Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:048:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 48, 2011. február 15.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.048.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 48

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. február 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

465. plenáris ülés, 2010. szeptember 15–16.

2011/C 048/01

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Unió Duna-régió stratégiája

1

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

465. plenáris ülés, 2010. szeptember 15–16.

2011/C 048/02

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Unió Duna-régió stratégiája

2

2011/C 048/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A legális bevándorlás szerepe a demográfiai kihívások fényében (feltáró vélemény)

6

2011/C 048/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld munkahelyek

14

2011/C 048/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A közösségi trópusi tonhalhalászflotta helyzete és kihívásai (feltáró vélemény)

21

2011/C 048/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Egy európai közlekedésbiztonsági térség felé – A 2020-ig terjedő időszakra szóló stratégiai közúti közlekedésbiztonsági iránymutatások (vélemény az Európai Parlament felkérésére)

27

2011/C 048/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Finanszírozási struktúrák kis- és középvállalkozások számára a jelenlegi pénzügyi helyzet kontextusában (saját kezdeményezésű vélemény)

33

2011/C 048/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A válság után – Új pénzügyi rendszer a belső piacon (saját kezdeményezésű vélemény)

38

2011/C 048/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Kreativitás és vállalkozói szellem – A válságból kivezető utak (saját kezdeményezésű vélemény)

45

2011/C 048/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Uniós válasz a globális gazdasági hatalom súlyponteltolódására (saját kezdeményezésű vélemény)

51

2011/C 048/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Gazdasági fellendülés – Helyzetfelmérés és gyakorlati intézkedések (saját kezdeményezésű vélemény)

57

2011/C 048/12

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fenntartható fejlődésről szóló, 2012-ben tartandó világszintű csúcstalálkozó előkészítése (saját kezdeményezésű vélemény)

65

2011/C 048/13

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A részvételen alapuló köz-magán társulások modelljeinek javítása az EU 27 tagállamában az e-szolgáltatások általános kiépítése terén (saját kezdeményezésű vélemény)

72

2011/C 048/14

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A válság kezeléséhez szükséges általános érdekű szolgáltatások (saját kezdeményezésű vélemény)

77

2011/C 048/15

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Unió új energiapolitikája – Alkalmazás, hatékonyság és a polgárok iránti szolidaritás (saját kezdeményezésű vélemény)

81

2011/C 048/16

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU és Kanada közötti kapcsolatok (saját kezdeményezésű vélemény)

87

2011/C 048/17

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fogyatékkal élők helyzete a földközi-tengeri térségbeli partnerországokban

94

2011/C 048/18

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU többnyelvűségi politikája (kiegészítő vélemény)

102


 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

465. plenáris ülés, 2010. szeptember 15–16.

2011/C 048/19

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A jobb szabályozás harmadik stratégiai felülvizsgálata az Európai Unióban – (COM(2009) 15 végleges) – A Bizottság munkadokumentuma – Az adminisztratív terhek csökkentése az Európai Unióban – Melléklet a jobb szabályozás harmadik stratégiai felülvizsgálatához – (COM(2009) 16 végleges) – A Bizottság munkadokumentuma – Harmadik jelentés a szabályozási környezet egyszerűsítését célzó stratégia eredményeiről – (COM(2009) 17 végleges)

107

2011/C 048/20

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Felkészülés a jövőre – Közös stratégia kidolgozása a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal kapcsolatban – (COM(2009) 512 végleges)

112

2011/C 048/21

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv – A cégnyilvántartások összekapcsolása – (COM(2009) 614 végleges)

120

2011/C 048/22

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítése – (COM(2010) 187 végleges)

129

2011/C 048/23

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlament és tanács irányelvre a 97/68/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról – (COM(2010) 362 végleges – 2010/0195 (COD))

134

2011/C 048/24

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről – (COM(2010) 94 végleges – 2010/0064 (COD))

138

2011/C 048/25

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc (COM(2009) 591 végleges)

145

2011/C 048/26

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A biológiai sokféleséggel kapcsolatos lehetséges uniós koncepciók és célkitűzések a 2010 utáni időszakra – (COM(2010) 4 végleges)

150

2011/C 048/27

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv – Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban – Erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra (COM(2010) 66 végleges)

155

2011/C 048/28

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi (EURATOM) rendeletre nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról – (COM(2010) 184 végleges – 2010/0098 (CNS))

160

2011/C 048/29

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi xxxx/2010/EU rendeletre (ÉÉÉÉ. hónap NN.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás tekintetében történő módosításáról – (COM(2010) 336 végleges – 2010/0183 (COD))

163

2011/C 048/30

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/EK rendelet módosításáról – (COM(2010) 283 végleges – 2010/0150 (COD))

165

2011/C 048/31

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról – (COM(2010) 381 végleges – 2010/0205 (CNS))

167

2011/C 048/32

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 2187/2005/EK rendeletnek az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása tekintetében történő módosításáról – (COM(2010) 325 fin – 2010/0175 (COD))

168

2011/C 048/33

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról – (COM(2010) 359 végleges – 2010/0194 (COD))

169


HU

 

Top