Help Print this page 

Document C:2013:353E:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 353, 2013. december 3.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.CE2013.353.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 353E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. december 3.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament
ÜLÉSSZAK: 2012–2013
2012. szeptember 11–13-i ülések
Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg: HL C 370 E, 2012.11.30.
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. szeptember 11., kedd

2013/C 353E/01

A foglyok CIA általi állítólagos szállításáról és illegális fogva tartásáról az európai országokbanAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az európai országokban a foglyok CIA általi állítólagos szállításáról és illegális fogva tartásáról: az Európai Parlament TDIP Bizottsága által készített jelentés nyomon követése (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásaAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a menekültüggyel kapcsolatos, Unión belüli szolidaritás fokozásáról (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítéseAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a Bizottság 2013. évi munkaprogramjáról (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

A nők zöld gazdaságban játszott szerepérőlAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nők zöld gazdaságban játszott szerepéről (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

A nők munkakörülményei a szolgáltatási ágazatbanAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Oktatás, képzés és az Európa 2020 stratégiaAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az oktatásról, képzésről és az Európa 2020 stratégiáról (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Az Unióban az audiovizuális művek online terjesztéseAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az Unióban az audiovizuális művek online terjesztéséről (2011/2313(INI))

64

 

2012. szeptember 12., szerda

2013/C 353E/09

A Parlament határozata arról, hogy nem ellenez egy végrehajtási intézkedést; összeütközés-elhárító rendszer egyes légi járművekenAz Európai Parlament határozata arról, hogy nem ellenzi az egyes újonnan épített légi járművek esetében a fedélzeti összeütközés-elhárító rendszer (ACAS II) új szoftverének használatára vonatkozóan az 1332/2011/EU bizottsági rendelettől való eltérés Francia Köztársaság számára történő jóváhagyásáról szóló bizottsági határozattervezetet (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

A Parlament határozata arról, hogy nem emel kifogást egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen: több tagállamra kiterjedő együttműködés és tárgyalások a tej- és tejtermék-ágazatbanAz Európai Parlament határozata arról, hogy nem emel kifogást az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek több tagállamra kiterjedő együttműködése és szerződésre irányuló tárgyalásai tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2012. június 28-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ellen (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS)

76

2013/C 353E/11

A Tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikárólAz Európai Parlament 2012. szeptember 12-i állásfoglalása a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentésről (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásaAz Európai Parlament 2012. szeptember 12-i állásfoglalása a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet szerinti jelentéstételi kötelezettségekről (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

A közös halászati politika reformjaAz Európai Parlament 2012. szeptember 12-i állásfoglalása a közös halászati politika reformjáról szóló átfogó közleményről (2011/2290(INI))

104

 

2012. szeptember 13., csütörtök

2013/C 353E/14

18. jelentés a jogalkotás minőségének javításáról – A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazása (2010)Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása a jogalkotás minőségének javításáról – a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 18. jelentésről (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Az atlanti régiót illető uniós kohéziós politikai stratégiaAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása az atlanti régiót illető stratégiáról az Unió kohéziós politikájának keretében (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

A szíriai helyzetAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása Szíriáról (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Az igazságszolgáltatás felhasználása politikai célokra OroszországbanAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása az igazságügy politikai célú felhasználásáról Oroszországban (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Az európai bankunióra irányuló javaslatokAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása a bankunió felé (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Dél-Afrika: Sztrájkoló bányászok lemészárlásaAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása Dél-Afrikáról: sztrájkoló bányászok lemészárlása (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

A rohingja muzulmánok üldöztetése BurmábanAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása a rohingja muzulmánok burmai/mianmari üldözéséről (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbajdzsán: Ramil Safarov ügyeAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása Azerbajdzsánról: a Ramil Safarov-ügy (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

A sclerosis multiplex elleni európai szintű fellépésrőlAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i nyilatkozata a sclerosis multiplex elleni európai szintű fellépésről

151


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2012. szeptember 11., kedd

2013/C 353E/23

Jarosław Leszek Wałęsa mentelmi jogának felfüggesztéseAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i határozata a Jarosław Leszek Wałęsa mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Birgit Collin-Langen mentelmi jogának felfüggesztéseAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i határozata a Birgit Collin-Langen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2012/2128(IMM))

153

 

2012. szeptember 13., csütörtök

2013/C 353E/25

A közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítása és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléseAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i határozata az Európai Parlament és a Tanács közötti, a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről szóló intézményközi megállapodás megkötéséről (2012/2069(ACI))

156

MELLÉKLET

159


 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2012. szeptember 11., kedd

2013/C 353E/26

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Dánia EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard referenciaszámú kérelmeAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

MELLÉKLET

172

2013/C 353E/27

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/017 ES/Aragon referenciaszámú kérelemAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2011/017 ES/Aragón Construction” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

MELLÉKLET

175

2013/C 353E/28

Energiahatékonyság ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása az energiahatékonyságról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

177

Melléklet

177

2013/C 353E/29

Az európai szabványosítás ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása az európai szabványosításról, valamint a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/105/EK és a 2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 87/95/EGK és az 1673/2006/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

179

2013/C 353E/30

A szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-én elfogadott módosításai az 1760/2000/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása és az önkéntes marhahúscímkézésre vonatkozó rendelkezések törlése tekintetében történő módosításáról szóló rendeletjavaslathoz (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

A 2001/83/EK irányelv farmakovigilancia tekintetében történő módosítása ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló 2012/…/ EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

192

2013/C 353E/32

A 726/2004/EK rendelet farmakovigilancia tekintetében történő módosítása ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

193

2013/C 353E/33

A tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra az 1999/32/EK tanácsi irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

194

2013/C 353E/34

Az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása tekintetében történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

195

2013/C 353E/35

A belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködés ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (IMI-rendelet) irányuló javaslatról (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az IMI-rendelet) elfogadására tekintettel

196

2013/C 353E/36

A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszere *Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

2012. szeptember 12., szerda

2013/C 353E/37

A bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalása a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 12-én került elfogadásra a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

202

2013/C 353E/38

A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek kezelése ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 12-én elfogadott módosításai a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló 774/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 12-én elfogadott módosításai a 2008/97/EK, a 779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Az EK és Ausztrália között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás ***Az Európai Parlament 2012. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösségek és Ausztrália között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Az EK és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodáss ***Az Európai Parlament 2012. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Új-Zéland között létrejött, az Európai Közösségek és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötésére irányuló tanácsi határozattervezetről (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

A nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedések ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalása a nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 12-én került elfogadásra a halállományok megőrzésére irányuló, a nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó egyes intézkedésekről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

212

2013/C 353E/43

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalása a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 12-én került elfogadásra a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet visszavonásáról szóló …/2012/EU európai/parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

213

I. MELLÉKLET

241

II. MELLÉKLET

242

III. MELLÉKLET

245

 

2012. szeptember 13., csütörtök

2013/C 353E/44

Az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújítása ***Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Az EU és Algéria közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás ***Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Bizonyos országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 13-án került elfogadásra az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

249

MELLÉKLET

252

2013/C 353E/47

A tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok és harmadik országok között az energiaellátás területén kötött kormányközi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 13-án került elfogadásra a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

253

2013/C 353E/48

A mezőgazdasági termékekre alkalmazható minőségbiztosítási rendszerek ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági termékek minőségrendszereiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 13-án került elfogadásra a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

255

Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

255

2013/C 353E/49

Európai szociális vállalkozási alapok ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-án elfogadott módosításai az európai szociális vállalkozási alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Európai kockázatitőke-alapok ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-án elfogadott módosításai az európai kockázatitőke-alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-án elfogadott módosításai az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-án elfogadott módosításai az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Az árva művek egyes megengedett felhasználási módjai ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 13-án került elfogadásra az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

323

2013/C 353E/54

Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetése Pakisztán számára ***IAz Európai Parlament 2012. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 13-án került elfogadásra a Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

324


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

Politikai módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér és dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▐ jel mutatja.

Technikai módosítások és a szolgálatok kiigazításai: az új vagy módosított szöveget dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ║ jel mutatja.

HU

 

Top