Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:260:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 260, 2013. szeptember 7.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.260.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 260

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. szeptember 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 260/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 252., 2013.8.31.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 260/02

C-584/10. P., C-593/10. P. és C-595/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2013. július 18-i ítélete — Európai Bizottság (C-584/10. P.), az Európai Unió Tanácsa (C-593/10. P.), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (C-595/10. P.) kontra Yassin Abdullah Kadi, Francia Köztársaság (Fellebbezés — Közös kül-és biztonságpolitika (KKBP) — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedések — 881/2002/EK rendelet — Az Egyesült Nemzetek valamely szerve által összeállított listára felvett személy pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása — E személy nevének a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő listára történő felvétele — Megsemmisítés iránti kereset — Alapvető jogok — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelem elve — Az arányosság elve — A tulajdon tiszteletben tartásához való jog — Indokolási kötelezettség)

2

2013/C 260/03

C-201/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 18-i ítélete — Union des associations européennes de football (UEFA) kontra Európai Bizottság, Belga Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Televíziós műsorszolgáltatás — 89/552/EGK irányelv — 3a. cikk — Az Egyesült Királyság által elfogadott, e tagállam társadalma számára kiemelten jelentős eseményekre vonatkozó intézkedések — Labdarúgó-Európa-bajnokság — Az intézkedéseket a közösségi joggal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Indokolás — EK 49. cikk és EK 86. cikk — A tulajdonhoz való jog)

3

2013/C 260/04

C-204/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 18-i ítélete — Féderation international de football association (FIFA) kontra Európai Bizottság, Belga Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Televíziós műsorszolgáltatás — 89/552/EGK irányelv — 3a. cikk — A Belga Királyság által elfogadott, e tagállam társadalma számára kiemelten jelentős eseményekre vonatkozó intézkedések — Labdarúgó Világbajnokság — Az intézkedéseket a közösségi joggal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Indokolás — EK 49. cikk és EK 86. cikk — A tulajdonhoz való jog)

3

2013/C 260/05

C-205/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 18-i ítélete — Féderation international de football association (FIFA) kontra Európai Bizottság, Belga Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Televíziós műsorszolgáltatás — 89/552/EGK irányelv — 3a. cikk — Az Egyesült Királyság által elfogadott, e tagállam társadalma számára kiemelten jelentős eseményekre vonatkozó intézkedések — Labdarúgó Világbajnokság — Az intézkedéseket a közösségi joggal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Indokolás — EK 49. cikk és EK 86. cikk — A tulajdonhoz való jog)

4

2013/C 260/06

C-210/11. és C-211/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — État belge kontra Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik héairányelv — A 6. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja és a 13. cikk B. részének b) pontja — Levonási jog — Jogi személyek tulajdonában álló, és részben ügyvezetőik személyes szükségleteinek kielégítése céljából az ügyvezetők rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközök — Készpénzben fizetendő lakbér hiánya, azonban a jövedelemadó szempontjából természetbeni juttatás figyelembevétele)

4

2013/C 260/07

C-261/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Dán Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Az EGT-Megállapodás 31. cikke — Korlátozások — Adójogszabályok — Más tagállamba irányuló eszközátruházások — A rejtett vagyonnövekedés azonnali megadóztatása)

5

2013/C 260/08

C-313/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. július 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1829/2003/EK rendelet — Takarmányozás — Géntechnológiával módosított takarmányok — Előállítás, forgalombahozatal és felhasználás — Még hatályba nem lépett nemzeti tilalom)

5

2013/C 260/09

C-414/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. július 18-i ítélete (a Polymeles Protodikeio Athinon (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH kontra DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon (Közös kereskedelempolitika — EUMSZ 207. cikk — A szellemi tulajdon kereskedelmi vonatkozásai — A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS) — 27. cikk — Szabadalmazható találmány — 70. cikk — Az oltalom jelenlegi tárgyai)

6

2013/C 260/10

C-426/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mark Alemo-Herron és társai kontra Parkwood Leisure Ltd (Vállalkozások átruházása — 2001/23/EK irányelv — A munkavállalók jogainak védelme — Az átadóra és a munkavállalóra az átruházás időpontjában alkalmazandó kollektív megállapodás)

6

2013/C 260/11

C-499/11. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 18-i ítélete — The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A butadién gumi és a polimerizációs emulzióval előállított sztirol-butadién gumi piaca — A célárak rögzítése, az ügyfelek megnemtámadási megállapodások révén való felosztása és üzleti információk cseréje — A jogsértő magatartás betudhatósága — A Bizottság mérlegelési jogköre — Elrettentő célú szorzótényező — Egyenlő bánásmód)

7

2013/C 260/12

C-501/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. július 18-i ítélete — Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Kartellek — A felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Az anyavállalat felelőssége a leányvállalata által elkövetett kartelljogi jogsértésekért — Holdingtársaság — Vállalkozáson belüli megfelelési program („compliance” program) — Alapvető jogok — A jogállamiság elvei a kiszabott bírságok meghatározása során — Hatalommegosztás, a jogszerűség elve, a visszaható hatály tilalmának elve, a bizalomvédelem elve és a vétkességen alapuló felelősség elve — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — Érvényesség — Az 1998. évi bizottsági iránymutatás jogszerűsége)

7

2013/C 260/13

C-515/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deutsche Umwelthilfe eV kontra Bundesrepublik Deutschland (A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés — 2003/4/EK irányelv — A tagállamok arra irányuló jogköre, hogy az ezen irányelvben előírt „hatóság” fogalmából kizárják a jogalkotói minőségben eljáró szerveket — Korlátok)

8

2013/C 260/14

C-520/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. július 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2009/726/EK határozat — A végrehajtás elmulasztása — Tej és tejtermékek behozatala — Származás — A szivacsos agyvelőbántalmak kockázatával érintett gazdaságok — Nemzeti tiltó intézkedések)

8

2013/C 260/15

C-523/11. és C-585/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Laurence Prinz kontra Region Hannover (C-523/11) és Philipp Seeberger kontra Studentenwerk Heidelberg (C-585/11) (Uniós polgárság — EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog — Valamely tagállam állampolgárának egy másik tagállamban folytatott tanulmányok tekintetében nyújtott képzési támogatás — A származási tagállamban a tanulmányok megkezdése előtt legalább három évig fennálló lakóhelyre vonatkozó kötelezettség)

9

2013/C 260/16

C-621/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. július 18-i ítélete — New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, korábban New Yorker SHK Jeans GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE (Fellebbezés — A FISHBONE közösségi szóvédjegy lajstromozása iránti kérelem — Felszólalási eljárás — FISHBONE BEACHWEAR korábbi nemzeti ábrás védjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — Nem a megjelölt határidőn belül előterjesztett kiegészítő bizonyítékok figyelembevétele — 207/2009/EK rendelet — A 42. cikk (2) és (3) bekezdése és a 76. cikk (2) bekezdése — 2868/95/EK rendelet — A 22. szabály (2) bekezdése)

9

2013/C 260/17

C-6/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — P Oy (Állami támogatások — EUMSZ 107. cikk és EUMSZ 108. cikk — A „szelektivitás” feltétele — 659/1999/EK rendelet — Az 1. cikk b) pontjának i. alpontja — Létező támogatás — A társasági adóra vonatkozó nemzeti szabályozás — A keletkezett veszteségek levonhatósága — A levonhatóság kizárása tulajdonosváltás esetén — Eltérések engedélyezése — Az adóhatóság mérlegelési jogköre)

10

2013/C 260/18

C-26/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Gerechtshof te Leeuwarden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — A 17. cikk és a 13. cikk B. része d) pontjának 6. alpontja — Adómentességek — Az előzetesen megfizetett adó levonása — Nyugdíjalapok — A „befektetési alapok kezelésének” fogalma)

10

2013/C 260/19

C-78/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. július 18-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — „Evita-K” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (2006/112/EK irányelv — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — Termékértékesítés — Fogalom — Levonási jog — Megtagadás — Adóköteles ügylet tényleges teljesülése — 1760/2000/EK rendelet — Szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszere — Füljelzők)

11

2013/C 260/20

C-99/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eurofit SA kontra Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — 3665/87/EGK rendelet — Export-visszatérítések — A kivitelre szánt áru eltérítése — Az exportőr általi visszafizetés kötelezettsége — A csalással gyanúsított szerződő fél megbízhatóságára vonatkozó információk hatáskörrel rendelkező hatóságok általi közlésének elmulasztása — Vis maior esete — Hiány)

12

2013/C 260/21

C-124/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. július 18-i ítélete (az Administrativen sad Plovdiv (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK rendelet — A 168. cikk a) pontja és 176. cikk — Levonási jog — Személyzet részére szánt termékbeszerzéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó költségek — Az adólevonási joggal élő munkáltató által rendelkezésre bocsátott, de egy másik adóalany által foglalkoztatott személyzet)

12

2013/C 260/22

C-136/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Consiglio nazionale dei geologi kontra Autorità garante della concorrenza e del mercato és Autorità garante della concorrenza e del mercato kontra Consiglio nazionale dei geologi (Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdése — A végső fokon eljáró bíróságok előzetes döntéshozatalra utalással kapcsolatos kötelezettségének terjedelme — EUMSZ 101. cikk — A szakmai méltóságnak nem megfelelő díjszabás alkalmazását megtiltó szakmai kamarai etikai kódex)

13

2013/C 260/23

C-147/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Hovrätten för Nedre Norrland (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB kontra Frank Koot, Evergreen Investments BV (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — Hatáskörrel rendelkező bíróság — A szerződésekre vagy szerződéses igényekre vonatkozó, illetve a jogellenes károkozásból vagy jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekményből eredő igényekre vonatkozó különös joghatóság)

14

2013/C 260/24

C-211/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Corte di Appello di Roma (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Martini SpA kontra Ministero delle Attività Produttive (Mezőgazdaság — Behozatali engedélyek rendszere — Az 1291/2000/EK rendelet — 35. cikk, (4) bekezdés, c) pont — Az engedélyek kiállítása iránti kérelem időpontjában letétbe helyezett biztosítékok — Behozatali engedély — A behozatali engedély késedelmes benyújtásával kapcsolatos bizonyíték — Szankció — A visszatartott összegek kiszámítása — A 958/2003/EK rendelet — Vámkontingensek)

14

2013/C 260/25

C-228/12–C-232/12. és C-254/12–C-258/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 és C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 és C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 és C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 és C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-228/12–C-232/12, C-255/12 és C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 és C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12) (Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — 12. cikk — Az érintett ágazat vállalkozásaira kivetett igazgatási díjak — Az elektronikus hírközlés gazdasági szereplőit a nemzeti szabályozó hatóságok működési költségeinek fedezetére szánt díj fizetésére kötelező nemzeti szabályozás)

15

2013/C 260/26

C-234/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sky Italia Srl kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Televíziós műsorszolgáltatás — 2010/13/EU irányelv — A 4. cikk (1) bekezdése és 23. cikk (1) bekezdése — Reklámbejátszások — Nemzeti szabályozás, amely a reklámra fordítható adásidő legmagasabb mértékét a szabadon fogható csatornák televíziós műsorszolgáltatóira irányadónál alacsonyabban határozza meg a fizetős csatornák televíziós műsorszolgáltatói esetében — Egyenlő bánásmód — A szolgáltatásnyújtás szabadsága)

16

2013/C 260/27

C-252/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd kontra Asda Stores Ltd (Védjegyek — 207/2009/EK rendelet — A 9. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja, a 15. cikk (1) bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Megszűnési okok — A tényleges használat fogalma — Másik védjeggyel együtt, vagy egy összetett védjegy részeként használt védjegy — A védjegy adott színben vagy színkombinációban történő használata — Jóhírnév)

16

2013/C 260/28

C-265/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Citroën Belux NV kontra Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF) (EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — Fogyasztóvédelem — Olyan kapcsolt ajánlatok, amelyeknek legalább egy része pénzügyi szolgáltatás — Tilalom — Kivételek)

17

2013/C 260/29

C-299/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Green — Swan Pharmaceuticals CR, a.s. kontra Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Fogyasztóvédelem — 1924/2006/EK rendelet — Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások — A 2. cikk (2) bekezdésének 6. pontja — A „betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások” fogalma — A 28. cikk (2) bekezdése — Védjegyet vagy márkanevet viselő termékek — Átmeneti intézkedések)

17

2013/C 260/30

C-315/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Metro Cash & Carry Danmark ApS kontra Skatteministeriet (Jövedéki adó — 92/12/EGK irányelv — 7-9. cikk — 2008/118/EK irányelv — 32–34. cikk — Jövedékiadó-köteles termékek Közösségen belüli szállítása — 3649/92/EGK rendelet — 1. és 4. cikk — Egyszerűsített kísérőokmány — 1. példány — „Cash & carry” értékesítési forma — Valamely tagállamban szabad forgalomba bocsátott és egy másik tagállamban kereskedelmi célból birtokolt, illetve magánszemélyek által saját használatukra beszerzett és maguk által szállított termékek — Szeszesitalok — A szállító ellenőrzési kötelezettségének hiánya)

18

2013/C 260/31

C-412/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. július 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/31/EK irányelv — Hulladéklerakás — Fejlesztési terv hiányában történő működés — Lezárási kötelezettség)

19

2013/C 260/32

C-2/13. sz. vélemény iránti eljárás: Az Európai Bizottság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett vélemény iránti kérelem

19

2013/C 260/33

C-250/13. sz. ügy: A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2013. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Birgit Wagener kontra Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen

19

2013/C 260/34

C-259/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elena Recinto-Pfingsten kontra Swiss International Air Lines AG

20

2013/C 260/35

C-282/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — T-Mobile Austria GmbH kontra Telekom-Control-Kommission

21

2013/C 260/36

C-297/13. sz. ügy: A Finanzgericht München (Németország) által 2013. május 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Data I/O GmbH kontra Hauptzollamt München

21

2013/C 260/37

C-310/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Novo Nordisk Pharma GmbH kontra Corinna Silber

21

2013/C 260/38

C-319/13. sz. ügy: A Thüringer Oberlandesgericht (Németország) által 2013. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Udo Rätzke kontra S+K Handels GmbH

22

2013/C 260/39

C-324/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-360/11. sz., Fercal — Consultadoria e Serviços kontra OHIM — Parfums Rochas (Patrizia Rocha) ügyben 2013. április 10-én hozott ítélete ellen a Fercal — Consultadoria e Servicos, Lda által 2013. június 14-én benyújtott fellebbezés

22

2013/C 260/40

C-331/13. sz. ügy: A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2013. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ilie Nicolae Nicula kontra Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

23

2013/C 260/41

C-334/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nordex Food A/S kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas

23

2013/C 260/42

C-335/13. sz. ügy: Scottish Land Court (Egyesült Királyság) által 2013. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Robin John Feakins kontra The Scottish Ministers

24

2013/C 260/43

C-336/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-671/11. sz., IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2013. április 10-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. június 19-én benyújtott fellebbezés

25

2013/C 260/44

C-341/13. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2013. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cruz & Companhia Lda kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pascea, IP (IFAP)

25

2013/C 260/45

C-343/13. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugália) által 2013. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Modelo Continente Hipermercados, S.A. kontra Autoridade para as Condições do Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

26

2013/C 260/46

C-344/13. sz. ügy: A Commissione tributaria provinciale di Roma (Olaszország) által 2013. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cristiano Blanco kontra Agenzia delle Entrate

26

2013/C 260/47

C-345/13. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2013. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Karen Millen Fashions Ltd kontra Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

26

2013/C 260/48

C-351/13. sz. ügy: 2013. június 25-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

27

2013/C 260/49

C-355/13. sz. ügy: A Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (Olaszország) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Umbra Packaging srl kontra Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

27

2013/C 260/50

C-360/13. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Public Relations Consultants Association Ltd kontra The Newspaper Licensing Agency Ltd és társai

28

2013/C 260/51

C-361/13. sz. ügy: 2013. június 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

28

2013/C 260/52

C-362/13. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maurizio Fiamingo kontra Rete Ferroviaria Italiana SpA

29

2013/C 260/53

C-363/13. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Leonardo Zappalà kontra Rete Ferroviaria Italiana SpA

29

2013/C 260/54

C-364/13. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2013. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — International Stem Cell Corporation kontra Comptroller General of Patents

30

2013/C 260/55

C-366/13. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2013. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione kontra Stefano Ossi és Commerzbank AG

30

2013/C 260/56

C-367/13. sz. ügy: A Commissione tributaria provinciale di Roma (Olaszország) által 2013. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pier Paolo Fabretti kontra Agenzia delle Entrate

30

2013/C 260/57

C-369/13. sz. ügy: A Rechtbank Oost-Brabant ’s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2013. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — N.F. Gielen és társai elleni büntetőeljárás

31

2013/C 260/58

C-378/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

31

2013/C 260/59

C-379/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-51/11. sz., Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) kontra Bizottság ügyben 2013. április 19-én hozott ítélete ellen az Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) által 2013. július 3-án benyújtott fellebbezés

32

2013/C 260/60

C-380/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-52/11. sz., Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) kontra Bizottság ügyben 2013. április 19-én hozott ítélete ellen az Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) által 2013. július 3-án benyújtott fellebbezés

33

2013/C 260/61

C-381/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-53/11. sz., Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) kontra Bizottság ügyben 2013. április 19-én hozott ítélete ellen az Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) által 2013. július 3-án benyújtott fellebbezés

33

2013/C 260/62

C-383/13. sz. ügy: Raad van State (Hollandia) által 2013. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — M. G. és N. R. kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

34

2013/C 260/63

C-386/13. sz. ügy: 2013. július 5-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Ciprus

34

2013/C 260/64

C-391/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-294/11. sz., Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2013. május 17-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2013. július 8-án benyújtott fellebbezés

35

2013/C 260/65

C-392/13. sz. ügy: A Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanyolország) által 2013. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andrés Rabal Cañas kontra Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial

36

2013/C 260/66

C-394/13. sz. ügy: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Cseh Köztársaság) által 2013. július 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministerstvo práce a sociálních věcí kontra Mgr. K. B.

36

2013/C 260/67

C-396/13. sz. ügy: A Satakunnan käräjäoikeus (Finnország) által 2013. július 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sähköalojen ammattiliitto ry kontra Elektrobudowa Spolka Akcyjna

37

2013/C 260/68

C-405/13. sz. ügy: 2013. július 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Románia

38

2013/C 260/69

C-406/13. sz. ügy: 2013. július 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Románia

39

2013/C 260/70

C-411/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-249/11. sz., Sanco kontra OHIM — Marsalman (egy csirke ábrája) ügyben 2013. május 14-én hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2013. július 19-én benyújtott fellebbezés

39

2013/C 260/71

C-429/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-384/10. sz., Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság ügyben 2013. május 29-én hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2013. július 26-án benyújtott fellebbezés

40

 

Törvényszék

2013/C 260/72

T-589/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 4-i végzése — Just Music Fernsehbetriebs kontra OHIM — France Télécom (Jukebox) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A korábbi közösségi védjegy megszűnése — Okafogyottság)

41

2013/C 260/73

T-414/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 8-i végzése — Nutrichem Diät + Pharma kontra OHIM — Gervais Danone (Active) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

41

2013/C 260/74

T-309/12. R. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. július 5-i végzése — Zweckverband Tierkörperbeseitigung kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Hozzájárulások közjogi társulás részére történő folyósítása — Állami támogatás — Visszatéríttetési kötelezettség — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség”)

42

2013/C 260/75

T-336/13 R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. július 17-i végzése — Borghezio kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Európai Parlament — Valamely képviselőt a képviselőcsoportjából kizáró aktus — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A kereset nyilvánvaló elfogadhatatlansága — A kérelem elfogadhatatlansága — A sürgősség hiánya”)

42

2013/C 260/76

T-341/13. sz. ügy: 2013. június 27-én benyújtott kereset — Groupe Léa Nature kontra OHIM — Debonaire Trading (SO'BiO ētic)

42

2013/C 260/77

T-344/13. sz. ügy: 2013. június 28-án benyújtott kereset — Out of the blue kontra OHIM — Dubois és társai (FUNNY BANDS)

43

2013/C 260/78

T-354/13. sz. ügy: 2013. július 4-én benyújtott kereset — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks kontra Bizottság

43

2013/C 260/79

T-355/13. sz. ügy: 2013. július 4-én benyújtott kereset — easyJet Airline kontra Bizottság

44

2013/C 260/80

T-357/13. sz. ügy: 2013. július 5-én benyújtott kereset — European Space Imaging kontra Bizottság

44

2013/C 260/81

T-360/13. sz. ügy: 2013. július 8-án benyújtott kereset — VECCO és társai kontra Bizottság

45

2013/C 260/82

T-361/13. sz. ügy: 2013. július 9-én benyújtott kereset — Menelaus kontra OHIM — Garcia Mahiques (VIGOR)

46

2013/C 260/83

T-364/13. sz. ügy: 2013. július 12-én benyújtott kereset — Mocek et Wenta kontra OHIM — Lacoste (KAJMAN)

46

2013/C 260/84

T-367/13. sz. ügy: 2013. július 15-én benyújtott kereset — Lengyel Köztársaság kontra Európai Bizottság

47

2013/C 260/85

T-368/13. sz. ügy: 2013. július 16-án benyújtott kereset — Boehringer Ingelheim International kontra OHIM — Lehning entreprise (ANGIPAX)

48

2013/C 260/86

T-376/13. sz. ügy: 2013. július 18-án benyújtott kereset — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein kontra EKB

48

2013/C 260/87

T-377/13. sz. ügy: 2013. július 17-én benyújtott kereset — ultra air kontra OHIM — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)

49

2013/C 260/88

T-378/13. sz. ügy: 2013. július 23-án benyújtott kereset — Apple and Pear Australia és Star Fruits Diffusion kontra OHIMI — Carolus C. (English pink)

49

2013/C 260/89

T-379/13. sz. ügy: 2013. július 22-én benyújtott kereset — Innovation First, Inc. kontra OHIM (NANO)

50

2013/C 260/90

T-384/13. sz. ügy: 2013. július 26-án benyújtott kereset — Intermark Sarl kontra OHIM — Coca-Cola (RIENERGY Cola)

50

2013/C 260/91

T-352/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 12-i végzése — Pannon Hőerőmű kontra Bizottság

51

2013/C 260/92

T-148/10. és T-149/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. július 5-i végzése — SK Hynx kontra Bizottság

51


HU

 

Top