EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 26, 2013. január 26.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.026.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 26

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. január 26.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 026/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 9., 2013.1.12.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 026/02

C-457/10. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 6-i ítélete — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc kontra Európai Bizottság, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Fellebbezés — Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A gyomorfekély elleni gyógyszerek piaca — A gyógyszerekre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos eljárásokkal és a gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyezési eljárásokkal való visszaélés — Félrevezető nyilatkozatok — Forgalombahozatali engedélyek visszavonása — A generikus gyógyszerek forgalomba hozatalával és a párhuzamos importtal szemben támasztott akadályok)

2

2013/C 026/03

C-552/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete — Usha Martin Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 121/2006/EK rendelet — Többek között Indiából származó acél drótkötelek és kábelek behozatala — 2006/38/EK határozat — 384/96/EK rendelet — A 8. cikk (9) bekezdése — Dömpingellenes eljárás keretében kínált kötelezettségvállalások)

2

2013/C 026/04

C-566/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. november 27-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság, Litván Köztársaság és Görög Köztársaság (Fellebbezés — Nyelvhasználati szabályok — Tanácsosok és asszisztensek felvételére vonatkozó versenyvizsga-kiírások — Teljes terjedelemben három hivatalos nyelven való közzététel — A vizsgák nyelve — A második nyelv három hivatalos nyelv közül való kiválasztása)

3

2013/C 026/05

C-600/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. november 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása — Nyugdíjalapok és nyugdíjpénztárak részére fizetett osztalékok és kamatok adóztatása — Külföldi illetőségű intézmények részére fizetett osztalékok és kamatok esetében alkalmazott bánásmód — Az osztalék- és kamatjövedelem megszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó működési költségek levonása — Bizonyítási teher)

3

2013/C 026/06

C-89/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete — E.ON Energie AG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Zártörés miatt kiszabott bírságról szóló bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset — Bizonyítási teher — A bizonyítékok elferdítése — Indokolási kötelezettség — A bírság összege — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Az arányosság elve)

4

2013/C 026/07

C-116/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 22-i ítélete (a Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miastow Poznaniu (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX” kontra Ryszard Adamiak kontra Christianapol sp. z. o.o. (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárások — Az „eljárás befejezésének” fogalma — Másodlagos fizetésképtelenségi eljárás ügyében eljáró bíróság lehetősége az adós fizetésképtelenségének értékelésére — Felszámolási eljárás mint másodlagos fizetésképtelenségi eljárás megindításának a lehetősége, amennyiben a főeljárás sauvegarde-eljárás)

4

2013/C 026/08

C-124/11., C-125/11. és C-143/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundesrepublik Deutschland kontra Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland kontra Robert Klinke (C-125/11) és Jörg-Detlef Müller kontra Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Nemzeti szabályozás — Köztisztviselőknek betegség esetén nyújtott támogatás — 2000/78/EK irányelv — 3. cikk — Hatály — A „díjazás” fogalma)

5

2013/C 026/09

C-136/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 22-i ítélete (a Schienen-Control Kommission (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Westbahn Management GmbH kontra ÖBB Infrastruktur AG (Szállítás — Vasúti szállítás — A vasúti pályahálózat-működtető azon kötelezettsége, hogy a vasúttársaságok rendelkezésére bocsássa a vonatközlekedésre vonatkozó valamennyi és különösen az összeköttetéseket lehetővé tévő vonatok esetleges késésére vonatkozó valós idejű információt)

5

2013/C 026/10

C-139/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Joan Cuadrench Moré kontra Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Légi közlekedés — Az utasoknak nyújtandó kártérítés és segítség — Visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése — Keresetindítási határidő)

6

2013/C 026/11

C-152/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 6-i ítélete (az Arbeitsgericht München (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Johann Odar kontra Baxter Deutschland GmbH (A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — Az életkoron vagy fogyatékosságon alapuló mindenfajta hátrányos megkülönböztetés tilalma — Felmondás esetén fizetett végkielégítés — A fogyatékos munkavállalóknak felmondás esetén fizetett végkielégítés összegének csökkentését előíró szociális terv)

6

2013/C 026/12

C-182/11. és C-183/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 29-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Econord Spa kontra Comune di Cagno (C-182/11), Comunde di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — Ajánlatkérő, amely a tőle jogilag elkülönülő nyertes ajánlattevő felett hasonló ellenőrzést gyakorol, mint a saját szervei felett — Az uniós jogszabályok szerinti odaítélési eljárás lefolytatására való kötelezettség hiánya (ún. „in house”-odaítélés) — Több területi önkormányzat által együttesen ellenőrzött nyertes ajánlattevő — Az „in house”-odaítélés alkalmazhatóságának a feltételei)

7

2013/C 026/13

C-219/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Brain Products GmbH kontra BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Orvostechnikai eszközök — 93/42/EGK irányelv — Hatály — Az „orvostechnikai eszköz” fogalmának értelmezése — Nem gyógyászati célú felhasználásra szánt termék — Élettani folyamat vizsgálata — Áruk szabad mozgása)

7

2013/C 026/14

C-257/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 29-i ítélete (a Curtea de Apel București (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Gran Via Moinești Srl kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (2006/112/EK irányelv — Hozzáadottérték-adó — 167., 168. és 185. cikk — Levonási jog — A levonások korrekciója — Földterület és az ezen emelt építmények megszerzése ezen építmények lebontása és e földterületen ingatlanprojekt megvalósítása céljából)

8

2013/C 026/15

C-262/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. november 29-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Kremikovtzi AD kontra Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (A Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása — Az EK-Bulgária társulási megállapodás — Acélipari ágazat — A csatlakozást megelőzően nyújtott szerkezetátalakítási állami támogatások — Feltételek — A kedvezményezettek életképessége a szerkezetátalakítási időszak végére — A kedvezményezett fizetésképtelenné válásának a csatlakozás után történő megállapítása — A nemzeti hatóságokat, illetve az Európai Bizottságot megillető hatáskörök — Jogellenessé vált állami támogatásban megnyilvánuló köztartozás fennállását megállapító nemzeti határozat — A 3/2006 EU — Bulgária határozat — A csatlakozási okmány V. melléklete — A csatlakozás után alkalmazandó támogatások — 659/1999 rendelet — Létező támogatások)

8

2013/C 026/16

C-277/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 22-i ítélete (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M.M. kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írország, Attorney General (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös európai menekültügyi rendszer — 2004/83/EK irányelv — A menekültstátusz vagy a kiegészítő védelmi jogállás megadásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A 4. cikk (1) bekezdésének második mondata — A tagállam együttműködése a kérelmezővel a kérelme releváns elemeinek értékelése céljából — Terjedelem — A menedékjog megadása iránti kérelem elutasítását követően benyújtott, kiegészítő védelem iránti kérelem elbírálása vonatkozásában lefolytatott nemzeti eljárás szabályossága — Az alapvető jogok tiszteletben tartása — A meghallgatáshoz való jog)

9

2013/C 026/17

C-285/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik. tanács) 2012. december 6-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BONIK EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Héa — 2006/112/EK irányelv — Levonási jog — Megtagadás)

10

2013/C 026/18

C-320/11., C-330/11., C-382/11. és C-383/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. november 22-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DIGITALNET OOD (C-320/11. és C-383/11.), Tsifrova kompania OOD (C-330/11.), M SAT CABLE AD (C-382/11.) kontra Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Televíziós jelek vételére alkalmas, az Internetre történő csatlakozást lehetővé tévő beépített modemmel rendelkező és interaktív információcserét biztosító készülék)

10

2013/C 026/19

C-356/11. és C-357/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — O. és S. kontra Maahanmuuttovirasto (C-356/11) és Maahanmuuttovirasto kontra L.(C-357/11). (Uniós polgárság — EUMSZ 20. cikk — 2003/86/EK irányelv — Családegyesítési jog — Harmadik ország állampolgárságával rendelkező édesanyjukkal az állampolgárságuk szerinti tagállamban együtt élő kiskorú uniós polgárok — Az uniós polgárok kizárólagos felügyeleti jogát gyakorló anyák huzamos tartózkodási joga ezen tagállamban — Az anya harmadik ország állampolgárával kötött új házassága és az abból született, szintén harmadik ország állampolgárságával rendelkező gyermek révén létrejött új családok — Családegyesítési kérelmek az uniós polgárok származása szerinti tagállamban — Az új házastársak tartózkodási jogának elégséges források hiányára alapított megtagadása — A családi élet tiszteletben tartásához való jog — A kiskorú gyermek mindenekfelett való érdekének figyelembevétele)

11

2013/C 026/20

C-385/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (a Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Isabel Elbal Moreno kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (EUMSZ 157. cikk — 79/7/EGK irányelv — 97/81/EK irányelv — A részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás — 2006/54/EK irányelv — Járulékalapú öregségi nyugdíj — A női és a férfi munkavállalók közötti egyenlő bánásmód — Nemen alapuló közvetett megkülönböztetés)

12

2013/C 026/21

C-410/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo kontra Iberia Lneas Aéreas de España SA (Légi közlekedés — Montreali Egyezmény — A 22. cikk (2) bekezdése — A fuvarozóknak a poggyászok tekintetében fennálló felelőssége — Poggyászok megsemmisülése, elvesztése, sérülése vagy késése esetén fennálló korlátozás — Több utas közös poggyásza — Csak egyikük által történő feladás)

12

2013/C 026/22

C-416/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 29-i ítélete — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — A mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék — A Spanyol Királyság által javasolt terület jegyzékbe történő felvétele — Gibraltári brit felségvizeket és nyílt tengeri területet is állítólag magában foglaló terület — Megsemmisítés iránti kereset — Pusztán megerősítő aktus)

13

2013/C 026/23

C-430/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Tribunale di Rovigo (Olaszország.) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Md Sagor elleni büntetőeljárás (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — Kiutasításbüntetéssé vagy lakhelyelhagyásitilalom-büntetéssé átváltoztatható pénzbüntetést előíró nemzeti szabályozás)

13

2013/C 026/24

C-441/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Verhuizingen Coppens NV (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások belgiumi piaca — Három elkülönülő megállapodásból álló kartell — Egységes és folyamatos jogsértés — Az egyik elkülönülő megállapodás résztvevőjének a többi elkülönülő megállapodásról való tudomására vonatkozó bizonyíték hiánya — A bizottsági határozat részleges vagy teljes megsemmisítése — EUMSZ 263. cikk és EUMSZ 264. cikk)

14

2013/C 026/25

C-562/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Mezőgazdaság — 3665/87/EGK irányelv — 11. cikk — Export-visszatérítések — Visszatérítési kérelem olyan export vonatkozásában, amely nem jogosít a visszatérítésre — Közigazgatási szankció)

14

2013/C 026/26

C-119/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Josef Probst kontra mr.nexnet GmbH (Elektronikus hírközlés — 2002/58/EK irányelv — 6. cikk, (2) és (5) bekezdés — Személyes adatok kezelése — A számlázáshoz és a számlák behajtásához szükséges forgalmi adatok — Harmadik társaság útján történő követelésbehajtás — A nyilvános hírközlő hálózatokat és nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók irányítása alatt eljáró személyek)

15

2013/C 026/27

C-370/12. sz. ügy: A Bíróság (teljes ülés) 2012. november 27-i ítélete (a Supreme Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Thomas Pringle kontra Government of Ireland, Ireland és the Attorney General (Stabilizációs mechanizmus azon tagállamok számára, amelyek pénzneme az euró — 2011/199/EU határozat — Az EUMSZ 136 cikk módosítása — Érvényesség — EUSZ 48. cikk, (6) bekezdés — Egyszerűsített módosítási eljárás — ESM-Szerződés — Gazdaság és monetáris politika — A tagállamok hatásköre)

15

2013/C 026/28

C-446/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — W. P. Willems, másik fél: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

C-447/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — H. J. Kooistra, másik fél: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

C-448/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — M. Roest, másik fél: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

C-449/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L. J. A. van Luijk, másik fél: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

C-452/12. sz. ügy: A Landgericht Krefeld (Németország) által 2012. október 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd kontra Inter Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

C-456/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel és O, az eljárás további résztvevője: B

19

2013/C 026/34

C-457/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — S és a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, az eljárás további résztvevője: G

19

2013/C 026/35

C-469/12. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH kontra Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

C-473/12. sz. ügy: A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) kontra Geoffrey Engelbert, Immo 9 SPRL és Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

C-474/12. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ashiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

C-475/12. sz. ügy: Fővárosi Törvényszék (korábbi Fővárosi Bíróság) (Magyarország) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UPC DTH Sárl kontra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

C-477/12. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2012. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hogan Lovells International LLP kontra Bayer CropScience K. K.

21

2013/C 026/40

C-478/12. sz. ügy: A Landesgericht Feldkirch (Ausztria) által 2012. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Armin Maletic és Marianne Maletic kontra lastminute.com GmbH és TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

C-480/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister van Financiën kontra X BV

22

2013/C 026/42

C-483/12. sz. ügy: A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2012. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pelckmans Turnhout NV kontra Walter Van Gastel Balen NV és társai

22

2013/C 026/43

C-484/12. sz. ügy: A Rechtbank ’s Gravenhage (Hollandia) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Georgetown University kontra NL Octrooicentrum néven eljáró Octrooicentrum Nederland

23

2013/C 026/44

C-485/12. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer kontra Saats

23

2013/C 026/45

C-486/12. sz. ügy: A Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X, másik fél az eljárásban: Z önkormányzat díjbeszedési tisztviselője

24

2013/C 026/46

C-487/12. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spanyolország) által 2012. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vueling Airlines S.A. kontra Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

C-492/12. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2012. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Conseil national de l'ordre des médecins kontra Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

C-494/12. sz. ügy: A First-Tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dixons Retail Plc kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

C-497/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Olaszország) által 2012. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas kontra Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

C-498/12. sz. ügy: A Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2012. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antonella Pedone kontra Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

C-499/12. sz. ügy: A Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2012. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elisabetta Gentile kontra Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli és társai

26

2013/C 026/52

C-500/12. sz. ügy: 2012. november 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

26

2013/C 026/53

C-501/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thomas Specht kontra Land Berlin

27

2013/C 026/54

C-502/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jens Schombera kontra Land Berlin

28

2013/C 026/55

C-503/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alexander Wieland kontra Land Berlin

28

2013/C 026/56

C-504/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Uwe Schönefeld kontra Land Berlin

29

2013/C 026/57

C-505/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antje Wilke kontra Land Berlin

30

2013/C 026/58

C-506/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gerd Schini kontra Land Berlin

31

2013/C 026/59

C-507/12. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jessy Saint Prix kontra Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

C-511/12. sz. ügy: A Tribunal Central Administrativo Norte (Portugália) által 2012. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Joaquim Fernando Macedo Maia és társai kontra Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

C-512/12. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2012. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Octapharma France kontra Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

C-515/12. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2012. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 4finance UAB kontra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba és Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

C-516/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CTP kontra Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

C-517/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CTP kontra Regione Campania

34

2013/C 026/65

C-518/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CTP kontra Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

C-520/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-369/12. sz., Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE kontra Európai Bizottság, az Európai Unió törökországi képviselete, és Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (CFCU) ügyben 2012. szeptember 13-án hozott végzése ellen a Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE által 2012. november 16-án benyújtott fellebbezés

35

2013/C 026/67

C-525/12. sz. ügy: 2012. november 19.-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

35

2013/C 026/68

C-527/12. sz. ügy: 2012. november 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

36

2013/C 026/69

C-530/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-404/10. sz., National Lottery Commission kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2012. november 21-én benyújtott fellebbezés

36

2013/C 026/70

C-532/12. sz. ügy: 2012. november 23-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

37

2013/C 026/71

C-538/12. sz. ügy: 2012. november 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

38

2013/C 026/72

C-547/12. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-158/09. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2012. október 10-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2012. november 28-án benyújtott fellebbezés

38

 

Törvényszék

2013/C 026/73

T-491/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — CB kontra Bizottság (Verseny — Vállalkozások társulása által hozott döntés — A fizető kártyák kibocsátásának franciaországi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az „új belépőkre” alkalmazandó díjszabási intézkedések — Tagsági díj és a kártyaelfogadási funkciót szabályozó mechanizmus, valamint az „alvó tagok felébresztésének” mechanizmusa — Érintett piac — A szóban forgó intézkedések célja — Versenykorlátozó cél — EK 81. cikk, (3) bekezdés — Nyilvánvaló értékelési hibák — Gondos ügyintézés elve — Arányosság — Jogbiztonság)

39

2013/C 026/74

T-42/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 7-i ítélete — A. Loacker kontra OHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A QUADRATUM közösségi szóvédjegy bejelentése — A LOACKER QUADRATINI korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — A 40/94 rendelet 73. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 75. cikke) — A 40/94 rendelet 74. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 76. cikke)”)

39

2013/C 026/75

T-167/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 6-i ítélete — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Árajánlat iránti megkeresések — A hozzáférés megtagadása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Kezdet — Elfogadhatóság — Az Európai Unió gazdaságpolitikájának oltalmán alapuló kifogás — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek oltalmán alapuló kifogás — A közbiztonsághoz fűződő közérdek oltalmán alapuló kifogás — Indokolási kötelezettség”)

40

2013/C 026/76

T-390/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 6-i ítélete — Füller-Tomlinson kontra Parlament („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Szociális biztonság — Foglalkozási megbetegedés — A foglalkozási eredetű rokkantság fokának megállapítása — Az orvosi célra szolgáló európai fizikai- és mentálisrokkantság-besorolási táblázat alkalmazása — A tények elferdítése — Ésszerű határidő”)

40

2013/C 026/77

T-537/10. és T-538/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — Adamowski kontra OHIM — Fagumit (FAGUMIT) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A Fagumit közösségi szóvédjegy és a FAGUMIT közösségi ábrás védjegy — A korábbi FAGUMIT nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos törlési ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése és 165. cikke (4) bekezdésének b) pontja”)

40

2013/C 026/78

T-590/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — Thesing és Bloomberg Finance kontra EKB („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 2004/258/EK határozat — Valamely tagállam államadósságára és államháztartási hiányára vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — Az Unió vagy valamely tagállam gazdaságpolitikájára vonatkozó kivétel — A hozzáférés részleges megtagadása”)

41

2013/C 026/79

T-15/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 11-i ítélete — Sina Bank kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség”)

41

2013/C 026/80

T-143/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 5-i ítélete — Consorzio vino Chianti Classico kontra OHIM — FFR (F.F.R.) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az »F.F.R.« közösségi ábrás védjegy bejelentése — A CHIANTI CLASSICO korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése”)

42

2013/C 026/81

T-171/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — Hopf kontra OHIM (Clampflex) („Közösségi védjegy — A Clampflex közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A leíró jelleg hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

42

2013/C 026/82

T-421/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 5-i ítélete — Qualitest kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

43

2013/C 026/83

T-630/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 6-i ítélete — Strobl kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Nyílt versenyvizsga — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően az alkalmassági listára felvett jelöltek — Álláshirdetés — Kinevezés — Besorolási fokozatba való besorolás a kevésbé kedvező új szabályok alapján — A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke — Téves jogalkalmazás — A Közszolgálati Törvényszék indokolási kötelezettsége”)

43

2013/C 026/84

T-22/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 11-i ítélete — Fomanu kontra OHIM (Qualität hat Zukunft) („Közösségi védjegy — A Qualität hat Zukunft közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

44

2013/C 026/85

T-29/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 28-i ítélete — Bauer kontra OHIM — BenQ Materials (Daxon) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Daxon közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi DALTON közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

44

2013/C 026/86

T-17/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 27-i végzése — Steinberg kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az Izraeli és Palesztin nem kormányzati szervezetek tevékenységének a „partnerség a békéért” és a „demokrácia és az emberi jogok európai eszköze” programok keretében történő finanszírozásával kapcsolatos iratok — A hozzáférés részleges megtagadása — A közbiztonságra vonatkozó közérdek védelmével kapcsolatos kivétel — Indokolási kötelezettség — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

44

2013/C 026/87

T-302/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 23-i végzése — Crocs kontra OHIM — Holey Soles Holdings és PHI (Lábbeli ábrázolása) (Közösségi védjegy — Törlés iránti kérelem — A törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

45

2013/C 026/88

T-541/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 27-i végzése — ADEDY és társai kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Valamely tagállamhoz címzett, a túlzott hiány helyzetének orvoslása iránti határozatok — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

45

2013/C 026/89

T-215/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 27-i végzése — ADEDY és társai kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Valamely tagállam részére a túlzott hiány helyzetének az orvoslása céljából címzett határozat — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

45

2013/C 026/90

T-278/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 13-i végzése — ClientEarth és társai kontra Európai Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

46

2013/C 026/91

T-466/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 19-i végzése — Ellinika Nafpigeia és Hoern kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Hajógyártás — A görög hatóságok által egy hajógyár számára nyújtott támogatások — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetésüket elrendelő bizottsági határozat — Elfogadhatatlanság”)

46

2013/C 026/92

T-491/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 20-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Részleges állandó rokkantság elismerésére irányuló eljárás időtartama — A fellebbezőt állítólagosan ért kár — Azon költségek megtérítése, amelyek elkerülhetők lettek volna — Első fokon a keresetnek mint minden jogalapot nyilvánvalóan nélkülözőnek az elutasítása — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikkének a) pontja)

47

2013/C 026/93

T-548/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 26-i végzése — MIP Metro kontra OHIM — Real Seguros (real,- QUALITY) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A korábbi nemzeti védjegyek megszűnése — Okafogyottság”)

47

2013/C 026/94

T-549/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 26-i végzése — MIP Metro kontra OHIM — Real Seguros (real,- BIO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A korábbi nemzeti védjegyek megszűnése — Okafogyottság”)

47

2013/C 026/95

T-616/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Első fokon a keresetnek mint minden jogalapot nyilvánvalóan nélkülözőnek az elutasítása — A fellebbezőt állítólagosan ért kár — Azon költségek megtérítése, amelyek elkerülhetők lettek volna — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikkének a) pontja)

48

2013/C 026/96

T-672/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 27-i végzése — H-Holding kontra Parlament („Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Kártérítési kereset — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

48

2013/C 026/97

T-120/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 20-i végzése — Shahid Beheshti University kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Keresetindítási határidő — Késedelem — Elfogadhatatlanság”)

48

2013/C 026/98

T-138/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 20-i végzése — Geipel kontra OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION) („Közösségi védjegy — Felszólalás — Felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

49

2013/C 026/99

T-164/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. november 29-i végzése — Alstom kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — Dokumentumok nemzeti bíróságnak történő megküldéséről szóló bizottsági határozat — Bizalmas jelleg — Hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Fumus boni juris — Sürgősség — Az érdekek mérlegelése”)

49

2013/C 026/00

T-341/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. november 16-i végzése — Evonik Degussa kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — A kartelleket tiltó rendelkezések megsértését megállapító bizottsági határozat közzététele — Az engedékenységi közlemény alkalmazásával a Bizottságnak nyújtott információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelem elutasítása — Az érdekek mérlegelése — Sürgősség — Fumus boni iuris)

49

2013/C 026/01

T-343/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 21-i végzése — Grupo T Diffusión kontra OHIM — ABR Producción Contemporánea (Lampe) („Közösségi védjegy — Törlési kérelem — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

50

2013/C 026/02

T-453/12. sz. ügy: 2012. október 12-én benyújtott kereset — Zoo Sport kontra OHIM — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

T-470/12. sz. ügy: 2012. október 22-én benyújtott kereset — Sothys Auriac kontra OHIM — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

T-473/12. sz. ügy: 2012. november 1-jén benyújtott kereset — Aer Lingus kontra Bizottság

51

2013/C 026/05

T-480/12. sz. ügy: 2012. november 5-én benyújtott kereset — Coca-Cola kontra OHIM — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

T-482/12. sz. ügy: 2012. október 29-én benyújtott kereset — Internationaler Hilfsfonds kontra Európai Bizottság

53

2013/C 026/07

T-483/12. sz. ügy: 2012. november 5-én benyújtott kereset — Nestlé Unternehmungen Deutschland kontra OHIM — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

T-484/12. sz. ügy: 2012. november 6-án benyújtott kereset — CeWe Color kontra OHIM (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

T-485/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — Grupo Bimbo kontra OHIM (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

T-487/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — Eckes-Granini kontra OHIM — Paninin (PANINI)

54

2013/C 026/11

T-489/12. sz. ügy: 2012. november 8-án benyújtott kereset — Planet kontra Bizottság

55

2013/C 026/12

T-490/12. sz. ügy: 2012. november 6-án benyújtott kereset — Mondadori Editore kontra OHIM — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

T-493/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — Sanofi kontra OHIM — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

T-494/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — Biscuits Poult kontra OHIM — Banketbakkerij Merba BV (Sütemények)

56

2013/C 026/15

T-495/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — European Drinks kontra OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/16

T-496/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — European Drinks kontra OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

T-497/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — European Drinks kontra OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

T-498/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou kontra Bizottság

58

2013/C 026/19

T-499/12. sz. ügy: 2012. november 13-án benyújtott kereset — HSH Investment Holdings Coinvest-C és HSH Investment Holdings FSO kontra Bizottság

59

2013/C 026/20

T-500/12. sz. ügy: 2012. november 15-én benyújtott kereset — Ryanair kontra Bizottság

60

2013/C 026/21

T-501/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Farmaceutisk Laboratorium Ferring kontra OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

T-502/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Ferring kontra OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

T-503/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — Egyesült Királyság kontra Bizottság

62

2013/C 026/24

T-504/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Murnauer Markenvertrieb kontra OHIM (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

T-505/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Compagnie des montres Longines, Francillon kontra OHIM — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

T-508/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Automobile Association kontra OHIM — Duncan Petersen Publishing (Irattartók)

64

2013/C 026/27

T-509/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

T-510/12. sz. ügy: 2012. november 21-án benyújtott kereset — Conrad Electronic kontra OHIM — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

T-513/12. sz. ügy: 2012. november 22-én benyújtott kereset — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

T-514/12. sz. ügy: 2012. november 22-én benyújtott kereset — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

T-515/12. sz. ügy: 2012. november 22-én benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

T-519/12. sz. ügy: 2012. november 27-én benyújtott kereset — mobile.international kontra OHIM — Bizottság (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

T-527/12. sz. ügy: 2012. december 6-án benyújtott kereset — DeMaCo Holland kontra Bizottság

68

2013/C 026/34

T-468/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 3-i végzése — JSK International Architekten und Ingenieure kontra EKB

68

2013/C 026/35

T-100/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 28-i végzése — Nordzucker kontra Bizottság

69

2013/C 026/36

T-364/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 4-i végzése — Arla Foods kontra OHIM — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

T-590/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i végzése — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski kontra OHIM — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

T-77/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 4-i végzése — Wahl kontra OHIM — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

T-200/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 12-i végzése — Shannon Free Airport Development kontra Bizottság

69

2013/C 026/40

T-230/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 21-i végzése — Axa Belgium kontra Bizottság

69

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 026/41

F-103/12. sz. ügy: 2012. szeptember 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol

70

2013/C 026/42

F-104/12. sz. ügy: 2012. szeptember 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol

70

2013/C 026/43

F-105/12. sz. ügy: 2012. szeptember 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol

70

2013/C 026/44

F-113/12. sz. ügy: 2012. október 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

71

2013/C 026/45

F-114/12. sz. ügy: 2012. október 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

71

2013/C 026/46

F-115/12. sz. ügy: 2012. október 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

71

2013/C 026/47

F-122/12. sz. ügy: 2012. október 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács

72

2013/C 026/48

F-124/12. sz. ügy: 2012. október 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra OEDT

72

2013/C 026/49

F-125/12. sz. ügy: 2012. november 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra OHIM

72

2013/C 026/50

F-128/12. sz. ügy: 2012. október 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament

73

2013/C 026/51

F-129/12. sz. ügy: 2012. október 31-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament

73

2013/C 026/52

F-132/12. sz. ügy: 2012. november 7-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság

73

2013/C 026/53

F-134/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács

74

2013/C 026/54

F-135/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra REA

74

2013/C 026/55

F-136/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács

75

2013/C 026/56

F-137/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

75

2013/C 026/57

F-138/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

75

2013/C 026/58

F-139/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

76

2013/C 026/59

F-140/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

76

2013/C 026/60

F-141/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

76

2013/C 026/61

F-142/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

77

2013/C 026/62

F-143/12. sz. ügy: 2012. november 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

77

2013/C 026/63

F-144/12. sz. ügy: 2012. november 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

77

2013/C 026/64

F-146/12. sz. ügy: 2012. november 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

78


HU

 

Top