EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 32, 2009. február 07.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 32

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam
2009. február 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A Bíróság

2009/C 032/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 19., 2009.1.24.

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

A Bíróság

2009/C 032/02

C-380/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések – Határidő – 2000/35/EK irányelv – A 3. cikk (1), (2) és (4) bekezdésének megsértése)

2

2009/C 032/03

C-52/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 11-i ítélete (a Marknadsdomstolen – Svédország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kanal 5 Ltd, TV 4 AB kontra Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Szerzői jog – De facto monopolhelyzetben lévő szerzői jogi jogkezelő szervezet – A zeneművek sugárzásával kapcsolatos díj beszedése – E díj kiszámításának módszere – Erőfölény – Visszaélés)

2

2009/C 032/04

C-174/07. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – EK 10. cikk – 2006/112/EK irányelv – Hatodik HÉA-irányelv – A belső rendszerrel kapcsolatos kötelezettségek – Az adóköteles ügyletek ellenőrzése – Amnesztia)

3

2009/C 032/05

C-285/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 11-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A.T. kontra Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (90/434/EGK irányelv – Határokon átnyúló részesedéscsere – Adósemlegesség – Feltételek – EK 43. és EK 56. cikk – A megszerzett új részesedésért cserébe átruházott részesedés könyv szerinti értékének átvezetését és így az átruházott részesedés adósemlegességét azon feltételhez kötő nemzeti szabályozás, hogy a részesedést a külföldi megszerző társaság adómérlegében a könyv szerinti értéken jelöljék meg – Összeegyeztethetőség)

3

2009/C 032/06

C-293/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 79/409/EGK és 92/43/EGK irányelv – A vadon élő madarak védelme – Különleges védelmi területek – Elégtelen védelmi intézkedések)

4

2009/C 032/07

C-295/07. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Département du Loiret, Scott SA (Fellebbezés – Állami támogatások – Földterület kedvezményes ára – Bizottsági határozat – A közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatás visszatéríttetése – A támogatás jelenértéke – Kamatos kamatláb – Az indokolási kötelezettség megsértése – Teljes megsemmisítés – Megengedhetőség)

4

2009/C 032/08

C-297/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 11-i ítélete (A Landgericht Regensburg előzetes döntéshozatal iránti kérelme – Németország) – Klaus Bourquain elleni büntetőeljárás (A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény – 54. cikk – A ne bis in idem elve – Hatály – Ugyanazon cselekmény miatti elítélés a vádlott távollétében – A „jogerősen elbírált” fogalma – Nemzeti eljárásjogi szabályok – A „büntetést […] többé nem lehet végrehajtani” fogalma)

5

2009/C 032/09

C-334/07. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Freistaat Sachsen (Fellebbezés – Állami támogatások – Tervezett támogatási program a kis- és középvállalkozások javára – A közös piaccal való összeegyeztethetőség – Állami támogatások vizsgálatának szempontjai – Időbeli hatály – A 70/2001/EK rendelet hatálybalépése előtt bejelentett terv – E hatálybalépést követő határozat – Jogos bizalom – Jogbiztonság – Teljes bejelentés)

5

2009/C 032/10

C-362/07. és C-363/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete (a Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07) kontra Administration des douanes – Direction Générale des douanes et droits indirects (Közös Vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális besorolás – Többfunkciós készülékek – Lézernyomtató-modulból és szkennermodulból álló, másoló funkcióval rendelkező készülékek – 8471 vámtarifaszám – 9009 vámtarifaszám)

6

2009/C 032/11

C-371/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 11-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Danfoss A/S, AstraZeneca A/S kontra Skatteministeriet (Hatodik HÉA-irányelv – A 6. cikk (2) bekezdése – Az adóalany által vállalkozásidegen célból nyújtott ingyenes szolgáltatások – HÉA-levonási jog – A 17. cikk (6) bekezdésének második albekezdése – A tagállamok lehetősége arra, hogy fenntartsák a levonási jognak a hatodik irányelv hatálybalépése idején fennálló nemzeti jogszabályban szereplő kizárását)

7

2009/C 032/12

C-387/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 11-i ítélete (a Tribunale di Ancona [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MI.VER Srl, Daniele Antonelli kontra Provincia di Macerata (Hulladékok – Az „ideiglenes tárolás” fogalma – 75/442/EGK irányelv – 2000/532/EK határozat – A különböző kódoknak megfelelő hulladékok keverésének lehetősége – A „vegyes csomagolások” fogalma)

7

2009/C 032/13

C-407/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing kontra Staatssecretaris van Financiën (Hatodik HÉA-irányelv – A 13. cikk A. része (1) bekezdésének f) pontja – Adómentességek – Feltételek – Önálló csoportok által nyújtott szolgáltatások – A csoport tagjának vagy tagjainak nyújtott szolgáltatások)

8

2009/C 032/14

C-486/07. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2008. december 11-i ítélete (Corte suprema di cassazione – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) kontra Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. srl („Közös piacszervezés – Gabonafélék – Kukorica – Az ár rögzítése – Alkalmazandó árcsökkentések”)

9

2009/C 032/15

C-524/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – EK 28. cikk és EK 30. cikk – Más tagállamokban már nyilvántartásba vett használt gépjárművek nyilvántartásba vétele – A szennyezőanyag-kibocsátásokra és a zajszintre vonatkozó műszaki követelmények – Közegészség – Környezetvédelem)

9

2009/C 032/16

C-57/08. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Gateway, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Fellebbezés – Közösségi védjegy – A 40/94/EK rendelet – A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése – A „GATEWAY” szómegjelölést magában foglaló korábbi védjegyek – Az „ACTIVITY Media Gateway” szómegjelölés – A megjelölések hasonlóságának hiánya – Az összetéveszthetőség hiánya – A korábbi védjegyek közismertségének tekintetbe vétele az ütköző megjelölések átfogó értékelése során)

10

2009/C 032/17

C-239/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 2006/100/EK irányelv – Személyek szabad mozgása – Egyes irányelvek Bulgáriának és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása miatti kiigazítása – Az előírt határidőn belüli átültetés elmulasztása)

10

2009/C 032/18

C-330/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – A 2004/35/EK irányelv – Környezeti felelősség – A környezeti károk megelőzése és felszámolása – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

11

2009/C 032/19

C-445/08. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2008. október 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kurt Wierer kontra Land Baden Württemberg

11

2009/C 032/20

C-455/08. sz. ügy: 2008. október 17-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

12

2009/C 032/21

C-474/08. sz. ügy: 2008. november 4-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

13

2009/C 032/22

C-475/08. sz. ügy: 2008. november 5-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

13

2009/C 032/23

C-480/08. sz. ügy: A Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) [Egyesült Királyság] által 2008. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Teixeira kontra London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

C-482/08. sz. ügy: 2008. november 10-én benyújtott kereset – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa

15

2009/C 032/25

C-485/08. P. sz. ügy: A T-284/06. sz., Claudia Gualtieri kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 10-én hozott ítélet ellen Claudia Gualtieri által 2008. november 11-én benyújtott fellebbezés

15

2009/C 032/26

C-494/08. P. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (nyolcadik tanács) T-226/07. sz., Prana Haus GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2008. szeptember 17-én hozott ítélete ellen a Prana Haus GmbH által 2008. november 17-én benyújtott fellebbezés

17

2009/C 032/27

C-495/08. sz. ügy: 2008. november 14-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

17

2009/C 032/28

C-508/08. sz. ügy: 2008. november 20-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Máltai Köztársaság

18

2009/C 032/29

C-509/08. sz. ügy: 2008. november 21-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

18

2009/C 032/30

C-511/08. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. kontra Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

C-513/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-143/08. sz., Luigi Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2008. november 26-án benyújtott fellebbezés

19

2009/C 032/32

C-514/08. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 2008. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Atenor Group SA kontra État belge – SPF Finances

20

2009/C 032/33

C-516/08. sz. ügy: 2008. november 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Lengyel Köztársaság

20

2009/C 032/34

C-518/08. sz. ügy: A Tribunal de grande instance de Paris (Franciaország) által 2008. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos kontra Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

C-521/08. sz. ügy: 2008. november 27-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

21

2009/C 032/36

C-528/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-144/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2008. november 28-án benyújtott fellebbezés

21

2009/C 032/37

C-532/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

22

2009/C 032/38

C-535/08. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Olaszország) által 2008. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Catena Rita Pignataro kontra Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania és társai

22

2009/C 032/39

C-546/08. sz. ügy: 2008. december 9-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

22

2009/C 032/40

C-547/08. sz. ügy: 2008. december 9-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

23

2009/C 032/41

C-548/08. sz. ügy: 2009. december 9-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

23

2009/C 032/42

C-555/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

23

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 032/43

T-57/99. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – Nardone kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Foglalkozási megbetegedés – Azbeszt és más anyagok általi veszélyeztetés)

24

2009/C 032/44

T-388/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – Kronoply és Kronotex kontra Bizottság („Állami támogatások – A Bizottság kifogásemelés mellőzéséről szóló határozata – Megsemmisítés iránti kereset – Keresetindítási határidő – Rövid közlemény közzététele – A versenyhelyzet lényeges érintettségének hiánya – Elfogadhatatlanság – Érintetti minőség – Elfogadhatóság – A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya – Komoly nehézségek hiánya”)

24

2009/C 032/45

T-196/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i ítélete – Ryanair kontra Bizottság („Állami támogatások – A vallon régió és a Charleroi Bruxelles Sud repülőtér által a Ryanair légitársasággal kötött megállapodások – Gazdasági előny fennállása – A piacgazdasági magánbefektető kritériumának alkalmazása”)

25

2009/C 032/46

T-462/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i ítélete – HEG és Graphite India kontra Az Európai Unió Tanácsa („Közös kereskedelempolitika – Dömpingellenes vámok – Kiegyenlítő vámok – Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatala – Védelemhez való jog – Egyenlő bánásmód – A kár meghatározása – Okozati összefüggés”)

25

2009/C 032/47

T-462/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – JTEKT kontra OHIM (IFS) („Közösségi védjegy – Az IFS közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

26

2009/C 032/48

T-90/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 11-i ítélete – Tomorrow Focus kontra OHIM – Information Builders (Tomorrow Focus) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Tomorrow Focus közösségi szóvédjegy bejelentése – FOCUS korábbi közösségi ábrás védjegy – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

26

2009/C 032/49

T-225/06., T-255/06., T-257/06. és T-309/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 16-i ítélete – Budějovický Budvar kontra OHIM – Anheuser-Busch (BUD) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A BUD közösségi szó- és ábrás védjegyek bejelentése – »Bud« elnevezés – Viszonylagos kizáró okok – A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése”)

27

2009/C 032/50

T-228/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – Giorgio Beverly Hills kontra OHIM – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A GIORGIO BEVERLY HILLS közösségi szóvédjegy bejelentése – A GIORGIO korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség hiánya – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2009/C 032/51

T-259/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 16-i ítélete – Torres kontra OHIM – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A MANSO DE VELASCO közösségi szóvédjegy bejelentése – VELASCO korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

28

2009/C 032/52

T-339/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 11-i ítélete – Görög Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága („Mezőgazdaság – A borpiac közös szervezése – Szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatása – 1493/1999/EK rendelet – A tagállamoknak nyújtott végleges pénzügyi támogatás megállapítása – 2006/669/EK határozat – Az 1227/2000/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében előírt határidő kötelező jellege – A jóhiszemű együttműködés, a jóhiszeműség és a gondos ügyintézés, az arányosság, valamint a hatékony érvényesülés elve”)

28

2009/C 032/53

T-365/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – Bateaux Mouches kontra OHIM – Castanet (BATEAUX MOUCHES) („Közösségi védjegy – Törlési eljárás – A BATEAUX MOUCHES közösségi szóvédjegy – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 51. cikkének (1) bekezdése – A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 51. cikkének (2) bekezdése”)

29

2009/C 032/54

T-412/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – Vitro Corporativo kontra OHIM – VKR Holding (Vitro) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Vitro közösségi ábrás védjegy bejelentése – VITRAL korábbi közösségi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

29

2009/C 032/55

T-86/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 16-i ítélete – Deichmann-Schuhe kontra OHIM – Design for Woman (DEITECH) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A DEITECH közösségi ábrás védjegy bejelentése – DEI-tex korábbi nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Korábbi védjegy tényleges használata – A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése”)

30

2009/C 032/56

T-101/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – Dada kontra OHIM – Dada (DADA) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A DADA közösségi ábrás védjegy bejelentése – A DADA korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A korábbi védjegy tényleges használata – A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése”)

30

2009/C 032/57

T-136/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 9-i ítélete – Colgate-Palmolive kontra OHIM – CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) (Közösségi védjegy – Törlési eljárás – A VISIBLE WHITE közösségi szóvédjegy – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

31

2009/C 032/58

T-290/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – MIP Metro kontra OHIM – Metronia (METRONIA) (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A METRONIA közösségi ábrás védjegy bejelentése – METRO korábbi nemzeti ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

31

2009/C 032/59

T-295/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i ítélete – Vitro Corporativo kontra OHIM – VKR Holding (Vitro) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Vitro közösségi ábrás védjegy bejelentése – VITRAL korábbi közösségi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

32

2009/C 032/60

T-335/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 16-i ítélete – Mergel és társai kontra OHIM (Patentconsult) („Közösségi védjegy – A Patentconsult közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

32

2009/C 032/61

T-351/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i ítélete – Somm kontra OHIM (Árnyékoló tető) („Közösségi védjegy – Közösségi térbeli védjegy bejelentése – Árnyékoló tető – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)

32

2009/C 032/62

T-357/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 16-i ítélete – Focus Magazin Verlag kontra OHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A FOCUS Radio közösségi szóvédjegy bejelentése – FOCUS MILENIUM korábbi nemzeti szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

33

2009/C 032/63

T-174/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i ítélete – Bizottság kontra Cooperação e Desenvolvimento Regional („Választottbírósági kikötés – Egyedi program keretében a közérdekű telematikai alkalmazások területén megkötött pénzügyi támogatási szerződés – Encata projekt – Előlegek visszatérítése – Késedelmi kamatok – Mulasztási eljárás”)

33

2009/C 032/64

T-8/95. és T-9/95. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2008. november 3-i végzése – Pelle és Konrad kontra Tanács és Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség – Tej – Kiegészítő illeték – Referenciamennyiség – 2187/93/EGK rendelet – Termelők kártérítése – Közbenső ítélet – Okafogyottság”)

34

2009/C 032/65

T-393/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008 november 26-i végzése – Makhteshim-Agan Holding és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – 91/414/EGK irányelv – Növényvédő szerek – Azinfosz-metil hatóanyag – A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel – A Tanács kifogását követően új javaslat előterjesztésének a Bizottság általi elmulasztása – Az 1999/468/EGK határozat 5. cikkének (6) bekezdése – Keresettel meg nem támadható aktus – Az eljárásra való felkérés elmulasztása – Elfogadhatatlanság”)

34

2009/C 032/66

T-188/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. november 25-i végzése – Fastweb kontra Bizottság („Állami támogatások – A digitális dekóderek megvásárlásához nyújtott támogatások – Hírközlés – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozat – A tagállam által az eljárás során hozott határozat, melynek értelmében a tagállam nem folytatja le a támogatás azon vállalkozással történő visszatéríttetésére irányuló eljárást, amely megsemmisítés iránti keresettel támadta meg a Bizottság határozatát – Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése – Okafogyottság”)

35

2009/C 032/67

T-13/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 8-i végzése – Koinotita Grammatikou kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Kohéziós Alap – Közvetlen érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

35

2009/C 032/68

T-392/08. R. sz. ügy: Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről határozó bíró 2008. november 19-i végzése – AEPI kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A szerzői jogi közös jogkezelés terén tanúsított összehangolt magatartás megszüntetését elrendelő bizottsági határozat – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség hiánya”)

35

2009/C 032/69

T-410/08. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. november 14-i végzése – GEMA kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A szerzői jogi közös jogkezelés terén tanúsított összehangolt magatartás megszüntetését elrendelő bizottsági határozat – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség hiánya”)

36

2009/C 032/70

T-425/08. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. december 5-i végzése – KODA kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A szerzői jogi közös jogkezelés terén tanúsított összehangolt magatartás megszüntetését elrendelő bizottsági határozat – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség hiánya”)

36

2009/C 032/71

T-433/08. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. november 20-i végzése – SIAE kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A szerzői jogi közös jogkezelés terén tanúsított összehangolt magatartás megszüntetését elrendelő bizottsági határozat – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség hiánya”)

36

2009/C 032/72

T-471/08. sz. ügy: 2008. október 23-án benyújtott kereset – Toland kontra Parlament

37

2009/C 032/73

T-474/08. sz. ügy: 2008. október 31-én benyújtott kereset – Umbach kontra Bizottság

37

2009/C 032/74

T-482/08. sz. ügy: 2008. november 11-én benyújtott kereset – Atlas Transport kontra OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

T-484/08. sz. ügy: 2008. november 11-én benyújtott kereset – Longevity Health Products kontra OHIM – Merck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

T-491/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-51/07 sz., Bui Van kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 11-én hozott ítélete ellen Philippe Bui Van által 2008. november 17-én benyújtott fellebbezés

39

2009/C 032/77

T-492/08. sz. ügy: 2008. november 18-án benyújtott kereset – Wessang kontra OHIM – Greinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

T-494/08. sz. ügy: 2008. november 14-én benyújtott kereset – Ryanair Ltd kontra Bizottság

40

2009/C 032/79

T-495/08. sz. ügy: 2008. november 14-én benyújtott kereset – Ryanair kontra Bizottság

41

2009/C 032/80

T-496/08. sz. ügy: 2008. november 14-én benyújtott kereset – Ryanair kontra Bizottság

41

2009/C 032/81

T-497/08. sz. ügy: 2008. november 14-én benyújtott kereset – Ryanair kontra Bizottság

42

2009/C 032/82

T-498/08. sz. ügy: 2008. november 14-én benyújtott kereset – Ryanair kontra Bizottság

42

2009/C 032/83

T-499/08. sz. ügy: 2008. november 14-én benyújtott kereset – Ryanair Ltd kontra Bizottság

43

2009/C 032/84

T-500/08. sz. ügy: 2008. november 14-én benyújtott kereset – Ryanair Ltd kontra Bizottság

43

2009/C 032/85

T-509/08. sz. ügy: 2008. november 7-én benyújtott kereset – Ryanair Ltd kontra Bizottság

44

2009/C 032/86

T-511/08. sz. ügy: 2008. november 27-én benyújtott kereset – Unity OSG FZE kontra Tanács és EUPOL Afganistan

44

2009/C 032/87

T-522/08. sz. ügy: 2008. november 28-án benyújtott kereset – Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat kontra OHIM – Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

T-523/08. sz. ügy: 2008. december 1-jén benyújtott kereset – Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat kontra OHIM – Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

T-527/08. sz. ügy: 2008. december 4-én benyújtott kereset – Bizottság kontra TMT Pragma

46

2009/C 032/90

T-529/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – Diputación Foral de Álava kontra Bizottság

47

2009/C 032/91

T-530/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – Diputación Foral de Guipúzcoa kontra Bizottság

47

2009/C 032/92

T-531/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – Diputación Foral de Vizcaya kontra Bizottság

48

2009/C 032/93

T-56/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 10-i végzése – Stichting IEA Secretariaat Nederland és társai kontra Bizottság

48

2009/C 032/94

T-66/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 2-i végzése – British Sky Broadcasting Group kontra OHIM – Vortex (SKY)

48

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2009/C 032/95

F-83/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Schell kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Elsőbbségi pontok – A személyzeti szabályzat 45. cikkéhez kiadott általános végrehajtási rendelkezések)

49

2009/C 032/96

F-113/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Bouis és társai kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Úgynevezett „második csatornás” előléptetés – A 2005. évi előléptetési időszak – Elsőbbségi pontok juttatása – Átmeneti rendelkezések – A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási rendelkezései – Egyenlő bánásmód – Elfogadhatóság)

49

2009/C 032/97

F-116/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Buckingham és társai kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Úgynevezett „második csatornás” előléptetés – A 2005. évi előléptetési időszak – Elsőbbségi pontok juttatása – Átmeneti rendelkezések – A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási rendelkezései – Egyenlő bánásmód – Elfogadhatóság)

50

2009/C 032/98

F-136/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Reali kontra Bizottság (Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Besorolási fokozatba történő besorolás – Szakmai gyakorlat – Oklevél – Egyenértékűség)

50


HU

 

Top