EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:296E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 296, 2006. december 06.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 296E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. december 6.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2006-2007

 

2006. április 26-27-i ülések

 

2006. április 26., szerda

2006/C 296E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Dokumentumok benyújtása

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Előirányzatok átcsoportosítása

A Parlament tagjai

Egy küldöttség elnevezése

Napirend

Húsz évvel Csernobil után: tanulságok a jövő számára (vita)

Bulgária és Románia csatlakozása az Európai Unióhoz (vita)

A Palesztin Nemzeti Hatóságnak nyújtott támogatás felfüggesztése (vita)

Megerősített partnerség az Európai Unió és Latin-Amerika között (vita)

A jegyzőkönyv módositása a kiváltságokról és mentességekről (vita)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítések (vita)

Jelentés az eszközgazdálkodásról (vita)

Innovációs célú támogatások (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

15

 

2006. április 27., csütörtök

2006/C 296E/02

JEGYZŐKÖNYV

17

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Közúti biztonság: e-Segélyhívó mindenkinek (vita)

A nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség előmozdítása az Európai Unióban (vita)

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Szavazások órája

Interparlamentális delegáció kinevezése D14 (szavazás)

Hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszere * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére vonatkozó versenyszabályok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Szolidaritási Alap mobilizációja (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

1/2006 sz. költségvetésmódosítás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kvótáinak elosztása az új tagállamok esetében ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezmény *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

UNESCO-egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Kiadások az állategészségügy területén * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó egészségügyi követelmények * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az analógról a digitális műsorszórásra való áttérés: esély az európai audiviozuális politika és a kulturális sokféleség számára (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Megerősített partnerség az Európai Unió és Latin-Amerika között (szavazás)

Megállapodás az EK és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között a tengeri halászatról * (szavazás)

A jegyzőkönyv módositása a kiváltságokról és mentességekről (szavazás)

2004. évi mentesítés: III. szakasz, Bizottság (szavazás)

2004. évi mentesítés: I. szakasz, Európai Parlament (szavazás)

2004. évi mentesítés: II. szakasz, Tanács (szavazás)

2004. évi mentesítés: IV. szakasz, Európai Bíróság (szavazás)

2004. évi mentesítés: V. szakasz, Számvevőszék (szavazás)

2004. évi mentesítés: VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

2004. évi mentesítés: VII. szakasz, Régiók Bizottsága (szavazás)

Mentesítés, 2004: VIII. A. szakasz, Európai Ombudsman (szavazás)

2004. évi mentesítés: VIII. B. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos (szavazás)

2004. évi mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (szavazás)

2004. évi mentesítés: a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (szavazás)

2004. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (szavazás)

2004. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (szavazás)

2004. évi mentesítés: Eurojust (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (szavazás)

2004. évi mentesítés: Európai Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (szavazás)

Jelentés az eszközgazdálkodásról (szavazás)

Innovációs célú támogatások (szavazás)

Közúti biztonság: e-Segélyhívó mindenkinek (szavazás)

A nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség előmozdítása az Európai Unióban (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

A Parlament tagjai

Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Nyilatkozat a pénzügyi érdekeltségekről

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

34

I. MELLÉKLET

36

II. MELLÉKLET

52

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

99

P6_TA(2006)0145
A hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszere *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2005)0402 - C6-0309/2005 - 2005/0171(CNS))

99

P6_TA(2006)0146
A mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére vonatkozó versenyszabályok *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2005)0613 - C6-0019/2006 - 2005/0231(CNS))

99

P6_TA(2006)0147
A Szolidaritási Alap mobilizációja
Az Európai Parlament határozata az EU Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodás 3. pontja szerinti igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI))

100

MELLÉKLET

101

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

101

P6_TA(2006)0148
1/2006. sz. költségvetésmódosítás
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 1/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (Áradások Bulgáriában, Romániában és Ausztriában) (8512/2006 - C6-0131/2006 - 2006/2066(BUD))

102

P6_TA(2006)0149
A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kvótáinak elosztása az új tagállamok esetében ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokra tekintettel a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kvótái elosztásának báziséve tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0550 -13632/2005 - C6-0421/2005 - 2004/0296(COD))

103

P6_TA(2006)0150
Az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezmény ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Amerikai Egyesült Államok és Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (14343/2005 - C6-0023/2006 - 2005/0137(AVC))

104

P6_TA(2006)0151
UNESCO-egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5067/2006 - COM(2005)0678 - C6-0025/2006 - 2005/0268(CNS))

104

P6_TA(2006)0152
Kiadások az állategészségügy területén *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0362 - C6-0282/2005 - 2005/0154(CNS))

105

P6_TA(2006)0153
A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó egészségügyi követelmények *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről, és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0362 - C6-0281/2005 - 2005/0153(CNS))

106

P6_TA(2006)0154
Az analógról a digitális műsorszórásra való áttérés
Az Európai Parlament állásfoglalása az analóg műsorszórásról a digitális műsorszórásra történő áttérésről: esély az európai audiovizuális politika és a kulturális sokszínűség számára? (2005/2212(INI))

120

P6_TA(2006)0155
Megerősített partnerség az Európai Unió és Latin-Amerika között
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió és Latin-Amerika közötti megerősített partnerségről (2005/2241(INI))

123

P6_TA(2006)0156
Megállapodás az EK és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között a tengeri halászatról *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, a tengeri halászat terén folytatott együttműködésről szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2001. augusztus 1-jétől2006. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosítására vonatkozó megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0591 - C6-0433/2005 - 2005/0229(CNS))

135

P6_TA(2006)0157
2004. évi mentesítés: III. szakasz, Bizottság

136

136

137

138

P6_TA(2006)0158
2004. évi mentesítés: I. szakasz, Európai Parlament
Az Európai Parlament határozata az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz - Európai Parlament (N6-0027/2005 - C6-0357/2005 - 2005/2091(DEC))

162

P6_TA(2006)0159
2004. évi mentesítés: II. szakasz, Tanács

163

163

163

P6_TA(2006)0160
2004. évi mentesítés: IV. szakasz, Bíróság

165

165

166

P6_TA(2006)0161
2004. évi mentesítés: V. szakasz, Számvevőszék

168

168

169

P6_TA(2006)0162
2004. évi mentesítés: VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

171

171

172

P6_TA(2006)0163
2004. évi mentesítés: VII. szakasz, Régiók Bizottsága

174

174

175

P6_TA(2006)0164
Mentesítés, 2004: VIII. A. szakasz, Európai Ombudsman

177

177

178

P6_TA(2006)0165
2004. évi mentesítés: VIII. B. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos

179

179

180

P6_TA(2006)0166
2004. évi mentesítés: A hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap

181

181

183

185

P6_TA(2006)0167
2004. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ

191

191

192

193

P6_TA(2006)0168
2004. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

196

196

197

198

P6_TA(2006)0169
2004. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség

200

200

201

203

P6_TA(2006)0170
2004. évi mentesítés: A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

206

206

207

208

P6_TA(2006)0171
2004. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

211

211

212

213

P6_TA(2006)0172
2004. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

215

215

216

218

P6_TA(2006)0173
2004. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

220

220

221

223

P6_TA(2006)0174
2004. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

225

225

226

227

P6_TA(2006)0175
2004. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség

229

229

230

232

P6_TA(2006)0176
2004. évi mentesítés: Eurojust

234

234

234

236

P6_TA(2006)0177
2004. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány

238

238

238

240

P6_TA(2006)0178
2004. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

242

242

243

244

P6_TA(2006)0179
2004. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

247

247

248

249

P6_TA(2006)0180
2004. évi mentesítés: Európai Élelmiszer-biztonsági Ügynökség

252

252

253

254

P6_TA(2006)0181
Vagyonkezelés
Az Európai Parlament állásfoglalása a vagyonkezelésről (2006/2037(INI))

257

P6_TA(2006)0182
Innovációs célú állami támogatások
Az Európai Parlament állásfoglalása az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési terv ágazati vonatkozásairól: innovációs támogatások (2006/2044(INI))

263

P6_TA(2006)0183
Közúti biztonság: „e-Segélyhívó” mindenkinek
Az Európai Parlament állásfoglalása a közlekedésbiztonságról: az e-Segélyhívó megismertetése a polgárokkal (2005/2211(INI))

268

P6_TA(2006)0184
A nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség előmozdítása az Európai Unióban
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unióban a többnyelvűség és a nyelvtanulás előmozdítására vonatkozó intézkedésekről: az európai nyelvi kompetenciamutató (2005/2213(INI))

271

P6_TA(2006)0185
A cukorbetegség
Az Európai Parlament nyilatkozata a cukorbetegségről

273


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők

HU

 

Top