Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:306E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 306, 2006. december 15.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 306E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. december 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2006-2007

 

2006. szeptember 25-28-i ülések

 

2006. szeptember 25., hétfő

2006/C 306E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Mandátumvizsgálat

Ülésnaptár

Az elnökség közleménye

Dokumentumok benyújtása

Petíciók

Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

A környezeti levegő minősége és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű program ***I - Tematikus stratégia a levegőszennyezésről (vita)

A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia (vita)

2004. évi mentesítés: I. szakasz, Európai Parlament (vita)

Európai minőségbiztosítási charta a mobilitásért (oktatás és képzés) ***I (vita)

Az élethosszig tartó képzéshez és tanuláshoz szükséges kulcsfontosságú kompetenciák ***I (vita)

A nemzeti iskolai tantervek kiegészítése az európai dimenzió beillesztésére irányuló megfelelő tananyagok biztosítása segítségével (vita)

A képesítések európai keretrendszerének létrehozása (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

13

 

2006. szeptember 26., kedd

2006/C 306E/02

JEGYZŐKÖNYV

15

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Az Európai Bizottság fehér könyve az általános érdekű szolgáltatásokról (vita)

A Közösség Progress programja (Foglalkoztatási és szociális szolidaritás) ***II (vita)

Szavazások órája

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság konzultációra irányuló kérelme, amelynek tárgya: Lakásszolgáltatás és vidékfejlesztési politika (az Eljárási Szabályzat 117. cikke) (szavazás)

A Régiók Bizottságának konzultációra irányuló kérelme, amelynek tárgya: Lakásszolgáltatás és vidékfejlesztési politika (az Eljárási Szabályzat 118. cikke) (szavazás)

Jannis Sakellariou parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Média és fejlődés (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A nemzeti iskolai tantervek kiegészítése az európai dimenzió beillesztésére irányuló megfelelő tananyagok biztosítása segítségével (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A környezeti levegő minősége és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű program ***I (szavazás)

Ünnepélyes ülés - Libéria

Szavazások órája (folytatás)

2004. évi mentesítés: I. szakasz, Európai Parlament (szavazás)

Európai minőségbiztosítási charta a mobilitásért (oktatás és képzés) ***I (szavazás)

Az élethosszig tartó képzéshez és tanuláshoz szükséges kulcsfontosságú kompetenciák ***I (szavazás)

Tematikus stratégia a levegőszennyezésről (szavazás)

A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia (szavazás)

A képesítések európai keretrendszerének létrehozása (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Bizottság közleménye - Bulgária és Románia csatlakozása

Törökország előrehaladása a csatlakozás felé vezető úton (vita)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Közösség Progress programja (Foglalkoztatási és szociális szolidaritás) ***II (a vita folytatása)

Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) * - Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) - részt nem vevő tagállamok * (vita)

A meghozott ítéletek figyelembevétele a tagállamok közötti új büntetőeljárás esetén * (vita)

Kohéziós stratégiai iránymutatások *** (vita)

Galileo program (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

27

I. MELLÉKLET

29

II. MELLÉKLET

38

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

95

P6_TA(2006)0359
Jannis Sakellariou parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Az Európai Parlament határozata Jannis Sakellariou kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2006/2145(IMM))

95

P6_TA(2006)0360
Média és fejlődés
Az Európai Parlament állásfoglalása a médiáról és a fejlődésről (2006/2080(INI))

96

P6_TA(2006)0361
A tananyagok európai dimenziója
Az Európai Parlament állásfoglalása az iskolai tanterveknek az európai dimenzió beépítését célzó megfelelő támogató intézkedések biztosításával történő kiegészítésére irányuló kezdeményezésekről (2006/2041(INI))

100

P6_TA(2006)0362
Tiszta levegőt Európának ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezeti levegő minőségéről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD))

102

P6_TC1-COD(2005)0183
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. szeptember 26-án került elfogadásra a környezeti levegő minőségéről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2006/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

103

I. MELLÉKLET
ADATMINŐSÉGI CÉLKITŰZÉSEK

121

II. MELLÉKLET
A KÖRNYEZETI LEVEGŐBEN LÉVŐ KÉN-DIOXID, NITROGÉN-DIOXID ÉS NITROGÉN-OXIDOK, POR (PM10 ÉS PM2,5), ÓLOM, SZÉN-MONOXID ÉS BENZOL KONCENTRÁCIÓJÁNAK ADOTT ÖVEZETBEN VAGY AGGLOMERÁCIÓBAN TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

123

III. MELLÉKLET
A KÖRNYEZETI LEVEGŐBEN LÉVŐ KÉN-DIOXID, NITROGÉN-DIOXID ÉS NITROGÉN-OXIDOK, POR (PM10 ÉS PM2,5), ÓLOM, SZÉN-MONOXID ÉS BENZOL MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI PONTOK ELHELYEZÉSE

124

IV. MELLÉKLET
A KONCENTRÁCIÓTÓL FÜGGETLEN HÁTTERŰ HELYSZÍNEKEN TÖRTÉNŐ MÉRÉS

126

V. MELLÉKLET
A KÖRNYEZETI LEVEGŐBEN LÉVŐ KÉN-DIOXID (SO2), NITROGÉN-DIOXID (NO2) ÉS NITROGÉNOXIDOK, POR (PM10, PM2,5), ÓLOM, SZÉN-MONOXID ÉS BENZOL HELYHEZ KÖTÖTT MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI PONTOK MINIMÁLIS SZÁMA MEGHATÁROZÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

127

VI. MELLÉKLET
A KÉN-DIOXID, A NITROGÉN-DIOXID ÉS A NITROGÉN-OXIDOK, A POR (PM10 ÉS PM2,5), AZ ÓLOM, A SZÉN-MONOXID ÉS A BENZOL KONCENTRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ REFERENCIAMÓDSZEREK

128

VII. MELLÉKLET
AZ ÓZONRA VONATKOZÓ CÉLÉRTÉKEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEK

129

VIII. MELLÉKLET
AZ ÓZONKONCENTRÁCIÓ VIZSGÁLATÁHOZ HASZNÁLT MINTAVÉTELI PONTOK OSZTÁLYOZÁ- SÁNAK ÉS ELHELYEZÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

131

IX. MELLÉKLET
A KÖRNYEZETI LEVEGŐBEN TALÁLHATÓ ÓZONKONCENTRÁCIÓ HELYHEZ KÖTÖTT MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI PONTOK SZÁMA MEGHATÁROZÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

132

X. MELLÉKLET
AZ ÓZON ELŐANYAGAINAK MÉRÉSEI

133

XI. MELLÉKLET
AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELME VONATKOZÁSÁBAN FELÁLLÍTOTT HATÁRÉRTÉKEK

134

XII. MELLÉKLET
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS RIASZTÁSI KÜSZÖBÉRTÉKEK

135

XIII. MELLÉKLET
A NÖVÉNYZET VÉDELME VONATKOZÁSÁBAN FELÁLLÍTOTT KRITIKUS SZINTEK

135

XIV. MELLÉKLET
A PM2,5-DEL KAPCSOLATOS EXPOZÍCIÓ-CSÖKKENTÉSRE VONATKOZÓ CÉL VALAMINT CÉL- ÉS HATÁRÉRTÉK

135

XV. MELLÉKLET
A 21. CIKK SZERINTI, A KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI, REGIONÁLIS VAGY NEMZETI PROGRAMOKBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

136

XVI. MELLÉKLET
A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

139

XVII. MELLÉKLET
A FORRÁSNÁL VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK, AMELYEK LEHETŐVÉ TESZIK A TAGÁLLAMOKNAK, HOGY A MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐKÖN BELÜL ELÉRJÉK A LEVEGŐ MINŐSÉ- GÉRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEKET

140

XVIII. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

140

P6_TA(2006)0363
2004. évi mentesítés: I. szakasz - Európai Parlament

143

143

145

P6_TA(2006)0364
Európai mobilitásminőségi alapokmány (oktatás és képzés) ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: Az Európai Mobilitásminőségi Alapokmányról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2005)0450 - C6-0291/2005 - 2005/0179(COD))

160

P6_TC1-COD(2005)0179
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. szeptember 26-án került elfogadásra a Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: az európai mobilitásminőségi chartáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel

160

MELLÉKLET
EURÓPAI MOBILITÁSMINŐSÉGI CHARTA

163

P6_TA(2006)0365
Az élethosszig tartó képzéshez és tanuláshoz szükséges kulcsfontosságú képességek ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcsfontosságú képességekről szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2005)0548 - C6-0375/2005 - 2005/0221(COD))

165

P6_TC1-COD(2005)0221
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. szeptember 26-án került elfogadásra az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel

166

MELLÉKLET
KULCSKOMPETENCIÁK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ - EURÓPAI REFERENCIAKERET

169

P6_TA(2006)0366
Tematikus stratégia a levegőszennyezésről
Az Európai Parlament állásfoglalása a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiáról (2006/2060(INI))

176

P6_TA(2006)0367
A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia
Az Európai Parlament állásfoglalása a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról (2006/2061(INI))

182

P6_TA(2006)0368
A képesítések európai keretrendszerének létrehozása
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai képesítési keretrendszer létrehozásáról (2006/2002(INI))

188

P6_TA(2006)0369
A fókákból készült termékek betiltása az Európai Unióban
Az Európai Parlament nyilatkozata a fókákból készült termékek betiltásáról az Európai Unióban

194

 

2006. szeptember 27., szerda

2006/C 306E/03

JEGYZŐKÖNYV

196

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

A Parlament tagjai

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - Közös bevándorláspolitika (vita)

Köszöntés

Szavazások órája

A személyes adatok védelme (rendőrségi és igazságügyi együttműködés) * (zárószavazás)

Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) - részt nem vevő tagállamok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A meghozott ítéletek figyelembevétele a tagállamok közötti új büntetőeljárás esetén * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Európai Közösség és Bissau-Guinea közötti halászati megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

3/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezet (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

4/2006. sz. költségvetés-módosításI tervezet (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Közösség Progress programja (Foglalkoztatási és szociális szolidaritás) ***II (szavazás)

Kohéziós stratégiai iránymutatások *** (szavazás)

Az Európai Bizottság fehér könyve az általános érdekű szolgáltatásokról (szavazás)

Törökország előrehaladása a csatlakozás felé vezető úton (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A dárfúri helyzet (vita)

Az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai Indiával (vita)

A képviselőcsoportok tagjai

A nők kilátásai a nemzetközi kereskedelemben (vita)

A halászati ágazat gazdasági helyzetének javulása (vita)

Az Északi-tengerben lévő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászata * (vita)

A cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztása (vita)

Biotermelés és az erre vonatkozó jelölések a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken * (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

206

I. MELLÉKLET

208

II. MELLÉKLET

219

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

263

P6_TA(2006)0370
A személyes adatok védelme (rendőrségi és igazságügyi együttműködés) *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS))

263

P6_TA(2006)0371
Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0243 - C6-0179/2006 - 2006/0078(CNS))

264

P6_TA(2006)0372
Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) - kiterjesztés a részt nem vevő tagállamokra *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2006/.../EK határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0243 -C6-0180/2006 - 2006/0079(CNS))

264

P6_TA(2006)0373
Egy valamely másik tagállamban meghozott ítéletek figyelembevétele *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (COM(2005)0091 - C6-0235/2005 - 2005/0018(CNS))

265

P6_TA(2006)0374
Az EK és Bissau-Guinea közötti halászati megállapodás *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság kormánya között létrejött, a Bissau-Guinea partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2006. június 16. és 2007. június 15. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0182 - C6-0167/2006 - 2006/0065(CNS))

270

P6_TA(2006)0375
3/2006. költségvetés-módosítás (módosítások)
Módosítások az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó 3/2006. sz. költségvetés-módosításához, III. szakasz - Bizottság, VIII. szakasz B. rész - Európai adatvédelmi biztos (11297/2006 - C6-0239/2006 - 2006/2119(BUD))

271

P6_TA(2006)0376
3/2006. költségvetés-módosítás
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó 3/2006. költségvetés-módosítás tervezetéről, III. szakasz - Bizottság, VIII. szakasz B. rész - Európai adatvédelmi biztos (11297/2006 - C6-0239/2006 - 2006/2119(BUD))

273

P6_TA(2006)0377
4/2006. költségvetés-módosítás
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó 4/2006. költségvetés-módosítás tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (11298/2006 - C6-0247/2006 - 2006/2149(BUD))

274

P6_TA(2006)0378
A Közösség Progress programja ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség PROGRESS elnevezésű foglalkoztatási és szociális szolidaritási programjának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról tekintetében (6282/3/2006 - C6-0272/2006 - 2004/0158(COD))

275

P6_TA(2006)0379
Kohéziós stratégiai iránymutatások ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11807/2006 - C6-0266/2006 - 2006/0131(AVC))

276

P6_TA(2006)0380
Általános érdekű szolgáltatások
Az Európai Parlament állásfoglalása az általános érdekű szolgáltatásokról szóló bizottsági fehér könyvről (2006/2101(INI))

277

P6_TA(2006)0381
Törökország előrehaladása a csatlakozás felé vezető úton
Az Európai Parlament állásfoglalása Törökország csatlakozás felé történő előrelépéséről (2006/2118(INI))

284

 

2006. szeptember 28., csütörtök

2006/C 306E/04

JEGYZŐKÖNYV

297

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Előirányzatok átcsoportosítása

Nanotudományok és nanotechnológiák (2005-2009) (vita)

A több és jobb EU-segélyezés felé: 2006. évi csomag a segélyek eredményesebbé tételéért (vita)

A Tanács közös álláspontjainak közlése

Szavazások órája

A több és jobb EU-segélyezés felé: 2006. évi csomag a segélyek eredményesebbé tételéért (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Északi-tengerben lévő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászata * (szavazás)

Biotermelés és az erre vonatkozó jelölések a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken * (szavazás)

Galileo program (szavazás)

Közös bevándorláspolitika (szavazás)

A dárfúri helyzet (szavazás)

Az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai Indiával (szavazás)

A nők kilátásai a nemzetközi kereskedelemben (szavazás)

A halászati ágazat gazdasági helyzetének javulása (szavazás)

A cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztása (szavazás)

Nanotudományok és nanotechnológiák (2005-2009) (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A következő plenáris üléshét napirendje

ASEM csúcstalálkozó (2006. szeptember 10-11., Helsinki) (vita)

Jövőbeni tevékenységek a szabadalmak területén (vita)

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

310

I. MELLÉKLET

312

II. MELLÉKLET

325

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

373

P6_TA(2006)0382
Az uniós támogatások hatékonysága: 2006. évi csomag
Az Európai Parlament állásfoglalása a fokozottabb és jobb együttműködésről: „A 2006. évi uniós támogatások hatékonyságára vonatkozó csomagról” (2006/2208(INI))

373

P6_TA(2006)0383
Az Északi-tengerben lévő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászata *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Északi-tengerben lévő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászatára vonatkozó gazdálkodási terv megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS))

381

P6_TA(2006)0384
Biotermelés és az erre vonatkozó jelölések a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS))

387

P6_TA(2006)0385
A Galileo program
Az Európai Parlament állásfoglalása a Galileo program jelenlegi állásáról

393

P6_TA(2006)0386
A bevándorlási politika
Az Európai Parlament állásfoglalása a bevándorlási politikáról

394

P6_TA(2006)0387
A dárfúri helyzet
Az Európai Parlament állásfoglalása a dárfúri helyzetről

397

P6_TA(2006)0388
Az EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai Indiával
Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és India közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról (2006/2034(INI))

400

P6_TA(2006)0389
A nők és a nemzetközi kereskedelemben
Az Európai Parlament állásfoglalása a nők kilátásairól a nemzetközi kereskedelemben (2006/2009(INI))

413

P6_TA(2006)0390
A halászati ágazat gazdasági helyzetének javulása
Az Európai Parlament állásfoglalása a halászati iparág gazdasági helyzetének javításáról (2006/2110(INI))

417

P6_TA(2006)0391
A cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztása
Az Európai Parlament állásfoglalása a cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról (2006/2054(INI))

424

P6_TA(2006)0392
Nanotudományok és nanotechnológiák: Cselekvési terv Európa számára (2005-2009)
Az Európai Parlament állásfoglalása Nanotudományok és nanotechnológiák: Cselekvési terv Európa számára (2005-2009) tárgyában (2006/2004(INI))

426


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők

HU

 

Top