Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:325:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 325, 2013. november 9.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.325.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 325

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. november 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 325/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 313., 2013.10.26.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 325/02

C-77/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács tanács) 2013. szeptember 17-i ítélete — az Európai Unió Tanácsa kontra Európai Parlament (Megsemmisítés iránti kereset — Az Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadása — A Parlament elnökének e végleges elfogadást megállapító aktusa — Az EUMSZ 314. cikk (9) bekezdése — Az Unió éves költségvetésének a Parlament és Tanács általi meghatározása — Az EUMSZ 314. cikk első bekezdése — Az intézményi egyensúly elve — A hatáskörök átruházásának elve — A jóhiszemű együttműködés kötelezettsége — A lényeges eljárási szabályok tiszteletben tartása)

2

2013/C 325/03

C-388/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Crédit Lyonnais kontra Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État (Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — 17. és 19. cikk — Az előzetesen felszámított adó levonása — Termékek és szolgáltatások adóköteles és adómentes ügyletekhez egyaránt történő felhasználása — Részarányos levonás — A levonási hányad kiszámítása — Más tagállamokban és harmadik államokban létrehozott fióktelepek — A forgalmuk figyelmen kívül hagyása)

2

2013/C 325/04

C-475/11 sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (a Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Kostas Konstantinides (Az orvosi szolgáltatások nyújtásának szabadsága — A szolgáltatás nyújtása céljából más tagállamba utazó szolgáltató — A fogadó tagállam etikai szabályainak és különösen a tiszteletdíjakra és a reklámra vonatkozó etikai szabályainak alkalmazhatósága)

3

2013/C 325/05

C-526/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — IVD GmbH & Co. KG kontra Ärztekammer Westfalen-->Lippe (Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — Az 1. cikk (9) bekezdése második albekezdésének c) pontja — A „közjogi intézmény” fogalma — A tevékenység állami, területi, települési önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény általi finanszírozására, illetve az irányítás vagy a tevékenység ezek általi felügyeletére vonatkozó feltétel — Orvosi szakmai kamara — Az e kamara tagjai által fizetett tagdíjakból történő, törvény által előírt finanszírozás — A szóban forgó kamara közgyűlése által meghatározott mértékű tagdíjak — E kamarának a ráruházott, jogszabályban előírt feladatai terjedelme és végrehajtása részletes szabályai meghatározásának tekintetében fennálló önállósága)

4

2013/C 325/06

C-614/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer kontra Anneliese Kuso (Szociálpolitika — Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód — 76/207/EGK irányelv — A tagállam csatlakozását megelőzően kötött határozott idejű munkaszerződések — A szerződés csatlakozást követő lejárta — Olyan foglalkoztatási rendszer, amely a szerződés lejártának időpontját azon év utolsó napjában határozza meg, amikor a munkavállaló eléri a nyugdíjkorhatárt — A férfiakra és nőkre vonatkozó eltérő korhatár)

4

2013/C 325/07

C-660/11. és C-8/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daniele Biasci és társai kontra Ministero dell’Interno, Questura di Livorno (Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EK 43. cikk és EK 49. cikk — Szerencsejátékok — Fogadások tétjeinek gyűjtése — Engedélyeztetésre vonatkozó feltételek — Rendőrségi engedély és koncesszió szükségessége — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonló, határokon átnyúló tevékenységek — Tilalom — A szerencsejátékokra vonatkozó engedélyek kölcsönös elismerése)

5

2013/C 325/08

C-49/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Østre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs kontra Sunico ApS, M & B Holding ApS és Sunil Kumar Harwani (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása — 44/2001/EK rendelet — Az 1. cikk (1) bekezdése — Hatály — A „polgári és kereskedelmi ügy” fogalma — Hatóság keresete — Kártérítés héaalanynak nem minősülő harmadik személynek adócsalásban való közreműködése miatt)

6

2013/C 325/09

C-64/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a „Firma Anton Schlecker” cégnév alatt eljáró Anton Schlecker kontra Melitta Josefa Boedeker (A szerződéses kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló Római Egyezmény — Munkaszerződés — 6. cikk (2) bekezdés — Jogválasztás hiányában alkalmazandó jog — A munkavállaló „szokásos munkavégzési helye” országának joga — A valamely más tagállammal szorosabb kapcsolatban álló szerződés)

6

2013/C 325/10

C-434/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Slancheva sila EOOD kontra Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” Razplashtatelna agentsia (Közös agrárpolitika — EMVA — 65/2011/EU rendelet — Vidékfejlesztési támogatás — Támogatás mikrovállalkozások alapításához és fejlesztéséhez — A „mesterségesen megteremtett körülmények” fogalma — Visszaélésszerű gyakorlat — Bizonyítékok)

7

2013/C 325/11

C-383/13. PPU. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. szeptember 10-i ítélete (Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M. G. és N. R. kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie („Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák — Bevándorlási politika — Jogellenes bevándorlás és jogellenes tartózkodás — A jogellenesen tartózkodó személyek repatriálása — 2008/115/EK irányelv — Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése — Kitoloncolási eljárás — Őrizeti intézkedés — Az őrizet meghosszabbítása — 15. cikk, (2) és (6) bekezdés — Védelemhez való jog — A meghallgatáshoz való jog — Megsértés — Következmények”)

8

2013/C 325/12

C-348/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BestWater International GmbH kontra Michael Mebes és Stefan Potsch

8

2013/C 325/13

C-358/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Markus D. elleni büntetőeljárás

8

2013/C 325/14

C-373/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2013. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — H. T. kontra Land Baden-Württemberg

9

2013/C 325/15

C-413/13. sz. ügy: A Gerechtshof Den Haag (Hollandia) által 2013. július 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden

9

2013/C 325/16

C-416/13. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanyolország) által 2013. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mario Vital Pérez kontra Ayuntamiento de Oviedo

10

2013/C 325/17

C-417/13. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2013. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ÖBB Personenverkehr AG gegen Gotthard Starjakob

10

2013/C 325/18

C-419/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Art & Allposters International BV kontra Stichting Pictoright

11

2013/C 325/19

C-427/13. sz. ügy: Az Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Olaszország) által 2013. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Emmeci kontra Cotral

12

2013/C 325/20

C-431/13. sz. ügy: A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vietnam Airlines Co. Ltd kontra Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

12

2013/C 325/21

C-437/13. sz. ügy: Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Unitrading Ltd kontra Staatssecretaris van Financiën

13

2013/C 325/22

C-438/13. sz. ügy: A Curtea de Apel București (Románia) által 2013. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC BCR Leasing IFN SA kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

13

2013/C 325/23

C-442/13. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2013. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sarah Nagy kontra Marcel Nagy

14

2013/C 325/24

C-444/13. sz. ügy: A Tribunalul Brașov (Románia) által 2013. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Imre Solyom, Luiza Solyom kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov

14

2013/C 325/25

C-452/12. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2013. augusztus 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Germanwings GmbH kontra Ronny Henning

14

2013/C 325/26

C-455/13 P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-454/10. sz., Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) kontra Európai Bizottság ügyben 2013. május 30-án hozott ítélete ellen a Confederazione Cooperative Italiane, a Cooperativas Agro-alimentarias és a Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) által 2013. augusztus 12-én benyújtott fellebbezés

15

2013/C 325/27

C-456/13. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-279/11. sz., T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda kontra Európai Bizottság ügyben 2013. június 6-án hozott ítélete ellen a T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda által 2013. augusztus 9-én benyújtott fellebbezés

16

2013/C 325/28

C-494/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-205/12. sz., GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. július 3-án hozott ítélete ellen a GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH által 2013. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés

16

2013/C 325/29

C-495/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-206/12. sz., GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. július 3-án hozott ítélete ellen a GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH által 2013. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés

17

 

Törvényszék

2013/C 325/30

T-402/06. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság („Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — A Katalónia (Spanyolország) területén a környezetvédelmi infrastruktúrákkal kapcsolatban megvalósított projektek — A pénzügyi támogatás részleges megvonása — A szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az odaítélés szempontjai — Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Kirívóan alacsony összegű árajánlat — Kiadások támogathatósága — A pénzügyi korrekciók meghatározása — Az 1164/94/EK rendelet II. melléklete H. cikkének (2) bekezdése — Arányosság”)

19

2013/C 325/31

T-2/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság (Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — A Júcar folyó (Spanyolország) vízgyűjtő medencéjének szennyvízelvezetésére vonatkozó projektek — A pénzügyi támogatás részleges megvonása — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az odaítélés szempontjai — Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Kiadások támogathatósága — A pénzügyi korrekciók meghatározása — Az 1164/94/EK rendelet II. melléklete H. cikkének (2) bekezdése — Arányosság)

19

2013/C 325/32

T-3/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013 szeptember 16-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság (Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — Andalúzia (Spanyolország) területén megvalósított, környezeti infrastruktúrával kapcsolatos projektek — A pénzügyi támogatás részleges megvonása — Szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az odaítélés szempontjai — Közzététel — Kiadások támogathatósága — A pénzügyi korrekciók meghatározása — Az 1164/94/EK rendelet II. melléklete H. cikkének (2) bekezdése — Arányosság)

20

2013/C 325/33

T-226/09. és T-230/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — British Telecommunications és BT Pension Scheme Trustees kontra Bizottság („Állami támogatás — A Nyugdíjvédelmi alaphoz való hozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli részleges mentesítés — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Állami források — Előny — Szelektív jelleg — Versenytorzítás — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — Egyenlő bánásmód — Arányosság — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség — A támogatás végrehajtása”)

20

2013/C 325/34

T-435/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — GL2006 Europe kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés — A közösségi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységre vonatkozó ötödik és hatodik keretprogram, illetve az eTEN program keretében megkötött pénzügyi támogatási szerződések — Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic és E2SP projektek — Szerződések megszüntetése — A folyósított összegek visszatérítése — Terhelési értesítések — Viszontkereset — Felperesi képviselet)

21

2013/C 325/35

T-486/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Lengyelország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Vidékfejlesztési intézkedések — Hátrányos helyzetű térségek és agrár-környezetvédelem — Pénzügyi átalánykorrekció — Lengyelország által kifizetett kiadások — Az ellenőrzésekről készült jelentések — Az ellenőrzések hatékonysága — Szankciórendszer — Indokolási kötelezettség”)

21

2013/C 325/36

T-518/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Ecoceane kontra EMSA (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — A szénhidrogének által okozott szennyezés elleni küzdelem hajókkal történő segítése — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség)

22

2013/C 325/37

T-333/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — ATC és társai kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Állat-egészségügy — Válsághelyzetbeli védintézkedések — Az egyes harmadik országokban előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedések — A természetes élőhelyükön fogságba ejtett vadonon élő madarak behozatali tilalma — A magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabályok kellően súlyos megsértése — A mérlegelési jogkör korlátainak nyilvánvaló és súlyos túllépése — 91/496/EK irányelv és 92/65/EK irányelv — Az elővigyázatosság elve — Gondossági kötelezettség — Arányosság”)

22

2013/C 325/38

T-364/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Duravit és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes és folyamatos jogsértés — Bizonyítási teher — Bírságok — Egyenlő bánásmód — Arányosság — A büntetések törvényessége”)

23

2013/C 325/39

T-368/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Rubinetteria Cisal kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértés fogalma — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Együttműködés — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A bírság összegének kiszámítása — A fizetőképesség hiánya”)

24

2013/C 325/40

T-373/10., T-374/10., T-382/10. és T-402/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Villeroy & Boch Austria és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes jogsértés — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bizonyíték — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A visszaható hatály tilalma — Ésszerű határidő”)

24

2013/C 325/41

T-375/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Hansa Metallwerke és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A közigazgatási eljárás során tanúsított együttműködés — 2002. évi engedékenységi közlemény — A bírság összegének csökkentése — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A visszaható hatály tilalma”)

25

2013/C 325/42

T-376/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Mamoli Robinetteria kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Védelemhez való jog — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Jogellenességi kifogás — A kartell fogalma — A bírság összegének kiszámítása — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Súly — A kiegészítő összeg együtthatója”)

25

2013/C 325/43

T-378/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Masco és társai kontra Európai Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes jogsértés”)

26

2013/C 325/44

T-379/10. és T-381/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Keramag Keramische Werke és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértés időtartama — Védelemhez való jog — Iratbetekintés — A jogsértő magatartás betudhatósága”)

26

2013/C 325/45

T-380/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Wabco Europe és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Versenytorzítás — Bizonyítás — A bírság összegének kiszámítása — A közigazgatási eljárás során nyújtott együttműködés — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Bírságmentesség — A bírság összegének csökkentése — Jelentős hozzáadott érték — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A visszaható hatály tilalmának elve”)

27

2013/C 325/46

T-386/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Dornbracht kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Jogellenességi kifogás — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — Egyenlő bánásmód — Arányosság — A visszaható hatály tilalma”)

28

2013/C 325/47

T-396/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Zucchetti Rubinetteria kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértés fogalma — Egységes jogsértés — Érintett piac — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Súly — Együtthatók”)

28

2013/C 325/48

T-408/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Roca Sanitario kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A jogsértés súlya — Együtthatók — Enyhítő körülmények — A bírság összegének csökkentése — Jelentős hozzáadott érték”)

29

2013/C 325/49

T-411/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Laufen Austria kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A jogsértés súlya — Együtthatók — Enyhítő körülmények — Gazdasági válság — A nagykereskedők által gyakorolt nyomás — A 2002. évi engedékenységi közlemény — A bírság összegének csökkentése — Jelentős hozzáadott érték”)

29

2013/C 325/50

T-412/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Roca kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — Gazdasági válság — A 2002. évi engedékenységi közlemény — A bírság összegének csökkentése — Jelentős hozzáadott érték”)

30

2013/C 325/51

T-489/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete –Islamic Republic of Iran Shipping Lines és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba”)

30

2013/C 325/52

T-8/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Bank Kargoshaei és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Jogos bizalom — Az elfogadott korlátozó intézkedések felülvizsgálata — Mérlegelési hiba — Egyenlő bánásmód — Jogalap — Lényeges eljárási szabályok — Arányosság — Tulajdonhoz való jog”)

31

2013/C 325/53

T-343/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete –Hollandia kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Gyümölcsök és zöldségek — A csomagolás nyomtatásával összefüggő költségek finanszírozásának kizárása — Az elismerési kritériumok termelői szervezet általi be nem tartása — Az érintett termelői szervezet valamennyi tagja részéről felmerült költségek kizárása — Arányosság”)

32

2013/C 325/54

T-373/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-87/12. sz., Alsteens kontra Bizottság ügyben 2013. május 8-án hozott végzése ellen Geoffroy Alsteens által 2013. július 17-én benyújtott fellebbezés

32

2013/C 325/55

T-410/13. sz. ügy: 2013. augusztus 6-án benyújtott kereset — Bitiqi és társai kontra Bizottság és társai

33

2013/C 325/56

T-418/13. sz. ügy: 2013. augusztus 13-án benyújtott kereset — Richter + Frenzel kontra OHIM — Richter (Richter+Frenzel)

33

2013/C 325/57

T-420/13. sz. ügy: 2013. augusztus 14-én benyújtott kereset — Brouillard kontra Bíróság

34

2013/C 325/58

T-422/13. sz. ügy: 2013. augusztus 14-én benyújtott kereset — CPME és társai kontra Tanács

34

2013/C 325/59

T-423/13. sz. ügy: 2013. augusztus 16-án benyújtott kereset — Good Luck Shipping kontra Tanács

35

2013/C 325/60

T-424/13. sz. ügy: 2013. augusztus 7-én benyújtott kereset — Jinan Meide Casting kontra Tanács

36

2013/C 325/61

T-425/13. sz. ügy: 2013. augusztus 19-én benyújtott kereset — Giant (China) kontra Tanács

36

2013/C 325/62

T-429/13. sz. ügy: 2013. augusztus 19-én benyújtott kereset — Bayer CropScience kontra Bizottság

37

2013/C 325/63

T-430/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-21/12. sz., Achab kontra EGSZB ügyben 2013. június 26-án hozott ítélete ellen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) által 2013. augusztus 19-én benyújtott fellebbezés

38

2013/C 325/64

T-441/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács

39

2013/C 325/65

T-442/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács

39

2013/C 325/66

T-443/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács

39

2013/C 325/67

T-444/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-135/11., F-51/12. és F-110/12. sz., BU kontra EMA egyesített ügyekben 2013. június 26-án hozott ítélete ellen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által 2013. augusztus 20-án benyújtott fellebbezés

40

2013/C 325/68

T-451/13. sz. ügy: 2013. augusztus 14-én benyújtott kereset — Syngenta Crop Protection és társai kontra Bizottság

40

2013/C 325/69

T-454/13. sz. ügy: 2013. augusztus 26-án benyújtott kereset — SNCM kontra Bizottság

41

2013/C 325/70

T-457/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-9/12. sz., CC kontra Parlament ügyben 2013. július 11-én hozott ítélete ellen CC által 2013. augusztus 28-án benyújtott fellebbezés

42

2013/C 325/71

T-460/13. sz. ügy: 2013. augusztus 28-án benyújtott kereset — Ranbaxy Laboratories és Ranbaxy (UK) kontra Bizottság

43

2013/C 325/72

T-466/13. sz. ügy: 2013. augusztus 28-án benyújtott kereset — Hermann Trollius kontra ECHA

44

2013/C 325/73

T-469/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Generics (UK) kontra Bizottság

45

2013/C 325/74

T-470/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Merck kontra Bizottság

46

2013/C 325/75

T-471/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Xellia Pharmaceuticals és Zoetis Products kontra Bizottság

47

2013/C 325/76

T-472/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — H. Lundbeck és Lundbeck kontra Bizottság

47

2013/C 325/77

T-492/13. sz. ügy: 2013. szeptember 13-án benyújtott kereset — Schmidt Spiele kontra OHIM (egy társasjáték ábrája)

48

2013/C 325/78

T-493/13. sz. ügy: 2013. szeptember 13-án benyújtott kereset — Schmidt Spiele kontra OHIM (egy társasjáték ábrája)

49

2013/C 325/79

T-503/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-32/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. július 12-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. szeptember 19-én benyújtott fellebbezés

49

2013/C 325/80

T-507/13. sz. ügy: 2013. szeptember 23-án benyújtott kereset — SolarWorld és társai kontra Bizottság

50

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 325/81

F-158/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. szeptember 25-i ítélete — Marques kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Felvétel — EPSO/CAST/02/2010. sz. érdeklődés kifejezése iránti felhívás — Alkalmazási feltételek — Megfelelő szakmai tapasztalat — A felvételi kérelem elutasítása)

51

2013/C 325/82

F-99/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. szeptember 20-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Illetmény — Illetményhátralék megfizetése — Eljáráshoz fűződő érdek — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

51

2013/C 325/83

F-80/13. sz. ügy: 2013. augusztus 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra ESMA

51

2013/C 325/84

F-82/13. sz. ügy: 2013 szeptember 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

52

2013/C 325/85

F-84/13. sz. ügy: 2013. szeptember 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

52


 

Helyesbítések

2013/C 325/86

Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-309/13. sz. Ügyben (HL C 226., 2013.8.3., 23. o.)

53


HU

 

Top