Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 278, 2010. október 15.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.278.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 278

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. október 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Központi Bank

2010/C 278/01

Az Európai Központi Bank véleménye (2010. október 5.) az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról szóló rendeletek iránti javaslatokról (CON/2010/72)

1


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2010/C 278/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2010/C 278/03

Euro-átváltási árfolyamok

6

2010/C 278/04

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. április 15-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.317 – E.ON Gas ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Lengyelország

7

2010/C 278/05

A meghallgató tisztviselő zárójelentése a COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

A Bizottság határozatának összefoglalója (2010. május 4.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám: COMP/39.317 – E.ON Gas) (az értesítés a C(2010) 2863 végleges számú dokumentummal történt)  (1)

9

2010/C 278/07

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. július 9-i ülésén megfogalmazott véleménye Ügyszám: COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Előadó: Ausztria

11

2010/C 278/08

A meghallgató tisztviselő zárójelentése a COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

A Bizottság határozatának összefoglalója (2010. július 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám: COMP/39.596 ügy – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (az értesítés a C(2010) 4738. számú dokumentummal történt)  (1)

14

2010/C 278/10

A meghallgató tisztviselő kinevezése

16

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2010/C 278/11

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére (1)

17


 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2010/C 278/12

Pályázati felhívás – EACEA/32/10 – Tempus IV – Az egyetemek nemzetközi együttműködésével megvalósuló felsőoktatási reform

18

2010/C 278/13

Részvételi felhívás az ESPON 2013 működési program keretében

22

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2010/C 278/14

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

23

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2010/C 278/15

Hagyományos kifejezés elismerése iránti kérelem közzététele a 607/2009/EK bizottsági rendelet 33. cikkének rendelkezései alapján

24

2010/C 278/16

Hagyományos kifejezés elismerése iránti kérelem közzététele a 607/2009/EK bizottsági rendelet 33. cikkének rendelkezései alapján

25

2010/C 278/17

Hagyományos kifejezés elismerése iránti kérelem közzététele a 607/2009/EK bizottsági rendelet 33. cikkének rendelkezései alapján

26

2010/C 278/18

Hagyományos kifejezés elismerése iránti kérelem közzététele a 607/2009/EK bizottsági rendelet 33. cikkének rendelkezései alapján

27

2010/C 278/19

Állami támogatás – Olasz Köztársaság – C 17/10 (korábbi N 315/09). számú állami támogatás – Firmin Srl – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése értelmében (1)

28


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 

Top