Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 32, 2012. február 4.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.032.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 32

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. február 4.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 032/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 25., 2012.1.28.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 032/02

C-250/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Személyek szabad mozgása — Új állandó lakóhely létesítésére szánt ingatlan vásárlása — Az adókedvezmény kiszámítása — Illeték — Az adórendszer koherenciája)

2

2012/C 032/03

C-371/08 sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nural Ziebell, korábban Nural Örnek kontra Land Baden-Württemberg (Az EGK — Törökország társulási megállapodás — Munkavállalók szabad mozgása — A Társulási Tanácsi 1/80 határozata 7. cikke első bekezdésének második francia bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése — A 64/221/EGK irányelv, a 2003/109/EK és a 2004/38/EK irányelv — A fogadó tagállam területén született és török munkavállaló gyermekeként jogszerűen tíz évnél hosszabb ideje folyamatosan ott tartózkodó török állampolgár tartózkodási joga — Büntetőítéletek — A kiutasítási határozat jogszerűsége — Feltételek)

2

2012/C 032/04

C-157/09. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 43. cikk — Letelepedés szabadsága — Közjegyzők — Állampolgársági feltétel — EK 45. cikk — A közhatalom gyakorlásában való részvétel)

3

2012/C 032/05

C-253/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — Személyek szabad mozgása — Letelepedés szabadsága — Új lakóingatlan vásárlása — Az ingatlanátruházás esetén fizetendő illeték alapjának meghatározása — Az eladott lakástulajdon értékének a vásárolt lakástulajdon értékéből való levonása — E levonás kizárása, ha az eladott ingatlan nem belföldön található)

3

2012/C 032/06

C-272/09. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 8-i ítélete — KME Germany AG, korábban KM Europa Metal AG, KME France SAS, korábban Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, korábban Europa Metalli SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az ipari rézcsövek piaca — Bírságok — A piac mérete, a jogsértés időtartama és az együttműködés mint figyelembe vehető tényezők — Tényleges bírósági jogorvoslat)

4

2012/C 032/07

C-446/09. és C-495/09. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium), a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Koninklijke Philips Electronics NV kontra Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09.) és Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09.) (Közös kereskedelempolitika — A hamisított áruk és a kalózáruk Unióba történő beléptetése elleni küzdelem — 3295/94/EK és 1383/2003/EK rendelet — Az Unióban szellemi tulajdonjogi védelem hatálya alá tartozó termékek utánzatának vagy másolatának minősülő, harmadik országból származó áruk vámraktározása és külső árutovábbítása — A tagállami hatóságok intézkedése — Feltételek)

4

2012/C 032/08

C-79/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 1-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Systeme Helmholz GmbH kontra Hauptzollamt Nürnberg (2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — 14. cikk, (1) bekezdés, b) pont — A légi közlekedés során üzemanyagként felhasznált energiatermékek adómentessége — Légi jármű nem kereskedelmi célú használata — Terjedelem)

5

2012/C 032/09

C-81/10. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 8-i ítélete — France Télécom kontra Európai Bizottság, Francia Köztársaság (Fellebbezés — Állami támogatások — A France Télécomra alkalmazott iparűzésiadó-rendszer — A „támogatás” fogalma — Jogos bizalom — Elévülési idő — Indokolási kötelezettség — A jogbiztonság elve)

6

2012/C 032/10

C-125/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Bundespatentgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Merck Sharp & Dohme Corporation (korábban Merck & Co.) kontra Deutsches Patent- und Markenamt (Szellemi és ipari tulajdon — Szabadalmak — 1768/92/EGK rendelet — 13. cikk — Gyógyszerekre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány — E tanúsítvány kiadásának lehetősége abban az esetben, ha az alapszabadalom iránti bejelentés benyújtásának időpontja és az Unión belüli forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély időpontja között eltelt időszak rövidebb, mint öt év — 1901/2006/EK rendelet — 36. cikk — A kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása)

6

2012/C 032/11

C-145/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 1-jei ítélete (a Handelsgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eva-Maria Painer kontra Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (Joghatóság polgári ügyekben — 44/2001/EK rendelet — 6. cikk, 1. pont — Több alperes — 93/98/EGK irányelv — 6. cikk — Fényképek védelme — 2001/29/EK irányelv — 2. cikk — Többszörözés — Egy portréfotónak fantomkép elkészítéséhez mintaként történő felhasználása — 5. cikk, (3) bekezdés, d) pont — Idézéssel kapcsolatos kivételek és korlátozások — 5. cikk, (3) bekezdés, e) pont — Közbiztonság érdekében történő kivételek és korlátozások — 5. cikk, (5) bekezdés)

7

2012/C 032/12

C-157/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA kontra Administración General del Estado (A tőke szabad mozgása — Társasági adó — A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény — A más tagállamokban felszámítható, de be nem szedett adó levonásának tilalma)

8

2012/C 032/13

C-275/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Residex Capital IV CV kontra Gemeente Rotterdam (Az EK 88. cikk (3) bekezdése — Állami támogatások — A hitelezővel szemben annak érdekében vállalt kezesség útján nyújtott állami támogatás, hogy az egy bizonyos adósnak kölcsönt nyújtson — Az eljárási szabályok megsértése — Visszatéríttetési kötelezettség — Semmisség — A nemzeti bíróság hatásköre)

8

2012/C 032/14

C-371/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 29-i ítélete (a Gerechtshof Amszterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — National Grid Indus BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (A társaság tényleges ügyvezetési központjának áthelyezése a létrehozása szerinti tagállamtól eltérő tagállamba — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — A székhelyét másik tagállamba áthelyező társaság rejtett vagyonnövekedésének megadóztatása — Az adó összegének a székhely áthelyezésekor történő megállapítása — Az adó azonnali beszedése — Arányosság)

9

2012/C 032/15

C-386/10. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 8-i ítélete — Chalkor AE Epexergasias Metallon kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből készült vízvezetékcsövek piaca — Bírságok — A piac mérete, a jogsértés időtartama és az együttműködés mint figyelembe vehető tényezők — Tényleges bírósági jogorvoslat)

9

2012/C 032/16

C-389/10. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 8-i ítélete — KME Germany AG, korábban KM Europa Metal AG, KME France SAS, korábban Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, korábban Europa Metalli SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből készült vízvezetékcsövek piaca — Bírságok — A piac mérete, a jogsértés időtartama és az együttműködés mint figyelembe vehető tényezők — Tényleges bírósági jogorvoslat)

10

2012/C 032/17

C-442/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 1-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Churchill Insurance Company Limited kontra Benjamin Wilkinson és Tracy Evans kontra Equity Claims Limited (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás — 84/5/EGK irányelv — 1. cikk, (4) bekezdés és 2. cikk, (1) bekezdés — Harmadik fél károsult — A vezetés kifejezett vagy hallgatólagos engedélyezése — 90/232/EGK irányelv — 1. cikk, első bekezdés — 2009/103/EK irányelv — 10. cikk, 12. cikk, (1) bekezdés és 13. cikk, (1) bekezdés — Közlekedési baleset károsultja, aki olyan jármű utasa, amelynek vezetőjeként biztosított — A biztosítási szerződés által nem biztosított személy által vezetett gépjármű — A biztosítás köréből ki nem zárt biztosított károsult)

10

2012/C 032/18

C-492/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete (az Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Immobilien Linz GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Adózás — 69/335/EGK irányelv — Közvetett adók — Tőkefelhalmozás — 4. cikk, (2) bekezdés, b) pont — Tőkeilleték alá tartozó ügyletek — A társasági vagyon növekedése — Tagi szolgáltatás — Az elért veszteségek átvállalása a keletkezésüket megelőző kötelezettségvállalás alapján)

11

2012/C 032/19

C-515/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/31/EK irányelv — 2003/33/EK határozat — Nemzeti szabályozás — Inerthulladék-lerakó — Azbesztcement-hulladék átvétele)

11

2012/C 032/20

C-329/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. december 6-i ítélete (a Cour d’appel de Paris (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alexandre Achughbabian kontra Préfet du Val-de-Marne (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — Nemzeti szabályozás, amely jogellenes tartózkodás esetén szabadságvesztés- és pénzbüntetést ír elő)

12

2012/C 032/21

C-448/10. P–C-450/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. október 6-i végzése — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10. P), Cementir Italia Srl (C-449/10. P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10. P) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Közhasznú kisajátítás ellentételezése — Villamosenergia-szolgáltatás kedvezményes díjának meghosszabbítása — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését elrendelő határozat — Az „előny” fogalma — A bizalomvédelem elve — A nemzeti jog értelmezése — Elferdítés — Fogalom — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan és nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

12

2012/C 032/22

C-515/11. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2011. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Deutsche Umwelthilfe e.V. kontra Bundesrepublik Deutschland

13

2012/C 032/23

C-559/11. sz. ügy: A Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgium) által 2011. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pelckmans Turnhout NV kontra Walter van Gastel Balen NV és társai

13

2012/C 032/24

C-574/11. sz. ügy: A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Novartis AG kontra Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

C-577/11. sz. ügy: A Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) által 2011. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — DKV Belgium kontra Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

C-579/11. sz. ügy: A Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugália) által 2011. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Grande área Metropolitana do Porto (GAMP) kontra Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território és társai

14

2012/C 032/27

C-594/11. sz. ügy: Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Christoph Becker kontra Société Air France SA

15

2012/C 032/28

C-604/11. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Spanyolország) által 2011. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Genil 48, S.L. és Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. kontra Bankinter S.A. és Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

C-613/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

16

 

Törvényszék

2012/C 032/30

T-291/04. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Enviro Tech Europe Ltd és Enviro Tech International Inc. kontra Bizottság („Környezetvédelem és fogyasztóvédelem — Az n-propil-bromid veszélyes anyagként történő osztályozása, csomagolása és címkézése — 2004/73/EK irányelv — 67/548/EGK irányelv — 1272/2008/EK rendelet — Megsemmisítés iránti kereset — A kereseti kérelmek módosítására irányuló késedelmes kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság — Szerződésen kívüli felelősség — A Bíróságnak a 2004/73 irányelv érvényességéről határozó ítélete — Tárgybeli azonosság”)

17

2012/C 032/31

T-377/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i ítélete — Evropaїki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Az európai e-kormányzati szolgáltatások információtartalmának együttműködtethetőségével kapcsolatos informatikai szolgáltatások — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolási kötelezettség — Hatáskörrel való visszaélés — Szerződésen kívüli felelősség”)

17

2012/C 032/32

T-232/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i ítélete — Luxemburg kontra Bizottság („FEOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Vidékfejlesztési intézkedések — »Kedvezőtlen helyzetű térségek« és »agrár-környezetvédelem« — Nemzeti kezelési, ellenőrzési és szankciórendszerek — Pénzügyi átalánykorrekció”)

18

2012/C 032/33

T-244/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i ítélete — Konsum Nord kontra Bizottság (Állami támogatások — Egy telek eladási ára — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését elrendelő határozat — Magánbefektetőre vonatkozó kritérium — A piaci ár meghatározása)

18

2012/C 032/34

T-437/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i ítélete — CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A kartellek tárgyában folytatott eljárás közigazgatási ügyiratának tartalomjegyzéke — A hozzáférés megtagadása — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel”)

18

2012/C 032/35

T-52/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Nycomed Danmark ApS kontra EMA („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Valamely gyógyszerkészítmény forgalombahozatali engedélye — Az 1901/2006/EK rendelet — A gyermekgyógyászati vizsgálati terv benyújtásának kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelem — Az EMA elutasító határozata — Hatáskörrel való visszaélés”)

19

2012/C 032/36

T-61/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i ítélete — Meica kontra OHIM — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Schinken King közösségi szóvédjegy bejelentése — A King korábbi nemzeti szóvédjegy — A Curry King korábbi nemzeti és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — Indokolási kötelezettség — A 40/94 rendelet 73. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 75. cikke)”)

19

2012/C 032/37

T-62/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Rintisch kontra OHIM — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTI SANCK közösségi szóvédjegy bejelentése — A PROTIPLUS, a PROTI és a PROTIPOWER korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Iratok késedelmes előterjesztése — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése) által biztosított mérlegelési jogkör — Az »eltérő rendelkezés« fogalma — A 2868/95/EK rendelet 20. szabályának (1) bekezdése — A 2868/95 rendelet 50. szabályának (1) bekezdése”)

20

2012/C 032/38

T-109/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Rintisch kontra OHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTIVITAL közösségi szóvédjegy bejelentése — A PROTIPLUS, a PROTI és a PROTIPOWER korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Iratok késedelmes előterjesztése — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése) által biztosított mérlegelési jogkör — Az »eltérő rendelkezés« fogalma — A 2868/95/EK rendelet 20. szabályának (1) bekezdése — A 2868/95 rendelet 50. szabályának (1) bekezdése”)

20

2012/C 032/39

T-152/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Rintisch kontra OHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTIACTIVE közösségi szóvédjegy bejelentése — PROTIPLUS, PROTI és PROTIPOWER korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése) biztosított mérlegelési jogkör — Az »eltérő rendelkezés« fogalma — A 2868/95/EK rendelet 20. szabályának (1) bekezdése — A 2868/95/EK rendelet 50. szabályának (1) bekezdése”)

21

2012/C 032/40

T-377/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i ítélete — Mövenpick kontra OHIM (PASSIONATELY SWISS) („Közösségi védjegy — A PASSIONATELY SWISS közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Földrajzi eredetjelző — A megkülönböztető képesség hiánya”)

21

2012/C 032/41

T-423/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd kontra Európai Közösségek Tanácsa („Dömping — Kínából származó egyes égetett magnéziatéglák behozatala — Időközi felülvizsgálatot lezáró rendelet — A rendes érték és az exportár közötti összehasonlítás — A származási ország hozzáadottérték-adójának figyelembevétele — Az eredeti vizsgálat során használttól eltérő módszer alkalmazása — A körülmények megváltozása — A 384/96/EK rendelet 2. cikke (10) bekezdésének b) pontja és 11. cikkének (9) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2.cikke (10) bekezdésének b) pontja és 11. cikkének (9) bekezdése)”)

21

2012/C 032/42

T-424/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i ítélete — Goodyear Dunlop Tyres UK kontra OHIM — Sportive (QUALIFIER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A QUALIFIER közösségi szóvédjegy bejelentése — A QUALIFIER 2006 korábbi közösségi szóvédjegy — A lajstromozás megtagadása — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

22

2012/C 032/43

T-504/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Völkl kontra OHIM — Marker Völkl (VÖLKL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VÖLKL közösségi szóvédjegy bejelentése — A VÖLKL korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A lajstromozás részleges megtagadása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése és a 2868/95/EK rendelet 22. cikkének (3) bekezdése — A fellebbezési tanács hatásköre a lajstromozás iránti kérelemmel érintett áruk vagy szolgáltatások csak egy részére korlátozott fellebbezés esetén — A 207/2009 rendelet 64. cikkének (1) bekezdése — A fellebbezési tanács határozatának megváltoztatása iránti kérelem — A 207/2009 rendelet 65. cikkének (3) bekezdése”)

22

2012/C 032/44

T-106/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („EMOGA — Orientációs részleg — Pénzügyi támogatás csökkentése — Leader+ közösségi kezdeményezési program — A 438/2001/EK rendelet 4. cikke — Arányosság”)

23

2012/C 032/45

T-237/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Vuitton Malletier kontra OHIM — Friis Group International (zárszerkezet megjelenítése) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)

23

2012/C 032/46

T-361/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Bizottság kontra Pachtitis („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Versenyvizsga-kiírás — Nyílt versenyvizsga — Az írásbeli vizsgára bocsátás megtagadása az előválogató teszt eredménye alapján — Az EPSO és a versenyvizsga-bizottság közötti hatáskörmegosztás”)

23

2012/C 032/47

T-425/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Häfele kontra OHIM (Mixfront) („Közösségi védjegy — A Mixfront közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

24

2012/C 032/48

T-433/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Allen és társai kontra Bizottság (Fellebbezés — A JET közös vállalkozás által foglalkoztatott személyi állomány — Az ideiglenes alkalmazottakétól eltérő jogállás alkalmazása — Vagyoni károk megtérítése — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Ésszerű határidő)

24

2012/C 032/49

T-488/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Franciaország kontra Bizottság („ERFA — Pénzügyi támogatás csökkentése — Közösségi strukturális támogatás Martinique régióban — Megsemmisítés iránti kereset — Közbeszerzési szerződések — 93/37/EGK irányelv — A »közvetlen támogatás« fogalma — A »sport-, szórakozási és szabadidő-létesítmények« fogalma — Indokolási kötelezettség — Az arányosság elve”)

24

2012/C 032/50

T-531/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Häfele kontra OHIM (Vorfront) („Közösségi védjegy — A Vorfront közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

25

2012/C 032/51

T-563/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — De Luca kontra Bizottság (Fellebbezés — Csatlakozó fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Nyílt versenyvizsgát követően magasabb csoportba tartozó állásba történő kinevezés — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépése — Átmeneti rendelkezések — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése)

25

2012/C 032/52

T-6/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Bizottság kontra Vicente Carbajosa és társai („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Versenyvizsga–kiírás — Nyílt versenyvizsga — Az írásbeli vizsgára bocsátás megtagadása az előválogató teszt eredménye alapján — A hatásköröknek az EPSO és a versenyvizsga — bizottság közötti elosztása — A kontradiktórius eljárás elve”)

25

2012/C 032/53

T-166/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Häfele kontra OHIM (Infront) („Közösségi védjegy — Az Infront közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

26

2012/C 032/54

T-283/11. sz. ügy: 2011. május 23-án benyújtott kereset — Fon Wireless kontra OHIM — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

T-566/11. sz. ügy: 2011. október 31-én benyújtott kereset — Viejo Valle kontra OHIM — Etablissements Coquet (barázdált kávéskészlet)

26

2012/C 032/56

T-567/11. sz. ügy: 2011. október 31-én benyújtott kereset — Viejo Valle kontra OHIM — Etablissements Coquet (mélytányér barázdákkal)

27

2012/C 032/57

T-584/11. sz. ügy: 2011. november 15-én benyújtott kereset — Atlas Transport kontra OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

T-589/11. sz. ügy: 2011. november 17-én benyújtott kereset — Phonebook of the World kontra OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

T-591/11. sz. ügy: 2011. november 15-én benyújtott kereset — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz kontra OHIM — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

T-598/11. sz. ügy: 2011. november 28-án benyújtott kereset — MPDV Mikrolab kontra OHIM (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

T-599/11. sz. ügy: 2011. november 25-én benyújtott kereset — Eni kontra OHIM — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

T-600/11. sz. ügy: 2011. november 25-én benyújtott kereset — Schuhhaus Dielmann kontra OHIM — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

T-602/11. sz. ügy: 2011. november 22-én benyújtott kereset — Pêra-Grave kontra OHIM — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

T-604/11. sz. ügy: 2011. november 28-án benyújtott kereset — Mega Brands kontra OHIM — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

T-605/11. sz. ügy: 2011. november 29-én benyújtott kereset — Novartis kontra OHIM — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

T-606/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Woodman Labs kontra OHIM — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

T-608/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Beifa Group kontra OHIM — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Íróeszközök)

32

2012/C 032/68

T-610/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — Wagon Automotive Nagold kontra Bizottság

33

2012/C 032/69

T-611/11. sz. ügy: 2011. december 1-jén benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

T-612/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — Treofan Holdings és Treofan Germany kontra Bizottság

34

2012/C 032/71

T-613/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — VMS Deutschland kontra Bizottság

35

2012/C 032/72

T-615/11. sz. ügy: 2011. december 6-án benyújtott kereset — Royal Scandinavian Casino Århus AS kontra Bizottság

36

2012/C 032/73

T-617/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — Meyr-Melnhof Karton kontra OHIM — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

T-622/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-98/10. sz., Cervelli kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 12-én hozott végzése ellen Francesca Cervelli által 2011. december 2-án benyújtott fellebbezés

37

2012/C 032/75

T-623/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — PICO Food kontra OHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

T-624/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Yueqing Onesto Electric kontra OHIM — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

T-625/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — BSH kontra OHIM (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

T-631/11. sz. ügy: 2011. december 6-án benyújtott kereset — Caventa kontra OHIM — Anson’s Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

T-633/11. sz. ügy: 2011. december 8-án benyújtott kereset — Guangdong Kito Ceramics és társai kontra Tanács

40

2012/C 032/80

T-634/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-72/10. sz., da Silva Tenreiro kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélete ellen Mario Paulo da Silva Tenreiro által 2011. december 9-én benyújtott fellebbezés

40

2012/C 032/81

T-635/11. sz. ügy: 2011. december 9-én benyújtott kereset — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki kontra Bizottság

41

2012/C 032/82

T-637/11. sz. ügy: 2011. december 15-én benyújtott kereset — Euris Consult kontra Parlament

41

2012/C 032/83

T-342/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 2-i végzése — Bard kontra OHIM — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 032/84

F-51/08. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. december 13-i ítélete — Stols kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás — A 2007. évi előléptetési időszak — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Hiány — A határozat indokai — A tárgyhoz nem tartozó indok — Hatástalan jogalap)

43

2012/C 032/85

F-30/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. december 15-i ítélete de Fays kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás — A személyzeti szabályzat 73. cikke — A betegség foglalkozási eredete elismerésének megtagadása)

43

2012/C 032/86

F-9/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. december 15-i ítélete — Sabbag Afota kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Előléptetés — 2010. évi előléptetési időszak — Értékelő jelentés hiánya)

43


HU

 

Top