Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:313E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 313, 2006. december 20.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 313E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. december 20.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2006-2007

 

2006. október 23-26-i ülések

 

2006. október 23., hétfő

2006/C 313E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Köszöntés

A bizottságok tagjai

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok alakulása Anna Politkovszkaja újságírónő meggyilkolását követően (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Dokumentumok benyújtása

Petíciók

Előirányzatok átcsoportosítása

Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Rendelet a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról ***I - Határozat a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról * - A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatoknak a II. Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférése ***I (vita)

A nők bevándorlása, a bevándorolt nők szerepe és helye az EU-ban (vita)

A közösségi források beszedése (vita)

Az átláthatósági és a tőzsdei tájékoztató irányelv végrehajtási intézkedései (2. szint) (vita)

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE+) ***II - A Natura 2000 hálózat pénzügyi támogatása (vita)

A polgári védelem közösségi mechanizmusa * (vita)

Európai fizetési meghagyásos eljárás ***II (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

17

 

2006. október 24., kedd

2006/C 313E/02

JEGYZŐKÖNYV

19

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

Határozat sürgősségi eljárásról

Megemlékezés az 1956-os magyarországi forradalomról

Mellrák (vita)

Az európai audiovizuális iparágat támogató program (MEDIA 2007)***II (vita)

Kultúra 2007 program (2007-2013) ***II (vita)

Szavazások órája

ENSZ: az M2 és az M3 kategóriájú járművek általános kialakításuk tekintetében történő jóváhagyása *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bulgária és Románia csatlakozása: az Európai Közösségek tisztviselőinek toborzása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Galileo Közös Vállalkozás alapszabályának módosítása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Norvégiának a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM) munkájában történő részvétele * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bogdan Golik mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

3/2006. sz. költségvetésmódosítás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

5/2006. sz. költségvetésmódosítás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Stratégiai partnerség az Európai Unió és Dél-Afrika között (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE+) ***II (szavazás)

Az európai audiovizuális iparágat támogató program (MEDIA 2007) ***II (szavazás)

Kultúra 2007 program (2007-2013) ***II (szavazás)

A polgári védelem közösségi mechanizmusa * (szavazás)

Az átláthatóságról szóló irányelv végrehajtási intézkedései (2. szint) (szavazás)

A tőzsdei tájékoztató irányelv végrehajtási intézkedései (2. szint) (szavazás)

A nők bevándorlása, a bevándorolt nők szerepe és helye az EU-ban (szavazás)

A közösségi források beszedése (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Parlament tagjai

Köszöntés

2007-es költségvetés tervezete: III. szakasz - 2007-es költségvetés tervezete: (I., II., IV., V., VI., VII., VIII. szakasz) (vita)

A Parlament tagjai

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Cselekvő ifjúság program (2007-2013) ***II (vita)

Egész életen át tartó tanulás ***II (vita)

Európa a polgárokért program (2007-2013) ***II (vita)

A perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai ***I (vita)

A harmadik országoknak a Közösséggel szembeni dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedéssel kapcsolatos tevékenysége (A Bizottság éves jelentése - 2004) (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

33

I. MELLÉKLET

35

II. MELLÉKLET

42

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

62

P6_TA(2006)0421
ENSZ: Az M2 és az M3 kategóriájú járművek általános kialakításuk tekintetében történő jóváhagyása ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az M2 és az M3 kategóriájú járművek általános kialakításuk tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes feltételekről szóló 107. előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről (7884/1/2006 - C6-0198/2006 - 2005/0250(AVC))

62

P6_TA(2006)0422
Bulgária és Románia csatlakozása: az Európai Közösségek tisztviselőinek toborzása *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása Bulgária és Románia csatlakozásának alkalmából az Európai Közösségekben alkalmazott tisztviselők toborzásával kapcsolatos ideiglenes intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0271 - C6-0221/2006 - 2006/0091(CNS))

62

P6_TA(2006)0423
A Galileo Közös Vállalkozás alapszabályának módosítása *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 876/2002/EK tanácsi rendelet mellékletében található Galileo Közös Vállalkozás alapszabályának módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0351 - C6-0252/2006 - 2006/0115(CNS))

63

P6_TA(2006)0424
Norvégiának a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM) munkájában történő részvétele *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Norvég Királyság között létrejött, Norvégiának a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM) munkájában történő részvételéről szóló megállapodás szerinti norvégiai pénzügyi hozzájárulás összegének felülvizsgálatáról szóló, az Európai Közösség és Norvégia közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0115 - C6-0140/2006 - 2006/0037(CNS))

64

P6_TA(2006)0425
Bogdan Golik mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Az Európai Parlament határozata a Bogdan Golik mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2006/2218(IMM))

64

P6_TA(2006)0426
Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Az Európai Parlament határozata a Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2006/2151(IMM))

65

P6_TA(2006)0427
3/2006. sz. költségvetés-módosítás (módosítások)
Módosítások az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó 3/2006. sz. költségvetésmódosításához, III. szakasz - Bizottság, VIII. szakasz B. rész - Európai adatvédelmi biztos (11297/2006 - C6-0336/2006 - 2006/2119(BUD))

66

P6_TA(2006)0428
3/2006. sz. költségvetésmódosítás
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 3/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság, VIII. szakasz B. rész - Európai Adatvédelmi Biztos (C6-0336/2006 - 2006/2119(BUD))

68

P6_TA(2006)0429
5/2006. sz. költségvetésmódosítás
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 5/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (13561/2006 - C6-0333/2006 - 2006/2202(BUD))

69

P6_TA(2006)0430
Stratégiai partnerség az Európai Unió és Dél-Afrika között
Az Európai Parlament állásfoglalása az EU-Dél-Afrika stratégiai partnerségről (2006/2234(INI))

70

P6_TA(2006)0431
Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE+) ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tanácsi közös álláspontról (6284/1/2006 - C6-0226/2006 - 2004/0218(COD))

75

P6_TC2-COD(2004)0218
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2006. október 24-én került elfogadásra a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

75

MELLÉKLET
FINANSZÍROZHATÓ INTÉZKEDÉSEK

86

P6_TA(2006)0432
Az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról az európai audiovizuális iparágat támogató program megvalósításáról (MEDIA 2007) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (6233/2/2006 - C6-0271/2006 - 2004/0151(COD))

87

P6_TA(2006)0433
Kultúra 2007 program (2007-2013) ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a Kultúra program (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (6235/3/2006 - C6-0269/2006 - 2004/0150(COD))

88

P6_TC2-COD(2004)0150
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2006. október 24-én került elfogadásra a Kultúra program (2007-2013) létrehozásáról szóló 2006/.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

88

MELLÉKLET

96

P6_TA(2006)0434
A polgári védelem közösségi mechanizmusa *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi polgári védelmi mechanizmus kialakításáról (átdolgozás) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS))

100

P6_TA(2006)0435
Az átláthatósági irányelv csoportos végrehajtási intézkedései
Az Európai Parlament állásfoglalása az átláthatósági irányelv csoportos végrehajtási intézkedéseiről

114

P6_TA(2006)0436
A tőzsdei tájékoztatóról szóló irányelv végrehajtási intézkedései (2. szint)
Az Európai Parlament állásfoglalása a tájékoztatóról szóló irányelvben és az átláthatósági irányelvben említett, harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardokról és azoknak a nemzetközi pénzügyi jelentési szabvánnyal (IFRS) való egyenértékűségéről (a 809/2004/EK rendeletnek a tájékoztatókba foglalt múltbeli adatok összeállítását szabályozó számviteli standardok vonatkozásában történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezet és a nemzetközileg elfogadott számviteli standardok szerint készített információk harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók általi használatáról szóló bizottsági határozattervezet)

116

P6_TA(2006)0437
A női bevándorlás, a női bevándorlók szerepe és helye az EU-ban
Az Európai Parlament állásfoglalása a női bevándorlásról: a női bevándorlók szerepe és helye az Európai Unióban (2006/2010(INI))

118

P6_TA(2006)0438
A közösségi források beszedése
Az Európai Parlament állásfoglalása a közösségi források beszedéséről (2005/2163(INI))

125

 

2006. október 25., szerda

2006/C 313E/03

JEGYZŐKÖNYV

132

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

A képviselőcsoportok tagjai

Spanyolországi békefolyamatok (vita)

A tagállamok állam-, illetve kormányfői által megtartott csúcstalálkozó nem hivatalos eredményei (2006. október 20., Lahti) (vita)

Ünnepélyes ülés - Magyarország

Szavazások órája

Spanyolországi békefolyamatok (szavazás)

Európai fizetési meghagyásos eljárás ***II (szavazás)

Cselekvő ifjúság program (2007-2013) ***II (szavazás)

Egész életen át tartó tanulás ***II (szavazás)

Európa a polgárokért program (2007-2013) ***II (szavazás)

A perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai ***I (szavazás)

Rendelet a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról ***I (szavazás)

A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatoknak a II. Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférése ***I (szavazás)

Határozat a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról * (szavazás)

Az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok alakulása Anna Politkovszkaja újságírónő meggyilkolását követően (szavazás)

Mellrák (szavazás)

A harmadik országoknak a Közösséggel szembeni dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedéssel kapcsolatos tevékenysége (A Bizottság éves jelentése - 2004) (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Köszöntés

Moldova (Dnyeszteren túli területek), Grúzia (Dél-Oszétia) (vita)

Mérgező hulladék kivitele Afrikában - A környezet büntetőjogi védelme (vita)

EU-Szíria euromediterrán társulási megállapodás(vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Konferencia az éghajlatváltozásról Nairobiban (vita)

Integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében Naiades (vita)

A köz- és magánszféra partnersége, valamint a közbeszerzési szerződésekre és a koncessziókra vonatkozó közösségi jog (vita)

A munkavállalók kiküldetése (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

145

I. MELLÉKLET

147

II. MELLÉKLET

152

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

165

P6_TA(2006)0439
A spanyolországi békefolyamat
Az Európai Parlament állásfoglalása a spanyolországi békefolyamatról

165

P6_TA(2006)0440
Európai fizetési meghagyásos eljárás ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tanácsi közös álláspontról (7535/3/2006 - C6-0227/2006 - 2004/0055(COD))

165

P6_TC2-COD(2004)0055
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

166

I. MELLÉKLET

180

II-VII. MELLÉKLET

186

P6_TA(2006)0441
Cselekvő ifjúság program a 2007-2013 közötti időszakra ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a Cselekvő ifjúság programnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (6236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD))

186

P6_TA(2006)0442
Integrált cselekvési terv az egész életen át tartó tanulás és képzés terén ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról az egész életen át tartó tanulás terén egy integrált cselekvési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (6237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD))

187

P6_TA(2006)0443
Európa a polgárokért program (2007-2013) ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a 2007-2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (9575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))

187

P6_TC2-COD(2005)0041
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a 2007-2013-os időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

188

MELLÉKLET

196

P6_TA(2006)0444
A perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól (a 76/769/EGK tanácsi irányelv módosításáról) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0618 - C6-0418/2005 - 2005/0244(COD))

199

P6_TC1-COD(2005)0244
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól (a 76/769/EGK tanácsi irányelv módosítása) szóló 2006/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

200

MELLÉKLET

203

P6_TA(2006)0445
A SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló rendelet ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0236 - C6-0174/2005 - 2005/0106(COD))

204

P6_TC1-COD(2005)0106
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a schengeni információs rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

204

P6_TA(2006)0446
A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatoknak a II. Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférése ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0237 - C6-0175/2005 - 2005/0104(COD))

229

P6_TC1-COD(2005)0104
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

230

P6_TA(2006)0447
A SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló határozat *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0230 - C6-0301/2005 - 2005/0103(CNS))

233

P6_TC1-CNS(2005)0103
Tervezet - a tanács határozata a schengeni információs rendszer második generációjának (sis ii) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról

234

MELLÉKLET

268

P6_TA(2006)0448
Anna Politkovszkaja orosz újságírónő meggyilkolása
Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról Anna Politkovszkaja orosz újságírónő meggyilkolása után

271

P6_TA(2006)0449
A mellrák a kibővített Európai Unióban
Az Európai Parlament állásfoglalása a mellrákról a kibővített Európai Unióban

273

P6_TA(2006)0450
A harmadik országoknak a Közösséggel szembeni dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedéssel kapcsolatos tevékenysége (A Bizottság éves jelentése - 2004)
Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottságnak az Európai Parlament számára készített éves jelentéséről a harmadik országok Közösséggel szembeni dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedésekkel kapcsolatos tevékenységéről (2004) (2006/2136(INI))

276

 

2006. október 26., csütörtök

2006/C 313E/04

JEGYZŐKÖNYV

280

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Európai Központi Bank (2005) (vita)

A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EMVA) keresztül * - A közvetlen kifizetések fakultatív modulációja a KAP keretében * (vita)

Köszöntés

Szavazások órája

Az Európai Unió általános költségvetés tervezete - 2007-es költségvetési év (szavazás)

2007-es költségvetés tervezete: III. szakasz (szavazás)

2007-es költségvetés tervezete: (I., II., IV., V., VI., VII., VIII. szakasz) (szavazás)

A legkülső régiók halászflottái * (jelentés nélküli eljárás) (szavazás)

Megemlékezés az 1956-os magyarországi forradalomról (szavazás)

Moldova (Dnyeszteren-túli területek) (szavazás)

Grúzia (Dél-Oszétia) (szavazás)

Mérgező hulladék kivitele Afrikában (szavazás)

A környezet büntetőjogi védelme (szavazás)

EU-Szíria euromediterrán társulási megállapodás (szavazás)

Konferencia az éghajlatváltozásról Nairobiban (szavazás)

Integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében Naiades (szavazás)

A köz- és magánszféra partnersége, valamint a közbeszerzési szerződésekre és a konceszsziókra vonatkozó közösségi jog (szavazás)

A munkavállalók kiküldetése (szavazás)

Európai Központi Bank (2005) (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Tibet

Rios Montt tárgyalása

Üzbegisztán

Szavazások órája

Tibet (szavazás)

Rios Montt tárgyalása (szavazás)

Üzbegisztán (szavazás)

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

294

I. MELLÉKLET

296

II. MELLÉKLET

328

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

410

P6_TA(2006)0451
2007-es általános költségvetési tervezet (III. szakasz)
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (C6-0299/2006 - 2006/2018(BUD)) és az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2007. sz. (SEC(2006)0762) módosító indítványról

410

P6_TA(2006)0452
2007-es általános költségvetési tervezet (I., II., IV., V., VI., VII. és VIII. szakasz)
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz - Tanács, IV. szakasz - Bíróság, V. szakasz - Számvevőszék, VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII. (A) szakasz - Európai ombudsman, VIII. (B) szakasz - Európai adatvédelmi biztos (C6-0300/2006 - 2006/2018B(BUD))

415

P6_TA(2006)0453
A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatása *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS))

425

P6_TA(2006)0454
Megemlékezés az 1956-os magyar forradalomról
Az Európai Parlament állásfoglalása a magyar forradalom 50. évfordulójáról és annak történelmi jelentőségéről Európa számára

426

P6_TA(2006)0455
Moldova (Transznisztria)
Az Európai Parlament állásfoglalása Moldováról (Transznisztriáról)

427

P6_TA(2006)0456
A dél-oszétiai helyzet
Az Európai Parlament állásfoglalása a dél-oszétiai helyzetről

429

P6_TA(2006)0457
A veszélyes hulladékok afrikai exportja
Az Európai Parlament állásfoglalása a veszélyes hulladékok afrikai exportjáról

432

P6_TA(2006)0458
A környezet büntetőjogon keresztüli védelme
Az Európai Parlament állásfoglalása a Parlament környezetvédelemről szóló véleményének nyomon követéséről: a bűnözés elleni küzdelem, bűncselekmények és büntetések

434

P6_TA(2006)0459
Euromediterrán társulási megállapodás EU-Szíria között
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Parlamentnek a Tanácshoz intézett, egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Szíria közötti euromediterrán társulási megállapodás megkötéséről szóló ajánlásával (2006/2150(INI))

436

P6_TA(2006)0460
A nairobi éghajlat-változási konferencia
Az Európai Parlament állásfoglalása a nairobi éghajlat-változási konferencián követendő európai uniós stratégiáról (COP 12 és COP/MOP 2)

439

P6_TA(2006)0461
Belvízi szállítás
Az Európai Parlament állásfoglalása a belvízi szállítás előmozdításáról: „Naiades”, integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (2006/2085(INI))

443

P6_TA(2006)0462
A magán- és közszféra közötti partnerségek, valamint a közbeszerzésről és a konceszsziókról szóló közösségi jog
Az Európai Parlament állásfoglalása a magán- és közszféra közötti partnerségekről, valamint a közbeszerzésről és a koncessziókról szóló közösségi jogról (2006/2043(INI))

447

P6_TA(2006)0463
A munkavállalók kiküldetése
Az Európai Parlament állásfoglalása a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv végrehajtásáról (2006/2038(INI))

452

P6_TA(2006)0464
Európai Központi Bank (2005)
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Központi Bank 2005-ös éves jelentéséről (2006/2206(INI))

458

P6_TA(2006)0465
Tibet
Az Európai Parlament állásfoglalása Tibetről

463

P6_TA(2006)0466
Ríos Montt elleni eljárás
Az Európai Parlament állásfoglalása a Ríos Montt elleni eljárásról

465

P6_TA(2006)0467
Üzbegisztán
Az Európai Parlament állásfoglalása Üzbegisztánról

466


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők

HU

 

Top