Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 263, 2008. október 16.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 263E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. október 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÜLÉSSZAK: 2007-2008

 

2007. október 22-25-i ülések

 

2007. október 22., hétfő

2008/C 263E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az elnök nyilatkozata

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Parlament tagjai

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

Előirányzatok átcsoportosítása

Petíciók

Dokumentumok benyújtása

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Keretirányelv a növényvédő szerek fenntartható felhasználásáról ***I - Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható használatáról - Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***I (vita)

A szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 173. cikk módosítása (vita)

A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia (vita)

Hagyományos energiaforrások és energetikai technológiák (vita)

Európai statisztikairányítási tanácsadó bizottság ***I - A közösségi statisztikai információkra vonatkozó politikával foglalkozó európai tanácsadó bizottság ***I (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

17

 

2007. október 23., kedd

2008/C 263E/02

JEGYZŐKÖNYV

18

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

Az adózási politika hozzájárulása a lisszaboni stratégiához (vita)

Az állam- és kormányfők informális csúcstalálkozójának eredményei (Lisszabon, 2007. október 18-19.) (vita)

Napirend

Szavazások órája

Az EK és Chile közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv elfogadása *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Tudományos és technológiai együttműködés az EK és Svájc között * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Közösségi növényfajta-oltalom * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló 1960. július 29-i Párizsi Egyezmény módosításáról szóló 2004. február 12-i jegyzőkönyv Szlovénia általi ratifikálása *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az ENSZ-EGB Espoói Egyezménye első és második módosításának jóváhagyása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bulgária és Románia csatlakozása az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez és az ehhez csatolt különböző jegyzőkönyvekhez * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra (határozat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Európai Parlament és a Tanács határozata az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról (szavazás)

Keretirányelv a növényvédő szerek fenntartható felhasználásáról ***I (szavazás)

Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***I (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

2008. évi általános költségvetés: III. szakasz, Bizottság - 2008. évi általános költségvetés: (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakasz) (vita)

A Parlament tagjai

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Az élelmiszerek árának emelkedése, fogyasztóvédelem (vita)

Zöld könyv: A dohányfüstmentes Európáért, uniós szintű politikai lehetőségek (vita)

A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító jegyzőkönyv ***I (vita)

Az élethosszig tartó tanulást tanúsító bizonyítványok ***I (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

34

I. MELLÉKLET

36

II. MELLÉKLET

53

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

149

P6_TA(2007)0436
Az EK és Chile közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv elfogadása ***
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz csatolt második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából (12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083 (AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Tudományos és technológiai együttműködés az EK és Svájc között *
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség részéről történő aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106 (CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Közösségi növényfajta-oltalom *
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a 2100/94/EK rendeletnek a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtására való jogosultság tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0445 - C6-0274/2007 - 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló 1960. július 29-i Párizsi Egyezmény módosításáról szóló 2004. február 12-i jegyzőkönyv Szlovénia általi ratifikálása ***
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a Szlovén Köztársaság felhatalmazásáról szóló tanácsi határozati javaslatról az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló, 1960. július 29-i Párizsi Egyezményt módosító, 2004. február 12-i jegyzőkönyv Európai Közösség érdekében történő ratifikálása kapcsán (9453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Az ENSZ-EGB Espoói Egyezménye első és második módosításának jóváhagyása *
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló espoói ENSZ-EGB egyezmény első és második módosításának a Közösség nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0470 - C6-0291/2007 - 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény *
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1996. szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i jegyzőkönyvhöz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0277 - C6-0238/2007 - 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
A Schengeni Információs Rendszer környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra (határozat) *
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és irányításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálása
Az Európai Parlament 2007. október 23-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, az Európai Parlament, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alkalmazásában (COM(2007)0415 - C6-0323/2007 - 2007/2168(ACI))

155

MELLÉKLET

156

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

156

P6_TA(2007)0444
Keretirányelv a peszticidek fenntartható felhasználásáról ***I
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. október 23-án került elfogadásra a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

158

I. MELLÉKLET
KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK

175

II. MELLÉKLET
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER KIJUTTATÁSÁHOZ HASZNÁLT BERENDEZÉS VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI, TOVÁBBÁ KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

176

III. MELLÉKLET
A NEMZETI HÁTTÉRJELENTÉSEK MINIMÁLIS ELEMEI

177

IV. MELLÉKLET
A PESZTICIDEK KOCKÁZATAINAK ÉS HASZNÁLATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ NEMZETI CSELEKVÉSI TERVEK MINIMÁLIS ELEMEI

179

V. MELLÉKLET
AZ INTEGRÁLT KÁRTEVŐ-SZABÁLYOZÁS ÁLTALÁNOS ÉS TERMÉNYSPECIFIKUS KRITÉRIUMAINAK ELEMEI

180

P6_TA(2007)0445
Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***I
Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. október 23-án került elfogadásra növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

182

I. MELLÉKLET
ELJÁRÁS ÉS KRITÉRIUMOK HATÓANYAG, ELLENANYAG ÉS KÖLCSÖNHATÁS-FOKOZÓ II. FEJEZET SZERINTI JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

237

II. MELLÉKLET
A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKBEN JÓVÁHAGYOTT AKTÍV HATÓANYAGOK JEGYZÉKE

243

III. MELLÉKLET
AZOKNAK A SEGÉDANYAGOKNAK, ELLENANYAGOKNAK ÉS KÖLCSÖNHATÁS-FOKOZÓKNAK A JEGYZÉKE, AMELYEK JÓVÁHAGYOTTAK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKBEN

243

IV. MELLÉKLET
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉS AZ 53. CIKK SZERINT

243

V. MELLÉKLET
A HATÁLYUKAT VESZTETT IRÁNYELVEK ÉS AZOK MÓDOSÍTÁSAI

245

 

2007. október 24., szerda

2008/C 263E/03

JEGYZŐKÖNYV

247

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

A Parlament tagjai

Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az Európai Unió és Törökország kapcsolatai (vita)

EU-Oroszország csúcstalálkozó (vita)

Az elnök nyilatkozata

Köszöntés

Szavazások órája

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése ***II (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti, visszafogadásról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Szerbia közötti visszafogadási megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Szerbia közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Montenegró közötti, visszafogadásról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Montenegró közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Albánia közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Konzultáció Gian Paolo Gobbo képviselői mentelmi jogáról (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának mobilizációja (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító jegyzőkönyv *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 173. cikk módosítása (szavazás)

Európai statisztikairányítási tanácsadó bizottság ***I (szavazás)

A közösségi statisztikai információkra vonatkozó politikával foglalkozó európai tanácsadó bizottság ***I (szavazás)

Az élethosszig tartó tanulást tanúsító bizonyítványok ***I (szavazás)

Elemek, akkumulátorok és hulladékelemek (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra (rendelet) * (szavazás)

Bulgáriának és Romániának a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozása * (szavazás)

Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható használatáról (szavazás)

Hagyományos energiaforrások és energetikai technológiák (szavazás)

A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia (szavazás)

Az adózási politika hozzájárulása a lisszaboni stratégiához (szavazás)

Zöld könyv: A dohányfüstmentes Európáért, uniós szintű politikai lehetőségek (szavazás)

Az Európai Unió és Törökország kapcsolatai (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok (vita)

Az EU és Afrika közötti kapcsolatok helyzete (vita)

Nemzetközi szerződés a kazettás bombák betiltásáért (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Gyógyászati célú ópiumgyártás Afganisztánban (vita)

Zöld könyv az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: bankszámlák letiltása (vita)

A felfüggesztett büntetések, alternatív szankciók és feltételes büntetések elismerése és felügyelete * - Európai végrehajtási okirat és az elítélt személyek átszállítása * (vita)

A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***II (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

265

I. MELLÉKLET

267

II. MELLÉKLET

286

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

397

P6_TA(2007)0446
A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése ***II
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (8703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti, visszafogadásról szóló megállapodás *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, visszafogadásról szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0425 - C6-0299/2007 - 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0423 - C6-0296/2007 - 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Az EK és Szerbia közötti visszafogadási megállapodás *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0438 - C6-0298/2007 - 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Az EK és Szerbia közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0422 - C6-0295/2007 - 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Az EK és Montenegró közötti, visszafogadásról szóló megállapodás *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról COM(2007)0431 - C6-0301/2007 - 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Az EK és Montenegró közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönynyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Az EK és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló megállapodás *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Az EK és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönynyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Az EK és Albánia közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Gian Paolo Gobbo kiváltságainak és mentességeinek fenntartása
Az Európai Parlament 2007. október 24-i határozata a Gian Paolo Gobbo kiváltságairól és mentelmi jogáról szóló konzultációról (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele
Az Európai Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0526 - C6-0286/2007 - 2007/2179(ACI))

405

MELLÉKLET

406

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

406

P6_TA(2007)0458
A 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet
Az Európai Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító jegyzőkönyv ***
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító, 2005. december 6-án Genfben készült jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (8934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Szó szerinti jegyzőkönyv (az Eljárási Szabályzat 173. cikkének módosítása)
Az Európai Parlament 2007. október 24-i határozata a Parlament Eljárási Szabályzatának a szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 173. cikkének módosításáról és egy új 173a. cikkel történő kiegészítéséről (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Európai statisztikairányítási tanácsadó bizottság ***I
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az európai statisztikairányítási tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. október 24-én került elfogadásra az európai statisztikairányítási tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

410

P6_TA(2007)0462
A közösségi statisztikai információkra vonatkozó politikával foglalkozó európai tanácsadó bizottság ***I
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása a statisztikai információs politikával foglalkozó európai tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. október 24-én került elfogadásra az európai statisztikai tanácsadó bizottság létrehozásáról és a 91/116/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

411

P6_TA(2007)0463
Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere ***I
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. október 24-én került elfogadásra az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel

412

P6_TA(2007)0464
Elemek, akkumulátorok és hulladékelemek és -akkumulátorok (Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. október 24-én került elfogadásra az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

413

P6_TA(2007)0465
A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra (rendelet) *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és irányításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Bulgáriának és Romániának a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozása *
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható használatáról
Az Európai Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégiáról (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Hagyományos energiaforrások és energetikai technológiák
Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása a hagyományos energiaforrásokról és energiatechnológiákról (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia
Az Európai Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégiáról (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Az adózási politika és a lisszaboni stratégia
Az Európai Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása az adózási és a vámpolitikának a lisszaboni stratégiához való hozzájárulásáról (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Zöld könyv: A dohányfüstmentes Európáért, uniós szintű politikai lehetőségek
Az Európai Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása a dohányfüstmentes Európáért: Az Európai Unió politikai lehetőségei című Zöld könyvről (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Törökország
Az Európai Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

452

 

2007. október 25., csütörtök

2008/C 263E/04

JEGYZŐKÖNYV

457

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Az európai ombudsman 2006-os tevékenysége (vita)

Származásmegjelölés (írásbeli nyilatkozat)

Az elnök nyilatkozata

A 2007. évi Szaharov-díj (a díj odaítélésének kihirdetése)

Köszöntés

Szavazások órája

Az Európai Unió általános költségvetési tervezete - 2008-as pénzügyi év (szavazás)

2008. évi általános költségvetés tervezete: III. szakasz - Bizottság (szavazás)

2008. évi általános költségvetés: I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakasz (szavazás)

A felfüggesztett büntetések, alternatív szankciók és feltételes büntetések elismerése és felügyelete * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Európai végrehajtási okirat és az elítélt személyek átszállítása * (szavazás)

Az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás * (szavazás)

Az Európai Közösség és a Mozambik közötti halászati partnerségi megállapodás * (szavazás)

A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***II (szavazás)

Az élelmiszerek árának emelkedése, fogyasztóvédelem (szavazás)

2007-es különleges intézkedés Irakról (szavazás)

Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok (szavazás)

Az EU és Afrika közötti kapcsolatok helyzete (szavazás)

Nemzetközi szerződés a kazettás bombák betiltásáért (szavazás)

Gyógyászati célú ópiumgyártás Afganisztánban (szavazás)

Zöld könyv az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: bankszámlák letiltása (szavazás)

Az európai ombudsman 2006-os tevékenysége (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Társasági jog (vita)

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Irán

Pakisztán

Szudán: az Afrikai Unió békefenntartó katonáinak megölése

Szavazások órája

Irán (szavazás)

Pakisztán (szavazás)

Szudán: az Afrikai Unió békefenntartó katonáinak megölése (szavazás)

Társasági jog (szavazás)

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Benyújtási határidők (EU-Oroszország csúcstalálkozó)

Dokumentumok benyújtása

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

476

I. MELLÉKLET

477

II. MELLÉKLET

507

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

583

P6_TA(2007)0473
2008. évi költségvetési tervezet: III. szakasz - Bizottság
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (C6-0287/2007 - 2007/2019 (BUD)) és az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. (13659/2007 - C6-0341/2007) számú módosító indítvány

583

MELLÉKLET
A 2007. JÚLIUS 13-I EGYEZTETÉS SORÁN TETT KÖZÖS NYILATKOZATOK

589

P6_TA(2007)0474
2008-as általános költségvetési tervezet: II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz - Tanács, IV. szakasz - Bíróság, V. szakasz - Számvevőszék, VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII. szakasz - Ombudsman, IX. szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (C6-0288/2007 - 2007/2019(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
A felfüggesztett büntetések, alternatív szankciók és feltételes büntetések elismerése és felügyelete *
Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kezdeményezéséről a felfüggesztett büntetések, alternatív szankciók és feltételes büntetések elismeréséről és felügyeletéről szóló tanácsi kerethatározat elfogadására tekintettel (6480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben *
Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározat tervezetéről (9688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás*
Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás *
Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0472) - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***II
Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (7656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. október 25-én került elfogadásra a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

621

P6_TA(2007)0480
Az élelmiszer- és takarmányárak növekedése
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az élelmiszer- és takarmányárak növekedéséről

621

P6_TA(2007)0481
A 2007-es iraki különintézkedést létrehozó bizottsági határozat tervezete
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása a 2007-es iraki különintézkedést létrehozó bizottsági határozat tervezetéről

624

P6_TA(2007)0482
Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok
Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Az EU és Afrika közötti kapcsolatok
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az EU-Afrika kapcsolatok jelenlegi állásáról (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
A kazettás bombák betiltására irányuló nemzetközi szerződés
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása a kazettás bombák valamennyi típusának betiltására irányuló globális szerződésről

648

P6_TA(2007)0485
Gyógyászati célú ópiumgyártás Afganisztánban
Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az ópium orvosi célokra történő afganisztáni termesztéséről (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: bankszámlák letiltása
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása „Az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: bankszámlák letiltása” című Zöld könyvről (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Az európai ombudsman 2006-os tevékenysége
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az európai ombudsman 2006-os tevékenységeiről szóló éves jelentésről (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Irán
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása Iránról

663

P6_TA(2007)0489
Pakisztán
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása Pakisztánról

666

P6_TA(2007)0490
Szudán
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása Szudánról

669

P6_TA(2007)0491
Az európai magánvállalat és a társasági jog
Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az európai magánvállalatról és a társasági jogról szóló tizennegyedik irányelvről (a társaság székhelyének áthelyezése)

671


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

ITS

az Identitás, Hagyomány, Szuverenitás Képviselőcsoport

NI

Független képviselők

HU

 

Top