Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:205:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 205, 2009. augusztus 29.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2009.205.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 205

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam
2009. augusztus 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bíróság

2009/C 205/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 193., 2009.8.15.

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2009/C 205/02

C-511/06. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. július 9-i ítélete — Archer Daniels Midland Co. kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Citromsavpiac — A bírság összegének meghatározása — Vezető szerep — Védelemhez való jog — Harmadik államban lefolytatott eljárásból származó bizonyítékok — Az érintett piac meghatározása — Enyhítő körülmények)

2

2009/C 205/03

C-319/07. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. július 9-i ítélete — 3F, korábban Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) kontra az Európai Közösségek Bizottsága, Dán Királyság, Norvég Királyság (Fellebbezés — A dán nemzetközi hajólajstromba bejegyzett hajók fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészekre vonatkozó adókedvezményt meghatározó intézkedések — A Bizottság kifogást nem tartalmazó határozata — Megsemmisítés iránti kereset — Az »érintett« fogalma — Munkavállalói érdekképviseleti szervezet — A kereset elfogadhatósága)

3

2009/C 205/04

C-343/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Corte d’appello di Torino [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bavaria NV, Bavaria Italia Srl kontra Bayerischer Brauerbund eV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az érvényesség vizsgálata — Elfogadhatóság — 2081/92/EGK rendelet és 1347/2001/EK rendelet — Érvényesség — Szokásossá vált elnevezés — Egy védjegy és egy oltalom alatt álló földrajzi jelzés párhuzamos használata)

3

2009/C 205/05

C-369/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. július 7-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A Bíróság ítéletének végrehajtására irányuló intézkedések — EK 228. cikk — Pénzügyi szankciók — Kényszerítő bírság — Átalányösszeg)

4

2009/C 205/06

C-397/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — Tőketársaságok — 69/335/EGK irányelv — A 2. cikk (1) és (3) bekezdése, a 4. cikk (1) és (7) bekezdése — Tőkeilleték — Mentesség — Feltételek — Tényleges ügyvezetési központ vagy létesítő okirat szerinti székhely egyik tagállamból a másik tagállamba történő áthelyezése — Az adott tagállami illetőségű társaságok fióktelepei vagy állandó telephelyei által más tagállamban folytatott gazdasági tevékenységhez rendelt tőkére kivetett tőkeilleték)

4

2009/C 205/07

C-430/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 25-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2000/764/EK határozat — Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának járványügyi megfigyelése és vizsgálata — 2777/2000/EK rendelet — Piactámogatási intézkedések — Állat-egészségügyi intézkedések — A Közösség hozzájárulása a tesztek költségei egy részének finanszírozásához — 85/73/EGK irányelv — A tagállamok azon lehetősége, hogy a költségeknek a Közösség által át nem vállalt részét a húsok vizsgálatának fedezésére szolgáló nemzeti díjak vagy a járványos állatbetegségek elleni küzdelemre fordított díjak kiszabása útján finanszírozzák)

5

2009/C 205/08

C-558/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. július 7-i ítélete (a High Court of Justice [Queen's Bench Division] — Egyesült Királyság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. kontra Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (1907/2006/EK rendelet — Vegyi anyagok — Ezen anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása (REACH) — A »monomer anyagok« fogalma — Érvényesség — Arányosság — Egyenlő bánásmód)

6

2009/C 205/09

C-7/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Har Vaessen Douane Service BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Behozatali vám alóli mentesség — 918/83/EGK rendelet — 27. cikk — Csoportos küldeményként feladott, egyenként elhanyagolható értékű áruk — Harmadik országból közvetlenül valamely Közösségen belüli címzett részére feladott küldemények)

6

2009/C 205/10

C-14/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 25-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Roda Golf & Beach Resort SL (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság hatásköre — A »jogvita« fogalma — 1348/2000/EK rendelet — Bíróságon kívüli iratok bírósági eljáráson kívül történő kézbesítése — Közjegyzői okirat)

7

2009/C 205/11

C-32/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) kontra Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (6/2002/EK rendelet — Közösségi formatervezési minták — 14. és 88. cikk — Közösségi formatervezésiminta-oltalom jogosultja — Lajstromozás nélküli formatervezési minta — Megbízás alapján megalkotott közösségi formatervezési minta)

7

2009/C 205/12

C-111/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Högsta domstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SCT Industri AB i likvidation kontra Alpenblume AB (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság és a határozatok végrehajtása — Hatály — Csődeljárás)

8

2009/C 205/13

C-204/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. július 9-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Rehder kontra Air Baltic Corporation (44/2001/EK rendelet — Az 5. cikk 1. pontja b) alpontjának második francia bekezdése — 261/2004/EK rendelet — Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Montreali Egyezmény — A 33. cikk (1) bekezdése — Légi közlekedés — Az utasok légitársaságokkal szembeni kártérítési kérelmei járattörlés esetén — A szolgáltatás teljesítési helye — Joghatóság az egyik tagállamból egy másik tagállamba valamely harmadik tagállamban székhellyel rendelkező légitársaság által végzett légi szállítás esetén)

8

2009/C 205/14

C-272/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/83/EK irányelv — Menedékjog — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

9

2009/C 205/15

C-302/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Finanzgericht München [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Zino Davidoff SA kontra Bundesfinanzdirektion Südost (Védjegyek — Nemzetközi lajstromozás — A Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó jegyzőkönyv — 40/94/EK rendelet — 146. cikk — A nemzetközi lajstromozáshoz és a közösségi védjegyekhez fűződő joghatások azonossága a Közösségen belül — 1383/2003/EK rendelet — Az 5. cikk (4) bekezdése — A védjegyhez fűződő jogokat feltehetően sértő áruk — A vámhatóságok intézkedése — Közösségi védjegy jogosultja — Az intézkedés iránti kérelem előterjesztési helye szerinti tagállamokon kívüli tagállamokban is fennálló, intézkedés kezdeményezésére vonatkozó jog — A nemzetközi lajstromozás jogosultjára való kiterjesztés)

9

2009/C 205/16

C-356/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. június 25-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — A Felső-Ausztria Land területén letelepedett orvosok számára valamely meghatározott banknál bankszámla nyitását előíró nemzeti szabályozás)

10

2009/C 205/17

C-377/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — EGN BV — Filiale Italiana kontra Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Hatodik HÉA-irányelv — A 17. cikk (3) bekezdésének a) pontja — Az előzetesen felszámított HÉA levonhatósága és visszatérítése — Távközlési szolgáltatások nyújtása — Szolgáltatásnyújtás más tagállamban letelepedett címzett számára — A 9. cikk (2) bekezdésének e) pontja — A teljesítés helyének meghatározása)

10

2009/C 205/18

C-465/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. július 2-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — Letelepedési jog — Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőben való átültetés elmaradása)

11

2009/C 205/19

C-469/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőben való átültetés elmaradása)

11

2009/C 205/20

C-490/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 30-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/68/EK irányelv — Viszontbiztosítás — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

11

2009/C 205/21

C-556/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőben való átültetés elmaradása)

12

2009/C 205/22

C-557/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/35/EK irányelv — A hajók által okozott szennyezés és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetése — Átültetés elmulasztása)

12

2009/C 205/23

C-567/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. július 2-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőben való átültetés elmaradása)

13

2009/C 205/24

C-439/07. és C-499/07. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 4-i végzése (a Hof van beroep te Brussel és a Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Staat kontra KBC Bank SA (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — EK 43. és EK 56. cikk — 90/435/EGK irányelv — 4. cikk (1) bekezdés — A kifizetett osztalékok kettős adóztatásának megszüntetésére irányuló nemzeti szabályozás — A kapott osztalékok összegének az anyavállalat adóalapjából kizárólag abban az esetben való levonása, amennyiben az anyavállalat adóköteles nyereségre tett szert)

13

2009/C 205/25

C-146/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2009. március 26-i végzése — Efkon AG kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — 2004/52/EK irányelv — A Közösségben a közúti elektronikus díjfizetési rendszerek kölcsönös átjárhatóság — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

14

2009/C 205/26

C-159/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2009. március 25-i végzése — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis kontra Bizottság (Fellebbezés — Erőfölénnyel való visszaélés — Az Athéni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője által kivetett díjak állítólagosan túlzott mértéke — A panasz elutasítása — Közösségi érdek hiánya)

15

2009/C 205/27

C-166/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 19-i végzése (az Amtsgericht Büdingen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Guido Weber elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a — 89/397/EGK irányelv — Az élelmiszerek hatósági ellenőrzése — A vizsgált vállalkozások joga ellenszakvélemény kérésére — A vizsgált vállalkozás fogalma)

15

2009/C 205/28

C-355/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2009. május 5-i végzése — WWF-UK kontra az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — 2371/2002/EK rendelet — A regionális tanácsadó testületekkel a vizekhez és erőforrásokhoz való hozzáférést és a halászati tevékenységek fenntartható folytatását szabályozó intézkedésekről folytatott konzultáció — 41/2007/EK rendelet — A tőkehalak halászatára vonatkozó teljes kifogható mennyiség 2007. évre történő meghatározása — Valamely regionális tanács tagjának az e tanács által ezen teljes kifogható mennyiségekre vonatkozóan kiadott jelentésben megfogalmazott eltérő kisebbségi véleménye — Az ilyen tag által a 41/2007 rendelet ellen benyújtott megsemmisítés iránti kérelem — Elfogadhatatlanság — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

16

2009/C 205/29

C-372/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2009. május 5-i végzése — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd kontra az Európai Közösségek Bizottsága és Spanyol Királyság (Fellebbezés — 147/2007/EK rendelet — A 2007 és 2012 közötti időszakra Írország részére kiosztott makrélakvóták csökkentése — A hűtött-tengervíz-tartállyal felszerelt nyílt tengeri flottánál engedéllyel rendelkező 23 ír halászból 20 halász alkotta csoport által a 147/2007 rendelet megsemmisítése iránt benyújtott kereset — Elfogadhatatlanság — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

16

2009/C 205/30

C-387/08. P sz. ügy: A Bíróság 2009. április 3-i végzése — VDH Projektentwicklung GmbH és Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A jogsértés orvoslására irányuló, a 3 cikk (2) bekezdésében előírt eljárás Bizottság általi megindításának elmulasztása — Természetes és jogi személyek — Közvetlen érintettség — Elfogadhatatlanság)

17

2009/C 205/31

C-519/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. április 24-i végzése (a Monomeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Archontia Koukou kontra Elliniko Dimosio (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3.§-ának első bekezdése — Szociálpolitika — Az 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. és 8. szakasza — Határozott idejű munkaszerződések a közszektorban — Egymást követő szerződések — A munkavállalóknak nyújtott védelem általános szintjének csökkentése — A visszaélések megakadályozását célzó intézkedések — Szankciók — A határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekké történő átalakításának abszolút tilalma a közszektorban — Az irányelv helytelen átültetésének következményei — Összhangban álló értelmezés)

17

2009/C 205/32

C-349/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-18/07. sz., Hans Kronberger kontra az Európai Parlament ügyben 2008. május 21-én hozott ítélete ellen Dr. Hans Kronberger által 2008. augusztus 1-jén benyújtott fellebbezés

19

2009/C 205/33

C-201/09. P. sz. ügy: A T-405/06. sz., ArcelorMittal Luxembourg SA és társai által kontra Bizottság ügyben 2009. március 31-én hozott ítélet ellen az ArcelorMittal Luxembourg SA és társai által 2009. június 8-án benyújtott fellebbezés

19

2009/C 205/34

C-205/09. sz. ügy: A Szombathelyi Városi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eredics Emil és társa elleni büntetőeljárás

20

2009/C 205/35

C-207/09. sz. ügy: 2009. június 9-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Szlovák Köztársaság

20

2009/C 205/36

C-210/09. sz. ügy: A Cour administrative d'appel de Nantes (Franciaország) által 2009. június 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Scott SA, Kimberly Clark SNC, jelenleg Kimberly Clark SAS kontra Orléans városa

21

2009/C 205/37

C-213/09. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2009. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Barsoum Chabo kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

C-216/09. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-405/06. sz., ArcelorMittal Luxembourg és társai kontra Bizottság ügyben 2009. március 31-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2009. június 15-én benyújtott fellebbezés

22

2009/C 205/39

C-217/09. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Olaszország) által 2009. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maurizio Polisseni kontra A.S.I. N 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

C-219/09. sz. ügy: A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2009. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vitra Patente AG kontra High Tech Srl

23

2009/C 205/41

C-221/09. sz. ügy: A Prim’Awla tal-Qorti Civili (Málta) által 2009. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AJD Tuna Ltd. kontra Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd és Avukat Generali

23

2009/C 205/42

C-224/09. sz. ügy: A Tribunale di Bolzano (Olaszország) által 2009. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martha Nussbaumerrel szemben indított büntetőeljárás

25

2009/C 205/43

C-225/09. sz. ügy: A Giudice di pace di Cortona (Olaszország) által 2009. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Joanna Jakubowlka Edyta kontra Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

C-227/09. sz. ügy: A Tribunale ordinario di Torino (Olaszország) által 2009. június 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antonino Accardo és társai kontra Comune di Torino

26

2009/C 205/45

C-234/09. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2009. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Skatteministeriet kontra DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

C-235/09. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2009. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — DHL Express France SAS kontra Chronopost SA

27

2009/C 205/47

C-236/09. sz. ügy: A Cour constitutionnelle által 2009. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier kontra Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

C-241/09. sz. ügy: Cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2009. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fluxys SA kontra Commission de régulation de l'éléctricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

C-252/09. sz. ügy: 2009. július 7-én benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

28

2009/C 205/50

C-254/09. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hatodik tanács) által a T-185/07. sz., Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM és Zafra Marroquineros, S.L. ügyben 2009. május 7-én hozott ítélet ellen a Calvin Klein Trademark Trust által 2009. július 9-én benyújtott fellebbezés

29

2009/C 205/51

C-255/09. sz. ügy: 2009. július 9-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

29

2009/C 205/52

C-426/08. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. április 2-i végzése — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Ciprusi Köztársaság

30

2009/C 205/53

C-576/08. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. június 3-i végzése — People's Mojahedin Organization of Iran kontra az Európai Unió Tanácsa, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, az Európai Közösségek Bizottsága, Holland Királyság

30

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 205/54

T-348/05. INTP. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 9-i ítélete — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat kontra Tanács („Eljárás — Ítéletértelmezés”)

31

2009/C 205/55

T-373/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 10-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Nyersdohány — Indokolási kötelezettség — Az 1258/1999/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése”)

31

2009/C 205/56

T-450/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 9-i ítélete — Peugeot és Peugeot Nederland kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Gépjármű-forgalmazás — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A Hollandiából származó párhuzamos export korlátozása — A forgalmazók fizetési és nyomásgyakorlási rendszere — Versenykorlátozó célú megállapodás — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama”)

32

2009/C 205/57

T-33/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Zenab kontra Bizottság („Közösségi pénzügyi támogatás — Az európai audiovizuális művek fejlesztését, terjesztését és promócióját ösztönző program [MEDIA Plus] — Ajánlattételi felhívás — Ajánlat elutasítása — A Bizottság hatásköreinek állítólagosan jogellenes átruházása — Nyilvánvaló értékelési hibák — Indokolási kötelezettség — A dokumentumokhoz való hozzáférés — Megsemmisítés és kártérítés iránti kereset”)

32

2009/C 205/58

T-219/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — DSV Road kontra Bizottság („Vámunió — Thaiföldről származó hajlékony mágneslemezek behozatala — Behozatali vámok utólagos beszedése — Behozatali vámok elengedése iránti kérelem — A 2913/92/EK rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 239. cikke”)

33

2009/C 205/59

T-230/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Laboratorios Del Dr. Esteve kontra OHIM — Ester C (ESTER-E) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ESTER-E közösségi szóvédjegy bejelentése — ESTEVE korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

33

2009/C 205/60

T-238/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 9-i ítélete — Ristic és társai kontra Bizottság (Állategészségügy — Védintézkedések — 2007/362/EK határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság — Kártérítési kereset — Az arányosság elve — A bizalomvédelem elve — Gondoskodási kötelezettség — A tulajdonhoz való jog és a gazdasági tevékenység végzéséhez való jog)

33

2009/C 205/61

T-28/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Mars, Inc. kontra OHIM — Ludwig Schokolade (csokoládészelet formája) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Térbeli közösségi védjegy — Csokoládészelet formája — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [helyébe lépett a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — Használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése [helyébe lépett a 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése] — Meghallgatáshoz való jog — A 40/94 rendelet 73. és 74. cikke [helyükbe lépett a 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke]”)

34

2009/C 205/62

T-71/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Promat kontra OHIM — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. közösségi ábrás védjegy bejelentése — PROMINA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A termékek hasonlóságának a hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

34

2009/C 205/63

T-182/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Bizottság kontra Atlantic Energy („Választottbírósági kikötés — Nem nukleáris energiára vonatkozó különleges program keretében kötött támogatási szerződés — A szerződés megsértése — Az előleg összegeinek visszatérítése — Jogszerű ellentételezés — Mulasztási eljárás”)

35

2009/C 205/64

T-225/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel kontra OHIM — Schwarzbräu (ALASKA) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — ALASKA közösségi ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

35

2009/C 205/65

T-226/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel kontra OHIM — Schwarzbräu (Alaska) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Alaska közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

36

2009/C 205/66

T-240/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Procter & Gamble kontra OHIM — Laboratorios Alcala Farma (oli) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az oli közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az OLAY korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

36

2009/C 205/67

T-246/08. és T-332/08. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 9-i ítélete — Melli Bank kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében az Iráni Iszlám Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Bírósági felülvizsgálat — Arányosság — Egyenlő bánásmód — Indokolási kötelezettség — Jogellenességi kifogás — A 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének d) pontja”)

37

2009/C 205/68

T-257/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 9-i ítélete — Biotronik kontra OHIM (BioMonitor) („Közösségi védjegy — BioMonitor közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

37

2009/C 205/69

T-464/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 30-i végzése — Impala kontra Bizottság („Verseny — Összefonódás — Sony BMG közös vállalkozás — A jogvita tárgytalanná válása — Okafogyottság”)

37

2009/C 205/70

T-114/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 26-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Ésszerű határidő a kártérítési kérelem benyújtására — Késedelem — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

38

2009/C 205/71

T-285/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 30-i végzése — Securvita kontra OHIM (Natur-Aktien-Index) („Közösségi védjegy — Natur-Aktien-Index közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — Megváltoztatás iránti kérelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

38

2009/C 205/72

T-240/09. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. július 2-i végzése — Insula kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Terhelési értesítések — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)

39

2009/C 205/73

T-219/09. sz. ügy: 2009. május 19-én benyújtott kereset — Balfe és társai kontra Parlament

39

2009/C 205/74

T-224/09. sz. ügy: 2009. június 5-én benyújtott kereset — CEVA kontra Bizottság

40

2009/C 205/75

T-233/09. sz. ügy: 2009. június 12-én benyújtott kereset — Access Info Europe kontra Tanács

40

2009/C 205/76

T-241/09. sz. ügy: 2009. június 16-án benyújtott kereset — Kalliopi Nikolaou kontra Számvevőszék

41

2009/C 205/77

T-242/09. sz. ügy: 2009. június 24-én benyújtott kereset — Schräder kontra CPVO — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

T-243/09. sz. ügy: 2009. június 18-án benyújtott kereset — Fedecom kontra Bizottság

43

2009/C 205/79

T-247/09. sz. ügy: 2009. június 16-án benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

43

2009/C 205/80

T-253/09. sz. ügy: 2009. június 26-án benyújtott kereset — Wilo kontra OHIM (Egy motorház formája)

44

2009/C 205/81

T-254/09. sz. ügy: 2009. június 26-án benyújtott kereset — Wilo kontra OHIM (zöld védőtok ábrázolása)

44

2009/C 205/82

T-258/09. sz. ügy: 2009. július 6-án benyújtott kereset — i-content kontra OHIM (BETWIN)

45

2009/C 205/83

T-262/09. sz. ügy: 2009. július 6-án benyújtott kereset — Defense Technology kontra OHIM — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

T-263/09. sz. ügy: 2009. július 7-én benyújtott kereset — Mannatech. kontra OHIM (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

T-265/09. sz. ügy: 2009. július 10-én benyújtott kereset — Serrano Aranda kontra OHIM — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

T-467/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 1-i végzése — Du Pont de Nemours (Franciaország) és társai kontra Bizottság

47

2009/C 205/87

T-487/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 2-i végzése — Imperial Chemical Industries kontra OHMI (FACTORY FINISH)

47

 

Közszolgálati Törvényszék

2009/C 205/88

F-48/09. sz. ügy: 2009. május 11-én benyújtott kereset — Schopphoven kontra Bizottság

48

2009/C 205/89

F-51/09. sz. ügy: 2009. május 19-én benyújtott kereset — Petrilli kontra Bizottság

48

2009/C 205/90

F-56/09. sz. ügy: 2009. június 4-én benyújtott kereset — Marcuccio kontra Bizottság

48

2009/C 205/91

F-59/09. sz. ügy: 2009. június 13-án benyújtott kereset — Nicola kontra Beruházási

49

2009/C 205/92

F-60/09. sz. ügy: 2009. június 24-én benyújtott kereset — Birkhoff kontra Bizottság

50

2009/C 205/93

F-63/09. sz. ügy: 2009. június 26-án benyújtott kereset — Donati kontra EKB

50

2009/C 205/94

F-66/09. sz. ügy: 2009. július 9-én benyújtott kereset — Saracco kontra EKB

51


 

Helyesbítések

2009/C 205/95

Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-159/09. sz. ügyben (HL C 153., 2009.7.4., 44. o.)

52


HU

 

Top