Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 44, 2009. február 21.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 44

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam
2009. február 21.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A Bíróság

2009/C 044/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 32., 2009.2.7.

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

A Bíróság

2009/C 044/02

C-276/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Wellcome Foundation Ltd kontra Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Védjegyek – Gyógyszerkészítmények – Újracsomagolás – Párhuzamos import – A csomagolás kinézetének jelentős megváltoztatása – Előzetes figyelmeztetési kötelezettség)

2

2009/C 044/03

C-16/06. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete – Les Éditions Albert René SARL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Orange A/S (Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – 8. cikk és 63. cikk – A MOBILIX szóvédjegy – Az OBELIX közösségi és nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása – A felszólalás részleges elutasítása – Reformatio in peius – Az úgynevezett „semlegesítési” elmélet – A jogvita tárgyának módosítása – Az Elsőfokú Bíróság előtti keresethez mellékletként csatolt dokumentumok mint új bizonyítékok)

2

2009/C 044/04

C-210/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Szegedi Ítélőtábla – Magyar Köztársaság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (A társaság székhelyének áthelyezése a létrehozása szerinti tagállamtól eltérő tagállamba – A cégnyilvántartásban a székhelyre vonatkozó bejegyzés megváltoztatása iránti kérelem – Megtagadás – A cégbíróság határozata elleni fellebbezés – EK 234. cikk – Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elfogadhatóság – A „bíróság” fogalma – Az olyan „nemzeti bíróság” fogalma, „amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség” – Előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező határozat elleni fellebbezés – A fellebbviteli bíróság hatásköre e határozat visszavonására – Letelepedés szabadsága – EK 43. és EK 48. cikk)

3

2009/C 044/05

C-338/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 77/91/EGK második irányelv – 29. és 42. cikk – Részvénytársaságok – Tőkeemelés – Részvény- és részvényreátváltoztathatókötvény-jegyzési elsőbbség – Megszüntetés – A részvényesek védelme – Egyenlő bánásmód)

4

2009/C 044/06

C-487/06. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 22-i ítélete – British Aggregates Association kontra Európai Közösségek Bizottsága, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága („Fellebbezés – Állami támogatás – Sóderre vonatkozó környezetvédelmi adó az Egyesült Királyságban”)

4

2009/C 044/07

C-524/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Heinz Huber kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Személyes adatok védelme – Uniós polgárság – Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma – 95/46/EK irányelv – A „szükségesség” fogalma – Más tagállamból érkezett uniós polgárok személyes adatainak általános feldolgozása – Külföldiekre vonatkozó központi nyilvántartás)

5

2009/C 044/08

C-47/07. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete – Masdar (UK) Ltd kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés – Az EK 288. cikk második bekezdése – A Közösség jogalap nélküli gazdagodására alapított kereset – Közösségi segítségnyújtási programok – A Bizottsággal szerződő fél által elkövetett szabálytalanságok – Alvállalkozó által nyújtott szolgáltatások – A fizetés elmaradása – A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok – A bizalomvédelem elve – A közösségi adminisztráció gondossági kötelezettsége)

5

2009/C 044/09

C-48/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour d'appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge – SPF Finances kontra Les Vergers du Vieux Tauves SA (Társasági adó – 90/435/EGK irányelv – Anyavállalati minőség – Tőkerészesedés – Tőkerészesedés feletti haszonélvezeti jog)

6

2009/C 044/10

C-73/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tietosuojavaltuutettu kontra Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (95/46/EK irányelv – Hatály – A személyes adóadatok feldolgozása és áramlása – A természetes személyek védelme – Szólásszabadság)

6

2009/C 044/11

C-101/07. P. és C-110/07. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete – Coop de France bétail et viande, korábban Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) kontra az Európai Közösségek Bizottsága, Francia Köztársaság (Fellebbezés – Verseny – Marha- és borjúhúspiac – A tenyésztők és a vágóhidak országos szövetségei között kötött, a marha- és borjúhús behozatalának felfüggesztésére és a legalacsonyabb felvásárlási ár rögzítésére vonatkozó megállapodás – Bírságok – 17. rendelet – A 15. cikk (2) bekezdése – A szövetségek tagvállalkozásai forgalmának figyelembevétele)

7

2009/C 044/12

C-121/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 9-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2001/18/EK irányelv – GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátása és forgalomba hozatala – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete – A végrehajtás elmaradása – EK 228. cikk – Az eljárás során történő végrehajtás – Pénzügyi szankciók)

8

2009/C 044/13

C-127/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA kontra Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Környezet – A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere – 2003/87/EK irányelv – Hatály – A kohászati ágazat létesítményeinek bevonása – A vegyipari és színesfémágazat létesítményeinek kizárása – Az egyenlő bánásmód elve)

8

2009/C 044/14

C-161/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – EK 43. cikk – A társaságoknak az új tagállamok állampolgárai kérelme alapján történő bejegyzésére vonatkozó nemzeti szabályozás – Az önálló vállalkozói minőség igazolására vonatkozó eljárás)

9

2009/C 044/15

C-189/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 2847/93/EGK rendelet – 2. cikk (1) bekezdés és 31. cikk (1) és (2) bekezdés – 2406/96/EK és 850/98/EK rendeletek – Ellenőrző rendszer a halászati ágazatban – Egyes termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások – Nem kielégítő ellenőrzések és vizsgálatok – A jogsértések szankcionálására alkalmas intézkedések elfogadásának elmulasztása – A szankciók végrehajtása – Valamely rendelet rendelkezéseinek átfogó jellegű megsértése – A kötelezettségszegés általános és tartós jellegének alátámasztására irányuló kiegészítő bizonyítékok Bíróság elé terjesztése – Elfogadhatóság)

9

2009/C 044/16

C-198/07. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Donal Gordon kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés – Szakmai előmeneteli jelentés – Megsemmisítés iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Tartós teljes rokkantságban szenvedő tisztviselő)

10

2009/C 044/17

C-205/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Hof van beroep te Gent (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Lodewijk Gysbrechts és a Santurel Inter BVBA ellen folytatott büntetőeljárás (EK 28-EK 30. cikk – 97/7/EK irányelv – Fogyasztók védelme távollevők között kötött szerződések esetén – Az elállásra nyitva álló határidő – Annak tilalma, hogy a fogyasztótól az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt előleget vagy más összeget követeljenek)

11

2009/C 044/18

C-213/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Michaniki AE kontra Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias (Építési beruházásra irányuló közbeszerzések – 93/37/EGK irányelv – 24. cikk – A közbeszerzési eljárásban való részvételt kizáró okok – Az építési beruházásokra irányuló közbeszerzések és a tömegkommunikáció ágazata közötti összeférhetetlenséget kimondó nemzeti intézkedések)

11

2009/C 044/19

C-282/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour d'appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge – SPF Finances kontra Truck Center SA (Letelepedés szabadsága – Az EK-Szerződés 52. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk) és az EK-Szerződés 58. cikke (jelenleg EK 48. cikk) – A tőke szabad mozgása – Az EK-Szerződés 73b. cikke és 73d. cikke (jelenleg EK 56. cikk, valamint EK 58. cikk) – Jogi személyek adóztatása – Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek – Forrásadó – „Précompte mobilier” – Külföldi illetőségű társaságoknak fizetett kamatok után fizetendő forrásadó beszedése – Belföldi illetékességű társaságoknak fizetett kamatok után fizetendő forrásadó beszedésének hiánya – A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény – Korlátozások – Hiány)

12

2009/C 044/20

C-283/07. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 75/442/EGK irányelv – 1. cikk – A „hulladék” fogalma – Acélipari tevékenységek során történő felhasználásra szánt fémhulladékok – Kiváló minőségű hulladékokból származó tüzelőanyag – Helytelen átültetés)

12

2009/C 044/21

C-306/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Højesteret – Dánia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ruben Andersen kontra a Slagelse község (korábban: Skælskør község) megbízottjaként eljáró Kommunernes Landsforening (A munkavállalók tájékoztatása – 91/533/EGK irányelv – A 8. cikk (1) és (2) bekezdése – Hatály – Kollektív szerződés „hatálya alá tartozó” munkavállalók – Az „ideiglenes” munkaszerződés vagy munkaviszony fogalma)

13

2009/C 044/22

C-333/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour administrative d'appel de Lyon [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Régie Networks kontra Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Állami támogatások – Helyi rádióállomásoknak címzett támogatási program – A reklámokra kivetett adó jellegű járulékokból történő finanszírozás – Az EK-Szerződés 93. cikkének (3) bekezdése (jelenleg az EK 88. cikk (3) bekezdése) szerinti előzetes vizsgálati eljárás eredményeként meghozott, kedvező elbírálást tartalmazó bizottsági határozat – A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető támogatások – Az EK-Szerződés 92. cikkének (3) bekezdése (jelenleg, módosítást követően, az EK 87. cikk (3) bekezdése) – A határozat jogszerűségének vitatása – Indokolási kötelezettség – A tények értékelése – Az adó jellegű járuléknak az EK-Szerződéssel való összeegyeztethetősége)

14

2009/C 044/23

C-336/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Verwaltungsgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG kontra Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (2002/22/EK irányelv – A 31. cikk (1) bekezdése – Ésszerű továbbítási [„must carry”] kötelezettségek – Olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi az analóg kábelhálózatok üzemeltetőit, hogy kábelhálózatukba minden földfelszínen sugárzott tévéműsort felvegyenek – Az arányosság elve)

14

2009/C 044/24

C-337/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Verwaltungsgericht Stuttgart – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ibrahim Altun kontra Stadt Böblingen (Az EGK-Törökország társulási megállapodás – A Társulási Tanács 1/80 határozata 7. cikkének első bekezdése – Török munkavállaló gyermekének tartózkodási joga – A munkavállaló rendes munkaerőpiachoz való tartozása – Önhibán kívüli munkanélküliség – Az említett megállapodás török menekültekre való alkalmazhatósága – Szerzett jogok elvesztésének feltételei)

15

2009/C 044/25

C-349/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sopropé – Organizações de Calçado, Lda kontra Fazenda Pública (Közösségi Vámkódex – A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve – Behozatali vám utólagos beszedése)

16

2009/C 044/26

C-384/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wienstrom GmbH kontra Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Állami támogatások – Az EK 88. cikk (3) bekezdése – A közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított támogatások – A kedvezményezett és a nemzeti hatóságok közötti, a jogellenesen kifizetett támogatások összegére vonatkozó jogvita – A nemzeti bíróság szerepe)

16

2009/C 044/27

C-414/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Magoora sp. z. o. o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Hatodik HÉA-irányelv – 17. cikk (2) és (6) bekezdés – Nemzeti szabályozás – Az egyes gépjárművekhez szükséges üzemanyag vásárlásával kapcsolatban felszámított HÉA levonása függetlenül e gépjárművek használatának céljától – A levonási jog tényleges korlátozása – A nemzeti jogszabályokban az irányelv hatálybalépésekor előírt kizárások)

17

2009/C 044/28

C-442/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 9-i ítélete (az Oberster Patent- und Markensenat [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein Radetzky-Orden kontra Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky” (Védjegyek – A 89/104/EGK irányelv – 12. cikk – Megszűnés – Nonprofit egyesület által lajstromozott megjelölések – A védjegy „tényleges használatának” fogalma – Jótékonysági tevékenység)

17

2009/C 044/29

C-443/07. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete – Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, kontra az Európai Közösségek Bizottsága, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés – Személyzeti szabályzat – A 2004. május 1-je után felvett tisztviselők besorolására vonatkozó, XIII. melléklet 12. cikkének (3) bekezdése elleni jogellenességi kifogás – A személyzeti szabályzati bizottsággal folytatott konzultáció – A szerzett jogok és az egyenlő bánásmód elve megsértésének hiánya)

18

2009/C 044/30

C-480/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 2000/59/EK irányelv – A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmények – Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásának, végrehajtásának vagy elfogadásának elmulasztása valamennyi kikötő vonatkozásában)

18

2009/C 044/31

C-488/07. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Court of Session [Skócia], Edinburgh – Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Royal Bank of Scotland Group plc kontra The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Hatodik HÉA-irányelv – Az előzetesen felszámított adó levonása – Adóköteles és nem adóköteles tevékenység során egyaránt használt termékek és szolgáltatások – Részarányos levonás – Kiszámítás – A 17. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt módszerek – A 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében szereplő kerekítési szabály alkalmazására irányuló kötelezettség)

19

2009/C 044/32

C-491/07. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Landesgericht für Strafsachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vladimir Turansky elleni büntetőeljárás (A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény – 54. cikk – A ne bis in idem elve – Hatály – A „jogerősen elbírált” fogalma – Rendőrhatóság büntetőeljárást felfüggesztő határozata – A nemzeti jog szerint büntetőjogi felelősségre vonhatóságot meg nem szüntető és ne bis in idem hatállyal nem bíró határozat)

19

2009/C 044/33

C-517/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a High Court of Justice [England & Wales], Chancery Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Afton Chemical Limited kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (92/81/EGK irányelv – Ásványi olajok jövedéki adója – A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja – 2003/96/EK irányelv – Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása – A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének b) pontja – Hatály – Ásványi olajnak vagy energiaterméknek minősülő, de nem üzemanyagként használt üzemanyag-adalékok – Nemzeti adórendszer)

20

2009/C 044/34

C-549/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Handelsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Friederike Wallentin-Hermann kontra Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA (Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – 5. cikk – Járat törlése esetén az utasoknak nyújtandó kártérítés és segítség – A kártérítési kötelezettség alóli mentesülés – Olyan rendkívüli körülmények miatti törlés, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni)

20

2009/C 044/35

C-13/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Erich Stamm és Anneliese Hauser által kezdeményezett eljárás (Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás – Egyenlő bánásmód – Határmenti ingázó önálló vállalkozók – Földhaszonbérlet – Agrárstruktúra)

21

2009/C 044/36

C-273/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. december 18-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés – 2001/81/EK irányelv – Légköri szennyezők – Nemzeti kibocsátási határértékek – A kibocsátás csökkentésére vonatkozó programok, a nemzeti emissziókataszterek, és a 2010-re vonatkozó éves kibocsátási prognózisok közlésének elmulasztása)

22

2009/C 044/37

C-328/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2004/35/EK irányelv – Környezeti felelősség – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

22

2009/C 044/38

C-388/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 1-i ítélete (a Korkein oikeus – Finnország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Artur Leymann, Aleksei Pustovarov elleni büntetőeljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – 2002/584 kerethatározat – 27. cikk – Európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások – A specialitás elve – Hozzájárulási eljárás)

23

2009/C 044/39

C-551/07. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. december 19-i végzése (a Verwaltungsgerichtshof – Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Deniz Sahin kontra Bundesminister für Inneres (Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – 2004/38/EK irányelv – EK 18. cikk és EK 39. cikk – A családi élet tiszteletben tartásához való jog – Harmadik állam menekültként valamely tagállam területére lépett, majd más tagállam állampolgárával házasságot kötött állampolgárának tartózkodási joga)

23

2009/C 044/40

C-25/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2008. november 13-i végzése – Giuseppe Gargani kontra Európai Parlament (Fellebbezés – Az Európai Parlament jogi bizottsága elnökének keresete az Európai Parlament elnökének azon „aktusa” ellen, amellyel a Parlament nevében észrevételeket terjesztett elő valamely előzetes döntéshozatali ügy keretében – Keresetindítási határidő)

24

2009/C 044/41

C-180/08. és C-186/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. november 13-i végzése (a Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Görögország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maria Kastrinaki tou Emmanouil kontra Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése – 89/48/EGK irányelv – Oklevelek elismerése – A fogadó tagállam által oktatási intézményként el nem ismert „szabad tanulmányi intézetben” végzett tanulmányok – Pszichológus)

25

2009/C 044/42

C-434/08. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Oldenburg (Németország) által 2008. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Arnold és Johann Harms, mint polgári jogi társaság kontra Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

C-473/08. sz. ügy: A Sächsisches Finanzgericht (Németország) által 2008. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz kontra Finanzamt Dresden I.

26

2009/C 044/44

C-486/08. sz. ügy: A Landesgericht Innsbruck (Ausztria) által 2008. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols kontra Land Tirol

26

2009/C 044/45

C-491/08. sz. ügy: 2008. november 12-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

27

2009/C 044/46

C-496/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-47/05. sz., Angé Serrano és társai kontra Parlament ügyben 2008. szeptember 18-án hozott ítélete ellen Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau és Francisco Javier Solana Ramos által 2008. november 18-án benyújtott fellebbezés

27

2009/C 044/47

C-510/08. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2008. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vera Mattner kontra Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

C-512/08. sz. ügy: 2008. november 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

29

2009/C 044/49

C-515/08. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) által 2008. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vítor Manuel Dos Santos Palhota, Mário De Moura Gonçalves, Fernando Luís Das Neves Palhota és a Termiso Lda elleni büntetőeljárás

29

2009/C 044/50

C-519/08. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio (Görörgország) által 2008. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Archontia Koukou kontra Elliniko Dimosio

30

2009/C 044/51

C-526/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

31

2009/C 044/52

C-529/08. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz kontra Deutshce Lufhansa AG

32

2009/C 044/53

C-533/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 3-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TNT Express Nederland BV kontra AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

C-534/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KLG Europe Eersel BV kontra Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

C-536/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra X

33

2009/C 044/56

C-537/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (kibővített ötödik tanács) T-20/03. sz., Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (támogatja: a Freistaat Thüringen és a Németországi Szövetségi Köztársaság) kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben, 2008. szeptember 24-én hozott ítélete ellen a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH által 2008. december 3-án benyújtott fellebbezés

34

2009/C 044/57

C-539/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra Fiscale eenheid Facet B.V./Facet Trading B.V.

35

2009/C 044/58

C-544/08. sz. ügy: 2008. december 4-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

35

2009/C 044/59

C-554/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-73/04. sz., Carbone Lorraine kontra Bizottság ügyben 2008. október 8-án hozott ítélete ellen a Le Carbone Lorraine által 2008. december 17-én benyújtott fellebbezés

35

2009/C 044/60

C-556/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

36

2009/C 044/61

C-557/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

36

2009/C 044/62

C-561/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-160/04. sz., Potamianos kontra Bizottság ügyben 2008. október 15-én hozott ítélet ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 19-én benyújtott fellebbezés

37

2009/C 044/63

C-566/08. sz. ügy: 2008. december 22-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

37

2009/C 044/64

C-567/08. sz. ügy: 2008. december 19-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

38

2009/C 044/65

C-574/08. sz. ügy: 2008. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

38

2009/C 044/66

C-575/08. sz. ügy: 2008. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

39

2009/C 044/67

C-583/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-66/04. sz., Christos Gogos kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. október 15-én hozott ítélete ellen Christos Gogos által 2008. december 24-én benyújtott fellebbezés

39

2009/C 044/68

C-585/05. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2008. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Peter Pammer kontra Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 044/69

T-211/04. és T-215/04. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Government of Gibraltar és Egyesült Királyság kontra Bizottság („Állami támogatások – Az Egyesült Királyság által a Government of Gibraltar [gibraltári kormány] társaságiadó-reformjára vonatkozóan bejelentett támogatási program – A támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító határozat – Regionális szelektivitás – Tárgyi szelektivitás”)

41

2009/C 044/70

T-144/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Muñiz kontra Bizottság (Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001 rendelet – A Vámkódex Bizottság „vám- és statisztikai nómenklatúrával foglalkozó részlege (mechanika/egyebek)” munkacsoportjának ülésére vonatkozó dokumentumok – A hozzáférés megtagadása – A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel)

41

2009/C 044/71

T-455/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Componenta kontra Bizottság („Állami támogatások – Fémfeldolgozó ipar – Valamely vállalkozás ingatlanbefektetési társaságban fennálló részesedésének megszerzése és az e vállalkozás által az ingatlanbefektetési társaság részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése, az említett vállalkozás által eszközölt beruházás fejében – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat – A magánbefektető fogalmának kritériuma – Az ingatlanbefektetési társaság részvényeinek értékelése – Valamely társaság ingatlanvagyonának értékelése – Indokolási kötelezettség – Hivatalból való figyelembe vétel”)

42

2009/C 044/72

T-85/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – General Química kontra Bizottság („Verseny – Kartellek – A gumiipari vegyi anyagok ágazata – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Bizalmas információk cseréje és árak rögzítése – Az anyavállalatnak való betudás – Egyetemleges felelősség – Bírságok – Engedékenységi közlemény”)

42

2009/C 044/73

T-285/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TORRE DE FRIAS közösségi szóvédjegy bejelentése – A TORRES és LAS TORRES korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya”)

43

2009/C 044/74

T-286/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TORRE DE GAZATE közösségi szóvédjegy bejelentése – A TORRES és LAS TORRES korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya”)

43

2009/C 044/75

T-287/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Torre Albéniz közösségi ábrás védjegy bejelentése – A korábbi TORRES közösségi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya”)

44

2009/C 044/76

T-8/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TG Torre Galatea közösségi ábrás védjegy bejelentése – A TORRES 10 korábbi közösségi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya”)

44

2009/C 044/77

T-16/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TORRE DE BENÍTEZ közösségi szóvédjegy bejelentése – Tornyokat idéző korábbi nemzeti, közösségi és nemzetközi szó- és ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya”)

45

2009/C 044/78

T-90/07. P. és T-99. P. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Belgium és Bizottság kontra Genette („Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A nemzeti nyugdíjjogosultság átvitele – Átviteli kérelem visszavonását elutasító határozat, és új átviteli kérelem benyújtása – A Közszolgálati Törvényszék hatásköre – A jogvita tárgyának módosítása – A kereset elfogadhatatlansága az elsőfokú eljárásban”)

45

2009/C 044/79

T-293/07. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Lofaro kontra Bizottság („Fellebbezés – Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – A panasz benyújtásának határideje – A panasz benyújtásának időpontja – Az adminisztrációhoz való megérkezés – A jogbiztonság elve”)

46

2009/C 044/80

T-227/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 3-i végzése – RSA Security Ireland kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Közös Vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolás – Személyében nem érintett személy – Elfogadhatatlanság”)

46

2009/C 044/81

T-169/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 2-i ítélete – Longevity Health Products kontra OHIM – Hennig Arzneimittel (Cellutrim) („Közösségi védjegy – Törlési eljárás – Cellutrim közösségi szóvédjegy – Cellidrin korábbi nemzeti szóvédjegy – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

46

2009/C 044/82

T-210/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 3-i végzése – RSA Security Ireland kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Közös Vámtarifa – Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – Nemzeti vámhatóságok hatásköre – Keresettel nem megtámadható aktusok – Elfogadhatatlanság”)

47

2009/C 044/83

T-406/08. sz. ügy: 2008. szeptember 19-én benyújtott kereset – ICF kontra Bizottság

47

2009/C 044/84

T-502/08. sz. ügy: 2008. november 21-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM – Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

T-503/08. sz. ügy: 2008. november 20-án benyújtott kereset – Rundpack kontra OHIM (Műanyagpohár ábrázolása)

48

2009/C 044/86

T-504/08. sz. ügy: 2008. november 21-én benyújtott kereset – Mologen kontra OHIM (dSLIM)

49

2009/C 044/87

T-505/08. sz. ügy: 2008. november 25-én benyújtott kereset – Nadine Trautwein Rolf Trautwein kontra OHIM (Hunter)

49

2009/C 044/88

T-513/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-135/07. sz., Smadja kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 11-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. november 25-én benyújtott fellebbezés

50

2009/C 044/89

T-515/08. sz. ügy: 2008. november 19-én benyújtott kereset – Mauerhofer kontra Bizottság

50

2009/C 044/90

T-516/08. sz. ügy: 2008. november 27-én benyújtott kereset – Eriksen kontra Bizottság

51

2009/C 044/91

T-524/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – AIB-Vinçotte Luxembourg kontra Parlament

51

2009/C 044/92

T-525/08. sz. ügy: 2008. december 1-jén benyújtott kereset – Poste Italiane kontra Bizottság

52

2009/C 044/93

T-526/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-44/05. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 25-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 3-án benyújtott fellebbezés

53

2009/C 044/94

T-532/08. sz. ügy: 2008. december 5-én benyújtott kereset – Norilsk Nickel Harjavalta Oy és Umicore NV kontra Bizottság

53

2009/C 044/95

T-533/08. sz. ügy: 2008. december 3-án benyújtott kereset – Telekomunikacja Polska kontra Bizottság

54

2009/C 044/96

T-534/08. sz. ügy: 2008. december 1-jén benyújtott kereset – Granuband kontra OHIM – Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

T-539/08. sz. ügy: 2008. december 5-én benyújtott kereset – Etimine és Etiproducts kontra Bizottság

55

2009/C 044/98

T-540/08. sz. ügy: 2008. december 12-én benyújtott kereset – Esso és társai kontra Bizottság

56

2009/C 044/99

T-541/08. sz. ügy: 2008. december 15-én benyújtott kereset – Sasol és társai kontra Bizottság

57

2009/C 044/00

T-542/08. sz. ügy: 2008. december 3-án benyújtott kereset – Evropaïki Dynamiki kontra ECHA

58

2009/C 044/01

T-546/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – Villa Almè kontra OHIM – Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

T-548/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Total kontra Bizottság

59

2009/C 044/03

T-549/08. sz. ügy: 2008. november 16-án benyújtott kereset – Luxemburg kontra Bizottság

60

2009/C 044/04

T-558/08. sz. ügy: 2008. december 17-én benyújtott kereset – Eni SpA kontra Bizottság

61

2009/C 044/05

T-559/08. sz. ügy: 2008. december 17-én benyújtott kereset – STIM d'Orbigny kontra Bizottság

61

2009/C 044/06

T-562/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Repsol YPF Lubricantes y especialidades és társai kontra Bizottság

62

2009/C 044/07

T-563/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – CM Capital Markets kontra OHIM – Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

T-564/08. sz. ügy: 2008. december 17-én benyújtott kereset – Monoscoop kontra OHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

T-572/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-90/07. sz., Traore kontra Bizottság ügyben 2008. november 13-án hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 19-én benyújtott fellebbezés

64

2009/C 044/10

T-577/08. sz. ügy: 2008. december 23-án benyújtott kereset – Proges kontra Bizottság

65

2009/C 044/11

T-579/08. sz. ügy: 2008. december 23-án benyújtott kereset – Eridania Sadam kontra Bizottság

65

2009/C 044/12

T-580/08. sz. ügy: 2008. december 24-én benyújtott kereset – PJ Hungary kontra OHIM – Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

T-587/08. sz. ügy: 2008. december 31-én benyújtott kereset – Fresh Del Monte Produce kontra Bizottság

66

2009/C 044/14

T-588/08. sz. ügy: 2008. december 24-én benyújtott kereset – Dole Food és Dole Germany kontra Bizottság

67

2009/C 044/15

T-324/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i végzése – Plant és társai kontra Bizottság

68

2009/C 044/16

T-489/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i végzése – Insight Direct USA kontra OHIM – Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

T-347/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 19-i végzése – iTouch International kontra OHIM – Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2009/C 044/18

F-48/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 5-i ítélete – Avanzata és társai kontra Bizottság (Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Besorolás és díjazás – A luxemburgi jog szerinti korábbi munkavállalók)

69

2009/C 044/19

F-148/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Collée kontra Parlament (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Az érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárás az Európai Parlamentnél – Az érdemek összehasonlító vizsgálata)

69

2009/C 044/20

F-50/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 25-i ítélete – Hristova kontra Bizottság (Közszolgálat – Felvétel – Nyílt versenyvizsga – Részvételi felvételek – A jelentkezés elutasítása – Indokolás – Oklevelek)

70

2009/C 044/21

F-53/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 25-i ítélete – Iordanova kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – Részvételi felvételek – A jelentkezés elutasítása – Oklevelek)

70

2009/C 044/22

F-58/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Collotte kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

70

2009/C 044/23

F-66/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Dubus és Leveque kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

71

2009/C 044/24

F-90/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 13-i ítélete – Traore kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Álláshirdetés – A felperes pályázatának elutasítása – Újrabeosztás – Szolgálati érdek)

71

2009/C 044/25

F-92/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Evraets kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

72

2009/C 044/26

F-93/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Beatriz Acosta Iborra és társai kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

72

2009/C 044/27

F-126/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. november 4-i ítélete – Van Beers kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Igazolási eljárás – A 2006. évi eljárás – Az előzetesen kiválasztott tisztviselők listájára történő felvétel megtagadása – A személyzeti szabályzat 45a. cikke)

73

2009/C 044/28

F-144/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. december 9-i ítélete – Efstathopoulos kontra Európai Parlament (Közszolgálat – Korábbi ideiglenes alkalmazottak – 2689/95/EK, Euratom, ESZAK rendelet – Távozási támogatás – Termelékenységi jutalom beszámítása az új feladatok ellátásáért járó bruttó jövedelem megállapításakor)

73

2009/C 044/29

F-48/08. sz. ügy: Az Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. október 30-i végzése – Ortega Serrano kontra Bizottság (Közszolgálat – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Nem harmadik személynek minősülő ügyvéd általi felperesi képviselet megengedhetetlensége – Költségmentesség – Beavatkozási kérelem)

73

2009/C 044/30

F-64/08. sz. ügy: Az Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 18-i végzése – Nijs kontra az Európai Közösségek Számvevőszéke (Közszolgálat – Tisztviselők – Az eljárási szabályzat 35. cikke 1. §-ának e) pontja – A felhozott jogalapok keresetlevélben történő rövid ismertetése – Értékelési eljárás – Az értékelő és az ellenjegyző kijelölése – Sérelmet okozó aktus hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

74

2009/C 044/31

F-80/08. R. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék elnökének 2008. december 17-i végzése – Wenig kontra Bizottság (Közszolgálat – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Az érdekeltet a tisztségéből felfüggesztő határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség – Hiány)

74

2009/C 044/32

F-89/08. sz. ügy: 2008. november 3-án benyújtott kereset – P kontra Parlament

74

2009/C 044/33

F-92/08. sz. ügy: 2008. november 4-én benyújtott kereset – Bertolete és társai kontra Bizottság

75

2009/C 044/34

F-93/08. sz. ügy: 2008. november 12-én benyújtott kereset – N kontra Parlament

75

2009/C 044/35

F-96/08. sz. ügy: 2008. november 17-én benyújtott kereset – Cerafogli kontra EKB

75

2009/C 044/36

F-97/08. sz. ügy: 2008. november 27-én benyújtott kereset – Füller-Tomlinson kontra Parlament

76

2009/C 044/37

F-98/08. sz. ügy: 2008. december 11-én benyújtott kereset – Nijs kontra Számvevőszék

76

2009/C 044/38

F-101/08. sz. ügy: 2008. december 8-án benyújtott kereset – Pappas kontra Bizottság

77

2009/C 044/39

F-103/08. sz. ügy: 2008. december 23-án benyújtott kereset – Katrakasas kontra Bizottság

77

2009/C 044/40

F-104/08. sz. ügy: 2008. december 30-án benyújtott kereset – Angelidis kontra Parlament

77

2009/C 044/41

F-14/08. sz. ügy: Az Közszolgálati Törvényszék 2008. december 18-i végzése – X kontra Parlament

78

2009/C 044/42

F-22/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Miguelez Herreras kontra Bizottság

78

2009/C 044/43

F-23/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Di Bucci kontra Bizottság

78

2009/C 044/44

F-24/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Wilms kontra Bizottság

78


 

2009/C 044/45

Megjegyzés az olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3


HU

 

Top