EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 346, 2010. december 18.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.346.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 346

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. december 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2010/C 346/03

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 328., 2010.12.4.

1

 

Törvényszék

2010/C 346/01

A Törvényszék új tagjának eskütétele

2

2010/C 346/02

A. Popescu tanácsokba történő beosztása

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2010/C 346/04

C-535/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 14-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 79/409/EGK és 92/43/EGK irányelv — A vadon élő madarak védelme — Különleges védelmi területek nem megfelelő kijelölése és elégtelen jogi védelme)

3

2010/C 346/05

C-185/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 21-i ítélete (a Rechtbank ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV kontra Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (89/106/EGK irányelv — Építési termékek — 89/686/EGK irányelv — Egyéni védőeszközök — 93/465/EGK határozat — CE-jelölés — A tetőn végzett munkák során a magasból történő lezuhanást megakadályozó szerkezeti rögzítők — EN 795 szabvány)

3

2010/C 346/06

C-280/08. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 14-i ítélete — Deutsche Telekom AG kontra Európai Bizottság, Vodafon D2 GmbH, korábban Vodafone AG & Co. KG, korábban Arcor AG & Co. KG (Fellebbezés — Verseny — EK 82. cikk — A távközlési szolgáltatások piacai — Az inkumbens szolgáltató helyhez kötött hálózatához való hozzáférés — A versenytársaknak biztosított helyi hurokhoz való hozzáférési szolgáltatások nagykereskedelmi ára — Az előfizetőknek biztosított hozzáférési szolgáltatások kiskereskedelmi ára — Az erőfölényben lévő vállalkozás árképzési gyakorlata — A versenytársakra gyakorolt árpréshatás — A távközlési szabályozási nemzeti hatóság által jóváhagyott díj — Az erőfölényben lévő vállalkozás mozgástere — A jogsértő magatartás betudhatósága — A „visszaélés” fogalma — A „hasonlóan hatékony versenytárs” teszt — Az árprés kiszámítása — A visszaélés hatásai — A bírság összege)

4

2010/C 346/07

C-350/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. október 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Litván Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A 2003. évi csatlakozási okmány — A csatlakozó államok kötelezettségei — Közösségi vívmányok — 2001/83/EK és 2003/63/EK irányelv — 2309/93/EGK rendelet és 726/2004/EK rendelet — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Biotechnológiai úton előállított, hasonló biológiai gyógyszerek — A csatlakozást megelőzően kiadott nemzeti forgalombahozatali engedély)

5

2010/C 346/08

C-467/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 21-i ítélete (az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Padawan SL kontra Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) (Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Többszörözési jog — Kivételek és korlátozások — A magáncélú másolatokra vonatkozó kivétel — A méltányos díjazás fogalma — Egységes értelmezés — A tagállamok által történő végrehajtás — Szempontok — Korlátok — A digitális többszörözésre szolgáló berendezésekre, készülékekre és adathordozókra a magáncélú másolatok miatt alkalmazott díj)

5

2010/C 346/09

C-482/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. október 26-i ítélete — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — A 2008/633/IB határozat — A vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében biztosított, betekintés céljából történő hozzáférés — A schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése — Az Egyesült Királyságnak a határozat elfogadására irányuló eljárásból történő kizárása — Érvényesség)

6

2010/C 346/10

C-499/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. október 12-i ítélete (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ingeniørforeningen i Danmark, Ole Andersen nevében eljárva kontra Region Syddanmark (2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — A felmondás esetére járó végkielégítés öregségi nyugdíjra jogosult munkavállalók részére történő megfizetésének elmulasztása)

7

2010/C 346/11

C-508/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Máltai Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A szolgáltatásnyújtás szabadsága tengeri fuvarozás terén — 3577/92/EGK rendelet — 1. és 4. cikk — A tagállamon belüli kabotázsszolgáltatások — A közszolgáltatási szerződések hátrányos megkülönböztetéstől mentes módon történő megkötésének kötelezettsége — Kizárólagos szerződésnek valamely tagállam Unióhoz történő csatlakozásának időpontja előtt, előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő megkötése)

7

2010/C 346/12

C-570/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 21-i ítélete (az Anotato Dikastirio Kyprou (Ciprus) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias kontra Anatheoritiki Archi Prosforon (Közbeszerzési szerződések — 89/665/EGK irányelv — A 2. cikk (8) bekezdése — Jogorvoslati eljárásokért felelős, bíróságnak nem minősülő testület — Az ajánlatkérő nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló határozatának megsemmisítése — Az ajánlatkérő lehetősége arra, hogy e megsemmisítéssel szemben bírósági jogorvoslattal éljen)

8

2010/C 346/13

C-16/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 14-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gudrun Schwemmer kontra Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Szociális biztonság — 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendelet — Családi ellátások — Az ellátások halmozódását tiltó szabályok — Az 1408/71 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése — Az 574/72 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja — Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező, az e tagállamban a családi ellátások igénybevételéhez szükséges feltételeknek megfelelő édesanyjukkal élő gyermekek, akiknek az édesapja Svájcban dolgozik, és ott a priori megfelel a svájci jogban előírt, az ugyanilyen típusú családi ellátások igénybevételéhez szükséges feltételeknek, azonban elmulasztja az erre vonatkozó kérelem benyújtását)

8

2010/C 346/14

C-45/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. október 12-i ítélete (az Arbeitsgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gisela Rosenbladt kontra Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (2000/78/EK irányelv — Életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés — A munkaszerződés megszűnése a nyugdíjkorhatár elérése miatt)

9

2010/C 346/15

C-49/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — Tagállamok későbbi csatlakozása — Átmeneti rendelkezések — Időbeli hatály — Kedvezményes adómérték alkalmazása — Csecsemőruházat és kiegészítői, valamint gyermekcipő)

9

2010/C 346/16

C-61/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. október 14-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Landkreis Bad Dürkheim kontra Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Közös agrárpolitika — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — 1782/2003/EK rendelet — Egységes támogatási rendszer — A közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai — A „támogatható hektárszám” fogalma — Nem mezőgazdasági tevékenység — A mezőgazdasági földterület üzemhez való tartozásának feltételei)

10

2010/C 346/17

C-67/09. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. október 14-i ítélete — Nuova Agricast Srl, Cofra srl kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Olaszország válságban lévő tartományait érintő beruházási támogatási program — E programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító bizottsági határozat — Az e határozat elfogadása miatt állítólag elszenvedett károk megtérítése iránti kérelmek — Az e program és az előző program közötti átmeneti intézkedések — A korábbi programmal szemben kifogást nem emelő bizottsági határozat időbeli hatálya — A jogbiztonság, a bizalomvédelem és az egyenlő bánásmód elve)

11

2010/C 346/18

C-72/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 28-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Établissements Rimbaud SA kontra Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence (Közvetlen adózás — A tőke szabad mozgása — Az Európai Gazdasági Térségbe tartozó harmadik államban letelepedett jogi személyek — Valamely tagállamban található ingatlanok birtoklása — Ezen ingatlanok forgalmi értéke után kivetett adó — Az adómentesség megtagadása — Az adócsalás elleni küzdelem — Az EGT-Megállapodásra tekintettel történő értékelés)

11

2010/C 346/19

C-81/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 21-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Idryma Typou AE kontra Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — Társasági jog — 68/151/EGK első irányelv — Sajtó- és televízió-ágazathoz tartozó részvénytársaság — Társaság és a részvények több mint 2,5 %-ával rendelkező részvényes — Egyetemleges közigazgatási pénzbírság)

12

2010/C 346/20

C-97/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. október 26-i ítélete (az Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ingrid Schmelz kontra Finanzamt Waldviertel (Hatodik HÉA-irányelv — 24. cikk, (3) bekezdés és 28i. cikk — 2006/112/EK irányelv — A 283. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Érvényesség — EK 12. cikk, EK. 43. cikk és EK 49. cikk — Az egyenlő bánásmód elve — Kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás — HÉA-mentesség — A más tagállamban letelepedett adóalanyok adómentességének elutasítása — Az „éves forgalom” fogalma)

12

2010/C 346/21

C-175/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 28-i ítélete (a Court of Appeal (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs kontra AXA UK plc (Hatodik HÉA-irányelv — Mentesség — A 13. cikk B. része d) pontjának 3. alpontja — Fizetésekre és átutalási forgalomra vonatkozó ügyletek — Követelésbehajtás — Fogorvosi ellátások fizetési rendszerei — Valamely szolgáltatásnyújtó ügyfelei javára nyújtott fizetésbeszedési és — Kezelési szolgáltatások)

13

2010/C 346/22

C-203/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. október 28-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Volvo Car Germany GmbH kontra Autohof Weidensdorf GmbH (86/653/EGK irányelv — Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök — Az ügynöki szerződés megbízó általi megszüntetése — Az ügynök kártalanításhoz való joga)

14

2010/C 346/23

C-205/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 21-i ítélete (a Szombathelyi Városi Bíróság (Magyar Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eredics Emil és Vassné Sápi Mária elleni büntetőeljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2001/220/IB kerethatározat — A sértett jogállása a büntetőeljárásban — A „sértett” fogalma — Jogi személy — Közvetítés a büntetőeljárásban — A részletes eljárási szabályok)

14

2010/C 346/24

C-227/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 21-i ítélete (a Tribunale ordinario di Torino — Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Antonino Accardo és társai kontra Comune di Torino (Szociálpolitika — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — Munkaidő-szervezés — A városi rendőrségnél dolgozó rendőrök — 93/104/EK irányelv — A 2000/34/EK irányelvvel módosított 93/104 irányelv — 2003/88/EK irányelv — 5., 17. és 18. cikk — Maximális heti munkaidő — Kollektív szerződések vagy a szociális partnerek között, nemzeti vagy regionális szinten megkötött megállapodások — Az elhalasztott heti pihenőidővel és a kompenzáló pihenőidővel kapcsolatos eltérések — Közvetlen hatály — Összhangban álló értelmezés)

15

2010/C 346/25

C-242/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 21-i ítélete (a Gerechtshof te Amszterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Albron Catering BV kontra FNV Bondgenoten, John Roest (Szociálpolitika — Vállalkozások átruházása — 2001/23/EK irányelv — A munkavállalók jogainak védelme — Társaságcsoport, ahol a munkavállalókat a „munkáltató” társaság alkalmazza, és állandó jelleggel az „üzemeltető” társaság foglalkoztatja őket — Üzemeltető társaság átruházása)

15

2010/C 346/26

C-243/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 14-i ítélete (a Verwaltungsgericht Halle (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Günter Fuß kontra Stadt Halle (Szociálpolitika — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — 2003/88/EK irányelv — Munkaidő-szervezés — Az állami szektorban foglalkoztatott tűzoltók — Beavatkozó egység — A 6. cikk b) pontja és a 22. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja — Maximális heti munkaidő — Az ezen időtartamot meghaladó munkavégzés megtagadása — Más egységhez történő kötelező áthelyezés — Közvetlen hatály — A nemzeti bíróságokat érintő következmény)

16

2010/C 346/27

C-306/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. október 21-i ítélete (Cour constitutionelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — I. B. elleni büntetőeljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2002/584/IB kerethatározat — Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások — 4. cikk — A végrehajtás megtagadásának mérlegelhető okai — A 4. cikk 6. pontja — Büntetés végrehajtása céljából kibocsátott elfogatóparancs — 5. cikk — A kibocsátó tagállam által nyújtandó garanciák — Az 5. cikk 1. pontja — Az érintett személy távollétében történő elítélése — Az 5. cikk 3. pontja — Büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott elfogatóparancs — A keresett személy végrehajtó tagállamba történő visszaszállításának feltételéhez kötött átadás — Az 5. cikk 1. és 3. pontjának együttes alkalmazása — Összeegyeztethetőség)

16

2010/C 346/28

C-345/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 14-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep — Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens kontra College van zorgverzekeringen (Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — III. cím, 1. fejezet — 28., 28a. és 33. cikk — 574/72/EGK rendelet — 29. cikk — Személyek szabad mozgása — EUMSZ 21. cikk és EUMSZ 45. cikk — Egészségbiztosítási szolgáltatások — Öregségi nyugdíjban vagy munkanélküli járadékban részesülők — A nyugdíjat vagy járadékot folyósító tagállamtól eltérő tagállamban található lakóhely — Nyilvántartásba vétel elmaradása a lakóhely szerinti tagállamban — Járulékfizetési kötelezettség a folyósító tagállamban — A folyósító tagállam nemzeti szabályozásának módosítása — Az egészségbiztosítás folytonossága — Belföldi és külföldi lakóhelyű személyek közötti eltérő bánásmód)

17

2010/C 346/29

C-367/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. október 28-i ítélete (a hof van beroep te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau kontra SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Az 1. cikk, a 3. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése, az 5. és a 7. cikk — 3665/87/EGK rendelet — A 11. cikk és a 18. cikk (2) bekezdésének c) pontja — A gazdasági szereplő fogalma — Személyek, akik részt vettek a szabálytalanság elkövetésében — Személyek, akik felelősséggel tartoznak a szabálytalanságért, illetve akiknek biztosítaniuk kell, hogy azt ne kövessék el — Közigazgatási szankció — Közvetlen hatály — Az eljárás elévülése — Megszakadás)

18

2010/C 346/30

C-385/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 21-i ítélete (a Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litvánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nidera Handelscompagnie BV kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (2006/112/EK irányelv — Az előzetesen felszámított HÉA levonásának joga — A HÉA levonásának jogát az adóalany HÉA-alanyként történő nyilvántartásba vételét megelőzően továbbértékesített termékek vonatkozásában kizáró nemzeti szabályozás)

19

2010/C 346/31

C-423/09. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. október 28-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Financiën kontra X BV (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Szárított, de nem teljesen dehidrált zöldségek (fokhagymafejek))

19

2010/C 346/32

C-428/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 14-i ítélete (Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Union syndicale Solidaires Isère kontra Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Franciaország) (Szociálpolitika — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — 2003/88/EK irányelv — Munkaidő-szervezés — Az 1., 3. és 17. cikk — Hatály — Pedagógusi munkaszerződés keretében foglalkoztatott személyek alkalmi és idényjellegű tevékenysége — A szünidő- és szabadidőközpontokban így foglalkoztatott személyek munkaideje időtartamának évi 80 munkanapra való korlátozása — Az így foglalkoztatott személyek tekintetében minimális napi pihenőidőről nem rendelkező nemzeti jogszabály — A 17. cikk alóli eltérések — Feltételek — Egyenértékű kompenzáló pihenőidőnek, illetve kivételes esetekben a munkavállaló megfelelő védelmének a biztosítása)

20

2010/C 346/33

C-500/09. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. október 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Postai szolgáltatások — 97/67/EK irányelv — Nemzeti korlátozások — Expressz postaforgalmat bonyolító vállalkozások — Nemzeti engedélyezési rendszer)

20

2010/C 346/34

C-41/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. október 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítás — 73/239/EGK és 92/49/EGK irányelvek — A kiegészítő betegségbiztosítás piacán tevékenykedő kölcsönös biztosítási alapok — Helytelen vagy hiányos átültetés)

21

2010/C 346/35

C-117/09. P. sz. ügy: A Bíróság 2010. június 24-i végzése — Kronoply GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A kedvezményezett vállalkozás számára korábban nyújtott és a Bizottságnak a beruházási projekt teljes megvalósítása után bejelentett támogatás módosítására irányuló támogatási kérelem — Az ösztönző hatás és a szükségesség kritériuma)

21

2010/C 346/36

C-386/09. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. szeptember 15-i végzése (a Cour du travail de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jhonny Briot kontra Randstad Interim, Sodexho SA, az Európai Unió Tanácsa (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának második bekezdése — 2001/23/EK irányelv — Vállalkozások átruházása — A munkavállalók jogainak védelme — A kölcsönzött munkavállaló határozott idejű munkaszerződése megújításának elmaradása)

22

2010/C 346/37

C-28/10. P. sz. ügy: A Bíróság 2010. szeptember 2-i végzése — Mehmet Salih Bayramoglu kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Szabálytalan kereseti kérelmek — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

22

2010/C 346/38

C-292/10. sz. ügy: A Landgericht Regensburg (Németország) által 2010. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — G kontra Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

C-328/10. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Olaszország) által 2010. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Enipower SpA kontra Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

C-329/10. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Olaszország) által 2010. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ENI SpA kontra Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas és Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

C-330/10. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Olaszország) által 2010. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Edison Trading SpA kontra Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

C-331/10. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Olaszország) által 2010. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — E.On Produzione SpA kontra Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

C-332/10. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Olaszország) által 2010. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Edipower SpA kontra Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

C-333/10. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Olaszország) által 2010. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — E.On Energy Trading SpA kontra Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

C-406/10. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) által 2010. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SAS Institute Inc. kontra World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

C-426/10. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-51/10. sz., Bell & Ross kontra OHIM ügyben 2010. június 18-án hozott végzése ellen a Bell & Ross BV által 2010. augusztus 26-án benyújtott fellebbezés

28

2010/C 346/47

C-442/10. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) által 2010. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans kontra Benjamin Wilkinson, képviseli az édesapja Steven Wilkinson mint litigation friend, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

C-458/10. sz. ügy: 2010. szeptember 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

29

2010/C 346/49

C-464/10. sz. ügy: A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2010. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — État belge kontra Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe (a Tiercé Franco-Belge S. A. felszámolóiként eljárva)

30

2010/C 346/50

C-465/10. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2010. szeptember 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales kontra Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

C-468/10. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) kontra Administración del Estado

31

2010/C 346/52

C-469/10. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) kontra Administración del Estado

32

2010/C 346/53

C-472/10. sz. ügy: A Pest Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2010. szeptember 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kontra Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

C-484/10. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) kontra Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

C-487/10. sz. ügy: A Tribunal administratif de Rennes (Franciaország) által 2010. október 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L'Océane Immobilière SAS kontra Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

C-488/10. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spanyolország) által 2010. október 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. kontra Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

C-491/10. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Celle (Németország) által 2010. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Joseba Andoni Aguirre Zarraga kontra Simone Pelz

34

2010/C 346/58

C-496/10. sz. ügy: Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Olaszország) által 2010. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Aldo Patriciello elleni büntetőeljárás

34

2010/C 346/59

C-500/10. sz. ügy: A Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Olaszország) által 2010. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ufficio IVA di Piacenza kontra Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

C-501/10. sz. ügy: A Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Olaszország) által 2010. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raffaele Russo elleni büntetőeljárás

34

2010/C 346/61

C-502/10. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2010. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Justitie kontra M. Singh

35

2010/C 346/62

C-503/10. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2010. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Evroetil AD kontra Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

35

2010/C 346/63

C-510/10. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2010. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — DR és TV2 Danmark A/S kontra NCB

36

2010/C 346/64

C-235/08. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. október 8-i végzése (a Landesgericht Ried im Innkreis (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Roland Langer elleni büntetőeljárás

37

2010/C 346/65

C-95/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. július 1-jei végzése — Európai Bizottság kontra Írország

37

2010/C 346/66

C-182/09. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2010. június 3-i végzése (a High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Seaport (NI) Ltd kontra Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

C-355/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. szeptember 2-i végzése — Európai Bizottság kontra Írország

38

2010/C 346/68

C-394/09. sz. ügy: A Bíróság ötödik tanácsa elnökének 2010. június 22-i végzése — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

38

2010/C 346/69

C-510/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. június 9-i végzése — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

38

2010/C 346/70

C-531/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. szeptember 1-jei végzése — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

38

2010/C 346/71

C-541/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. szeptember 24-i végzése (a Giudice di pace di Varese (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin kontra Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

C-192/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. október 19-i végzése — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

38

2010/C 346/73

C-223/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. szeptember 1-jei végzése — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

38

2010/C 346/74

C-264/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. október 19-i végzése (az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gheorghe Kita elleni büntetőeljárás

38

 

Törvényszék

2010/C 346/75

T-24/05. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 27-i ítélete — Alliance One International és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának spanyol piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Árrögzítés és piacfelosztás — Indokolási kötelezettség — A jogsértő magatartás betudhatósága — Egyenlő bánásmód)

39

2010/C 346/76

T-227/07. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 28-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — A paradicsomfeldolgozók részére szánt termelési támogatások — Megfelelő időszakokban végzett szúrópróbaszerű ellenőrzések — Arányosság”)

39

2010/C 346/77

T-236/07. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 26-i ítélete — Németország kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — Végső elszámolás — 2006-os pénzügyi év — Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése alkalmazhatóságának időpontja — A Coreper-ülés jegyzőkönyvéhez csatolt egyoldalú bizottsági nyilatkozat kötelező ereje)

39

2010/C 346/78

T-23/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 26-i ítélete — CNOP és CCG kontra Bizottság (Verseny — Közigazgatási eljárás — Vizsgálatot elrendelő határozat — Az 1/2003/EK rendelet 20. cikkének (4) bekezdése — A címzett jogi személyiségének hiánya — Indokolási kötelezettség — A vállalkozásnak és a vállalkozások társulásának a fogalma)

40

2010/C 346/79

T-65/09. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 27-i ítélete — Reali kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Felvétel — Besorolási fokozatba történő besorolás — Szakmai tapasztalat — Oklevél — Egyenértékűség)

40

2010/C 346/80

T-131/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 28-i ítélete — Farmeco kontra OHIM — Allergan (BOTUMAX) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BOTUMAX közösségi szóvédjegy bejelentése — A BOTOX korábbi közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A jó hírnév sérelme — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése)”)

40

2010/C 346/81

T-365/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 27-i ítélete — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki kontra OHIM — Free (FREE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FREE közösségi szóvédjegy bejelentése — A FREE korábbi nemzeti szóvédjegy és a LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

41

2010/C 346/82

T-32/09. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Pert megelőző eljárás — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés — Kizárólag a költségekre vonatkozó csatlakozó fellebbezés)

41

2010/C 346/83

T-515/09. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 18-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Határozat lefordításának intézmény általi megtagadása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

41

2010/C 346/84

T-516/09. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 18-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Vizsgálat lefolytatása iránti kérelem elutasítása — Határozat lefordításának intézmény általi megtagadása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

42

2010/C 346/85

T-18/10. R. II. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. október 25-i végzése — Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Parlament és Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — 1007/2009/EK rendelet — Fókatermékek kereskedelme — Behozatali és értékesítési tilalom — Az inuit közösségek javára szóló kivétel — A végrehajtás felfüggesztése iránti egyéb kérelem — Új tények — A sürgősség hiánya”)

42

2010/C 346/86

T-353/10. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. október 25-i végzése — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Pénzügyi támogatás — Pénzügyi támogatás visszatérítésére vonatkozó terhelési értesítés — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Formai követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)

43

2010/C 346/87

T-435/10. sz. ügy: 2010. szeptember 17-én benyújtott kereset — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS kontra Bizottság

43

2010/C 346/88

T-446/10. sz. ügy: 2010. szeptember 17-én benyújtott kereset — Dow AgroSciences és Dintec Agroquímica — Produtos Químicos kontra Bizottság

43

2010/C 346/89

T-447/10. sz. ügy: 2010. szeptember 21-én benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Bíróság

44

2010/C 346/90

T-449/10. sz. ügy: 2010. szeptember 20-án benyújtott kereset — ClientEarth és társai kontra Bizottság

45

2010/C 346/91

T-456/10. sz. ügy: 2010. október 1-jén benyújtott kereset — Timab Industries és CFPR kontra Európai Bizottság

46

2010/C 346/92

T-457/10. sz. ügy: 2010. szeptember 26-án benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

47

2010/C 346/93

T-474/10. sz. ügy: 2010. szeptember 26-án benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

48

2010/C 346/94

T-477/10. sz. ügy: 2010. október 9-én benyújtott kereset — SE — Blusen Stenau kontra OHIM — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

T-478/10. sz. ügy: 2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du Gers kontra Bizottság

49

2010/C 346/96

T-479/10. sz. ügy: 2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du Gers kontra Bizottság

50

2010/C 346/97

T-480/10. sz. ügy: 2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du Gers kontra Bizottság

50

2010/C 346/98

T-481/10. sz. ügy: 2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du Gers kontra Bizottság

50

2010/C 346/99

T-482/10. sz. ügy: 2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du Gers kontra Bizottság

50

2010/C 346/00

T-485/10. sz. ügy: 2010. október 13-án benyújtott kereset — MIP Metro kontra OHIM — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

T-498/10. sz. ügy: 2010. október 18-án benyújtott kereset — Mayer Naman kontra OHIM — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

T-499/10. sz. ügy: 2010. október 8-án benyújtott kereset — MOL kontra Bizottság

52

2010/C 346/03

T-500/10. sz. ügy: 2010. október 19-én benyújtott kereset — Dorma kontra OHIM — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

T-501/10. sz. ügy: 2010. október 22-én benyújtott kereset — TI Media Broadcasting és TI Media kontra Bizottság

53

2010/C 346/05

T-502/10. sz. ügy: 2010. október 18-án benyújtott kereset — Département du Gers kontra Bizottság

54

2010/C 346/06

T-503/10. sz. ügy: 2010. október 21-én benyújtott kereset — IDT Biologika kontra Bizottság

54

2010/C 346/07

T-504/10. sz. ügy: 2010. október 22-én benyújtott kereset — Prima TV kontra Bizottság

55

2010/C 346/08

T-505/10. sz. ügy: 2010. október 18-án benyújtott kereset — Höganäs kontra OHIM — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

T-506/10. sz. ügy: 2010. október 22-én benyújtott kereset — RTI és Elettronica Industriale kontra Bizottság

56

2010/C 346/10

T-508/10. sz. ügy: 2010. október 19-én benyújtott kereset — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat kontra OHIM — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

56

2010/C 346/11

T-509/10. sz. ügy: 2010. október 20-án benyújtott kereset — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft kontra Tanács

57

2010/C 346/12

T-512/10. sz. ügy: 2010. október 26-án benyújtott kereset — Nike International kontra OHIM (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

T-443/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 28-i végzése — Agriconsulting Europe kontra Bizottság

58

2010/C 346/14

T-16/10. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 18-i végzése — Alisei kontra Bizottság

58

2010/C 346/15

T-151/10. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 22-i végzése — Gemeenten kontra Bizottság

58

2010/C 346/16

T-299/10. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 28-i végzése — Babcock Noell kontra Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Közszolgálati Törvényszék

2010/C 346/17

F-85/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. október 28-i ítélete — Sørensen kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Nyílt versenyvizsgával magasabb csoportba kerülő tisztviselők — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók — A felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai — A kevésbé kedvező új szabályok alkalmazásával történő besorolás — A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének (3) bekezdése)

59

2010/C 346/18

F-113/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. október 28-i ítélete — Kay kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Nyílt versenyvizsgával magasabb csoportba kerülő tisztviselők — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók — A felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai — A kevésbé kedvező új szabályok alkalmazásával történő besorolás — A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. cikke, 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének (3) bekezdése)

59

2010/C 346/19

F-60/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. október 27-i ítélete — Birkhoff kontra Bizottság (Tisztviselők — Díjazás — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás — Magát eltartani nem képes, súlyosan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek — A támogatás folyósításának meghosszabbítása iránti kérelem — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése — A gyermek maximális jövedelme, mint a támogatás folyósítása meghosszabbításának feltétele — Az említett jövedelemből levonható költségek)

60

2010/C 346/20

F-51/07. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2010. szeptember 23-i végzése — Bui Van kontra Bizottság

60


HU

 

Top