EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:051:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 51, 2010. február 27.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.051.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 51

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. február 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bíróság

2010/C 051/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 37., 2010.2.13.

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2010/C 051/02

C-284/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Katonai felszerelések vámmentes behozatala)

2

2010/C 051/03

C-294/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Katonai felszerelések, valamint kettős, katonai és polgári célt szolgáló eszközök vámmentes behozatala)

3

2010/C 051/04

C-372/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Katonai felszerelések vámmentes behozatala)

3

2010/C 051/05

C-387/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Kettős, civil és katonai célt szolgáló eszközök vámmentes behozatala)

4

2010/C 051/06

C-409/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Katonai felszerelések vámmentes behozatala)

5

2010/C 051/07

C-461/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Dán Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Katonai felszerelések vámmentes behozatala)

5

2010/C 051/08

C-239/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Katonai felszerelések vámmentes behozatala)

6

2010/C 051/09

C-45/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. december 23-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck kontra Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (2003/6 irányelv — Bennfentes kereskedelem — Bennfentes információ felhasználása — Szankciók — Feltételek)

6

2010/C 051/10

C-227/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. december 17-i ítélete (az Audiencia Provincial de Salamanca (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eva Martín Martín kontra EDP Editores SL (85/577/EGK irányelv — 4. cikk — Fogyasztóvédelem — Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések — Elállási jog — A kereskedő tájékoztatási kötelezettsége — A szerződés érvénytelensége — Megfelelő intézkedések)

7

2010/C 051/11

C-248/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. december 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1774/2002/EK rendelet — A 4. cikk (2) bekezdésének a) és c) pontja, az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja, a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja, 10-15. cikk, 17., 18. és 26. cikk — Állati melléktermékek — Hulladék — Elföldelés előzetes kezelés nélkül — Hivatalos ellenőrzések hiánya — Az állati melléktermékek biztonságos kezelését biztosító üzemek — Gazdaság — Az engedélyezés hiánya — Különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok égetése — Megfelelő feldolgozási folyamatok hiánya)

8

2010/C 051/12

C-305/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. december 23-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) kontra Regione Marche (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 2004/18 irányelv — A „vállalkozó”, a „szállító” és a „szolgáltató” fogalma — A „gazdasági szereplő” fogalma — Egyetemek és kutatóintézetek — Egyetemekből, közjogi szervekből álló társulás („consorzio”) — Az alapító okirat szerinti, nem nyereségszerzésre irányuló elsődleges cél — Valamely közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában való részvételi jogosultság)

8

2010/C 051/13

C-376/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. december 23-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl kontra Comune di Milano (Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — EK 43. cikk és EK 49. cikk — Egyenlő bánásmód elve — Vállalkozások társulásai — Valamely „consorzio stabile” („állandó társulás”) és az abban részt vevő társaság ugyanazon közbeszerzési eljárásban való versenyző részvételének tilalma)

9

2010/C 051/14

C-410/08–C-412/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. december 17-i ítélete (a Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Swiss Caps AG kontra Hauptzollamt Singen (Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Tarifális besorolás — 1515, 1517, 2106 és 3004 vámtarifaszám — Zselatinkapszulák — Halolaj, búzacsíraolaj és katicavirág-olaj — A „csomagolóanyag” fogalma)

9

2010/C 051/15

C-455/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. december 23-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — A 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv — Árubeszerzésre és építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Szerződés odaítéléséről szóló határozattal szembeni jogorvoslati eljárás — A hatékony jogorvoslat biztosítása — A szerződés odaítéléséről szóló határozat elutasított ajánlattevőkkel történő közlése és az e szerződés aláírása között minimálisan tiszteletben tartandó időtartam)

10

2010/C 051/16

C-505/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. december 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

11

2010/C 051/17

C-586/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. december 17-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Angelo Rubino kontra Ministero dell'Università e della Ricerca (2005/36/EK irányelv — Oklevelek elismerése — A „szabályozott szakma” fogalma — Előre meghatározott számú személy kiválasztása korlátozott ideig érvényes cím odaítélését eredményező, összehasonlító vizsgálat alapján — Nemzeti tudományos alkalmasság — Egyetemi oktató)

11

2010/C 051/18

C-120/09. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. december 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/31/EK irányelv — A hulladékok hulladéklerakóban való elhelyezése — A „föld alatti hulladéklerakó”, a „hulladéklerakó-gáz” és a „kivonat” fogalma — Azon beavatkozási szintek meghatározására vonatkozó kötelezettség, amelyek elérése esetén úgy lehet tekinteni, hogy a hulladéklerakó jelentős károsító hatással van a felszín alatti vizek minőségére — Az előírt határidőben való átültetés elmaradása a Vallon Régióban)

12

2010/C 051/19

C-450/09. és C-451. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. november 9 -i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07) kontra Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 89/105/EGK irányelv — Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának rögzítését szabályozó intézkedések átláthatósága — 4. cikk (1) bekezdés — Az árak befagyasztása — Az árak csökkentése)

12

2010/C 051/20

C-281/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2009. november 24-i végzése — Landtag Schleswig-Holstein kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz való hozzáférés — Tartományi parlament perbeli jogképessége)

13

2010/C 051/21

C-353/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. november 9 -i végzése (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA. kontra Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 89/105/EGK irányelv — Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának rögzítését szabályozó intézkedések átláthatósága — 4. cikk (1) bekezdés — Az árak befagyasztása — Az árak csökkentése)

13

2010/C 051/22

C-553/08. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. december 2-i végzése — Powerserv Personalservice GmbH, korábban Manpower Personalservice GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Manpower Inc. (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 51. cikkének (1) és (2) bekezdése — Törlési kérelem — Csatlakozó fellebbezés — MANPOWER közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség)

14

2010/C 051/23

C-561/08. P. és C-4/09. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. október 23-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Gerasimos Potamianos (C-561/08. P.), Gerasimos Potamianos kontra az Európai Közösségek Bizottsága (C-4/09. P.) (Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása — Sérelmet okozó aktus)

15

2010/C 051/24

C-85/09. P. sz. ügy: A Bíróság 2009. október 29-i végzése — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — Kártérítési kereset a 93/42/EGK irányelv alkalmazása során a Bizottság különböző mulasztásai miatt elszenvedett kár tekintetében — Az állítólagos mulasztások és a hibás digitális hőmérők forgalomba hozatala során a felperes által elszenvedett kár közötti okozati összefüggés hiánya — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

15

2010/C 051/25

C-143/09. sz. ügy: A Bíróság 2009. szeptember 17-i végzése (a Fővárosi Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pannon GSM Távközlési Rt. kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Az Európai Unióhoz történő csatlakozás — 2002/22/EK irányelv — Időbeli hatály — A Bíróság hatásköre)

16

2010/C 051/26

C-198/09. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. november 9 -i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — IFB Stroder Srl kontra Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 89/105/EGK irányelv — Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának rögzítését szabályozó intézkedések átláthatósága — 4. cikk (1) bekezdés — Az árak befagyasztása — Az árak csökkentése)

16

2010/C 051/27

C-333/09. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. november 27-i végzése (a Conseil de prud'hommes de Caen — Franciaország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sophie Noël kontra SCP Brouard Daude, felszámoló a Pronuptia Boutiques Province SA és a Centre de Gestion et d’Étude AGS IDF EST felszámolási eljárásában (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény — A polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmány — Az egyenlő bánásmód elve — Gazdasági okból történő elbocsátás — A közösségi joghoz való kapcsolódás hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

17

2010/C 051/28

C-443/09. sz. ügy: A Tribunale Ordinario di Cosenza (Olaszország) által 2009. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C.C.I.A.A. di Cosenza kontra Grillo Star srl Fallimento

18

2010/C 051/29

C-504/09. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság T-183/07. sz., Lengyelország kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 23-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2009. december 4-én benyújtott fellebbezés

18

2010/C 051/30

C-517/09. sz. ügy: A Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgium) által 2009. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — RTL Belgium SA (korábban: TVI SA)

19

2010/C 051/31

C-522/09. sz. ügy: 2009. december 15-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Románia

20

2010/C 051/32

C-525/09. sz. ügy: 2009. december 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

21

2010/C 051/33

C-526/09. sz. ügy: 2009. december 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

21

2010/C 051/34

C-529/09. sz. ügy: 2009. december 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

21

2010/C 051/35

C-531/09. sz. ügy: 2009. december 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

22

2010/C 051/36

C-532/09. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-166/08. sz., Ivanov kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 30-án hozott végzése ellen Vladimir Ivanov által 2009. december 18-án benyújtott fellebbezés

22

2010/C 051/37

C-533/09. sz. ügy: 2009. december 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

23

2010/C 051/38

C-538/09. sz. ügy: 2009. december 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

23

2010/C 051/39

C-539/09. sz. ügy: 2009. december 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

24

2010/C 051/40

C-540/09. sz. ügy: A Regeringsrätten (Svédország) által 2009. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp kontra Skatterverket

24

2010/C 051/41

C-544/09. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-21/06. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2009. október 6-án hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2009. december 22-én benyújtott fellebbezés

25

2010/C 051/42

C-553/09. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (nyolcadik tanács) T-137/08. sz., BCS SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2009. október 28-án hozott ítélete ellen a BCS SpA által 2009. december 23-án benyújtott fellebbezés

26

2010/C 051/43

C-40/10. sz. ügy: 2010. január 25-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

27

2010/C 051/44

C-466/08. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 17-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Ciprusi Köztársaság

27

2010/C 051/45

C-544/08. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2009. december 4-i végzése — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

27

2010/C 051/46

C-548/08. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2009. november 12-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

28

2010/C 051/47

C-15/09. sz. ügy: A Bíróság ötödik tanácsa elnökének 2009. november 26-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

28

2010/C 051/48

C-42/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. december 2-i végzése — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

28

2010/C 051/49

C-171/09. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2009. december 2-i végzése — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

28

2010/C 051/50

C-183/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 30-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

28

2010/C 051/51

C-184/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 20-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

28

2010/C 051/52

C-192/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 11-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

28

2010/C 051/53

C-206/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 18-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

29

2010/C 051/54

C-207/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. december 7-i végzése — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

29

2010/C 051/55

C-220/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 12-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Máltai Köztársaság

29

2010/C 051/56

C-252/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 19-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

29

 

Törvényszék

2010/C 051/57

T-355/04. és T-446/04. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2010. január 19-i ítélete — Co-Frutta kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A banánimport közösségi piacára vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés hallgatólagos megtagadását követő kifejezett megtagadás — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Harmadik személyek kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — Határidők betartása — Előzetes tagállami beleegyezés — Indokolási kötelezettség”)

30

2010/C 051/58

T-252/07., 271/07. és 272/07. sz. ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2010. január 20-i ítélete — Sungro és társai kontra Tanács és Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Közös agrárpolitika — A közösségi gyapottámogatási rendszer módosítása — Az 1782/2003/EK rendelet IV. címének a 864/2004/EK rendelet 1. cikke 20. pontjával bevezetett 10a. fejezete — A szóban forgó rendelkezéseknek a Bíróság ítéletével történő megsemmisítése — Okozati összefüggés”)

30

2010/C 051/59

T-460/07. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 20-i ítélete — Nokia kontra OHIM — Medion (LIFE BLOG) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LIFE BLOG közösségi szóvédjegy bejelentése — A LIFE korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — A lajstromozás részbeni megtagadása”)

31

2010/C 051/60

T-355/08. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 19-i ítélete — De Fays kontra Bizottság („Fellebbezés — Csatlakozó fellebbezés — Tisztviselők — Szabadság — Betegszabadság — Orvosi vizsgálatot követően megállapított jogosulatlan távolmaradás — Az éves szabadság időtartamába történő beszámítás — A díjazásra való jogosultság elvesztése”)

31

2010/C 051/61

T-254/08. sz. ügy: A Törvényszék 2009. december 22-i végzése — Associazione Giùlemanidallajuve kontra Bizottság („Az EK 81. és az EK 82. cikk állítólagos megsértése — Panasz — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A mulasztásnak véget vető bizottsági állásfoglalás — Okafogyottság”)

32

2010/C 051/62

T-71/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 5-i végzése — Química Atlântica kontra Bizottság („Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Állásfoglalás — Kártérítési kereset — Az eljárási szabályzat 44. cikke 1. §-ának c) pontja — Elfogadhatatlanság”)

32

2010/C 051/63

T-95/09. R. II. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. január 15-i végzése — United Phosphorus kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — 91/414/EGK irányelv — A napropamidnak a 91/414 irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról szóló határozat — A végrehajtást felfüggesztő intézkedés hatályának meghosszabbítása”)

32

2010/C 051/64

T-446/09. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. január 8-i végzése — Escola Superior Agrária de Coimbra kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Life-program — A kifizetett összegek egy részének visszafizetése — Beszedési utalvány — Terhelési értesítés — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Pénzügyi hátrány — Rendkívüli körülmények — Sürgősség hiánya”)

33

2010/C 051/65

T-464/09. sz. ügy: 2009. november 20–án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra New Acoutstic Music és Anna Hildur Hildibrandsdottir

33

2010/C 051/66

T-486/09. sz. ügy: 2009. december 4-én benyújtott kereset — Lengyel Köztársaság kontra Bizottság

34

2010/C 051/67

T-498/09. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-102/07. sz., Kerstens kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 29-én hozott ítélete ellen Petrus Kerstens által 2009. december 9-én benyújtott fellebbezés

35

2010/C 051/68

T-502/09. sz. ügy: 2009. december 11-én benyújtott kereset — Inovis kontra OHIM — Sonaecom (INOVIS)

35

2010/C 051/69

T-503/09. sz. ügy: 2009. december 16-án benyújtott kereset — Cybergun kontra OHIM — Umarex Sportwaffen (AK 47)

36

2010/C 051/70

T-505/09. sz. ügy: 2009. december 16-án benyújtott kereset — Carlyle kontra OHIM — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)

36

2010/C 051/71

T-506/09. sz. ügy: 2009. december 16-án benyújtott kereset — Carlyle kontra OHIM — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

37

2010/C 051/72

T-513/09. sz. ügy: 2009. december 22-én benyújtott kereset — Baena Grupo kontra OHIM — Neuman és Galdeano del Sel (formatervezési minták)

37

2010/C 051/73

T-514/09. sz. ügy: 2009. december 31–én benyújtott kereset — De Post kontra Bizottság

38

2010/C 051/74

T-515/09. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-3/08 sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. október 7-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2009. december 21-én benyújtott fellebbezés

39

2010/C 051/75

T-516/09. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-122/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. október 7-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2009. december 21-én benyújtott fellebbezés

40

2010/C 051/76

T-517/09. sz. ügy: 2009. december 21–én benyújtott kereset — Alstom kontra Bizottság

40

2010/C 051/77

T-519/09. sz. ügy: 2009. december 23–án benyújtott kereset — Toshiba kontra Bizottság

41

2010/C 051/78

T-521/09. sz. ügy: 2009. december 21–én benyújtott kereset — Areva T&D kontra Bizottság

42

2010/C 051/79

T-522/09. sz. ügy: 2009. december 21-én benyújtott kereset — Gemmi Furs kontra OHIM — Lemmi-Fashion (GEMMI)

43

2010/C 051/80

T-523/09. sz. ügy: 2009. december 23-án benyújtott kereset — Smart Technologies kontra OHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

44

2010/C 051/81

T-524/09. sz. ügy: 2009. december 24-én benyújtott kereset — Meredith kontra OHIM (BETTER HOMES AND GARDENS)

44

2010/C 051/82

T-528/09. sz. ügy: 2009. december 30-án benyújtott kereset — Hubei Xinyegang Steel kontra Tanács

45

2010/C 051/83

T-2/10. sz. ügy: 2010. január 5-én benyújtott kereset — De Lucia kontra OHIM — Galbani (De Lucia/La natura pratica del gusto)

45

2010/C 051/84

T-4/10. sz. ügy: 2010. január 7–én benyújtott kereset — Al Saadi kontra Bizottság

46

2010/C 051/85

T-6/10. sz. ügy: 2010. január 11-én benyújtott kereset — Sviluppo Globale kontra Bizottság

47

2010/C 051/86

T-219/09. sz. ügy: A Törvényszék 2009. december 18-i végzése — Balfe és társai kontra Parlament

48

2010/C 051/87

T-245/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 5-i végzése — Shell Hellas kontra Bizottság

48

2010/C 051/88

T-251/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 5-i végzése — Société des Pétroles Shell kontra Bizottság

48

2010/C 051/89

T-438/09. sz. ügy: A Törvényszék 2009. december 14-i végzése — Serifo kontra Bizottság és Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

48


HU

 

Top