EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:133:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 133, 2012. május 5.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.133.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 133

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. május 5.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 133/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 126., 2012.4.28.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 133/02

C-380/09. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. március 13-i ítélete — Melli Bank plc kontra az Európai Unió Tanácsa, Francia Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Valamely bank leányvállalata pénzeszközeinek befagyasztása — Az arányosság elve — A szervezet tulajdonban vagy ellenőrzés alatt állása)

2

2012/C 133/03

C-506/09. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 22-i ítélete — Portugál Köztársaság kontra Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Európai Bizottság (Fellebbezés — Vámunió — 2913/92/EGK rendelet és 2454/93/EGK rendelet — Behozatali vámok elengedése — Harmadik országokba irányuló dohány- és etilalkohol-szállítmányok — A fizetésre köteles társaság alkalmazottja által elkövetett csalás)

2

2012/C 133/04

C-135/10 sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete (a Corte di Appello di Torino (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SCF Consorzio Fonografici kontra Marco Del Corso (Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban — A Római Egyezmény, a TRIPS-egyezmény és a WPPT közvetlen alkalmazhatósága az uniós jogrendben — 92/100/EK irányelv — A 8. cikk (2) bekezdése — 2001/29/EK irányelv — A „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma — Rádión keresztül sugárzott hangfelvételek fogorvosi rendelőben történő nyilvánossághoz közvetítése)

3

2012/C 133/05

C-162/10 sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete (High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Phonographic Performance (Ireland) Ltd kontra Ireland, Attorney General (Szerzői és szomszédos jogok — 2006/115/EK irányelv — 8. és 10. cikk — A „felhasználó” és a „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma — Hangfelvételeknek szállodai szobákban elhelyezett televízió- illetve rádiókészülékek segítségével történő közvetítése)

3

2012/C 133/06

C-190/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS) kontra Boys Toys SA, Administración del Estado (Közösségi védjegy — Meghatározás és megszerzés — Korábbi védjegy — A benyújtás módjai — Elektronikus úton történő benyújtás — A kérelem benyújtása napjának, órájának és percének pontos meghatározását lehetővé tévő eszköz)

4

2012/C 133/07

C-292/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 15-i ítélete (Landgericht Regensburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — G kontra Gornelius de Visser (Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben — Bírósági iratok hirdetményi kézbesítése — Az alperes valamely tagállam területén lévő ismert lakóhelyének vagy tartózkodási helyének hiánya — Joghatóság „jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben” — A személyiségi jogok esetleges megsértése tárgyában benyújtott kereset esetében, amely jogsértésre fényképeknek internetes oldalon való elhelyezésével került sor — Azon hely, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet)

5

2012/C 133/08

C-338/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Dömping — A Kínából származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék behozatalára kivetett dömpingellenes vám — 1355/2008/EK rendelet — Érvényesség — 384/96/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja — A rendes érték meghatározása — Nem piacgazdaságú ország — A Bizottságot a rendes értéknek egy piacgazdaságú harmadik országban alkalmazott ár vagy képzett érték alapján történő meghatározása céljából terhelő gondossági kötelezettség)

5

2012/C 133/09

C-340/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 92/43/EGK irányelv — A 4. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése — A Paralimni-tó közösségi jelentőségű természeti területének az előírt határidőn belül történő felvételének elmaradása — A Natrix natrix cypriaca (ciprusi vízisikló) védelmének rendszere)

6

2012/C 133/10

C-376/10. P. sz. ügy: A Bíróság (nagy tanács) 2012. március 13-i ítélete — Pye Phyo Tay Za kontra az Európai Unió Tanácsa, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, az Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A Mianmari Államszövetség Köztársaságával szemben hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközöknek a személyekre, szervezetekre és szervekre alkalmazandó befagyasztása — Jogalap)

6

2012/C 133/11

C-453/10 sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 15-i ítélete (Okresný súd Prešov (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič kontra S.O.S. financ, spol. s r.o. (Fogyasztóvédelem — Fogyasztóihitel-szerződés — A teljeshiteldíj-mutató téves megjelölése — A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a tisztességtelen szerződési feltételek hatása a szerződés egészének érvényességére)

7

2012/C 133/12

C-567/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL kontra Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (2001/42/EK irányelv — Bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések által előírt tervek és programok fogalma — Ezen irányelvnek a területhasznosítási terv teljes vagy részleges hatályon kívül helyezésére való alkalmazhatósága)

8

2012/C 133/13

C-574/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/18/EK irányelv — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Építészeti és tervezési szolgáltatások — Valamely középület felújítási projektjére vonatkozó tanulmánykészítési, tervezési, és felügyelői szolgáltatások — A projekt több fázisban történő megvalósítása költségvetési okok miatt — A szerződés értéke)

8

2012/C 133/14

C-46/11 sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. március 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme — Egyes fajok, köztük a közönséges vidra (Lutra Lutra) nem megfelelő védelme)

9

2012/C 133/15

C-90/11. és C-91/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete (a Bundespatentgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) kontra Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (Védjegyek — 2008/95/EK irányelv — Kizáró, illetve törlési okok — Szóösszetételből, valamint e szavak kezdőbetűivel azonos betűsorból álló kifejezések — Megkülönböztető képesség — Leíró jelleg — Értékelési szempontok)

9

2012/C 133/16

C-153/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. március 22-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Klub OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (HÉA — 2006/112/EK irányelv — 168. cikk — Levonási jog — Levonási jog keletkezése — Valamely társaságnak, az e társaság gazdasági tevékenységének keretében használatba még nem vett tárgyi eszköz beszerzése után előzetesen felszámított HÉA levonásához való joga)

9

2012/C 133/17

C-157/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. március 15-i ítélete (a Tribunale di Napoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Giuseppe Sibilio kontra Comune di Afragola (Szociális politika — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 1999/70/EK irányelv — 2. szakasz — A „tagállamokban hatályban lévő jogszabályok, kollektív szerződés vagy kialakult gyakorlat szerinti munkaszerződés vagy munkaviszony” fogalma — A keretmegállapodás hatálya — 4. szakasz 1. pont — A hátrányos megkülönböztetés tilalma — A közigazgatásban „közhasznú” munkát végző személyek — Munkaviszony fennállását kizáró nemzeti szabályozás — Olyan nemzeti szabályozás, amely különbséget tesz a közhasznú munkát végző munkavállalóknak fizetett ellátás és az ugyanazon közigazgatási szervek által határozott vagy határozatlan időre foglalkoztatott, ugyanazon tevékenységet végző munkavállalók fizetése között)

10

2012/C 133/18

C-248/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Curtea de Apel Cluj (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș elleni büntetőeljárás (2004/39/EK irányelv — Pénzügyi eszközök piacai — A 4. cikk (1) bekezdésének 14. pontja — A „szabályozott piac” fogalma — Engedélyezés — Működési követelmények — Rendezetlen jogállású piac, amelyet egyesülés folytán a szabályozott piacot is működtető jogi személy működtet — 47. cikk — A szabályozott piacok jegyzékébe való felvétel hiánya — 2003/6/EK irányelv — Hatály — Piaci manipuláció)

10

2012/C 133/19

C-191/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 8-i végzése — Yorma's AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Felszólalási eljárás — A „yorma” szóelemet tartalmazó közösségi ábrás védjegy bejelentése — NORMA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség)

11

2012/C 133/20

C-404/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. február 2-i végzése — Elf Aquitaine SA kontra az Európai Bizottság (Fellebbezés — Az 1/2003 rendelet — Verseny — Kartell — A nátrium-klorát piaca — A „vállalkozás” fogalma — A meghatározó befolyás vélelme — E vélelem terjedelme — A vélelem megdöntésére nem alkalmas bizonyítékok — Egyéni bírság — Korlátlan felülvizsgálati jogkör)

11

2012/C 133/21

C-421/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. február 7-i végzése — Total SA, Elf Aquitaine SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az 1/2003 rendelet — Verseny — Kartell — A metakrilátok piaca — A „vállalkozás” fogalma — A meghatározó befolyás vélelme — Indokolási kötelezettség — A gondos ügyintézés elve — A jogerő kiterjesztése — Az elrettentő hatás biztosítása érdekében alkalmazott szorzó — A bírság megoszthatatlansága — Korlátlan felülvizsgálati jogkör)

12

2012/C 133/22

C-442/11 sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 9-i végzése (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novartis AG kontra Actavis UK Ltd (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 4. és 5. cikk — Hatóanyag, amely ilyen tanúsítvány kiadását alapozta meg — Az oltalom terjedelme — Több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, amely hatóanyagok között szerepel a tanúsítvány tárgyát képező hatóanyag)

12

2012/C 133/23

C-556/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. február 9-i végzése (a Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Valladolid (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — María Jesús Lorenzo Martínez kontra Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Szociális politika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja — Határozott időre szóló munkaszerződések a közszférában — Nem egyetemi oktatás — Hatévente járó, továbbképzési juttatáshoz való jog — Az ideiglenes tisztviselőként foglalkoztatott tanárok kizárása — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)

13

2012/C 133/24

C-574/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 9-i végzése (a Landgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novartis AG kontra Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 4. és 5. cikk — Hatóanyag, amely ilyen tanúsítvány kiadását alapozta meg — Az oltalom terjedelme — Több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, amely hatóanyagok között szerepel a tanúsítvány tárgyát képező hatóanyag)

13

2012/C 133/25

C-599/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-99/10. sz., Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a TofuTown.com GmbH által 2011. november 28-án benyújtott fellebbezés

14

2012/C 133/26

C-611/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-174/10. sz., ara kontra OHIM ügyben 2011. szeptember 22-én hozott ítélete ellen az ara AG által 2011. november 30-án benyújtott fellebbezés

14

2012/C 133/27

C-624/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-403/10. sz., Brighton Collectibles kontra OHIM — Felmar ügyben 2011. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Brighton Collectibles, Inc. által 2011. december 6-án benyújtott fellebbezés

15

2012/C 133/28

C-72/12. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Németország) által 2012. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gemeinde Altrip és társai kontra Land Rheinland-Pfalz

15

2012/C 133/29

C-76/12. sz. ügy: 2012. február 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

16

2012/C 133/30

C-78/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2012. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Evita-K EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, Sofia

16

2012/C 133/31

C-84/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rahmanian Koushkaki kontra Bundesrepublik Deutschland

17

2012/C 133/32

C-89/12. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rose Marie Bark kontra Galileo Joint Undertaking, felszámolás alatt

18

2012/C 133/33

C-92/12. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Health Service Executive kontra SC, AC

18

2012/C 133/34

C-93/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2012. február 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov kontra Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia

19

2012/C 133/35

C-101/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Stuttgart (Németország) által 2012. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Herbert Schaible kontra Land Baden-Württemberg

19

2012/C 133/36

C-109/12. sz. ügy: A Korkein hallinto oikeus (Finnország) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Laboratoires Lyocentre

20

2012/C 133/37

C-130/12. sz. ügy: 2012. március 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

20

2012/C 133/38

C-328/11. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 30-i végzése — Alder Capital Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Gimv Nederland BV

20

 

Törvényszék

2012/C 133/39

T-50/06. RENV., T-56/06. RENV., T-60/06. RENV., T-62/06. RENV. és T-69/06. RENV. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Írország és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — 92/81/EGK irányelv — Az ásványolajok jövedéki adója — Timföldgyártáshoz üzemanyagként használt ásványolajok — Jövedékiadó-mentesség — A mentességnek a Tanács engedélyező határozatának való megfelelősége a 92/81 irányelv 8.cikke (4) bekezdésének értelmében — Az uniós aktusok jogszerűsége vélelmének elve — Jogbiztonság — Gondos ügyintézés”)

21

2012/C 133/40

T-113/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Marine Harvest Norway és Alsaker Fjordbruk kontra Tanács („Dömping — Norvégiából származó lazac behozatala — A közösségi gazdasági ágazat fogalma — Hasonló termék — A közösségi gyártók körében felvett minta összetétele”)

21

2012/C 133/41

T-115/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening és társai kontra Tanács („Dömping — Norvégiából származó lazac behozatala — Az alacsonyabb vám szabálya — A minimumimportárak és a rögzített vámok kiszámítása”)

22

2012/C 133/42

T-63/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Volkswagen kontra OHIM — Suzuki Motor (SWIFT GTi) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SWIFT GTi közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi GTI nemzetközi és nemzeti védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Az áruk hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — Az összetéveszthetőség értékelése — A felszólalás elutasítása”)

22

2012/C 133/43

T-227/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Feng Shen Technology kontra OHIM — Majtczak (FS) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az FS közösségi ábrás védjegy — A bejelentő rosszhiszeműsége — A 40/94/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

23

2012/C 133/44

T-458/09. és T-171/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. március 22-i ítélete — Slovak Telekom kontra Bizottság (Verseny — Közigazgatási eljárás — Információkérést tartalmazó határozat — A kért információk szükséges mivolta — A gondos ügyintézés elve — Indokolási kötelezettség — Arányosság)

23

2012/C 133/45

T-157/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 23-i ítélete — Barilla kontra OHIM — Brauerei Schlösser (ALIXIR) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — ALIXIR közösségi szóvédjegy bejelentése — Elixeer korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

23

2012/C 133/46

T-420/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 27-i ítélete — Armani kontra OHIM Del Prete (AJ AMICI JUNIOR) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AJ AMICI JUNIOR közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi AJ ARMANI JEANS nemzeti ábrás védjegy — A korábbi ARMANI JUNIOR nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

24

2012/C 133/47

T-439/10. és T-440/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Fulmen és Mahmoudian kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Mérlegelési hiba — Bizonyítási teher és a bizonyítás mértéke”)

24

2012/C 133/48

T-225/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i végzése — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

25

2012/C 133/49

T-228/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i végzése — Telefónica kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó jogi aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

25

2012/C 133/50

T-234/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i végzése — Ebro Foods kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

26

2012/C 133/51

T-174/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i végzése — Modelo Continente Hipermercados kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

26

2012/C 133/52

T-398/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 19-i végzése — Barthel és társai kontra Bíróság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — A felperesek részére műszakpótlék fizetésének megtagadása — Panasz benyújtására nyitva álló határidő — Késedelem — Részben nyilvánvalóan megalapozatlan, részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

26

2012/C 133/53

T-55/12. sz. ügy: 2012. február 8-án benyújtott kereset — Chen kontra OHIM — AM Denmark (Tisztítóberendezések)

27

2012/C 133/54

T-105/12. sz. ügy: 2012. március 2-án benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság

27

2012/C 133/55

T-101/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 19-i végzése — Lengyelország kontra Bizottság

28

 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 133/56

F-133/11. sz. ügy: 2011. december 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

29

2012/C 133/57

F-1/12. sz. ügy: 2012. január 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Számvevőszék

29

2012/C 133/58

F-5/12. sz. ügy: 2012. január 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Frontex

29

2012/C 133/59

F-7/12. sz. ügy: 2012. január 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra ENISA

30

2012/C 133/60

F-9/12. sz. ügy: 2012. január 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament

30

2012/C 133/61

F-21/12. sz. ügy: 2012. február 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

30

2012/C 133/62

F-29/12. sz. ügy: 2012. március 5-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság

31

2012/C 133/63

F-31/12. sz. ügy: 2012. március 6-án benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Bizottság

31


 

Helyesbítések

2012/C 133/64

A C-528/11. sz. ügyre vonatkozóan a Hivatalos Lapban megjelent közlemény helyesbítése (HL C 370., 2011.12.17.)

32


HU

 

Top