EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:233E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 233, 2006. szeptember 28.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 233E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. szeptember 28.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

 

2005. október 12., szerda

2006/C 233E/1

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az elnökség nyilatkozata

In memoriam

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Mandátumvizsgálat

A bizottságok és küldöttségek tagjai

Dokumentumok benyújtása

A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Előirányzatok átcsoportosítása

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Napirend

Aktuális problémák a bevándorlás terén (vita)

Irán (vita)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Unió stratégiája Afrikával kapcsolatban (vita)

Etiópiai helyzet (vita)

Az oktatás mint a lisszaboni folyamat sarokköve (vita)

Európai együttműködés a felsőoktatás minőségének biztosítása területén ***I (vita)

A bevándorló közösségek integrációja többnyelvű iskolák és többnyelvű oktatás révén (vita)

A kultúra részét képező cirkusz (vita)

A nők és a szegénység az Európai Unióban (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

10

 

2005. október 13., csütörtök

2006/C 233E/2

JEGYZŐKÖNYV

12

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

A városokkal kapcsolatos kérdések a bővítéssel összefüggésben (vita)

Halászati erőforrások a Balti-tengeren, valamint a Baeltek és az Øresund vizeiben * (vita)

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Szavazások órája

Végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztjai * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Kivételes piactámogató intézkedések * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Periklész-program meghosszabbítása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Periklész-program kiterjesztése a részt nem vevő tagállamokra * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EU és Svájc közötti társulási megállapodás: 1. A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározása, 2. Schengeni vívmányok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (zárószavazás)

Halászati erőforrások a Balti-tengeren, valamint a Baeltek és az Øresund vizeiben * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Vladimír Železný parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (1. kérelem) (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Železný úr mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (2. kérelem) (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Železný úr mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (3. kérelem) (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Európai együttműködés a felsőoktatás minőségének biztosítása területén ***I (szavazás)

Az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásai (szavazás)

Köszöntés

Szavazások órája (folytatás)

Irán (szavazás)

Etiópiai helyzet (szavazás)

Az oktatás mint a lisszaboni folyamat sarokköve (szavazás)

A bevándorló közösségek integrációja többnyelvű iskolák és többnyelvű oktatás révén (szavazás)

A kultúra részét képező cirkusz (szavazás)

A városokkal kapcsolatos kérdések a bővítéssel összefüggésben (szavazás)

A nők és a szegénység az Európai Unióban (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

A Parlament tagjai

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Az egy- és kéteurós bankjegyek bevezetése (írásbeli nyilatkozat)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

23

1. MELLÉKLET

25

II. MELLÉKLET

38

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

80

P6_TA(2005)0370
A végrehajtó hivatalok számviteli posztjai *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az 1653/2004/EK rendeletnek a végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztjai tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (SEC(2005)0658 - C6-0182/2005 - 2005/0903(CNS))

80

P6_TA(2005)0371
Kivételes piactámogató intézkedések *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2759/75/EGK rendelet, a 2771/75/EGK rendelet, a 2777/75/EGK rendelet, az 1254/1999/EK rendelet, az 1255/1999/EK rendelet és a 2529/2001/EK rendelet kivételes piactámogató intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0712 - C6-0220/2004 - 2004/0254(CNS))

80

P6_TA(2005)0372
Az euró pénzhamisítás elleni védelme *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0127 - C6-0114/2005 - 2005/0029(CNS))

84

P6_TA(2005)0373
Az euró pénzhamisítás elleni védelme (kiterjesztés a részt nem vevő tagállamokra) *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0127 - C6-0115/2005 - 2005/0030(CNS))

89

P6_TA(2005)0374
Megállapodás Svájc és az EK között (menedékjog iránti kérelmek) *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (13049/2004 - COM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS))

90

P6_TA(2005)0375
Megállapodás Svájc és az EU és EK között (Schengen) *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (13054/2004 - COM(2004)0593 -C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS))

91

P6_TA(2005)0376
Halászati erőforrások Balti-tengeren, valamint Baeltek és Øresund vizeiben *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről és az 1434/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0086 - C6-0094/2005 -2005/0014(CNS))

92

P6_TA(2005)0377
Vladimír Železný parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Az Európai Parlament határozata a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2004/2173(IMM))

97

P6_TA(2005)0378
Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (második kérelem)
Az Európai Parlament határozata a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2005/2010(IMM))

98

P6_TA(2005)0379
Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (harmadik kérelem)
Az Európai Parlament határozata a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2005/2011 (IMM))

99

P6_TA(2005)0380
Európai együttműködés a felsőoktatás minőségének biztosítása területén ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a felsőoktatás minőségének biztosítása területén megvalósuló további európai együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2004)0642 - C6-0142/2004 - 2004/0239(COD))

100

P6_TC1-COD(2004)0239
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. október 13-án került elfogadásra a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további európai együttműködésről szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel

100

MELLÉKLET
„Minőségbiztosítási Ügynökségek Európai Nyilvántartása”

102

P6_TA(2005)0381
Az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásai
Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásairól (2005/2015(INI))

103

P6_TA(2005)0382
Irán
Az Európai Parlament állásfoglalása Iránról

111

P6_TA(2005)0383
Az etiópiai helyzet
Az Európai Parlament állásfoglalása az etiópiai helyzetről

116

P6_TA(2005)0384
Az oktatás mint a lisszaboni folyamat sarokköve
Az Európai Parlament állásfoglalása az oktatásról mint a lisszaboni folyamat sarokkövéről (2004/2272(INI))

118

P6_TA(2005)0385
A bevándorló közösségek integrációja Európában
Az Európai Parlament állásfoglalása a bevándorló közösségek integrációjáról Európában a többnyelvű iskolák és a többnyelvű oktatás révén (2004/2267(INI))

121

P6_TA(2005)0386
A cirkusz: Az európai kultúra része
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai kultúra részét képező cirkusz előtt álló új kihívásokról (2004/2266(INI))

124

P6_TA(2005)0387
A városokkal kapcsolatos kérdések a bővítéssel összefüggésben
Az Európai Parlament állásfoglalása a városokkal kapcsolatos kérdésekről a bővítéssel összefüggésben (2004/2258(INI))

127

P6_TA(2005)0388
A nők és a szegénység az Európai Unióban
Az Európai Parlament állásfoglalása a nőkről és a szegénységről az Európai Unióban (2004/2217(INI))

130

P6_TA(2005)0389
Reumatikus betegségek
Az Európai Parlament nyilatkozata a reumatikus betegségekről

136


HU

 

Top