Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:133E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 133, 2006. június 08.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 133E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. június 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

 

2005. június 22., szerda

2006/C 133 E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

Az ülésszak folytatása

1

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

1

A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

2

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

2

A Parlament tagjai

2

Mandátumvizsgálat

2

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

2

Dokumentumok benyújtása

3

Előirányzatok átcsoportosítása

7

Az Elnökség nyilatkozata

7

Napirend

7

Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. június 16-17.) - A luxemburgi elnökség féléves tevékenysége (vita)

7

Az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosítása (vita)

8

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

9

Közösségi Határkódex ***I (vita)

9

Biztonságpolitikai kutatás (vita)

9

Az információs társadalom (vita)

9

A Lloyd's-ügy (vita)

10

A költségvetési egyenleg felügyelete, valamint a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **II (vita)

10

A következő ülés napirendje

11

Az ülés berekesztése

11

JELENLÉTI ÍV

12

 

2005. június 23., csütörtök

2006/C 133 E/02

JEGYZŐKÖNYV

14

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

14

Az ülés megnyitása

14

Köszöntés

14

Dokumentumok benyújtása

14

A brit elnökség tevékenységi programja (vita)

15

Köszöntés

16

A brit elnökség tevékenységi programja (a vita folytatása)

16

Szavazások órája

16

Az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosítása (szavazás)

16

A Parlament tagjai

17

A Tanács közös álláspontjainak közlése

17

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

17

Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

17

Szavazások órája (folytatás)

17

Egyes veszélyes anyagok és készítmények (CMR) forgalomba hozatala és felhasználása ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

17

Közösségi Határkódex ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

A túlzott költségvetési hiányra vonatkozó statisztikai adatok minősége * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

Különös korlátozó intézkedések a szudáni Darfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat és a nemzetközi jogot sértő egyes személyekkel szemben * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

19

A Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben bevezetett fegyverembargó megsértése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

19

Módosítások a 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezethez (szavazás)

19

A 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet (szavazás)

19

A költségvetési egyenleg felügyelete, valamint a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **II (szavazás)

20

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme ***I (szavazás)

20

A külső közösségi támogatásokban való részvétel ***I (szavazás)

20

Grönlandi laposhal helyreállítása * (szavazás)

21

Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. június 16-17.) (szavazás)

21

A Lloyd's-ügy (szavazás)

21

Biztonságpolitikai kutatás (szavazás)

21

Az információs társadalom (szavazás)

22

A szavazáshoz fűzött indokolások

22

A szavazatok helyesbítései

22

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

23

A következő ülések időpontjai

23

Az ülés elnapolása

23

JELENLÉTI ÍV

24

1. MELLÉKLET

26

II. MELLÉKLET

32

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

48

P6_TA(2005)0245
Képviselők statútuma: a 2003. június 4-i határozat módosítása
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról szóló, 2003. június 4-i határozat módosításáról (2005/2124(INI))

48

MELLÉKLET
AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK STATÚTUMÁ- NAK ELFOGADÁSÁRÓL

49

P6_TA(2005)0246
Egyes veszélyes anyagok és készítmények (CMR) forgalomba hozatala és felhasználása ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalommal történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (karcinogén, mutagén és teratogén - CMR besorolású anyagok) irányuló javaslatról (COM(2004)0638 - C6-0136/2004 - 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247
Közösségi Határkódex ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének (Schengeni Határellenőrzési Kódex) létrehozásáról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

57

I. MELLÉKLET
A BEUTAZÁSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ OKMÁNYOK

77

II. MELLÉKLET
AZ INFORMÁCIÓK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

78

III. MELLÉKLET
A HATÁRÁTKELŐHELYEKEN A SÁVOKAT JELÖLŐ JELZŐTÁBLÁK MINTÁJA

78

IV. MELLÉKLET
BÉLYEGZŐLENYOMATOK ELHELYEZÉSE

79

V. MELLÉKLET

80

VI. MELLÉKLET
A KÜLÖNBÖZŐ HATÁRÁTKELŐHELY-TÍPUSOKRA ÉS A TAGÁLLAMOK KÜLSŐ HATÁRAINAK ÁTLÉPÉSÉHEZ HASZNÁLT KÜLÖNBÖZŐ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

83

VII. MELLÉKLET
A SZEMÉLYEK EGYES KATEGÓRIÁIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

88

VIII. MELLÉKLET

91

P6_TA(2005)0248
A költségvetés végrehajtása *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 382/2001/EK rendelet lejáratának, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó bizonyos rendelkezések módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0840 - C6-0044/2005 - 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249
A túlzott költségvetési hiányra vonatkozó statisztikai adatok minősége *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségéről szóló 3605/93/EK rendelet módosítására vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0071 - C6-0108/2005 - 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250
Egyes személyekkel szemben meghatározott megszorító intézkedések (Szudán) *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szudáni Darfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat akadályozó és a nemzetközi jogot sértő egyes személyekkel szemben meghatározott megszorító intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0180 - C6-0138/2005 - 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251
Bizonyos személyekkel szemben alkalmazott különleges korlátozó intézkedések (Kongó) *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságot illetően a fegyverembargót megsértő személyekkel szembeni egyes különleges korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0227 - C6-0185/2005 - 2005/0101 (CNS))

99

P6_TA(2005)0252
2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet (módosítások)
Az Európai Unió 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezete a 2005-ös költségvetési évre (09491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUDG))

102

P6_TA(2005)0253
2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (9491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254
A költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítése **II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítéséről szóló 1466/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról (9817/2005 - C6-0192/2005 - 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255
A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0509 - C6-0125/2004 - 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

105

P6_TA(2005)0256
A külső közösségi támogatásokban való részvétel ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

116

I. MELLÉKLET

121

II. MELLÉKLET
A DAC-TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK 2003. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES LISTÁJA

130

III. MELLÉKLET
Az OECD/DAC-tagok felsorolása

130

IV. MELLÉKLET
KIVONAT A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET FEJLESZTÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI BIZOTTSÁGA (OECD/DAC) A LEGKEVÉSBÉ FEJLETT ORSZÁGOKNAK NYÚJTOTT HIVATALOS FEJLESZTÉSTÁMOGATÁS FÜGGETLENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSÁBÓL, 2001. MÁRCIUS

131

P6_TA(2005)0257
Grönlandi laposhal *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0640 - C6-0197/2004 - 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258
A Lloyd's befektetőinek petíciója
Az Európai Parlament állásfoglalása a Lloyd's befektetőinek petíciójáról

134

P6_TA(2005)0259
Biztonságpolitikai kutatás
Az Európai Parlament állásfoglalása a biztonságpolitikai kutatásról: a további lépések (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260
Az információs társadalom
Az Európai Parlament állásfoglalása az információs társadalomról (2004/2204(INI))

140


HU

 

Top