EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:246:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 246, 2010. szeptember 11.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.246.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 246

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. szeptember 11.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2010/C 246/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 234., 2010.8.28.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2010/C 246/02

C-271/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. július 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 92/50/EGK irányelv és 2004/18/EK irányelv — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az önkormányzati közszolgálatban foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatói nyugdíja — Szerződések közvetlen, uniós szintű közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli odaítélése a szociális partnerek által kötött kollektív szerződésben megjelölt nyugdíjszolgáltató intézmények részére)

2

2010/C 246/03

C-573/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 79/409/EGK irányelv — A vadon élő madarak védelme — Átültető intézkedések)

3

2010/C 246/04

C-577/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. július 29-i ítélete (az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rijksdienst voor Pensioenen kontra Elisabeth Brouwer (A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a szociális biztonság területén — 79/7/EGK irányelv — Határ menti ingázó munkavállalók — A nyugdíj számítása)

3

2010/C 246/05

C-582/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — 169 — 171. cikk — A 86/560/EGK tizenharmadik irányelv — 2. cikk — Visszatérítés — Az Unión kívül honos adóalany — Biztosítási ügyletek — Pénzügyi ügyletek)

4

2010/C 246/06

C-40/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a VAT and Duties Tribunal, Manchester (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Astra Zeneca UK Ltd kontra Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (Hatodik HÉA-irányelv — A 2. cikk 1. pontja — Az „ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtás” fogalma — Valamely vállalkozás által munkavállalói díjazásának keretében ez utóbbiak rendelkezésére bocsátott vásárlási utalványok)

4

2010/C 246/07

C-54/09. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. július 29-i ítélete — Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Mezőgazdaság — A borpiac közös szervezése — Szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatása — 1493/1999/EK rendelet — A tagállamoknak nyújtott végleges pénzügyi támogatás megállapítása — 1227/2000/EK rendelet — 16. cikk (1) bekezdés — Határidő — Kötelező jelleg)

5

2010/C 246/08

C-70/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 15-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser kontra Landesregierung Vorarlberg (Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás — Vadászterület haszonbérlete — Regionális adó — A gazdasági tevékenység fogalma — Az egyenlő bánásmód elve)

5

2010/C 246/09

C-74/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 15-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, korábban ThyssenKrupp Industrieservice GmbH kontra Berlaymont 2000 SA (Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — 93/37/EGK irányelv — 24. cikk — Kizáró okok — Társadalombiztosításijárulék-, valamint adófizetési kötelezettségek — Az ajánlattevő nyilvántartásba vétel kérelmezésére vonatkozó, elmulasztása esetén kizárást maga után vonó kötelezettsége — A „nyilvántartásért felelős bizottság” és hatásköre — A külföldi ajánlattevők letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiállított igazolások érvényességének vizsgálata)

6

2010/C 246/10

C-151/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) kontra Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal (Vállalkozások átruházása — 2001/23/EK irányelv — A munkavállalók jogainak védelme — A munkavállalók képviselői — Az átruházott egység autonómiája)

6

2010/C 246/11

C-188/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku kontra Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, korábban Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — HÉA — Levonási jog — A levonható összeg csökkentése a pénztárgépek alkalmazására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén)

7

2010/C 246/12

C-189/09. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/24/EK irányelv — A magánélet védelme — Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzése — Az előírt határidőn belüli átültetés elmulasztása)

8

2010/C 246/13

C-214/09. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. július 29-i ítélete — Anheuser-Busch, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Budějovický Budvar, národní podnik (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A BUDWEISER szóvédjegy lajstromozása iránti kérelem — Felszólalás — Az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja — A BUDWEISER és Budweiser Budvar korábbi nemzetközi szó- és ábrás védjegyek — A korábbi védjegy tényleges használata — Az említett rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése — A bizonyítékok „kellő időben” történő előterjesztése — A korábbi védjegy megújítási igazolása — A 40/94 rendelet 74. cikkének (2) bekezdése)

8

2010/C 246/14

C-234/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 15-i ítélete (Vestre Landsret — Dánia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteministeriet kontra DSV Road A/S (A Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — A 204. cikk (1) bekezdésének a) pontja — 2454/93/EGK rendelet — A 859. cikk — Külső árutovábbítási eljárás — Engedélyezett feladó — Vámtartozás keletkezése — Árutovábbítási okmány nem létező árukhoz)

9

2010/C 246/15

C-248/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. július 29-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SIA Pakora Pluss kontra Valsts ieņēmumu dienests (Az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló okmány — Vámunió — Átmeneti intézkedések — Vámmentesség mellett történő szabad forgalomba bocsátás — A Lett Köztársaság csatlakozása időpontjában a kibővített Közösségben szállítás alatt lévő áruk — Kiviteli alakiságok — Behozatali vámok — HÉA)

9

2010/C 246/16

C-256/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. július 15-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bianca Purrucker kontra Guillermo Vallés Pérez (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — Ideiglenes vagy védelmi intézkedések — Elismerés és végrehajtás)

10

2010/C 246/17

C-354/09. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. július 15-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gaston Schul BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Közösségi Vámkódex — 33. cikk — Az áruk vámértéke — A vámok bennfoglaltsága — A „Delivered Duty Paid” szállítási feltétel)

11

2010/C 246/18

C-368/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 15-i ítélete (Baranya Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pannon Gép Centrum Kft. kontra APEH Központi Hivatal, Hatósági Főosztály, Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Hatodik HÉA-irányelv — 2006/112/EK irányelv — Az előzetesen felszámított adó levonásának joga — A számlán szereplő téves adatot a levonási jog elvesztésével szankcionáló nemzeti szabályozás)

11

2010/C 246/19

C-371/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra Isaac International Limited (2913/92/EGK rendelet — Vámkódex — 212a. cikk — 2454/93/EGK rendelet — 292. cikk — 88/97/EK rendelet — 14. cikk — Dömpingellenes vám — Kerékpárvázak)

12

2010/C 246/20

C-377/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (az Agenor SA felszámolója) kontra Európai Közösség (Az EK 235. cikk és az EK 288. cikk második bekezdése — A Bíróság hatásköre az Európai Közösség ellen szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránt indított kereset tekintetében — A belga Code des sociétés 530. cikkének (1) bekezdése értelmében vett veszteségek kiegyenlítése iránti kereset — Részvénytársaság felszámolója által az Európai Közösség ellen benyújtott kereset — A tagállami bíróságok hatásköre ilyen keresetek tekintetében)

13

2010/C 246/21

C-512/09. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2010. július 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/66/EK irányelv — Elemek és akkumulátorok, valamint hulladékelemek és -akkumulátorok — Az előírt határidőn belüli átültetés elmulasztása)

13

2010/C 246/22

C-513/09. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/66/EK irányelv — Elemek és akkumulátorok, valamint hulladékelemek és -akkumulátorok — Az előírt határidőben való átültetés elmaradása)

14

2010/C 246/23

C-515/09. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. július 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/21/EK irányelv — Az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezelése — Az előírt határidőn belül történő átültetés hiánya)

14

2010/C 246/24

C-6/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/46/EK irányelv — Társaságok éves és összevont éves beszámolói — Az átültetésnek vagy a nemzeti átültető intézkedések közlésének az elmaradása)

14

2010/C 246/25

C-8/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/46/EK irányelv — A társaságok éves beszámolója és konszolidált éves beszámolója — A határidőn belüli teljes átültetés hiánya)

15

2010/C 246/26

C-19/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. július 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 273/2004/EK és 111/2005/EK rendelet — Kábítószer-prekurzorok — Ellenőrzés és felügyelet az Unión belül — Az Unió és a harmadik országok közötti kereskedelem nyomon követése — Szankciók)

15

2010/C 246/27

C-35/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. július 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/21/EK irányelv — Környezetvédelem — Hulladékkezelés — Bányászati kitermelés — Az előírt határidőn belül történő átültetés hiánya)

16

2010/C 246/28

C-254/10. P. sz. ügy: A T-94/08. sz., Centre de Coordination Carrefour kontra Bizottság ügyben 2010. március 18-án hozott ítélet ellen a Centre de Coordination Carrefour SNC által 2010. május 21-én benyújtott fellebbezés

16

2010/C 246/29

C-262/10. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2010. május 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Döhler Neuenkirchen GmbH kontra Hauptzollamt Oldenburg

17

2010/C 246/30

C-275/10. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2010. június 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Residex Capital IV CV kontra Gemeente Rotterdam

18

2010/C 246/31

C-277/10. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2010. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martin Luksan kontra Petrus van der Let

18

2010/C 246/32

C-284/10. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Telefónica de España S.A. kontra Administración del Estado

19

2010/C 246/33

C-285/10. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Campa Estaciones de Servicio S.A. kontra Administración del Estado

20

2010/C 246/34

C-288/10. sz. ügy: A Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgium) által 2010. június 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wamo BVBA kontra JBC NV és Modemakers Fashion NV

20

2010/C 246/35

C-289/10. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-50/05. sz., Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság ügyben 2010. március 19-én hozott ítélete ellen a European Dynamics SA által 2010. június 10-én benyújtott fellebbezés

20

2010/C 246/36

C-301/10. sz. ügy: 2010. június 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

21

2010/C 246/37

C-303/10. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. június 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administración General del Estado kontra Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

22

2010/C 246/38

C-304/10. sz. ügy: 2010. június 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

22

2010/C 246/39

C-307/10. sz. ügy: The Appointed Person by the Lord Chancellor (Egyesült Királyság) által 2010. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — The Chartered Institute of Patent Attorneys kontra Registrar of Trade Marks

23

2010/C 246/40

C-308/10. P. sz. ügy: A T-392/06. sz., Union Investment Privatfonds GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), másik fél az eljárásban: Unicre-Cartão International de Crédito SA, ügyben 2010. április 27-én hozott ítélet ellen a Union Investment Privatfonds GmbH által 2010. június 29-én benyújtott fellebbezés

23

2010/C 246/41

C-311/10. sz. ügy: 2010. június 29-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

24

2010/C 246/42

C-314/10. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2010. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hubert Pagnoul kontra Belga Állam — SPF Finances

24

2010/C 246/43

C-317/10. P. sz. ügy: A T-303/06. és T-337/06. sz., UniCredito Italiano SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és az Union Investment Privatfonds GmbH egyesített ügyekben 2010. április 27-én hozott ítélet ellen az Union Investment Privatfonds GmbH által 2010. július 2-án benyújtott fellebbezés

25

2010/C 246/44

C-318/10. sz. ügy: A Cour de cassation (Belgium) által 2010. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIAT SA kontra État belge

26

2010/C 246/45

C-319/10. sz. ügy: A Rechtbank Haarlem (Hollandia) által 2010. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Y

26

2010/C 246/46

C-320/10. sz. ügy: A Rechtbank Haarlem (Hollandia) által 2010. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Inspecteur van de Belastingdienst P

27

2010/C 246/47

C-321/10. sz. ügy: 2010. július 5-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

28

2010/C 246/48

C-322/10. sz. ügy: A Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) (Egyesült Királyság) által 2010. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Medeva BV kontra Comptroller-General of Patents

28

2010/C 246/49

C-327/10. sz. ügy: Az Okresní soud v Chebu (Csehország) által 2010. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hypoteční banka, a.s. kontra Udo Mike Lindner

29

2010/C 246/50

C-334/10. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2010. július 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Staatssecretaris van Financiën

30

2010/C 246/51

C-340/10. sz. ügy: 2010. június 29-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság

30

2010/C 246/52

C-346/10. sz. ügy: 2010. július 8-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

31

2010/C 246/53

C-347/10. sz. ügy: A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2010. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A. Salemink kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

32

2010/C 246/54

C-348/10. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Lett Köztársaság) által 2010. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA Norma-A és SIA Dekom kontra Ludzas novada dome

32

2010/C 246/55

C-350/10. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2010. július 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nordea Pankki Suomi Oyj

33

2010/C 246/56

C-353/10. sz. ügy: 2010. július 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

33

2010/C 246/57

C-354/10. sz. ügy: 2010. július 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

34

2010/C 246/58

C-355/10. sz. ügy: 2010. július 14-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

34

2010/C 246/59

C-356/10. sz. ügy: 2010. július 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Írország

35

2010/C 246/60

C-374/10. sz. ügy: 2010. július 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság

35

 

Törvényszék

2010/C 246/61

T-165/10. sz. ügy: A Törvényszék 2010. július 14-i végzése — Grupo Osborne kontra OHIM — Confecciones Sanfertús (TORO) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

36

2010/C 246/62

T-271/10. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. július 22-i végzése — H kontra Tanács és társai („Ideiglenes intézkedésiránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziójához kirendelt nemzeti tisztviselő — Átcsoportosításról és lefokozásról hozott határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Elfogadhatóság — Sürgősség hiánya”)

36

2010/C 246/63

T-297/10. sz. ügy: 2010. július 8-án benyújtott kereset — DBV kontra Bizottság

37

2010/C 246/64

T-300/10. sz. ügy: 2010. július 9-én benyújtott kereset — Internationaler Hilfsfonds kontra Bizottság

37

2010/C 246/65

T-303/10. sz. ügy: 2010. július 19-én benyújtott kereset — Wam kontra Bizottság

38

2010/C 246/66

T-440/07., T-465/07. és T-1/08. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2010. július 7-i végzése — Huta Buczek és társai kontra Bizottság

39

2010/C 246/67

T-499/07. sz. ügy: A Törvényszék 2010. július 12-i végzése — Bulgária kontra Bizottság

39

 

Közszolgálati Törvényszék

2010/C 246/68

F-126/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 8-i ítélete — Mangazzu kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazottak — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók — A kedvezőtlenebb új szabályok alkalmazásával történő besorolás — Szerzett jogok — A hátrányos megkülönböztetés tilalma — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 2., 5. és 12. cikke)

40

2010/C 246/69

F-130/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 8-i ítélete — Sotgia kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazottak — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók — A kedvezőtlenebb új szabályok alkalmazásával történő besorolás — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (4) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése)

40

2010/C 246/70

F-17/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 8-i ítélete — Wybranowski kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — A szóbeli vizsga értékelése — Az EPSO/AD/60/06 versenyvizsga versenyvizsga-kiírása — Indokolás — A vizsgabizottság hatásköre — A pályázók értékelése)

41

2010/C 246/71

F-37/10. sz. ügy: 2010. május 27-én benyújtott kereset — Stratakis kontra Bizottság

41

2010/C 246/72

F-46/10. sz. ügy: 2010. június 16-án benyújtott kereset — AD kontra Bizottság

41

2010/C 246/73

F-48/10. sz. ügy: 2010. június 22-én benyújtott kereset — Z kontra Bíróság

42

2010/C 246/74

F-51/10. sz. ügy: 2010. július 1-jén benyújtott kereset — Bermejo Garde kontra EGSZB

42

2010/C 246/75

F-54/10. sz. ügy: 2010. július 9-én benyújtott kereset — Verheyden kontra Bizottság

43

2010/C 246/76

F-55/10. sz. ügy: 2010. július 9-én benyújtott kereset — Moschonaki kontra Bizottság

43

2010/C 246/77

F-56/10. sz. ügy: 2010. július 9-én benyújtott kereset — Hecq kontra Bizottság

43


HU

 

Top