EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 80, 2011. március 12.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.080.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 80

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. március 12.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 080/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 72., 2011.3.5.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2011/C 080/02

C-382/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. január 25-i ítélete (az Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Michael Neukirchinger kontra Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Légi közlekedés — Kereskedelmi célú hőlégballonos repülések szervezésére vonatkozó engedély — EK 12. cikk — Lakóhelyre vagy székhelyre vonatkozó feltétel — Közigazgatási szankciók)

2

2011/C 080/03

C-90/09. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. január 20-i ítélete — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A gumiipari vegyi anyagok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Vállalkozáscsoport — Az anyavállalat egyetemleges felelőssége a versenyjogi szabályok leányvállalatai általi megsértéséért — A vállalkozáscsoportot vezető anyavállalatnak való betudás)

2

2011/C 080/04

C-155/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. január 20-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 12., EK 18., EK 39. és EK 43. cikk — Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4., 28. és 31. cikke — Adójogszabályok — Az első ingatlan vételéhez kapcsolódó vagyonátruházási illeték alóli mentesség feltételei — Kizárólag a belföldi lakóhellyel rendelkezők és a vétel időpontjában külföldi lakóhellyel rendelkező görög származású személyek részére fenntartott mentesség)

3

2011/C 080/05

C-168/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. január 27-i ítélete (a Tribunale di Milano (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Flos SpA kontra Semeraro Casa e Famiglia SpA (Ipari és kereskedelmi tulajdon — 98/71/EK irányelv — A formatervezési minták oltalma — 17. cikk — A formatervezési minták védelme és a szerzői jogi védelem halmozódásának kötelezettsége — Nemzeti szabályozás, amely egy bizonyos időszakra kizárja vagy érvényesíthetetlenné teszi a szerzői jogi védelmet a hatálybalépését megelőzően a közkincs részévé vált formatervezési minták tekintetében — A bizalomvédelem elve)

4

2011/C 080/06

C-463/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. január 20-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CLECE, S.A. kontra María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (Szociálpolitika — 2001/23/EK irányelv — Vállalkozások átruházása — A munkavállalók jogainak védelme — Az „átruházás” fogalma — Takarítási tevékenységek — Valamely önkormányzat által új személyzet felvételével közvetlenül ellátott tevékenység)

4

2011/C 080/07

C-489/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. január 27-i ítélete (a Hof van Beroep te Gent (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vandoorne NV kontra Belgische Staat (Hatodik HÉA-irányelv — A 11. cikk C. pontjának (1) bekezdése és a 27. cikk (1) és (5) bekezdése — Adóalap — Egyszerűsítési szabályozások — Dohánygyártmányok — Adójegyek — A HÉA-nak kizárólag a forrásnál való beszedése — Közbenső értékesítő — A vételár egészének vagy egy részének meg nem fizetése — A HÉA-visszatérítés megtagadása)

5

2011/C 080/08

C-490/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. január 27-i ítélete — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — EK 49. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — A Luxemburgi Nagyhercegségtől eltérő tagállamokban végzett laboratóriumi elemzések és vizsgálatok költségeinek meg nem térítése — Az ilyen elemzések és vizsgálatok megelőlegezett költségének megtérítés formájában való viselését elő nem író nemzeti szabályozás — Az egészségügyi ellátások költségének viselését az e szabályozásban előírt feltételek teljesítésétől függővé tévő nemzeti szabályozás)

5

2011/C 080/09

C-92/10. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. január 13-i ítélete — Media-Saturn-Holding GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — Reklámjelmondatot magában foglaló és önmagukban véve megkülönböztető képességgel nem rendelkező alkotóelemekből álló védjegy — „BEST BUY” ábrás megjelölés)

6

2011/C 080/10

C-559/08. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. szeptember 16-i végzése — Deepak Rajani (Dear!Net Online) kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Artoz-Papier AG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az ATOZ szóvédjegy — Az ARTOZ nemzetközi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — A lajstromozás megtagadása)

6

2011/C 080/11

C-342/09. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2010. október 27-i végzése — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs (székhelye: Gallecs) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése — Gallecs ábrás védjegy — A GALLO, a GALLO AZEITE NOVO és az Azeite Novo nemzeti ábrás védjegyek, valamint a GALLO közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A felszólalás elutasítása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

7

2011/C 080/12

C-459/09. P. sz. ügy: A Bíróság 2010. szeptember 16-i végzése — Dominio de la Vega, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Ambrosio Velasco SA („Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A DOMINIO DE LA VEGA közösségi ábrás védjegy bejelentése — A PALACIO DE LA VEGA korábbi közösségi ábrás védjegy — Az összetévesztés Unió területének egy részén fennálló veszélye — A védjegyek közötti hasonlóság értékelése — Domináns elem”)

7

2011/C 080/13

C-487/09. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. október 6-i végzése (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Immogolf SA kontra Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 69/335/EGK irányelv — Közvetett adók — Tőkefelhalmozás — Értékpapírok átruházása — Főként ingatlanokból álló társasági tőke)

8

2011/C 080/14

C-532/09. P.. sz. ügy: A Bíróság 2010. október 4-i végzése — Vladimir Ivanov kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset — A felvétel esélyének elvesztése — Az eljárással való visszaélés tilalmának elve — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

8

2011/C 080/15

C-74/10 és C-75/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság 2010. szeptember 29-i végzése — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság alapokmányának 19. cikke — Harmadik személynek nem minősülő ügyvéd általi képviselet — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

9

2011/C 080/16

C-84/10. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2010. október 22-i végzése — Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Merck KGaA („Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A »Kids Vits« szómegjelölés — A VITS4KIDS közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Az érintett közönség figyelmének mértéke — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — Meghallgatáshoz való jog”)

9

2011/C 080/17

C-290/10. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. szeptember 9-i végzése — Franssons Verkstäder AB kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Lindner Recyclingtech GmbH (Fellebbezés — A Törvényszék előtt az OHIM harmadik fellebbezési tanácsa határozatának hatályon kívül helyezése iránt benyújtott kereset — 6/2002/EK rendelet — Keresetindítási határidő — Késedelem miatti elfogadhatatlanság — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

9

2011/C 080/18

C-513/10. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-311/10. sz., Dimitris Platis kontra Tanács és Görögország ügyben 2010. szeptember 30-án hozott ítélete ellen Dimitris Platis által 2010. október 14-én benyújtott fellebbezés

10

2011/C 080/19

C-587/10. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2010. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VSTR Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) kontra Finanzamt Plauen, beavatkozó: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

C-594/10. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2010. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — T. G. van Laarhoven kontra Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

C-600/10. sz. ügy: 2010. december 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

11

2011/C 080/22

C-603/10. sz. ügy: Az Upravno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2010. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pelati d.o.o. kontra Republika Slovenija

12

2011/C 080/23

C-613/10. sz. ügy: A Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Olaszország) által 2010. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem– Danilo Debiasi kontra Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

C-622/10. sz. ügy: Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 2010. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rémi Paquot kontra État belge — SPF Finances

12

2011/C 080/25

C-623/10. sz. ügy: Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 2010. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adrien Daxhelet kontra État belge — SPF Finances

13

2011/C 080/26

C-7/11. sz. ügy: A Tribunale di Palermo (Olaszország) által 2011. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fabio Caronna elleni büntetőeljárás

14

2011/C 080/27

C-12/11. sz. ügy: A Dublin Metropolitan District Court (Írország) által 2011. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Denise McDonagh kontra Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

C-14/11. sz. ügy: A T-24/05. sz., Alliance International, Inc., (korábban Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2010. október 27-én hozott ítélet ellen az Európai Bizottság által 2011. január 11-én benyújtott fellebbezés

15

2011/C 080/29

C-20/11. sz. ügy: 2011. január 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

15

2011/C 080/30

C-22/11. sz. ügy: A Korkein Oikeus (Finnország) által 2011. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finnair Oyj kontra Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

C-37/11. sz. ügy: 2011. január 25-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

16

2011/C 080/32

C-455/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. szeptember 22-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

17

2011/C 080/33

C-525/09. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2010. szeptember 28-i végzése — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

17

 

Törvényszék

2011/C 080/34

T-437/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. február 2-i ítélete — Oyster Cosmetics kontra OHIM — Kadabell (Oyster cosmetics) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Oyster cosmetics közösségi ábrás védjegy bejelentése — A Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

18

2011/C 080/35

T-54/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. január 21-i végzése — Vtesse Networks kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Távközlés — Az Egyesült Királyságban a vállalkozások ingatlanvagyonára kivetett adó — Határozat, amely megállapítja, hogy a szóban forgó intézkedés nem minősül támogatásnak — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

18

2011/C 080/36

T-586/10. sz. ügy: 2010. december 22-én benyújtott kereset — Aktieselskabet af 21. november 2001 kontra OHIM — Parfums Givency (only givenchy)

19

2011/C 080/37

T-592/10. sz. ügy: 2010. december 27-én benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

T-593/10. sz. ügy: 2010. december 29-én benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

T-596/10. sz. ügy: 2010. december 28-án benyújtott kereset — Almunia Textil kontra OHIM — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

T-597/10. sz. ügy: 2010. december 27-én benyújtott kereset — Biodes kontra OHIM — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

T-598/10. sz. ügy: 2010. december 27-én benyújtott kereset — Biodes kontra OHIM — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

T-14/11. sz. ügy: 2011. január 11-én benyújtott kereset — Timab Industries és CFPR kontra Bizottság

22

2011/C 080/43

T-23/11. sz. ügy: 2011. január 17-én benyújtott kereset — El Corte Iglés kontra OHIM — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

T-24/11. sz. ügy: 2011. január 19-én benyújtott kereset — Bank Refah Kargaran kontra Tanács

23

2011/C 080/45

T-25/11. sz. ügy: 2011. január 17-én benyújtott kereset — Germans Boada kontra OHIM (egy csempevágó formája)

23

2011/C 080/46

T-29/11. sz. ügy: 2011. január 14-én benyújtott kereset — Technische Universität Dresden kontra Bizottság

23

2011/C 080/47

T-33/11. sz. ügy: 2011. január 24-én benyújtott kereset — Peeters Landbouwmachines kontra OHIM — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

T-34/11. sz. ügy: 2011. január 24-én benyújtott kereset — Canon Europa kontra Bizottság

24

2011/C 080/49

T-35/11. sz. ügy: 2011. január 24-én benyújtott kereset — Kyocera Mita Europe kontra Bizottság

25

2011/C 080/50

T-36/11. sz. ügy: 2011. január 24-én benyújtott kereset — Japan Airlines kontra Bizottság

25

2011/C 080/51

T-39/11. sz. ügy: 2011. január 24-én benyújtott kereset — Cargolux Airlines kontra Bizottság

26

2011/C 080/52

T-40/11. sz. ügy: 2011. január 24-én benyújtott kereset — Lan Airlines és Lan Cargo kontra Bizottság

27

2011/C 080/53

T-42/11. sz. ügy: 2011. január 19-én benyújtott kereset — Universal kontra Bizottság

28

2011/C 080/54

T-44/11. sz. ügy: 2011. január 17-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság

29

2011/C 080/55

T-45/11. sz. ügy: 2011. január 21-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság

30

2011/C 080/56

T-46/11. sz. ügy: 2011. január 24-én benyújtott kereset — Deutsche Lufthansa és társai kontra Bizottság

31

2011/C 080/57

T-48/11. sz. ügy: 2011. január 24-én benyújtott kereset — British Airways kontra Bizottság

32

2011/C 080/58

T-54/11. sz. ügy: 2011. január 27-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság

33

2011/C 080/59

T-57/11. sz. ügy: 2011. január 27-án benyújtott kereset — Castelnou Energía kontra Bizottság

33

2011/C 080/60

T-399/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. január 25-i végzése — Basell Polyolefine kontra Bizottság

34


HU

 

Top