EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:297:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 297, 2006. december 07.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 297

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. december 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Tanács

2006/C 297/1

A Tanács következtetései a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről

1

2006/C 297/2

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás – A fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos közös célok megvalósítása a fiatalok aktív európai polgári szerepvállalásának ösztönzése érdekében

6

 

Bizottság

2006/C 297/3

Euro-átváltási árfolyamok

11

2006/C 297/4

Értesítés a Közösségben hatályban lévő dömpingellenes intézkedések, szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések alkalmazásának a bővítést követően Bulgáriára és Romániára történő kiterjesztéséről és a felülvizsgálat lehetőségéről

12

2006/C 297/5

Közlemény importőrök részére a Montenegróból származó termékeknek a Közösségbe irányuló behozataláról

13

2006/C 297/6

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

14

2006/C 297/7

Állami támogatás – Franciaország – A C 47/2006 (ex N 648/2005) sz. állami támogatás – Videojátékok készítése utáni adójóváírás – Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében ( 1 )

19

2006/C 297/8

Állami támogatás – Svédország – C 46/2006 (ex N 347/2006) sz. állami támogatás – Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó létesítményekben felhasznált tüzelőanyagok CO2–adó alóli mentessége – Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében ( 1 )

27

2006/C 297/9

Állami támogatás – Görögország – Állami támogatás C 44/2006 (ex N 614/2005) – Regionális támogatás a görög textil-, ruházati és bőripar számára – Felhívás észrevételek benyújtására az EK Szerződés 88. cikke (2) bekezdésének megfelelően ( 1 )

38

2006/C 297/10

A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatására történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról ( 1 )

43

2006/C 297/11

Tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról ( 1 )

44

2006/C 297/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4504 – SFR/TELE 2 France) ( 1 )

46

2006/C 297/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4501 – HAL/Egeria/NB) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

47

2006/C 297/14

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4242 – Thermo Electron/Fisher Scientific) ( 1 )

48

2006/C 297/15

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4271 – Daikin/OYL) ( 1 )

48

2006/C 297/16

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4428 – AXA/Gerflor) ( 1 )

49

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2006/C 297/17

Az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1f. pontjában említett jogszabály (az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet) értelmében nyújtott állami támogatásokról az EFTA-államok által szolgáltatott információ

50

 

EFTA-bíróság

2006/C 297/18

Bírósági ítélet (2006. május 3.) az E-3/05., EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Norvég Királyság ügyben (Valamely szerződő fél kötelezettségteljesítésének elmulasztása – A munkavállalók szabad mozgása – Migráns munkavállalók esetében szociális biztonsági rendszer az alkalmazási országtól eltérő EGT-államban lakóhellyel rendelkező családtagok számára – A családi ellátást illető, lakóhelyre vonatkozó regionális követelmények – Az 1408/71/EGK rendelet 73. cikke – Az 1612/68/EGK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése – Megkülönböztetés – Indokolás a fenntartható rendezés elősegítése alapján)

51

2006/C 297/19

A Bíróság ítélete (2006. június 29.) az E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05 és E-9/05 számú, EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Liechtensteini Hercegség egyesített ügyekben (Szerződő fél kötelezettségeinek elmulasztása – A Bizottság 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről – Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról (Hozzáférési irányelv) – Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv) – Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv))

52


 

Helyesbítések

2006/C 297/20

Helyesbítés az N. 625/06 – Olaszország állami támogatáshoz ( HL C 291., 2006.11.30. )

53

2006/C 297/21

Helyesbítés az N. 51/06 – Olaszország állami támogatáshoz ( HL C 291., 2006.11.30. )

53

2006/C 297/22

UK-Cardiff: Menetrend szerinti légi járatok működtetése – Helyesbítés az Egyesült Királyság által a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében kiírt, Cardiff és az angelsey-i RAF Valley közötti menetrend szerinti légi járatok működtetéséről szóló ajánlattételi felhíváshoz ( HL C 248., 2006.10.14. ) („Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához”, HL S 197., 2006.10.14. , nyílt eljárás, 208709-2006)

53


 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 

Top