EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:171:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 171, 2013. június 15.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.171.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 171

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. június 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 171/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 164., 2013.6.8.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 171/02

C-480/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 11. cikk — Az egyetlen héaalanynak minősíthető személyek csoportja létrehozásának lehetőségét a pénzügyi és a biztosítási ágazathoz tartozó vállalkozásokra korlátozó nemzeti szabályozás)

2

2013/C 171/03

C-64/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Korlátozások — Adójogszabályok — A rejtett vagyonnövekedésének azonnali megadóztatása — A társaság székhelyének áthelyezése, az állandó telephely tevékenységeinek megszüntetése vagy e telephely eszközeinek áthelyezése)

2

2013/C 171/04

C-65/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan személyek olyan csoportjában való részvételét lehetővé tevő nemzeti jogszabályok, amely egyetlen héa-alanynak minősül — A héa-bizottsággal folytatott konzultáció)

3

2013/C 171/05

C-74/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet, és amely szabályozás az ilyen csoport létrehozásának lehetőségét a pénzügyi és biztosítási ágazathoz tartozó vállalkozásokra korlátozza)

3

2013/C 171/06

C-86/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet)

4

2013/C 171/07

C-95/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Dán Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok egyetlen héaalanynak tekinthető személyek csoportjában való részvételét lehetővé tevő nemzeti szabályozás)

4

2013/C 171/08

C-109/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet)

5

2013/C 171/09

C-212/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jyske Bank Gibraltar Ltd kontra Administración del Estado (A pénzügyi rendszernek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése — 2005/60/EK irányelv — A 22. cikk (2) bekezdése — 2000/642/IB határozat — A hitelintézeteknek a gyanús pénzügyi műveletekre vonatkozó bejelentési kötelezettsége — A szolgáltatásnyújtás szabadsága rendszerében működő intézmény — Az információk gyűjtéséért felelős országos pénzügyi hírszerző egység azonosítása — EUMSZ 56. cikk — A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása — Közérdeken alapuló kényszerítő okok — Arányosság)

5

2013/C 171/10

C-331/11. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/31/EK irányelv — Hulladéklerakás — 14. cikk — Meglévő hulladékrakó — A telep felülvizsgálati tervének hiánya — Folyamatos működtetés)

6

2013/C 171/11

C-398/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Thomas Hogan és társai kontra Minister for Social and Family Affairs és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Jogszabályok közelítése — A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — 2008/94/EK irányelv — Hatály — Szakmai kiegészítő nyugdíjrendszerek — Szolgáltatásmeghatározott, költségegyensúlyi rendszer — Forráshiány — A védelem minimális szintje — Gazdasági válság — Kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés — Az érintett tagállam kötelezettségei forráshiány esetén — A tagállam felelőssége nem megfelelő átültetés esetén)

6

2013/C 171/12

C-478/11. P.–C-482/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 23-i ítélete — Laurent Gbagbo (C-478/11. P.), Katinan Justin Koné (C-479/11. P.), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11. P.), Alcide Djédjé (C-481/11. P.), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11. P.) kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — Személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — EUMSZ 263. cikk, hatodik bekezdés — Keresetindítási határidő — Vis maior — Fegyveres konfliktus)

7

2013/C 171/13

C-55/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — A fogyatékossággal élők által gépjárművekhez használt üzemanyag jövedékiadó–mentessége — A mentességnek az átmeneti időszak leteltét követő fenntartása — Megsértés)

7

2013/C 171/14

C-81/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a Curtea de Apel București (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociația ACCEPT kontra Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Szociálpolitika — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a 10. cikk (1) bekezdése és a 17. cikk — A szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — „A hátrányos megkülönböztetésre utaló tények” fogalma — A bizonyítási teher áthelyezése — Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók — Egy hivatásos labdarúgóklub vezetőjeként fellépő és a közvélemény által annak tekintett személy — Homoszexuálisként bemutatott labdarúgó felvételének kizárására vonatkozó nyilvános kijelentések)

8

2013/C 171/15

C-89/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rose Marie Bark kontra Galileo Joint Undertaking, felszámolás alatt (Közös vállalkozások — A személyi állomány tagjaival kötött szerződések — Alkalmazási feltételek — 876/2002/EK rendelet)

9

2013/C 171/16

C-389/12 P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-129/12. sz., Szarvas kontra Magyarország ügyben 2012. június 26-án hozott végzése ellen Szarvas Tibor által 2012. augusztus 20-án benyújtott fellebbezés

9

2013/C 171/17

C-27/13. sz. ügy: A Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Németország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Flughafen Lübeck GmbH kontra Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

9

2013/C 171/18

C-116/13. sz. ügy: A Juzgado de primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spanyolország) által 2013. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Banco de Valencia SA kontra Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume

10

2013/C 171/19

C-117/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Technische Universität Darmstadt kontra Eugen Ulmer KG

10

2013/C 171/20

C-118/13. sz. ügy: A Landesarbeitsgericht Hamm (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gülay Bollacke kontra K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

10

2013/C 171/21

C-128/13. sz. ügy: A Tribunal de Relação de Lisboa (Portugália) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cruz & Companhia Lda kontra IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP és társai

11

2013/C 171/22

C-129/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kamino International Logistics BV kontra Staatssecretaris van Financiën

11

2013/C 171/23

C-130/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Datema Hellman Worldwide Logistics BV kontra Staatssecretaris van Financiën

12

2013/C 171/24

C-131/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra Schoenimport „Italmoda” Mariano Previti

12

2013/C 171/25

C-133/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Economische Zaken és Staatssecretaris van Financië kontra Q

13

2013/C 171/26

C-135/13. sz. ügy: Kúria (Magyarország) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szatmári Malom kft kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2013/C 171/27

C-137/13. sz. ügy: A Bayerisches Verwaltungsgericht München (Németország) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Herbaria Kräuterparadies GmbH kontra Freistaat Bayern

14

2013/C 171/28

C-138/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2013. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Naime Dogan kontra Bundesrepublik Deutschland

14

2013/C 171/29

C-143/13. sz. ügy: A Tribunalul Specializat Cluj (Románia) által 2013. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei kontra SC Volksbank România SA

15

2013/C 171/30

C-146/13. sz. ügy: 2013. március 22-én benyújtott kereset — Spanyol Királyság kontra az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

15

2013/C 171/31

C-147/13. sz. ügy: 2013. március 22-én benyújtott kereset — Spanyol Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa

16

2013/C 171/32

C-148/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2013/C 171/33

C-149/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — B kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/34

C-150/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/35

C-151/13. sz. ügy: A cour administrative d’appel de Versailles (Franciaország) által 2013. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Le Rayon d’Or SARL kontra Ministre de l’Économie et des Finances

17

2013/C 171/36

C-159/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-474/09. sz., Fercal kontra OHIM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes) ügyben 2013. január 24-én hozott ítélete ellen a Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da által 2013. március 28-án benyújtott fellebbezés

18

2013/C 171/37

C-163/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Turbu.com BV kontra Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/38

C-164/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Turbu.com Mobile Phone’s BV kontra Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/39

C-169/13. sz. ügy: 2013. április 5-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

19

2013/C 171/40

C-173/13. sz. ügy: Cour administrative d'appel de Lyon (Franciaország) által 2013. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maurice Leone, Blandine Leone kontra Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

20

2013/C 171/41

C-176/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-496/10. sz., Bank Mellat kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. január 29-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2013. április 9-én benyújtott fellebbezés

20

2013/C 171/42

C-199/13. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-368/11. sz., Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL kontra Európai Bizottság ügyben 2013. február 1-jén hozott ítélete ellen a Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL által 2013. április 16-án benyújtott fellebbezés

21

2013/C 171/43

C-200/13 P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-494/10. sz., Bank Saderat Iran kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2013. április 16-án benyújtott fellebbezés

22

2013/C 171/44

C-209/13. sz. ügy: 2013. április 18-án benyújtott kereset — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa

22

2013/C 171/45

C-211/13. sz. ügy: 2013. április 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

23

2013/C 171/46

C-215/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-235/08. sz., Acron OAO és Dorogobuzh OAO kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. február 7-én hozott ítélete ellen az Acron OAO és a Dorogobuzh OAO által 2013. április 23-án benyújtott fellebbezés

23

2013/C 171/47

C-216/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-118/10. sz., Acron OAO kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. február 7-én hozott ítélete ellen az Acron OAO által 2013. április 23-án benyújtott fellebbezés

24

2013/C 171/48

C-248/13. sz. ügy: 2013. május 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

25

 

Törvényszék

2013/C 171/49

T-80/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Bell & Ross kontra OHIM — KIN (egy karóra ábrázolása) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy karórát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Az eltérő összbenyomás hiánya — Tájékozott használó — Alkotói szabadságfok — A 6/2002/EK rendelet 4. cikke, 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megsemmisítésre vonatkozó viszontkeresettel való összefüggés — A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróság — A 6/2002/EK rendelet 91. cikke)

26

2013/C 171/50

T-288/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 6-i ítélete — Kieffer Omnitec kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — A luxembourgi Joseph Bech épületben a fűtő-, szellőző- és légkondicionáló (HVAC) berendezések, az önműködő tűzoltó készülék, a vízszolgáltató- és szaniterberendezések karbantartása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Arányosság — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolási kötelezettség”)

26

2013/C 171/51

T-304/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 30-i ítélete — Alumina kontra Tanács („Dömping — A Bosznia-Hercegovinából származó zeolit-A-por behozatala — Rendes érték — A belföldi értékesítés reprezentatív jellege — Haszonkulcs — Rendes kereskedelmi forgalom”)

26

2013/C 171/52

T-640/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 30-i ítélete — Boehringer Ingelheim International kontra OHIM (RELY-ABLE) (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A RELY-ABLE szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az indokolás mellékes része)

27

2013/C 171/53

T-61/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 30-i ítélete — ABC-One kontra OHIM (SLIM BELLY) (Közösségi védjegy — A SLIM BELLY közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

27

2013/C 171/54

T-183/13. sz. ügy: 2013. március 28-án benyújtott kereset — Skype kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/55

T-184/13. sz. ügy: 2013. március 28-án benyújtott kereset — Skype kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/56

T-187/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Jannatian kontra Tanács

29

2013/C 171/57

T-192/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Transworld Oil Computer Centrum és társai kontra Eurojust

30

2013/C 171/58

T-195/13. sz. ügy: 2013. április 3-án benyújtott kereset — dm-drogerie markt kontra OHIM — V-Contact (CAMEA)

31

2013/C 171/59

T-196/13. sz. ügy: 2013. április 5-én benyújtott kereset — Nanu-Nana Joachim Hoepp kontra OHIM — Stal Florez Botero (la nana)

31

2013/C 171/60

T-198/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — Imax kontra OHIM — Himax Technologies (IMAX)

32

2013/C 171/61

T-200/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-20/06 RENV. sz., De Luca kontra Bizottság ügyben 2013. január 30-án hozott ítélete ellen Patrizia De Luca által 2013. április 9-én benyújtott fellebbezés

32

2013/C 171/62

T-202/13. sz. ügy: 2013. április 9-én benyújtott kereset — Group’Hygiène kontra Bizottság

33

2013/C 171/63

T-206/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — Stance kontra OHIM — Pokarna (STANCE)

34

2013/C 171/64

T-207/13. sz. ügy: 2013. április 10-én benyújtott kereset — 1872 Holdings kontra OHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

34

2013/C 171/65

T-214/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — Rainer Typke kontra Bizottság

35

2013/C 171/66

T-220/13. sz. ügy: 2013. április 16-án benyújtott kereset — Scuola Elementare Maria Montessori kontra Bizottság

35

2013/C 171/67

T-223/13. sz. ügy: 2013. április 22-én benyújtott kereset — Cofresco Frischhalteprodukte kontra Bizottság

35

2013/C 171/68

T-224/13. sz. ügy: 2013. április 22-én benyújtott kereset — Melitta France kontra Bizottság

36

2013/C 171/69

T-226/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-67/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. február 6-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 14-én benyújtott fellebbezés

36

2013/C 171/70

T-229/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-113/11. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. február 21-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 14-én benyújtott fellebbezés

37

2013/C 171/71

T-231/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Wepa Lille kontra Bizottság

37

2013/C 171/72

T-232/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — SCA Hygiène Products kontra Bizottság

37

2013/C 171/73

T-233/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Hartmann kontra Bizottság

38

2013/C 171/74

T-234/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Lucart France kontra Bizottság

38

2013/C 171/75

T-235/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Gopack kontra Bizottság

38

2013/C 171/76

T-236/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — CMC France kontra Bizottság

38

2013/C 171/77

T-237/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — SCA Tissue France kontra Bizottság

39

2013/C 171/78

T-238/13. sz. ügy: 2013. április 24-én benyújtott kereset — Delipapier kontra Bizottság

39

2013/C 171/79

T-243/13. sz. ügy: 2013. április 30-án benyújtott kereset — ICT kontra Bizottság

39

2013/C 171/80

T-244/13. sz. ügy: 2013. május 2-án benyújtott kereset — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica kontra Bizottság

40

2013/C 171/81

T-194/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 26-i végzése — Cseh Köztársaság kontra Bizottság

40

2013/C 171/82

T-221/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 23-i végzése — Magyarország kontra Bizottság

40

2013/C 171/83

T-143/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 23-i végzése — Zhejiang Heda Solar Technology kontra Bizottság

40

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 171/84

F-73/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. április 24-i ítélete — CB kontra Bizottság („Közszolgálat — Tisztviselők — Nyílt versenyvizsga — Az EPSO/AD/181/10 versenyvizsga kiírása — Az értékelő vizsgákra bocsátás megtagadása”)

41

2013/C 171/85

F-96/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. április 24-i ítélete — Demeneix kontra Bizottság („Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — A szakmai tapasztalatra vonatkozó feltétel — A mérlegelési jogkör terjedelme”)

41

2013/C 171/86

F-126/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. április 9-i végzése — de Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság

41

2013/C 171/87

F-6/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. április 18-i végzése — Rosenbaum kontra Bizottság

41


HU

 

Top