Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:114:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 114, 2013. április 20.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.114.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 114

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. április 20.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 114/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 108., 2013.4.13.

1

 

Törvényszék

2013/C 114/02

A bírák tanácsokba történő beosztása

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 114/03

C-460/09. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Inalca SpA — Industria Alimentari Carni, Cremonini SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az Európai Unió szerződésen kívüli felelőssége — Marhahús Jordániába történő kivitelére vonatkozó export-visszatérítéssel kapcsolatos szabálytalanságok megállapítása — Az OLAF vizsgálata — Az OLAF megállapításainak a nemzeti hatóságokkal való közlése — Biztosítékok nyújtása — Az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése iránti kérelem — Okozati összefüggés — Csatlakozó fellebbezés — Elévülési idő — Kezdet)

5

2013/C 114/04

C-473/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — A közösségi vasutak fejlesztése — A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — A vasúti infrastruktúra használati díjának felszámítása — 91/440/EGK irányelv és 2001/14/EK irányelv — Hiányos átültetés)

5

2013/C 114/05

C-483/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — A közösségi vasutak fejlesztése — 2001/14/EK irányelv — A Vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — Díjszabás — Díjak — Üzemeltetési függetlenség)

6

2013/C 114/06

C-555/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — 6. cikk, (3) bekezdés és II. melléklet — 2001/14/EK irányelv — 4. cikk, (2) bekezdés és 14. cikk, (2) bekezdés — Pályahálózat-működtető — Szervezeti és döntéshozatali függetlenség — Holdingszerkezet — Hiányos átültetés)

6

2013/C 114/07

C-556/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — 6. cikk, (3) bekezdés és II. melléklet — 2001/14/EGK irányelv — 4. cikk, (2) bekezdés és 14. cikk, (2) bekezdés — Pályahálózat-működtető — Szervezeti és döntéshozatali függetlenség — Holdingszerkezet — 2001/14 irányelv — 7. cikk, (3) bekezdés és 8. cikk, (1) bekezdés — A díjak közvetlen költségek alapján történő megállapítása — Díjszabás — Közvetlen költségek — Teljes költség — 2001/14 irányelv — 6. cikk, (2) bekezdés — A költségek csökkentésére szolgáló ösztönző intézkedések hiánya — 91/440 irányelv — 10. cikk, (7) bekezdés — 2001/14 irányelv — 30. cikk, (4) bekezdés — Szabályozó szervezet — Hatáskörök)

7

2013/C 114/08

C-617/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. február 26-i ítélete (a Haparanda tingsrätt (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson (Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Alkalmazási kör — 51. cikk — Az uniós jog alkalmazása — Az Unió valamely saját forrását veszélyeztető magatartások szankcionálása — 50. cikk — A ne bis in idem elve — Nemzeti szabályozás, amely ugyanazon vétkes magatartás szankcionálására két külön, egyrészt közigazgatási, másrészt büntetőeljárást foglal magában — Összeegyeztethetőség)

7

2013/C 114/09

C-11/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. február 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Air France kontra Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — 6. és 7. cikk — Csatlakozás(oka)t magában foglaló repülőút — A késésnek a végső célállomásra való megérkezéskor történő megállapítása — Legalább háromórás késés — Az utasok kártalanításhoz való joga)

8

2013/C 114/10

C-123/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A Oy (Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Adójogszabályok — Az egyik tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalat más tagállami illetőségű leányvállalattal való egyesülése — A leányvállalat tevékenységéből eredő veszteségek anyavállalat általi levonhatósága — A külföldi illetőségű leányvállalatok tekintetében való kizárás)

9

2013/C 114/11

C-168/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. február 28-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Manfred Beker, Christa Beker kontra Finanzamt Heilbronn (A tőke szabad mozgása — Jövedelemadó — Tőkejövedelmek — Kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezmény — A tagállamokban és harmadik államokban letelepedett társaságok által fizetett osztalékok — A külföldön fizetett forrásadónak a belföldi jövedelemadóba történő beszámítása felső határának meghatározása — A személyes és a magánélethez kapcsolódó költségek figyelmen kívül hagyása)

9

2013/C 114/12

C-243/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RVS Levensverzekeringen NV kontra Belgische Staat (Közvetlen életbiztosítás — A biztosítási ügyleteket terhelő éves adó — 2002/83/EK irányelv — 1. cikk, (1) bekezdés, g) pont és 50. cikk — A „kötelezettségvállalás szerinti tagállam” fogalma — Hollandiában letelepedett biztosítóintézet — Hollandiában biztosítási szerződést kötő, és a szokásos tartózkodási helyét a szerződéskötést követően Belgiumba áthelyező biztosított — Szolgáltatásnyújtás szabadsága)

10

2013/C 114/13

C-246/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 28-i ítélete — Portugál Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — 2052/88/EGK rendelet — 13. cikk 83) bekezdés — 452/88/EGK rendelet — 21. cikk (1) bekezdés — Globális támogatás a helyi beruházásokhoz Portugáliában — Pénzügyi támogatás csökkentése)

10

2013/C 114/14

C-282/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Concepción Salgado González kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (EUMSZ 48. cikk — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK és 883/2004/EK rendelet — Öregségi és haláleseti biztosítás — A nyugdíjbiztosítási tárgyú nemzeti jogszabályok végrehajtására vonatkozó részletes szabályok — Az ellátások kiszámítása)

11

2013/C 114/15

C-332/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ProRail NV kontra Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH (1206/2001/EK rendelet — A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködés — Közvetlen bizonyításfelvétel — Szakértő kirendelése — Részben a kérdést előterjesztő bíróság tagállamának területén, részben egy másik tagállam területén elvégzendő feladat)

11

2013/C 114/16

C-399/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. február 26-i ítélete (a Tribunal Constitucional Madrid (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stefano Melloni elleni büntetőeljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — Tagállamok közötti átadási eljárások — Az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárást követően hozott határozatok — Az érintett távollétében hozott ítéletben megállapított büntetés végrehajtása — Az ítélet felülvizsgálatának lehetősége)

12

2013/C 114/17

C-425/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 28-i ítélete (a Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Katja Ettwein kontra Finanzamt Konstanz (Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás — Egyenlő bánásmód — Határ menti ingázó önálló vállalkozók — Az Unió valamely tagállamának állampolgárai — E tagállamban szerzett jövedelem — A lakóhely áthelyezése Svájcba — Adókedvezmény megtagadása az említett tagállamban a lakóhely áthelyezése okán)

13

2013/C 114/18

C-427/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 28-i ítélete (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Margaret Kenny és társai kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform és társai (EK 141. cikk — 75/117/EGK irányelv — A férfi és női munkavállalók egyenlő díjazása — Közvetett hátrányos megkülönböztetés — Objektív igazolás — Feltételek)

13

2013/C 114/19

C-472/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék (korábbi Fővárosi Bíróság) (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Banif Plus Bank Zrt. kontra Csipai Csaba, Csipai Viktória (93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — Valamely feltétel tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által hivatalból történő vizsgálata — Valamely feltétel tisztességtelen jellegét hivatalból észlelő nemzeti bíróság azon kötelessége, hogy az ezen észlelésből eredő következtetések levonása előtt felhívja a feleket nyilatkozataik megtételére — A tisztességtelen jelleg vizsgálatakor figyelembe veendő szerződési feltételek)

14

2013/C 114/20

C-544/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete (a Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Helga Petersen, Peter Petersen kontra Finanzamt Ludwigshafen (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Munkavállalók szabad mozgása — Tagállami szabályozás, amely megengedi a külföldön fejlesztési segítségnyújtás keretében végzett munkáért kapott jövedelem adó alóli mentesítését — Feltételek — A munkáltató belföldön található székhelye — A munkáltató más tagállamban található székhelye esetén való megtagadás)

15

2013/C 114/21

C-561/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fédération Cynologique Internationale kontra Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 9. cikk (1) bekezdése — A „harmadik személyek” fogalma — Valamely későbbi közösségi védjegy jogosultja)

15

2013/C 114/22

C-619/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a tribunal du travail de Brüsszel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Patricia Dumont de Chassart kontra Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) (Szociális biztonság — 1408/71 rendelet — 72. cikk, a 78. cikk (2) bekezdésének b) pontja és a 79. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Árvasági családi ellátások — A biztosítási és a szolgálati időszakok összesítése — A túlélő szülő által másik tagállamban teljesített időszakok — A figyelembevétel elmulasztása)

16

2013/C 114/23

C-655/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. február 21-i ítélete — Seven for all mankind LLC kontra Seven SpA — Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Korábbi szóvédjegy — A „SEVEN” elem — A megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség — Viszonylagos kizáró ok)

16

2013/C 114/24

C-1/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. február 28-i ítélete (a Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas kontra Autoridade da Concorrência (Okleveles könyvvizsgálók kamarája — Az okleveles könyvvizsgálók kötelező továbbképzési rendszerére vonatkozó szabályozás — EUMSZ 101. cikk — Vállalkozások társulása — Versenykorlátozás — Igazolások — Az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése)

17

2013/C 114/25

C-18/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Město Žamberk kontra Finanční ředitelství v Hradci Králové, jelenleg Odvolací finanční ředitelství (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — A 132. cikk (1) bekezdésének m) pontja — Mentesség — Sporttal vagy testneveléssel szoros kapcsolatban álló szolgáltatások — Sporttevékenységek nem szervezett és nem rendszeres gyakorlása — Önkormányzati aquapark)

18

2013/C 114/26

C-46/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 21-i ítélete (az Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — L. N. kontra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (Uniós polgárság — Munkavállalók szabad mozgása — Az egyenlő bánásmód elve — Az EUMSZ 45. cikk (2) bekezdése — 1612/68/EGK rendelet — A 7. cikk (2) bekezdése — 2004/38/EK irányelv — A 24. cikk (1) és (2) bekezdése — Az egyenlő bánásmód elvétől való eltérés a tanulmányi ösztöndíj vagy diákhitel formájában a tanulmányok folytatásához nyújtott megélhetési támogatás tekintetében — Valamely fogadó tagállamban tanuló uniós polgár — A tanulmányok megkezdését megelőzően és követően végzett keresőtevékenység — Az érdekelt személy fogadó tagállam területére való belépésének elsődleges célja — E személy munkavállalói jogállására és ösztöndíjra való jogosultságára való befolyás)

18

2013/C 114/27

C-68/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. február 7-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Protimonopolný úrad Slovenskej republiky kontra Slovenská sporiteľňa a.s. (A kartell fogalma — Több bank között létrejött megállapodás — Az érintett piacon állítólag jogellenesen működő vállalkozás — Hatás — Hiány)

19

2013/C 114/28

C-79/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Mora IPR SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 211. cikk — A behozatali héa halasztott fizetése)

20

2013/C 114/29

C-104/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Köln-Nord kontra Wolfram Becker (Hatodik héairányelv — A 17. cikk (2) bekezdésének a) pontja — Az előzetesen felszámított adó levonásához való jog — A beszerzési ügylet és az értékesítési ügylet közötti közvetlen és azonnali kapcsolat fennállásának a szükségessége — E kapcsolat meghatározásának kritériuma — Egy korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének és többségi tulajdonosi tagjának a személye ellen vesztegetés miatt indított büntetőeljárás keretében nyújtott ügyvédi szolgáltatások)

20

2013/C 114/30

C-111/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero per i beni e le attività culturali és társai kontra Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia és társai (85/384/EGK irányelv — Az építészmérnöki tanúsítványok kölcsönös elismerése — A 10. cikk és a 11. cikk g) pontja — Az építészmérnöki és az általános mérnöki képesítések egyenértékűségét elismerő, de a művészeti örökségnek minősülő ingatlanokkal kapcsolatos munkákat az építészmérnökök számára fenntartó nemzeti jogszabály — Az egyenlő bánásmód elve — Valamely tagállam tisztán belső helyzete)

21

2013/C 114/31

C-246/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. február 28-i ítélete — Ellinika Nafpigeia AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Hajógyártás — A támogatási intézkedéseket a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Alapvető nemzetbiztonsági érdekek védelme — A belső piaci verseny feltételei)

21

2013/C 114/32

C-235/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-594/11. sz., H-Holding AG kontra Európai Bizottság ügyben 2012. március 2-án hozott végzése ellen a H-Holding AG által 2012. május 14-én benyújtott fellebbezés

22

2013/C 114/33

C-563/12. sz. ügy: Kúria (Magyarország) által 2012. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BDV Hungary Trading Kft „va” kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

22

2013/C 114/34

C-614/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. december 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dutka József kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

23

2013/C 114/35

C-5/13. sz. ügy: Szombathelyi Törvényszék (Magyarország) által 2013. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ferenc Tibor Kovács kontra Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

23

2013/C 114/36

C-15/13. sz. ügy: A Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Németország) által 2013. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Datenlotsen Informationssysteme GmbH kontra Technische Universität Hamburg-Harburg

23

2013/C 114/37

C-21/13. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2013. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Simon, Evers, & Co GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen

24

2013/C 114/38

C-67/13. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-491/07. sz., Groupement des cartes bancaires (CB) kontra Bizottság ügyben 2012. november 29-én hozott ítélete ellen a Groupement des cartes bancaires (CB) által 2013. február 8-án benyújtott fellebbezés

24

2013/C 114/39

C-68/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2013. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Markus Weiss kontra Condor Flugdienst GmbH

25

2013/C 114/40

C-79/13. sz. ügy: Az Arbeidshof te Brussel (Belgium) által 2013. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers kontra Selver Saciri és társai

26

2013/C 114/41

C-81/13. sz. ügy: 2013. február 15-én benyújtott kereset — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa

26

2013/C 114/42

C-83/13. sz. ügy: Az Arbetsdomstolen (Svédország) által 2013. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetarförbundet kontra Fonnship A/S, Svenska Transportarbetarförbundet, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

27

2013/C 114/43

C-90/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-392/09. sz., 1. garantovaná a.s. kontra Európai Bizottság ügyben 2012. december 12-én hozott ítélete ellen az 1. garantovaná a.s. által 2013. február 22-én benyújtott fellebbezés

28

2013/C 114/44

C-93/13. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-103/08. sz., Versalis és Eni kontra Bizottság ügyben 2012. december 13-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. február 25-én benyújtott fellebbezés

28

2013/C 114/45

C-100/13. sz. ügy: 2013. február 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bundesrepublik Deutschland

29

 

Törvényszék

2013/C 114/46

T-93/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Bilbaína de Alquitranes és társai kontra ECHA („REACH — A kőszénkátrányból magas hőmérsékleten képződő szurokkoksz különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód — Arányosság”)

30

2013/C 114/47

T-94/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Rütgers Germany és társai kontra ECHA („REACH — Az antracénolaj különös aggodalomra okot adó anyagkénti azonosítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód — Arányosság”)

30

2013/C 114/48

T-95/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Cindu Chemicals és társai kontra ECHA („REACH — Az antracénben szegény antracénolaj különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód — Arányosság”)

31

2013/C 114/49

T-96/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Rütgers Germany és társai kontra ECHA („REACH — Az antracénolaj (antracénpaszta) különös aggodalomra okot adó anyagkénti azonosítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód — Arányosság”)

31

2013/C 114/50

T-498/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 8-i ítélete — Mayer Naman kontra OHIM — Daniel e Mayer (David Mayer) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A David Mayer közösségi ábrás védjegy — A DANIEL & MAYER MADE IN ITALY korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — Először a fellebbezési tanács előtt benyújtott tényleges használat igazolása iránti kérelem — Késedelem — A 207/2009/EK rendelet 57. cikkének (2) és (3) pontja)

32

2013/C 114/51

T-539/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Acino kontra Bizottság („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Clopidogrel hatóanyagot tartalmazó egyes gyógyszerkészítmény-szállítmányok forgalomba hozatalának felfüggesztése és piacról történő kivonása — Forgalombahozatali engedély módosítása — Gyógyszerkészítmények forgalomba hozatalának tilalma — 726/2004/EK rendelet és 2001/83/EK irányelv — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)

32

2013/C 114/52

T-186/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Schönberger kontra Parlament („Megsemmisítés iránti kereset — Petíciós jog — Az Európai Parlamenthez intézett petíció — Elfogadhatónak nyilvánított petíció — A petíciós eljárást lezáró határozat — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság”)

33

2013/C 114/53

T-247/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — FairWild Foundation kontra OHIM — Wild (FAIRWILD) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A FAIRWILD szóvédjegy — A WILD korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

33

2013/C 114/54

T-370/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Lengyelország kontra Bizottság (Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2013-tól történő harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — A kibocsátási egységek kiosztásának kiszámításához alkalmazandó referenciaértékek — Egyenlő bánásmód — Arányosság)

34

2013/C 114/55

T-39/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Di Tullio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Nemzeti szolgálati szabadság — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 18. cikkének első bekezdése — Az ítélet időbeli hatálya”)

34

2013/C 114/56

T-591/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 26-i végzése — Castiglioni kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset — Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — Közbeszerzési eljárás — A Közös Kutatóközpont isprai telephelyén épületek és infrastruktúrák építése, felújítása és karbantartása — Kiválasztási szempontok — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződést más ajánlattevőnek odaítélő határozat — Új jogalapok — Részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan, részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”)

34

2013/C 114/57

T-57/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — Club Hotel Loutraki és társai kontra Bizottság

35

2013/C 114/58

T-58/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — Club Hotel Loutraki és társai kontra Bizottság

36

2013/C 114/59

T-59/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-45/12. sz., BT kontra Bizottság ügyben 2012. december 3-án hozott végzése ellen BT által 2013. január 30-án benyújtott fellebbezés

37

2013/C 114/60

T-73/13. sz. ügy: 2013. február 11-én benyújtott kereset — InterMune UK és társai kontra EMA

38

2013/C 114/61

T-93/13. sz. ügy: 2013. február 15-én benyújtott kereset — Egyesült Királyság kontra EKB

38

2013/C 114/62

T-94/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-107/11. sz., Ntouvas kontra ECDC ügyben 2012. december 11-én hozott ítélete ellen Ioannis Ntouvas által 2013. február 17-én benyújtott fellebbezés

39

2013/C 114/63

T-104/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — Toshiba kontra Bizottság

41

2013/C 114/64

T-108/13. sz. ügy: 2013. február 23-án benyújtott kereset — VTZ és társai kontra Tanács

42

2013/C 114/65

T-114/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-43/10. sz., Cerafogli kontra EKB ügyben 2012. december 12-én hozott ítélete ellen Maria Concetta Cerafogli által 2013. február 22-én benyújtott fellebbezés

42

2013/C 114/66

T-115/13. sz. ügy: 2013. február 22-én benyújtott kereset — Dennekamp kontra Parlament

43

2013/C 114/67

T-125/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság

44

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 114/68

F-124/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. február 26-i ítélete — Labiri kontra EGSzB (Közszolgálat — Segítségnyújtási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 12a. cikke — Lelki zaklatás — Közigazgatási vizsgálat)

46

2013/C 114/69

F-74/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. február 26-i ítélete — Bojc Golob kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Határozatlan időre szóló szerződés — Megszüntetés)

46

2013/C 114/70

F-113/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2013. február 21-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek az elektronikus levélben benyújtott keresetlevél eredeti példányán szereplőtől eltérő saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

46

2013/C 114/71

F-7/13. sz. ügy: 2013. január 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

47

2013/C 114/72

F-18/13. sz. ügy: 2013. február 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

47

2013/C 114/73

F-20/13. sz. ügy: 2013. február 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

48

2013/C 114/74

F-16/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. február 27-i végzése — Kimman kontra Bizottság

48

2013/C 114/75

F-47/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. február 28-i végzése — M kontra EMA

48


HU

 

Top