EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 42, 2007. február 24.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 42

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam
2007. február 24.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A Bíróság

2007/C 042/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 20., 2007.1.27.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

A Bíróság

2007/C 042/02

C-251/04. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. január 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – A 3577/92/EGK rendelet 1. cikke és 2. cikkének 1) pontja – Közlekedés – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Tengeri kabotázs – Nyílt tengeri vontatási szolgáltatás)

2

2007/C 042/03

C-404/04. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. január 11-i ítélete – Technische Glaswerke Ilmenau GmbH kontra az Európai Közösségek Bizottsága, Schott AG, korábban Schott Glas (Fellebbezés – Állami támogatás – Az EK 87. cikk (1) bekezdése – Szerződéses fizetési ígérvény – A szerződés lényeges feltételének megszűnése – Új jogalapok és érvek – Az indokolás helyettesítése – Tanúbizonyítási indítvány – Magánhitelezői szempont – Az Elsőfokú Bíróság ítéletének indokolása – A támogatás összegének meghatározása – Az EK 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja – Meghallgatáshoz való jog – A védelemhez való jog megsértése az érintett tagállam tekintetében)

2

2007/C 042/04

C-1/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2007. január 9-i ítélete (a Länsrätten i Stockholm län – Migrationsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Yunying Jia kontra Migrationsverket (Letelepedés szabadsága – EK 43. cikk – 73/148/EGK irányelv – Valamely tagállam másik tagállam területén letelepedett állampolgára – A házastárs felmenő ági rokonának tartózkodási joga, ha mindketten harmadik ország állampolgárságával rendelkeznek – E felmenő ági rokon valamely tagállamban való jogszerű tartózkodásra vonatkozó kötelezettsége a családhoz a letelepedés helye szerinti tagállamba való költözéskor – Az eltartott felmenő ági rokoni minőség igazolására benyújtandó okiratok)

3

2007/C 042/05

C-40/05. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2007. január 11-i ítélete (az Överklagandenämnden för Högskolan [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kaj Lyyski kontra Umeå universitet (Munkavállalók szabad mozgása – EK 39. cikk – Akadályok – Szakképzés – Tanárok – Valamely másik tagállam oktatási intézményében alkalmazott jelentkező képzésen való részvételének elutasítása)

3

2007/C 042/06

C-175/05. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2007. január 11-i ítélete – Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés – A 92/100/EGK irányelv – Szerzői jog – Bérleti és haszonkölcsönzési jog – A nyilvános haszonkölcsönbe adás kizárólagos joga – Kivételek – A díjazás feltétele – Mentesítés – Hatály)

4

2007/C 042/07

C-183/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. január 11-i ítélete – Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés – 92/43/EGK irányelv – 12. cikk (1) és (2) bekezdése, 13. cikk (1) bekezdésének b) pontja és 16. cikk – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – A különböző fajok védelme)

4

2007/C 042/08

C-208/05. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2007. január 11-i ítélete (Sozialgericht Berlin előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Innovative Technology Center GmbH (ITC) kontra Bundesagentur für Arbeit (Munkavállalók szabad mozgása – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Nemzeti szabályozás – Munkaerőközvetítő ügynökségnek a közvetítésért járó díj tagállam általi kifizetése – Az említett tagállamban kötelező társadalombiztosítási járulék fizetésével járó munka – Korlátozások – Igazolás – Arányosság)

5

2007/C 042/09

C-265/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2007. január 16-i ítélete (a Cour de cassation – Chambre civile [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – José Perez Naranjo kontra Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie (1408/71/EGK rendelet – A 4. cikk (2a) bekezdése, 10a. és 95b. cikk – Öregségi kiegészítő támogatás – E támogatás nyújtását a lakóhelyre vonatkozó feltételtől függővé tevő nemzeti jogszabályok – Különleges, nem járulékalapú ellátás – Bejegyzés az 1408/71 rendelet IIa. mellékletébe)

5

2007/C 042/10

C-269/05. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2007. január 11-i ítélete – az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – A 4055/8/EGK rendelet 1. cikke – Tengeri szállítás – Utasokat vagy árukat szállító hajókra alkalmazandó kikötői illeték – Komphajókon szállított járművekre alkalmazandó kikötői illeték – Hátrányos megkülönböztetés)

6

2007/C 042/11

C-279/05. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2007. január 11-i ítélete (College van Beroep voor het bedrijfsleven – Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vonk Dairy Products BV kontra Productschap Zuivel (Mezőgazdaság – Közös piacszervezés – Sajt – A 3665/87/EGK rendelet 16-18. cikke – Differenciált export-visszatérítés – Szinte azonnali újraexportálás az importáló országból – Visszaélésszerű magatartás bizonyítéka – Jogalap nélkül megfizetett összeg megtérítése – A 2988/95/EK, Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdése – Folyamatos vagy ismételt szabálytalanság)

7

2007/C 042/12

C-384/05. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2007. január 11-i ítélete (A Hoge Raad der Nederlanden előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Johan Piek kontra Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tej és tejtermékek – Tejre vonatkozó kiegészítő illeték – Egyedi referenciamennyiség – A 857/84/EGK rendelet 3. cikke 1. pontjának második bekezdése)

7

2007/C 042/13

C-400/05. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2007. január 11-i ítélete (Hoge Raad der Nederlanden előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – B.A.S. Trucks BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Közös vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális besorolás – A 8704 10 vámtarifaalszám – Építkezéseken történő használatra tervezett jármű vámtarifa-besorolása, amelynek rendeltetése anyagok szállítása és lerakása, valamint közúton történő használat)

8

2007/C 042/14

C-487/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróságnak (második kibővített tanács) a T-210/02. sz., British Aggregates Association kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2006. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a British Aggregates Association által 2006. november 27-én benyújtott fellebbezés

8

2007/C 042/15

C-495/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-171/05. sz., Bart Nijs kontra Számvevőszék ügyben 2006. október 3-án hozott ítélete ellen Bart Nijs által 2006. december 1-jén benyújtott fellebbezés

9

2007/C 042/16

C-497/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-226/01. sz., CAS Succhi di Frutta SpA kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a CAS Succhi di Frutta SpA által 2006. december 5-én benyújtott fellebbezés

10

2007/C 042/17

C-500/06. sz. ügy: A Giudice di pace di Genova (Olaszország) által 2006. december 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Corporación Dermoestética SA kontra To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

C-501/06. sz. ügy: A T-168/01. sz., a GlaxoSmithKline Services Unlimited kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben az Elsőfokú Bíróság (kibővített negyedik tanács) 2006. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), korábban Glaxo Wellcome plc által 2006. december 11-én benyújtott fellebbezés

11

2007/C 042/19

C-504/06. sz. ügy: 2006. december 13-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

11

2007/C 042/20

C-505/06. sz. ügy: A Commissione tributaria regionale di Genova (Olaszország) által 2006. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agenzia Circoscrizione Doganale di Genova kontra Euricom SpA

12

2007/C 042/21

C-512/06. P. sz. ügy: A T-302/03. sz., PTV Planung Transport Verkehr AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2006. október 10-én hozott ítélet ellen a PTV Planung Transport Verkehr AG által 2006. október 18-án benyújtott fellebbezés

12

2007/C 042/22

C-513/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróságnak (kibővített negyedik tanács) a T-168/01. sz., GlaxoSmithKline Services Unlimited, korábban Glaxo Wellcome plc kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2006. szeptember 27-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2006. december 18-án benyújtott fellebbezés

13

2007/C 042/23

C-516/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróságnak (első tanács) a T-153/04. sz., Ferriere Nord SpA kontra az Európai Közössségek Bizottsága ügyben 2006. szeptember 27-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2006. december 20-án benyújtott fellebbezés

14

2007/C 042/24

C-517/06. sz. ügy: 2006. december 20-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

14

2007/C 042/25

C-518/06. sz. ügy: 2006. december 20-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

15

2007/C 042/26

C-521/06. sz. ügy: A T-94/05. sz., Athinaïki Techniki AE kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 26-án hozott végzés ellen az Athinaïki Techniki AE által 2006. december 21-én benyújtott fellebbezés

16

2007/C 042/27

C-522/06. sz. ügy: 2006. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

16

2007/C 042/28

C-523/06. sz. ügy: 2006. december 22-én benyújtott kereset – az Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság

17

2007/C 042/29

C-525/06. sz. ügy: A Rechtbank van koophandel te Hasselt (Belgium) által 2006. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NV de Nationale Loterij kontra BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

C-526/06. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2006. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra Road Air Logistics Customs B.V.

18

2007/C 042/31

C-528/06. sz. ügy: 2006. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

18

2007/C 042/32

C-529/06. sz. ügy: 2006. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

18

2007/C 042/33

C-530/06. sz. ügy: 2006. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

19

2007/C 042/34

C-531/06. sz. ügy: 2006. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

19

2007/C 042/35

C-534/06. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2006. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Industria Lavorazione Carni Ovine kontra Regione Lazio

19

2007/C 042/36

C-1/07. sz. ügy: Landgericht Siegen (Németország) által 2007. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Frank Weber elleni büntetőeljárás

20

2007/C 042/37

C-4/07. sz. ügy: 2007. január 11-én benyújtott kereset – Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

20

2007/C 042/38

C-5/07. sz. ügy: 2007. január 12-én benyújtott kereset – Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

20

2007/C 042/39

C-219/06. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2006. december 7-i végzése – az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

21

 

Elsőfokú Bíróság

2007/C 042/40

A bírák tanácsokba történő beosztása

22

2007/C 042/41

T-365/06. sz. ügy: 2006. december 1-jén benyújtott kereset – Bateaux Mouches kontra OHIM – Castanet (Bateaux Mouches)

23

2007/C 042/42

T-369/06. sz. ügy: 2006. december 7-én benyújtott kereset – Holland Malt kontra Bizottság

23

2007/C 042/43

T-371/06. sz. ügy: 2006. december 4-én benyújtott kereset – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága

24

2007/C 042/44

T-372/06. sz. ügy: 2006. december 11-én benyújtott kereset – Bomba Energia Getränke kontra OHIM – Eckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

T-373/06. sz. ügy: 2006. december 13-án benyújtott kereset – Rath kontra OHIM – Grandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

T-374/06. sz. ügy: 2006. december 13-án benyújtott kereset – Rath kontra OHIM – Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

T-375/06. sz. ügy: 2006. december 14-én benyújtott kereset – Viega kontra Bizottság

26

2007/C 042/48

T-376/06. sz. ügy: 2006. december 14-én benyújtott kereset – Legris Industries kontra Bizottság

27

2007/C 042/49

T-377/06. sz. ügy: 2006. december 14-én benyújtott kereset – Comap kontra Bizottság

28

2007/C 042/50

T-379/06. sz. ügy: 2006. december 14-én benyújtott kereset – Kaimer és társai kontra Bizottság

29

2007/C 042/51

T-381/06. sz. ügy: 2006. december 15-én benyújtott kereset – FRA.BO kontra Bizottság

29

2007/C 042/52

T-382/06. sz. ügy: 2006. december 15-én benyújtott kereset – Tomkins kontra Bizottság

30

2007/C 042/53

T-391/06. sz. ügy: 2006. december 19-én benyújtott kereset – Karstadt Quelle kontra OHIM – dm drogerie markt (S-HE)

31

2007/C 042/54

T-392/06. sz. ügy: 2006. december 20-án benyújtott kereset – Union Investment Privatfonds kontra OHIM – Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

T-394/06. sz. ügy: 2006. december 11-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

32

2007/C 042/56

T-395/06. sz. ügy: 2006. december 14-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

32

2007/C 042/57

T-396/06. sz. ügy: 2006. december 21-én benyújtott kereset – Bizottság kontra TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz GmbH

33

2007/C 042/58

T-397/06. sz. ügy: 2006. december 16-án benyújtott kereset – DOW AgroSciences kontra EÉBH

33

2007/C 042/59

T-398/06. sz. ügy: 2006. december 15-én benyújtott kereset – UniCredito Italiano kontra OHIM – Union Investment Privatfonds (1 Unicredito)

33

2007/C 042/60

T-399/06. sz. ügy: 2006. december 27-én benyújtott kereset – Giropay kontra OHIM (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

T-401/06. sz. ügy: 2006. december 28-án benyújtott kereset – Brosmann Footwear (HK) és társai kontra Tanács

34

2007/C 042/62

T-402/06. sz. ügy: 2006. december 27-én benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

35

2007/C 042/63

T-403/06. sz. ügy: 2006. december 22-én benyújtott kereset – Belgium kontra Bizottság

36

2007/C 042/64

T-404/06. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszéknek az F-1/05. sz., Landgren kontra Európai Képzési Alapítvány ügyben 2006. október 26-án hozott ítélete ellen az Európai Képzési Alapítvány által 2006. december 22-én benyújtott fellebbezés

37

2007/C 042/65

T-405/06. sz. ügy: 2006. december 27-én benyújtott kereset – Arcelor és társai kontra Bizottság

37

2007/C 042/66

T-406/06. sz. ügy: 2006. december 28-án benyújtott kereset – Eyropaïki Dynamiki kontra Bizottság

38

2007/C 042/67

T-407/06. sz. ügy: 2006. december 21-én benyújtott kereset – Zheijang Aokang Shoes kontra Tanács

38

2007/C 042/68

T-408/06. sz. ügy: 2006. december 21-én benyújtott kereset – Wenzhou Taima Shoes kontra Tanács

39

2007/C 042/69

T-409/06. sz. ügy: 2006. december 21-én benyújtott kereset – Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory kontra Tanács

39

2007/C 042/70

T-410/06. sz. ügy: 2006. december 21-én benyújtott kereset – Foshan City Nanhai Golden Step Industrial kontra az Európai Unió Tanácsa

40

2007/C 042/71

T-411/06. sz. ügy: 2006. december 22-én benyújtott kereset – SO.GE.L.M.A. kontra EAR

40

2007/C 042/72

T-412/06. sz. ügy: 2006. december 29-én benyújtott kereset – Vitro Corporativo kontra OHIM – VKR Holding (Vitro)

41

2007/C 042/73

T-413/06. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-53/06 sz., Claudia Gualtieri kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2006. október 9-én hozott végzése ellen Claudia Gualtieri által 2006. december 22-én benyújtott fellebbezés

42

2007/C 042/74

T-414/06. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszéknek az F-114/05. sz., Philippe Combescot kontra Bizottság ügyben 2006. október 19-én hozott ítélete ellen Philippe Combescot által 2006. december 27-én benyújtott fellebbezés

42

2007/C 042/75

T-415/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróságnak az F-59/05. sz., De Smedt kontra Bizottság ügyben 2006. október 19-én hozott végzése ellen De Smedt által 2006. december 29-én benyújtott fellebbezés

43

2007/C 042/76

T-416/06. sz. ügy: 2006. december 29-én benyújtott kereset – Sumitomo Chemical Agro Europe kontra Európai Közösségek Bizottsága

43

2007/C 042/77

T-4/07. sz. ügy: 2007. január 5-én benyújtott kereset – Sanofi-Aventis kontra OHIM – AstraZeneca (EXANTIN)

44

2007/C 042/78

T-97/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. december 1-jei végzése – Neoperl kontra OHIM (szaniter csővezeték)

45

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2007/C 042/79

F-92/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. január 16-i ítélete – Genette kontra Bizottság („Tisztviselők – Nyugdíjak – A Közösségeknél történt hivatalba lépés megkezdése előtt szerzett nyugdíjjogosultság – A közösségi rendszerbe való átvitel – Az átviteli kérelem visszavonása új, kedvezőbb rendelkezésekre való hivatkozás céljából”)

46

2007/C 042/80

F-115/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. január 16-i ítélete – Philippe Vienne és társai kontra Európai Parlament (Tisztviselők – Az adminisztrációt terhelő segítségnyújtási kötelezettség – Megtagadás – Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultság átvitele)

46

2007/C 042/81

F-119/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. január 16-i ítélete – Gesner kontra OHIM („Tisztviselők – Rokkantság – Rokkantsági bizottság létrehozására irányuló kérelem elutasítása”)

47

2007/C 042/82

F-126/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. január 16-i ítélete – Borbély kontra Bizottság („Tisztviselők – Költségtérítés – Beilleszkedési támogatás – Napidíj – Utazási költségek a hivatalba lépéskor – A felvétel helye – Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)

47

2007/C 042/83

F-3/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. január 16-i ítélete – Frankin és társai kontra Bizottság („Tisztviselők – Az adminisztrációt terhelő segítségnyújtási kötelezettség – Megtagadás – A Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultság átvitele”)

47

2007/C 042/84

F-147/06. sz. ügy: 2006. december 27-én benyújtott kereset – Dragoman kontra Bizottság

48

2007/C 042/85

F-148/06. sz. ügy: 2006. december 28-án benyújtott kereset – Laurent Collée kontra Európai Parlament

48

2007/C 042/86

F-1/07. sz. ügy: 2007. január 3-án benyújtott kereset – Chassagne kontra Bizottság

49


HU

 

Top