Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:269:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 269, 2011. szeptember 10.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.269.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 269

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. szeptember 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 269/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 252., 2011.8.27.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2011/C 269/02

C-506/08. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. július 21-i ítélete — Svéd Királyság kontra MyTravel Group plc, Európai Bizottság (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdése és (3) bekezdésének második albekezdése — A hozzáférési jog alóli, a bírósági eljárások és a jogi vélemények, valamint a döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivételek — Összefonódások ellenőrzése — Adott összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozathoz vezető eljárás keretében készített bizottsági dokumentumok — E határozat Törvényszék általi megsemmisítése nyomán készített dokumentumok)

2

2011/C 269/03

C-194/09. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. július 21-i ítélete — Alcoa Trasformazioni Srl kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Kedvezményes villamosenergia-díj — Támogatás hiányának megállapítása — Az intézkedés módosítása és meghosszabbítása — Az EK 88. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás megindításáról szóló határozat — Létező támogatás vagy új támogatás — 659/1999/EK rendelet — Az 1. cikk b) és v) pontja — Indokolási kötelezettség — A jogbiztonság és a bizalomvédelem elve)

3

2011/C 269/04

C-303/09. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. július 14-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A 2002-ben természeti csapásokat elszenvedett településeken beruházásokat megvalósító vállalatoknak nyújtott segélyek — Visszatéríttetés)

3

2011/C 269/05

C-324/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. július 12-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — L’Oréal SA és társai kontra eBay International AG és társai (Védjegyek — Internet — Védjeggyel megjelölt, a védjegyjogosult által harmadik államokba szánt áruknak uniós fogyasztókat célzó online piacon történő eladásra való felkínálása — Ezen áruk csomagolásának eltávolítása — 89/104/EGK irányelv — 40/94/EK rendelet — Az online piac üzemeltetőjének felelőssége — 2000/31/EK irányelv („elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) — Az említett üzemeltetővel szemben hozott bírósági eltiltó határozatok — A 2004/48/EK irányelv („a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv”))

3

2011/C 269/06

C-325/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Secretary of State for the Home Department kontra Maria Dias (Személyek szabad mozgása — 2004/38/EK irányelv — 16. cikk — Huzamos tartózkodási jog — Az ezen irányelv átültetésének időpontját megelőzően véget érő időszakok — Jogszerű tartózkodás — Tartózkodás, amely kizárólag a 68/360/EGK irányelv szerint kiállított tartózkodási engedélyen alapul, anélkül hogy teljesülnének azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik bármilyen tartózkodási jog megszerzését)

5

2011/C 269/07

C-397/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Scheuten Solar Technology GmbH kontra Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Adózás — 2003/49/EK irányelv — A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszere — Iparűzési adó — Az adóalap megállapítása)

5

2011/C 269/08

C-445/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. július 7-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — IMC Securities BV kontra Stichting Autoriteit Financiële Markten (2003/6/EK irányelv — Piaci manipuláció — Az árfolyam szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten történő rögzítése)

6

2011/C 269/09

C-503/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. július 21-i ítélete (az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lucy Stewart kontra Secretary of State for Work and Pensions (Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — 4. cikk, 10. és 10a. cikk — Fiatal rokkantak rövid távú munkaképtelenségi ellátása — Egészségbiztosítási ellátás vagy rokkantsági ellátás — Lakóhelyre, a kérelem benyújtásának időpontjában való tartózkodásra és korábbi tartózkodásra vonatkozó feltétel — Uniós polgárság — Arányosság)

6

2011/C 269/10

C-518/09. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. július 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága — Ingatlanügyletekkel kapcsolatos tevékenységek gyakorlása)

7

2011/C 269/11

C-523/09. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. július 7-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus (Észt Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS kontra Veterinaar- ja Toiduamet (Közös agrárpolitika — A tejtermelésre vonatkozó egészségügyi vizsgálatok és ellenőrzések díjai)

7

2011/C 269/12

C-2/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl kontra Regione Puglia (Környezet — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme — 79/409/EGK irányelv — A vadon élő madarak védelme — A Natura 2000 európai ökológiai hálózathoz tartozó különleges természetmegőrzési területek — 2009/28/EK irányelv és 2001/77/EK irányelv — Megújuló energiaforrások — Nemzeti szabályok — A nem saját fogyasztás fedezésére szánt szélturbinák létesítésének tilalma — A projekt által a környezetre gyakorolt hatások értékelésének hiánya)

8

2011/C 269/13

C-4/10. és C-27/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. július 14-i ítélete (Korkein hallinato-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A Bureau National Interprofessionnel du Cognac által kezdeményezett eljárások (110/2008/EK rendelet — Szeszes italok földrajzi árujelzői — Időbeli hatály — Földrajzi árujelzőt tartalmazó védjegy — A földrajzi árujelzőt sértő helyzetet előidéző használat — Az ilyen védjegy lajstromozásának megtagadása vagy törlése — Rendelet közvetlen alkalmazhatósága)

8

2011/C 269/14

C-14/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. július 21-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nickel Institute kontra Secretary of State for Work and Pensions (Környezetvédelem és az emberi egészség védelme — 67/548/EGK irányelv — 1272/2008/EK rendelet — A nikkel-karbonátok, nikkel-hidroxidok és több nikkeltartalmú anyag veszélyes anyagokként történő osztályozása — A 2008/58/EK irányelv és 2009/2/EK irányelv, valamint a 790/2009/EK rendelet érvényessége — Ezen osztályozásoknak a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítása — Érvényesség — A szóban forgó anyagok belső tulajdonságainak értékelésére irányuló módszerek — Nyilvánvaló értékelési hiba — Jogalap — Indokolási kötelezettség)

9

2011/C 269/15

C-15/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. július 21-i ítélete (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Etimine SA kontra Secretary of State for Work and Pensions (Környezetvédelem és az emberi egészség védelme — 67/548/EGK irányelv — 1272/2008/EK rendelet — Bórtartalmú anyagok — 2. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő osztályozás — A 2008/58/EK irányelv és a 790/2009/EK rendelet — Ezen osztályozásoknak a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítása — Érvényesség — Az említett anyagok belső tulajdonságainak értékelésére irányuló módszerek — Nyilvánvaló értékelési hiba — Jogalap — Indokolási kötelezettség — Az arányosság elve)

10

2011/C 269/16

C-21/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nagy Károly kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Közös agrárpolitika — Az EMOGA általi finanszírozás — 1257/1999/EK és 817/2004/EK rendelet — Közösségi vidékfejlesztési támogatás — Agrár-környezetgazdálkodási termelési módszerekhez nyújtott támogatás — Az állatállomány-alapú támogatásoktól eltérő agrár-környezetgazdálkodási támogatások, amelyek odaítélése bizonyos élőállat-sűrűségtől függ — Az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazása — Szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszere — A nemzeti hatóságoknak a jogosultsági feltételek tekintetében fennálló tájékoztatási kötelezettsége)

10

2011/C 269/17

C-46/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. július 14-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Viking Gas A/S kontra Kosan Gas A/S, korábban BP Gas A/S (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — 5. és 7. cikk — Térbeli védjegyként oltalom alatt álló gázpalackok — A kizárólagos engedélyes által történő forgalomba hozatal — Az engedélyes versenytársának e palackok feltöltéséből álló tevékenysége)

11

2011/C 269/18

C-101/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. július 7-i ítélete (az Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira kontra Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Külkapcsolatok — Társulási megállapodások — Nemzeti szabályozás, amely kizárja, hogy a bolgár állampolgárokat a Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt bejegyezzék az ügyvédjelölti névjegyzékbe — Az ilyen szabályozásnak a munkafeltételekkel kapcsolatban az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés EK — Bulgária társulási megállapodásban előírt tilalmával való összeegyeztethetősége)

12

2011/C 269/19

C-104/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. július 21-i ítélete (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Partick Kelly kontra National University of Ireland (University College, Dublin) (76/207/EGK, 97/80/EK és 2002/73/EK irányelvek — A szakképzéshez való hozzájutás — Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód — Jelentkezés elutasítása — A szakképzésre jelentkező hozzáférése a többi jelentkező képesítéseivel kapcsolatos információkhoz)

12

2011/C 269/20

C-150/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) kontra Beneo-Orafti SA (Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Cukor — Cukorgyártó vállalkozásnak kiosztott átmeneti kvóták jellege és terjedelme — A 2006/2007-es gazdasági év során szerkezetátalakítási támogatásban részesülő vállalkozás lehetősége a neki kiosztott átmeneti kvóta felhasználására — A szerkezetátalakítási terv keretében vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó visszakövetelés és szankció összegének kiszámítása — A ne bis in idem elve)

13

2011/C 269/21

C-159/10. és C-160/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) kontra Land Hessen (2000/78/EK irányelv — A 6. cikk (1) bekezdése — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — A 65. életévüket betöltő ügyészek hivatalból történő nyugdíjazása — Az életkoron alapuló eltérő bánásmódot igazoló jogszerű célok — A szabályozás koherenciája)

14

2011/C 269/22

C-186/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tural Oguz kontra Secretary of State for the Home Department (Az EGK — Törökország társulási megállapodás — A kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdése — „Standstill” klauzula — Letelepedés szabadsága — Tartózkodási engedély megújításának megtagadása olyan török állampolgár esetében, aki az ezen engedélyben rögzített feltételek megszegésével alapított vállalkozást — Joggal való visszaélés)

14

2011/C 269/23

C-196/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. július 14-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG kontra Hauptzollamt Bielefeld (Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Tarifális besorolás — A 2203 és a 2208 vámtarifaszám — Malátasörből előállított, kevert ital gyártására szánt alapanyag)

15

2011/C 269/24

C-252/10. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. július 21-i ítélete — Evropaїki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) (Fellebbezés — Közbeszerzési szerződések — Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) — A „SafeSeaNet”-alkalmazásra vonatkozó közbeszerzési eljárás — Valamely ajánlattevő ajánlatát elutasító határozat — A szerződés odaítélésének szempontjai — Részszempontok — Indokolási kötelezettség)

15

2011/C 269/25

C-263/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. július 7-i ítélete (a Tribunalul Gorj (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Iulian Andrei Nisipeanu kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu (Belső adók — EUMSZ 110. cikk — A gépjárművek első nyilvántartásba vételekor kivetett környezetszennyezési adó)

16

2011/C 269/26

C-284/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Telefónica de España, SA kontra Administración del Estado (97/13/EK irányelv — A távközlési szolgáltatások terén az általános felhatalmazásokra és az egyedi engedélyekre vonatkozó közös szabályozási keret — Általános felhatalmazással rendelkező vállalkozásokra alkalmazható díjak és illetékek — 6. cikk — Értelmezés — A bruttó működési bevétel bizonyos százaléka alapján számított éves díj fizetését előíró nemzeti szabályozás)

16

2011/C 269/27

C-310/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. július 7-i ítélete (a Curtea de Apel Bacău (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești kontra Ștefan Agafiței és társai (A bírákat és ügyészeket megillető díjazás — Valamely társadalmi-foglalkozási csoportba tartozáson vagy a munkavégzés helyén alapuló hátrányos megkülönböztetés — A bekövetkezett kár megtérítésének feltételei — 2000/43/EK irányelv és 2000/78/EK irányelv — Alkalmazhatatlanság — Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlansága)

17

2011/C 269/28

C-459/10. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. július 21-i ítélete — Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A DHL-nek a lipcse-hallei repülőtéren létrehozott új központjában lévő bizonyos állásokat érintő képzési projekthez nyújtott támogatás — A támogatás egy részét a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat megsemmisítése iránti kereset — A támogatás szükségességének vizsgálata — A támogatás ösztönző hatásainak és a letelepedési hely kiválasztására való pozitív következményeinek figyelmen kívül hagyása)

17

2011/C 269/29

C-464/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. július 14-i ítélete (a cour d’appel de Mons (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — État belge kontra a Tiercé Franco-Belge SA csődbiztosaiként eljáró Pierre Henfling, Raphaël Davin és Koenraad Tanghe (Adózás — Hatodik HÉA-irányelv — 6. cikk, (4) bekezdés — Mentesség — 13. cikk, B. rész, f) pont — Szerencsejátékok — Saját nevében eljáró, de fogadásszervezési tevékenységet végző megbízó javára tevékenykedő bizományos (trafikos) által nyújtott szolgáltatás)

17

2011/C 269/30

C-155/11. PPU sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. június 10-i végzése (a Rechtbank ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bibi Mohammad Imran kontra Minister van Buitenlandse Zaken (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Okafogyottság)

18

2011/C 269/31

C-161/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. június 22-i végzése (a Tribunale di Trani (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vino Cosimo Damiano kontra Poste Italiane SpA (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a, 103. cikkének 1. §-a és 104. cikkének 3. §-a — Szociálpolitika — Határozott idejű munkaszerződések — Közszektor — Első vagy egyetlen szerződés — Az objektív okok megjelölésének kötelezettségétől való eltérés — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Az uniós joghoz való kapcsolódás hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

18

2011/C 269/32

C-93/11. P. sz. ügy: A T-245/10. sz., Verein Deutsche Sprache e.V. kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2010. december 17-én hozott végzés ellen a Verein Deutsche Sprache e.V. által 2011. február 25-én benyújtott fellebbezés

19

2011/C 269/33

C-124/11. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2011. március 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

C-125/11. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2011. március 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Robert Klinke

19

2011/C 269/35

C-143/11. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2011. március 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jörg-Detlef Müller kontra Bundesrepublik Deutschland

19

2011/C 269/36

C-156/11. sz. ügy: A Tribunale di Bergamo (Olaszország) által 2011. április 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Procura della Repubblica kontra Ibrahim Music

20

2011/C 269/37

C-185/11. sz. ügy: 2011. április 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

20

2011/C 269/38

C-229/11. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Passau (Németország) által 2011. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alexander Heimann kontra Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

C-230/11. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Passau (Németország) által 2011. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Konstantin Toltschin kontra Kaiser GmbH

21

2011/C 269/40

C-245/11. sz. ügy: Az Asylgerichtshof (Ausztria) által 2011. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — K kontra Bundesasylamt

21

2011/C 269/41

C-252/11. sz. ügy: A Krajský súd v Prešove (Szlovák Köztársaság) által 2011. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Erika Šujetová kontra Rapid life životná poisťovňa, as

22

2011/C 269/42

C-264/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-379/06. sz., Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. kontra Európai Bizottság ügyben 2011. március 24-én hozott ítélete ellen a Kaimer GmbH & Co. Holding KG és társai által 2011. május 27-én benyújtott fellebbezés

22

2011/C 269/43

C-268/11. sz. ügy: A Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Németország) által 2011. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Atilla Gülbahce kontra Freie und Hansestadt Hamburg

23

2011/C 269/44

C-273/11. sz. ügy: A Baranya Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mecsek-Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2011/C 269/45

C-275/11. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2011 június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH kontra Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

C-282/11. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2011. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Concepción Salgado González kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

25

2011/C 269/47

C-283/11. sz. ügy: A Bundeskommunikationssenat (Ausztria) által 2011. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sky Österreich GmbH kontra Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

C-299/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra Gemeente Vlaardingen

26

2011/C 269/49

C-307/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-202/09. sz., Deichmann SE kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. április 13-án hozott ítélete ellen a Deichmann SE által 2011. június 20-án benyújtott fellebbezés

26

2011/C 269/50

C-311/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-523/09. sz., Smart Technologies ULC kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2011. április 13-án hozott ítélete ellen a Smart Technologies ULC által 2011. június 20-án benyújtott fellebbezés

27

2011/C 269/51

C-315/11. sz. ügy: A Rechtbank Breda (Hollandia) által 2011. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A. T. G. M. van de Ven, M. A. H. T. van de Ven-Janssen kontra Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

27

2011/C 269/52

C-316/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-96/11. sz., Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. április 15-én hozott végzése ellen a Longevity Health Products, Inc által 2011. június 22-én benyújtott fellebbezés

28

2011/C 269/53

C-317/11. sz. ügy: A Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg (Németország) által 2011. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rainer Reimann kontra Philipp Halter GmbH & Co. sprengunternehmen KG

28

2011/C 269/54

C-318/11. sz. ügy: A Förvaltningsrätten i Falun (Svédország) által 2011. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daimler AG kontra Skatteverket

29

2011/C 269/55

C-319/11. sz. ügy: A Förvaltningsrätten i Falun (Svédország) által 2011. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Widex A/S kontra Skatteverket

29

2011/C 269/56

C-325/11. sz. ügy: A Sąd Rejonowy w Koszalinie (Lengyel Köztársaság) által 2011. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Krystyna Alder és Ewald Alder kontra Sabina Orłowska und Czesław Orłowski

29

2011/C 269/57

C-326/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard B. V., a másik fél az eljárásban: Staatssecretaris van Financiën

30

2011/C 269/58

C-328/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-209/09. sz., Alder Capital Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Gimv Nederland BV ügyben 2011. április 13-án hozott ítélete ellen az Alder Capital Ltd által 2011. június 28-án benyújtott fellebbezés

30

2011/C 269/59

C-332/11. sz. ügy: A Hof van Cassatie (Belgium) által 2011. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ProRail NV kontra Xpedys NV és társai

31

2011/C 269/60

C-333/11. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2011. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Koniklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverlerners (Febetra) kontra Belgische Staat

31

2011/C 269/61

C-335/11. sz. ügy: A Sø- og Handelsretten (Dánia) által 2011. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Jette Ring nevében eljáró HK Danmark kontra Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

31

2011/C 269/62

C-336/11. sz. ügy: A cour d’appel de Lyon (Franciaország) által 2011. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal des douanes Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects kontra Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohn & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

32

2011/C 269/63

C-337/11. sz. ügy: A Sø- og Handelsretten (Dánia) által 2011. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Lone Skouboe Werge nevében eljáró HK Danmark kontra Pro Display A/S (felszámolás alatt)

32

2011/C 269/64

C-338/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — az FIM Santander Top 25 Euro Fi képviseletében eljáró Santander Asset Management SGIIC SA kontra Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

33

2011/C 269/65

C-339/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a Carteria Mobiliaria SA SICAV képviseletében eljáró Santander Asset Management SGIIC SA kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

33

2011/C 269/66

C-340/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — az Alltri Inka képviseletében eljáró Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/67

C-341/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a DBI-Fonds APT no 737 képviseletében eljáró Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/68

C-342/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SICAV KBC Select Immo kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/69

C-343/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/70

C-344/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — International Values Series of the DFA Investment Trust Co. kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/71

C-345/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/72

C-346/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SICAV GA Fund B kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/73

C-347/11. sz. ügy: A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2011. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — az AMB Generali Aktien Euroland képviseletében eljáró Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH kontra Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/74

C-356/11. sz. ügy: A Korkein hallinto oikeus (Finnország) által 2011. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — O, S

36

2011/C 269/75

C-357/11. sz. ügy: A Korkein hallinto oikeus (Finnország) által 2011. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/76

C-358/11. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2011. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue

36

2011/C 269/77

C-363/11. sz. ügy: Az Elegktiko Synedrio (Görögország) által 2011. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Elegktiko Synedrio Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium melletti biztosa kontra a Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium számviteli osztálya és Konstantinos Antonopoulos

37

2011/C 269/78

C-373/11. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias által 2011. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou kontra 1) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon 2) Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

C-378/11. P. sz. ügy: A T-95/11. sz., Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. április 15-én hozott végzés ellen a Longevity Health Products, Inc által 2011. június 21-én benyújtott fellebbezés

38

2011/C 269/80

C-455/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. július 1-jei végzése (a Centrale Raad van Beroep (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

38

2011/C 269/81

C-16/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. július 6-i végzése — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

38

2011/C 269/82

C-20/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. június 15-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

39

2011/C 269/83

C-43/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. július 6-i végzése (a Tribunale di Milano (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Procura della Repubblica kontra Assane Samb

39

2011/C 269/84

C-169/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. július 7-i végzése (a Tribunale di Frosinone (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Procura della Repubblica kontra Patrick Conteh

39

2011/C 269/85

C-187/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. július 6-i végzése (a Tribunale di Treviso (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Procura della Repubblica kontra Elena Vermisheva

39

 

Törvényszék

2011/C 269/86

T-357/02. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 14-i ítélete — Freistaat Sachsen kontra Bizottság („Állami támogatások — A Szászország tartomány hatóságai által nyújtott támogatások — Coachinghoz, vásárokon és kiállításokon való részvételhez, együttműködéshez és formatervezéshez nyújtott támogatás — A támogatási programot részben a közös piaccal összeegyeztethetőnek, részben azzal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A kis- és középvállalkozások javára szóló támogatási program — A mérlegelési jogkör gyakorlásának mellőzése — Indokolási kötelezettség”)

40

2011/C 269/87

T-189/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 14-i ítélete — Arkema France kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Hidrogén-peroxid és nátrium-perborát — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — A gondos ügyintézés elve — Bírságok — Az engedékenységi közlemény)

40

2011/C 269/88

T-190/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 14-i ítélete — Total és Elf Aquitaine kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Hidrogén-peroxid és nátrium-perborát — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Védelemhez való jog — Az ártatlanság vélelme — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — A büntetések és szankciók egyéniesítésének elve — A büntetőjogi törvényesség elve — A gondos ügyintézés elve — Jogbiztonság — Hatáskörrel való visszaélés — Bírságok)

40

2011/C 269/89

T-38/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Shell Petroleum és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya — Súlyosító körülmények”)

41

2011/C 269/90

T-39/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — ENI kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya — Súlyosító körülmények”)

41

2011/C 269/91

T-42/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Dow Chemical és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Súlyosító körülmények”)

42

2011/C 269/92

T-44/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Kaučuk kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A kartellben való részvétel — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Enyhítő körülmények”)

42

2011/C 269/93

T-45/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Unipetrol kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A kartellben való részvétel — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok”)

42

2011/C 269/94

T-53/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Trade-Stomil kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A kartellben való részvétel — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Enyhítő körülmények”)

43

2011/C 269/95

T-59/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Polimeri Europa kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Egységes jogsértés — A kartell fennállásának bizonyítása — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Súlyosító körülmények”)

43

2011/C 269/96

T-138/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Schindler Holding és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Közbeszerzési eljárások manipulálása — A piacok felosztása — Az árak rögzítése”)

44

2011/C 269/97

T-141/07., T-142/07., T-145/07. és T-146/07. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — General Technic-Otis és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Közbeszerzési eljárások manipulálása — A piacok felosztása — Az árak rögzítése”)

44

2011/C 269/98

T-144/07., T-147/07., T-148/07., T-149/07., T-150/07. és T-154/07. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Közbeszerzési eljárások manipulálása — A piacok felosztása — Az árak rögzítése”)

45

2011/C 269/99

T-151/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Kone és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Közbeszerzési eljárások manipulálása — A piacok felosztása — Az árak rögzítése”)

45

2011/C 269/00

T-108/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 15-i ítélete — Zino Davidoff SA kontra OHIM — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GOOD LIFE közösségi szóvédjegy bejelentése — A GOOD LIFE korábbi nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — Gondossági kötelezettség — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (1) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)”)

46

2011/C 269/01

T-81/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („ERFA — Pénzügyi támogatás csökkentése — Az 1. célkitűzésbe tartozó (1994-1999) »Hozzáférhetőség és Útvonalak« Görögországban operatív program — Kiegészítő feladatok Bizottság általi átruházása harmadik személyekre — Szakmai titok — Pénzügyi kiigazítás mértéke — A Bizottság mérlegelési mozgástere — Bírósági felülvizsgálat”)

46

2011/C 269/02

T-160/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 14-i ítélete — Winzer Pharma kontra OHIM — Alcon (OFTAL CUSI) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OFTAL CUSI közösségi szóvédjegy bejelentése — Az Ophtal korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

47

2011/C 269/03

T-220/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 15-i ítélete — Ergo Versicherungsgruppe kontra OHIM — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ERGO közösségi szóvédjegy bejelentése — Az URGO korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

47

2011/C 269/04

T-221/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 15-i ítélete — Ergo Versicherungsgruppe kontra OHIM — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ERGO Group közösségi szóvédjegy bejelentése — Az URGO korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

47

2011/C 269/05

T-499/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Evonik Industries kontra OHIM (Bíborszínű, lekerekített sarkú négyszög) („Közösségi védjegy — Bíborszínű, lekerekített sarkú négyszöget ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

48

2011/C 269/06

T-88/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Inter IKEA Systems kontra OHIM — Meteor Controls (GLÄNSA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GLÄNSA közösségi szóvédjegy bejelentése — A GLANZ korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

48

2011/C 269/07

T-222/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 14-i ítélete — ratiopharm kontra OHIM — Nycomed (ZUFAL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZUFAL közösségi szóvédjegy bejelentése — A ZURCAL korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — Az áruk hasonlósága — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A védjegybejelentésben megjelölt áruk korlátozása — A 207/2009 rendelet 43. cikkének (1) bekezdése”)

48

2011/C 269/08

T-422/10. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. július 12-i végzése — Emme kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — Bírságot kiszabó bizottsági határozat — Bankgarancia — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Vagyoni kár — Rendkívüli körülmények hiánya — Sürgősség hiánya)

49

2011/C 269/09

T-142/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. július 13-i végzése — SIR kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alapeljárás okafogyottsága — Okafogyottság”)

49

2011/C 269/10

T-160/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. július 13-i végzése — Petroci kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Okafogyottság az alapeljárásban — Okafogyottság”)

49

2011/C 269/11

T-326/11. sz. ügy: 2011. június 20-án benyújtott kereset — Brainlab kontra OHIM (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

T-327/11. sz. ügy: 2011. június 20-án benyújtott kereset — Vinci Energies Schweiz kontra OHIM — Estavis (a Brandenburgi kapu sárga színben való ábrázolása)

50

2011/C 269/13

T-328/11. sz. ügy: 2011. június 21-én benyújtott kereset — Leifheit kontra OHIM (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

T-333/11. sz. ügy: 2011. június 24-én benyújtott kereset — Wessang kontra OHIM — Greinwald (star foods)

51

2011/C 269/15

T-355/11. sz. ügy: 2011. július 5-én benyújtott kereset — Segovia Bonet kontra OHIM — IES (IES)

52

2011/C 269/16

T-356/11. sz. ügy: 2011. július 1-jén benyújtott kereset — Restoin kontra OHIM (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

T-361/11. sz. ügy: 2011. július 6-án benyújtott kereset — Hand Held Products kontra OHIM — Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

T-366/11. sz. ügy: 2011. július 6-án benyújtott kereset — Bial — Portela & Ca kontra OHIM — Isdin (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

T-371/11. sz. ügy: 2011. július 11-én benyújtott kereset — Monier Roofing Components kontra OHIM (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

T-372/11. sz. ügy: 2011. július 15-én benyújtott kereset — Basic kontra OHIM — Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

T-378/11. sz. ügy: 2011. július 18-án benyújtott kereset — Langguth Erben kontra OHIM (MEDINET)

55

2011/C 269/22

T-379/11. sz. ügy: 2011. július 21-én benyújtott kereset — Hüttenwerke Krupp Mannesmann és társai kontra Bizottság

55

2011/C 269/23

T-381/11. sz. ügy: 2011. július 21-én benyújtott kereset — Eurofer kontra Bizottság

56

2011/C 269/24

T-390/11. sz. ügy: 2011. július 21-én benyújtott kereset — Evonik Industries kontra OHIM — Bornemann (EVONIK)

57


HU

 

Top