Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:269:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 269, 2007. november 10.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 269

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam
2007. november 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A Bíróság

2007/C 269/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 247., 2007.10.20

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

A Bíróság

2007/C 269/02

A három bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása

2

2007/C 269/03

A bíráknak a három bíróból álló tanácsokba történő beosztása

2

2007/C 269/04

Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák

2

2007/C 269/05

Az első főtanácsnok kijelölése

3

2007/C 269/06

Az Elsőfokú Bíróság új tagjainak eskütétele

3

2007/C 269/07

C-227/04. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2007. szeptember 11-i ítélete – Maria-Luise Lindorfer kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés – Tisztviselők – Nyugdíjjogosultságok átvitele – A Közösségek szolgálatába lépés előtti kereső tevékenység – A nyugdíjszerző szolgálati évek kiszámítása – A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése – Általános végrehajtási rendelkezések – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Az egyenlő bánásmód elve)

3

2007/C 269/08

C-260/04. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – A letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága – Közszolgáltatási koncessziók – 329, lóversenyfogadások szervezésére és begyűjtésére vonatkozó koncesszió pályázati eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás nélkül történő megújítása – Közzétételi és átláthatósági kötelezettség)

4

2007/C 269/09

C-16/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete (House of Lords [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari kontra Secretary of State for the Home Department (Az EGK-Törökország társulási megállapodás – A kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdése – A „standstill” klauzula – Terjedelem – Olyan tagállami szabályozás, amely a kiegészítő jegyzőkönyv hatálybalépését követően új korlátozásokat vezetett be a török állampolgároknak a letelepedés szabadságának gyakorlása céljából a területére való belépésének engedélyezését illetően)

4

2007/C 269/10

C-76/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2007. szeptember 11-i ítélete (a Finanzgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Herbert Schwarz és Marga Gootjes-Schwarz kontra Finanzamt Bergisch Gladbach (Az EK-Szerződés 8a. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 18. cikk) – Uniós polgárság – Az EK-Szerződés 59. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 49. cikk) – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Jövedelemadóra vonatkozó szabályozás – Tandíj – A levonási jognak a nemzeti magánintézmények részére fizetett tandíjra való korlátozása)

5

2007/C 269/11

C-287/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2007. szeptember 11-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – D. P. W. Hendrix kontra a Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Migráns munkavállalók szociális biztonsága – EK 12., 17., 18. és 39. cikk – 1408/71/EGK rendelet – A 4. cikk (2a) bekezdése és a 10a. cikk, valamint a IIa. melléklet – 1612/68/EGK rendelet – A 7. cikk (1) bekezdése – Különleges nem járulékalapú ellátások – Holland ellátás a fogyatékossággal élő fiatal személyeknek – Nem exportálható jelleg)

5

2007/C 269/12

C-297/05. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság (Kötelező azonosítási és műszaki vizsgálat járművek tagállami nyilvántartásba vételét megelőzően – EK 28. és 30. cikk – 96/96/EK irányelv és 1999/37/EK irányelv – Másik tagállamban kiállított forgalmi engedély és ott elvégzett műszaki vizsgálat elismerése)

6

2007/C 269/13

C-304/05. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 92/43/EGK irányelv – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – 79/409/EGK irányelv – A vadon élő madarak védelme – Sípályák átalakításához kapcsolódó munkálatokra vonatkozó környezeti hatásvizsgálat)

7

2007/C 269/14

C-307/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete (a Juzgado de lo Social de San Sebastián – Spanyolország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Yolanda Del Cerro Alonso kontra Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) (1999/70/EK rendelet – A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakasza – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A „munkafeltételek” fogalma – A szolgálatban eltöltött idő után járó juttatás – Bennfoglaltság – Az eltérő bánásmódot igazoló objektív indokok – Hiány)

7

2007/C 269/15

C-318/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2007. szeptember 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – EK 18., EK 39., EK 43. és EK 49. cikk – Jövedelemadóra vonatkozó szabályozás – Tandíj – A levonási jognak a nemzeti magánintézmények részére fizetett tandíjra való korlátozása)

8

2007/C 269/16

C-388/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – A természetes élőhelyek védelme – Vadon élő állatok és növények – A „Valloni e steppe pedegarganiche” különleges védelmi terület)

8

2007/C 269/17

C-431/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2007. szeptember 11-i ítélete (a Supremo Tribunal de Justiça – Portugália előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos L.da kontra Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme, L.da (A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény – A TRIPS-egyezmény 33. cikke – Szabadalmak – Az oltalom minimális időtartama – Rövidebb (oltalmi) időt előíró tagállami jogalkotás – EK 234. cikk – A Bíróság hatásköre – Közvetlen hatály)

9

2007/C 269/18

C-439/05. P. és C-454/05. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete – Land Oberösterreich kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés – 2001/18/EK irányelv – 2003/653/EK határozat – Géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátása – Az EK 95.cikk (5) bekezdése – Harmonizációs intézkedéstől új tudományos bizonyítékok, valamint sajátos tagállami probléma által igazoltan eltérő nemzeti rendelkezések – A kontradiktórius eljárás elve)

9

2007/C 269/19

C-443/05. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete – Common Market Fertilizers S.A. kontra Bizottság (Fellebbezés – Dömpingellenes vámok – A Közösségi Vámkódex 239. cikke – A behozatali vámok elengedése – A 2454/93/EGK rendelet 907. cikkének (1) bekezdése – Értelmezés – Jogszerűség – Bizottsági határozat – A Vámkódex bizottság keretében összehívott szakértői csoport – Működési szempontból elkülönülő egység – Az 1999/468/EK tanácsi határozat 2. cikke és 5. cikkének (2) bekezdése – A Vámkódex bizottság eljárási szabályzatának 4. cikke – A Vámkódex 239. cikkének alkalmazási feltételei – „Nyilvánvaló hanyagság” hiánya)

10

2007/C 269/20

C-458/05. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete (az Oberster Gerichtshof – Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic kontra Princess Personal Service GmbH (PPS) (Szociálpolitika – 2001/23/EK irányelv – A munkavállalók jogainak védelme – Vállalkozások átruházása – Az „átruházás fogalma” – Munkaerő-kölcsönző vállalkozás)

10

2007/C 269/21

C-17/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2007. szeptember 11-i ítélete (a Cour d'appel de Nancy – Franciaország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Céline SARL kontra Céline SA (Védjegyek – A 89/104/EGK első irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja – A lajstromozott védjegy jogosultjának arra vonatkozó joga, hogy fellépjen a védjeggyel azonos megjelölés harmadik személy által történő használata ellen – A megjelölés cégnévként, kereskedelmi névként vagy cégjelzésként történő használata – Harmadik személy arra vonatkozó joga, hogy a saját nevét használja)

11

2007/C 269/22

C-74/06. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – EK 90. cikk – Behozott használt gépjármű regisztrációs adója – Az adóalap meghatározása – A gépjárművek kizárólag életkoron alapuló értékcsökkenése – A kiszámítás kritériumainak nyilvánossága – Az átalányszámítás alkalmazásának vitatására vonatkozó lehetőség)

11

2007/C 269/23

C-84/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staat der Nederlanden kontra Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, Neerlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, Weleda Nederland NV, Wala Nederland NV (Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexe – EK 28. és 30. cikk – Forgalomba hozatali engedély és törzskönyvezés – Antropozófikus gyógyszerek)

12

2007/C 269/24

C-116/06. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete (a Tampereen käräjäoikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sari Kiiski kontra Tampereen kaupunki (Férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód – A várandós munkavállalók védelme – A 76/207/EGK rendelet 2. cikke – A szülési szabadsághoz való jog – A 92/85/EGK irányelv 8. és 11. pontja – A „nevelési szabadság” időtartamának módosításához való jogot befolyásoló tényezők)

12

2007/C 269/25

C-177/06. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Állami támogatások – Támogatási programok – A közös piaccal való összeegyeztethetetlenség – Bizottsági határozat – Végrehajtás – Támogatási program megszüntetése – Még nem folyósított támogatások felfüggesztése – Rendelkezésre bocsátott támogatások visszakövetelése – Kötelezettségszegés – Védekezésül felhozott jogalapok – A határozat jogellenessége – A végrehajtás teljes lehetetlensége)

13

2007/C 269/26

C-193/06. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete – Société des Produits Nestlé SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Quick restaurants SA (Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A „QUICKY” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy – A QUICKIES korábbi nemzeti szóvédjegyek jogosultjának felszólalása – Összetéveszthetőség – Átfogó értékelés)

14

2007/C 269/27

C-234/06. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete – Il Ponte Finanziaria SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), F.M.G. Textiles Srl, korábban Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Fellebbezés – Közösségi védjegy – A „BAINBRIDGE” védjegy lajstromozása – A „Bainbridge” elemet tartalmazó korábbi nemzeti védjegyek jogosultjának felszólalása – Felszólalás elutasítása – Védjegycsalád – Védjegyhasználat igazolása – „Defenzív védjegy” fogalma)

14

2007/C 269/28

C-371/06. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete (A Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Benetton Group SpA kontra G-Star International BV (Védjegyek – 89/104/EGK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdése e) pontjának harmadik francia bekezdése és (3) bekezdése – Megjelölés – A terméknek lényeges értéket adó forma – Használat – Reklámkampány – Valamely formának a védjegybejelentés előtt megkülönböztetésre alkalmas megjelölésként való ismertsége folytán szerzett vonzereje)

15

2007/C 269/29

C-381/06. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2002/14/EK irányelv – A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció – Az előírt határidőben való átültetés elmulasztása)

15

2007/C 269/30

C-400/06. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Codirex Expeditie BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Közös vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális besorolás – 0202 30 50 vámtarifa-alszám – Szarvasmarhafélék elülső testnegyedének valamely részéből származó csontozott és fagyasztott darabolt hús)

16

2007/C 269/31

C-315/07. sz. ügy: Landesgericht Klagenfurt (Ausztria) által 2007. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A-Punkt Schmuckhandels GmbH kontra Claudia Schmidt

16

2007/C 269/32

C-316/07. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Gießen (Németország) által 2007. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Markus Stoß kontra Wetteraukreis

16

2007/C 269/33

C-330/07. sz. ügy: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle (Bécs, Ausztria) által 2007. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH kontra Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs

17

2007/C 269/34

C-332/07. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2007. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Josef Holzinger kontra Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

17

2007/C 269/35

C-337/07. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Stuttgart (Németország) által 2007. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ibrahim Altun kontra Stadt Böblingen

18

2007/C 269/36

C-339/07. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2007. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Christopher Seagon Rechtsanwalt, mint felszámoló a Frick Teppichboden Supermärkte GmbH-val szemben folytatott fizetésképtelenségi eljárásban kontra Deko Marty Belgium N.V.

18

2007/C 269/37

C-350/07. sz. ügy: A Sächsisches Landessozialgericht (Németország) által 2007. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kattner Stahlbau GmbH kontra Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

19

2007/C 269/38

C-358/07. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Stuttgart (Németország) által 2007. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kulpa Automatenservice Asperg GmbH kontra Land Baden-Württemberg

19

2007/C 269/39

C-359/07. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Stuttgart (Németország) által 2007. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SOBO Sport & Entertainment GmbH kontra Land Baden-Württemberg

19

2007/C 269/40

C-360/07. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Stuttgart (Németország) által 2007. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Andreas Kunert kontra Land Baden-Württemberg

20

2007/C 269/41

C-361/07. sz. ügy: A Conseil de prudhommes de Beauvais (Franciaország) által 2007. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Olivier Polier kontra Najar EURL

20

2007/C 269/42

C-362/07. sz. ügy: A Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Franciaország) által 2007. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kip Europe SA, Kip UK Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH kontra Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/43

C-363/07. sz. ügy: A Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Franciaország) által 2007. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hewlett Packard International SARL kontra Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/44

C-369/07. sz. ügy: 2007. augusztus 3-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

22

2007/C 269/45

C-375/07. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2007. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

23

2007/C 269/46

C-376/07. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2007. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra Kamino International Logistics BV

23

2007/C 269/47

C-378/07. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio Rethymnis (Görögország) által 2007. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kyriaki Aggelidaki és társai kontra Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis

24

2007/C 269/48

C-379/07. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio Rethymnis (Görögország) által 2007. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Charikleia Giannoudi kontra Dimos Geropotamou

25

2007/C 269/49

C-380/07. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio Rethymnis (Görögország) által 2007. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Georgios Karabousanos és Sofoklis Michopoulos kontra Dimos Geropotamou

27

2007/C 269/50

C-381/07. sz. ügy: Conseil d'État (Franciaország) által 2007. augusztus 8-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS kontra Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

29

2007/C 269/51

C-385/07. sz. ügy: A T-151/01. sz., Der Güne Punkt – Duales System Deutschland kontra az Európai Közösségek Bizottsága, támogatja a Vfw AG, Landbell AG für Rückhol-Systeme és a Belland Vision GmbH ügyben 2007. május 24-én hozott ítélet ellen a Der Güne Punkt – Duales System Deutschland által 2007. augusztus 13-án benyújtott fellebbezés

29

2007/C 269/52

C-391/07. sz. ügy: Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2007. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Glencore Grain Rotterdam BV kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas

30

2007/C 269/53

C-396/07. sz. ügy: A Korkein oikeus (Finnország) által 2007. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mirja Juuri kontra Fazer Amica Oy

30

2007/C 269/54

C-397/07. sz. ügy: 2007. augusztus 27-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

31

2007/C 269/55

C-400/07. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Olaszország) által 2007. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SALF SpA kontra Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) és Ministero della Salute

32

2007/C 269/56

C-401/07. sz. ügy: 2007. augusztus 29-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

33

2007/C 269/57

C-405/07. P. sz. ügy: A T-182/06. sz., Holland Királyság kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2007. június a 27-én hozott ítélet ellen a Holland Királyság által 2007. szeptember 3-án benyújtott fellebbezés

33

2007/C 269/58

C-406/07. sz. ügy: 2007. szeptember 4-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

34

2007/C 269/59

C-414/07. sz. ügy: A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Lengyelország) által 2007. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Magoora Sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

35

2007/C 269/60

C-421/07. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2007. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Frede Damgaard elleni büntetőeljárás

35

2007/C 269/61

C-425/07. P. sz. ügy: A T-229/05. sz., AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2007. július 12-én hozott ítélet ellen az AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE által 2007. szeptember 14-én benyújtott fellebbezés

36

2007/C 269/62

C-427/07. sz. ügy: 2007. szeptember 14-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

36

2007/C 269/63

C-431/07. sz. ügy: A T-475/04. sz., Bouygues és Bouygues Télécom kontra Bizottság ügyben 2007. július 4-én hozott ítélet ellen a Bouygues SA és a Bouygues Télécom SA által 2007. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

37

2007/C 269/64

C-433/07. sz. ügy: 2007. szeptember 18-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

38

2007/C 269/65

C-434/07. sz. ügy: 2007. szeptember 18-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

38

2007/C 269/66

C-435/07. sz. ügy: 2007. szeptember 18-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

39

2007/C 269/67

C-436/07. P. sz. ügy: A T-312/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Efrosyni Alexiadou ügyben 2007. július 12-én hozott ítélet ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2007. szeptember 14-én benyújtott fellebbezés

39

 

Elsőfokú Bíróság

2007/C 269/68

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága elnökének megválasztása

40

2007/C 269/69

A tanácselnökök megválasztása

40

2007/C 269/70

A bírák tanácsokba történő beosztása

40

2007/C 269/71

A nagytanács összetétele

41

2007/C 269/72

A teljes ülés

41

2007/C 269/73

Fellebbezési tanács

42

2007/C 269/74

A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

42

2007/C 269/75

Az Elsőfokú Bíróság elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

42

2007/C 269/76

T-8/95. és T-9/95. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 27-i ítélete – Pelle és Konrad kontra Tanács és Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség – Tej – Kiegészítő illeték – Referenciamennyiség – 2187/93/EGK rendelet – Termelők kártérítése – Az elévülés felfüggesztése”)

42

2007/C 269/77

T-125/03. és T-253/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 17-i ítélete – Akzo Nobel Chemicals és Akcros Chemicals kontra Bizottság (Verseny – Közigazgatási eljárás – A Bizottság vizsgálati jogköre – A vizsgálat során lefoglalt dokumentumok – Az ügyvédek és ügyfeleik közötti érintkezés bizalmas jellegének védelme – Elfogadhatóság)

43

2007/C 269/78

T-375/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 20-i ítélete – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie kontra Bizottság („Állami támogatások – Megújuló nyersanyagokból előállított szigetelőanyagok felhasználásának előmozdítására irányuló intézkedések – A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – Előzetes vizsgálati eljárás – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Az érintett fél fogalma az EK 88. cikk (2) bekezdése értelmében – A kontradiktórius eljárás megindítására vonatkozó bizottsági kötelezettség”)

44

2007/C 269/79

T-418/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 27-i ítélete – La Mer Technology kontra OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A LA MER közösségi szóvédjegy bejelentése – A LABORATOIRE DE LA MER korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A védjegy tényleges használata – A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (1) és (2) bekezdése – Összetéveszthetőség hiánya – A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

44

2007/C 269/80

T-201/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 17-i ítélete – Microsoft kontra Bizottság („Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – Ügyfélszámítógépekhez való operációs rendszerek – Munkacsoportszerverekhez való operációs rendszerek – Folyamatos vételt lehetővé tévő multimédia-lejátszók – Az EK 82. cikk megsértését megállapító határozat – Az interoperabilitásra vonatkozó információk közlésének és ezen információk felhasználásának az erőfölényben lévő vállalkozás általi megtagadása – Az erőfölényben lévő vállalkozás ügyfélszámítógépekhez való operációs rendszeréhez való hozzáférhetőségnek a vállalkozás multimédia-lejátszójának egyidejű megvételétől való függővé tétele – Korrekciós Intézkedések – Független, a végrehajtást felügyelő megbízott kijelölése – Bírság – Az összeg meghatározása – Arányosság”)

45

2007/C 269/81

T-240/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 17-i ítélete – Francia Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága („Európai Atomenergia-közösség – Beruházások – Beruházási projektek bejelentése a Bizottságnak – Végrehajtási rendelkezések – 1352/2003/Euratom rendelet – A Bizottság hatáskörének hiánya – EA 41-44. cikk – A jogbiztonság elve”)

46

2007/C 269/82

T-461/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 20-i ítélete – Imagination Technologies kontra OHIM (PURE DIGITAL) („Közösségi védjegy – A PURE DIGITAL közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró okok – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja – Használat révén szerzett megkülönböztető képesség – A 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)

46

2007/C 269/83

T-136/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 20-i ítélete – EARL Salvat père & fils és társai kontra Bizottság („Állami támogatások – Átállási intézkedések szőlőterületeken – A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetőnek, részben pedig összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Indokolási kötelezettség – Az EK 87. cikk (1) bekezdésére tekintettel való értékelés”)

47

2007/C 269/84

T-254/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 20-i ítélete – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie kontra Bizottság („Állami támogatások – Megújuló nyersanyagokból előállított szigetelőanyagok felhasználásának előmozdítására irányuló intézkedések – A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – Előzetes vizsgálati eljárás – Megsemmisítés iránti kereset – Szakmai egyesület – Az érintett fél fogalma az EK 88. cikk (2) bekezdése értelmében – A határozat megalapozottságára vonatkozó jogalapok – Elfogadhatatlanság”)

47

2007/C 269/85

T-295/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 5-i végzése – Document Security Systems kontra EKB („Monetáris unió – Euró bankjegyek kibocsátása – Hamisítás elleni védelmet szolgáló találmány állítólagos használata – Európai szabadalom bitorlása miatti kereset – Az Elsőfokú Bíróság hatáskörének hiánya – Elfogadhatatlanság – Kártérítési kereset”)

48

2007/C 269/86

T-49/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 7-i végzése – González Sánchez kontra OHIM – Bankinter (ENCUENTA) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A 40/94/EK rendelet 63. cikkének (4) bekezdése – Kereshetőségi jog hiánya – Elfogadhatatlanság”)

48

2007/C 269/87

T-305/07. sz. ügy: 2007. augusztus 9-én benyújtott kereset – Offshore Legends kontra OHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS [fekete és fehér])

48

2007/C 269/88

T-306/07. sz. ügy: 2007. augusztus 9-én benyújtott kereset – Offshore Legends kontra OHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS [kék, fekete, zöld színben])

49

2007/C 269/89

T-308/07. sz. ügy: 2007. augusztus 16-án benyújtott kereset – Tegebauer kontra Parlament

49

2007/C 269/90

T-317/07. sz. ügy: 2007. augusztus 27-én benyújtott kereset – Bizottság kontra B2Test

50

2007/C 269/91

T-321/07. sz. ügy: 2007. augusztus 28-án benyújtott kereset – Lufthansa AirPlus Servicekarten kontra OHIM – Applus Servicios Tecnológicos (A+)

50

2007/C 269/92

T-322/07. sz. ügy: 2007. augusztus 27-én benyújtott kereset – Kenitex Química kontra OHIM – Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

51

2007/C 269/93

T-323/07. sz. ügy: 2007. augusztus 30-án benyújtott kereset – El Morabit kontra Tanács

52

2007/C 269/94

T-325/07. sz. ügy: 2007. szeptember 3-án benyújtott kereset – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe kontra OHIM (SURFCARD)

52

2007/C 269/95

T-330/07. sz. ügy: 2007. augusztus 30-án benyújtott kereset – Kuiburi Fruit Canning kontra Tanács

53

2007/C 269/96

T-332/07. sz. ügy: 2007. szeptember 4-én benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

53

2007/C 269/97

T-333/07. sz. ügy: 2007. szeptember 7-én benyújtott kereset – Entrance Services kontra Parlament

54

2007/C 269/98

T-334/07. sz. ügy: 2007. augusztus 31-én benyújtott kereset – Denka International kontra Bizottság

55

2007/C 269/99

T-335/07. sz. ügy: 2007. szeptember 4-én benyújtott kereset – Mergel és társai kontra OHIM (Patentconsult)

55

2007/C 269/00

T-336/07. sz. ügy: 2007. szeptember 10-én benyújtott kereset – Telefónica és Telefónica de España kontra Bizottság

55

2007/C 269/01

T-337/07. sz. ügy: 2007. szeptember 6-án benyújtott kereset – Brilliant Hotelsoftware kontra OHIM (BRILLIANT)

56

2007/C 269/02

T-338/07. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-38/06 sz., Bianchi kontra Európai Képzési Alapítvány ügyben 2007. június 28-án hozott ítélete ellen Irène Bianchi által 2007. szeptember 4-én benyújtott fellebbezés

57

2007/C 269/03

T-339/07. sz. ügy: 2007. szeptember 11-én benyújtott kereset – Juwel Aquarium kontra OHIM – Potschak – Bavaria Aquaristik (Panaroma)

57

2007/C 269/04

T-340/07. sz. ügy: 2007. szeptember 4-én benyújtott kereset – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

57

2007/C 269/05

T-341/07. sz. ügy: 2007. szeptember 10-én benyújtott kereset – Sison kontra Tanács

58

2007/C 269/06

T-342/07. sz. ügy: 2007. szeptember 10-én benyújtott kereset – Ryanair kontra Bizottság

59

2007/C 269/07

T-343/07. sz. ügy: 2007. szeptember 12-én benyújtott kereset – Allsafe Jungfalk kontra OHIM (ALLSAFE)

59

2007/C 269/08

T-344/07. sz. ügy: 2007. szeptember 10-én benyújtott kereset – O2 (Germany) GmbH kontra OHIM (Homezone)

60

2007/C 269/09

T-345/07. sz. ügy: 2007. szeptember 13-án benyújtott kereset – La Banque Postale kontra Bizottság

60

2007/C 269/10

T-346/07. sz. ügy: 2007. szeptember 13-án benyújtott kereset – Duro Sweden kontra OHIM (EASYCOVER)

61

2007/C 269/11

T-348/07. sz. ügy: 2007. szeptember 12-én benyújtott kereset – Al-Aqsa kontra Tanács

61

2007/C 269/12

T-349/07. sz. ügy: 2007. szeptember 7-én benyújtott kereset – FMC Chemical SPRL és társai kontra Bizottság

62

2007/C 269/13

T-352/07. sz. ügy: 2007. szeptember 14-én benyújtott kereset – Bizottság kontra Rednap

62

2007/C 269/14

T-353/07. sz. ügy: 2007. szeptember 13-án benyújtott kereset – Esber kontra OHIM – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)

63

2007/C 269/15

T-354/07. sz. ügy: 2007. szeptember 18-án benyújtott kereset – Pfizer Ltd kontra OHIM (FOTOPROTECTOR ISDIN)

63

2007/C 269/16

T-355/07. sz. ügy: 2007. szeptember 18-án benyújtott kereset – Pfizer Ltd kontra OHIM (ISDIN Pediatrícs)

64

2007/C 269/17

T-356/07. sz. ügy: 2007. szeptember 19-én benyújtott kereset – Pfizer Ltd kontra OHIM-Isdin (ISDIN 14-8.000)

64

2007/C 269/18

T-357/07. sz. ügy: 2007. szeptember 19-én benyújtott kereset – Focus Magazin Verlag kontra OHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio)

65

2007/C 269/19

T-362/07. sz. ügy: 2007. szeptember 14-én benyújtott kereset – El Fatmi kontra Tanács

65

2007/C 269/20

T-363/07. sz. ügy: 2007. szeptember 14-én benyújtott kereset – Hamdi kontra Tanács

66

2007/C 269/21

T-369/07. sz. ügy: 2007. szeptember 26-án benyújtott kereset – Lettország kontra Bizottság

66

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2007/C 269/22

F-32/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. október 4-i ítélete – De la Cruz és társai kontra Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – A személyzeti szabályzat reformja – Korábbi helyi alkalmazottak – A besorolás és az illetmény meghatározása a felvétel során – Az állások egyenértékűsége – Konzultáció a személyzeti bizottsággal)

68

2007/C 269/23

F-43/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2007. szeptember 19-i ítélete – Tuomo Talvela kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – 2004. évi értékelési időszak – Védelemhez való jog – A jelentés megindokolásának kötelezettsége – Közigazgatási vizsgálat)

68

2007/C 269/24

F-10/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2007. szeptember 18-i ítélete – Botos kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – Egészségbiztosítás – Orvosi kiadások megtérítése – Súlyos betegség – Igazgatási bizottság – Orvosszakértői vélemény)

69

2007/C 269/25

F-146/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2007. szeptember 10-i végzése – Speiser kontra Európai Parlament (Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – Elkésett panasz – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

69

2007/C 269/26

F-12/07. AJ. sz. ügy: Az Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. szeptember 11-i végzése – O'Connor kontra Bizottság (Költségmentesség)

69

2007/C 269/27

F-65/07. sz. ügy: 2007. június 29-én benyújtott kereset – Aayhan és társai kontra Parlament

70

2007/C 269/28

F-71/07. sz. ügy: 2007. július 16-án benyújtott kereset – Georgios Karatzoglou kontra Európai Újjáépítési Ügynökség (EÚÜ)

70

2007/C 269/29

F-85/07. sz. ügy: 2007. augusztus 22-én benyújtott kereset – Anselmo és társai kontra Tanács

71

2007/C 269/30

F-89/07. sz. ügy: 2007. szeptember 6-án benyújtott kereset – Kuchta kontra Európai Központi Bank

71

2007/C 269/31

F-90/07. sz. ügy: 2007. szeptember 17-én benyújtott kereset – Traore kontra Bizottság

72

2007/C 269/32

F-91/07. sz. ügy: 2007. szeptember 13-án benyújtott kereset – Torijano Montero kontra Tanács

72

2007/C 269/33

F-100/07. sz. ügy: 2007. október 1-jén benyújtott kereset – Tsirimiagos kontra Régiók Bizottsága

73

2007/C 269/34

F-101/07. sz. ügy: 2007. október 3-án benyújtott kereset – Cova kontra Bizottság

73


HU

 

Top