Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:164:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 164, 2013. június 8.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.164.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 164

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. június 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 164/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 156., 2013.6.1.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 164/02

C-625/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. április 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — A 6. cikk (3) bekezdése és II. melléklet — 2001/14/EK irányelv — A 14. cikk (2) bekezdése — A pályahálózat-működtető jogi függetlenségének hiánya — 11. cikk — A teljesítményösztönző rendszer hiánya — Hiányos átültetés)

2

2013/C 164/03

C-103/11. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. április 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Systran SA és Systran Luxembourg SA (Fellebbezés — Az EK 225. cikk (1) bekezdése, EK 235. cikk és az EK 288. cikk második bekezdése — Az Európai Közösség elleni, szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset — A jogvita nem szerződéses jellegének értékelése — A közösségi bíróságok hatáskörei)

2

2013/C 164/04

C-202/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 16-i ítélete (az Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anton Las kontra PSA Antwerp NV (Munkavállalók szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk — A Belga Királyság holland nyelvű régiójában letelepedett társaság — A munkaszerződések holland nyelven történő megszövegezésének kötelezettsége — Határokon átnyúló jellegű munkaszerződés — Korlátozás — Az arányosság hiánya)

3

2013/C 164/05

C-274/11. és C-295/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 16-i ítélete — Spanyol Királyság, Olasz Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa (Egységes szabadalmi oltalom — Az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdése alapján megerősített együttműködésre felhatalmazást adó határozat — Hatáskör hiánya, hatáskörrel való visszaélés és a Szerződések megsértése miatti megsemmisítés iránti kereset — Az EUSZ 20. cikkben, valamint az EUMSZ 326. cikkben és az EUMSZ 327. cikkben megállapított feltételek — Nem kizárólagos hatáskör — „Végső lehetőségként” elfogadott határozat — Az Unió érdekeinek védelme)

3

2013/C 164/06

C-463/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — L. kontra M. (2001/42/EK irányelv — Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata — A 3. cikk (4) és (5) bekezdése — A környezetre valószínűleg jelentős hatással járó tervek típusának meghatározása — A nemzeti jogszabály alapján környezeti hatásvizsgálat alól mentesített, „belterületi fejlesztésre” irányuló szabályozási tervek — A „belterületi fejlesztés” minőségi feltételének téves értékelése — A szabályozási tervek érvényességére való kihatás hiánya — Az irányelv hatékony érvényesülésének veszélyeztetése)

4

2013/C 164/07

C-548/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 18-i ítélete (az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Edgard Mulders kontra Rijksdienst voor Pensioenen (Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — 1. cikk, r) pont — A „biztosítási idő” fogalma — 46. cikk — A nyugdíj számítása — Figyelembe veendő biztosítási idő — Határ menti ingázó munkavállaló — Keresőképtelenségi időszak — Két tagállam által folyósított hasonló ellátások halmozása — Ezen időszak biztosítási időként való figyelembevételének hiánya — Lakóhelyre vonatkozó feltétel — A halmozódást tiltó nemzeti szabályok)

5

2013/C 164/08

C-565/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Tribunalul Sibiu (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mariana Irimie Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Valamely tagállam által az uniós jog megsértésével beszedett adók visszatérítése — A visszatérített adó után fizetendő kamatot korlátozó nemzeti szabályozás — Az adó visszatérítése iránti kérelem benyújtásának időpontját követő naptól számított kamatok — Az uniós joggal való összeegyeztethetetlenség — A tényleges érvényesülés elve)

5

2013/C 164/09

C-595/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Steinel Vertrieb GmbH kontra Hauptzollamt Bielefeld (Kereskedelmi politika — 1470/2001/EK rendelet — 1205/2007/EK rendelet — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — A kompakt fénycsövek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámok — A végleges dömpingellenes vámoknak a dömpingellenes rendeletben említett vámtarifaalszám alá besorolt termékekre való alkalmazhatósága — Érintett termék — Hatály)

6

2013/C 164/10

C-12/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Colloseum Holding AG kontra Levi Strauss & Co. (Védjegyek — 40/94/EK rendelet — A 15. cikk (1) bekezdése — A „tényleges használat” fogalma — Kizárólag valamely összetett védjegy elemeként vagy valamely másik védjeggyel összetételben használt védjegy)

6

2013/C 164/11

C-247/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Varhoven administrativen sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Meliha Veli Mustafa kontra Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut (A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — 80/987/EGK irányelv — 2002/74/EK irányelv — 2008/94/EK irányelv — 2. és 3. cikk — Garancianyújtási kötelezettség a munkavállalói követelések tekintetében — Lehetőség arra, hogy a garanciát azon követelésekre korlátozzák, amelyek a fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt keletkeztek — A fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat — Joghatások — A munkáltató tevékenységeinek folytatása)

7

2013/C 164/12

C-74/13. sz. ügy: Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — GSV Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

C-102/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-205/11. sz., Németország kontra Bizottság ügyben 2012. december 18-án hozott végzése ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2013. március 1-jén benyújtott fellebbezés

8

2013/C 164/14

C-119/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — eco cosmetics GmbH & Co. KG kontra Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

C-120/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. kontra Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

C-121/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft kontra Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

C-126/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-625/11. sz., BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete ellen a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH által 2013. március 15-én benyújtott fellebbezés

10

2013/C 164/18

C-132/13. sz. ügy: A Landgericht Köln (Németország) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV kontra ILME GmbH

11

2013/C 164/19

C-158/13. sz. ügy: A Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hamidullah Rajaby kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

C-166/13. sz. ügy: A tribunal administratif de Melun (Franciaország) által 2013. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sophie Mukarubega kontra Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

C-167/13. sz. ügy: A Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgium) által 2013. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

C-189/13. sz. ügy: A Tribunal de grande instance de Bayonne (Franciaország) által 2013. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raquel Gianni Da Silva kontra Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

C-203/13. sz. ügy: 2013. április 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

12

 

Törvényszék

2013/C 164/24

T-32/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 24-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A honlap új arculatának kialakítására vonatkozó piacelemzés — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Kiválasztási szempontok és az odaítélés szempontjai — Szerződésen kívüli felelősség)

14

2013/C 164/25

T-526/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Bizottság (Fókatermékek kereskedelme — 1007/2009/EK rendelet — Végrehajtási rendelkezések — 737/2010/EU rendelet — Az említett termékek forgalomba hozatalának tilalma — Az inuit közösségekre vonatkozó kivétel — Jogellenességi kifogás — Jogalap — Szubszidiaritás — Arányosság — Hatáskörrel való visszaélés)

14

2013/C 164/26

T-119/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Gbagbo kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A kereseti kérelmek módosítása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Hatáskörrel való visszaélés — Védelemhez való jog — Tulajdonhoz való jog”)

15

2013/C 164/27

T-130/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Gossio kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

15

2013/C 164/28

T-284/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METROINVEST) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A METROINVEST közösségi szóvédjegy bejelentése — A METRO korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — A tisztességes eljáráshoz való jog)

16

2013/C 164/29

T-55/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Chen kontra OHIM — AM Denmark (Tisztítóberendezés) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy tisztítóberendezést ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Egy permetezővel és szivaccsal ellátott tisztítóberendezést ábrázoló, lajstromozott közösségi térbeli védjegy — Törlés)

16

2013/C 164/30

T-145/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Bayerische Motoren Werke kontra OHIM (ECO PRO) (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — Az ECO PRO szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

16

2013/C 164/31

T-474/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i végzése — Oster Weinkellerei kontra OHIM — Viñedos Emiliana (Igama) (Közösségi védjegy — Az ellentartott védjegy törlése — Okafogyottság)

17

2013/C 164/32

T-28/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — PT Ecogreen Oleochemicals és társai kontra Tanács („Dömping — Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatala — Végleges dömpingellenes vám — Új rendelet elfogadása — Eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság”)

17

2013/C 164/33

T-124/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság

18

2013/C 164/34

T-174/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-27/11. sz., BO kontra Bizottság ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. március 25-én benyújtott fellebbezés

19

2013/C 164/35

T-182/13. sz. ügy: 2013. március 28-án benyújtott kereset — Moallem Insurance kontra Tanács

19

2013/C 164/36

T-189/13. sz. ügy: 2013. április 3-án benyújtott kereset — PP Nature-Balance Lizenz kontra Bizottság

20

2013/C 164/37

T-201/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Rubinum kontra Bizottság

21

2013/C 164/38

T-208/13. sz. ügy: 2013. április 9-én benyújtott kereset — Portugal Telecom kontra Európai Bizottság

22

2013/C 164/39

T-219/13. sz. ügy: 2013. április 16-án benyújtott kereset — Ferracci kontra Bizottság

23

2013/C 164/40

T-222/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — B & S Europe kontra Bizottság

24

2013/C 164/41

T-353/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i végzése — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste kontra Bizottság

24

2013/C 164/42

T-520/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i végzése — Comunidad Autónoma de Galicia kontra Bizottság

25

2013/C 164/43

T-485/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i végzése — Grupo Bimbo kontra OHIM (SANISSIMO)

25


HU

 

Top