február 4-én benyújtott kereset – LTJ Diffusion kontra OHIM – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON)

51

2014/C 112/66

T-100/14. sz. ügy: 2014. február 12-én benyújtott kereset – Tecalan kontra OHIM – Ensinger (TECALAN)

51

2014/C 112/67

T-101/14. sz. ügy: 2014. február 10-én benyújtott kereset – British Aggregates kontra Bizottság

52

2014/C 112/68

T-102/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Deutsche Post kontra OHIM – PostNL Holding (TPG POST)

53

2014/C 112/69

T-103/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Frucona Košice kontra Bizottság

53

2014/C 112/70

T-105/14. sz. ügy: 2014. február 12-én benyújtott kereset –TrekStor kontra OHIM – Scanlab (iDrive)

54

2014/C 112/71

T-111/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Unitec Bio kontra Tanács

55

2014/C 112/72

T-112/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Molinos Río de la Plata kontra Tanács

55

2014/C 112/73

T-113/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Oleaginosa Moreno Hermanos kontra Tanács

56

2014/C 112/74

T-114/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Vicentin kontra Tanács

57

2014/C 112/75

T-115/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Aceitera General Deheza kontra Tanács

58

2014/C 112/76

T-120/14. sz. ügy: 2014. február 18-án benyújtott kereset – PT Ciliandra Perkasa kontra Tanács

58

2014/C 112/77

T-121/14. sz. ügy: 2014. február 18-án benyújtott kereset – PT Pelita Agung Agrindustri kontra Tanács

60

2014/C 112/78

T-126/14. sz. ügy: 2014. február 21-én benyújtott kereset – Hollandia kontra Bizottság

61


HU

 

Top