Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:252:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 252, 2013. augusztus 31.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.252.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 252

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. augusztus 31.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 252/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 245., 2013.8.24.

1

 

Bíróság

2013/C 252/02

A Bíróság új tagjának eskütétele

2

2013/C 252/03

A Bíróság által a 2013. július 9-i általános értekezletén elfogadott határozatok

2

2013/C 252/04

Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák

2

 

Törvényszék

2013/C 252/05

A Törvényszék új bírájának eskütétele

4


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 252/06

C-545/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — 91/440/EGK irányelv — A közösségi vasutak fejlesztése — A 10. cikk (7) bekezdése — Szabályozó szervezet — Hatáskörök — 2001/14/EK irányelv — A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — A 4. cikk (1) bekezdése — Díjszabási rendszer — A 6. cikk (2) bekezdése — A pályahálózat-működtetőt az infrastruktúra biztosítása költségeinek és a pályahasználati díjaknak a csökkentésére ösztönző intézkedések elfogadása — A 7. cikk (3) bekezdése — A minimális szolgáltatások összességéért és a szolgáltatási infrastruktúrához való hálózaton keresztüli hozzáférésért fizetendő díjak megállapítása — Az adott vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő költség — 11. cikk — Teljesítményösztönző rendszer — A 30. cikk (5) bekezdése — Szabályozó szervezet — Hatáskörök — A szabályozó szervezet döntéseivel szembeni közigazgatási fellebbezés)

5

2013/C 252/07

C-576/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/18/EK irányelv — Időbeli hatály — Építési koncesszió — Terület állami szervezet általi értékesítése — Az e szervezet által meghatározott, közterület-rendezésre szolgáló ingatlanprojekt)

5

2013/C 252/08

C-627/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — 91/440/EGK irányelv — A közösségi vasutak fejlesztése — 2001/14/EK irányelv — A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — A 91/440 irányelv 6. cikkének (3) bekezdése és II. melléklete — A 2001/14 irányelv 14. cikkének (2) bekezdése — Pályahálózat-működtető — A szolgálati menetrend elkészítésében való részvétel — Forgalomirányítás — A 2001/14 irányelv 6. cikkének (2) — (5) bekezdése — A pályahálózat-működtetőket az infrastruktúra biztosítása költségeinek és a pályahasználati díjaknak a csökkentésére ösztönző intézkedések hiánya — A 2001/14 irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és 8. cikkének (1) bekezdése — Az adott vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő költség — A 2001/14 irányelv 11. cikke — Teljesítményösztönző rendszer)

6

2013/C 252/09

C-409/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Csonka Gábor, Isztli Tibor, Juhász Dávid, Kiss János, Szontág Csaba kontra Magyar Állam (Gépjárműforgalom — Felelősségbiztosítás — 72/166/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — 84/5/EGK irányelv — Az 1. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése — A biztosító fizetésképtelensége — A károk megtérítésére kötelezett szervezet fellépésének hiánya)

7

2013/C 252/10

C-412/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — A 6. cikk (3) bekezdése és a II. melléklet — 2001/14/EK irányelv — A 14. cikk (2) bekezdése — Az alapvető funkciók gyakorlásával megbízott szervezet függetlensége)

7

2013/C 252/11

C-429/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Gosselin Group NV kontra Európai Bizottság, Stichting Administratiekantoor Portielje (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások piaca Belgiumban — Az árak közvetlen és közvetett rögzítése, a piac felosztása és a közbeszerzési eljárások manipulálása — Minősítés — Cél általi versenykorlátozás — Indokolási kötelezettség — A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatásról szóló iránymutatás — Jogi érték — Az érintett piac meghatározására vonatkozó kötelezettség — Terjedelem — A bírságkiszabási iránymutatás (2006) — Az eladások értékének aránya — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — Indokolási kötelezettség — 1/2003/EK rendelet — 25. cikk — Elévülés — Ismétlődő jogsértés)

8

2013/C 252/12

C-439/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Ziegler SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások belgiumi piaca — A tagállamok közötti kereskedelem érintettségéről szóló iránymutatás — Jogi érvény — A releváns piac meghatározásának kötelezettsége — Terjedelem — A tisztességes eljáráshoz való jog — A gondos ügyintézés elve — A Bizottság objektív pártatlansága — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Az eladások értékének aránya — Indokolási kötelezettség — A bírság összegének a fizetőképesség hiánya vagy az ügy sajátosságai folytán történő csökkentése — Egyenlő bánásmód)

8

2013/C 252/13

C-440/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Stichting Administratiekantoor Portielje és Gosselin Group NV (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások belgiumi piaca — Az árak közvetlen vagy közvetett rögzítése, a piac felosztása és a közbeszerzési eljárások manipulálása — A jogsértő magatartás társasági részesedéseket ellenőrző jogalanynak való betudhatósága — A „vállalkozás” fogalma — A meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelem — A verseny célzott korlátozása — A tagállamok közötti kereskedelem érintettségéről szóló iránymutatás — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Enyhítő körülmények)

9

2013/C 252/14

C-444/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások piaca Belgiumban — Az árak közvetlen és közvetett rögzítése, a piac felosztása és a közbeszerzési eljárások manipulálása — Egységes és folyamatos jogsértés — Betudhatóság — A bírságkiszabási iránymutatás (2006) — Az eladások értéke — Fogalom — Arány — Kiegészítő összeg — Enyhítő körülmények — Indokolási kötelezettség — A jogsértő magatartás anyavállalatnak való betudhatósága — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A forgalom 10 %-ában megállapított felső határ — Arányosság)

9

2013/C 252/15

C-521/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. július 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH kontra Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Jogszabályok közelítése — Szellemi tulajdon — Szerzői jog és szomszédos jogok — Kizárólagos többszörözési jog — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja — Méltányos díjazás — A díjazás ellentételezését célzó, magáncélú másolat után fizetendő díj különbségtétel nélkül történő megállapítása, a visszatérítéshez való esetleges jog fenntartása mellett — A beszedett jogdíjbevételeknek részben a jogosultak, részben a szociális vagy kulturális jellegű intézmények javára történő felhasználása — A magáncélú másolat után fizetendő díj kettős megfizetése határokon átnyúló ügylet keretében)

10

2013/C 252/16

C-536/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. június 6-i ítélete (az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundeswettbewerbsbehörde kontra Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, korábban Ashland Südchemie Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, korábban Ashland Südchemie Hantos GmbH (Verseny — Iratbetekintés — Az EUMSZ 101. cikk megsértése miatt kiszabott bírságokkal kapcsolatos bírósági eljárás — Kártérítési keresetet benyújtani kívánó harmadik vállalkozások — Az iratbetekintést az eljárásban részt vevő valamennyi fél hozzájárulásától függővé tevő nemzeti szabályozás — A tényleges érvényesülés elve)

11

2013/C 252/17

C-601/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Francia Köztársaság kontra Európai Bizottság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak elleni védelem — 746/2008/EK rendelet — A korábban előírtaknál kevésbé korlátozó ellenőrzési és felszámolási intézkedéseket engedélyező rendelet — Az elővigyázatosság elve — Az emberi egészségvédelem szintje — A kockázat besorolásának módosítására alkalmas új tények — Az indokolás hiánya — A tények elferdítése — Téves jogalkalmazás)

11

2013/C 252/18

C-657/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete (Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgian Electronic Sorting Technology NV kontra Bert Peelaers, Visys NV (84/450/EGK irányelv és 2006/114/EK irányelv — Megtévesztő reklám és összehasonlító reklám — A „reklám” fogalma — Domainnév bejegyeztetése és használata — Metatageknek valamely weboldal metaadataiban történő használata)

12

2013/C 252/19

C-57/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete (Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL kontra Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (2006/123/EK irányelv — Tárgyi hatály — Egészségügyi szolgáltatások — Szociális szolgáltatások — Időskorú személyek számára támogatást és gondozást nyújtó nappali és éjjeli otthonok)

12

2013/C 252/20

C-273/12. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2013. július 11-i ítélete (Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières kontra Harry Wilson SARL (Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — 206. cikk — Vámtartozás keletkezése — Vámraktározási eljárás alá vont áruk eltulajdonítása — A „vis maiornak minősülő esemény eredményeként az áru helyrehozhatatlan károsodásának” fogalma — 2006/112/EK irányelv — 71. cikk — Hozzáadottérték-adó — Adóköteles esemény — Az adó felszámíthatósága)

13

2013/C 252/21

C-285/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-277/12. sz., Bimbo SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. március 20-án hozott ítélete ellen a Bimbo, SA által 2013. május 24-én benyújtott fellebbezés

13

2013/C 252/22

C-286/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-588/08. sz., Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 14-én hozott ítélete ellen a Dole Food Company, Inc., a Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. által 2013. május 24-én benyújtott fellebbezés

14

2013/C 252/23

C-287/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-93/10. sz., Bilbaína de Alquitranes és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen a Bilbaína de Alquitranes, SA, a Cindu Chemicals BV, a Deza, a.s., az Industrial Química del Nalón, SA, a Koppers Denmark A/S, a Koppers UK Ltd, a Rütgers Germany GmbH, a Rütgers Belgium NV, a Rütgers Poland Sp. z o.o. által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés

15

2013/C 252/24

C-288/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-94/10. sz., Rütgers Germany GmbH és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen a Rütgers Germany GmbH, a Rütgers Belgium NV, a Deza, a.s., az Industrial Química del Nalón, SA, a Bilbaína de Alquitranes, SA által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés

16

2013/C 252/25

C-289/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-95/10. sz., Cindu Chemicals BV és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen a Cindu Chemicals BV, a Deza, a.s., a Koppers Denmark A/S, a Koppers UK Ltd által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés

17

2013/C 252/26

C-290/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-96/10. sz., Rütgers Germany GmbH és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen a Rütgers Germany GmbH, a Rütgers Belgium NV, a Deza, a.s., a Koppers Denmark A/S, a Koppers UK Ltd által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés

17

2013/C 252/27

C-293/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-587/08. sz., Fresh Del Monte Produce, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 14-én hozott ítélete ellen a Fresh Del Monte Produce, Inc. által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés

18

2013/C 252/28

C-294/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-587/08. sz., Fresh Del Monte Produce, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 14-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés

19

2013/C 252/29

C-303/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-92/11. sz., Jørgen Andersen kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 20-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. június 3-án benyújtott fellebbezés

19

2013/C 252/30

C-306/13. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2013. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — LVP NV kontra Belgische Staat

20

2013/C 252/31

C-311/13. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — O. Tümer kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2013/C 252/32

C-315/13. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgium) által 2013. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Openbaar Ministerie kontra Edgard Jan De Clerq és társai

21

2013/C 252/33

C-323/13. sz. ügy: 2013. június 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

21

2013/C 252/34

C-339/13. sz. ügy: 2013. június 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

21

2013/C 252/35

C-346/13. sz. ügy: A cour d'appel de Mons (Belgium) által 2013. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ville de Mons kontra KPN Group Belgium SA

22

2013/C 252/36

C-350/13. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) által 2013. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antonio Gramsci Shipping Corp. és társai kontra Aivars Lembergs

22

2013/C 252/37

C-354/13. sz. ügy: A Retten i Kolding, Civilretten (Dánia) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Karsten Kaltoft nevében eljáró FOA kontra Billund Kommune

22

2013/C 252/38

C-374/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-284/11. sz., Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. április 25-én hozott ítélete ellen a Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL által 2013. július 1-jén benyújtott fellebbezés

23

2013/C 252/39

C-376/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

23

2013/C 252/40

C-385/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-99/09. és T-308/09. sz., Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2013. április 19-én hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2013. július 4-én benyújtott fellebbezés

24

 

Törvényszék

2013/C 252/41

T-104/07. és T-339/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — BVGD kontra Bizottság (Verseny — Kartellek és erőfölénnyel való visszaélés — Nyersgyémánt-piac — SOC forgalmazási rendszer — Panaszt elutasító határozat — Közösségi érdek hiánya — Jogalap — A panaszos eljárási jogai — Dokumentumokhoz való hozzáférés — A panasz vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségek — A piacról kiszorító hatás — Nyilvánvalóan téves értékelés)

27

2013/C 252/42

T-108/07. és T-354/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Spira kontra Bizottság (Verseny — Kartellek és erőfölénnyel való visszaélés — Nyersgyémánt piac — SOC forgalmazási rendszer — Panaszt elutasító határozat — Közösségi érdek hiánya — A panaszos eljárási jogai — Dokumentumokhoz való hozzáférés — A panasz vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségek — A piacról kiszorító hatás — Nyilvánvalóan téves értékelés)

27

2013/C 252/43

T-459/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Hangzhou Duralamp Electronics kontra Tanács („Dömping — Kínából, Vietnamból, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származó integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL-i) behozatala — A dömpingellenes intézkedések lejárta — Felülvizsgálat — Hasonló termék — A kármeghatározáshoz használt adatok — Analóg ország — Közösségi érdek — A 384/96/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (4) bekezdése (jelenleg 1225/2009/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (4) bekezdése) — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog”)

28

2013/C 252/44

T-469/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Philips Lighting Poland és Philips Lighting kontra Tanács („Dömping — Kínából, Vietnamból, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származó integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL-i) behozatala — A dömpingellenes intézkedések lejárta — Felülvizsgálat — A 384/96/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése és 9. cikkének (1) bekezdése (jelenleg 1225/2009/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése és 9. cikkének (1) bekezdése) — A közösségi gazdasági ágazat fogalma — A kár meghatározása — Indokolási kötelezettség”)

28

2013/C 252/45

T-358/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — Zaragoza csatornázása projekt — A pénzügyi támogatás részleges megvonása — Közbeszerzés — Építészeti mű fogalma — A 93/38/EGK irányelv 14. cikkének (10) és (13) bekezdése — A szerződések megosztása — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség — Valamely határozat elfogadásának határideje — A pénzügyi kiigazítások meghatározása — Az 1164/94 rendelet II. melléklete H. cikke (2) bekezdésének megsértése — Arányosság — Elévülés”)

29

2013/C 252/46

T-321/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — SA.PAR. kontra OHIM — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A GRUPPO SALINI közösségi szóvédjegy — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

29

2013/C 252/47

T-142/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Aventis Pharmaceuticals kontra OHIM — Fasel (CULTRA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CULTRA közösségi ábrás védjegy bejelentése — A SCULPTRA korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

29

2013/C 252/48

T-197/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METRO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A METRO közösségi ábrás védjegy bejelentése — A GRUPOMETROPOLIS korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A tisztességes eljáráshoz való jog — Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikke — A 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke)

30

2013/C 252/49

T-208/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Think Schuhwerk kontra OHIM (Piros cipőfűzővégek) (Közösségi védjegy — Közösségi védjegybejelentés — Piros cipőfűzővégek — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Mulasztási eljárás)

30

2013/C 252/50

T-238/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 8-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Rokkantsági támogatás — Hátralékok megfizetése — Késedelmi kamatok — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

31

2013/C 252/51

T-322/13. sz. ügy: 2013. június 14-én benyújtott kereset — Tsujimoto kontra OHIM — Kenzo (KENZO)

31

2013/C 252/52

T-323/13. sz. ügy: 2013. június 14-én benyújtott kereset — Pure Fishing kontra OHIM — Łabowicz (NANOFIL)

31

2013/C 252/53

T-324/13. sz. ügy: 2013. június 17-án benyújtott kereset — Endoceutics kontra OHIM — Merck (FEMIVIA)

32

2013/C 252/54

T-327/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Mallis és Malli kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank

32

2013/C 252/55

T-328/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou kontra Európai Központi Bank és Európai Bizottság

33

2013/C 252/56

T-329/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Chatzithoma és Chatzithoma kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank

33

2013/C 252/57

T-330/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Chatziioannou kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank

34

2013/C 252/58

T-331/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Nikolaou kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank

35

2013/C 252/59

T-332/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Christodoulou és Stavrinou kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank

35

2013/C 252/60

T-333/13. sz. ügy: 2013. június 17-én benyújtott kereset — Westermann Lernspielverlag kontra OHIM — Diset (bambinoLÜK)

36

2013/C 252/61

T-336/13. sz. ügy: 2013. június 24-én benyújtott kereset — Borghezio kontra Parlament

36

2013/C 252/62

T-338/13. sz. ügy: 2013. június 21-én benyújtott kereset — Energa Power Trading kontra Bizottság

37

2013/C 252/63

T-347/13. sz. ügy: 2013. július 1-jén benyújtott kereset — Hawe Hydraulik kontra OHIM — HaWi Energietechnik (HAWI)

37

2013/C 252/64

T-349/13. sz. ügy: 2013. július 1-jén benyújtott kereset — Orange Business Belgium kontra Bizottság

38

2013/C 252/65

T-350/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Jordi Nogues kontra OHIM — Grupo Osborne (BADTORO)

38

2013/C 252/66

T-351/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Crown Equipment (Suzhou) és Crown Gabelstapler kontra Tanács

39

2013/C 252/67

T-352/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-88/11. sz., BX kontra Bizottság ügyben 2013. április 24-én hozott ítélete ellen BX által 2013. július 2-án benyújtott fellebbezés

39

2013/C 252/68

T-358/13. sz. ügy: 2013. július 9-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság

40

2013/C 252/69

T-359/13. sz. ügy: 2013. július 11-én benyújtott kereset — Spain Doce 13 kontra OHIM — Ovejero Jiménez és Becerra Guibert (VICTORIA DELEF)

41

2013/C 252/70

T-366/13. sz. ügy: 2013. július 12-én benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság

42

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 252/71

F-78/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — BM kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyzete — A próbaidő visszamenőlegesen történő meghosszabbítása — A szerződés próbaidő alatti megszüntetéséről szóló határozat — Fegyelmi eljárás)

43

2013/C 252/72

F-81/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete — BY kontra EASA („Az EASA személyi állománya — Ideiglenes alkalmazott — Elfogadhatóság — Keresetindítási határidő — Kedvezőtlen előmeneteli jelentés — Újrabeosztás — Lelki zaklatás — Hatáskörrel való visszaélés”)

43

2013/C 252/73

F-89/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 19-i ítélete — Goetz kontra Régiók Bizottsága (Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen kívüli felelősség — Kártérítési kereset — Elfogadhatóság — A fellépésre nyitva álló határidő kezdete — Az OLAF által folytatott vizsgálat — Közigazgatási vizsgálat — A fegyelmi tanács előtt folyamatban lévő fegyelmi eljárás — Az adminisztráció azon kötelezettsége, hogy gondosan járjon el — A fegyelmi eljárás időtartama — A fegyelmi intézkedést nem eredményező fegyelmi eljárás megindítása miatti felelősség)

43

2013/C 252/74

F-106/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — BM kontra EKB („Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi intézkedés — Írásbeli megrovás”)

44

2013/C 252/75

F-135/11., F-51/12. és F-110/12. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — BU kontra EMA („Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának megtagadása — Sérelmet okozó aktus — A személyzeti szabályzat 90. cikke (1) bekezdésének értelmében vett kérelem — Szerződés átminősítése iránti kérelem — Ésszerű határidő — Panasz elutasítása elleni panasz — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke — Gondoskodási kötelezettség”)

44

2013/C 252/76

F-5/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 12-i ítélete — Bogusz kontra Frontex (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — A Frontex személyi állománya — A próbaidő teljesítése tekintetében az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 14. cikkében szereplő feltételek módosítása — Elbocsátás a próbaidő végén — A célok meghatározása — Első alkalommal a tárgyaláson felhozott jogalap)

45

2013/C 252/77

F-8/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete — BY kontra AESA (Az AESA személyzete — Ideiglenes alkalmazott — Szakmai alkalmatlanság miatti elbocsátás — Gondoskodási kötelezettség — A szakmai nehézségeken kívül eső ok — Lelki zaklatás — Betegség — Kártérítés)

45

2013/C 252/78

F-12/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — Di Prospero kontra Bizottság („Közszolgálat — Kinevezés — Valamely versenyvizsgán azt követően való megfelelés, hogy a felperest valamely ítélet végrehajtásaképpen hívták fel a versenyvizsgán való részvételre — A besorolási fokozatban visszaható hatállyal történő kinevezés”)

45

2013/C 252/79

F-21/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — Achab kontra EGSZB (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjában szereplő feltétel — Jogalap nélküli kifizetés visszatérítése)

46

2013/C 252/80

F-40/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete — CF kontra EASA („Közszolgálat — Korábbi ideiglenes alkalmazott — Határozott idejű szerződés — Betegszabadság alatti elbocsátás — Az általános végrehajtási rendelkezések 16. cikke — Az általános végrehajtási rendelkezések 48. cikkének b) pontja — Lelki zaklatás”)

46

2013/C 252/81

F-56/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — Willy Buschak kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Munkanélküli ellátás — Nyugdíjrendszerbe fizetendő járulékok — Elkésett követelés)

47

2013/C 252/82

F-115/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése — Biwer és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Családi támogatások — Iskoláztatási támogatás — A biztosítás feltételei — Az egyéb forrásból származó, hasonló jellegű támogatás levonása — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

47

2013/C 252/83

F-40/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. május 3-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Szociális biztonság — Rokkantság okán nyugdíjazott egykori tisztviselő — Baleset — Biztosítási jogviszony hiánya — Okafogyottá vált kereset — Okafogyottság)

47

2013/C 252/84

F-71/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 8-i végzése — Z kontra Bíróság („Közszolgálat — Okafogyottság”)

48

2013/C 252/85

F-98/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése — Jargeac és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Családi ellátások — Iskoláztatási támogatás — A részesülés feltételei — Ugyanolyan jellegű máshonnan kapott ellátás levonása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

48

2013/C 252/86

F-100/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. június 18-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Napidíj — A biztosítás feltételei — Az alkalmazási helyen való tényleges tartózkodás — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset — Bírósági eljárási költségek — Az eljárási szabályzat 94. cikke)

48

2013/C 252/87

F-102/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 30-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — A másolaton a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

49

2013/C 252/88

F-114/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése — Rodrigues Regalo Corrêa kontra Parlament (Közszolgálat — Díjazás — Családi ellátások — Iskoláztatási támogatás — A részesülés feltételei — Ugyanolyan jellegű máshonnan kapott ellátás levonása — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

49

2013/C 252/89

F-119/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 4-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá — A kereset elkésettsége)

49

2013/C 252/90

F-141/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 30-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

50

2013/C 252/91

F-143/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárással kapcsolatban felmerült költségek megtérítése iránti kérelemnek a kinevezésre jogosult hatóság általi elutasítása — A költségek megállapítása iránti kérelemmel azonos tárgyú megsemmisítés iránti kereset — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

50

2013/C 252/92

F-144/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 24-i végzése — Mateo Pérez kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A versenyvizsga — kiírás helyesbítésének megsemmisítése iránti kérelem — A felperest kizáró feltételeket nem tartalmazó helyesbítés — Sérelmet okozó aktus hiánya — Az értékelő vizsgákra bocsátás megtagadása — Elfogadhatóság — Keresetindítási határidő — Késedelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

50

2013/C 252/93

F-28/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. június 25-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az orvosi jelentés egyik mondatának törlésére irányuló kérelem — Baleset vagy foglalkozási megbetegedés — A kérelem hallgatólagos elutasítása)

51

2013/C 252/94

F-87/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 8-i végzése — Alsteens kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — A szerződés meghosszabbítása — Részleges megsemmisítés — Megváltoztatás)

51

2013/C 252/95

F-89/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 4-i végzése — Marrone kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Az előmenetel egyenértékűségének elve — Besorolási fokozatba az új, kedvezőtlenebb szabályok alapján történő besorolás — Átsorolási kérelem — Késedelem — Új tények — Hiány — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

51

2013/C 252/96

F-115/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 25-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó kifogás — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

52

2013/C 252/97

F-150/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. június 24-i végzése — Weissenfels kontra Parlement

52


HU

 

Top