EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:092:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 92, 2008. április 12.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 92

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. április 12.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A Bíróság

2008/C 092/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 79., 2008.3.29.

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

A Bíróság

2008/C 092/02

C-412/04. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. február 21-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – 92/50/EGK, 93/36/EGK, 93/37/EGK és 93/38/EGK irányelvek – Átláthatóság – Egyenlő bánásmód – Összegük okán ezen irányelvek hatálya alá nem tartozó szerződések)

2

2008/C 092/03

C-132/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. február 26-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2081/92/EGK rendelet – A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalma – „Parmigiano Reggiano” sajt – A „parmesan” elnevezés használata – Valamely tagállam kötelezettsége egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés visszaélésszerű használatának hivatalból történő szankcionálására)

3

2008/C 092/04

C-426/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. február 21-i ítélete (Verwaltungsgerichtshof – Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tele2 Telecommunication GmbH kontra Telekom-Control-Kommission (Elektronikus hírközlés – Hálózatok és szolgáltatások – Közös keretszabályozás – 2000/21/EK irányelv (keretirányelv) 4. és 16. cikke – Jogorvoslat – Közigazgatási piacelemzési eljárás)

3

2008/C 092/05

C-201/06. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. február 21-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Növényvédő szerek – Párhuzamos importok – Forgalomba hozatal engedélyezése – Feltételek – A párhuzamos import útján behozott növényvédő szer és a referenciatermék azonos eredete)

4

2008/C 092/06

C-271/06. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. február 21-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG kontra Finanzamt Malchin (Hatodik HÉA-irányelv – A 15. cikk 2. pontja – A Közösségen kívüli kivitelre szánt termékértékesítések adómentessége – Az adómentesség nem teljesülő feltételei – A vevő által hamisított kiviteli igazolás – A jó kereskedő gondosságával eljáró értékesítő)

4

2008/C 092/07

C-296/06. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. február 21-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale del Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Telecom Italia SpA kontra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Távközlési szolgáltatások – 97/13/EK irányelv – 6., 11., 22. és 25. cikk – Az általános felhatalmazásokra és az egyedi engedélyekre vonatkozó illetékek és díjak – Kizárólagos jog korábbi birtokosát terhelő kötelezettség – Ideiglenes fenntartás)

5

2008/C 092/08

C-348/06. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. február 21-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Marie-Claude Girardot (Fellebbezés – Ideiglenes alkalmazott – Kártérítési kereset – A felvétel esélyének elvesztése – Tényleges és biztos kár – A kártérítés mértékének meghatározása)

5

2008/C 092/09

C-425/06. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. február 21-i ítélete (a Corte suprema di cassazione – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell'Economia e delle Finanze kontra Part Service Srl, felszámolás alatt (Hatodik HÉA-irányelv – A 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) pontja és a 13. cikk B. részének a) és d) pontja – Lízing – A szolgáltatás mesterséges felosztása – Joghatások – Az adóalap csökkentése – Adómentességek – Visszaélésszerű gyakorlat – Feltételek)

6

2008/C 092/10

C-498/06. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. február 21-i ítélete (a Juzgado de lo Social Único de Algeciras – Spanyolország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maira María Robledillo Núñez kontra Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Szociálpolitika – A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén – A 2002/74/EK irányelvvel módosított 80/987/EGK irányelv – A 3. cikk első albekezdése és a 10. cikk a) pontja – Peren kívüli egyezséggel megállapított kártérítés rendkívüli elbocsátás miatt – Garanciaintézet általi kifizetés – A kifizetés bírósági határozathoz kötése – Az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az elve)

6

2008/C 092/11

C-506/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. február 26-i ítélete (Oberster Gerichtshof – Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sabine Mayr kontra Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Szociálpolitika – 92/85/EGK irányelv – A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések – A „várandós munkavállaló” fogalma – A munkavállalóknak való felmondás tilalma a terhesség kezdetétől a szülési szabadság lejártáig – Elbocsátott munkavállaló, akinek petesejtjeit a felmondás közlésének időpontjában már in vitro megtermékenyítették, de a méhébe még nem ültették be – 76/207/EGK irányelv – Férfi és női munkavállalók közötti egyenlő bánásmód – Mesterséges megtermékenyítésben részt vevő munkavállaló – Felmondási tilalom – Terjedelem)

7

2008/C 092/12

C-507/06. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. február 21-i ítélete (Oberlandesgericht Innsbruck [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Malina Klöppel kontra Tiroler Gebietskrankenkasse (Az ausztriai gyermekgondozási támogatáshoz való jogosultság – Más tagállamban igénybe vett családi ellátás időszakainak figyelmen kívül hagyása – 1408/71/EGK rendelet)

8

2008/C 092/13

C-211/07. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. február 21-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés – Helytelen átültetés – 84/5/EGK irányelv – 1. cikk (4) bekezdés – Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás – A nem biztosított gépjárművek utasai részére nyújtandó kártérítés kizárásának feltételei)

8

2008/C 092/14

C-273/07. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. február 26-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés – 2005/51/EK irányelv – Közbeszerzés – Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai)

9

2008/C 092/15

C-328/07. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2008. február 21-i ítélete – Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés – 2004/48/EK irányelv – A szellemi tulajdonjogok érvényesítése – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

9

2008/C 092/16

C-128/07–131/07. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. január 16-i végzése (a Commissione tributaria provinciale di Latina [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Angelo Molinari (C-128/07. sz. ügy), Giovanni Galeota (C-129/07. sz. ügy), Salvatore Barbagallo (C-130/07. sz. ügy), Michele Ciampi (C-131/07. sz. ügy) kontra Angenzia delle Entrate – Ufficio di Latina (76/207/EGK irányelv – Nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód – Munkavégzés megszüntetése miatti juttatás – A munkavállalóknak nemüktől függően eltérő korban nyújtott adóelőny)

10

2008/C 092/17

C-229/07. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. január 21-i végzése (a Tribunal administratif de Paris – Franciaország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Diana Mayeur kontra Ministère de la santé et des solidarités (Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – A 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikke – A letelepedés szabadsága – Az oklevelek, a bizonyítványok és a szakmai gyakorlat figyelembevétele – Harmadik állam által kibocsátott és valamely tagállam által elismert orvosi oklevél birtokosának helyzete, aki e harmadik állam állampolgára, és egy másik tagállamban kíván engedélyt szerezni orvosi tevékenysége folytatásához, ahol jogosan tartózkodik ez utóbbi tagállam állampolgárságával rendelkező házastársával)

10

2008/C 092/18

C-7/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. január 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Har Vaessen Douane Service BV kontra Staatssecretaris van Financiën

11

2008/C 092/19

C-8/08. sz. ügy: A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2008. január 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile, 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededigingsautoriteit, 4. Orange Nederland N.V.; Beavatkozó: Vodafone Libertel B.V.

11

2008/C 092/20

C-13/08. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Erich Stamm, Anneliese Hauser és a Regierungspräsidium Freiburg közötti eljárásban

12

2008/C 092/21

C-14/08. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Spanyolország) által 2008. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Roda Golf & Beach Resort, S.L.

12

2008/C 092/22

C-16/08. sz. ügy: Az Administratīvā apgabaltiesa által 2008. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Schenker SIA kontra Valsts ieņēmumu dienests

13

2008/C 092/23

C-26/08. sz. ügy: 2008. január 24-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

13

2008/C 092/24

C-27/08. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2008. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BIOS Naturprodukte GmbH kontra Saarland

13

2008/C 092/25

C-32/08. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spanyolország) által 2008. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) kontra Cul de Sac Espacio Creativo S.L. és Acierta Product & Position S.A.

14

2008/C 092/26

C-33/08. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2008. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agrana Zucker GmbH kontra Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

14

2008/C 092/27

C-34/08. sz. ügy: A Tribunale ordinario di Padova (Olaszország) által 2008. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Azienda Agricola Disarò Antonio kontra Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

15

2008/C 092/28

C-35/08. sz. ügy: A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2008. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian kontra Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

15

2008/C 092/29

C-36/08. sz. ügy: 2008. január 31-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

16

2008/C 092/30

C-37/08. sz. ügy: A VAT and Duties Tribunal, London (Egyesült Királyság) által 2008. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RCI Europe kontra Commissioners of HM Revenue and Customs

16

2008/C 092/31

C-40/08. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao (Spanyolország) által 2008. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asturcom Telecomunicaciones S.L. kontra Cristina Rodríguez Nogueira

17

2008/C 092/32

C-41/08. sz. ügy: 2008. február 5-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

17

2008/C 092/33

C-42/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. Ilhan kontra Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 092/34

C-48/08. sz. ügy: 2008. február 11-én benyújtott kereset – Bizottság kontra Írország

18

2008/C 092/35

C-55/08. sz. ügy: A Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugália) által 2008. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa kontra Liga Portuguesa de Futebol Profissinal (CA/LPFP), Baw International Ltd és Betandwin.Com Interactive Entertainment

19

2008/C 092/36

C-56/08. sz. ügy: A Tallinna Halduskohus (Észt Köztársaság) által 2008. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pärlitigu OÜ kontra Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

19

2008/C 092/37

C-59/08. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2008. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Copad SA kontra 1. Christian Dior couture SA, 2. Vincent Gladel mint a Société industrielle de Lingerie (SIL) vagyonfelügyelője, 3. Société industrielle de Lingerie (SIL)

20

2008/C 092/38

C-61/08. sz. ügy: 2008. február 18-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

20

2008/C 092/39

C-63/08. sz. ügy: A Tribunal de travail d'Esch-sur-Alzette (Luxemburgi Nagyhercegség) által 2008. február 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Virginie Pontin kontra T-Comalux SA

21

2008/C 092/40

C-68/08. sz. ügy: 2008. február 19-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Észt Köztársaság

21

2008/C 092/41

C-71/08. sz. ügy: 2008. február 20-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

22

2008/C 092/42

C-72/08. sz. ügy: 2008. február 20-án benyújtott kereset – Európai Közösségek Bizottsága kontra Lengyel Köztársaság

22

2008/C 092/43

C-76/08. sz. ügy: 2008. február 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Máltai Köztársaság

23

2008/C 092/44

C-82/08. sz. ügy: 2008. február 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

23

2008/C 092/45

C-87/08. sz. ügy: 2008. február 26-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

23

2008/C 092/46

C-423/06. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2008. február 11-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Lengyel Köztársaság

24

2008/C 092/47

C-8/07. sz. ügy: A Bíróság ötödik tanácsa elnökének 2008. február 13-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

24

2008/C 092/48

C-22/07. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2008. január 30-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

24

2008/C 092/49

C-28/07. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2007. december 6-i végzése – Ter Lembeek International NV kontra Az Európai Közösségek Bizottsága

24

2008/C 092/50

C-267/07. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2007. december 14-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Szlovén Köztársaság

25

2008/C 092/51

C-399/07. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2008. január 28-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

25

 

Elsőfokú Bíróság

2008/C 092/52

T-325/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 27-i ítélete – Citigroup kontra OHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK) (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A WORLDLINK közösségi szóvédjegy bejelentése – Korábbi LiNK nemzeti ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A védjegybejelentésben megjelölt szolgáltatások korlátozása – Szolgáltatások azonossága – Megjelölések hasonlósága – A 40/94/EK rendelet 73. és 74. cikke)

26

2008/C 092/53

T-215/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 28-i ítélete – American Clothing Associates kontra OHIM (Juharlevél ábrázolása) („Közösségi védjegy – Juharlevelet megjelenítő közösségi ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Szolgáltatási védjegy – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének h) pontja – A Párizsi Egyezmény 6ter cikke – Az OHIM fórumai és az Elsőfokú Bíróság elé terjesztett jogi elemek”)

26

2008/C 092/54

T-414/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. március 5-i ítélete – Combescot kontra Bizottság (Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselők – A Közszolgálati Törvényszék előtti kereset elfogadhatatlansága – Keresetindítási határidő)

27

2008/C 092/55

T-298/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. január 22-i végzése – Efkon kontra Parlament és Tanács („Megsemmisítés iránti kereset – 2004/52/EK irányelv – A közúti elektronikus díjfizetési rendszerek kölcsönös átjárhatósága – Személyes érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

27

2008/C 092/56

T-151/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. január 31-i végzése – Aluminium Silicon Mill Products kontra Bizottság (Dömping – Dömpingellenes vámok visszakövetelése – Végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló rendelet megsemmisítése – Okafogyottság – Rendelkezés a költségekről)

28

2008/C 092/57

T-327/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 18-i végzése – Altana Pharma kontra OHIM – Avensa (PNEUMO UPDATE) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A »PNEUMO UPDATE« közösségi szóvédjegy bejelentése – A »Pneumo« korábbi nemzeti szóvédjegy – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

28

2008/C 092/58

T-410/07. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. február 18-i végzése – Jurado Hermanos kontra OHIM (JURADO) („Ideiglenes intézkedés – Közösségi védjegy – A védjegy törlése – In integrum restitutio iránti kérelem – A védjegy törlésének felfüggesztése iránti kérelem – Elfogadhatatlanság”)

28

2008/C 092/59

T-444/07. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. február 19-i végzése – CPEM kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A kérelem előterjesztése – Elfogadhatatlanság – Társulás – Vagyoni kár – Sürgősség hiánya)

29

2008/C 092/60

T-1/08. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. február 13-i végzése – Buczek Automotive kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés – Végrehajtás felfüggesztés iránti kérelem – Az eljárási szabályzat 105. cikkének 2. §-a)

29

2008/C 092/61

T-22/08. sz. ügy: 2008. január 14-én benyújtott kereset – Quest Diagnostics kontra OHIM – ALK-Abelló (DIAQUEST)

29

2008/C 092/62

T-26/08. sz. ügy: 2008. január 21-én benyújtott kereset – Laboratórios Wellcome de Portugal kontra OHIM – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/63

T-27/08. sz. ügy: 2008. január 21-én benyújtott kereset – Wellcome Foundation kontra OHIM – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/64

T-28/08. sz. ügy: 2008. január 14-én benyújtott kereset – Mars kontra OHIM – Ludwig Schokolade (csokoládészeletet ábrázoló térbeli védjegy)

31

2008/C 092/65

T-31/08. sz. ügy: 2008. január 23-án benyújtott kereset – Quantum kontra OHIM – Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)

31

2008/C 092/66

T-32/08. sz. ügy: 2008. január 18-án benyújtott kereset – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

32

2008/C 092/67

T-35/08. sz. ügy: 2008. január 24-én benyújtott kereset – Codorniu Napa kontra OHIM – Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

33

2008/C 092/68

T-37/08. sz. ügy: 2008. január 23-án benyújtott kereset – Walton kontra Bizottság

33

2008/C 092/69

T-39/08. sz. ügy: 2008. január 22-én benyújtott kereset – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

34

2008/C 092/70

T-41/08. sz. ügy: 2008. február 1-jén benyújtott kereset – Vakakis kontra Bizottság

34

2008/C 092/71

T-42/08. sz. ügy: 2008. január 24-én benyújtott kereset – Shetlands Islands Council kontra Bizottság

35

2008/C 092/72

T-43/08. sz. ügy: 2008. január 24-én benyújtott kereset – Shetlands Islands Council kontra Bizottság

36

2008/C 092/73

T-45/08. sz. ügy: 2008. január 29-én benyújtott kereset – Transportes Evaristo Molina kontra Bizottság

36

2008/C 092/74

T-48/08. sz. ügy: 2008. január 28-án benyújtott kereset – Fusco kontra OHIM – Fusco International (FUSCOLLECTION)

37

2008/C 092/75

T-51/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-109/06. sz., Dittert kontra Bizottság ügyben 2007. november 22-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. február 5-én benyújtott fellebbezés

37

2008/C 092/76

T-52/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-110/06. sz., Carpi Badía kontra Bizottság ügyben 2007. november 22-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. február 5-én benyújtott fellebbezés

38

2008/C 092/77

T-58/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-122/06. sz., Roodhuijzen kontra Bizottság ügyben 2007. november 27-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. február 8-án benyújtott fellebbezés

38

2008/C 092/78

T-59/08. sz. ügy: 2008. február 7-én benyújtott kereset – Nute Partecipazioni és La Perla kontra OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

39

2008/C 092/79

T-62/08. sz. ügy: 2008. február 6-án benyújtott kereset – ThyssenKrupp Acciai Speciali kontra Bizottság

40

2008/C 092/80

T-63/08. sz. ügy: 2008. február 6-án benyújtott kereset – Cementir Italia kontra Bizottság

40

2008/C 092/81

T-64/08. sz. ügy: 2008. február 6-án benyújtott kereset – Nuova Terni Industrie Chimiche kontra Bizottság

41

2008/C 092/82

T-65/08. sz. ügy: 2008. február 13-án benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

41

2008/C 092/83

T-69/08. sz. ügy: 2008. február 12-én benyújtott kereset – Lengyelország kontra Bizottság

42

2008/C 092/84

T-71/08. sz. ügy: 2008. február 13-án benyújtott kereset – Promat kontra OHIM – Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

42

2008/C 092/85

T-74/08. sz. ügy: 2008. február 6-án benyújtott kereset – Now Pharma kontra Bizottság

43

2008/C 092/86

T-94/08. sz. ügy: 2008. február 22-én benyújtott kereset – Centre de coordination Carrefour kontra Bizottság

43

2008/C 092/87

T-95/08. sz. ügy: 2008. február 22-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

44

2008/C 092/88

T-103/08. sz. ügy: 2008. február 20-án benyújtott kereset – Polimeri Europa és Eni kontra Bizottság

45

2008/C 092/89

T-430/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 1-jei végzése – Nomura Principal Investment és Nomura kontra Bizottság

45

2008/C 092/90

T-233/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 1-jei végzése – Nomura Principal Investment és Nomura International kontra Bizottság

46

2008/C 092/91

T-153/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 28-i végzése – EAEPC kontra Bizottság

46

2008/C 092/92

T-313/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 12-i végzése – Otsuka Chemical kontra EFSA

46

2008/C 092/93

T-78/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 12-i végzése – IXI Mobile kontra OHIM – Klein (IXI)

46

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2008/C 092/94

F-4/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. február 21-i ítélete – Skoulidi kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – A Bizottság és a tagállamok közötti tisztviselőcsere – Közösségi tisztviselőnek a görög közigazgatás rendelkezésére bocsátása – Megtagadás – Kártérítés iránti kereset – Nem vagyoni kár – Pert megelőző eljárás – Elfogadhatóság – A Közösség szerződésen kívüli felelőssége megállapításának alapfeltételei)

47

2008/C 092/95

F-31/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. február 21-i ítélete – Putterie-De-Beukelaer kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelési eljárás – Képességek értékelése – A törvény alkalmazási körének sérelme – Hivatalból történő megállapítás)

47

2008/C 092/96

F-85/07. sz. ügy: Az Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. február 25-i végzése – Anselmo kontra Tanács (Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Kinevezés – Besorolási fokozatba sorolás – Belső versenyvizsga sikeres résztvevői – Új tény – Hiány – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

48

2008/C 092/97

F-133/07. sz. ügy: 2007. november 9-én benyújtott kereset – Hecq kontra Bizottság

48

2008/C 092/98

F-138/07. sz. ügy: 2007. december 6-án benyújtott kereset – Van Arum kontra Parlament

48

2008/C 092/99

F-139/07. sz. ügy: 2007. december 10-én benyújtott kereset – Van Arum kontra Parlament

49

2008/C 092/00

F-141/07. sz. ügy: 2007. december 20-án benyújtott kereset – Maniscalco kontra Bizottság

49

2008/C 092/01

F-143/07. sz. ügy: 2007. december 21-én benyújtott kereset – Yannoussis kontra Bizottság

49

2008/C 092/02

F-144/07. sz. ügy: 2007. december 24-én benyújtott kereset – Efstathopoulos kontra Parlament

50

2008/C 092/03

F-4/08. sz. ügy: 2008. január 5-én benyújtott kereset – Hambura kontra Parlament

50

2008/C 092/04

F-11/08. sz. ügy: 2008. január 25-én benyújtott kereset – Jörg Mölling kontra Europol

51

2008/C 092/05

F-15/08. sz. ügy: 2008. február 8-án benyújtott kereset – Wiame kontra Bizottság

51

2008/C 092/06

F-18/08. sz. ügy: 2008. február 18-án benyújtott kereset – Ritto kontra Bizottság

51

2008/C 092/07

F-20/08. sz. ügy: 2008. február 19-én benyújtott kereset – Aparicio és társai kontra Bizottság

52


HU

 

Top