EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:297:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 297, 2009. december 05.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2009.297.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 297

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam
2009. december 5.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bíróság

2009/C 297/01

Tájékoztató A nemzeti bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról

1

2009/C 297/02

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 282., 2009.11.21.

6


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2009/C 297/03

C-35/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. október 15-i ítélete (a Finanzgericht Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grundstücksgemeinschaft Busley és Cibrian Fernandez kontra Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (A tőke szabad mozgása — Ingatlanok — Jövedelemadó — Bérbeadásból származó veszteségeknek az adózó adóköteles jövedelméből való levonhatósága — Degresszív értékcsökkenési leírás megszerzési vagy építési költségekre való alkalmazása — Kizárólag belföldi ingatlanok javára fenntartott kedvezőbb adójogi bánásmód)

7

2009/C 297/04

C-101/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. október 15-i ítélete (a Cour de cassation [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier kontra Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (77/91/EGK, 79/279/EGK és 2004/25/EK irányelvek — A kisebbségi részvényesek védelmének közösségi jogi alapelve — Hiány — Társasági jog — Irányításszerzés — Kötelező ajánlat — 77/534/EGK ajánlás — Magatartási kódex)

7

2009/C 297/05

C-116/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. október 22-i ítélete (a Hof van Cassatie van België [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — C. Meerts kontra Proost NV (96/34/EK irányelv — Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodás — A 2. szakasz 6. és 7. pontjának az értelmezése — Részmunkaidős szülői szabadság — A munkavállalónak szülői szabadsága lejárta előtti, a felmondási idő figyelmen kívül hagyásával történő elbocsátása — A végkielégítés számítása)

8

2009/C 297/06

C-138/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. október 15-i ítélete (Fővárosi Ítélőtábla — Magyar Köztársaság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH kontra Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — A 2004/18/EK irányelv hatálybalépését követően, de az átültetésére biztosított határidő lejárta előtt megkezdett eljárások — Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás — Minimális számú alkalmas jelentkező meghívásának kötelezettsége — Tényleges verseny biztosításának kötelezettsége)

9

2009/C 297/07

C-196/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. október 15-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale della Sicilia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Acoset SpA kontra Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Comiso (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Modica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) és Comune di Vittoria (RG) (EK 43., EK 49. és EK 86. cikk — Közbeszerzési szerződések odaítélése — Vízszolgáltatás odaítélése egy vegyes tőkéjű társaság részére — Pályázati eljárás — A szolgáltatás üzemeltetésével megbízott magántag kijelölése — A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyásával történő odaítélés)

9

2009/C 297/08

C-232/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. október 15-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 850/1998/EK rendelet — A 29. cikk (2) bekezdése — A sima lepényhal halászatára alkalmazandó korlátozások — A halászhajók maximális motorteljesítménye — 2847/93/EGK rendelet — A 2. cikk (1) bekezdése — 2371/2002/EK rendelet — 23. cikk — A szabályok ellenőrzésének és végrehajtásának biztosítása)

10

2009/C 297/09

C-242/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. október 22-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Swiss Re Germany Holding GmbH kontra Finanzamt München für Körperschaften (Hatodik HÉA-irányelv — A 9. cikk (2) bekezdése e) pontjának ötödik francia bekezdése, valamint a 13. cikk B. részének a) és c) pontja, valamint d) pontjának 2. és 3. alpontja — A biztosítási és viszontbiztosítási ügyletek fogalma — Élet-viszontbiztosítási szerződések valamely harmadik államban letelepedett személyre történő visszterhes átruházása — Ezen átruházás helyének meghatározása — Adómentességek)

10

2009/C 297/10

C-255/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. október 15-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 85/337/EGK irányelv — Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Küszöbértékek meghatározása — A projekt mérete — A teljes átültetés hiánya)

11

2009/C 297/11

C-261/08. és C-348/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. október 22-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Murcia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) kontra Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Vízumok, menekültügy és bevándorlás — A külső határok átlépésére vonatkozó intézkedések — Az EK 62. cikk 1. pontja és 2. pontjának a) alpontja — A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény — 6b. és 23. cikk — 562/2006/EK rendelet — 5., 11. és 13. cikk — A tartózkodás időtartamára vonatkozó vélelem — Valamely tagállam területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok — A körülményektől függően bírságkiszabást vagy kiutasítást lehetővé tevő nemzeti szabályozás)

12

2009/C 297/12

C-263/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. október 15-i ítélete (a Högsta domstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening kontra Stockholms kommun genom dess marknämnd (85/337/EGK irányelv — A nyilvánosság részvétele a környezettel kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban — A környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projekteket engedélyező határozatokkal szembeni jogorvoslati eljáráshoz való jog)

12

2009/C 297/13

C-275/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. október 15-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 93/36/EGK irányelv — Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések — Gépjárműengedélyek kezeléséhez alkalmazott szoftver beszerzése — Tárgyalásos eljárás közbeszerzési hirdetmény előzetes közzététele nélkül)

13

2009/C 297/14

C-301/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. október 22-i ítélete (a Cour de la cassation [Luxembourg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Irène Bogiatzi, férjezett neve: Ventouras kontra Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Európai Közösségek, État du Grand-duché de Luxembourg, Foyer Assurances SA (Közlekedéspolitika — 2027/97/EK rendelet — Varsói Egyezmény — A légifuvarozók baleset esetén fennálló felelőssége — A kártérítési kereset benyújtásának határideje)

13

2009/C 297/15

C-324/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. október 15-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV kontra Diesel SpA (89/104/EGK irányelv — Védjegyjog — A védjegyjogosult jogainak kimerülése — Harmadik személy által az Európai Gazdasági Térségben történő forgalomba hozatal — Hallgatólagos hozzájárulás — Feltételek)

14

2009/C 297/16

C-425/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. október 15-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Enviro Tech (Europe) Ltd kontra État belge (Környezet és fogyasztóvédelem — Az n-propil-bromid veszélyes anyagként történő osztályozása, csomagolása és címkézése — 2004/73/EK irányelv — 67/548/EGK irányelv — Átültetési kötelezettség)

14

2009/C 297/17

C-438/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. október 22-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Letelepedés szabadsága — 96/96/EK irányelv — Nemzeti szabályozás — A gépjármű-ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenység végzéséhez való hozzáférést korlátozó feltételek — EK 45. cikk — A közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek — A közúti közlekedés biztonsága — Arányosság)

15

2009/C 297/18

C-449/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. október 22-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — G. Elbertsen kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Közös agrárpolitika — Egyes támogatási rendszerek integrált kezelési és ellenőrzési rendszere — 1782/2003/EK rendelet — Egységes támogatási rendszer — A referenciaösszeg meghatározása — Különleges helyzetbe került mezőgazdasági termelők — Nemzeti tartalék)

15

2009/C 297/19

C-30/09. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. október 15-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 96/82/EK irányelv — 11. cikk — Külső vészhelyzeti tervek)

16

2009/C 297/20

C-181/09. sz. ügy: A Sofiyski gradski sad (Bulgária) által 2009. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kanon Kabushiki Kaysha kontra „IPN Bulgaria” OOD

16

2009/C 297/21

C-328/09. sz. ügy: 2009. augusztus 14-én benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Észt Köztársaság

17

2009/C 297/22

C-358/07. P. sz. ügy: A T-219/07. sz., DSV Road NV kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2009. július 8-án az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) által hozott ítélet ellen a DSV Road NV által 2009. szeptember 7-én benyújtott fellebbezés

17

2009/C 297/23

C-360/09. sz. ügy: Az Amtsgericht Bonn (Németország) által 2009. szeptember 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundeskartellamt kontra Pfleiderer AG

18

2009/C 297/24

C-367/09. sz. ügy: Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) által 2009. szeptember 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau kontra NV SGS Belgium, NV Firme Derwa, NV Centraal Beheer Achmea

18

2009/C 297/25

C-375/09. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2009. szeptember 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontra Tele2 Polska sp. z o. o., jelenleg Netia S.A.

19

2009/C 297/26

C-382/09. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2009. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA Stils Met kontra Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 297/27

T-339/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. október 28-i ítélete — Juwel Aquarium kontra OHIM — Potschak (Panorama) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Panorama közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja]”)

20

2009/C 297/28

T-80/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. október 28-i ítélete — CureVac kontra OHIM — Qiagen (RNAiFect) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az RNAiFect közösségi szóvédjegy bejelentése — Az RNActive korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

20

2009/C 297/29

T-137/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. október 28-i ítélete — BCS kontra OHIM — Deere (a zöld és a sárga szín kombinációja) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A zöld és a sárga szín kombinációjából álló közösségi védjegy — Feltétlen kizáró ok — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség — A 40/94/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja] — Viszonylagos kizáró ok — A zöld és a sárga szín kombinációjából álló, nem lajstromozott korábbi nemzeti védjegy — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése és 52. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése és 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja] — Indokolási kötelezettség — A 40/94 rendelet 73. cikke [jelenleg a 207/2009 rendelet 75. cikke]”)

21

2009/C 297/30

T-307/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. október 20-i ítélete — Aldi Einkauf kontra OHIM — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A 4 OUT Living közösségi ábrás védjegy bejelentése — A Living & Co korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

21

2009/C 297/31

T-120/09. sz. ügy: 2009. március 27-én benyújtott kereset — Phoenix-Reisen és DRV kontra Bizottság

21

2009/C 297/32

T-369/09. sz. ügy: 2009. szeptember 22-én benyújtott kereset — Sociedade Quinta do Portal SA kontra OHIM — Vallegre — Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

22

2009/C 297/33

T-381/09. sz. ügy: 2009. szeptember 25-én benyújtott kereset — RWE Transgas kontra Bizottság

22

2009/C 297/34

T-382/09. sz. ügy: 2009. szeptember 30-án benyújtott kereset — ERGO Versicherungsgruppe kontra OHIM — DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

T-384/09. sz. ügy: 2009. október 1-jén benyújtott kereset — SKW Stahl-Metallurgie Holding és SKW Stahl-Metallurgie kontra Bizottság

23

2009/C 297/36

T-391/09. sz. ügy: 2009. október 5-én benyújtott kereset — Evonik Degussa és AlzChem Hart kontra Bizottság

24

2009/C 297/37

T-392/09. sz. ügy: 2009. október 2-án benyújtott kereset — l. garantovaná a.s. kontra Bizottság

25

2009/C 297/38

T-393/09. sz. ügy: 2009. október 2-án benyújtott kereset — NEC Display Solutions Europe kontra OHIM — Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

T-394/09. sz. ügy: 2009. október 5-én benyújtott kereset — General Bearing kontra OHIM (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

T-395/09. sz. ügy: 2009. október 6-án benyújtott kereset — Arques Industries kontra Bizottság

27

2009/C 297/41

T-396/09. sz. ügy: 2009. október 6-án benyújtott kereset — Vereniging Milieudefensie és Stichting Stop Luchtverontreiniging kontra Bizottság

28

2009/C 297/42

T-397/09. sz. ügy: 2009. október 6-án benyújtott kereset — Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg kontra OHIM (címert tartalmazó ábrás védjegy)

29

2009/C 297/43

T-400/09. sz. ügy: 2009. október 6-án benyújtott kereset — ECKA Granulate és non ferrum Metallpulver kontra Bizottság

29

2009/C 297/44

T-401/09. sz. ügy: 2009. október 5-én benyújtott kereset — Marcuccio kontra Bíróság

30

2009/C 297/45

T-402/09. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-86/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. július 20-án hozott ítélete ellen Luigi Marcuccio által 2009. október 7-én benyújtott fellebbezés

30

2009/C 297/46

T-403/09. sz. ügy: 2009. október 7-én benyújtott kereset — Tecnoprocess kontra az Európai Bizottság marokkói küldöttsége és társai

31

2009/C 297/47

T-404/09. sz. ügy: 2009. október 9-én benyújtott kereset — Deutsche Bahn kontra OHIM (szürke és piros színkombináció)

31

2009/C 297/48

T-405/09. sz. ügy: 2009. október 9-én benyújtott kereset — Deutsche Bahn kontra OHIM (szürke és piros színkombináció)

32

2009/C 297/49

T-415/09. sz. ügy: 2009. október 14-én benyújtott kereset — New Yorker SHK Jeans kontra OHIM — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

T-417/09. sz. ügy: 2009. október 16-án benyújtott kereset — Poslovni Sistem Mercator kontra OHIM — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

T-422/09. sz. ügy: 2009. október 19-én benyújtott kereset — São Paulo Alpargatas kontra OHIM — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

Közszolgálati Törvényszék

2009/C 297/52

F-16/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. szeptember 10-i ítélete — Behmer kontra Európai Parlament (Tisztviselők — Az Európai Parlament érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárása — Az indokolási kötelezettség megsértése — A peres eljárásban adott indokolás)

35

2009/C 297/53

F-29/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. október 7-i ítélete — Y kontra Bizottság (Szerződéses alkalmazottak — Nyilvánvaló alkalmatlanság miatti elbocsátás — A feladatok teljesítése során tanúsított nem megfelelő magatartás)

35

2009/C 297/54

F-33/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. október 21-i ítélete — V kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Felvétel — Alkalmazás megtagadása a feladatok ellátására való fizikai alkalmatlanság miatt — Az eljárás szabályszerűsége — Az alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat szabályszerűsége — Előkészítő aktusok)

35

2009/C 297/55

F-74/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. október 21-i ítélete — Ramaekers-Jørgensen kontra Bizottság (Tisztviselők — Közösségi adó — Számítás — A személyes díjazás és a túlélő hozzátartozói nyugdíj összegének összeadása — Az adó beszedésének módja — A beszedés időpontja)

36

2009/C 297/56

F-76/09. sz. ügy: 2009. szeptember 14-én benyújtott kereset — Cusack-Gard'ner kontra Bizottság

36

2009/C 297/57

F-82/09. sz. ügy: 2009. október 16-án benyújtott kereset — Nolin kontra Bizottság

37


HU

 

Top