Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:123:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 123, 2013. április 27.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.123.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 123

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. április 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 123/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 114., 2013.4.20.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 123/02

C-547/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 7-i ítélete — Svájci Államszövetség kontra Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Landkreis Waldshut (Fellebbezés — Külkapcsolatok — Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légi közlekedésre vonatkozóan létrejött megállapodás — 2408/92/EGK rendelet — A közösségi légifuvarozók hozzáférése a közösségen belüli légi útvonalakhoz — A 8. és 9. cikk — Hatály — A forgalmi jogok gyakorlása — 2004/12/EK határozat — A zürichi repülőtér megközelítésére vonatkozó német intézkedések — Indokolási kötelezettség — Hátrányos megkülönböztetés tilalma — Arányosság — Bizonyítási teher)

2

2013/C 123/03

C-127/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. március 7-i ítélete (az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aldegonda van den Booren kontra Rijksdienst voor Pensioenen (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — Az 1408/71/EGK rendelet 46a. cikke — A halmozódást tiltó nemzeti szabályok — Öregségi nyugdíj — Valamely tagállam által folyósított összeg emelése — Túlélő hozzátartozói nyugdíj — Egy másik tagállam által folyósított összeg csökkentése)

2

2013/C 123/04

C-275/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 7-i ítélete (Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH kontra Finanzamt Bayreuth (Adózás — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK irányelv — Befektetési alapok kezelésének adómentessége — Hatály)

3

2013/C 123/05

C-358/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. március 7-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (Környezet — Hulladékok — Veszélyes hulladékok — 2008/98/EK irányelv — CCA (réz-, króm- és arzénvegyület) oldatával kezelt régi telefonoszlopok — Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyezése — 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) — A kezelt faanyag felhasználási területeinek a REACH-rendelet XVII. mellékletében szereplő felsorolása — Pallószerkezetként használt régi telefonoszlopok)

4

2013/C 123/06

C-424/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 7-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd és társai kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK irányelv — A közös befektetési alapok kezelésére vonatkozó adómentesség — Terjedelem — Vállalati nyugdíjrendszerek)

5

2013/C 123/07

C-577/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a cour d'appel de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DKV Belgium kontra Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Letelepedés szabadsága — 73/239/EGK irányelv és 92/49/EGK irányelv — Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítás — A díjszabás szabadsága — Szakmai tevékenységhez nem kötött egészségbiztosítási szerződések — Korlátozások — Nyomós közérdek)

5

2013/C 123/08

C-607/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ITV Broadcasting Limited és társai kontra TV Catch Up Limited (2001/29/EK irányelv — 3. cikk, (1) bekezdés — Harmadik személy által, kereskedelmi televíziós műsorszolgáltatók műsorainak interneten keresztül történő továbbközvetítése — „Live streaming” — Nyilvánossághoz közvetítés)

6

2013/C 123/09

C-19/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a Varhoven administrativen sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Efir OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv (Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 62., 63., 65., 73. és 80. cikk — Ráépítési jog alapítása természetes személyek által valamely társaság javára, az általa az említett személyeknek nyújtott építési szolgáltatás ellenében — Csereügylet — Építési szolgáltatások utáni héa — Adóztatandó tényállás — Felszámíthatóság — Mind az adóköteles, mind az adómentes ügyleteknek az adóztatandó tényállás fogalmában való bennfoglaltsága — A teljes ellenérték előzetes megfizetése — Előleg — A termékértékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból álló ellenérték esetében az ügylet adóalapja — Közvetlen hatály)

7

2013/C 123/10

C-182/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a Székesfehérvári Törvényszék (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fekete Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Közösségi Vámkódex — 137. cikk — A Vámkódex végrehajtási rendelete — 561. cikk, (2) bekezdés — A behozatali vámok alóli teljes mentesség feltételei — Olyan gépjármű valamely tagállamba történő behozatala, amelynek a tulajdonosa harmadik országban telepedett le — Gépjármű magáncélra történő olyan használata, amelyre a tulajdonos a használóval kötött munkaszerződéstől eltérő módon ad meghatalmazást — A mentesség hiánya)

7

2013/C 123/11

C-39/13. sz. ügy: A Gerechtshof Amsterdam (Hollandia) által 2013. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen kontra SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

C-40/13. sz. ügy: A Gerechtshof Amsterdam (Hollandia) által 2013. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding BV, D1 BV, D2 BV, D3 BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

C-41/13. sz. ügy: A Gerechtshof Amsterdam (Hollandia) által 2013. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam kontra MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

C-43/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hauptzollamt Köln kontra Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

C-44/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hauptzollamt Krefeld kontra Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

C-52/13. sz. ügy: A Consigio di Stato (Olaszország) által 2013. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint kontra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

11

2013/C 123/17

C-76/13. sz. ügy: 2013. február 12-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

11

2013/C 123/18

C-77/13. sz. ügy: A Tribunal d’instance de Quimper (Franciaország) által 2013. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CA Consumer Finance kontra Francine Crouan (születési neve: Weber), Tual Crouan

12

2013/C 123/19

C-86/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

12

2013/C 123/20

C-104/13. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) által 2013. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AS „Olainfarm” kontra Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

C-109/13. sz. ügy: 2013. március 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

13

2013/C 123/22

C-111/13. sz. ügy: 2013. március 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

14

2013/C 123/23

Az Európai Bizottság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett vélemény iránti kérelem (1/12. sz. vélemény iránti ügy)

14

 

Törvényszék

2013/C 123/24

T-587/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 14-i ítélete — Fresh Del Monte Produce kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Banánpiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Információcsere-rendszer — A versenykorlátozó célú összehangolt magatartás fogalma — Az összehangolás és a vállalkozások piaci magatartása közötti okozati összefüggés — Egységes jogsértés — A jogsértés betudhatósága — Védelemhez való jog — Bírságok — A jogsértés súlya — Együttműködés — Enyhítő körülmények”)

15

2013/C 123/25

T-588/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 14-i ítélete — Dole Food és Dole Germany kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Banánpiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A versenykorlátozó célú összehangolt magatartás fogalma — Információcsere-rendszer — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A bírságok megállapításának módszeréről szóló iránymutatás — A jogsértés súlya”)

15

2013/C 123/26

T-553/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 13-i ítélete — Biodes kontra OHIM — Manasul Internacional (FARMASUL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FARMASUL közösségi ábrás védjegy bejelentése — A MANASUL korábbi spanyol ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

16

2013/C 123/27

T-229/11. és T-276/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. március 13-i ítélete — Inglewood és társai kontra Parlament („Az európai parlamenti képviselők költségtérítéséről és juttatásairól szóló szabályzat — Kiegészítő nyugdíjrendszer — A kiegészítő nyugdíjrendszer 2009. évi módosítása előtt hatályos rendelkezések alkalmazása iránti kérelmeket elutasító határozatok — Jogellenességi kifogás — Megszerzett jogosultságok — Jogos bizalom — Arányosság — Egyenlő bánásmód”)

16

2013/C 123/28

T-85/13. sz. ügy: 2013. február 14-én benyújtott kereset — K-Swiss kontra OHIM — Künzli SwissSchuh (Sportcipő öt csíkkal)

17

2013/C 123/29

T-90/13. sz. ügy: 2013. február 12-én benyújtott kereset — Herdade de S. Tiago II kontra OHIM — Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

T-96/13. sz. ügy: 2013. február 22-én benyújtott kereset — Rot Front kontra OHIM — Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

T-102/13. sz. ügy: 2013. február 14-én benyújtott kereset — Heli-Flight kontra EASA

18

2013/C 123/32

T-112/13. sz. ügy: 2013. február 19-én benyújtott kereset — Cadbury Holdings kontra OHIM — Société des produits Nestlé (négyosztatú csokoládészelet formája)

19

2013/C 123/33

T-122/13. sz. ügy: 2013. február 21-én benyújtott kereset — Laboratoires Polive kontra OHIM — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

T-123/13. sz. ügy: 2013. február 21-én benyújtott kereset — Laboratoires Polive kontra OHIM — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

T-128/13. sz. ügy: 2013. március 1-jén benyújtott kereset — Vicente Gandia Pla kontra OHIM — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

T-132/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Deweerdt és társai kontra Számvevőszék

21

2013/C 123/37

T-133/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Pro-Aqua International kontra OHIM — Rexair (WET DUST CAN’T FLY)

22

2013/C 123/38

T-136/13. sz. ügy: 2013. március 11-én benyújtott kereset — Hanwha SolarOne és társai kontra Parlament és társai

22

2013/C 123/39

T-142/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Jinko Solar és társai kontra Parlament és társai

23

2013/C 123/40

T-143/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Zhejiang Heda Solar Technology kontra Bizottság

23

2013/C 123/41

T-144/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology kontra Bizottság

24

2013/C 123/42

T-145/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance kontra Bizottság

24

2013/C 123/43

T-146/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology kontra Bizottság

25

2013/C 123/44

T-147/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source kontra Bizottság

25

2013/C 123/45

T-148/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság

26

2013/C 123/46

T-149/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság

26

2013/C 123/47

T-153/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Et Solar Industry és társai kontra Bizottság

27

2013/C 123/48

T-154/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology kontra Bizottság

27

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 123/49

F-125/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. március 13-i ítélete — Mendes kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — Az értékelő vizsgákra bocsátás megtagadása — Az adminisztráció azon kötelezettsége, hogy a panaszokat a nyitottság szellemében értelmezze — Az álláshirdetésnek az előválogató tesztek megtartása utáni módosítása — A bizalomvédelem elve — Jogbiztonság)

28

2013/C 123/50

F-63/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. március 14-i végzése — Christoph és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — A személyi állomány nem állandó tagjai — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2., 3a. és 3b. cikke — Ideiglenes alkalmazottak — Szerződéses alkalmazottak — Kisegítő szerződéses alkalmazottak — A szerződés időtartama — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. és 88. cikke — A Bizottság szervezeti egységeinél a személyi állomány nem állandó tagjai igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat — Az 1999/70/EK irányelv — Az intézményekkel szembeni alkalmazhatóság)

28

2013/C 123/51

F-5/13. sz. ügy: 2013. január 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

29

2013/C 123/52

F-11/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra EKSZ

29

2013/C 123/53

F-17/13. sz. ügy: 2013. február 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

30

2013/C 123/54

F-19/13. sz. ügy: 2013. február 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

30


HU

 

Top