Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:355:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 355, 2012. november 17.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.355.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 355

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. november 17.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 355/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 343., 2012.11.10.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 355/02

C-38/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 49. cikk — Adójogszabályok — Az adóilletőség áthelyezése — A vagyoni eszközök áthelyezése — Azonnali kilépési adó)

2

2012/C 355/03

C-43/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 11-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias és társai kontra Ypourgos Perivallontos és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A 85/337/EGK, 92/43/EGK, 2000/60/EK és 2001/42/EK irányelvek — Közösségi vízpolitika — Folyószakasz elterelése — A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek létrehozására vonatkozó „határidő” fogalma)

2

2012/C 355/04

C-262/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Döhler Neuenkirchen GmbH kontra Hauptzollamt Oldenburg (Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — A 204. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Aktív feldolgozási eljárás — Felfüggesztő eljárás — Vámtartozás keletkezése — A vámeljárás lezárásáról szóló igazolás határidőn belüli benyújtására vonatkozó kötelezettség nemteljesítése)

4

2012/C 355/05

C-28/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eurogate Distribution GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — A 204. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Vámraktározási eljárás — Vámtartozás keletkezése kötelezettség elmulasztása miatt — Áru vámraktárból történő kivételére vonatkozó adatoknak a raktárnyilvántartásba történő késedelmes bejegyzése)

4

2012/C 355/06

C-36/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pioneer Hi Bred Italia Srl kontra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mezőgazdaság — Géntechnológiával módosított szervezetek — 2002/53/EK irányelv — A mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzéke — A közös jegyzékbe felvett, géntechnológiával módosított szervezetek — 1829/2003/EK rendelet — 20. cikk — Létező termékek — 2001/18/EK irányelv — 26a. cikk — A géntechnológiával módosított szervezetek nem szándékos előfordulásának az elkerülésére irányuló intézkedések — Olyan nemzeti intézkedések, amelyek megtiltják a közös jegyzékbe felvett és létező termékként engedélyezett, géntechnológiával módosított szervezetek termesztését a 2001/18/EK irányelv 26a. cikkén alapuló intézkedések elfogadásáig)

5

2012/C 355/07

C-150/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács 2012. szeptember 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/37/EK irányelv — Gépjárművek forgalmi engedélyei — Korábban más tagállamban nyilvántartásba vett járművek — Tulajdonosváltozás — Műszaki vizsgálat kötelezettsége — A megfelelőségi tanúsítvány bemutatásának követelménye — Más tagállamban elvégzett műszaki vizsgálat — Elismerés hiánya — Igazolások hiánya)

5

2012/C 355/08

C-190/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Oberster Gerichsthof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daniela Mühlleitner kontra Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi (Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — Joghatóság fogyasztói szerződések esetén — 44/2001/EK rendelet — 15. cikk, (1) bekezdés, c) pont — E joghatóságnak a távértékesítési szerződésekre való esetleges korlátozása)

6

2012/C 355/09

C-273/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Baranya Megyei Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mecsek-Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Héa — 2006/112/EK irányelv — A 138. cikk (1) bekezdése — Az olyan Közösségen belüli ügylet adómentességének feltételei, amelyet a vevő azon kötelezettsége jellemez, hogy biztosítsa azon termék elszállítását, amellyel a felrakodás pillanatától tulajdonosként rendelkezik — Az eladó annak bizonyítására vonatkozó kötelezettsége, hogy a termék ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét — A vevő héa-azonosítószámának visszamenőleges hatállyal történő törlése)

6

2012/C 355/10

C-380/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Tribunal administratif (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA kontra Administration des contributions en matière d’impôts (Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Adójogszabályok — Vagyonadó — A vagyonadó-csökkentés kedvezményének feltételei — A vagyonadó-alanyiság elvesztése a székhely más tagállamba való áthelyezése miatt — Korlátozás — Igazolás — Nyomós közérdekek)

7

2012/C 355/11

C-422/11. P. és C-423/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Lengyel Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezések — Hatályon kívül helyezés iránti kereset — A kereset elfogadhatatlansága — Az uniós bíróságok előtti képviselet — Ügyvéd — Függetlenség)

7

2012/C 355/12

C-278/12. PPU. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A. Adil kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 562/2006/EK rendelet — A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexe (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) — 20. és 21. cikk — A belső határokon történő ellenőrzés megszüntetése — Ellenőrzések a tagállamok területén — A határforgalom-ellenőrzéssel azonos hatású intézkedések — A személyazonosságnak, az állampolgárságnak és a tartózkodási jognak a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményben részes más államokkal közös szárazföldi határtól húzódó 20 kilométeres sávban határőrök és idegenrendészeti tisztviselők által történő ellenőrzését megengedő nemzeti szabályozás — A jogellenes tartózkodás elleni küzdelemre irányuló ellenőrzések — Bizonyos feltételeket és garanciákat tartalmazó szabályozás, különösen az ellenőrzések gyakoriságát és intenzitását illetően)

8

2012/C 355/13

C-373/12. sz. ügy: A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2012. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — G.I.C. Cash, a.s. kontra Marián Gunčaga

8

2012/C 355/14

C-392/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-514/10. sz., Fruit of the Loom, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. június 21-én hozott ítélete ellen a Fruit of the Loom, Inc. által 2012. augusztus 22-én benyújtott fellebbezés

9

2012/C 355/15

C-398/12. sz. ügy: A Tribunale di Fermo (Olaszország) által 2012. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — M elleni büntetőeljárás

9

2012/C 355/16

C-411/12. sz. ügy: 2012. szeptember 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

10

2012/C 355/17

C-414/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-372/10. sz., Bolloré kontra Bizottság ügyben 2012. június 27-én hozott ítélete ellen a Bolloré által 2012. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés

10

2012/C 355/18

C-421/12. sz. ügy: 2012. szeptember 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

11

2012/C 355/19

C-423/12. sz. ügy: A Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Svédország) által 2012. szeptember17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Flora May Reyes kontra Migrationsverket

11

2012/C 355/20

C-427/12. sz. ügy: 2012. szeptember 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

12

2012/C 355/21

C-432/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-334/10. sz., Leifheit AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. július 12-én hozott ítélete ellen a Leifheit AG által 2012. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés

12

2012/C 355/22

C-433/12. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-27/12. sz., Marcuccio kontra Bíróság ügyben 2012. július 3-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2012. szeptember 26-án benyújtott fellebbezés

13

 

Törvényszék

2012/C 355/23

T-343/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Shell Petroleum és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Közös irányítás — Bírságok — Súlyosító körülmények — Felbujtói és irányítói szerep — Visszaesés — A jogsértés időtartama — Védelemhez való jog — Korlátlan felülvizsgálat — A vállalkozás által a közigazgatási eljárás során tanúsított magatartás”)

14

2012/C 355/24

T-344/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Total kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama”)

14

2012/C 355/25

T-347/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Nynäs Petroleum és Nynas Belgium kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A közigazgatási eljárás során tanúsított együttműködés — Jelentős hozzáadott érték — Egyenlő bánásmód”)

14

2012/C 355/26

T-348/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Total Nederland kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértés folyamatos jellege — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama”)

15

2012/C 355/27

T-351/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Dura Vermeer Groep kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága”)

15

2012/C 355/28

T-352/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Dura Vermeer Infra kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Védelemhez való jog”)

15

2012/C 355/29

T-353/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Vermeer Infrastructuur kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Valamely megállapodás fennállása és minősítése — Versenykorlátozás — Az EK 81. cikk horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról szóló iránymutatás — A bírságok összegének kiszámítása — A jogsértés súlya és időtartama — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog”)

16

2012/C 355/30

T-354/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — BAM NBM Wegenbouw és HBG Civiel kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Valamely megállapodás fennállása és minősítése — Versenykorlátozás — A horizontális együttműködési megállapodásokról szóló iránymutatás — Védelemhez való jog — Bírságok — A jogsértés időtartama”)

16

2012/C 355/31

T-355/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Koninklijke BAM Groep kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — A jogsértés időtartama”)

16

2012/C 355/32

T-356/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Koninklijke Volker Wessels Stevin kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A jogsértő magatartás betudhatósága”)

17

2012/C 355/33

T-357/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Koninklijke Wegenbouw Stevin kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Megállapodás létezése és minősítése — Versenykorlátozás — Az EK 81. cikknek a horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról szóló iránymutatás — Védelemhez való jog — Bírság — Súlyosító körülmények — Felbujtói és irányítói szerep — Az együttműködés hiánya — A Bizottság vizsgálati jogköre — Ügyvéd igénybevételének joga — Hatáskörrel való visszaélés — A bírságok összegének kiszámítása — A jogsértés időtartama — Korlátlan felülvizsgálat”)

17

2012/C 355/34

T-359/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Heijmans Infrastructuur kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bizonyítási teher — Bírságok — A jogsértés súlya — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog”)

18

2012/C 355/35

T-360/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Heijmans kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága”)

18

2012/C 355/36

T-361/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Ballast Nedam kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Védelemhez való jog — Megsemmisítést kimondó ítélet harmadik személyekkel szembeni hatásai”)

18

2012/C 355/37

T-362/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Ballast Nedam Infra kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A jogsértés bizonyítéka — A jogsértés súlya — A jogsértő magatartás betudhatósága — Védelemhez való jog — Új jogalapoknak az eljárás folyamán történő előterjesztése — Korlátlan felülvizsgálat”)

19

2012/C 355/38

T-370/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Kuwait Petroleum és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A közigazgatási eljárás során tanúsított együttműködés — Jelentős hozzáadott érték — Egyenlő bánásmód — Védelemhez való jog”)

19

2012/C 355/39

T-82/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Guardian Industies és Guardian Europe kontra Európai Bizottság („Verseny — Kartellek — A síküveg EGT-n belüli piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése — A jogsértés bizonyítéka — Bírságkiszámítás — A kötött eladások kizárása — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Enyhítő körülmények”)

19

2012/C 355/40

T-535/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Tuzzi fashion kontra OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Emidio Tucci közösségi ábrás védjegy bejelentése — A TUZZI korábbi nemzeti szóvédjegy és nemzetközi védjegy — A Tuzzi fashion GmbH korábbi cégnév — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (helyébe lépett a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — Indokolási kötelezettség — A 40/94 rendelet 73. cikke és 62. cikkének (2) bekezdése (helyükbe lépett a 207/2009 rendelet 75. cikke és 64. cikkének (2) bekezdése) — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 40/94 rendelet 74. cikke (helyébe lépett a 207/2009 rendelet 76. cikke) — A 40/94 rendelet 79. cikke (helyébe lépett a 207/2009 rendelet 83. cikke)”)

20

2012/C 355/41

T-139/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Francia Köztársaság kontra Bizottság („Állami támogatások — Gyümölcs- és zöldségágazat — A franciaországi gyümölcs- és zöldségpiac támogatását célzó »kampánytervek« — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Állami források — Egy közjogi szervezet és a termelői szervezetek önkéntes hozzájárulásai általi közös finanszírozás — A közigazgatási eljárásban fel nem hozott jogalap — Indokolási kötelezettség”)

20

2012/C 355/42

T-243/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Fedecom kontra Bizottság („Állami támogatások — Gyümölcs- és zöldségágazat — A franciaországi gyümölcs- és zöldségpiac támogatását célzó »kampánytervek« — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Állami források — Egy közjogi szervezet és a termelői szervezetek önkéntes hozzájárulásai általi közös finanszírozás — A közigazgatási eljárásban előterjesztett ténybeli elemekkel ellentétes érvek — Működési támogatások — Jogos bizalom”)

21

2012/C 355/43

T-328/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Producteurs de Légumes de France kontra Bizottság („Állami támogatások — Gyümölcs- és zöldségágazat — A franciaországi gyümölcs- és zöldségpiac támogatását célzó »kampánytervek« — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Jogos bizalom — A visszatérítendő összegek hibás kiszámítása”)

21

2012/C 355/44

T-357/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Pucci International kontra OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Emidio Tucci közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az Emilio Pucci és EMILIO PUCCI korábbi közösségi ábrás védjegy és nemzeti szó- és ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)

21

2012/C 355/45

T-373/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Pucci International (Emidio Tucci) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Emidio Tucci közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az Emilio Pucci és EMILIO PUCCI korábbi közösségi ábrás védjegy és nemzeti szó- és ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

22

2012/C 355/46

T-387/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Applied Microengineering Ltd kontra Európai Bizottság („A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogram — A »Formation of a New Design House for MST« és az »Assessment of a New Anodic Bonder« projektekre vonatkozó szerződések — A kifizetett pénzügyi hozzájárulás egy részének visszafizetése — Végrehajtható határozat — A megtámadott határozatot az eljárás során módosító határozat — Kereset jogi alapja — A felhozott jogalapok jellege — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség — A gondos ügyintézés elve”)

22

2012/C 355/47

T-465/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i ítélete — Jurašinović kontra Tanács („Dokumentumokhoz való hozzáférés — Az 1049/2001/EK rendelet — Az Európai Uniónak Horvátországban 1995. augusztus 1-jétőlaugusztus 31-éig jelen lévő megfigyelői által készített jelentésekhez való hozzáférés iránti kérelem — A hozzáférés megtagadása — A nemzetközi kapcsolatok védelmének veszélyeztetése — Korábbi nyilvánosságra hozatal”)

23

2012/C 355/48

T-39/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Pucci International (PUCCI) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PUCCI közösségi szóvédjegy bejelentése — Az Emidio Tucci és E. TUCCI korábbi nemzeti ábrás és szóvédjegyek — Az Emidio Tucci korábbi közösségi ábrás védjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése és 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)

23

2012/C 355/49

T-63/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i ítélete — Jurašinović kontra Tanács („Dokumentumokhoz való hozzáférés — Az 1049/2001/EK rendelet — A volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszékkel adott eljárás során váltott bizonyos dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem — A hozzáférés megtagadása — A nemzetközi kapcsolatok védelmének veszélyeztetése — A bírósági eljárás és a jogi vélemény védelmének veszélyeztetése”)

23

2012/C 355/50

T-160/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — J kontra Európai Parlament („Petíciós jog — Az Európai Parlamenthez intézett petíció — Intézkedés nélkül irattárba helyezésről szóló határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Az Európai Unió tevékenységi körén kívül eső petíció”)

24

2012/C 355/51

T-215/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 4-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Gyapot — Legszegényebbeknek nyújtott támogatás — Vidékfejlesztés — Az ellenőrzések hatékonysága — Arányosság”)

24

2012/C 355/52

T-257/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság (Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszafizetését elrendelő határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozóan hozott eredeti határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően hozott határozat — Abszolút anyagi jogerő — Indokolási kötelezettség)

24

2012/C 355/53

T-303/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Wam Industriale kontra Bizottság (Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszafizetését elrendelő határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozóan hozott eredeti határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően hozott határozat — A Törvényszék ítéletének végrehajtása — Indokolási kötelezettség — Gondos ügyintézés elve — A Gondossági kötelezettség — Gondoskodási kötelezettség)

25

2012/C 355/54

T-312/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 2-i ítélete — ELE.SI.A kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó, az európai kutatási és innovációs térség megvalósításához hozzájáruló hatodik többéves keretprogramja (2002–2006) — Az »I — Way, Intelligent co — operative system in cars for road safety« projektre vonatkozó szerződés — A szerződés teljesítése — A kifizetett pénzügyi hozzájárulás visszatérítése iránti kérelem — Kártérítés — A teljes igényelt pénzügyi hozzájárulás kifizetésére irányuló és a visszatérítés iránti kérelmet vitató kereset — Viszontkereset”)

25

2012/C 355/55

T-584/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i ítélete — Yilmaz kontra OHIM — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO közösségi ábrás védjegy bejelentése — A MATADOR korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — Az áruk hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2012/C 355/56

T-501/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 21-i végzése — TI Media Broadcasting és TI Media kontra Bizottság (Verseny — Összefonódás — A fizetős televíziózás olasz piaca — A valamely összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozathoz csatolt kötelezettségvállalásokat módosító határozat — A földfelszíni digitális televíziós frekvenciák elosztására vonatkozó pályázati eljárás A jogvita tárgyának megszűnése — Okafogyottság — Elfogadhatatlanság)

26

2012/C 355/57

T-52/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. szeptember 19-i végzése — Görögország kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — A görög mezőgazdasági biztosító szervezet (ELGA) által a 2008. és a 2009. évben folyósított kártalanítási támogatások — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszatéríttetését elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris — Sürgősség — Az érdekek mérlegelése”)

27

2012/C 355/58

T-162/12. sz. ügy: 2012. szeptember 25-én benyújtott kereset — CW kontra Tanács

27

2012/C 355/59

T-363/12. sz. ügy: 2012. augusztus 8-án benyújtott kereset — Harper Hygienics konra OHIM — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

27

2012/C 355/60

T-364/12. sz. ügy: 2012. augusztus 8-án benyújtott kereset — Harper Hygienics konra OHIM — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

28

2012/C 355/61

T-379/12. sz. ügy: 2012. augusztus 21-én benyújtott kereset — Electric Bike World kontra OHIM — Brunswick (LIFECYCLE)

28

2012/C 355/62

T-382/12. sz. ügy: 2012. augusztus 24-én benyújtott kereset — Kampol kontra OHIM — Colmo (Nobel)

29

2012/C 355/63

T-383/12. sz. ügy: 2012. augusztus 24-én benyújtott kereset — Ferienhäuser zum See kontra OHIM — Sunparks Groep (Sun Park Holidays)

29

2012/C 355/64

T-386/12. sz. ügy: 2012. augusztus 30-án benyújtott kereset — Elite Licensing kontra OHIM — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

30

2012/C 355/65

T-390/12. sz. ügy: 2012. szeptember 5-én benyújtott kereset — Lifted Research és LRG Europe kontra OHIM — Fei Liangchen (Lr geans)

30

2012/C 355/66

T-391/12. sz. ügy: 2012. szeptember 5-én benyújtott kereset — Lidl Stiftung kontra OHIM — Unipapel Industria Comercio y Servicios (UNITED OFFICE)

31

2012/C 355/67

T-393/12. sz. ügy: 2012. szeptember 4-én benyújtott kereset — Tsujimoto kontra OHIM — Kenzo (KENZO)

32

2012/C 355/68

T-395/12. sz. ügy: 2012. szeptember 4-én benyújtott kereset — Fetim kontra OHIM — Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice)

32

2012/C 355/69

T-407/12. sz. ügy: 2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Ubee Interactive kontra OHIM — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive)

33

2012/C 355/70

T-408/12. sz. ügy: 2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Ubee Interactive kontra OHIM — Augere Holdings (Netherlands) (ubee)

33

2012/C 355/71

T-410/12. sz. ügy: 2012. szeptember 6-án benyújtott kereset — Vitaminaqua/OHMI — Energy Brands (vitaminaqua)

34

2012/C 355/72

T-415/12. sz. ügy: 2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Xeda International és társai kontra Európai Bizottság

34

2012/C 355/73

T-416/12. sz. ügy: 2012. szeptember 20-án benyújtott kereset — HP Health Clubs Iberia kontra OHIM — Shiseido (ZENSATIONS)

35

2012/C 355/74

T-422/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — Kappa Filter Systems kontra OHIM (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

35

2012/C 355/75

T-423/12. sz. ügy: 2012. szeptember 27-én benyújtott kereset — Skype kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (skype)

36

2012/C 355/76

T-425/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — Sport Eybl & Sports Experts kontra OHIM — Elite Licensing (e)

36

2012/C 355/77

T-430/12. sz. ügy: 2012. október 2-án benyújtott kereset — Heinrich kontra OHIM — Bizottság (European Network Rapid Manufacturing)

37

2012/C 355/78

T-583/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 26-i végzése — Deutsche Telekom kontra OHIM — TeliaSonera Denmark (Magenta árnyalat)

37

2012/C 355/79

T-452/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i végzése — Western Digital és Western Digital Ireland kontra Bizottság

37

2012/C 355/80

T-484/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 14-i végzése — Skyhawke Technologies kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (SKYCADDIE)

38

2012/C 355/81

T-60/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i végzése — Western Digital és Western Digital Ireland kontra Bizottság

38

2012/C 355/82

T-116/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i végzése — Tioxide Europe és társai kontra Tanács

38

2012/C 355/83

T-212/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i végzése — Ålands Industrihus kontra Bizottság

38

 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 355/84

F-86/12. sz. ügy: 2012. augusztus 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

39

2012/C 355/85

F-97/12. sz. ügy: 2012. szeptember 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

39


HU

 

Top