Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 085, 2014. március 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2014.085.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 85

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. március 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 085/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 78., 2014.3.15.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 085/02

C-292/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. január 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Fellebbezés — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítéletének végrehajtása — Kényszerítő bírság — Megfizetés iránti felszólítás — A kötelezettségszegés eredetéül szolgáló nemzeti jogszabály hatályon kívül helyezése — A tagállam által a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítése érdekében hozott intézkedések Bizottság általi értékelése — Korlátok — A Bíróság és a Törvényszék közötti hatáskörmegosztás)

2

2014/C 085/03

C-67/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács tanács) 2014. január 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2002/91/EK irányelv — Az épületek energiahatékonysága — 3., 7. és 8. cikk — Hiányos átültetés)

2

2014/C 085/04

C-176/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. január 15-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Association de médiation sociale kontra Union locale des syndicats CGT és társai (Szociálpolitika — 2002/14/EK irányelv — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 27. cikk — A munkavállalói képviselet létrehozásának a foglalkoztatott munkavállalók létszámának bizonyos küszöbértékekhez kötése — Küszöbértékek kiszámítása — Az uniós joggal ellentétes nemzeti szabályozás — A nemzeti bíróság szerepe)

3

2014/C 085/05

C-226/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Audiencia Provincial de Oviedo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Constructora Principado S.A. kontra José Ignacio Menéndez Álvarez (93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződések — Ingatlan-adásvételi szerződés — Tisztességtelen feltételek — Értékelési szempontok)

3

2014/C 085/06

C-270/12. sz. ügy: A Bíróság (nagy tanács) 2014. január 22-i ítélete — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (236/2012/EU rendelet — Short ügyletek és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontok — 28. cikk — Érvényesség — Jogalap — Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendkívüli körülményekkel kapcsolatos beavatkozási hatásköre)

4

2014/C 085/07

C-300/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. január 16-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Düsseldof-Mitte kontra Ibero Tours GmbH (Hozzáadottérték-adó — Az utazási irodák ügyletei — Utasoknak nyújtott árengedmények — A közvetítői tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások adóalapjának megállapítása)

4

2014/C 085/08

C-328/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. január 16-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ralph Schmid (Aletta Zimmermann vagyonfelügyelője) kontra Lilly Hertel (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárás — Fizetésképtelenségre alapított megtámadási kereset — Az alperes harmadik államban található lakóhelye — Az adós fő érdekeltségeinek központja szerinti tagállam bíróságának joghatósága)

5

2014/C 085/09

C-371/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 23-i ítélete (a Tribunale di Tivoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Enrico Petillo, Carlo Petillo kontra Unipol (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás — A 72/166/EGK, 84/5/EGK, 90/232/EGK és 2009/103/EGK irányelv — Közlekedési baleset — Nem vagyoni kár — Kártérítés — Nemzeti rendelkezések, amelyek a közlekedési balesetek tekintetében a károsultak számára kevésbé kedvező, sajátos számítási módokat vezetnek be a polgári jogi felelősségre vonatkozó közös rendszer által előírtakhoz képest — Ezen irányelvekkel való összeegyeztethetőség)

5

2014/C 085/10

C-378/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nnamdi Onuekwere kontra Secretary of State for the Home Department (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — A 16. cikk (2) és (3) bekezdése — Az uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának huzamos tartózkodási joga — Ezen állampolgárok szabadságvesztés-büntetése időszakainak figyelembevétele)

6

2014/C 085/11

C-400/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Secretary of State for the Home Department kontra M. G. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — A 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja — Kiutasítással szembeni védelem — A tízéves időtartam számításának módja — A szabadságvesztés időtartamainak figyelembevétele)

7

2014/C 085/12

C-423/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. január 16-i ítélete (a Kammarrätten i Stockholm — Migratinsöverdomstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Flora May Reyes kontra Migratinsverket (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — Az uniós polgároknak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga — Harmadik állam olyan állampolgárának valamely tagállamban történő tartózkodáshoz való joga, aki e tagállamban tartózkodási joggal rendelkező személy közvetlen leszármazottja — Az „eltartott” személy fogalma)

7

2014/C 085/13

C-429/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Siegfried Pohl kontra ÖBB Infrastruktur AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke — EUMSZ 45. cikk — 2000/78/EK irányelv — Az életkoron alapuló eltérő bánásmód — Referencia-időpont meghatározása magasabb fizetési fokozatba lépés céljából — Elévülési idő — A tényleges érvényesülés elve)

8

2014/C 085/14

C-481/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 16-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — UAB „Juvelta” kontra VĮ Lietuvos prabavimo rūmai (Áruk szabad mozgása — EUMSZ 34. cikk — Behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozások — Azonos hatású intézkedések — Nemesfém tárgyak forgalomba hozatala — Fémjel — Az importáló tagállam szabályozásában előírt követelmények)

9

2014/C 085/15

C-558/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. január 23-i ítélete — Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) OHIM kontra riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (korábban Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — WESTERN GOLD szóvédjegy — A WeserGold, Wesergold és WESERGOLD nemzeti, nemzetközi és közösségi szóvédjegyek jogosultjának felszólalása)

9

2014/C 085/16

C-45/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Andreas Kainz kontra Pantherwerke AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — A hibás termékekért való felelősség — Valamely tagállamban gyártott és más tagállamban eladott termék — A „hely, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet” fogalmának értelmezése — A kár bekövetkezésének helye)

10

2014/C 085/17

C-371/13. sz. ügy: A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2013. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Schuster & Co Ecologic SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

C-654/13. sz. ügy: A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

C-656/13. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2013. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L kontra M, R és K

11

2014/C 085/20

C-658/13. sz. ügy: A Landgericht Hannover (Németország) által 2013. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner kontra TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

C-665/13. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugália) által 2013. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins kontra Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

C-666/13. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2013. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rohm Semiconductor GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

C-668/13. sz. ügy: Curtea de Apel Suceava (Románia) által 2013. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Casa Județeană de Pensii Botoșani kontra Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

C-669/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-328/12. sz., Mundipharma GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. október 16-án hozott ítélete ellen a Mundipharma GmbH által 2013. december 16-án benyújtott fellebbezés

13

2014/C 085/25

C-672/13. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Magyarország) által 2013. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — OTP Bank Nyrt. kontra Magyar Állam és Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

C-680/13. sz. ügy: A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Condor Flugdienst GmbH kontra Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

C-684/13. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2013. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Johannes Demmer kontra Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

C-691/13. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2013. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Les Laboratoires Servier SA kontra Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

C-5/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. január 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH kontra Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

C-25/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. január 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) kontra Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) és társaik

17

2014/C 085/31

C-26/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. január 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Beaudout Père et Fils SARL kontra Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT és társaik

17

2014/C 085/32

C-29/14. sz. ügy: 2014. január 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

17

2014/C 085/33

C-36/14. sz. ügy: 2014. január 24-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

18

 

Törvényszék

2014/C 085/34

T-642/13. sz. ügy: 2013. december 2-án benyújtott kereset — Wolverine International kontra OHIM — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

T-678/13. sz. ügy: 2013. december 13-án benyújtott kereset — AEMN kontra Parlament

20

2014/C 085/36

T-679/13. sz. ügy: 2013. december 16-án benyújtott kereset — AEMN kontra Parlament

21

2014/C 085/37

T-689/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset — Bilbaína de Alquitranes és társai kontra Bizottság

21

2014/C 085/38

T-27/14. sz. ügy: 2014. január 10-én benyújtott kereset — Cseh Köztársaság kontra Bizottság

22

2014/C 085/39

T-30/14. sz. ügy: 2014. január 13-án benyújtott kereset — Laverana kontra OHIM (BIO-INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

T-79/14. sz. ügy: 2014. február 5-én benyújtott kereset — Secop kontra Bizottság

23

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 085/41

F-65/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 11-i ítélete — Armani kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás iránti jogosultság — Eltartott gyermek — A felperes házastársának gyermeke)

25

2014/C 085/42

F-73/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. február 12-i ítélete — Bodson és társai kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — A munkajogviszony szerződéses jellege — Az EBB jutalmazási és az illetményt érintő előmeneteli rendszerének reformja)

25

2014/C 085/43

F-83/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. február 12-i ítélete — Bodson és társai kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — A munkajogviszony szerződéses jellege — Illetmény — Az EBB jutalmazási rendszerének reformja)

26

2014/C 085/44

F-97/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra FRA

26

2014/C 085/45

F-112/13. sz. ügy: 2013. november 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra ENISA

26

2014/C 085/46

F-3/14. sz. ügy: 2014. január 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

27

2014/C 085/47

F-5/14. sz. ügy: 2014. január 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

27

2014/C 085/48

F-6/14. sz. ügy: 2014. január 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

28

2014/C 085/49

F-7/14. sz. ügy: 2014. január 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

28

2014/C 085/50

F-8/14. sz. ügy: 2014. január 31-én benyújtott kereset — ZZ kontra EBB

28


HU

 

Top