Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:055:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 55, 2011. február 19.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.055.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 55

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. február 19.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 055/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 46., 2011.2.12.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2011/C 055/02

C-303/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Land Baden-Württemberg kontra Metin Bozkurt (Az EGK-Törökország társulási megállapodás — Családegyesítés — A Társulási Tanács 1/80 határozata 7. cikkének első bekezdése — Török munkavállaló házastársa, aki e munkavállalóval több mint öt éven keresztül élt együtt — A tartózkodási jog megtartása a házasság felbontása után — Az érdekelt elítélése a volt felesége sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények miatt — Joggal való visszaélés)

2

2011/C 055/03

C-439/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. december 7-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC” VZW kontra Raad voor de Mededinging, Minister van Economie (Versenypolitika — Nemzeti eljárás — Nemzeti versenyhatóságoknak a bírósági eljárásokban való részvétele — Vegyes, bírósági és közigazgatási jellegű nemzeti versenyhatóság — Ilyen hatóság határozatával szembeni kereset — 1/2003/EK rendelet)

2

2011/C 055/04

C-537/08. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 16-i ítélete — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH kontra Freistaat Thüringen, Németországi Szövetségi Köztársaság, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat — A jogbiztonság és a bizalomvédelem elve)

3

2011/C 055/05

C-568/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 9-i ítélete (a Rechtbank Assen (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV kontra Provincie Drenthe (Közbeszerzési szerződések — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások — 89/665/EGK irányelv — Jogorvoslati eljárás előírására vonatkozó tagállami kötelezettség — Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró számára a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló olyan határozat engedélyezését lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amelyet az ügy érdemében döntő bíróság utólag az uniós szabályokkal ellentétesnek ítélhet — Az irányelvvel való összeegyeztethetőség — Kártérítés megítélése a jogsértést szenvedő ajánlattevők részére — Feltételek)

3

2011/C 055/06

C-585/08. és C-144/09. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2010. december 7-i ítélete (Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Pammer kontra Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08) és Hotel Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller (C-144/09) („Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése — Joghatóság fogyasztói szerződések esetén — Teherhajó-utazási szerződés — A »szervezett utazási forma« fogalma — Szállodai tartózkodásra vonatkozó szerződés — Az utazás és a szálloda internetes oldalon történő bemutatása — A fogyasztó lakóhelyének tagállama felé »irányuló« tevékenység fogalma — Szempontok — Az internetes oldal elérhetősége”)

4

2011/C 055/07

C-89/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010 december 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A letelepedés szabadsága — EK 43. cikk — Közegészség — Orvosbiológiai elemző laboratóriumok működtetése — Nemzeti szabályozás, amely a nem biológus foglalkozást gyakorló tagok törzstőkében való részesedését 25 %-ban korlátozza — Egy vagy több orvosbiológiai elemző laboratórium közös működtetésére létrehozott kettőnél több társaság tőkéjében való részesedés tilalma — A biológusok szakmai függetlenségének biztosítására irányuló cél — Az orvosbiológia területén fennálló kínálat változatosságának fenntartására irányuló cél — Koherencia — Arányosság)

5

2011/C 055/08

C-103/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (Court of Appeal (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs kontra Weald Leasing Limited („Hatodik HÉA-irányelv — A visszaélésszerű magatartás fogalma — Valamely vállalkozáscsoport által a le nem vonható HÉA megfizetésének időben való szétterítése érdekében végrehajtott lízingügyletek”)

6

2011/C 055/09

C-137/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 16-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marc Michel Josemans kontra Burgemeester van Maastricht (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Áruk szabad mozgása — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — A coffee-shopok látogatásának jogát kizárólag a Hollandiában lakóhellyel rendelkezők számára fenntartó, helyi hatóság által hozott intézkedés — Úgynevezett „könnyű drogok” árusítása — Alkoholmentes italok és élelmiszerek árusítása — A kábítószer-turizmus és a vele járó zavaró körülmények elleni küzdelmet szolgáló cél — Közrend — A közegészség védelme — Koherencia — Arányosság)

6

2011/C 055/10

C-163/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 9-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Repertoire Culinaire Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (92/83/EGK irányelv — Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolása — 20. cikk, első francia bekezdés és 27. cikk, (1) bekezdés, e) és f) pont — Főzőbor, főzőportói és főzőkonyak)

7

2011/C 055/11

C-239/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 16-i ítélete (a Landgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG kontra BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Állami támogatások — A Németországi Szövetségi Köztársaság által földszerzéshez adott támogatások — A földprivatizációra és a mezőgazdasági szerkezetátalakításra vonatkozó program az új német tartományokban)

7

2011/C 055/12

C-241/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 9-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fluxys SA kontra Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság hatásköre — Az alapeljárás felperesének részleges elállása — A vonatkozó jogi háttér megváltozása — A Bíróság válaszának a jogvita eldöntése szempontjából szükségtelenné válása — Okafogyottság)

8

2011/C 055/13

C-266/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 16-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co. kontra College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, korábban College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Környezet — Növényvédő szerek — 91/414/EGK irányelv — Információkhoz való nyilvános hozzáférés — 90/313/EGK irányelv és 2003/4/EGK irányelv — Időbeli hatály — A „környezeti információ” fogalma — A kereskedelmi és ipari információk bizalmassága)

8

2011/C 055/14

C-270/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 16-i ítélete (a Court of Session (Scotland), Edinburgh (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — MacDonald Resorts Limited kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (HÉA — 77/388/EGK hatodik irányelv — Adómentességek — A 13. cikk B. részének b) pontja — Ingatlanok bérbeadása — Üdülőingatlanok átmeneti használatához való joggá alakítható szerződéses jogok értékesítése)

9

2011/C 055/15

C-279/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 22-i ítélete (Kammergericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Az uniós jogon alapuló jogok hatékony bírói jogvédelme — Bírósághoz fordulás joga — Költségmentesség — A költségmentességet „közérdek” hiányában a jogi személyektől megtagadó nemzeti szabályozás)

9

2011/C 055/16

C-285/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. december 7-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — R. elleni büntetőeljárás („Hatodik HÉA-irányelv — A 28c. cikk A. részének a) pontja — HÉA-kijátszás — A Közösségen belüli termékértékesítések HÉA alóli mentességének megtagadása — Az eladó adókijátszásban való tevékeny részvétele — Az adókijátszás, az adókikerülés és az esetleges visszaélések elleni küzdelmet érintő tagállami hatáskörök”)

10

2011/C 055/17

C-296/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 9-i ítélete (a Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vlaamse Gemeenschap kontra Maurits Baesen (Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — A 13. cikk (2) bekezdésének d) pontja — A köztisztviselőnek „minősülő személyek” fogalma — Hatósággal kötött munkaszerződés)

11

2011/C 055/18

C-300/09 és C-301/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 9-i ítélete (a Raad van State — Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Justitie kontra F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09) (Az EGK — Törökország társulási megállapodás — Munkavállalók szabad mozgása — Az 1/80 társulási tanácsi határozat 13. cikkében előírt „standstill” szabály — A munkaerőpiachoz való hozzáféréssel szembeni új korlátozások bevezetésének megtiltása a tagállamok számára)

11

2011/C 055/19

C-339/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 16-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skoma-Lux s. r. o. kontra Celní ředitelství Olomouc (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 2204 és 2206 vámtarifaszám — Friss szőlőből készült, erjesztett ital — 15,8-16,1 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalom — Kukoricaalkohol és répacukor hozzáadása a gyártás során)

12

2011/C 055/20

C-340/09. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 9-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/22/EK irányelv — A 4. cikk (2)–(5) bekezdése — Vadon élő állatok tartása — Állatkert)

12

2011/C 055/21

C-362/09. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 16-i ítélete — Athinaïki Techniki AE kontra Európai Bizottság, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Fellebbezés — Állami támogatások — Panasz — A panasz vizsgálatát lezáró határozat — A lezáró határozat visszavonása — A visszavonás jogszerűségének feltételei — 659/1999/EK rendelet)

12

2011/C 055/22

C-421/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 9-i ítélete (a Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Humanplasma GmbH kontra Republik Österreich (EK 28. cikk és EK 30. cikk — A nem teljesen ingyenes véradásból származó vérkészítmények behozatalát tiltó nemzeti szabályozás)

13

2011/C 055/23

C-430/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 16-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Euro Tyre Holding BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Hatodik HÉA-irányelv — A 8. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja, a 28a. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 28b. cikk A. részének (1) bekezdése és a 28c. cikk A. része a) pontjának első bekezdése — Az Unión belül feladott vagy szállított termékek értékesítésének adómentessége — Ugyanazon áruknak a Közösségen belüli egyetlen feladáshoz vagy egyetlen szállításhoz vezető, egymást követő értékesítése)

13

2011/C 055/24

C-433/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — HÉA — Adóalap — Az érintett tagállamban nyilvántartásba még nem vett gépkocsik értékesítését azok értéke és átlagfogyasztása alapján sújtó adó — „Normverbrauchsabgabe”)

14

2011/C 055/25

C-444/09 és C-456/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 22-i ítélete (Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de La Coruña (Spanyolország) és a Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rosa María Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09) kontra Consejería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodásának 4. szakasza — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — A keretmegállapodásnak valamely autonóm közösség határozott időre kinevezett köztisztviselőre történő alkalmazása — A teljesített szolgálati idő után járó juttatás nyújtása tekintetében kizárólag a szerződés ideiglenes jellege alapján eltérő bánásmódot megállapító nemzeti szabályozás — A teljesített szolgálati idő után járó juttatáshoz való jog visszaható hatállyal történő elismerésére irányuló kötelezettség)

14

2011/C 055/26

C-480/09. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 16-i ítélete — AceaElectrabel Produzione SpA kontra Európai Bizottság, Electrabel SA (Fellebbezés — Állami támogatások — A közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított támogatás — A jogellenesnek nyilvánított támogatás kedvezményezett általi előzetes visszatérítésére vonatkozó feltétel — A „gazdasági egység” fogalma — Két különálló anyavállalat általi közös irányítás — A kereseti jogalapok elferdítése — Az indokolás hibái és az indokolási kötelezettség megsértése)

15

2011/C 055/27

C-31/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 9-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minerva Kulturreisen GmbH kontra Finanzamt Freital (Hatodik HÉA-irányelv — 26. cikk — Az utazási irodákra és az utazásszervezőkre vonatkozó különös szabályozás — Hatály — Operajegyek további szolgáltatások nélküli értékesítése)

15

2011/C 055/28

C-131/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Corman SA kontra Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — 3. cikk — Az eljárás elévülése — Határidő — Ágazati szabályozás — 2571/97/EK rendelet — Az elévülési szabályok eltérő alkalmazása a támogatás kedvezményezettje vagy a kedvezményezett alvállalkozói által elkövetett szabálytalanság esetén)

16

2011/C 055/29

C-233/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. december 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2007/44/EK irányelv — A pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelése — Eljárási szabályok és értékelési kritériumok)

16

2011/C 055/30

C-497/10. PPU. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Egyesült Királyság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Barbara Mercredi kontra Richard Chaffe (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2201/2003/EK rendelet — Házassági ügyek és szülői felelősség — Házasságot nem kötő szülők gyermeke — Csecsemő „szokásos tartózkodási helyének” fogalma — A „felügyeleti jog” fogalma)

17

2011/C 055/31

C-552/10 P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) által a T-119/06. sz., Usha Martin Ltd kontra Európai Unió Tanácsa és Európai Bizottság ügyben 2010. szeptember 9-én hozott ítélet ellen az Usha Martin Ltd által 2010. november 24-én benyújtott fellebbezés

18

2011/C 055/32

C-559/10. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) által 2010. november 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Deli Ostrich NV kontra Belgische Staat

18

2011/C 055/33

C-568/10. sz. ügy: 2010. december 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

19

2011/C 055/34

C-576/10. sz. ügy: 2010. december 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Holland Királyság

19

2011/C 055/35

C-597/10. sz. ügy: 2010. december 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

20

 

Törvényszék

2011/C 055/36

T-362/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. január 13-i ítélete — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds kontra Európai Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Valamely ipari projektnek a 92/43/EGK irányelv alapján védett területen való megvalósítására vonatkozó dokumentumok — Valamely tagállamtól származó dokumentumok — A tagállam által kinyilvánított tiltakozás — A hozzáférés részleges megtagadása — A tagállam gazdaságpolitikájára vonatkozó kivétel — Az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (5)–(7) bekezdése”)

21

2011/C 055/37

T-28/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. január 13-i ítélete — Park kontra OHIM — Bae (PINE TREE) („Közösségi védjegy — Megszűnésmegállapítási eljárás — A PINE TREE közösségi ábrás védjegy — A védjegy tényleges használata — A 40/94/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 55. cikke (1) bekezdésének a) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 56. cikke (1) bekezdésének a) pontja)”)

21

2011/C 055/38

T-164/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 16-i végzése — Kitou kontra Európai adatvédelmi biztos (Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — 45/2001/EK rendelet — Okafogyottság)

22

2011/C 055/39

T-219/09. és T-326/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 15-i végzése — Albertini és társai és Donnelly kontra Parlament („Megsemmisítés iránti kereset — Az európai parlamenti képviselők kiegészítő nyugdíjrendszere — A kiegészítő nyugdíjrendszer módosítása — Általános hatályú aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

22

2011/C 055/40

T-394/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 14-i végzése — General Bearing kontra OHIM (GENERAL BEARING CORPORATION) („Közösségi védjegy — A GENERAL BEARING CORPORATION közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

22

2011/C 055/41

T-38/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 17-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen kívüli felelősség — A megtérítendő költségek megtérítése — Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó kifogás — Eljárási szabálytalanságok — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

23

2011/C 055/42

T-48/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 16-i végzése — Meister kontra OHIM („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2008. évi előléptetési időszak — Az előléptetési időszakban előléptetési pontokat adó határozat — A korábbi előléptetési időszakokban összegyűjtött pontokra vonatkozó megjegyzés — A tények elferdítése — Költségviselés — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

23

2011/C 055/43

T-385/10. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. december 7-i végzése — ArcelorMittal Wire France és társai kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés — Verseny — Bírságot kiszabó bizottsági határozat — Bankgarancia — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Vagyoni kár — Különleges körülmények hiánya — Sürgősség hiánya)

24

2011/C 055/44

T-507/10. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. december 17-i végzése — Uspaskich kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Az Európai Parlament tagja mentelmi jogának felfüggesztése — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem”)

24

2011/C 055/45

T-360/10. sz. ügy: 2010. augusztus 26-án benyújtott kereset — Tecnimed kontra OHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

24

2011/C 055/46

T-564/10. sz. ügy: 2010. december 15-én benyújtott kereset — Quimtécnica.com és de Mello kontra Bizottság

25

2011/C 055/47

T-565/10. sz. ügy: 2010. december 21-én benyújtott kereset — ThyssenKrupp Steel Europe kontra OHIM (Highprotect)

26

2011/C 055/48

T-566/10. sz. ügy: 2010. december 15-én benyújtott kereset — Ertmer kontra OHIM — Caterpillar (erkat)

27

2011/C 055/49

T-573/10. sz. ügy: 2010. december 23-án benyújtott kereset — Octapharma Pharmazeutika kontra EMA

27

2011/C 055/50

T-575/10. sz. ügy: 2010. december 14-én benyújtott kereset — Moreda-Riviere Trefilerías kontra Bizottság

28

2011/C 055/51

T-576/10. sz. ügy: 2010. december 14-én benyújtott kereset — Trefilerías Quijano kontra Bizottság

29

2011/C 055/52

T-577/10. sz. ügy: 2010. december 14-én benyújtott kereset — Trenzas y Cables de Acero kontra Bizottság

29

2011/C 055/53

T-578/10. sz. ügy: 2010. december 14-én benyújtott kereset — Global Steel Wire kontra Bizottság

29

2011/C 055/54

T-579/10. sz. ügy: 2010. december 21-én benyújtott kereset — macros consult kontra OHIM — MIP Metro (makro)

30

2011/C 055/55

T-582/10. sz. ügy: 2010. december 23-án benyújtott kereset — Acron és Dorogobuzh kontra Tanács

30

2011/C 055/56

T-583/10. sz. ügy: 2010. december 27-én benyújtott kereset — Deutsche Telekom kontra OHIM — TeliaSonera Denmark (magenta árnyalat)

31

2011/C 055/57

T-584/10. sz. ügy: 2010. december 27-én benyújtott kereset — Yilmaz kontra OHIM — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

32

2011/C 055/58

T-591/10. sz. ügy: 2010. december 29-én benyújtott kereset — Castiglioni kontra Bizottság

32

2011/C 055/59

T-594/10. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-2/10 sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. október 6-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2010. december 21-én benyújtott fellebbezés

33

2011/C 055/60

T-10/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-60/09. sz., Gerhard Birkhoff kontra Európai Bizottság ügyben 2010. október 27-én hozott ítélete ellen Gerhard Birkhoff által 2011. január 3-án benyújtott fellebbezés

34

2011/C 055/61

T-3/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. január 10-i végzése — Coedo Suárez kontra Tanács

34

2011/C 055/62

T-444/08 és T-448/08. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2010. december 16-i végzése — FIFA kontra OHIM — Ferrero (WORLD CUP 2006 és társai)

34

2011/C 055/63

T-163/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 13-i végzése — Martinet kontra Bizottság

35

2011/C 055/64

T-2/10. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 15-i végzése — De Lucia kontra OHIM — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

35

 

Közszolgálati Törvényszék

2011/C 055/65

F-77/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. január 13-i ítélete — Nijs kontra Számvevőszék (Közszolgálat — Tisztviselők — A fegyelmi eljárás rendje — Fegyelmi eljárás — A személyzeti szabályzat 22a. cikke és 22b. cikke — Pártatlanság — Ésszerű határidő)

36

2011/C 055/66

F-57/10. sz. ügy: 2010. július 14-én benyújtott kereset — Pedeferri és társai kontra Bizottság

36

2011/C 055/67

F-90/10. sz. ügy: 2010. szeptember 29-én benyújtott kereset — Florentiny kontra Parlament

36

2011/C 055/68

F-100/10. sz. ügy: 2010. október 8-án benyújtott kereset — AM kontra Parlament

37

2011/C 055/69

F-114/10. sz. ügy: 2010. november 4-én benyújtott kereset — Bowles és társai kontra EKB

37

2011/C 055/70

F-116/10. sz. ügy: 2010. november 10-én benyújtott kereset — Gozi kontra Bizottság

38


HU

 

Top