Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:153:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 153, 2009. július 04.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2009.153.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 153

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam
2009. július 4.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bíróság

2009/C 153/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 141., 2009.6.20.

1

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 153/02

Az Elsőfokú Bíróság elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

2

2009/C 153/03

Fellebbezési tanács

2

2009/C 153/04

A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

2


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2009/C 153/05

C-180/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. május 14-i ítélete (az Oberlandesgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Renate Ilsinger kontra Martin Dreschers, a Schlank & Schick GmbH felszámolójának minőségében (Joghatóság polgári ügyben — 44/2001/EK rendelet — Joghatóság fogyasztói szerződések esetén — Azon fogyasztót megillető jog, aki a megtévesztő reklám címzettje, hogy a látszólag megnyert díjat a bíróság előtt követelje — Minősítés — Az említett rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szerződésből eredő igény — Feltételek)

3

2009/C 153/06

C-494/06. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. április 30-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság, Wam SpA (Fellebbezés — Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — A verseny torzítása — Harmadik államokkal folytatott kereskedelem — Bizottsági határozat — Az állami támogatás jogellenessége — Indokolási kötelezettség)

4

2009/C 153/07

C-497/06. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 30-i ítélete — CAS Succhi di Frutta SpA kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — Közbeszerzési eljárás — Természetbeni fizetés — Fizetés a nyertes pályázóknak az odaítélésről szóló hirdetményben meghatározottól eltérő gyümölcsökkel — Okozati összefüggés)

4

2009/C 153/08

C-518/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. április 28-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Gépjármű-felelősségbiztosítás — EK 43. cikk és EK 49. cikk — 92/49/EGK irányelv — A biztosítóintézetek számára szerződéskötési kötelezettséget előíró nemzeti jogszabályok — A letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása — A közúti balesetek károsultjainak szociális védelme — Arányosság — A biztosítóintézetek díjmeghatározási szabadsága — A székhely szerinti tagállam által gyakorolt felügyelet elve)

4

2009/C 153/09

C-531/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — EK 43. cikk és EK 56. cikk — Közegészségügy — Gyógyszertárak — A gyógyszertárak üzemeltetésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére fenntartó rendelkezések — Igazolás — A lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása — A gyógyszerészek szakmai függetlensége — Gyógyszerészeti termékek kiskereskedelmére szakosodott vállalkozások — Önkormányzati gyógyszertárak)

5

2009/C 153/10

C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2009. május 19-i ítélete (a Verwaltungsgericht des Saarlandes [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) kontra Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales (Letelepedés szabadsága — EK 43. cikk — Közegészségügy — Gyógyszertárak — A gyógyszertárak üzemeltetésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére fenntartó rendelkezések — Igazolás — A lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása — A gyógyszerészek szakmai függetlensége)

5

2009/C 153/11

C-393/07. és C-9/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 30-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Parlament (Megsemmisítés iránti kereset — A Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról szóló 2007. május 24-i európai parlamenti határozat — Európai parlamenti képviselő — Az Európai Parlament tagja mandátumának vizsgálata — Jelölt visszalépése következtében képviselővé nyilvánítás — Az 1976. évi okmány 6. és 12. cikke)

6

2009/C 153/12

C-398/07. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Waterford Wedgwood plc kontra Assembled Investments (Proprietary) Ltd és Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A WATERFORD STELLENBOSCH ábrás védjegy — A WATERFORD közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — A lajstromozás fellebbezési tanács általi megtagadása)

6

2009/C 153/13

C-420/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. április 28-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Meletis Apostolides kontra David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Ciprusról szóló, 10. jegyzőkönyv — A közösségi vívmányok alkalmazásának felfüggesztése a ciprusi kormány tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területeken — 44/2001/EK rendelet — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben — Az említett kormány tényleges ellenőrzése alatt álló területen működő ciprusi bíróság e területen kívül elhelyezkedő ingatlanra vonatkozó határozata — Az említett rendelet 22. cikkének 1. pontja, 34. cikkének 1. és 2. pontja, 35. cikkének (1) bekezdése és 38. cikkének (1) bekezdése)

7

2009/C 153/14

C-504/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa kontra Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) (1191/69/EGK rendelet — Közszolgáltatási kötelezettségek — Ellentételezés nyújtása — Városi tömegközlekedési ágazat)

7

2009/C 153/15

C-516/07. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2000/60/EK irányelv — A vízpolitika terén a közösségi fellépés keretei — Hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölése a vízgyűjtő kerületek vonatkozásában)

8

2009/C 153/16

C-530/07. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — Szennyezés és ártalom — A települési szennyvíz kezelése — 3. és 4. cikk)

8

2009/C 153/17

C-531/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. április 30-i ítélete (az Oberster Gerichtshof — Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft kontra LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Áruk szabad mozgása — Importált könyvek árának rögzítésére vonatkozó nemzeti szabályozás — Behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedés — Igazolás)

9

2009/C 153/18

C-538/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. május 19-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Assitur Srl kontra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (92/50/EGK irányelv — A 29. cikk első bekezdése — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Nemzeti szabályozás, amely nem teszi lehetővé az ugyanazon közbeszerzési eljárásban való, egymással versenyző részvételt azon társaságok számára, amelyek ellenőrzési viszony vagy jelentős befolyás által kapcsolódnak egymáshoz)

9

2009/C 153/19

C-553/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Raad van State — Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — College van burgemesster en wethouders van Rotterdam kontra M.E.E. Rijkeboer (Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában — 95/46/EK irányelv — A magánélet tiszteletben tartása — Adatok törlése — Az adatokhoz és az adatok címzettjeire vonatkozó információkhoz való hozzáférés joga — A hozzáféréshez való jog gyakorlásának határideje)

10

2009/C 153/20

C-27/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BIOS Naturprodukte GmbH kontra Saarland (2001/83/EK irányelv — Az 1. cikk 2. pontjának b) alpontja — A »funkcionális gyógyszer« fogalma — A termék adagolása — Szokásos alkalmazási feltételek — Egészségkárosítási kockázat — Az ember élettani funkcióinak helyreállítására, javítására vagy módosítására való képesség)

10

2009/C 153/21

C-34/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. május 14-i ítélete (a Tribunale ordinario di Padova [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Azienda Agricola Disarò Antonio kontra Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. Arl (Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Tejkvóták — Illeték — Az 1788/2003/EK rendelet érvényessége — A közös agrárpolitika célkitűzései — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve és az arányosság elve — A nemzeti referenciamennyiség meghatározása — Szempontok — Az alultermelő tagállam szempontjának relevanciája)

11

2009/C 153/22

C-75/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, Christopher Mellor kontra Secretary of State for Communities and Local Government (85/337/EGK irányelv — Környezeti hatásvizsgálat — Azon döntés indokolása közzétételének kötelezettsége, mely szerint valamely projektet nem szükséges vizsgálatnak alávetni)

11

2009/C 153/23

C-132/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Fővárosi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lidl Magyarország Kereskedelmi bt kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Áruk szabad mozgása — Rádióberendezések és távközlő végberendezések — A megfelelőség kölcsönös elismerése — Más tagállamban székhellyel rendelkező gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat el nem ismerése)

12

2009/C 153/24

C-150/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Siebrand BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Kombinált Nómenklatúra — 2206 és 2208 vámtarifaszám — Desztillált alkoholt tartalmazó erjesztett ital — Gyümölcsből vagy természetes termékből előállított ital — Anyagok hozzáadása — Következmények — Az eredeti ital ízének, szagának és kinézetének elvesztése)

13

2009/C 153/25

C-161/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 14-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV kontra Belgische Staat (Áruk szabad mozgása — Közösségi árutovábbítás — TIR-igazolvány fedezete mellett végrehajtott fuvarozási műveletek — Jogsértések, illetve szabálytalanságok — Értesítési határidő — A jogsértés vagy szabálytalanság elkövetési helyének bizonyítására vonatkozó határidő)

13

2009/C 153/26

C-253/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/22/EK irányelv — Jogszabályok közelítése — Közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

14

2009/C 153/27

C-256/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 30-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/83/EK irányelv — A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

14

2009/C 153/28

C-266/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/81/EK irányelv — A harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárainak tartózkodási joga — A teljes átültetés hiánya — Az átültető intézkedések közlésének hiánya)

15

2009/C 153/29

C-313/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. május 19-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/58/EK irányelv — Társasági jog — Közzéteendő okiratok és adatok — Levelezések és megrendelések — Szankciók — Az előírt határidőben történő átültetés elmulasztása)

15

2009/C 153/30

C-322/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/83/EK irányelv — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

16

2009/C 153/31

C-368/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/35/EK irányelv — Környezeti károk felszámolása — A „szennyező fizet” elve)

16

2009/C 153/32

C-390/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — Környezetvédelem — 280/2004/EK határozat — A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtása — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését és/vagy korlátozását célzó nemzeti intézkedések — A megkövetelt információk közlésének elmulasztása)

16

2009/C 153/33

C-443/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/13/EK irányelv — Illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása — A „kis berendezés” és a „lényeges változtatás” fogalma átültetésének elmaradása)

17

2009/C 153/34

C-532/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/60/EK irányelv — Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

17

2009/C 153/35

C-128/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antoine Boxus és Willy Roua kontra Région wallonne

18

2009/C 153/36

C-129/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff és Michel Raeds kontra Région wallonne

18

2009/C 153/37

C-130/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Paul Fastrez és Henriette Fastrez kontra Région wallonne

19

2009/C 153/38

C-131/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Philippe Daras kontra Région wallonne

20

2009/C 153/39

C-132/09. sz. ügy: 2009. április 6-án benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

21

2009/C 153/40

C-133/09. sz. ügy: A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. április 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dr. Uzonyi József kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

21

2009/C 153/41

C-134/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch. és Bernard Page kontra Région wallonne

22

2009/C 153/42

C-135/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch., Léon L’Hoir és Nadine Dartois kontra Région wallonne

23

2009/C 153/43

C-138/09. sz. ügy: A Tribunale Ordinario di Palermo (Olaszország) által 2009. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Todaro Nunziatina & C. snc kontra Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

23

2009/C 153/44

C-140/09. sz. ügy: A Tribunale di Genova (Olaszország) által 2009. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri

24

2009/C 153/45

C-142/09. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgium) által 2009. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a 1. Vincent Willy Lahousse és 2. Lavichy BVBA elleni büntetőeljárásban

25

2009/C 153/46

C-143/09. sz. ügy: A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pannon GSM Távközlési Rt. kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

25

2009/C 153/47

C-144/09. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hotel Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller

26

2009/C 153/48

C-145/09. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Land Baden-Württemberg kontra Panagiotis Tsakouridis

26

2009/C 153/49

C-146/09. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Prof. Dr. Claus Scholl kontra Stadtwerke Aachen AG

26

2009/C 153/50

C-147/09. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ronald Seunig kontra Maria Hölzel

27

2009/C 153/51

C-150/09.P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-25/07. sz., Iride SpA, Iride Energia SpA kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2009. február 11-én hozott ítélet ellen az Iride SpA és az Iride Energia SpA által 2009. április 27-én benyújtott fellebbezés

27

2009/C 153/52

C-154/09. sz. ügy: 2009. május 4-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

28

2009/C 153/53

C-160/09. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –„Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.” közkereseti társaság kontra Gazdasági Minisztérium

28

2009/C 153/54

C-161/09. sz. ügy: A Simvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. kontra Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

29

2009/C 153/55

C-162/09. sz. ügy: A Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Secretary of State for Work and Pensions kontra Taous Lassal

29

2009/C 153/56

C-169/09. sz. ügy: 2009. május 13-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

29

2009/C 153/57

C-170/09. sz. ügy: 2009. május 13-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

30

2009/C 153/58

C-171/09. sz. ügy: 2009. május 13-án benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

30

2009/C 153/59

C-175/09. sz. ügy: Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2009. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs kontra Axa UK plc

30

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 153/60

T-116/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — Wieland-Werke AG kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Ipari rézcsövek piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Ármegállapítás és a piacok felosztása — Bírságok — A büntetések törvényességének elve — Az érintett piac mérete — Elrettentő hatás — A jogsértés időtartama — Együttműködés”)

32

2009/C 153/61

T-122/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — Outokumpu és Luvata kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Ipari rézcsövek piaca — Ármegállapítás és a piacok felosztása — Bírságok — A piacra gyakorolt tényleges hatás — Az érintett piac mérete — Súlyosító körülmények — Visszaesés”)

32

2009/C 153/62

T-127/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — KME Germany és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Ipari rézcsövek piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Ármegállapítás és a piacok felosztása — Bírságok — A piacra gyakorolt tényleges hatás — Az érintett piac mérete — A jogsértés időtartama — Enyhítő körülmények — Együttműködés”)

33

2009/C 153/63

T-151/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — NVV és társai kontra Bizottság („Verseny — Összefonódások — A vágásra szánt sertések és kocák felvásárlási piacai — Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Az érintett földrajzi piac meghatározása — A gondos eljárás kötelezettsége — Indokolási kötelezettség”)

33

2009/C 153/64

T-414/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — NHL Enterprises kontra OHIM — Glory & Pompea (LA KINGS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LA KINGS közösségi ábrás védjegy bejelentése — A KING korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

34

2009/C 153/65

T-165/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 14-i ítélete — Fiorucci kontra OHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) („Közösségi védjegy — A védjegyoltalom megszűnésének megállapítására és a védjegy törlésére irányuló eljárás — Az ELIO FIORUCCI közösségi szóvédjegy — Közismert személy nevének védjegyként történő lajstromozása — A 40/94/EK rendelet 52. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 50. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

34

2009/C 153/66

T-211/06., T-213/06., T-245/06., T-155/07. és T-178/07. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 19-i ítélete — Euro-Information kontra OHIM (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE és CYBERHOME) („Közösségi védjegy — A CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE és CYBERHOME közösségi szóvédjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)

35

2009/C 153/67

T-277/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — Omnicare kontra OHIM — Astellas Pharma (OMNICARE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OMNICARE közösségi szóvédjegy bejelentése — Az OMNICARE korábbi ábrás nemzeti védjegy — In integrum restitutio iránti kérelem elutasítása”)

35

2009/C 153/68

T-89/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 20-i ítélete — VIP Car Solutions kontra Parlament („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közösségi közbeszerzési eljárás — Az Európai Parlament képviselőinek a strasbourgi ülések alatt sofőrrel ellátott személygépkocsival és minibusszal történő szállítása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség — A nyertes ajánlattevő által ajánlott ár közlésének megtagadása — Kártérítési kereset”)

36

2009/C 153/69

T-185/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — Klein Trademark Trust kontra OHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — CK CREACIONES KENNYA közösségi szóvédjegy bejelentése — CK Calvin Klein korábbi közösségi ábrás védjegy és CK korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — Megjelölések hasonlóságának hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

36

2009/C 153/70

T-405/07. és T-406/07. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 20-i ítélete — CFCMCEE kontra OHIM (P@YWEB CARD és PAYWEB CARD) („Közösségi védjegy — A P@YWEB/email CARD és PAYWEB CARD közösségi szóvédjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség részleges hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

37

2009/C 153/71

T-410/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 12-i ítélete — Jurado Hermanos kontra OHIM (JURADO) (Közösségi védjegy — A JURADO közösségi szóvédjegy — A védjegyjogosult megújítási kérelmének hiánya — A védjegy törlése az oltalom lejártának napján — A kizárólagos engedélyes által benyújtott igazolási kérelem)

37

2009/C 153/72

T-136/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 13-i ítélete — Aurelia Finance kontra OHIM (AURELIA) (Közösségi védjegy — AURELIA közösségi szóvédjegy — A megújítási díj megfizetésének elmulasztása — A védjegy törlése a lajstromozás lejártával — Igazolási kérelem)

38

2009/C 153/73

T-183/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 13-i ítélete — Schuhpark Fascies kontra OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A jello SCHUHPARK közösségi ábrás és szóvédjegy bejelentése — Schuhpark korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy használatának bizonyítéka — A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdése”)

38

2009/C 153/74

T-58/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 29-i végzése — HALTE kontra Bizottság („Állami támogatások — Panasz — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A Bizottság mulasztást megszüntető állásfoglalása — Okafogyottság”)

38

2009/C 153/75

T-282/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 28-i végzése — Tailor kontra OHIM (bal oldali farzseb) („Közösségi védjegy — Bal oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset”)

39

2009/C 153/76

T-283/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 28-i végzése — Tailor kontra OHIM (jobb oldali farzseb) („Közösségi védjegy — Jobb oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset”)

39

2009/C 153/77

T-45/09. sz. ügy: 2009. január 30-án benyújtott kereset — Al Barakaat International Foundation kontra az Európai Közösségek Bizottsága

39

2009/C 153/78

T-130/09. sz. ügy: 2009. április 2-án benyújtott kereset — Eliza kontra OHIM — Went Computing Consultancy Group (eliza)

40

2009/C 153/79

T-138/09. sz. ügy: 2009. április 7-én benyújtott kereset — Muñoz Arraiza kontra OHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

40

2009/C 153/80

T-143/09. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-98/07. sz., Petrilli kontra Bizottság ügyben 2009. január 29-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2009. április 8-án benyújtott fellebbezés

41

2009/C 153/81

T-147/09. sz. ügy: 2009. április 9-én benyújtott kereset — Trelleborg Industrie kontra Bizottság

41

2009/C 153/82

T-152/09. sz. ügy: 2009. április 11-én benyújtott kereset — Rintisch kontra OHIM — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

42

2009/C 153/83

T-155/09. sz. ügy: 2009. április 15-én benyújtott kereset — Maxcom kontra OHIM — Maxdata Computer (maxcom)

42

2009/C 153/84

T-156/09. sz. ügy: 2009. április 17-én benyújtott kereset — Four Ace International kontra OHIM (skiken)

43

2009/C 153/85

T-158/09. sz. ügy: 2009. április 14-én benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság

43

2009/C 153/86

T-159/09. sz. ügy: 2009. április 27-én benyújtott kereset — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda kontra az Európai Közösségek Bizottsága

44

2009/C 153/87

T-161/09. sz. ügy: 2009. április 21-én benyújtott kereset — Ilink Kommunikationssysteme kontra OHIM (ilink)

44

2009/C 153/88

T-164/09. sz. ügy: 2009. április 3-án benyújtott kereset — Kitou kontra Európai adatvédelmi biztos

44

2009/C 153/89

T-170/09. sz. ügy: 2009. április 24-én benyújtott kereset — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener és Shanghai Prime Machinery kontra Tanács

45

2009/C 153/90

T-172/09. sz. ügy: 2009. április 24-én benyújtott kereset — Gem-Year és Jinn-Well Auto-Parts kontra Tanács

46

2009/C 153/91

T-174/09. sz. ügy: 2009. április 27-én benyújtott kereset — Complejo Agrícola kontra Bizottság

48

2009/C 153/92

T-176/09. sz. ügy: 2009. május 6-án benyújtott kereset — Government of Gibraltar kontra Bizottság

48

2009/C 153/93

T-183/09. sz. ügy: 2009. május 11-én benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

49

2009/C 153/94

T-142/94. és T-143/94. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 5-i végzése — Roche kontra Tanács és Bizottság

50

2009/C 153/95

T-170/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 8-i végzése — Opus Arte UK kontra OHIM — Arte (OPUS ARTE)

50

2009/C 153/96

T-470/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 5-i végzése — Bizottság kontra Eurgit és Cirese

50

2009/C 153/97

T-503/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 4-i végzése — Rundpack kontra OHIM (Műanyagpohár ábrázolása)

50

 

Közszolgálati Törvényszék

2009/C 153/98

F-26/09. sz. ügy: 2009. március 27-én benyújtott kereset — B kontra Parlament

51

2009/C 153/99

F-40/09. sz. ügy: 2009. április 7-én benyújtott kereset — Časta kontra Bizottság

51

2009/C 153/00

F-45/09. sz. ügy: 2009. április 24-én benyújtott kereset — Lebedef-Caponi kontra Bizottság

51

2009/C 153/01

F-47/09. sz. ügy: 2009. május 7-én benyújtott kereset — Fries Guggenheim kontra CEDEFOP

52


 

Helyesbítések

2009/C 153/02

Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-126/09. sz. ügyben (HL C 129., 2009.6.6., 18. o.)

53


HU

 

Top