Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:290E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 290, 2006. november 29.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 290E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. november 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

 

2006. február 13-16-i ülések

 

2006. február 13., hétfő

2006/C 290E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Dokumentumok benyújtása

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Petíciók

A megállapodások szövegeinek a Tanács általi előterjesztése

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok * (vita)

Az állami támogatások reformja 2005-2009 (vita)

A globalizáció hatása a belső piacra (vita)

SOLVIT (vita)

A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások (vita)

Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

11

 

2006. február 14., kedd

2006/C 290E/02

JEGYZŐKÖNYV

13

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban (vita)

Kishatárforgalom a tagállamok külső szárazföldi határain ***I (vita)

Megújuló energiaforrások felhasználása fűtésre és hűtésre (vita)

Szavazások órája

Újrafutózott gumiabroncsok *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A járművek mechanikus kapcsolószerkezeteinek típusjóváhagyása *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A szárított takarmány piacának közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Két rendelet hatályon kívül helyezése a monetáris politika területén * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Kishatárforgalom a tagállamok külső szárazföldi határain ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Partnerségi megállapodás az EK és a Salamon-szigetek között a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III (szavazás)

A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok * (szavazás)

Az állami támogatások reformja 2005-2009 (szavazás)

A globalizáció hatása a belső piacra (szavazás)

Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban (szavazás)

A közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálata (a shetlandi és a simalepényhal-körzet) (szavazás)

Megújuló energiaforrások felhasználása fűtésre és hűtésre (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

Belső piaci szolgáltatások ***I (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Belső piaci szolgáltatások ***I (a vita folytatása)

A fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmus a millenniumi célok keretében (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

25

I. MELLÉKLET

27

II. MELLÉKLET

36

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

70

P6_TA(2006)0045
Újrafutózott gumiabroncsok ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatoknak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az újrafutózott gumiabroncsokról szóló, 109. és 108. számú rendeleteinek kötelező erejűvé tétele céljából történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0774 - 9916/2005-C6-0315/2005 - 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046
Mechanikus kapcsolószerkezetek engedélyezése ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a járművek mechanikus kapcsolószerkezetei engedélyezésének egységes feltételei meghatározásáról szóló, 55. számú rendeletéhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0019 - 11233/2005 - C6-0317/2005 - 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047
A szárított takarmány piacának közös szervezése *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló, 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0572 - C6-0410/2005 - 2005/0225(CNS))

71

P6_TA(2006)0048
Két rendelet hatályon kívül helyezése a monetáris politika területén *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0611 - C6-0010/2006 - 2005/0233(CNS))

72

P6_TA(2006)0049
Kishatárforgalom ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0056 - C6-0049/2005 - 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. február 14-én került elfogadásra a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény módosításáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

73

P6_TA(2006)0050
Partnerségi megállapodás az EK és a Salamon-szigetek között a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051
A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsi-lefoglalások
Az Európai Parlament állásfoglalása a görög hatóságok által lefoglalt gépjárművekről (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052
Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fizikai tényezők (mesterséges optikai sugárzás) hatásából fakadó kockázatoknak kitett munkavállalókra érvényes egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó közös szövegtervezetről (PE-CONS 3668/3/2005 - C6-0001/2006 - 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053
A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályokat megállapító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054
Az állami támogatások reformja 2005-2009
Az Európai Parlament állásfoglalása az állami támogatás 2005-2009 közötti reformjáról (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055
A globalizáció hatása a belső piacra
Az Európai Parlament állásfoglalása a globalizáció hatásáról a belső piacra (2004/2225(INI))

104

P6_TA(2006)0056
Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és demokráciazáradékról (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057
A közös halászati politika (a shetlandi és a simalepényhal-körzet)
Az Európai Parlament állásfoglalása a közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálatáról (a shetlandi és a simalepényhal-körzet) (2005/2190(INI))

113

P6_TA(2006)0058
Megújuló energiaforrásokból történő fűtés és hűtés
Az Európai Parlament állásfoglalása a megújuló energiaforrásokból történő fűtésről és hűtésről, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal (2005/2122(INI))

115

MELLÉKLET
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

116

 

2006. február 15., szerda

2006/C 290E/03

JEGYZŐKÖNYV

120

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Szólásszabadság és a vallásos meggyőződés tiszteletben tartása (vita)

Szembenállás Irán és a nemzetközi közösség között (vita)

Szavazások órája

Közösségi légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély ***II (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Szembenállás Irán és a nemzetközi közösség között (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Ünnepélyes ülés - Ausztria

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Bosznia és Hercegovina kilátásai (vita)

A fehéroroszországi helyzet a 2006. március 19-i elnökválasztások fényében (vita)

Küzdelem a labdarúgó mérkőzéseken megnyilvánuló rasszizmus ellen (írásbeli nyilatkozat)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Kockázat- és válságkezelés az agrárszektorban (vita)

Az Európai Unió erdőgazdálkodási stratégiájának végrehajtása (vita)

Stratégiai iránymutatások a vidékfejlesztéshez (2007-2013) * (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

128

I. MELLÉKLET

130

II. MELLÉKLET

132

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

145

P6_TA(2006)0059
Közösségi engedély a légiközlekedés ellenőrzésére ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély létesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (10724/2/2005 - C6-0399/2005 - 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060
Irán szembeszegülése a nemzetközi közösséggel
Az Európai Parlament állásfoglalása Irán és a nemzetközi közösség közti konfrontációról

145

 

2006. február 16., csütörtök

2006/C 290E/04

JEGYZŐKÖNYV

149

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Napirend

Dokumentumok benyújtása

Előirányzatok átcsoportosítása

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Szavazások órája

Belső piaci szolgáltatások ***I (szavazás)

Stratégiai iránymutatások a vidékfejlesztéshez (2007-2013) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmus a millenniumi célok keretében (szavazás)

Szólásszabadság és a vallásos meggyőződés tiszteletben tartása (szavazás)

Bosznia és Hercegovina kilátásai (szavazás)

A fehéroroszországi helyzet a 2006. március 19-i elnökválasztások fényében (szavazás)

Kockázat- és válságkezelés az agrárszektorban (szavazás)

Az Európai Unió erdőgazdálkodási stratégiájának végrehajtása (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

A külföldi leányvállalatok felépítésére és tevékenységére vonatkozó statisztika ***I (vita)

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Tanács közös álláspontjainak közlése

A Nemzetközi Valutaalap stratégiai felülvizsgálata (vita)

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Kulturális örökség Azerbajdzsánban

A Srí Lanka-i helyzet

Guantanamo

Szavazások órája

A kulturális örökség Azerbajdzsánban (szavazás)

Guantanamo (szavazás)

A szavazatok helyesbítései

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

163

I. MELLÉKLET

165

II. MELLÉKLET

184

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

343

P6_TA(2006)0061
Belső piaci szolgáltatások ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. február 16-án került elfogadásra a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/..../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

343

P6_TA(2006)0062
Stratégiai iránymutatások a vidékfejlesztéshez *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2007-2013 közötti programozási időszak) (COM(2005)0304 - C6-0349/2005 - 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063
Millenniumi fejlesztési célok
Az Európai Parlament állásfoglalása a millenniumi fejlesztési célokkal összefüggő, fejlesztésre szánt új pénzügyi eszközökről

396

P6_TA(2006)0064
A véleménynyilvánítás szabadságához való jog és a vallási meggyőződés tiszteletben tartása
Az Európai Parlament állásfoglalása a véleménynyilvánítás szabadságához való jogról és a vallási meggyőződés tiszteletben tartásáról

399

P6_TA(2006)0065
Bosznia és Hercegovina kilátásai
Az Európai Parlament állásfoglalása Bosznia és Hercegovina kilátásairól

401

P6_TA(2006)0066
Fehéroroszországi helyzet a 2006. március 19-i elnökválasztások fényében
Az Európai Parlament állásfoglalása a 2006. március 19-i elnökválasztások előtti fehéroroszországi helyzetről

404

P6_TA(2006)0067
Kockázat- és válságkezelés a mezőgazdaságban
Az Európai Parlament állásfoglalása a mezőgazdaságban a kockázat- és válságkezelésről (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068
Az Európai Unió erdőgazdálkodási stratégiájának végrehajtása
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió erdészeti stratégiájának végrehajtásáról (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069
A kulturális örökség Azerbajdzsánban
Az Európai Parlament állásfoglalása a kulturális örökségről Azerbajdzsánban

421

P6_TA(2006)0070
Guantanamo
Az Európai Parlament állásfoglalása Guantanamóról

423


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők

HU

 

Top