EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 052, 2014. február 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2014.052.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 52

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. február 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 052/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 45., 2014.2.15.

1

 

Bíróság

2014/C 052/02

A Bíróság új tagjainak eskütétele

2

2014/C 052/03

A Bíróság által a 2013. november 5-i általános értekezletén elfogadott határozatok

2

2014/C 052/04

Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák

3

 

Törvényszék

2014/C 052/05

A Törvényszék új bírájának eskütétele

4


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 052/06

C-239/11. P., C-489/11. P. és C-498/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. december 19-i ítélete — Siemens AG (C-239/11. P. sz.), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11. P. sz.), Toshiba Corp. (C-498/11. P. sz.) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A gázszigetelt kapcsolóberendezésekre vonatkozó projektek piaca — A piac felosztása — 1/2003/EK rendelet — A jogsértés bizonyítéka — Egységes és folyamatos jogsértés — A bizonyítékok elferdítése — A nyilatkozó érdekeivel ellentétes nyilatkozatok bizonyító ereje — Bírságok — Kiindulási összeg — Referenciaév — Elrettentési szorzó — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Egyenlő bánásmód — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség)

5

2014/C 052/07

C-281/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználása — 2009/41/EK irányelv — Helytelen és hiányos átültetés)

5

2014/C 052/08

C-500/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 19-i ítélete (a High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, Fruition Po Ltd kontra Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2200/96/EK rendelet — 1432/2003/EK rendelet — Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Gyümölcsök és zöldségek — Termelői szervezetek — A nemzeti hatóságok általi elismerés feltételei — A termékek tárolásához, csomagolásához és értékesítéséhez szükséges technikai eszközök rendelkezésre bocsátása — A szervezet azon kötelezettsége, hogy feladatainak harmadik társaságokra történő átruházása esetén e társaságok felett ellenőrzést gyakoroljon)

6

2014/C 052/09

C-9/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Tribunal de commerce de Verviers (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Corman-Collins SA kontra La Maison du Whisky SA (Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — 2. cikk — Az 5. cikk 1. pontjának a) és b) alpontja — A szerződések területén fennálló különös joghatóság — Az „ingó dolog értékesítésének” és a „szolgáltatás nyújtásának” fogalma — Az ingó dolgok értékesítési jogának átruházására irányuló szerződés)

6

2014/C 052/10

C-10/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 19-i ítélete — Transnational Company „Kazchrome” AO és ENRC Marketing AG kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság és Euroalliages (Fellebbezés — Dömping — 172/2008/EK rendelet — Kínából, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatala — Részleges időközi felülvizsgálat — 384/96/EK rendelet — 3. cikk (7) bekezdés — Ismert tényezők — Az uniós ágazatnak okozott kár — Okozati összefüggés)

7

2014/C 052/11

C-84/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 19-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rahmanian Koushkaki kontra Bundesrepublik Deutschland (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 810/2009/EK rendelet — A 21. cikk (1) bekezdése, a 32. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (6) bekezdése — Az egységes vízumok kiadásának eljárásai és feltételei — Vízumkiadási kötelezettség — Az illegális bevándorlás kockázatának értékelése — A kérelmezőnek a tagállamok területének a kérelmezett vízum lejárta előtt történő elhagyására irányuló szándéka — Ésszerű kétség — A hatáskörrel rendelkező hatóságok mérlegelési mozgástere)

7

2014/C 052/12

C-116/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Dioikitiko Protodikeio Serron (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE kontra Elliniko Dimosio (Vámérték — Harmadik országba exportált áruk — Export-visszatérítések — Lényegesnek nem minősülő feldolgozás az exportcélországban — Az áruknak az Európai Unió területére történő újrakivitele — A vámérték megállapítása — Ügyleti érték)

8

2014/C 052/13

C-174/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Handelsgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alfred Hirmann kontra Immofinanz AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vállalkozások joga — 77/91/EGK második irányelv — Részvénytársaság felelőssége a tájékoztatási kötelezettségének megsértése miatt — A jegyzési tájékoztatóban szereplő információk pontatlansága — A felelősség terjedelme — Tagállami szabályozás, amely a megszerző által a jegyzett részvényekért fizetett ár visszatérítését írja elő)

9

2014/C 052/14

C-202/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Gerechtshof ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Innoweb BV kontra Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (96/9/EK irányelv — Az adatbázisok jogi védelme — A 7. cikk (1) és (5) bekezdése — Az adatbázis előállítójának sui generis joga — Az „újrahasznosítás” fogalma — Az adatbázis tartalmának jelentős része — Különös meta-keresőmotor)

10

2014/C 052/15

C-209/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Walter Endress kontra Allianz Lebensversicherungs AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 90/619/EGK irányelv és 92/96/EGK irányelv — Közvetlen életbiztosítás — Elállási jog — E jog gyakorlásának feltételeire vonatkozó tájékoztatás hiánya — Az elállási jog megszűnése egy évvel az első díj megfizetését követően — A 90/619/EGK irányelvnek és a 92/96/EGK irányelvnek való megfelelés)

10

2014/C 052/16

C-241/12. és C-242/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Rechtbank te Rotterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) elleni büntetőeljárások (Környezet — Hulladékok — Fogalom — 2006/12/EK irányelv — Hulladékszállítás — Az illetékes nemzeti hatóságok tájékoztatása — 259/93/EGK rendelet — Anyagtól vagy tárgytól való megválást jelző cselekedet, szándék vagy kötelezettség fennállása)

11

2014/C 052/17

C-262/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Association Vent De Colère! Fédération nationale és társai kontra Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Állami támogatás — Az „állami vagy állami forrásból történő beavatkozás” fogalma — Szélenergiából származó villamos energia — A piaci árnál magasabb áron történő megvásárlásra irányuló kötelezettség — Teljes kompenzáció — A villamos energia végső fogyasztói által fizetendő hozzájárulások)

11

2014/C 052/18

C-267/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frédéric Hay kontra Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (2000/78/EK irányelv — Egyenlő bánásmód — Olyan kollektív szerződés, amely a házasságot kötő alkalmazottak számára tart fenn valamely, a javadalmazás és a munkafeltételek tekintetében adott kedvezményt — A polgári együttélési szerződést kötött partnerek kizárása — Szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés)

12

2014/C 052/19

C-274/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 19-i ítélete — Telefónica SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — Jogorvoslati jog — Kereshetőségi jog — Természetes vagy jogi személyek — Őket személyükben érintő jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Valamely támogatási rendszert a közös piaccal való összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)

12

2014/C 052/20

C-279/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 19-i ítélete (az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fish Legal, Emily Shirley kontra Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Aarhusi Egyezmény — 2003/4/EK irányelv — A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés — Hatály — A „hatóság” fogalma — Szennyvízelvezetést és vízellátást biztosító vállalkozások — A vízügyi ágazat privatizációja Angliában és Walesben)

13

2014/C 052/21

C-281/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop kontra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fogyasztóvédelem — Vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai — A 2005/29/EK irányelv — A 6 cikk (1) bekezdése — A „megtévesztő tevékenység” fogalma — A szóban forgó rendelkezésben felsorolt feltételek kumulatív jellege)

13

2014/C 052/22

C-292/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus (Észtország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ragn-Sells AS kontra Sillamäe Linnavalitsus (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2008/98/EK irányelv — Hulladékgazdálkodás — A 16. cikk (3) bekezdése — Közelség elve — 1013/2006/EK rendelet — Hulladékszállítás — Vegyes települési hulladék — Ipari és építési hulladék — Valamely település területén keletkezett hulladék gyűjtésével és szállításával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó koncesszió odaítélésére irányuló eljárás — A jövőbeli koncesszióba vevő azon kötelezettsége, hogy az összegyűjtött hulladékokat a koncesszióba adó hatóság által kijelölt hulladékkezelő létesítményekbe szállítsa — A legközelebbi megfelelő hulladékkezelő létesítmények)

14

2014/C 052/23

C-303/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tribunal de première instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet kontra État belge (Letelepedés szabadsága — Egyenlő bánásmód — Jövedelemadó — A kettős adóztatás elkerüléséről szóló jogszabályok — A lakóhely szerinti tagállamtól különböző tagállamban szerzett jövedelem — A lakóhely szerinti államban progresszivitási kikötéssel alkalmazott mentesítési módszer — A személyes és családi körülmények részleges figyelembevétele — A munkavállaló személyes és családi körülményeihez kapcsolódó egyes adókedvezmények elvesztése)

15

2014/C 052/24

C-327/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. december 12-i ítélete (Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture kontra SOA Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione SpA (Az EUMSZ 101., EUMSZ 102. és EUMSZ 106. cikk — Közvállalkozások és olyan vállalkozások, amelyeknek a tagállamok különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak — Általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások — Fogalmak — Olyan szervezetek, amelyek feladata annak ellenőrzése és tanúsítása, hogy az építési munkákat végző vállalkozások tiszteletben tartják-e a törvény által előírt feltételeket — Az EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — Korlátozás — Igazolás — A szolgáltatások címzettjeinek védelme — A tanúsítási szolgáltatások minősége)

15

2014/C 052/25

C-361/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tribunale di Napoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Carmela Carratù kontra Poste Italiane SpA (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — A „foglalkoztatási feltételek” fogalma — Nemzeti szabályozás, amely a határozott idő munkaszerződésben való jogellenes kikötése esetére a határozatlan ideig tartó munkaszerződés jogellenes felmondása tekintetében alkalmazandótól eltérő kártérítési rendszert ír elő)

16

2014/C 052/26

C-362/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation kontra Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Bírói jogvédelem — Tényleges érvényesülés elve — A jogbiztonság és a bizalomvédelem elve — Jogalap nélkül fizetett összeg visszatérítése — Jogorvoslati lehetőségek — Nemzeti jogszabály — A hosszabb határidő megrövidítése előzetes értesítés nélkül és visszamenőleges hatállyal)

16

2014/C 052/27

C-411/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. december 12-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Villamosenergia kedvezményes díjszabása — 2011/746/EU határozat — A belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatások — Visszatérítés — A határidőn belül történő végrehajtás elmulasztása)

17

2014/C 052/28

C-425/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugál) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA kontra Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban — A 93/38/EGK irányelv — A belső jogba való átültetés elmaradása — Az állam lehetősége arra, hogy valamely közszolgáltatási koncesszió jogosultjaként eljáró szervezettel szemben az irányelvre hivatkozzon ezen aktus belső jogba való átültetésének elmaradása esetén)

17

2014/C 052/29

C-437/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X által kezdeményezett eljárás (Belső adók — EUMSZ 110. cikk — Nyilvántartásba vételi adó — Hasonló jellegű hazai termékek — Az adó semlegessége a behozott használt gépjárművekkel és a belföldi piacon már jelen lévő hasonló járművekkel szemben)

18

2014/C 052/30

C-443/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd kontra Sanofi (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — E tanúsítvány megszerzésének feltételei — Két, részben vagy teljesen ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer egymást követő forgalomba hozatala — Hatóanyagok kombinációja, amelyek közül az egyiket egyetlen hatóanyagot tartalmazó gyógyszer formájában már fogalmazták — Több tanúsítvány megszerzésének lehetősége ugyanazon szabadalom és két forgalombahozatali engedély alapján)

18

2014/C 052/31

C-445/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. december 12-i ítélete — Rivella International AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A „BASKAYA” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy — Felszólalás — Kétoldalú egyezmény — Valamely harmadik ország területe — A „tényleges használat” fogalma)

19

2014/C 052/32

C-452/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 19-i ítélete (Landgericht Krefeld (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd kontra Inter-Zuid Transport BV (Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — 27., 33. és 71. cikk — Perfüggőség — A határozatok elismerése és végrehajtása — A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény (CMR) — 31. cikk (2) bekezdés — Az egyidejű alkalmazás szabályai — Kötelezés iránti kereset — Negatív megállapítási kereset — Negatív megállapítási ítélet)

19

2014/C 052/33

C-484/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Rechtbank ‘s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Georgetown University kontra az NL Octrooicentrum név alatt eljáró Octrooicentrum Nederland (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — E tanúsítvány megszerzésének feltételei — Ugyanazon szabadalom alapján több kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzésének lehetősége)

20

2014/C 052/34

C-495/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 19-i ítélete (az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Adómentességek — A 132. cikk (1) bekezdésének m) pontja — Sporttal szoros kapcsolatban álló szolgáltatásnyújtások — Golfpályához való hozzáférés — A golfklub tagságával nem rendelkező, a pálya használatáért díjat („green fee”) fizető látogatók — Az adómentesség kizárása — A 133. cikk első bekezdésének d) pontja — A 134. cikk b) pontja — Kiegészítő bevételek)

20

2014/C 052/35

C-563/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Kúria (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BDV Hungary Trading Kft. (végelszámolás alatt) kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Héa — 2006/112/EK irányelv — 146. cikk — Export-adómentességek — 131. cikk — Tagállamok által meghatározott feltételek — Nemzeti jogszabály, amely előírja, hogy az exportra szánt termék az értékesítés időpontját követő 90 napos meghatározott időtartamon belül hagyja el az Európai Unió vámterületét)

21

2014/C 052/36

C-586/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. december 19-i ítélete — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az útépítési bitumen bruttó árának megállapítása — Az útépítőknek adott engedmény meghatározása — Bizonyítás — Az egyenlő bánásmód elve — Korlátlan felülvizsgálat — A bírság arányossága — A Bíróság által végzett felülvizsgálat)

21

2014/C 052/37

C-524/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. november 14-i végzése — TeamBank AG Nürnberg kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — f@ir Credit ábrás védjegy — A FERCREDIT közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A lajstromozás megtagadása)

22

2014/C 052/38

C-534/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. december 5-i végzése — Luigi Marcuccio kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Felülvizsgálat iránti kérelem — Az Európai Unió Törvényszékének a keresetet elfogadhatatlannak nyilvánító végzése — Beosztás — A luandai (Angola) küldöttségből a brüsszeli (Belgium) küldöttségbe történő újrabeosztás — A felperes személyes holmijának távollétében történő csomagolását és átszállítását elrendelő határozat — A Törvényszék későbbi ítéletének következményei)

22

2014/C 052/39

C-50/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. december 12-i végzése (a Tribunale ordinario di Aosta (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rocco Papalia kontra Comune di Aosta (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakasza — Közszolgálat — Egymást követő szerződések — Visszaélés — Kár megtérítése — A kártérítés feltételei munkaszerződés megszűnése időpontjának jogellenes meghatározása esetén — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)

23

2014/C 052/40

C-159/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. december 12-i végzése — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Jacson of Scandinavia AB (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94 rendelet — JACKSON SHOES szóvédjegy — A Jacson of Scandinavia AB nemzeti kereskedelmi név jogosultjának törlési kérelme — Törlés — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

23

2014/C 052/41

C-224/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. november 7-i végzése — (a Tribunale di Cagliari (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sergio Alfonso Lorrai elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Alapvető jogok — A büntetőeljárás túlzott időtartama — A büntetőeljárás határozatlan időre történő felfüggesztése a terhelt olyan betegsége esetén, amelynek következtében nem képes az eljárásban belátóképességének birtokában részt venni — A terhelt visszafordíthatatlan betegsége — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

23

2014/C 052/42

C-355/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. december 12-i végzése (Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Umbra Packaging srl kontra Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Előzetes döntéshozatalra utalás — Eljárási szabályzat — 53. cikk, (2) bekezdés és 99. cikk — Olyan, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés, amelyre a válasz egyértelműen levezethető az ítélkezési gyakorlatból — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kérelem — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 20/2002 irányelv (engedélyezési irányelv) — 3. cikk — Kormányzati engedélyezési díj előírása telefon-előfizetési szerződés esetén — A feltöltőkártyás telefonok esetében nem alkalmazott díj — EUMSZ 102. cikk)

24

2014/C 052/43

C-304/13. sz. ügy: A Curtea de Apel Timișoara (Románia) által 2013. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș kontra Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

C-469/13. sz. ügy: Tribunale di Verona (Olaszország) által 2013. augusztus 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Shamim Tahir kontra Ministero dell’Interno és Questura di Verona

25

2014/C 052/45

C-568/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze kontra Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

C-592/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico kontra Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

C-600/13. sz. ügy: Giudice di pace di Matera (Olaszország) által 2013. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Intelcom Service Ltd kontra Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

C-611/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-375/10. sz., Hansa Metallwerke AG és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Hansa Metallwerke AG és társai által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés

26

2014/C 052/49

C-613/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-379/10. és T-381/10. sz., Keramag Keramische Werke AG és társai, Sanitec Europe Oy kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés

27

2014/C 052/50

C-636/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-408/10. sz., Roca Sanitario kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Roca Sanitario, S.A. által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés

28

2014/C 052/51

C-637/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-411/10. sz., Laufen Austria kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Laufen Austria AG által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés

28

2014/C 052/52

C-638/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-412/10. sz., Roca kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Roca által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés

29

2014/C 052/53

C-643/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-540/11. sz., Melkveebedrijf Overenk és társai kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 11-én hozott végzése ellen a Melkveebedrijf Overenk BV és társai által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés

29

2014/C 052/54

C-670/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-285/12. sz., The Cartoon Network, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. október 2-án hozott ítélete ellen a The Cartoon Network, Inc. által 2013. december 13-án benyújtott fellebbezés

29

2014/C 052/55

C-677/13. sz. ügy: 2013. december 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

30

2014/C 052/56

C-679/13. sz. ügy: 2013. december 19-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

31

2014/C 052/57

C-683/13. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugália) által 2013. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pharmacontinente-Saúde e Higiene, S.A. és társai kontra Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

C-7/14. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-147/12. sz., Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG kontra Európai Bizottság ügyben 2013. november 12-én hozott ítélete ellen a Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG által 2014. január 10-én benyújtott fellebbezés

32

 

Törvényszék

2014/C 052/59

T-385/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — BP Products North America, Inc. kontra Tanács (Dömping — Támogatások — Az Egyesült Államokból származó biodízel behozatala — Megkerülés — Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke — Az 597/2009/EK rendelet 23. cikke — Hasonló, kis mértékben módosított termék — Jogbiztonság — Hatáskörrel való visszaélés — Nyilvánvaló mérlegelési hibák — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — A gondos ügyintézés elve)

33

2014/C 052/60

T-528/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Aloe Vera of America, Inc. kontra OHIM — Detimos (FOREVER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FOREVER közösségi ábrás védjegy bejelentése — A 4 EVER korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése”)

33

2014/C 052/61

T-95/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 15-i ítélete — Stols kontra Tanács („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2007. évi előléptetési időszak — Az érdekelt személyt az AST 11 besorolási fokozatba elő nem léptető határozat — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — A nyilvánvaló mérlegelési hiba bírósági felülvizsgálata”)

34

2014/C 052/62

T-149/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Investrónica kontra OHIM — Olympus Imaging (MICRO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MICRO közösségi ábrás védjegy bejelentése — micro korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatásra irányuló jogkör)

34

2014/C 052/63

T-279/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 15-i ítélete — SICOM kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Élelmiszersegély — Repcemagolaj szolgáltatása Guinea számára — A szerződés nem teljesítése — Elévülés”)

34

2014/C 052/64

T-304/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Message Management kontra OHIM — Absacker (ABSACKER of Germany) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ABSACKER of Germany közösségi ábrás védjegy bejelentése — ABSACKER korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

35

2014/C 052/65

T-383/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Ferienhäuser zum See kontra OHIM — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Sun Park Holidays közösségi ábrás védjegy bejelentése — Sunparks Holiday Parks korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

35

2014/C 052/66

T-433/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgomb) (Közösségi védjegy — Plüssállat fülének középső részén található fémgombból álló közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

35

2014/C 052/67

T-434/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgombos szövetcímke) (Közösségi védjegy — Plüssállat fülének középső részén található fémgombos szövetcímkéből álló közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

36

2014/C 052/68

T-475/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 13-i ítélete — LaserSoft Imaging kontra OHIM (WorkflowPilot) (Közösségi védjegy — A WorkflowPilot közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

36

2014/C 052/69

T-538/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Optilingua kontra OHIM — Esposito (ALPHATRAD) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — ALPHATRAD közösségi ábrás védjegy — A védjegy tényleges használata — A használat jelentősége — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

36

2014/C 052/70

T-385/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 19-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Első fokon Fellebbezés — Közszolgálat — Első fokon nyilvánvalóan elfogadhatatlanként elutasított kereset — A telefaxon benyújtott és az utólag benyújtott kereset közötti azonosság hiánya — Az eredeti példány határidőn túli benyújtása — A kereset késedelmessége — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

37

2014/C 052/71

T-633/13. sz. ügy: 2013. november 22-én benyújtott kereset — Reed Exhibitions kontra OHIM (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

T-637/13. sz. ügy: 2013. november 27-én benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

T-638/13. sz. ügy: 2013. november 27-én benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

T-653/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-116/12. sz., Wahlström kontra Frontex ügyben 2013. október 9-én hozott ítélete ellen Kari Wahlström által 2013. december 6-án benyújtott fellebbezés

38

2014/C 052/75

T-663/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-69/11. sz., BF kontra Számvevőszék ügyben 2013. október 17-én hozott ítélete ellen a Számvevőszék által 2013. december 16-án benyújtott fellebbezés

39

2014/C 052/76

T-669/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-97/12. sz., Thomé kontra Bizottság ügyben 2013. október 7-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. december 17-én benyújtott fellebbezés

40

2014/C 052/77

T-671/13. sz. ügy: 2013. december 17-én benyújtott kereset — PAN Europe és Confédération paysanne kontra Bizottság

40

2014/C 052/78

T-684/13. sz. ügy: 2013. december 23-án benyújtott kereset — Copernicus-Trademarks kontra OHIM — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

T-685/13. sz. ügy: 2013. december 23-án benyújtott kereset — Copernicus-Trademarks kontra OHIM — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

T-686/13. sz. ügy: 2013. december 17-én benyújtott kereset — Unibail Management kontra OHIM (két vonal és négy csillag ábrázolása)

42

2014/C 052/81

T-687/13. sz. ügy: 2013. december 13-án benyújtott kereset — Unibail Management kontra OHIM (két vonal és öt csillag ábrázolása)

42

2014/C 052/82

T-691/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — Ricoh Belgium kontra Tanács

43

2014/C 052/83

T-695/13. sz. ügy: 2013. december 31-én benyújtott kereset — ENAC kontra Bizottság és TEN-T EA

44

2014/C 052/84

T-696/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Meta Group kontra Bizottság

44

2014/C 052/85

T-698/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-127/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. október 17-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. december 30-án benyújtott fellebbezés

44

2014/C 052/86

T-699/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-145/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. október 17-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. december 30-án benyújtott fellebbezés

45

2014/C 052/87

T-700/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Bankia kontra Bizottság

45

2014/C 052/88

T-701/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Asociación Española de Banca kontra Bizottság

46

2014/C 052/89

T-702/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Unicaja Banco kontra Bizottság

46

2014/C 052/90

T-703/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Liberbank kontra Bizottság

47

2014/C 052/91

T-704/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Banco de Sabadell és Banco Gallego kontra Bizottság

47

2014/C 052/92

T-705/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Catalunya Banc kontra Bizottság

47

2014/C 052/93

T-719/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Lico Leasing és Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión kontra Bizottság

48

2014/C 052/94

T-1/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Aluminios Cortizo és Cortizo Cartera kontra Bizottság

49

2014/C 052/95

T-2/14. sz. ügy: 2014. január 1-jén benyújtott kereset — Caixabank kontra Bizottság

49

2014/C 052/96

T-3/14. sz. ügy: 2014. január 2-án benyújtott kereset — Anudal Industrial kontra Bizottság

50

2014/C 052/97

T-4/14. sz. ügy: 2014. január 2-án benyújtott kereset — Industrias Ponsa kontra Bizottság

50

2014/C 052/98

T-5/14. sz. ügy: 2014. január 2-án benyújtott kereset — Anudal kontra Bizottság

50

2014/C 052/99

T-10/14. sz. ügy: 2014. január 3-án benyújtott kereset — Inditex és Naviera Nebulosa de Omega kontra Bizottság

51

2014/C 052/00

T-15/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset — Simet kontra Bizottság

51

2014/C 052/01

T-390/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 7-i végzése — Lifted Research és LRG Europe kontra OHIM — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 052/02

F-114/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Bizottság

53

2014/C 052/03

F-118/13. sz. ügy: 2013. december 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

53

2014/C 052/04

F-121/13. sz. ügy: 2013. december 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

53

2014/C 052/05

F-122/13. sz. ügy: 2013. december 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol

53

2014/C 052/06

F-123/13. sz. ügy: 2013. december 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

54

2014/C 052/07

F-124/13. sz. ügy: 2013. december 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament

54

2014/C 052/08

F-1/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

54


HU

 

Top