Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:156:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 156, 2013. június 1.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.156.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 156

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. június 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 156/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 147., 2013.5.25.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 156/02

C-399/10. P. és C-401/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2013. március 19-i ítélete — Bouygues SA, Bouyges Télécom SA kontra Európai Bizottság és társai, valamint Európai Bizottság, Francia Köztársaság kontra Bouygues SA és társai (C-401/10. P. sz. ügy) (Fellebbezések — Állami támogatások — A France Télécom javára elfogadott pénzügyi intézkedések — Részvényesi előlegre vonatkozó terv — A francia kormány tagjának nyilvános nyilatkozatai — Az állami támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Az állami támogatás fogalma — A gazdasági előny fogalma — Az állami források elkötelezésének fogalma)

2

2013/C 156/03

C-85/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 9-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet)

3

2013/C 156/04

C-92/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (2003/55/EK irányelv — A földgáz belső piaca — 93/13/EGK irányelv — Az 1. cikk (2) bekezdése és a 3-5. cikk — Szolgáltatók és fogyasztók között kötött szerződések — Általános szerződési feltételek — Tisztességtelen feltételek — A szolgáltatási díjak vállalkozás általi egyoldalú módosítása — A fogyasztók más kategóriájára vonatkozó, kötelező érvényű szabályozásra utalás — A 93/13/EGK irányelv alkalmazhatósága — A világos és érthető megfogalmazásra és az átláthatóságra irányuló követelmény)

3

2013/C 156/05

C-254/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége kontra Oskar Shomodi (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom — 1931/2006/EK rendelet — 562/2006/EK rendelet — Leghosszabb tartózkodási idő — Számítási szabályok)

4

2013/C 156/06

C-258/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Supreme Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Sweetman és társai kontra An Bord Pleanala (Környezet — 92/43/EGK irányelv — 6. cikk — A természetes élőhelyek védelme — Különleges természetmegőrzési területek — Valamely terv vagy program védett természeti területre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Annak értékelése során alkalmazandó kritériumok, hogy mi a valószínűsége annak, hogy valamely terv vagy program hátrányosan befolyásolja az érintett természeti terület épségét — A Lough Corrib természeti terület — Galway várost elkerülő N6-os út terve)

4

2013/C 156/07

C-260/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — David Edwards, Lilian Pallikaropoulos kérelme alapján The Queen kontra Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Környezet — Århusi egyezmény — 85/337/EGK irányelv — 2003/35/EK irányelv — 10a. cikk — 96/61/EK irányelv — 15a. cikk — A környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog — A „nem (…) mértéktelenül drága” bírósági eljárás fogalma)

5

2013/C 156/08

C-335/11. és C-337/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Sø- og Handelsretten (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a Jette Ring nevében eljáró HK Danmark kontra Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), a Lone Skouboe Werge nevében eljáró HK Danmark kontra a csődeljárás alatt álló Pro Display nevében eljáró Dansk Arbejdsgiverforening (C-337/11) (Szociálpolitika — A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 1., 2. és 5. cikk — A fogyatékosságon alapuló eltérő bánásmód — Elbocsátás — A fogyatékosság fennállása — A munkavállalónak a fogyatékossága miatti távollétei — Alkalmazkodási kötelezettség — Részmunkaidős foglalkoztatás — A felmondási idő hossza)

6

2013/C 156/09

C-375/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA kontra État belge (Távközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — A 3. és a 12-14. cikk — Rádiófrekvencia-használati jogok — Rádiófrekvencia-használati jogok díjai — A rádiófrekvencia-használati jogok odaítéléséért és meghosszabbításáért fizetendő egyszeri díjak — Számítási módszer — A fennálló jogok módosítása)

7

2013/C 156/10

C-401/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Blanka Soukupová kontra Ministerstvo zemědělství (Mezőgazdaság — EMOGA — 1257/1999/EK rendelet — Vidékfejlesztési támogatás — A korengedményes nyugdíjazás támogatása — A mezőgazdasági üzemet átruházó, legalább 55 éves, de a rendes nyugdíjkorhatárt még el nem érő személy — A „rendes nyugdíjkorhatár” fogalma — A nyugdíjkorhatárt nemtől, illetve nők esetében a felnevelt gyermekek számától eltérően meghatározó nemzeti szabályozás — Az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános elve)

7

2013/C 156/11

C-405/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Buczek Automotive sp. z o.o., Lengyel Köztársaság (Fellebbezés — Állami támogatások — A lengyel acélipar szerkezetátalakítása — Az „állami támogatás” fogalma — Köztartozások behajtása — Az adós vállalkozással szembeni csődeljárás megindítása elmulasztásának állami támogatásként minősítése — A magánhitelező kritériuma — A bizonyítási teher megoszlása — A bírósági felülvizsgálat korlátai)

8

2013/C 156/12

C-443/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — EUMSZ 45. cikk — 1408/71/EGK rendelet — 71. cikk — Teljes munkanélküli atipikus határ menti munkavállaló, aki szakmai és személyes kapcsolatot tart fenn a legutolsó munkaviszonya szerinti tagállammal — 883/2004/EK rendelet — 65. cikk — Ellátásokra való jogosultság a lakóhely szerinti tagállamban — A kifizetésnek a legutolsó munkaviszony szerinti tagállam általi megtagadása — Megengedhetőség — Az 1/85. sz. Miethe-ügyben 1986. június 12-én hozott ítélet relevanciája — Átmeneti rendelkezések — A 87. cikk (8) bekezdése — A „változatlan helyzet” fogalma)

8

2013/C 156/13

C-535/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Landgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novartis Pharma GmbH kontra Apozyt GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 726/2004/EK rendelet — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Engedélyezési eljárás — Engedélyezési követelmény — Az e rendelet mellékletének 1. pontjában szereplő bizonyos biotechnológiai eljárásokkal „kifejlesztett” gyógyszerek fogalma — Újracsomagolási művelet — Egyszeri felhasználásra szánt olyan üvegekben forgalmazott, befecskendezhető oldat, amelyek a terápiás oldat orvosi kezelés céljából ténylegesen felhasznált mennyiségénél jóval nagyobb mennyiséget tartalmaznak — Az ilyen üvegek tartalma egy részének az orvos rendelvényére az előírt adagoknak megfelelően előretöltött fecskendőkbe történő, a gyógyszer megváltoztatása nélküli áttöltése)

9

2013/C 156/14

C-613/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Az Olasz Köztársaság által a szardíniai hajózási ágazat részére nyújtott állami támogatás — E támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és a kedvezményezettekkel való visszatéríttetését elrendelő 2008/92/EK bizottsági határozat — A végrehajtás elmulasztása a kitűzött határ)

10

2013/C 156/15

C-636/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Landgericht München I (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Karl Berger kontra Freistaat Bayern (178/2002/EK rendelet — Fogyasztóvédelem — Élelmiszerbiztonság — A polgárok tájékoztatása — Emberi fogyasztásra alkalmatlan, egészségügyi kockázatot azonban nem jelentő élelmiszer forgalomba hozatala)

10

2013/C 156/16

C-645/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Land Berlin kontra Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown (44/2001/EK rendelet — Az 1. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk 1. pontja — A „polgári és kereskedelmi ügy” fogalma — Állami szerv által jogalap nélkül teljesített kifizetés — E kifizetés bírósági eljárásban történő visszakövetelése — A joghatósággal rendelkező bíróság meghatározása összefüggő ügyekben — A keresetek közötti szoros kapcsolat — Harmadik országban lakóhellyel rendelkező alperes)

11

2013/C 156/17

C-652/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. április 11-i ítélete — Mindo Srl kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának olasz piaca — A bírság egyetemleges adóstárs általi megfizetése — Az eljáráshoz fűződő érdek — Bizonyítási teher)

11

2013/C 156/18

C-91/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteverket kontra PFC Clinic AB (Héa — 2006/112/EK irányelv — Adómentességek — A 132. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja — Kórházi és orvosi gyógykezelés, valamint azokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek — Orvosi és paramedicinális hivatások gyakorlása keretében nyújtott egészségügyi ellátások — Sebészeti beavatkozásokra és esztétikai kezelésekre irányuló szolgáltatások — Kizárólag a beteg akaratától függő, pusztán kozmetikai beavatkozások)

12

2013/C 156/19

C-129/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Magdeburger Mühlenwerke kontra Finanzamt Magdeburg (Regionális támogatási program — Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos beruházás — Bizottsági határozat — A közös piaccal való összeegyeztethetetlenség — Az összeegyeztethetetlen támogatások megvonása — A támogatás nyújtásának időpontja — A bizalomvédelem elve)

13

2013/C 156/20

C-138/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 11-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rusedespred OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 203. cikk — Az adósemlegesség elve — A megfizetett adó visszatérítése az értékesítő részére abban az esetben, ha az adómentes ügylet kedvezményezettjétől megtagadják az adólevonási jogot)

13

2013/C 156/21

C-158/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. április 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2008/1/EK irányelv — 5. cikk — A környezetszennyezés integrált csökkentése és megelőzése — A meglévő létesítmények engedélyezési feltételei — Az annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy az említett létesítmények az irányelvben előírt követelményeknek megfelelően működjenek)

14

2013/C 156/22

C-197/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 148. cikk — Utasok díjazás ellenében történő szállítására vagy kereskedelmi tevékenyég folytatására irányuló bizonyos ügyeletek adómentessége — A nyílt tengeri hajózásra való használat feltétele)

14

2013/C 156/23

C-244/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Salzburger Flughafen GmbH kontra Umweltsenat (Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 85/337/EGK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk (2) bekezdése — A II. melléklet hatálya alá tartozó projektek — Repülőtér infrastruktúrájának a bővítésére vonatkozó munkálatok — Küszöbértékek vagy kritériumok alapján történő vizsgálat — A 4. cikk (3) bekezdése — Kiválasztási kritériumok — A III. melléklet 2. pontjának g) alpontja — Sűrűn lakott területek)

15

2013/C 156/24

C-290/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Tribunale di Napoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Oreste Della Rocca kontra Poste Italiane SpA (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 2. szakasz — A keretmegállapodás hatálya — Munkaerő-kölcsönző vállalkozás — Kölcsönzött munkavállalók egy kölcsönvevő vállalkozás rendelkezésére bocsátása — Egymást követő határozott idejű munkaszerződések)

15

2013/C 156/25

C-522/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Giudice di pace di Lecce (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Abdoul Khadre Mbaye elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 99. cikke — A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normák és eljárások — A jogellenes tartózkodást büntetőjogi jogkövetkezményekkel szankcionáló tagállami szabályozás)

16

2013/C 156/26

C-153/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 21-i végzése (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sani Treyd EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Héa — 2006/112/EK irányelv — A 62., 63., 65., 73. és 80. cikk — Ráépítési jog alapítása nem adóalany és adófizetésre nem kötelezett természetes személyek által valamely társaság javára, az általa az e természetes személyek részére épített ingatlan ellenében — Csereügylet — Ingatlanépítési szolgáltatások utáni héa — Adóztatandó tényállás — Felszámíthatóság — A teljes ellenérték előzetes megfizetése — Előleg — A termékekből vagy szolgáltatásokból álló ellenérték esetében az ügylet adóalapja)

16

2013/C 156/27

C-24/13. sz. ügy: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. kontra Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

C-26/13. sz. ügy: Kúria (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kásler Árpád és Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

C-89/13. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Luigi D'Aniello és társai kontra Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

C-101/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2013. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — U kontra Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

C-113/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ASL n. 5 „Spezzino” és társai kontra San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

C-124/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

21

2013/C 156/33

C-125/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

21

2013/C 156/34

C-139/13. sz. ügy: 2013. március 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

22

2013/C 156/35

C-140/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annett Altmann és társai kontra Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

C-157/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nickel & Goeldner Spedition GmbH kontra Kintra UAB, felszámolás alatt

23

2013/C 156/37

C-162/13. sz. ügy: A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2013. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Damijan Vnuk kontra Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

C-168/13. sz. ügy: A Conseil Constitutionnel (Franciaország) által 2013. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jeremy F. kontra Premier ministre

24

2013/C 156/39

C-175/13. sz. ügy: A Riigikohus (Észtország) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

C-178/13. sz. ügy: 2013. április 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

25

2013/C 156/41

C-188/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

25

2013/C 156/42

C-148/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 13-i végzése — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság, támogatják: a Francia Köztársaság, Románia, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság

25

 

Törvényszék

2013/C 156/43

T-31/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Du Pont de Nemours (France) és társai kontra Bizottság („Növényvédő szerek — Fluzilazol hatóanyag — A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel — Megsemmisítés iránti kereset — Részleges megsemmisítés — Elválaszthatatlanság — Elfogadhatatlanság — Szerződésen kívüli felelősség — A felvétel tizennyolc hónapra és négy növényre való korlátozása — Az elővigyázatosság elve — Az arányosság elve — A meghallgatáshoz való jog — Egyenlő bánásmód — Indokolás — Hatáskörrel való visszaélés — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése”)

26

2013/C 156/44

T-392/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — AEPI kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

26

2013/C 156/45

T-398/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

27

2013/C 156/46

T-401/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

27

2013/C 156/47

T-410/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — GEMA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

28

2013/C 156/48

T-411/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Artisjus kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

28

2013/C 156/49

T-413/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SOZA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

29

2013/C 156/50

T-414/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

29

2013/C 156/51

T-415/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Irish Music Rights Organisation kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

30

2013/C 156/52

T-416/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Eesti Autorite Ühing kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

30

2013/C 156/53

T-417/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Sociedade Portuguesa de Autores kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

31

2013/C 156/54

T-418/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — OSA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

31

2013/C 156/55

T-419/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — LATGA-A kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

32

2013/C 156/56

T-420/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SAZAS kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

32

2013/C 156/57

T-421/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Performing Right Society kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

33

2013/C 156/58

T-422/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SACEM kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

33

2013/C 156/59

T-425/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — KODA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

34

2013/C 156/60

T-428/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — STEF kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

35

2013/C 156/61

T-432/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — AKM kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

35

2013/C 156/62

T-433/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SIAE kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

36

2013/C 156/63

T-434/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Tono kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

36

2013/C 156/64

T-442/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — CISAC kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)

37

2013/C 156/65

T-451/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Stim kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Az EK 151. cikk (4) bekezdése — Kulturális sokszínűség”)

37

2013/C 156/66

T-99/09. és T-308/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („ERFA — Regionális operatív program (POR) 2000-2006 Campania tartomány számára — 1260/1999/EK rendelet — A 32. cikk (3) bekezdésének f) pontja — A hulladékgazdálkodásra és -ártalmatlanításra vonatkozó POR intézkedése alapján járó időközi kifizetéseket visszatartó határozat — Jogsértési eljárás Olaszországgal szemben”)

37

2013/C 156/67

T-347/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Adelholzener Alpenquellen kontra OHIM (Dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az oltalom terjedelmére vonatkozó nyilatkozat hiánya — A 207/2009/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése — A védelemhez való jog megsértése — A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének második mondata)

38

2013/C 156/68

T-383/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i ítélete — Continental Bulldog Club Deutschland kontra OHIM (CONTINENTAL) („Közösségi védjegy — A CONTINENTAL közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

38

2013/C 156/69

T-51/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság („ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség”)

38

2013/C 156/70

T-52/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság („ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség”)

39

2013/C 156/71

T-53/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság („ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség”)

39

2013/C 156/72

T-109/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 23-i ítélete — Apollo Tyres kontra OHIM — Endurance Technologies (ENDURACE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ENDURACE közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ENDURANCE korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A lajstromozás részleges megtagadása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség)

40

2013/C 156/73

T-404/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i ítélete — TCMFG kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

40

2013/C 156/74

T-454/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Luna kontra OHIM — Asteris (Al bustan) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az Al bustan közösségi ábrás védjegy — Az ALBUSTAN korábbi nemzeti ábrás védjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése)

40

2013/C 156/75

T-506/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 18-i ítélete — Peek & Cloppenburg kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Peek & Cloppenburg közösségi szóvédjegy bejelentése — A Peek & Cloppenburg korábbi nemzeti kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

41

2013/C 156/76

T-507/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 18-i ítélete — Peek & Cloppenburg kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Peek & Cloppenburg közösségi szóvédjegy bejelentése — A Peek & Cloppenburg korábbi nemzeti kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

41

2013/C 156/77

T-537/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Hultafors Group kontra OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Snickers közösségi ábrás védjegy bejelentése — A KICKERS korábbi nemzeti szóvédjegy — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

42

2013/C 156/78

T-66/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — Zuckerfabrik Jülich kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)

42

2013/C 156/79

T-86/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — British Sugar kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)

42

2013/C 156/80

T-102/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — Südzucker és társai kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)

43

2013/C 156/81

T-467/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 11-i végzése — Tridium kontra OHIM — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

43

2013/C 156/82

T-406/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-54/11. sz., BG kontra Ombudsman ügyben 2012. július 17-én hozott ítélete ellen BG által 2013. március 21-én benyújtott fellebbezés

44

2013/C 156/83

T-165/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — Talanton kontra Bizottság

44

2013/C 156/84

T-166/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — Ben Ali kontra Tanács

45

2013/C 156/85

T-176/13. sz. ügy: 2013. március 22-én benyújtott kereset — DTL Corporación kontra OHIM — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

T-178/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Jaczewski kontra Bizottság

46

2013/C 156/87

T-181/13. sz. ügy: 2013. március 29-én benyújtott kereset — Sharif University of Technology kontra Tanács

47

2013/C 156/88

T-185/13. sz. ügy: 2013. március 26-án benyújtott kereset — Continental Wind Partners kontra OHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

T-186/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Hollandia kontra Bizottság

48

2013/C 156/90

T-188/13. sz. ügy: 2013. április 4-én benyújtott kereset — Murnauer Markenvertrieb kontra OHIM — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

T-190/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Gemeente Leidschendam-Voorburg kontra Bizottság

49

2013/C 156/92

T-193/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Bouwfonds Ontwikkeling és Schouten & De Jong Projectontwikkeling kontra Bizottság

50

2013/C 156/93

T-197/13. sz. ügy: 2013. április 1-jén benyújtott kereset — M.E.M. kontra OHIM (MONACO)

51

2013/C 156/94

T-199/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — DTM Ricambi kontra OHIM — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

T-203/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-92/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

52

2013/C 156/96

T-204/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-95/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

52

2013/C 156/97

T-205/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-100/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

52

2013/C 156/98

T-210/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Versalis kontra Bizottság

52

2013/C 156/99

T-211/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — Eni kontra Európai Bizottság

53

2013/C 156/00

T-216/13. sz. ügy: 2013. április 9-én benyújtott kereset — Telefónica kontra Bizottság

54

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 156/01

F-21/13. sz. ügy: 2013. március 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

55

2013/C 156/02

F-23/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság

55

2013/C 156/03

F-25/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

55


HU

 

Top