EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 204, 2008. augusztus 09.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 204

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. augusztus 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

A 2008. március 12–13-án tartott 443. plenáris ülés

2008/C 204/01

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Az egységes piac jövője – globális szinten

1

2008/C 204/02

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A Bizottság közleménye Az eredmények Európája – A közösségi jog alkalmazása COM(2007) 502 végleges

9

2008/C 204/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az egyes veszélyes anyagok és készítmények, 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilén-difenil-diizocianát, ciklohexán és ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai tekintetében történő módosításáról COM(2007) 559 final – 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat tanácsi rendeletre az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról COM(2007) 571 végleges – 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat …/…/EK sz. európai parlamenti és tanácsi irányelvre a számítógépi programok jogi védelméről (kodifikált szöveg) COM(2008) 23 végleges – 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a részvénytársaságok egyesüléséről (kodifikált szöveg) COM(2008) 26 final – 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekeinek védelmében a Szerződés 48. cikkének második albekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (kodifikált szöveg) COM(2008) 39 végleges – 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A Bizottság közleménye – Transzeurópai hálózatok: egy összehangolt megközelítés felé COM(2007) 135 final

25

2008/C 204/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (átdolgozás) COM(2007) 265 végleges/3 – 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A repülőtéri szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a repülőtér-irányítás megújítása révén (feltáró vélemény)

39

2008/C 204/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Az EK-Szerződés 81. cikkének a tengeri szállítási szolgáltatásokra történő alkalmazására vonatkozó iránymutatások kiegészítő vélemény

43

2008/C 204/12

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről (kodifikált szöveg) COM(2008) 37 final – 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról COM(2007) 355 final – 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Földrajzi jelzések és eredetmegjelölések

57

2008/C 204/15

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A közösségi polgári védelmi mechanizmus fejlesztése – a természeti katasztrófákra adott válasz

66

2008/C 204/16

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárait foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókról (saját kezdeményezésű vélemény)

70

2008/C 204/17

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Zöld könyv a jövőbeni Közös Európai Menekültügyi Rendszerről COM(2007) 301 végleges

77

2008/C 204/18

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) (2009–2013) létrehozásáról COM(2007) 395 végleges

85

2008/C 204/19

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról – Tanulni sohasem késő COM(2007) 558 végleges

89

2008/C 204/20

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A szociális partnerek szerepe a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javításában (feltáró vélemény)

95

2008/C 204/21

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A hosszú távú gondozáshoz való általános hozzáférés biztosítása és az időseket célzó hosszú távú gondozási rendszerek fenntartható finanszírozása

103

2008/C 204/22

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat európai parlamenti és a tanácsi irányelvre a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EK irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) módosításáról COM(2007) 669 final – 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Az EU költségvetési reformja és a jövőbeni finanszírozási módozatok

113

2008/C 204/24

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Javaslat tanácsi irányelvre a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv egyes rendelkezéseinek módosításáról COM(2007)677 végleges

119

2008/C 204/25

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti kapcsolatok: a civil társadalom szerepe

120


HU

 

Top