Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:180:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 180, 2009. augusztus 01.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2009.180.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 180

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam
2009. augusztus 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bíróság

2009/C 180/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 167., 2009.7.18.

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2009/C 180/02

C-142/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Luleå tingsrätt [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Åklagaren kontra Percy Mickelsson, Joakim Roos (94/25/EK irányelv — Jogszabályok közelítése — Kedvtelési célú vízi járművek — Motoros vízi sporteszközök hajózható vízi utakon kívül történő használatának megtiltása — EK 28. cikk és EK 30. cikk — Azonos hatású intézkedések — Piacra jutás — Akadály — Környezetvédelem — Arányosság)

2

2009/C 180/03

C-480/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. június 9-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 92/50/EGK irányelv — Hulladékkezelési szolgáltatások odaítélésére vonatkozó hivatalos európai közbeszerzési eljárás hiánya — Helyi önkormányzatok közötti együttműködés)

2

2009/C 180/04

C-241/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — JK Otsa Talu OÜ kontra Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (EMOGA — 1257/1999/EK rendelet — Közösségi vidékfejlesztési támogatás — Agrár-környezetvédelmi termelési módszerekhez nyújtott támogatás)

3

2009/C 180/05

C-250/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. június 4-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 93/38/EGK irányelv — A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások közbeszerzési szerződései — Pályázati felhívás nélküli szerződés-odaítélés — Feltételek — Tájékoztatás az ajánlat elutasításának indokairól — Határidő)

3

2009/C 180/06

C-300/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. június 11-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik kontra AOK Rheinland/Hamburg (2004/18/EK irányelv — Árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Törvényes egészségbiztosítási pénztárak — Közjogi intézmények — Ajánlatkérők — Ajánlati felhívás — A betegek egyéni szükségleteihez igazított ortopéd cipők előállítása és szállítása — Részletes tanácsadás a betegek számára)

4

2009/C 180/07

C-303/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. június 18-i ítélete (Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy által kezdeményezett eljárás (Letelepedés szabadsága — 90/435/EGK irányelv — Társasági adó — Osztalék fizetése — Az említett irányelv szerinti társaságokon kívüli külföldi illetőségű társaságoknak fizetett osztalékok utáni forrásadó — Belföldi illetőségű társaságoknak fizetett osztalékok mentesítése)

5

2009/C 180/08

C-429/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. június 11-i ítélete (a Gerechtshof te Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Inspecteur van de Belastingdienst kontra X BV (Versenypolitika — EK 81. és EK 82. cikk — Az 1/2003/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése — A Bizottság által előterjesztett írásbeli észrevételek — Bizottsági határozat által kiszabott bírság adóköteles voltára vonatkozó nemzeti jogvita)

5

2009/C 180/09

C-487/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. június 18-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie kontra Bellure NV, Malaika Investments Ltd, amely a „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales” kereskedelmi név alatt végzi tevékenységét, Starion International Ltd (89/104/EGK irányelv — Védjegyek — Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése — Összehasonlító reklámban való használat — E használat megtiltásához való jog — A jó hírnév tisztességtelen kihasználása — A védjegy funkcióinak veszélyeztetése — 84/450/EGK irányelv — Összehasonlító reklám — A 3a. cikk (1) bekezdésének g) és h) pontja — Az összehasonlító reklám megengedettségének feltételei — A védjegy hírnevének tisztességtelen kihasználása — Valamely áru utánzatként vagy másolatként való bemutatása)

6

2009/C 180/10

C-521/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 11-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás — 40. cikk — A tőke szabad mozgása — A holland társaságok által fizetett osztalékok esetében alkalmazott hátrányosan megkülönböztető bánásmód — Forrásadó — Mentesség — A Közösség tagállamaiban illetőséggel rendelkező kedvezményezett társaságok — Izlandon vagy Norvégiában illetőséggel rendelkező kedvezményezett társaságok)

7

2009/C 180/11

C-527/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. június 18-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, Generics (UK) Ltd kontra Licensing Authority (amelynek képviseletében a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency jár el) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2001/83/EK irányelv — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Forgalombahozatali engedély — Kizáró okok — Generikus gyógyszerek — Referencia-gyógyszer fogalma)

7

2009/C 180/12

C-529/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. június 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG kontra Franz Hauswirth GmbH (Közösségi térbeli védjegy — 40/94/EK rendelet — Az 51. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A bejelentőnek a közösségi védjegy lajstromozásra történő bejelentésekor megvalósuló »rosszhiszeműsége« megítélése céljából releváns kritériumok)

8

2009/C 180/13

C-542/07. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 11-i ítélete — Imagination Technologies Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A lajstromozás megtagadása — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (3) bekezdése — Használat révén megszerzett megkülönböztető képesség — A védjegybejelentés benyújtásának időpontját követően történő használat)

8

2009/C 180/14

C-560/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Tallinna Halduskohus [Észt Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Balbiino AS kontra Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Észtország csatlakozása — Átmeneti intézkedések — Mezőgazdasági termékek — Cukor — Többletkészletek — 1972/2003/EK rendelet, 60/2004/EK rendelet és 832/2005/EK rendelet)

9

2009/C 180/15

C-561/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 11-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2001/23/EK irányelv — Vállalkozás átruházása — A munkavállalók jogainak védelme — A »válsághelyzetben lévő« vállalkozás átruházása esetén az alkalmazás mellőzését előíró nemzeti szabályozás)

10

2009/C 180/16

C-564/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 11-i ítélete — Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 49. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szabadalmi ügyvivők — Szakmai felelősségbiztosítás kötésének kötelezettsége — Székhelyszolgáltató szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamban történő kinevezésének a kötelezettsége)

10

2009/C 180/17

C-566/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Financiën kontra Stadeco BV (Hatodik HÉA-irányelv — A 21. cikk 1. pontjának c) alpontja — Kizárólag a számlán való feltüntetés miatt fizetendő adó — Jogtalanul felszámított adó helyesbítése — Jogalap nélküli gazdagodás)

11

2009/C 180/18

C-568/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 4-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 43. cikk és EK 48. cikk — Látszerészek — Letelepedési feltételek — Látszerészeti üzletek nyitása és működtetése — A Bíróság ítéletében foglaltak nem maradéktalan teljesítése — Átalányösszeg)

11

2009/C 180/19

C-572/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 11-i ítélete (a Krajský soud v Ústi nad Labem [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RLRE Tellmer Property sro kontra Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — HÉA — Az ingatlanok bérbeadásának adómentessége — Bérház közös használatú helyiségeinek takarítása — Járulékos szolgáltatások)

12

2009/C 180/20

C-8/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 4-i ítélete (College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV kontra Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EK 81. cikk (1) bekezdése — Az „összehangolt magatartás” fogalma — Okozati összefüggés az összehangolás és a vállalkozások piaci magatartása között — A nemzeti jog szerinti értékelés — Egyszeri összehangolás elégséges volta vagy tartós és rendszeres összehangolás szükségessége)

12

2009/C 180/21

C-16/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. június 11-i ítélete (az Administratīvā apgabaltiesa [Lett Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Schenker SIA kontra Valsts ieņēmumu dienests (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Aktív mátrix folyadékkristályos készülékek)

13

2009/C 180/22

C-22/08. és C-23/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Sozialgericht Nürnberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Athanasios Vatsouras (C-22/08. sz. ügy), Josif Koupatantze (C-23/08. sz. ügy) kontra Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Európai polgárság — Személyek szabad mozgása — Az EK 12. cikk és EK 39. cikk — 2004/38/EK irányelv — A 24. cikk (2) bekezdése — Az érvényesség vizsgálata — Tagállami állampolgárok — Más tagállamban folytatott kereső tevékenység — A díjazás mértéke és a tevékenység időtartama — A „munkavállaló” jogállás fenntartása — Álláskeresők részére nyújtott ellátásokra való jogosultság)

14

2009/C 180/23

C-33/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 11-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Agrana Zucker GmbH kontra Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Cukor — A cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer — A 320/2006/EK rendelet 11. cikke — Az ideiglenes szerkezetátalakítási összeg számítása — A megelőző kivonás alá eső kvótarész beszámítása — Az arányosság elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma)

14

2009/C 180/24

C-88/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 18-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — David Hütter kontra Technische Universität Graz (2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés — Az állami szerződéses alkalmazottak fizetésének meghatározása — A 18. életév betöltése előtt szerzett szakmai tapasztalat kizárása)

15

2009/C 180/25

C-102/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Düsseldorf-Süd kontra SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Hatodik HÉA-irányelv — A 4. cikk (5) bekezdésének második és negyedik albekezdése — A tagállamok lehetősége a közintézmények által végzett, a hatodik irányelv 13. és 28. cikke értelmében adómentességet élvező tevékenységek hatóságként folytatott tevékenységekként való kezelésére — Gyakorlási módok — Levonási jog — Jelentős versenytorzulások)

15

2009/C 180/26

C-109/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 4-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 28. cikk, EK 43. cikk és EK 49. cikk — 98/34/EK irányelv — Műszaki szabványok és szabályok — Elektromos, elektromechanikus és elektronikus számítógépes játékokra vonatkozó nemzeti szabályozás — A Bíróság kötelezettségszegés fennállását megállapító ítélete — A teljesítés elmaradása — EK 228. cikk — Pénzügyi szankciók)

16

2009/C 180/27

C-144/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. június 4-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 83/182/EGK irányelv — Adómentességek — Gépjárművek ideiglenes behozatala — Szokásos tartózkodási hely)

17

2009/C 180/28

C-155/08. és C-157/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. június 11-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X (C-155/08.), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08.) kontra Staatssecretaris van Financiën (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — A tőke szabad mozgása — Vagyonadó — Jövedelemadó — Az illetőség szerinti tagállamtól eltérő tagállamban elhelyezett megtakarítások — Adóbevallás hiánya — Az utólagos adómegállapítás elévülési ideje — Az utólagos adómegállapítás elévülési idejének meghosszabbítása az illetőség szerinti tagállamon kívül található követelések esetén — 77/799/EGK irányelv — A tagállamok illetékes hatóságainak kölcsönös segítségnyújtása a közvetlen és közvetett adóztatás területén — Banktitok)

17

2009/C 180/29

C-158/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Commissione Tributaria Regionale di Trieste [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste kontra Pometon SpA (Közösségi Vámkódex — 384/96/EK rendelet — Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme — Aktív feldolgozási eljárás szerinti feldolgozás — Szabálytalan gyakorlat)

18

2009/C 180/30

C-170/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 11-i ítélete (College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — H.J. Nijemeisland kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Közös agrárpolitika — Marha- és borjúhús — 795/2004/EK rendelet — 3a. cikk — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — Egységes támogatás — Referenciaösszeg megállapítása — Csökkentések és kizárások)

18

2009/C 180/31

C-173/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 18-i ítélete (a Gerechtshof te Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Kloosterboer Services BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Közös Vámtarifa — Vámtarifaszámok — Hőelvezetőből és ventilátorból álló, számítógépek hűtésére szolgáló rendszerek — A Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolás)

19

2009/C 180/32

C-243/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Budaörsi Városi Bíróság — Magyarország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pannon GSM Zrt kontra Sustikné Győrfi Erzsébet (93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — Tisztességtelen feltétel joghatásai — A nemzeti bíróságnak az illetékességi kikötés tisztességtelen voltának hivatalból történő vizsgálatához való joga és erre irányuló kötelezettsége — Értékelési szempontok)

19

2009/C 180/33

C-285/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Société Moteurs Leroy Somer kontra Société Dalkia France, Société Ace Europe (A hibás termékekért való felelősség — 85/374/EGK irányelv — Hatály — Szakmai használatra szánt és e körben használt dologban bekövetkezett kár — A károsult ilyen kárának megtérítését abban az esetben lehetővé tevő nemzeti felelősségi rendszer, ha kizárólag a kárt, a termék hibáját, valamint e hiba és a kár közötti okozati összefüggést bizonyítja — Összeegyeztethetőség)

20

2009/C 180/34

C-327/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 11-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv — Közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás — Hatékony jogorvoslat biztosítása — A közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló határozat elutasított jelentkezőkkel és ajánlattevőkkel való közlése és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés aláírása között betartandó minimális határidő)

21

2009/C 180/35

C-335/08. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 11-i ítélete — Transports Schiocchet — Excursions SARL kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — Kártérítési kereset — Az 517/72/EGK rendelet és a 684/92/EGK rendelet — Autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás — A Közösség szerződésen kívüli felelőssége fennállásának feltételei — Elévülési idő)

21

2009/C 180/36

C-417/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 18-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/35/EK irányelv — A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében fennálló környezeti felelősség — Az átültetés elmaradása)

22

2009/C 180/37

C-422/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. június 18-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/35/EK irányelv — Környezeti felelősség — A környezeti károk megelőzése és felszámolása — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

22

2009/C 180/38

C-427/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 4-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/100/EK irányelv — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

23

2009/C 180/39

C-546/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. június 11-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/60/EK irányelv — A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

23

2009/C 180/40

C-555/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. június 4-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/56/EK irányelv — Tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülése — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

24

2009/C 180/41

C-217/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. március 17-i végzése (A Tribunale ordinario di Milano [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rita Mariano kontra Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — EK 12. cikk és EK 13. cikk — A túlélő hozzátartozónak járó ellátás biztosítása — A túlélő házastárs és a túlélő élettárs közötti eltérő bánásmódot előíró nemzeti szabályozás)

24

2009/C 180/42

C-153/09. sz. ügy: AVerwaltungsgericht Schwerin (Németország) által 2009. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG kontra Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

C-156/09. sz. ügy: Bundesfinanzhof (Németország) által 2009. május 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Leverkusen kontra Verigen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

C-157/09. sz. ügy: 2009. május 7-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

25

2009/C 180/45

C-158/09. sz. ügy: 2009. május 7-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

26

2009/C 180/46

C-159/09. sz. ügy: A Tribunal de commerce de Bourges (Franciaország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lidl SNC kontra Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

C-163/09. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Egyesült Királyság) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Repertoire Culinaire Ltd kontra The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

27

2009/C 180/48

C-164/09. sz. ügy: 2009. május 8-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

28

2009/C 180/49

C-173/09. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia — grad (Bulgária) által 2009. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Georgi Ivanov Elchinov kontra Natsionalna Zdravnoosiguritelna kasa

28

2009/C 180/50

C-176/09. sz. ügy: 2009. május 15-én benyújtott kereset — Luxemburgi Nagyhercegség kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

29

2009/C 180/51

C-177/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe és Alix Walsh kontra Région wallonne

30

2009/C 180/52

C-178/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux és Zénon Darquenne kontra Région wallonne

31

2009/C 180/53

C-179/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay és Alix Walsh kontra Région wallonne

31

2009/C 180/54

C-185/09. sz. ügy: 2009. május 26-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

32

2009/C 180/55

C-186/09. sz. ügy: 2009. május 26-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

33

2009/C 180/56

C-189/09. sz. ügy: 2009. május 28-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

33

2009/C 180/57

C-190/09. sz. ügy: 2009. május 28-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Ciprusi Köztársaság

33

2009/C 180/58

C-192/09. sz. ügy: 2009. május 28-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

34

2009/C 180/59

C-203/09. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2009. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Volvo Car Germany GmbH kontra Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

C-206/09. sz. ügy: 2009. június 5-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

35

2009/C 180/61

C-212/09. sz. ügy: 2009. június 11-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

35

2009/C 180/62

C-496/07. sz. ügy: A Bíróság hetedik tanácsa elnökének 2009. március 6-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

36

2009/C 180/63

C-106/08. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. április 24-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

36

2009/C 180/64

C-359/08–C-361/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2009. április 2-i végzése (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stichting Greenpeace Nederland (C-359/08. és C-361/08. sz. ügy), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie „VoMiGen” (C-360/08. sz. ügy) kontra Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, a másik fél az eljárásban: Pioneer Hi-Bred Nothern Europe Sales Division

36

2009/C 180/65

C-524/08. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. március 26-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

36

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 180/66

T-318/01. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — Othman kontra Tanács és Bizottság („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida-hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — A kereseti kérelmek módosítása — Alapvető jogok — A tulajdon tiszteletben tartásához való jog, a meghallgatáshoz való jog és a hatékony bírósági felülvizsgálathoz való jog”)

37

2009/C 180/67

T-292/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — Confservizi kontra Bizottság („Állami támogatások — Az olasz hatóságok által bizonyos, közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára adómentességek és kedvezményes kölcsönök formájában nyújtott támogatási program — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Vállalkozások társulása — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

37

2009/C 180/68

T-297/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — ACEA kontra Bizottság („Állami támogatások — Az olasz hatóságok által bizonyos, közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára adómentességek és kedvezményes kölcsönök formájában nyújtott támogatási program — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Létező vagy új támogatások — Az EK 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja”)

38

2009/C 180/69

T-300/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — AMGA kontra Bizottság („Állami támogatások — Az olasz hatóságok által bizonyos, közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára adómentességek és kedvezményes kölcsönök formájában nyújtott támogatási program — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

38

2009/C 180/70

T-301/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — AEM kontra Bizottság („Állami támogatások — Az olasz hatóságok által bizonyos, közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára adómentességek és kedvezményes kölcsönök formájában nyújtott támogatási program — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Létező vagy új támogatások — Az EK 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja”)

39

2009/C 180/71

T-309/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — Acegas kontra Bizottság („Állami támogatások — Az olasz hatóságok által bizonyos, közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára adómentességek és kedvezményes kölcsönök formájában nyújtott támogatási program — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

39

2009/C 180/72

T-189/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — ASM Brescia kontra Bizottság („Állami támogatások — Az olasz hatóságok által bizonyos, közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára adómentességek és kedvezményes kölcsönök formájában nyújtott támogatási program — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Az EK 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja — Az EK 86. cikk (2) bekezdése”)

40

2009/C 180/73

T-269/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 19-i ítélete — Socratec kontra Bizottság („Verseny — Összefonódások — Közúti telematikai rendszerek piaca — Az eljárás során felszámolás alá kerülő felperes — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság”)

40

2009/C 180/74

T-48/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 19-i ítélete — Qualcomm kontra Bizottság („Verseny — Összefonódások — Közúti telematikai rendszerek piaca — Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Kötelezettségvállalások — Menthető tévedés — Hatáskörrel való visszaélés — Indokolási kötelezettség”)

41

2009/C 180/75

T-222/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete Olaszország kontra Bizottság („Állami támogatások — Az olasz hatóságok által bizonyos, közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára adómentességek és kedvezményes kölcsönök formájában nyújtott támogatási program — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Létező vagy új támogatások — Az EK 86. cikk (2) bekezdése”)

41

2009/C 180/76

T-257/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 10-i ítélete — Lengyelország kontra az Európai Közösségek Bizottsága („Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Az új tagállamok csatlakozása miatt elfogadandó átmeneti intézkedések — A mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó intézkedéseket megállapító 1972/2003/EK rendelet — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Kiindulópont — Késedelem — Valamely rendelet rendelkezésének módosítása — E rendelkezéssel és az ezzel egy egészet alkotó valamennyi rendelkezéssel szembeni kereset újbóli benyújtása — Részleges elfogadhatóság — Arányosság — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Jogos bizalom — Indokolás”)

42

2009/C 180/77

T-498/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 17-i ítélete — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd kontra Tanács („Dömping — Kínából származó glifoszát behozatala — Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja”)

42

2009/C 180/78

T-369/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 19-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Szerkezetátalakítási és átállási támogatások a borágazatban — A méz termelésének és értékesítésének fejlesztésére irányuló támogatások — A terv végrehajtása során elszenvedett bevételkiesések fogalma — Az 1493/1999/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A mezőgazdasági piacok stabilizálását célzó intézkedések fogalma — Az 1258/1999/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése”)

43

2009/C 180/79

T-396/05. és T-397/05. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 10-i ítélete — ArchiMEDES kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Városi épületegyüttes felújítási projektjére vonatkozó szerződés — Az előlegek egy részének visszatérítése — A Bizottságnak a fennmaradt összeg megfizetésére való kötelezésére irányuló kérelem — A Bizottság viszonkeresete — Megsemmisítés iránti kereset — Visszafizetést elrendelő határozat — Terhelési értesítés — Szerződéses jellegű cselekmények — Elfogadhatatlanság — A követelések beszámítása”)

43

2009/C 180/80

T-204/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 10-i ítélete — Vivartia kontra OHIM — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A milko ΔΕΛΤΑ közösségi ábrás védjegy bejelentése — A MILKA korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [helyébe lépett a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

44

2009/C 180/81

T-33/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Olívaolaj, gyapot, szárított szőlő és citrusfélék — Fizetési határidők be nem tartása — 24 hónapos határidő — A kizárandó kiadások értékelése — A fő ellenőrzések — Az arányosság elve — A ne bis in idem elve — A hiányosság megállapításának kivetítése”)

44

2009/C 180/82

T-50/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 17-i ítélete — Portugália kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Szántóföldi növények — Durumbúza — 24 hónapos határidő — Az 1663/95/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti első tájékoztatás — Helyszíni ellenőrzések — Távérzékelés — Az ellenőrzések hatékonysága — A vizsgálatok eredményei — Az érintett tagállam által meghozandó korrekciós intézkedések — Az EMOGA-nak okozott pénzügyi kár fennállása”)

45

2009/C 180/83

T-114/07. és T-115/07. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — Last Minute Network Ltd kontra OHIM (LAST MINUTE TOUR) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A LAST MINUTE TOUR közösségi ábrás védjegy — A LASTMINUTE.COM nem lajstromozott korábbi nemzeti védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy tekintetében irányadó nemzeti jogra történő utalás — A common law jellegbitorlási keresetre (action for passing off) vonatkozó szabályai — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése, és 52. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése, illetve 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja])

45

2009/C 180/84

T-418/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 18-i ítélete — LIBRO Handelsgesellschaft mbH kontra OHIM — Dagmar Causley (LiBRO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LiBRO közösségi ábrás védjegy bejelentése — LIBERO korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás részleges megtagadása — A beavatkozó által benyújtott hatályon kívül helyezés iránti kérelem — Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 134. cikkének 3. §-a — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés indokolását tartalmazó beadvány aláírása — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatósága”)

46

2009/C 180/85

T-450/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 12-i ítélete — Harwin International kontra OHIM — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A Pickwick COLOUR GROUP közösségi ábrás védjegy — PicK OuiC és PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA korábbi nemzeti védjegyek — Használat igazolása iránti kérelem — A 40/94/EK rendelet 56. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése])

46

2009/C 180/86

T-464/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 17-i ítélete — Korsch kontra OHIM (PharmaResearch) („Közösségi védjegy — A PharmaResearch szóvédjegy lajstromozása iránti kérelem — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] — A védjegybejelentésben megjelölt árujegyzék korlátozása”)

47

2009/C 180/87

T-33/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — Bastos Viegas kontra OHIM — Fabre médicament (OPDREX) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OPDREX közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az OPTREX korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg: a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

47

2009/C 180/88

T-67/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — Hedgefund Intelligence kontra OHIM — Hedge Invest (InvestHedge) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az InvestHedge közösségi ábrás védjegy bejelentése — HEDGE INVEST korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

48

2009/C 180/89

T-78/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete –Baldesberger kontra OHIM (Egy csipesz formája) („Közösségi védjegy — Egy közösségi térbeli védjegy bejelentése — Egy csipesz formája — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

48

2009/C 180/90

T-132/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — ERNI Electronics kontra OHIM — (MaxiBridge) („Közösségi védjegy — A MaxiBridge közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A védjegybejelentésben megjelölt termékek rendeltetésének a leíró jellege — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

48

2009/C 180/91

T-151/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 11-i ítélete — Guedes — Indústria e Comércio kontra OHIM — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Gallecs közösségi ábrás védjegy bejelentése — A GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE nemzeti és közösségi korábbi ábrás védjegyek — Feltétlen kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése]”)

49

2009/C 180/92

T-572/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 18-i ítélete — Bizottság kontra Traore (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Álláshirdetés — A Bizottság tanzániai képviseletének műveleti vezetői állására történő kinevezés — A betöltendő állás fontosságának meghatározása — A besorolási fokozat és a feladatkör különválasztásának elve)

49

2009/C 180/93

T-251/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 19-i végzése — Meyer-Falk kontra Bizottság („1049/2001/EK rendelet — A bulgáriai szervezett bűnözés elleni harcról és igazságszolgáltatási reformról szóló dokumentumok — Hozzáférés megtagadása — Az eljárás tárgytalanná válása — Okafogyottság”)

50

2009/C 180/94

T-4/09. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 4-i végzése — UniCredit kontra OHIM — Union Investment Privatfonds (UniCredit) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — A kereset okafogyottá válása”)

50

2009/C 180/95

T-95/09. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. április 28-i végzése — United Phosphorus kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — 91/414/EGK irányelv — A napropamidnak a 91/414 irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról szóló határozat — A végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes intézkedések iránti kérelem — »Fumus boni iuris« — Sürgősség — Az érdekek mérlegelése”)

51

2009/C 180/96

T-149/08. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. június 8-i végzése — Dover kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés — A parlamenti asszisztensi költségek megtérítése címén kifizetett juttatások behajtása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Elfogadhatatlanság — A sürgősség hiánya”)

51

2009/C 180/97

T-182/09. sz. ügy: 2009. május 4-én benyújtott kereset — Budapesti Erőmű kontra Bizottság

52

2009/C 180/98

T-188/09. sz. ügy: 2009. május 12-én benyújtott kereset — Galileo International Technology kontra OHIM — Residencias Universitarias (GALILEO)

53

2009/C 180/99

T-191/09. sz. ügy: 2009. május 14-én benyújtott kereset — HIT Trading és Berkman Forwarding kontra Bizottság

53

2009/C 180/00

T-195/09. sz. ügy: 2009. május 19-én benyújtott kereset — Matkompaniet kontra OHIM — DF World of Spices (KATOZ)

54

2009/C 180/01

T-197/09. sz. ügy: 2009. május 20-án benyújtott kereset — Szlovénia kontra Bizottság

54

2009/C 180/02

T-201/09. sz. ügy: 2009. május 22-én benyújtott kereset — Rügen Fisch kontra OHIM — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

55

2009/C 180/03

T-202/09. sz. ügy: 2009. május 25-én benyújtott kereset — Deichmann-Schuhe kontra OHIM (Hajlított csík szaggatott vonallal való ábrázolása)

55

2009/C 180/04

T-209/09. sz. ügy: 2009. május 27-én benyújtott kereset — Alder Capital kontra OHIM — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

56

2009/C 180/05

T-213/09. sz. ügy: 2009. május 28-án benyújtott kereset — Yorma's kontra OHIM — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S)

57

2009/C 180/06

T-214/09. sz. ügy: 2009. május 26-án benyújtott kereset — COR Sitzmöbel Helmut Lübke kontra OHIM — El Corte Inglés (COR)

57

2009/C 180/07

T-215/09. sz. ügy: 2009. június 3-án benyújtott kereset — Freistaat Sachsen kontra Bizottság

58

2009/C 180/08

T-217/09. sz. ügy: 2009. június 3-án benyújtott kereset — Mitteldeutsche Flughafen és Flughafen Dresden kontra Bizottság

58

2009/C 180/09

T-218/09. sz. ügy: 2009. május 28-án benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság és EPSO

59

2009/C 180/10

T-220/09. sz. ügy: 2009. június 3-én benyújtott kereset — ERGO Versicherungsgruppe kontra OHIM — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

60

2009/C 180/11

T-221/09. sz. ügy: 2009. június 3-án benyújtott kereset — ERGO Versicherungsgruppe kontra OHIM — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

60

2009/C 180/12

T-222/09. sz. ügy: 2009. június 1-jén benyújtott kereset — INEOS Healthcare kontra OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

61

2009/C 180/13

T-225/09. sz. ügy: 2009. június 8-án benyújtott kereset — CLARO kontra OHIM — Telefónica (Claro)

61

2009/C 180/14

T-228/09. sz. ügy: 2009. június 11-én benyújtott kereset — United States Polo Association kontra OHIM — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

62

 

Közszolgálati Törvényszék

2009/C 180/15

F-41/09. sz. ügy: 2009. április 7-én benyújtott kereset — Roumimper kontra Europol

63

2009/C 180/16

F-42/09. sz. ügy: 2009. április 9-én benyújtott kereset — Esneau-Kappé kontra Europol

63

2009/C 180/17

F-43/09. sz. ügy: 2009. április 15-én benyújtott kereset — van Heuckelom kontra Europol

63

2009/C 180/18

F-44/09. sz. ügy: 2009. április 17-én benyújtott kereset — Knöll kontra Europol

64

2009/C 180/19

F-53/09. sz. ügy: 2009. május 20-án benyújtott kereset — J kontra Bizottság

64

2009/C 180/20

F-55/09. sz. ügy: 2009. május 26-án benyújtott kereset — Maxwell kontra Bizottság

64

2009/C 180/21

F-57/09. sz. ügy: 2009. június 2-án benyújtott kereset — Dionisio Galao kontra Régiók Bizottsága

65

2009/C 180/22

F-58/09. sz. ügy: 2009. június 10-én benyújtott kereset — Pascual García kontra Bizottság

65


HU

 

Top