Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:209:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 209, 2008. augusztus 15.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 209

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. augusztus 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A Bíróság

2008/C 209/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 197., 2008.8.2.

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

A Bíróság

2008/C 209/02

C-39/05. P. és C-52/05. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2008. július 1-jei ítélete – Svéd Királyság, Maurizio Turco kontra az Európai Unió Tanácsa, Dán Királyság, Finn Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés – Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés joga – 1049/2001/EK rendelet – Jogi vélemények)

2

2008/C 209/03

C-462/05. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. június 12-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Elfogadhatóság – Ítélt dolog – Hatodik HÉA-irányelv – A 4. cikk (5) bekezdésének első albekezdése, a 12. cikk (3) bekezdésének a) pontja és a 28. cikk (2) bekezdésének e) pontja)

3

2008/C 209/04

C-39/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. június 19-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Állami támogatások – Befektetési és foglalkoztatási támogatások – Visszatéríttetési kötelezettség – A végrehajtás elmaradása – A bizalomvédelem elve)

3

2008/C 209/05

C-284/06. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. június 26-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Hamburg-Am Tierpark kontra Burda GmbH, korábban: Burda Verlagsbeteiligungen GmbH (Adójogszabályok – Letelepedés szabadsága – 90/435/EGK irányelv – Társasági adó – Különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere – Tőketársaság – A nyereség és a vagyonnövekmény felosztása – Forrásadó – Adójóváírás – Belföldi és külföldi illetőségű részvényesekkel szembeni bánásmód)

4

2008/C 209/06

C-319/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. június 19-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés – Munkavállalók kiküldetése – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – 96/71/EK irányelv – Közrendre vonatkozó rendelkezések – Heti pihenőidő – Kiküldetésre vonatkozó dokumentumok bemutatásának kötelezettsége a nemzeti hatóságok egyszerű kérelmére – Luxemburgban lakóhellyel rendelkező és az ellenőrzésekhez szükséges minden dokumentumot megőrző eseti megbízott kijelölésének kötelezettsége)

4

2008/C 209/07

C-329/06. és C-343/06. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. június 26-i ítélete (Verwaltungsgericht Chemnitz (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Arthur Wiedemann (C-329/06) kontra Land Baden-Württemberg és Peter Funk (C-343/06) kontra Stadt Chemnitz (91/439/EGK irányelv – Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése – Az engedély kábítószer- vagy alkoholfogyasztás miatti visszavonása valamely tagállamban – Másik tagállamban kiállított új engedély – A vezetési jog elismerésének megtagadása az első tagállamban – A 91/439/EGK irányelvnek nem megfelelő szokásos tartózkodási hely)

5

2008/C 209/08

C-334/06–C-336/06. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. június 26-i ítélete (A Verwaltungsgericht Chemnitz – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06) kontra Landkreis Mittweida és Steffen Schubert (C-335/06) kontra Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (91/439/EGK irányelv – Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése – Az engedély kábítószer- vagy alkoholfogyasztás miatti visszavonása valamely tagállamban – Másik tagállamban kiállított új engedély – A vezetési jog elismerésének megtagadása az első tagállamban – A 91/439/EGK irányelvnek nem megfelelő szokásos tartózkodási hely)

6

2008/C 209/09

C-341/06. P. és C-342/06. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. július 1-i ítélete – Chronopost SA (C-341/06. P. sz. ügy), La Poste (C-342/06. P. sz. ügy) kontra Union française de l'express (UFEX), DHL Express (France) SAS, Federal express international (France) SNC, CRIE SA, az Európai Közösségek Bizottsága, Francia Köztársaság (Fellebbezés – Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás szabályszerűsége – Az Elsőfokú Bíróság ítélete – Hatályon kívül helyezés – Visszautalás – Az Elsőfokú Bíróság második ítélete – Ítélkező testület összetétele – Állami támogatások – Postai ágazat – Általános gazdasági érdekű szolgáltatással megbízott közvállalkozás – Leányvállalat logisztikai és kereskedelmi támogatása – Nem a monopólium tárgyát képező ágazatban működő leányvállalat – A gyorsposta tevékenység átruházása erre a leányvállalatra – Állami támogatás fogalma – A Bizottság határozata – Állami támogatásnak nem minősülő támogatás és átruházás – Indokolás)

7

2008/C 209/10

C-454/06. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. június 19-i ítélete (a Bundesvergabeamt [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – pressetext Nachrichtenagentur GmbH kontra Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Közbeszerzési szerződések – 92/50/EGK irányelv – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – A „szerződés-odaítélés” fogalma)

8

2008/C 209/11

C-458/06. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. június 12-i ítélete (Regeringsrätten – Svédország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteverket kontra Gourmet Classic Ltd (A Bíróság hatásköre – 92/83/EGK irányelv – Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolása – A 20. cikk első franciabekezdése – Főzőborban lévő alkohol – Harmonizált jövedéki adó alóli mentesítés)

8

2008/C 209/12

C-533/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. június 12-i ítélete (a Court of Appeal – Egyesült Királyság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited kontra Hutchison 3G UK Limited (Védjegyek – 89/104/EGK irányelv – Az 5. cikk (1) bekezdése – A védjegyjogosult kizárólagos joga – Védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés összehasonlító reklámban való használata – A védjegy hatályának korlátozása – Összehasonlító reklám – 84/450/EGK irányelv és 97/55/EK irányelv – A 3a. cikk (1) bekezdése – Az összehasonlító reklám megengedhetőségének feltételei – Versenytárs védjegyének vagy e védjegyhez hasonló megjelölésnek a használata)

9

2008/C 209/13

C-49/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. július 1-jei ítélete (a Dioikitiko Efeteio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) kontra Elliniko Dimosio (EK 82. cikk és EK 86. cikk – A vállalkozás fogalma – Görögországban a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetséget képviselő nonprofit egyesület – A gazdasági tevékenység fogalma – Motorkerékpár-versenyek szervezésének engedélyezésére vonatkozó kérelmekhez való hozzájárulás adásának a törvény által biztosított különleges joga – Olyan tevékenységek párhuzamosan történő végzése, mint motorkerékpár-versenyek szervezése, szponzorálási, reklám- és biztosítási szerződések megkötése)

10

2008/C 209/14

C-188/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. június 24-i ítélete (Cour de cassation – Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme – Commune de Mesquer kontra Total France SA, Total International Ltd (75/442/EGK irányelv – Hulladékgazdálkodás – A hulladék fogalma – A szennyező fizet elve – Birtokos – Korábbi birtokosok – Azon termék gyártója, amelyből a hulladék származik – Szénhidrogének és nehézfűtőolaj – Hajótörés – Az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló nemzetközi egyezmény – FIPOL)

10

2008/C 209/15

C-219/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. június 19-i ítélete (a Raad van State van België előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW kontra Belgische Staat (EK 30. cikk – 338/97/EK rendelet – A vadon élő állat- és növényfajok védelme – Bizonyos, e rendeletben említett vagy a rendelet által nem érintett fajokba tartozó emlősök tartásának tilalma – Más tagállamokban engedélyezett tartás)

11

2008/C 209/16

C-220/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. június 19-i ítélete – Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2002/22/EK irányelv – Elektronikus hírközlés – Az egyetemes szolgáltatás ellátásával megbízott vállalkozások kijelölése – Helytelen átültetés)

12

2008/C 209/17

C-272/07. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. június 24-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Közbeszerzési szerződések – 2004/18/EK irányelv – Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolása – Az előírt határidőben történő átültetés elmaradása)

12

2008/C 209/18

C-201/05. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. április 23-i végzése (a High Court of Justice [Chancery Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation kontra Commissioners of Inland Revenue (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése – A letelepedés szabadsága – A tőke szabad mozgása – Közvetlen adók – Társasági adó – Belföldi illetőséggel nem rendelkező társaság által belföldi illetőséggel rendelkező társaság részére fizetett osztalékok – Külföldi ellenőrzött társaságokra vonatkozó rendszer – Harmadik országokat érintő helyzet – Az adóhatósággal szemben benyújtható keresetek minősítése – Valamely tagállam közösségi jogsértés miatti felelőssége)

13

2008/C 209/19

C-23/07. és C-24/07. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2008. június 12-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Olaszország – Előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07. sz. ügy), Luigi Soini (C-23/07. és C-24/07. sz. ügy), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07. sz. ügy), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07. sz. ügy) kontra Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia („Mezőgazdaság – Az 1493/1999/EK, 753/2002/EK és 1429/2004/EK rendeletek – A borpiac közös szervezése – A borok címkézése – Szőlőfajta-elnevezés vagy szinonimái használata – A »Tokaj« földrajzi megjelölés használata Magyarországról származó borok tekintetében – A »Tocai friulano« vagy »Tocai italico« szőlőfajta-megnevezések egyes, Olaszországból származó borok földrajzi megjelöléséhez történő hozzáillesztésével való használatának lehetősége – A használat kizárása a 2007. március 31-ig tartó tizenhárom éves átmeneti időszakot követően – Érvényesség – Jogalap – EK 34. cikk – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A szerződésekre vonatkozó nemzetközi jogelvek – Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása – A TRIPs Megállapodás 22-24. cikkei”)

14

2008/C 209/20

C-109/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. május 14-i végzése (Prud'homie de pêche – Franciaország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jonathan Pilato kontra Jean-Claude Bourgault (A nemzeti bíróság fogalma – A Bíróság hatáskörének hiánya)

15

2008/C 209/21

C-186/07. sz. ügy: A Bíróság 2008. április 16-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de Canarias [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Club Náutico de Gran Canaria kontra Comunidad Autonóma de Canarias (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hatodik HÉA-irányelv – Adómentességek – Sporttal és testneveléssel kapcsolatos szolgáltatások – Alkalmazás a Kanári-szigetek területén – Kizárólag belső jellegű helyzet – Előzetes döntéshozatalra utalás – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvaló elfogadhatatlansága)

16

2008/C 209/22

C-344/07. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2008. április 11-i végzése – Focus Magazin Verlag GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Merant GmbH (Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Összetéveszthetőség – „FOCUS” szómegjelölés)

16

2008/C 209/23

C-386/07. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. május 5-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA kontra Esaote SpA, ATI Ital Tbs telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA (Eljárási szabályzat – 92. cikk 1. § és 104. cikk 3. § – Közösségi versenyszabályok – Az ügyvédi tiszteletdíjak mértékének nemzeti szabályozása – A tiszteletdíjak minimumának rögzítése – Részleges elfogadhatatlanság – Olyan kérdések, amelyekre a válasz a Bíróság ítélkezési gyakorlatából levezethető)

17

2008/C 209/24

C-456/07. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. május 21-i végzése (a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovák Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Karol Mihal kontra Daňový úrad Košice V (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése – Hatodik HÉA-irányelv – Adóalanyok – A 4. cikk(5) bekezdésének első albekezdése – Közjogi intézmények – Bírósági végrehajtók – Természetes és jogi személyek)

17

2008/C 209/25

C-42/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. május 22-i végzése (a Hoge Raad der Nederlanden Den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. Ilhan kontra Staatssecretaris van Financiën (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – EK 49-55. cikk – Gépjárművek – Az egyik tagállamban használt, de a másik tagállamban nyilvántartásba vett és bérelt gépjármű – E jármű adóztatása az első tagállamban)

18

2008/C 209/26

C-136/08. P. sz. ügy: A T-128/06. sz., Japan Tobacco, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2008. január 30-án hozott ítélet ellen a Japan Tobacco, Inc. által 2008. április 3-án benyújtott fellebbezés – Torrefacçao Camelo

18

2008/C 209/27

C-160/08. sz. ügy: 2008. április 16-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

19

2008/C 209/28

C-183/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-351/05. sz., Provincia di Imperia kontra Bizottság ügyben 2008. február 14-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. április 29-én benyújtott fellebbezés

20

2008/C 209/29

C-202/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) által a T-215/06. sz., American Clothing Associates SA kontra OHIM ügyben 2008. február 28-án hozott ítélet ellen az American Clothing Associates SA által 2008. május 16-án benyújtott fellebbezés

20

2008/C 209/30

C-205/08. sz. ügy: Az Umweltsenat (Németország) által 2008. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Umweltanwalt von Kärnten, más felek az eljárásban Kärtner Landesregierung, Alpe Adria Energia SpA

21

2008/C 209/31

C-207/08. sz. ügy: A Panevėžio apygardos teismas (Litván Köztársaság) által 2008. május 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Edgar Babanov elleni büntetőeljárás

22

2008/C 209/32

C-208/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) által a T-215/06. sz., American Clothing Associates kontra OHIM ügyben 2008. február 28-án hozott ítélet ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) által 2008. május 20-án benyújtott fellebbezés

22

2008/C 209/33

C-215/08. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E. Friz GmbH kontra Carsten von der Heyden

23

2008/C 209/34

C-221/08. sz. ügy: 2008. május 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

23

2008/C 209/35

C-222/08. sz. ügy: 2008. május 21-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

24

2008/C 209/36

C-226/08. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Oldenburg (Németország) által 2008. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stadt Papenburg kontra Bundesrepublik Deutschland

24

2008/C 209/37

C-232/08. sz. ügy: 2008. május 29-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

25

2008/C 209/38

C-233/08. sz. ügy: Nejvyšší správni soud (Cseh Köztársaság) által 2008. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Milan Kyrian kontra Celní úřad Tábor

26

2008/C 209/39

C-236/08. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2008. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Google France, Google Inc. kontra Louis Vuitton Malletier

26

2008/C 209/40

C-237/08. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2008. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Google France kontra Viaticum, Luteciel

27

2008/C 209/41

C-238/08. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2008. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Google France kontra CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, az „UNICIS” franchise-vevő Tiger

27

2008/C 209/42

C-244/08. sz. ügy: 2008. június 4-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

28

2008/C 209/43

C-246/08. sz. ügy: 2008. június 3-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság

29

2008/C 209/44

C-248/08. sz. ügy: 2008. június 9-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

29

2008/C 209/45

C-249/08. sz. ügy: 2008. június 10-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

30

2008/C 209/46

C-254/08. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Olaszország) által 2008. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Futura Immobiliare srl Hotel Futura és társai kontra Comune di Casoria

31

2008/C 209/47

C-257/08. sz. ügy: 2008. június 17-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

32

2008/C 209/48

C-259/08. sz. ügy: 2008. június 17-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

32

2008/C 209/49

C-261/08. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanyolország) által 2008. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María Julia Zurita García kontra Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

33

2008/C 209/50

C-262/08. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2008. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CopyGene A/S kontra Skatteministeriet

33

2008/C 209/51

C-263/08. sz. ügy: Högsta Domstolen (Svédország) által 2008. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening kontra Stockholms kommun genom dess marknämnd

34

2008/C 209/52

C-266/08. sz. ügy: 2008. június 19-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

35

2008/C 209/53

C-270/08. sz. ügy: 2008. június 24-én benyújtott kereset – Európai Közösségek Bizottsága kontra Magyar Köztársaság

35

2008/C 209/54

C-272/08. sz. ügy: 2008. június 24-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

35

2008/C 209/55

C-273/08. sz. ügy: 2008. június 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

36

2008/C 209/56

C-282/08. sz. ügy: 2008. június 27-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

36

2008/C 209/57

C-288/08. sz. ügy: A Svea Hovrätt – Miljööverdomstolen (Svédország) által 2008. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kemikalieinspektionen kontra Nordiska Dental AB

37

2008/C 209/58

C-396/06. sz. ügy: A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2008. április 11-i végzése (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eivind F. Kramme kontra SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

37

2008/C 209/59

C-416/06. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2008. június 10-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Lengyel Köztársaság

37

2008/C 209/60

C-116/07. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2008. április 23-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

38

2008/C 209/61

C-194/07. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2008. május 23-i végzése (a Consiglio di Stato – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SAVA e C. Srl, SIEME Srl, GRADED SpA kontra Mostra d'Oltremare SpA, Cofathec Servizi SpA és társai

38

2008/C 209/62

C-470/07. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2008. május 13-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

38

2008/C 209/63

C-511/07. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2008. június 5-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

38

2008/C 209/64

C-108/08. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2008. április 22-i végzése – Portela & Companhia, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Juan Torrens Cuadrado, Josep Gilbert Sanz

38

 

Elsőfokú Bíróság

2008/C 209/65

T-301/01. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 9-i ítélete – Alitalia kontra az Európai Közösségek Bizottsága („Állami támogatások – Az Alitalia olasz hatóságok általi tőkésítése – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – Az Elsőfokú Bíróság korábbi határozatot megsemmisítő ítéletét követően hozott határozat – Elfogadhatóság – Az EK 233. cikk megsértése – Az EK 87. és 88. cikk megsértése – A támogatás engedélyezésének feltételekhez kötése – Indoklási kötelezettség”)

39

2008/C 209/66

T-266/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 1-jei ítélete – Deutsche Post kontra Bizottság („Állami támogatások – A német hatóságok által a Deutsche Post AG javára hozott intézkedések – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – A háztól házig való csomagszállítási ágazatban folytatott veszteséges értékesítés politikájából eredő többletköltségek ellentételezése – Előny hiánya”)

39

2008/C 209/67

T-50/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – Saint-Gobain Gyproc Belgium kontra Bizottság (Verseny – Kartellek – Gipszelemek piaca – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Egységes és folyamatos jogsértés – Visszaesés – Bírság – Bírságkiszabási iránymutatás – Engedékenységi közlemény)

40

2008/C 209/68

T-52/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – Knauf Gips kontra Bizottság (Verseny – Kartellek – Gipszelemek piaca – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Egységes és folyamatos jogsértés – Visszaesés – Bírság – Bírságkiszabási iránymutatás – Engedékenységi közlemény)

40

2008/C 209/69

T-53/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – BPB kontra Bizottság (Verseny – Kartellek – Gipszelemek piaca – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Egységes és folyamatos jogsértés – Visszaesés – Bírság – Bírságkiszabási iránymutatás – Engedékenységi közlemény)

41

2008/C 209/70

T-54/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – Lafarge SA kontra Bizottság (Verseny – Kartellek – Gipszelemek piaca – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Egységes és folyamatos jogsértés – Visszaesés – Bírság – Bírságkiszabási iránymutatás – Engedékenységi közlemény)

41

2008/C 209/71

T-37/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 1-jei ítélete – Região autónoma dos Açores kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset – 1954/2003/EK rendelet – Halászat – A halászati erőkifejtés irányítása – Közösségi halászati területek és erőforrások – Regionális jogalany által benyújtott kereset – Elfogadhatatlanság)

42

2008/C 209/72

T-99/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – AC-Treuhand kontra Bizottság (Verseny – Kartellek – Szerves peroxidok – Bírságok – EK 81. cikk – Védelemhez való jog – A tisztességes eljáráshoz való jog – A jogsértés elkövetője fogalom – A bűncselekmények és büntetések jogszerűségének elve (nullum crimen, nulla poena sine lege) – A jogbiztonság elve – Jogos bizalom)

42

2008/C 209/73

T-276/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 1-jei ítélete – Compagnie Maritime Belge kontra Bizottság (Verseny – Kollektív erőfölénnyel való visszaélés – Hajózási konferencia – A Bíróság által részben megsemmisített korábbi határozat alapján bírságot kiszabó határozat – 2988/74/EGK rendelet – Ésszerű határidő – Védelemhez való jog – Jogbiztonság – Ítélt dolog hatálya)

43

2008/C 209/74

T-429/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 9-i ítélete – Trubowest Handel és Makarov kontra Tanács és Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség – Dömpingellenes vámok – A 2320/97/EK dömpingellenes rendelet – Nemzeti szinten eljáró ügyvéd költségei – Elfogadhatatlanság – Vagyoni és nem vagyoni kár – Okozati összefüggés”)

43

2008/C 209/75

T-48/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – Franchet és Byk kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség – Közszolgálat – Az OLAF vizsgálatai – Az »Eurostat«-ügy – Büntetőeljárás alapjául szolgáló tényekkel kapcsolatos információk továbbítása a nemzeti igazságügyi hatóságok részére – Az érintett tisztviselők és az OLAF felügyelő bizottsága előzetes tájékoztatásának elmulasztása – Sajtóban történő kiszivárogtatás – Az OLAF és a Bizottság részéről történő hozzáférhetővé-tétel – Az ártatlanság vélelme elvének megsértése – Nem vagyoni kár – Okozati összefüggés”)

44

2008/C 209/76

T-221/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – Huvis kontra az Európai Unió Tanácsa (Dömping – Koreából származó poliészter vágott szál behozatala – Időközi felülvizsgálatot lezáró rendelet – A kezdeti vizsgálati eljárás során alkalmazottól eltérő módszer használata – A körülmények megváltozásának követelménye – Banki díjak miatt kért kiigazítás – Fizetési határidő – Bizonyítási teher – A gondos ügyintézés elve – A 384/96/EK rendelet 2. cikke (10) bekezdésének b) és g) pontja, valamint 11. cikkének (9) bekezdése)

44

2008/C 209/77

T-296/05. és T-408/05. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 9-i ítélete – Marcuccio kontra Bizottság („Társadalombiztosítás – Orvosi költségek 100 %-os átvállalása iránti kérelem – A kérelmek hallgatólagos és kifejezett elutasítása”)

45

2008/C 209/78

T-323/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 9-i ítélete – Coffee Store kontra OHIM (THE COFFEE STORE) (Közösségi védjegy – A THE COFFEE STORE közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

45

2008/C 209/79

T-328/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 1-jei ítélete – Apple Computer kontra OHIM – TKS-Teknosoft (QUARTZ) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A QUARTZ közösségi szóvédjegy bejelentése – A korábbi QUARTZ közösségi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Az áruk hasonlósága – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

46

2008/C 209/80

T-70/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 9-i ítélete – Audi kontra OHIM (Vorsprung durch Technik) („Közösségi védjegy – Vorsprung durch Technik közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A lajstromozás részbeni megtagadása az elbíráló által – Meghallgatáshoz való jog”)

46

2008/C 209/81

T-176/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – Sviluppo Italia Basilicata kontra Bizottság („Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – A pénzügyi támogatás csökkentése – Megsemmisítés iránti kereset – Kockázatitőke-alap – A beruházások megvalósításának határideje – Eljárás – A bizalomvédelem és a jogbiztonság elve – Az arányosság elve – Indokolás – Kártérítési kereset”)

47

2008/C 209/82

T-262/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 1-jei ítélete – Bizottság kontra D („Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselők – A Bizottság határozatának az elsőfokú eljárásban történő megsemmisítése – Foglalkozási megbetegedés – A felperes betegsége vagy a betegség súlyosbodása foglalkozási eredetűként történő elismerésének elutasítása – A fellebbezés elfogadhatósága – Az elsőfokú eljárásban vizsgált jogalap elfogadhatósága – Res iudicata”)

47

2008/C 209/83

T-302/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 9-i ítélete – Hartmann kontra OHIM (E) („Közösségi védjegy – Az E közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A megkülönböztető képesség hiánya – Jogi hiba – A konkrét értékelés hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

48

2008/C 209/84

T-304/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 9-i ítélete – Reber kontra OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) („Közösségi védjegy – Törlési eljárás – Mozart közösségi szóvédjegy – A jogvita tárgya – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Indokolási kötelezettség – Bizalomvédelem elve – Egyenlő bánásmód – Jogszerűség elve – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja, 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 73. cikkének első mondata és 74. cikkének (1) bekezdése”)

48

2008/C 209/85

T-340/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 2-i ítélete – Stradivarius España kontra OHIM – Ricci (Stradivari 1715) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Stradivari 1715 közösségi ábrás védjegy bejelentése – Stradivarius korábbi közösségi ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94 /EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

49

2008/C 209/86

T-56/07. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – Bizottság kontra Economidis (Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselők – Egységvezetői kinevezésről szóló bizottsági határozat megsemmisítése elsőfokú eljárásban – A felperes jelentkezésének elutasítása – Más jelentkező kinevezése – Az állás fizetési fokozatának az álláshirdetésben való meghatározása – Megalapozott fellebbezés – Folyamatban levő jogvita – A kereset elutasítása)

49

2008/C 209/87

T-58/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 9-i ítélete – BYK kontra OHIM (Substance for Success) („Közösségi védjegy – A Substance for Success közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

50

2008/C 209/88

T-160/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 8-i ítélete – Lancôme kontra OHIM – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) („Közösségi védjegy – Törlési eljárás – COLOR EDITION közösségi szóvédjegy – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja – Az eljáráshoz fűződő érdek – A 40/94 rendelet 55. cikke”)

50

2008/C 209/89

T-186/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 2-i ítélete – Ashoka kontra OHIM (DREAM IT, DO IT!) („Közösségi védjegy – A DREAM IT, DO IT! közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

51

2008/C 209/90

T-211/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 1-jei ítélete – AWWW kontra FEACVT („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közösségi közbeszerzési eljárás – Ajánlat elutasítása – Kiválasztási szempontok – Odaítélési szempontok – Indokolási kötelezettség”)

51

2008/C 209/91

T-333/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 4-i ítélete – Entrance Services kontra Parlament („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közösségi közbeszerzési eljárás – Az Európai Parlament Brüsszelben levő épületeiben található automaták, bútorok és hasonló berendezések karbantartása – Ajánlat elutasítása – Súlyos szakmai kötelezettségszegés – A 1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikke”)

51

2008/C 209/92

T-234/00. R., T-235/00. R. és T-283/00. R. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. július 8-i végzése – Fondazione Opera S. Maria della Carità és társai kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Elfogadhatóság”)

52

2008/C 209/93

T-299/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 20-i végzése – Sylvie Leclercq kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – A felperes cselekvésének hiánya – Okafogyottság”)

52

2008/C 209/94

T-311/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 17-i végzése – FMC Chemical és Arysta Lifesciences kontra EÉBH („Megsemmisítés iránti kereset – Felelősség megállapítása iránti kereset – A 91/414/EGK irányelv – Növényvédő szerek – Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság zárójelentése – Keresettel meg nem támadható aktus – Előkészítő aktus – Elfogadhatatlanság”)

53

2008/C 209/95

T-312/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 17-i végzése – FMC Chemical kontra EÉBH („Megsemmisítés iránti kereset – Felelősség megállapítása iránti kereset – A 91/414/EGK irányelv – Növényvédő szerek – Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság zárójelentése – Keresettel meg nem támadható aktus – Előkészítő aktus – Elfogadhatatlanság”)

53

2008/C 209/96

T-397/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 17-i végzése – Dow AgroSciences kontra EÉBH („Megsemmisítés iránti kereset – Felelősség megállapítása iránti kereset – 91/414/EGK irányelv – Növényvédő szerek – Európai élelmiszerbiztonsági hatósági vélemény – Keresettel meg nem támadható aktusok – Előkészítő aktus – Elfogadhatatlanság”)

54

2008/C 209/97

T-185/08. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. június 26-i végzése – VDH Projektentwicklung és Edeka Rhein-Ruhr kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Elfogadhatatlanság”)

54

2008/C 209/98

T-498/07. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-112/06 sz., Krčová kontra Bíróság ügyben 2007. október 18-án hozott ítélete ellen Erika Krčová által 2008. május 2-án benyújtott fellebbezés

54

2008/C 209/99

T-184/08. sz. ügy: 2008. május 12-én benyújtott kereset – Rui Manuel Alves dos Santos kontra Bizottság

55

2008/C 209/00

T-197/08. sz. ügy: 2008. május 23-án benyújtott kereset – Polson és társai kontra Bizottság

55

2008/C 209/01

T-207/08. sz. ügy: 2008. június 9-én benyújtott kereset – Habanos kontra OHIM – Tabacos de Centroamérica (KIOWA)

56

2008/C 209/02

T-217/08. sz. ügy: 2008. június 11-én benyújtott kereset – Bundesverband Deutscher Milchviehhalter és társai kontra Tanács

57

2008/C 209/03

T-228/08. sz. ügy: 2008. április 18-án benyújtott kereset – Grzegorz Szomborg kontra az Európai Közösségek Bizottsága

57

2008/C 209/04

T-232/08. sz. ügy: 2008. június 17-én benyújtott kereset – Luxemburg kontra Bizottság

58

2008/C 209/05

T-234/08. sz. ügy: 2008. június 10-én benyújtott kereset – EuroChem MCC kontra Tanács

58

2008/C 209/06

T-235/08. sz. ügy: 2008. június 9-én benyújtott kereset – Acron és Dorogobuzh kontra Tanács

59

2008/C 209/07

T-239/08. sz. ügy: 2008. június 13-án benyújtott kereset – Comtec Translations kontra Bizottság

60

2008/C 209/08

T-240/08. sz. ügy: 2008. június 16-án benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM – Laboratorios Alcala Farma (oli)

60

2008/C 209/09

T-241/08. sz. ügy: 2008. június 20-án benyújtott kereset – CBI és Abisp kontra Bizottság

61

2008/C 209/10

T-243/08. sz. ügy: 2008. június 23-án benyújtott kereset – Ravensburger kontra OHIM – Educa Borras (EDUCA Memory Game)

61

2008/C 209/11

T-247/08. sz. ügy: 2008. június 20-án benyújtott kereset – C-Content kontra az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala

62

2008/C 209/12

T-249/08. sz. ügy: 2008. június 24-én benyújtott kereset – Coin kontra OHIM – Dynamiki Zoi (FITCOIN)

63

2008/C 209/13

T-250/08. sz. ügy: 2008. június 18-án benyújtott kereset – Batchelor kontra Bizottság

64

2008/C 209/14

T-252/08. sz. ügy: 2008. június 26-án benyújtott kereset – Tipik kontra Bizottság

64

2008/C 209/15

T-255/08. sz. ügy: 2008. június 16-án benyújtott kereset – Montero Padilla kontra OHIM – Padilla Requena (JOSE PADILLA)

65

2008/C 209/16

T-256/08. sz. ügy: 2008. június 24-én benyújtott kereset – Wrigley kontra OHIM – Mejerigaarden (POLAR ICE)

66

2008/C 209/17

T-20/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 4-i végzése – Grammatikopoulos kontra OHIM – National Academy of Recording Arts and Sciences (GRAMMY)

66

2008/C 209/18

T-100/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 2-i végzése – UPS Europe és UPS Deutschland kontra Bizottság

66

2008/C 209/19

T-417/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 19-i végzése – Lodato Gennaro & C. kontra Bizottság

66

2008/C 209/20

T-433/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 30-i végzése – Ryanair kontra Bizottság

67

2008/C 209/21

T-41/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 2-i végzése – Vakakis kontra Bizottság

67

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2008/C 209/22

F-61/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. április 24-i ítélete – Dalmasso kontra Bizottság (Közszolgálat – Szerződéses alkalmazott – Felvétel – Besorolási osztályba történő besorolás – A felvételkor megállapított besorolás és díjazás felülvizsgálatára irányuló kérelem – Korábban kisegítő alkalmazottként foglalkoztatott szerződéses alkalmazott – Az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 3a. cikke és 80. cikkének (2) és (3) bekezdése – Különböző beosztástípushoz kapcsolódó feladatok – Alaptalan kereset)

68

2008/C 209/23

F-116/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (teljes ülés) 2008. június 24-i ítélete – Cerafogli és Paolo Poloni kontra EKB (Közszolgálat – Az EKB személyzete – Díjazás – A díjazás éves kiigazításának számítási módja – A közösségi bíróság ítéletének végrehajtása – Megerősítő aktus – Elfogadhatatlanság)

68

2008/C 209/24

F-19/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. február 21-i ítélete – Semeraro kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Szakmai előmeneteli jelentés – 2004. évi értékelési időszak – A személyzeti szabályzat 43. cikke – Indokolási kötelezettség – Előléptetés – Tanúsítványi eljárás)

69

2008/C 209/25

F-46/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. március 6-i ítélete – Skareby kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Szakmai előmeneteli jelentés – 2004. évi értékelési időszak – Célkitűzések – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

69

2008/C 209/26

F-68/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. április 3-i ítélete – Bakema kontra Bizottság (Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Besorolási fokozatba történő besorolás – A IV. besorolási osztály – Oklevél – Szakmai gyakorlat)

69

2008/C 209/27

F-74/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. április 24-i ítélete – Longinidis kontra Cedefop (Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Újrabeosztás – Fellebbezési bizottság – Összetétel és belső szabályozás – Tisztességtelen magatartás – Elbocsátás – Indokolás – Nyilvánvaló mérlegelési hiba – Hatáskörrel való visszaélés)

70

2008/C 209/28

F-119/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. május 8-i ítélete – Kerstens kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Elfogadhatóság – Szervezeti ábra – Sérelmet okozó aktus – Beosztás megváltozása – Szolgálati érdek – Munkakörök egyenértékűsége – Leplezett szankció – Hatáskörrel való visszaélés)

70

2008/C 209/29

F-145/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. május 22-i ítélete – Pascual-García kontra Bizottság (Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – Megkövetelt szakmai gyakorlati idő – A tartaléklistán szereplő pályázó felvételének megtagadása – A vizsgabizottság és a kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre)

71

2008/C 209/30

F-54/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2008. június 26-i ítélete – Joseph kontra Bizottság (Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Kereset elkésettsége – Előre nem látható körülmények – Felvétel – A kisegítő alkalmazottak alkalmazási feltételeinek (RAA) 3a., 3b. és 85. cikke – A szerződés időtartama – A nem határozatlan időtartamú alkalmazottak Bizottság szervezeti egységeinél való igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat – A Bizottság szerződéses alkalmazottainak alkalmazását és foglalkoztatását szabályozó eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 12. cikke – Egyenlő bánásmód)

71

2008/C 209/31

F-5/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. június 26-i végzése – Nijs kontra Számvevőszék (Közszolgálat – Tisztviselők – Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 44. cikke 1. §-ának c) pontja – A felhozott jogalapok rövid ismertetése – Panasztételi határidő – Új tény – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

72

2008/C 209/32

F-40/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2008. június 10-i végzése – Baudelet-Leclaire kontra Bizottság (Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – A tartaléklistára történő felvétel megtagadása – Egyenlő bánásmód)

72

2008/C 209/33

F-1/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. június 27-i végzése – Nijs kontra Számvevőszék (Közszolgálat – Tisztviselők – Az eljárási szabályzat 35. cikke 1. §-ának e) pontja – Jogalapok és érvek ismertetése – Panasztételi határidő – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

72

2008/C 209/34

F-50/08. sz. ügy: 2008. május 19-én benyújtott kereset – Bartha kontra Bizottság

73

2008/C 209/35

F-55/08. sz. ügy: 2008. június 5-én benyújtott kereset – De Nicola kontra EBB

73

2008/C 209/36

F-56/08. sz. ügy: 2008. június 9-én benyújtott kereset – De Britto Patricio-Dias kontra Bizottság

74

2008/C 209/37

F-58/08. sz. ügy: 2008. június 19-én benyújtott kereset – Avogadri és társai kontra Bizottság

74

2008/C 209/38

F-59/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. június 30-i végzése – Feral kontra Régiók Bizottsága

74


HU

 

Top