Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:073:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 73, 2012. március 10.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.073.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 73

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. március 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 073/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 65., 2012.3.3.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 073/02

C-218/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. január 26-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ADV Allround Vermittlungs AG, felszámolás alatt kontra Finanzamt Hamburg-Bergedorf (HÉA — Hatodik irányelv — 9., 17. és 18. cikk — A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének meghatározása — A „munkaerő-kölcsönzés” fogalma — Önálló vállalkozók — Valamely szolgáltatásnyújtás azonos megítélésének a szükségessége a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő tekintetében)

2

2012/C 073/03

C-282/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. január 24-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maribel Dominguez kontra Centre Informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre (Szociálpolitika — 2003/88/EK irányelv — 7. cikk — A fizetett éves rendes szabadsághoz való jog — A jog keletkezésének a nemzeti szabályozás által előírt feltétele — A munkavállaló távolléte — A szabadsághoz való jognak a távollét jellegétől függő időtartama — A 2003/88 irányelvvel ellentétes nemzeti szabályozás — A nemzeti bíróság szerepe)

2

2012/C 073/04

C-347/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. január 17-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A. Salemink kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (A migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — A Hollandia mentén húzódó kontinentális talapzaton található gázfúrószigeten alkalmazott munkavállaló — Kötelező biztosítás — A munkaképtelenségi ellátás folyósításának megtagadása)

3

2012/C 073/05

C-392/10 sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. január 19-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam kontra Hauptzollamt Hamburg–Jonas (800/1999/EK rendelet — A 15. cikk (1) és (3) bekezdése — Mezőgazdasági termékek — Export-visszatérítési rendszer — Differenciált export-visszatérítés — Az elrendelés feltételei — A termék rendeltetési hely szerinti harmadik országba történő behozatala — Behozatali vámok kifizetése)

4

2012/C 073/06

C-586/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. január 26-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bianca Kücük kontra Land Nordrhein-Westfalen (Szociálpolitika — Az 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakasza 1. pontjának a) alpontja — Egymást követő, határozott idejű munkaszerződések — Az ilyen szerződések megújításának igazolására alkalmas objektív okok — Nemzeti szabályozás, amely ideiglenes helyettesítés esetén igazolja határozott idejű munkaszerződések alkalmazását — Helyettesítő személyzet iránti állandó vagy gyakori igény — Az egymást követő, határozott idejű munkaszerződések megújítása valamennyi körülményének tekintetbe vétele)

4

2012/C 073/07

C-588/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. január 26-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minister Finansów kontra Kraft Foods Polska SA (Adózás — HÉA — 2006/112/EK irányelv — 90. cikk, (1) bekezdés — Az értékesítés bekövetkezte utáni árengedmény — Nemzeti szabályozás, amely az adóalap-csökkentést attól teszi függővé, hogy a termékek vagy szolgáltatások értékesítője elismervénnyel rendelkezik-e arról, hogy a helyesbített számlát a termékek beszerzője vagy a szolgáltatások igénybevevője átvette — A HÉA-semlegesség elve — Az arányosság elve)

5

2012/C 073/08

C-53/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. január 19-i ítélete — Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) kontra Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — 58. cikk — 2868/95/EK rendelet — 49. és 50. szabály — R10 szóvédjegy — Felszólalás — Átruházás — A fellebbezés elfogadhatósága — „Fellebbezésre jogosult személy” fogalma — Az OHIM iránymutatásainak alkalmazhatósága)

5

2012/C 073/09

C-185/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. január 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítás — 73/239/EGK és 92/49/EGK irányelv — Helytelen és hiányos átültetés)

6

2012/C 073/10

C-192/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. január 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2009/147/EK irányelv — A vadon élő madarak védelme — A védelmi rendszer terjedelme — Az irányelvben előírt tilalmaktól való eltérések)

6

2012/C 073/11

C-177/09–C-179/09. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i végzése (Conseil d'État (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 és C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09) kontra Région wallonne (Projektek környezetre gyakorolt hatásainak a vizsgálata — 85/337/EGK irányelv — Hatály — Az „egyedi nemzeti jogalkotási aktus” fogalma — Aarhusi Egyezmény — Az igazságszolgáltatáshoz való jog a környezetvédelem területén — Jogalkotási aktussal szembeni jogorvoslathoz való jog terjedelme)

7

2012/C 073/12

C-302/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. január 17-i végzése (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Infopaq International A/S kontra Danske Dagblades Forening (Szerzői jogok — Információs társadalom — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (1) és (5) bekezdése — Irodalmi és művészeti művek — Irodalmi művek rövid kivonatainak többszörözése — Újságcikkek — Időleges és közbenső többszörözések — Olyan műszaki eljárás, amely újságcikkek beszkenneléséből és ezt követő szövegfájllá alakításából, elektronikus többszörözéséből, majd e másolat egy részének számítógépes memóriában való eltárolásából áll — Az ilyen műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges részét képező többszörözési cselekmények — E cselekményeknek a mű vagy más védelem alatt álló teljesítmény jogszerű felhasználásából álló célja — Az említett cselekmények önálló gazdasági jelentősége)

8

2012/C 073/13

C-518/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc. kontra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Forgalombahozatali engedély — Kizárólag egy hatóanyagot tartalmazó forgalomba hozott gyógyszer, miközben a szabadalom hatóanyagok kombinációját írja elő)

8

2012/C 073/14

C-560/10. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. október 13-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — „Az Ön Európája” portál menedzsmentje és karbantartása — Az ajánlat elutasítása — Az 1605/2002/EK, Euratom és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet — A bírálóbizottsági jelentés teljes másolata — Az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elve — A gondos ügyintézéshez és a tisztességes eljáráshoz való jog — Téves jogalkalmazás — Bizonyítékok elferdítése — nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Nyilvánvalóan megalapozatlan jogalap)

9

2012/C 073/15

C-626/10. sz. ügy: A Bíróság 2011. november 10-i végzése — Kalliope Agapiou Joséphidès kontra Európai Bizottság és Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Fellebbezés — A dokumentumokhoz való hozzáférés — Az 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének első franciabekezdése — Az egyén magánéletének és integritásának védelme — Az üzleti érdekek védelme — Az 58/2003/EK rendelet — Végrehajtó ügynökségek — A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet megerősítő kérelmek kezelésére vonatkozó hatáskör — Az átláthatóság elve — A „nyomós közérdek” fogalma — Téves jogalkalmazás)

9

2012/C 073/16

C-630/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a High Court of Justice, Chancery Division (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — University of Queensland, CSL Ltd kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az egynél több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer vagy több betegség ellen kifejlesztett védőoltás („Multi-disease vaccine” vagy „vaccin multivalent”) megítélése további vagy más szempontjainak fennállása)

10

2012/C 073/17

C-6/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a High Court of Justice Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daiichi Sankyo Company kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. és 4. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az egynél több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer megítélése további vagy más szempontjainak fennállása)

10

2012/C 073/18

C-52/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. október 26-i végzése — Fernando Marcelino Victoria Sánchez kontra Európai Parlament, Európai Bizottság (Fellebbezés — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A Parlamentnek és a Bizottságnak szóló levél — Válasz — Besorolási határozat — Nyilvánvalóan megalapozatlan és nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

11

2012/C 073/19

C-69/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 9-i végzése (Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Connoisseur Belgium BVBA kontra Belgische Staat (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése — Hatodik HÉA-irányelv — 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) pontja — Adóalap — Az adóalany által nem felszámított költségek)

11

2012/C 073/20

C-126/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 15-i végzése (Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — INNO NV kontra Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — Az árengedményről szóló vagy azt sejtető hirdetéseket tiltó nemzeti szabályozás)

12

2012/C 073/21

C-222/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 1-jei végzése — Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Performing Science LLC (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének d) pontja — „5 http” szómegjelölés — Törlési kérelem — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

12

2012/C 073/22

C-434/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 14-i végzése (a Tribunalul Alba (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Corpul Național al Polițiștilor kontra Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ) (Előzetes döntéshozatalra utalás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Olyan nemzeti szabályozás megengedhetősége, amely bércsökkentést ír elő a közszolgálati szektor több munkavállalói csoportjára vonatkozóan — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

13

2012/C 073/23

C-462/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 14-i végzése (a Tribunalul Dâmbovița (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Victor Cozman kontra Teatrul Municipal Târgoviște (Előzetes döntéshozatalra utalás — Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 1. kiegészítő jegyzőkönyve — Olyan nemzeti szabályozás megengedhetősége, amely bércsökkentést ír elő a közszolgálati szektor több munkavállalói csoportjára vonatkozóan — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

13

2012/C 073/24

C-483/11. és C-484/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 14-i végzése (a Tribunalul Argeș (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11. sz. ügy), Mariana Budan (C-484/11. sz. ügy) kontra Statul român (Előzetes döntéshozatalra utalás — Az eljárási szabályzat 43. cikke, 92. cikkének 1. §-a és 103. cikkének 1. §-a — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A kommunista rezsim alatt politikai jellegű elítéléseket elszenvedő személyek kárpótlása — Az elszenvedett nem vagyoni kár megtérítéséhez való jog — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

14

2012/C 073/25

C-564/11. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2011. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia és társai kontra Comune di Pavia

14

2012/C 073/26

C-616/11. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — T-Mobile Austria GmbH kontra Verein für Konsumenteninformation

14

2012/C 073/27

C-622/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra Pactor Vastgoed BV

15

2012/C 073/28

C-634/11. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2011. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anglo Irish Bank Corporation Ltd kontra Quinn Investments Sweden AB és társai

15

2012/C 073/29

C-639/11. sz. ügy: 2011. december 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

16

2012/C 073/30

C-651/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra X BV

17

2012/C 073/31

C-657/11. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2011. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belgian Electronic Sorting Technology NV kontra Bert Peelaers és Visys NV

17

2012/C 073/32

C-660/11. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Olaszország) által 2011. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daniele Biasci és társai kontra Ministero dell’Interno és Questura di Livorno

18

2012/C 073/33

C-662/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság

18

2012/C 073/34

C-666/11. sz. ügy: Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2011. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — M és társai kontra Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

19

2012/C 073/35

C-678/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

20

2012/C 073/36

C-679/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-41/05. sz., Alliance One International, Inc., korábban Dimon, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2011. október 12-én hozott ítélete ellen az Alliance One International, Inc., korábban Dimon, Inc. által 2011. december 27-én benyújtott fellebbezés

20

2012/C 073/37

C-8/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo (Olaszország) által 2012. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cristian Rainone és társai kontra Ministero dell’Interno és társai

21

2012/C 073/38

C-9/12. sz. ügy: A Tribunal de commerce de Verviers (Belgium) által 2012. január 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Corman-Collins SA kontra La Maison du Whysky SA

22

2012/C 073/39

C-14/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-313/10. sz., Three-N-Products Private Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. november 10-én hozott ítélete ellen Sheilesh Shah, Akhil Shah által 2012. január 11-én benyújtott fellebbezés

23

2012/C 073/40

C-28/12. sz. ügy: 2012. január 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

23

2012/C 073/41

C-41/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-216/10. sz., Monster Cable Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Live Nation (Music) UK Limited ügyben 2011. november 23-án hozott ítélete ellen a Monster Cable Products, Inc. által 2012. január 26-án benyújtott fellebbezés

24

2012/C 073/42

C-436/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 13-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Attila Belkiran kontra Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht részvételével

24

2012/C 073/43

C-228/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 11-i végzése (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd kontra Euroview Sport Ltd

25

2012/C 073/44

C-313/10. sz. ügy: A Bíróság második tanácsa elnökének 2011. október 25-i végzése (a Landesarbeitsgericht Köln (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Land Nordrhein-Westfalen kontra Sylvia Jansen

25

2012/C 073/45

C-13/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. november 25-i végzése (a Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria da Dores Meira da Silva kontra Zurich — Companhia de Seguros, S.A.

25

2012/C 073/46

C-266/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. november 24-i végzése (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet, Frank Frandsen nevében eljárva kontra Cimber Air A/S

25

2012/C 073/47

C-381/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 12-i végzése (a Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Manuel Mesa Bertrán, Cristina Farrán Morenilla kontra Novacaixagalicia

25

2012/C 073/48

C-531/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. december 13-i végzése (a Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Angela Strehl kontra Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

25

 

Törvényszék

2012/C 073/49

T-206/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 31-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Borágazat — Új szőlőtelepítésekre vonatkozó tilalom — Nemzeti ellenőrzési rendszerek — Pénzügyi átalánykorrekció — Eljárási garanciák — Értékelési hiba — Arányosság”)

26

2012/C 073/50

T-237/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 1-jei ítélete — Région wallonne kontra Bizottság („Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozó belgiumi nemzeti kiosztási terve — A 2216/2004/EK rendelet 44. cikke — Utólagos helyesbítés — Új belépő — A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv központi tisztviselőjét arra utasító határozat, hogy helyesbítést jegyezzen be a »Nemzeti kiosztási terv« táblázatba”)

26

2012/C 073/51

T-291/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 1-jei ítélete — Carrols kontra OHIM — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL közösségi ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — A rosszhiszeműség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

26

2012/C 073/52

T-353/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 1-jei ítélete — mtronix kontra OHIM — Growth Finance (mtronix) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az mtronix közösségi szóvédjegy bejelentése — Montronix korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2012/C 073/53

T-378/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 31-i ítélete — Spar kontra OHIM — Spa Group Europe (SPA GROUP) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SPA GROUP közösségi szóvédjegy bejelentése — SPAR korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — Megjelölések közötti hasonlóság hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2012/C 073/54

T-205/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 31-i ítélete — Cervecería Modelo kontra OHIM — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LA VICTORIA DE MEXICO közösségi szóvédjegy bejelentése — A »victoria« szóelemet tartalmazó, korábbi közösségi ábrás védjegy és a korábbi VICTORIA nemzeti szóvédjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2012/C 073/55

T-650/11. sz. ügy: 2011. december 19-én benyújtott kereset — Dimension Data Belgium kontra Parlament

28

2012/C 073/56

T-657/11. sz. ügy: 2011. december 21-én benyújtott kereset — Technion — Israel Institute of Technology és Technion Research & Development kontra Bizottság

28

2012/C 073/57

T-28/12. sz. ügy: 2012. január 21-én benyújtott kereset — PT Ecogreen Oleochemicals és társai kontra Tanács

29

2012/C 073/58

T-35/12. sz. ügy: 2012. január 16-án benyújtott kereset — Icelandic Group UK kontra Bizottság

29

2012/C 073/59

T-37/12. sz. ügy: 2012. január 25-én benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE)

30


HU

 

Top